PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Okul Ansiklopedisi


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

 1. Ali Sami Yen ( 20.06.1886)- (29.07.1951)
 2. Ali Sait Akbaytugan ( 1872)- (1950)
 3. Ali Naili Erdem
 4. Ali Kuşçu - (25.10.1473)
 5. Ali İhsan Sabis
 6. Ali Haydar Haksal
 7. Ali Habib Mahmud
 8. Ali Fethi Okyar ( 1880)- (07.05.1943)
 9. Ali Özek
 10. Ali Memlük
 11. Ali Kırca ( 26.12.1948)
 12. Ali Ercan
 13. Ali Bulaç ( 1951)
 14. Ali Bayramoğlu ( 1956)
 15. Ali Akyüz
 16. Alev Baymur ( 1965)
 17. Alemdar Mustafa Paşa ( 1765)- (1808)
 18. Aleksandr Dugin
 19. Albert Einstein ( 14.03.1879)
 20. Albek Hacı ( 1877)
 21. Alaattin Keykubat
 22. Alaattin Çakıcı
 23. Akşit Göktürk
 24. Akif Dığun ( 1883)
 25. Akbıyık Sultan
 26. Ahmet Vefik Alp ( 1948)
 27. Ahmet Şahap Ünlü
 28. Ahmet Refik Altınay ( 1881)- (10.10.1937)
 29. Ahmet Nurettin Baransel ( 1897)- (21.06.1967)
 30. Ahmet Mete Işıkara
 31. Ahmet İhsan Tokgöz
 32. Ahmet Bican Ercilasun
 33. Ahmet Yıldızhan ( 1956)
 34. Ahmet Yenilmez
 35. Ahmet Tsalıkkatı ( 1882)- (02.09.1928)
 36. Ahmet Temir
 37. Ahmet Taşçı
 38. Ahmet Şafak
 39. Ahmet Sarbay Ahmet Sarbay
 40. Ahmet Kavas
 41. Ahmet Kabaklı
 42. Ahmet İnam ( 1947)
 43. Ahmet Canbek ( 1903)- (12.04.1978)
 44. Ahmed Resmi Efendi ( 19.12.1699)- (1783)
 45. Ahmed Cavid Paşa ( 1840)- (30.10.2016)
 46. Afşin Bey
 47. Afife Jale ( 1902)- (24.07.1941)
 48. Afet Ilgaz ( 02.01.1937)
 49. Adnan Oktar ( 1956)
 50. Adnan Ergeneli
 51. Adnan Adıvar ( 1881)- (1955)
 52. Adile Ayda
 53. Adil Şerif ( 1928)- (16.01.1980)
 54. Adam Weishaupt
 55. Aclan Sayılgan ( 1924)- (05.09.2001)
 56. Acar Başkut ( 1935)
 57. Abuk Ahmet Paşa ( 1857)
 58. Abidin Cevher Özden
 59. Abdüsselam Uluçam ( 1953)
 60. Abdülmecit Karataş
 61. Abdülmecid Duchemin
 62. Abdüllatif Benderoğlu ( 1937)
 63. Abdülkadir İnan ( 1889)
 64. Abdülkadir Donuk ( 1948)
 65. Abdülhamit (1.) ( 20.02.1725)- (28.03.1789)
 66. Abdülhalim Sadulayev
 67. Abdülhak Hamit Tarhan ( 05.02.1851)- (12.04.1937)
 68. Abdurrahman Kızılay ( 1940)
 69. Abdurrahman Gazi
 70. Abdurrahman Çapar
 71. Abdurrahman Arvasi
 72. Abdurrahim Karakoç ( 1932)
 73. Abdulvahap Kara ( 19.11.1961)
 74. Abdullah Zühdi Efendi ( 1835)- (1878)
 75. Abdullah Kiğılı
 76. Abdullah Çatlı ( 1956)- (03.11.1996)
 77. Abdullah Abdurrahman ( 1913)- (16.01.1980)
 78. Abdi Paşa (nişancı) - (17.12.1691)
 79. Abbas bin Abdülmuttalib - (08.04.651)
 80. Abbas Lisani
 81. Abaka Han ( 08.04.1232)- (08.06.1280)
 82. Azra Erhat ( 1915)
 83. Azmi
 84. Aziz Meker ( 1877)- (1941)
 85. Ayvazovski
 86. Aytunç Altındal ( 1945)
 87. Aytek Namitok ( 1892)- (27.07.1963)
 88. Ayşe Kulin
 89. Aysun Demirez Güneri
 90. Ayhan Yüksel
 91. Ayhan Aşan ( 1968)
 92. Ayetullah Sümer ( 1905)
 93. Aydın Güven Gürkan ( 1941)
 94. Aydın Reis - (08.11.1534)
 95. Aydın Boysan ( 17.06.1921)
 96. Aydın Aydemir
 97. Atilla Yayla
 98. Atilla Maraş ( 1949)
 99. Atilla Dorsay
 100. Atilla Birkiye
 101. Atilla Aksoy
 102. Atalay Şahinoğlu ( 1939)
 103. Ata Terzibaşı ( 1924)
 104. Ata Demirer
 105. Aşıkpaşazade ( 05.10.1392)- (26.10.1480)
 106. Aşık Şenlik ( 1850)
 107. Aşık Ömer
 108. Aşık Ferrahi ( 1934)- (22.04.1969)
 109. Asu Maralman ( 20.02.1948)
 110. Aslıhan Yeltekin ( 22.08.1976)
 111. Askar Akaev ( 10.11.1944)
 112. Asım Köksal
 113. Arzum Onan
 114. Artun Ünsal ( 1942)
 115. Arslan Bey
 116. Arslan Kılıç ( 1948)
 117. Arman Talay ( 1938)- (1998)
 118. Arif Sağ ( 1945)
 119. Ara Toranyan
 120. Anzavur
 121. Anton Çehov
 122. Andrew Mango
 123. Amza Ablayev
 124. Amin Maalouf ( 1949)
 125. Altan Deliorman
 126. Alper Orhon - (27.06.2001)
 127. Alpay
 128. Alparslan Açıkgenç ( 1952)
 129. Aliya İzzetbegoviç ( 1925)- (19.10.2003)
 130. Alinur Velidedeoğlu
 131. Ali Ulvi Kurucu
 132. Ali Şir Nevai
 133. Ali Semerkandi
 134. Ali Rıza Bayzan
 135. Ali Müfit Gürtuna
 136. Ali Kemal ( 1889)- (1922)
 137. Ali İlmi Fani
 138. Ali İhsan Göğüş
 139. Ali Han Kantemir ( 09.05.1886)- (16.04.1963)
 140. Ali Fuat Başgil - (17.04.1967)
 141. Ali Yüksel ( 1949)
 142. Ali Ülker ( 1969)
 143. Ali Uğur
 144. Ali Sevim ( 1928)
 145. Ali Koç ( 02.04.1967)
 146. Ali Hışıroğlu
 147. Ali Ergin (Google Dede)
 148. Ali Dinçer ( 1945)
 149. Ali Çetinkaya
 150. Ali Cağaloğlu
 151. Ali Bekraki
 152. Ali Babacan ( 1967)
 153. Ali Ağaoğlu
 154. Alfred Hitchcock
 155. Alen Şirin
 156. Aleksandr Puşkin
 157. Albert Kohen Erkip
 158. Albert Agazaryan
 159. Alaeddin Özdenören ( 1940)
 160. Alaattin Yavaşça ( 01.03.1926)
 161. Aktimur Bey
 162. Akio Morita
 163. Akçakoca .
 164. Ahu Yağtu
 165. Ahmet Yüksel Özemre
 166. Ahmet Vefik Paşa . ( 1823)
 167. Ahmet Tevfik Paşa
 168. Ahmet Selim ( 1944)
 169. Ahmet Resmi Efendi .
 170. Ahmet Nuri ( 1888)
 171. Ahmet Muvaffak Menemencioğlu ( 1884)- (1969)
 172. Ahmet Muhip Dranas ( 1908)- (21.06.1980)
 173. Ahmet Kutsi Tecer ( 04.09.1901)- (23.07.1967)
 174. Ahmet İzzet Paşa
 175. Ahmet Hamdi Tanpınar ( 23.06.1901)- (24.01.1962)
 176. Ahmet Bin Bella
 177. Ahmet Yüter
 178. Ahmet Yesevi
 179. Ahmet Ünal ( 1965)
 180. Ahmet Tüzün
 181. Ahmet Tulgar ( 1967)
 182. Ahmet Tezcan ( 04.10.1957)
 183. Ahmet Taşgetiren ( 1948)
 184. Ahmet Tan
 185. Ahmet Şık
 186. Ahmet Şahin
 187. Ahmet Selim ( 1944)
 188. Ahmet Parlakışık
 189. Ahmet Özdemir ( 1948)
 190. Ahmet Oktay ( 1933)
 191. Ahmet Kot ( 1953)
 192. Ahmet Kaya ( 1958)- (16.11.2000)
 193. Ahmet Kadirov ( 1954)
 194. Ahmet İnsel ( 13.03.1955)
 195. Ahmet İçduygu
 196. Ahmet Haşim ( 1884)- (1933)
 197. Ahmet Çiğdem
 198. Ahmet Cevdet Paşa
 199. Ahmet Buran
 200. Ahmet Aytaç