PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Edebiyatı


 1. Edebiyat
 2. 9. sınıf için
 3. Edebiyat Tarihinin En Etkileyici Yaratıkları
 4. Masal [ayrıntılı]
 5. Geçiş Dönemi (İslami Devir) Türk Edebiyatı Ürünleri ve Özellikleri
 6. Destanlar (Tanımı,Özellikleri,Türk ve Diğer Milletleri Destanları…)
 7. Milli Edebiyat Sanatçıları
 8. Milli Edebiyat Ve Özellikleri (1911 – 1923)
 9. Milli Edebiyat (Oluşumu ve Özellikleri)
 10. Edebiyat-Tarih İlişkisi
 11. Servetifünun Döneminde Mensur Şiir
 12. Servet-i Fünun Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
 13. Servet-i Fünun Döneminde Öğretici Metinler
 14. Dünya klasikleri ve tanıtımları.....
 15. 100 temel eser !!!
 16. 1940 sonrası edebiyatı?
 17. Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ?
 18. Cumhuriyet döneminde anlatmaya bağlı metinler ?
 19. Milli Edebiyatı ?
 20. FECR-i ATİ Edebiyatı?
 21. Servet-i Fünun Edebiyatı?
 22. Tanzimat Dönemi?
 23. Halk Edebiyatı?
 24. Divan Edebiyatı?
 25. Yazılı dönem edebiyatı?
 26. Sözlü edebiyat dönemi?
 27. Hisarcılar kimlerdir?
 28. İkinci yeniciler kimlerdir?
 29. 1.yeniciler(garipçiler) kimlerdir?
 30. Yedi meşaleciler kimdir?
 31. Beş hececiler kimdir?
 32. Türk edebiyatında ilkler nelerdir?
 33. Personalizm nedir?
 34. Letrizm nedir?
 35. İdealizm nedir?
 36. Modernizm ve Postmodernizm nedir?
 37. Egzistansiyalizm nedir?
 38. Sembolizm nedir?
 39. Dadaizm nedir?
 40. Ekspresyonizm(Dışavurumculuk) nedir?
 41. Fütürizm nedir?
 42. Parnasizm nedir?
 43. Hümanizm nedir?
 44. Natüralizm nedir?
 45. Romantizim nedir?
 46. Klasizm nedir?
 47. Sürrealizm nedir?
 48. Realizm nedir!!!
 49. Öğretici Metin Örneklerini İnceleme ve Karşılaştırma
 50. Öğretici Metinlerde Anlam
 51. Öğretici Metinlerde Metin ve Gelenek
 52. Öğretici Metinlerde Dil ve Anlatım
 53. Öğretici Metinlerde Ana Düşünce (Ana Fikir)
 54. Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)
 55. Öğretici Metinlerde Metin ve Zihniyet
 56. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 57. Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme
 58. Metin ve Yazar
 59. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Anlama ve Yorumlama
 60. Metin ve Gelenek
 61. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Dil ve Anlatım
 62. Metin ve Tema
 63. Metin ve Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
 64. Metin ve Zihniyet
 65. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
 66. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme
 67. Manzume ve Şiir
 68. Metin ve Şair
 69. Şiir ve Yorum
 70. Şiir ve Gelenek
 71. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
 72. Şiirde Tema
 73. Şiirde Yapı
 74. Şiir Dili
 75. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)
 76. Şiir ve Zihniyet
 77. Edebiyat ve Gerçeklik
 78. Metin – Edebi Metin
 79. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
 80. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 81. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
 82. Palyaço
 83. Çağrılmayan Yakup | Edip Cansever
 84. Kitap okumak için 40 neden...
 85. Divanü Lügat-it Türk nasıl bir kitaptır? Niçin Yazılmıştır?
 86. Ferruh’un Müstesnâ Ritimde Bir Gazeli
 87. Divan Şiirinde Aynalar Ne Söyler?
 88. Masal , Masal çeşitleri , Özellikleri
 89. Roman (edebiyat)
 90. Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 91. Yansıma Sözcükler
 92. Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 93. İkilemeler
 94. Deyim Aktarması
 95. Cümle Çözümlemeleri
 96. Konuşma Dili
 97. Türk edebiyatında mizah
 98. Pratik Edebiyat Bilgileri
 99. Edebiyat Nedir?
 100. Ödev konusu
 101. Edebi AKımlar
 102. Edebi Türler