PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Okul Ansiklopedisi


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

 1. Ali Yaşar Sarıbay
 2. Ali Sami Yen ( 20.06.1886)- (29.07.1951)
 3. Ali Sait Akbaytugan ( 1872)- (1950)
 4. Ali Naili Erdem
 5. Ali Kuşçu - (25.10.1473)
 6. Ali İhsan Sabis
 7. Ali Haydar Haksal
 8. Ali Habib Mahmud
 9. Ali Fethi Okyar ( 1880)- (07.05.1943)
 10. Ali Özek
 11. Ali Memlük
 12. Ali Kırca ( 26.12.1948)
 13. Ali Ercan
 14. Ali Bulaç ( 1951)
 15. Ali Bayramoğlu ( 1956)
 16. Ali Akyüz
 17. Alev Baymur ( 1965)
 18. Alemdar Mustafa Paşa ( 1765)- (1808)
 19. Aleksandr Dugin
 20. Albert Einstein ( 14.03.1879)
 21. Albek Hacı ( 1877)
 22. Alaattin Keykubat
 23. Alaattin Çakıcı
 24. Akşit Göktürk
 25. Akif Dığun ( 1883)
 26. Akbıyık Sultan
 27. Ahmet Vefik Alp ( 1948)
 28. Ahmet Şahap Ünlü
 29. Ahmet Refik Altınay ( 1881)- (10.10.1937)
 30. Ahmet Nurettin Baransel ( 1897)- (21.06.1967)
 31. Ahmet Mete Işıkara
 32. Ahmet İhsan Tokgöz
 33. Ahmet Bican Ercilasun
 34. Ahmet Yıldızhan ( 1956)
 35. Ahmet Yenilmez
 36. Ahmet Tsalıkkatı ( 1882)- (02.09.1928)
 37. Ahmet Temir
 38. Ahmet Taşçı
 39. Ahmet Şafak
 40. Ahmet Sarbay Ahmet Sarbay
 41. Ahmet Kavas
 42. Ahmet Kabaklı
 43. Ahmet İnam ( 1947)
 44. Ahmet Canbek ( 1903)- (12.04.1978)
 45. Ahmed Resmi Efendi ( 19.12.1699)- (1783)
 46. Ahmed Cavid Paşa ( 1840)- (30.10.2016)
 47. Afşin Bey
 48. Afife Jale ( 1902)- (24.07.1941)
 49. Afet Ilgaz ( 02.01.1937)
 50. Adnan Oktar ( 1956)
 51. Adnan Ergeneli
 52. Adnan Adıvar ( 1881)- (1955)
 53. Adile Ayda
 54. Adil Şerif ( 1928)- (16.01.1980)
 55. Adam Weishaupt
 56. Aclan Sayılgan ( 1924)- (05.09.2001)
 57. Acar Başkut ( 1935)
 58. Abuk Ahmet Paşa ( 1857)
 59. Abidin Cevher Özden
 60. Abdüsselam Uluçam ( 1953)
 61. Abdülmecit Karataş
 62. Abdülmecid Duchemin
 63. Abdüllatif Benderoğlu ( 1937)
 64. Abdülkadir İnan ( 1889)
 65. Abdülkadir Donuk ( 1948)
 66. Abdülhamit (1.) ( 20.02.1725)- (28.03.1789)
 67. Abdülhalim Sadulayev
 68. Abdülhak Hamit Tarhan ( 05.02.1851)- (12.04.1937)
 69. Abdurrahman Kızılay ( 1940)
 70. Abdurrahman Gazi
 71. Abdurrahman Çapar
 72. Abdurrahman Arvasi
 73. Abdurrahim Karakoç ( 1932)
 74. Abdulvahap Kara ( 19.11.1961)
 75. Abdullah Zühdi Efendi ( 1835)- (1878)
 76. Abdullah Kiğılı
 77. Abdullah Çatlı ( 1956)- (03.11.1996)
 78. Abdullah Abdurrahman ( 1913)- (16.01.1980)
 79. Abdi Paşa (nişancı) - (17.12.1691)
 80. Abbas bin Abdülmuttalib - (08.04.651)
 81. Abbas Lisani
 82. Abaka Han ( 08.04.1232)- (08.06.1280)
 83. Azra Erhat ( 1915)
 84. Azmi
 85. Aziz Meker ( 1877)- (1941)
 86. Ayvazovski
 87. Aytunç Altındal ( 1945)
 88. Aytek Namitok ( 1892)- (27.07.1963)
 89. Ayşe Kulin
 90. Aysun Demirez Güneri
 91. Ayhan Yüksel
 92. Ayhan Aşan ( 1968)
 93. Ayetullah Sümer ( 1905)
 94. Aydın Güven Gürkan ( 1941)
 95. Aydın Reis - (08.11.1534)
 96. Aydın Boysan ( 17.06.1921)
 97. Aydın Aydemir
 98. Atilla Yayla
 99. Atilla Maraş ( 1949)
 100. Atilla Dorsay
 101. Atilla Birkiye
 102. Atilla Aksoy
 103. Atalay Şahinoğlu ( 1939)
 104. Ata Terzibaşı ( 1924)
 105. Ata Demirer
 106. Aşıkpaşazade ( 05.10.1392)- (26.10.1480)
 107. Aşık Şenlik ( 1850)
 108. Aşık Ömer
 109. Aşık Ferrahi ( 1934)- (22.04.1969)
 110. Asu Maralman ( 20.02.1948)
 111. Aslıhan Yeltekin ( 22.08.1976)
 112. Askar Akaev ( 10.11.1944)
 113. Asım Köksal
 114. Arzum Onan
 115. Artun Ünsal ( 1942)
 116. Arslan Bey
 117. Arslan Kılıç ( 1948)
 118. Arman Talay ( 1938)- (1998)
 119. Arif Sağ ( 1945)
 120. Ara Toranyan
 121. Anzavur
 122. Anton Çehov
 123. Andrew Mango
 124. Amza Ablayev
 125. Amin Maalouf ( 1949)
 126. Altan Deliorman
 127. Alper Orhon - (27.06.2001)
 128. Alpay
 129. Alparslan Açıkgenç ( 1952)
 130. Aliya İzzetbegoviç ( 1925)- (19.10.2003)
 131. Alinur Velidedeoğlu
 132. Ali Ulvi Kurucu
 133. Ali Şir Nevai
 134. Ali Semerkandi
 135. Ali Rıza Bayzan
 136. Ali Müfit Gürtuna
 137. Ali Kemal ( 1889)- (1922)
 138. Ali İlmi Fani
 139. Ali İhsan Göğüş
 140. Ali Han Kantemir ( 09.05.1886)- (16.04.1963)
 141. Ali Fuat Başgil - (17.04.1967)
 142. Ali Yüksel ( 1949)
 143. Ali Ülker ( 1969)
 144. Ali Uğur
 145. Ali Sevim ( 1928)
 146. Ali Koç ( 02.04.1967)
 147. Ali Hışıroğlu
 148. Ali Ergin (Google Dede)
 149. Ali Dinçer ( 1945)
 150. Ali Çetinkaya
 151. Ali Cağaloğlu
 152. Ali Bekraki
 153. Ali Babacan ( 1967)
 154. Ali Ağaoğlu
 155. Alfred Hitchcock
 156. Alen Şirin
 157. Aleksandr Puşkin
 158. Albert Kohen Erkip
 159. Albert Agazaryan
 160. Alaeddin Özdenören ( 1940)
 161. Alaattin Yavaşça ( 01.03.1926)
 162. Aktimur Bey
 163. Akio Morita
 164. Akçakoca .
 165. Ahu Yağtu
 166. Ahmet Yüksel Özemre
 167. Ahmet Vefik Paşa . ( 1823)
 168. Ahmet Tevfik Paşa
 169. Ahmet Selim ( 1944)
 170. Ahmet Resmi Efendi .
 171. Ahmet Nuri ( 1888)
 172. Ahmet Muvaffak Menemencioğlu ( 1884)- (1969)
 173. Ahmet Muhip Dranas ( 1908)- (21.06.1980)
 174. Ahmet Kutsi Tecer ( 04.09.1901)- (23.07.1967)
 175. Ahmet İzzet Paşa
 176. Ahmet Hamdi Tanpınar ( 23.06.1901)- (24.01.1962)
 177. Ahmet Bin Bella
 178. Ahmet Yüter
 179. Ahmet Yesevi
 180. Ahmet Ünal ( 1965)
 181. Ahmet Tüzün
 182. Ahmet Tulgar ( 1967)
 183. Ahmet Tezcan ( 04.10.1957)
 184. Ahmet Taşgetiren ( 1948)
 185. Ahmet Tan
 186. Ahmet Şık
 187. Ahmet Şahin
 188. Ahmet Selim ( 1944)
 189. Ahmet Parlakışık
 190. Ahmet Özdemir ( 1948)
 191. Ahmet Oktay ( 1933)
 192. Ahmet Kot ( 1953)
 193. Ahmet Kaya ( 1958)- (16.11.2000)
 194. Ahmet Kadirov ( 1954)
 195. Ahmet İnsel ( 13.03.1955)
 196. Ahmet İçduygu
 197. Ahmet Haşim ( 1884)- (1933)
 198. Ahmet Çiğdem
 199. Ahmet Cevdet Paşa
 200. Ahmet Buran