Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Eğitim Dünyası > Lise Ansiklopedisi > Tarih & İnkilap Tarihi


Türklerde "Cumhuriyet" Fikri

Tarih & İnkilap Tarihi


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 16 Kasım 2013   #1
Ne Mutlu Türküm Diyene
GROZNIE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 21 Nisan 2012
Alter: 32
Mesajlar: 3.862
Konular: 879
Rep Puanı: 235085
Rep Gücü: 3869
Rep Derecesi : GROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond reputeGROZNIE has a reputation beyond repute
Aldığı Teşekkürler: 376
Ettiği Teşekkürler: 275
Standart Türklerde "Cumhuriyet" Fikri

Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara yayılmışlar oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu yana kesintisiz sürdürmüşlerdir. Onlar millet olarak bir yerde çeşitli sebeplerle yaşama imkanını kaybettiklerinde başka bir yerde eskisine göre daha güçlü devletler kurarak dünya tarihindeki yerlerini almışlardır. İşte Türklerin birbiri arkasına bazen bir öncekinden daha büyük ve daha gelişmiş devlet kurmalarının sonsuz ve büyük bir yaşama potansiyeline dayandığı ilim alemince kabul edilmektedir. Hatta onlar devletlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldikleri zamanlarda yeniden toparlanarak bütün sıkıntılardan kurtulmayı başarabilmişler ve varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Türk milleti böyle bir gayretin son örneğini millî mücadele yıllarında göstermiş bütün menfi şartlara rağmen; İstiklal harbi sonucunda Anadolu'yu düşmanların işgalinden kurtarmaya muvaffak olmuştur. Bunun sonucu Atatürk'ün önderliğinde yönetim şekli cumhuriyet olan Türk devleti kurulmuştur. Türk devletinde yönetim şekli olarak belirlenen cumhuriyeti "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi yöneticilerini kendi içinden seçer." cümleleriyle ifade etmek mümkündür. Yukarıdaki cümleleri biraz daha açtığımızda bir yönetim şekli olarak cumhuriyet rejiminde milletin hakimiyeti söz konusudur. Millet kendi yöneticilerini kendi içerisinden belirlemek ve seçmek yetkisine sahiptir. Yöneten ve yönetilenler bakımından toplumda bir sınıf farkı yoktur. Kısacası cumhuriyet devlet yönetim şekli olarak halkın yöneticilerini kendi içinden seçtiği kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit olduğu bir idare şeklidir.

Şüphesiz eski Türk devletlerinde bu şekilde bir cumhuriyetten söz edilemez. Fakat cumhuriyet idari şekilleriyle Türk devleti idare şekilleri arasında bazı bakımlardan şaşırtıcı benzerlikler bulunmaktadır. Bunlara misal olarak kuvvetler birliği ve meclisler gösterilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde cumhuriyetin bir idare şekli olarak benimsenmesinde eski Türk devlet yönetim şekillerinin ne derece etkili olduğunu belirleyebilmek için o devletlerin nasıl yönetildiklerini bilmek gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle birbirinden farklı coğrafyalarda çeşitli devletler kurmaya muvaffak olan Türklerin devlet idarelerini en eskiden yeniye doğru kronolojik olarak ele aldığımızda Asya Hunlarından başlamamız gerekir. Hunlar'da Mao-tun (M.Ö.209-174) döneminden beri devlet işleri ve dini törenlerle ilgili olarak üç ayrı toplantıdan bahsedilmektedir. Bu toplantılardan daha çok dini mahiyette olanı yılın ilk ayında ikincisi İlkbahar'da üçüncüsü ise Sonbahar'da yapılmaktaydı.

Türk milleti böyle bir gayretin son örneğini milli mücadele yıllarında göstermiş. Bütün menfi şartlara rağmen; İstiklal harbi sonucunda Anadolu'yu düşmanların işgalinden kurtarmaya muvaffak olmuştur. Bunun sonucu Atatürk'ün önderliğinde yönetim şekli cumhuriyet olan Türk devleti kurulmuştur.

Bu toplantılar arasında ilkbaharda yapılanı diğer toplantılardan daha önemliydi. Bu toplantıda gök yer atalar ve diğer tabiat güçlerine kurbanlar sunulmaktaydı. Adı geçen toplantıda bütün meseleler görüşülerek karara bağlanırdı. Bu büyük toplantıya hükümet üyeleri askeri ve sivil bütün görevli başbuğlar kendilerine bağlı diğer Hun boylarının temsilcileri katılmak zorundaydı. Devlet yönetiminde mevkiler semboller ve ünvanlar bu mecliste verilmekteydi. Hükümdar seçimleri de burada yapılmaktaydı.

Hun devletindeki bu meclis taşıdığı büyük ehemmiyet kuruluş tarzı ve idari fonksiyonundan dolayı birçok araştırıcı tarafından "Devlet Meclisi" veya "Millet Meclisi" olarak belirtilmiştir. Toplumun bütün kesimlerinden temsilcilerin toplantıya katılmaları devlet meseleleri ve seçimde söz sahibi olmaları araştırıcıları bu düşünceye sevketmiştir.

Hun devletinin geleceğini ilgilendiren bütün önemli kararlar mecliste alınmıştır. Mesela M.Ö.55 yılında Hun meclisinde bulunanların cesarete hayranlık duydukları esareti yüz kızartıcı buldukları belirtildikten sonra at sırtında savaş ve mücadeleyle kurulmuş olan devletin varlığını devam ettirmek için ölünceye kadar yiğitçe savaşacak askerlerinin olduğu ileri sürülmektedir. Bu karar mecliste alınmıştır. Ayrıca; Türklerde İstiklal fikrinin ne kadar eski olduğunu göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. Şüphesiz Türklerde çok eski zamanlardan bu yana mevcut olan İstiklal anlayışının da onlarda cumhuriyet fikrinin gelişmesinde etkisi fazla olmuştur.

Hunlar önce de belirttiğimiz üzere devletin geleceğini ilgilendiren bütün önemli kararları mecliste almışlardır. Devleti ve toplumu doğrudan ilgilendiren bütün meseleler kurultaylarda görüşülmüştür. Kurultaylar da toplanış gayeleri esas alındığında çeşitlilik göstermektedir. Bunları savaş barış göç isyan elçiler ve yargıyla ilgili kurultaylar olarak belirleyebiliriz.

GökTürklerde de Hunlardaki gibi toplantılar yapılmaktaydı. Gök -Türklerin yapmış olduğu büyük toplantı da Hunlar'daki gibi 5.ayda yani mayıs ayında bir bahar bayramı şeklinde yapılıyordu. Göktürk kağanı ve devletin diğer ileri gelenleri her yılın 5.ayında Yani mayıs ayında toplanıyorlardı ve bu törene halk da katılıyordu.

Öteki Türk devletlerinde de benzer meclisler vardı. Atilla zamanında 448 yılında Bizans elçi heyetine dahil olarak Hun başkentine giden tarihçi Priskos Bizans tekliflerini müzakere eden bir Hun "Seçkinler Meclisi"nden bahsetmektedir. Ayrıca Tabgaç devletinde böyle bir meclis (Devlet ve Nazırlar Meclisi) Hazar Hakanlığında bir "İhtiyarlar Meclisi"mevcuttu. Peçenekler'de mühim kararlar mecliste alınmaktaydı.

Uygurlar'da da kurultaylar toplanmakta idi. Mesela M.S. 983-985 yıllarında Turfan'a gelmiş olan ünlü Çinli elçi ve seyyah Wang Yen-To'nin gezi raporunda Uygur devlet-halk toplantısı çeşitli yönleriyle anlatılmıştır. Buradan Uygurlarda tam bir demokratik idarenin olduğu ve sosyal adaletin tam olarak kurulduğu anlaşılmaktadır. Hatta Uygur toplumunda herkesin çalıştığı ve çalışamayanlara da devletin yardım ettiği Seyyah tarafından belirtilmektedir.

Oğuzlarda da ortak sorumluluk anlayışının hakim olduğu bir çeşit demokratik özellikleri taşıyan anlayış vardı. Oğuzlar devlet meselelerini "Kengeş" adını verdikleri bir çeşit kurultayda görüşerek karara bağlamaktaydılar. Mesela Oğuzlar Bulgar Türk devletine gitmek için yola çıkan Halifenin elçilik heyetine ülkelerinden geçiş izni verip vermeme konusunda toplanmışlar. Bu konuda müzakereler bir hafta sürmüş ve sonuçta heyetin yoluna devam etmesine karar vermişlerdir.

Bu hadise devlet idare yetkisinin hükümdar dahil hiç kimsenin tek başına elinde toplanmamış olduğunu göstermektedir. "Ortak sorumluluk sistemi" bütün devlet yapısına hakimdir. Oğuzların demokratik esaslara göre idare edildiğini gösterin bu anlayışın siyasi hayat sahası içinde kalmadığı toplum hayatını da içine aldığı kurultayda oybirliği ile alınan kararların bazen en "basit" bir Oğuz vatandaşı tarafından bile bozulabilmesinin mümkün olmasından anlaşılmaktadır.

Oğuzlar aynı zamanda adeta sınıfsız bir toplum yapısına sahipti. Servet ve mevki toplumda sınıf farkı yaratmıyordu. Ayrıca soydan gelen asilikten de hiç söz edilmemektedir. Daha eski tarihlerde de Türk toplulukları arasında sınıf ayrılığı ve sınıf mücadelesi bulunmamaktaydı. Onlarda sınıf farkının olmaması hayat tarzlarıyla yakından alakalıydı. Herhangi bir toplulukta yüksek tabakaların oluşumunda önemli rol oynayan geniş araziye sahip olmak askerliği meslek edinmek ve ruhani zümreye mensup bulunmak gibi iktisadi siyasi ve dini yönden mevki sahibi kılacak özellikler Türk toplumunda yer almamaktaydı. Bunların üçü de eski Türk toplumunda gelişme şansı bulamamıştı. Başlangıçta ziraatin umumi ekonomik faaliyette ancak çok az bir yer tuttuğu eski Türk toplumunda toprak köleliği yoktu. Askerliğin eski Türkler arasında önemli bir yeri vardı. Türk toplumunun sosyal karakteri icabı her Türk aynı zamanda iyi savaş terbiyesi almış ve savaşa her an hazır durumdaydı. Askerlik toplumda ayrı bir meslek olarak görülmemekteydi. Eski Türk toplumunda din adamları da imtiyazlı bir sınıf oluşturmamaktaydı. Türk toplum anlayışına göre kabiliyet zeka irade cesaret gibi vasıflara sahip olan bir kimse en yüksek mevkilere çıkabilmekteydi. Bunun için hiçbir engel bulunmamaktaydı. Dinamizm ve hareketlilik Türk toplum anlayışının özünü teşkil etmekteydi.

Demokrasinin temelini teşkil eden seçim Selçuklular'da da vardı. Bunu misal olarak Gazneliler devletine karşı 1040 yılında kazanılan Dandanakan Meydan Muharebesinden sonra toplanan Kurultayda Tuğrul Beyin yeni kurulan Selçuklu Devletinin hükümdarlığına seçilmesi gösterilebilir. Selçuklular Türk devlet anlayışının nimetlerinden hakimiyetleri altındaki bütün halkı yararlandırdıkları gibi keskin sınıflar sistemine göre işleyen toplumu da bugünkü deyimi ile demokratlaştırmaya çalışmışlardır. Bu devletin kuruluşu sırasında memuriyetlere toplumun en alt tabakalarından elemanlar almak suretiyle göstermekle kalmamışlar bilhassa takip ettikleri kültür siyasetiyle toplumda köklü değişiklikler yapmışlardır.

Anadolu Selçuklularında da çoğu zaman meclisler toplanarak devletin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar bu meclislerde alınmıştır. Bir misal verecek olursak İzzeddin Keykavus devlet meselelerini ve hatta özel meselelerini daima topladığı danışma meclisinde halletmeye çalışmıştır. Bu meclislerde meseleler enine boyuna müzakere edildikten sonra çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Eski Türk devlet anlayışının izleri Osmanlı devletinin kuruluşu esnasında da görülmektedir. Kayı boyundan Ertuğrul oğlu Osman Gaziyi uç beylerinin bir araya gelerek kurultayda Oğuz töresi gereğince devletin başına geçirdikleri belirtilmektedir. Buradan Osmanlı devletinin kuruluşu sırasında Türk beylerinin katılımıyla toplanan mecliste durum istişare edildikten sonra Osman Beyin devletin başına getirilmesine karar verildiği ve bir nevi demokratik usullerle yani seçim yoluyla devletin başına getirildiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde beylerin kurultayda karar alarak Osman Beyi devletin başına geçirmeleri eski Türk devlet anlayışının bir devamı olarak kabul edilmelidir. Osmanlı toplumunun da sınıfsız toplum esasına dayanan Cumhuriyet anlayışının yerleşmesine hazır olduğu anlaşılmaktadır.

Eski Türk toplum yapısına bakıldığında devlet meselelerinin görüşüldüğü bir meclis bulunmaktadır. Meclislerde hükümdar dahil olmak üzere devlet ileri gelenleri seçilebilmektedir. Türk toplumunun sınıfsız bir toplum olduğu ve toplumda sınıf mücadelesinin olmadığı anlaşılmaktadır. Eski Türk devlet anlayışına göre devlet millet için vardır. Devleti yöneten hükümdar da kendini halka karşı sorumlu hissetmektedir. Cumhuriyet rejiminde de meclis bulunmakta ve yöneticiler seçimle iş başına getirilmektedir. Yine bu rejimde de toplumda sınıf farkı yoktur. Atatürk "Türkiye Cumhuriyeti halkı ayrı ayrı sınıflardan mürekkeb değil ve fakat ferdi ve içtimai hayat için iş bölümü itibariyle muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camiadır" diyerek Türkiye cumhuriyeti devletinde sınıf farkının olmadığını bariz bir şekilde belirtmiştir. Ayrıca Türklerin en eski tarihlerinden itibaren onlarda çok belirgin bir şekilde var olan istiklal anlayışı da hak ve hürriyetler rejimi olan cumhuriyet anlayışının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Türk milletinin özelliğini ve Türk tarihini çok iyi bilen Atatürk "Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun idare cumhuriyettir" demiştir. Bu fikrin ortaya atılmasının tarihi temelleri vardır. Yukarıda misallerle belirttiğimiz üzere Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinden başlayarak daha sonra farklı coğrafyalarda kurulan Türk devletlerindeki yönetim anlayışı zamanla tekamül ederek Cumhuriyet rejiminin benimsenmesinde etkili olmuştur.Üye Profil Bilgileri
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber…
GROZNIE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
[15.02.2013] ""Babes"" Premium Account zezak +18 Adult Premium Hesaplar 2 11 Aralık 2015 02:08
Dağcılardan "Cumhuriyet" tırmanışı OConner Diğer Spor Dalları 0 29 Ekim 2013 16:09
"Uredium"'u ve "Credits" i nasıl okuyorsunuz ? :) Furkan53 Dark Orbit Genel & Muhabbet 34 22 Haziran 2013 16:17
[15.02.2013] ""Babes"" Premium Account zezak +18 Adult Premium Hesaplar 1 16 Şubat 2013 00:07
[15.02.2013] ""Babes"" Premium Account zezak +18 Adult Premium Hesaplar 1 16 Şubat 2013 00:07

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:13.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir. ŞİKAYETÇİ OLDUGUNUZ ICERIK VARSA Sikayet@forumzero.net adresine mail atınız. 48-72 saat içerisinde islem yapılacaktır.

Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin - satin almak iletişime gecenilirsiniz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750