Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Eğitim Dünyası > Lise Ansiklopedisi > Kimya


Nükleotit Asit Nedir - Nükleotit Asit Hakkında Bilgi

Kimya


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 30 Ekim 2013   #1
MyHorsesYouToo
OConner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 06 Temmuz 2012
Bulunduğu yer: İstanbul
Alter: 20
Mesajlar: 1.795
Konular: 1205
Rep Puanı: 30960
Rep Gücü: 1801
Rep Derecesi : OConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond reputeOConner has a reputation beyond repute
Aldığı Teşekkürler: 29
Ettiği Teşekkürler: 23
OConner isimli Üyeye Skype üzeri Mesaj gönder
Standart Nükleotit Asit Nedir - Nükleotit Asit Hakkında Bilgi

Nükleik asitlerin altbirimleri (yapıtaşları) nükleotitlerdir Herbir altbirim;azotlu bir baz 5 karbonlu bir (pentoz) şeker ve fosfat grubundan oluşurBazlar iki halkalı purin ve tek halkalı pirimidin olmak üzere iki gruba ayrılırAdenin (A) ve guanin(G) purin baz olarak hem DNA hem de RNA’nın yapısında yeralırSitozin © hem DNA hem de RNA’da timin (T) ise yalnızca DNA’da bulunan pirimidin bazlardır

RNA’da timinin yerini diğer bir pirimidin-urasil almıştırMolekül olarak timin ve urasiltiminin 5pozisyonunda (C5) metil grubu (CH3) içermesiyle farklılık gösterir Purin (AG) bazlarının N9’dan ve pirimidin (CT ve U) bazlarının N1’den pentoz şekerin N1 pozisyonuna B-N glikozid bağ ile bağlanmasından nükleozidler oluşurNükleik asitlerin DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit) olarak adlandırılmasınükleozidin yapısındaki şekerin 2’ pozisyonunda OH grubunun varlığı (bu durumda riboz) veya yokluğundan (deoksiriboz) kaynaklanırŞekerde (C2’ pozisyonunda) OH’ın olmaması nedeniyle DNA’daki nükleozidler deoksiadenozin deoksiguanozin deoksisitidin ve deoksitimidin olarak RNA’dakiler ise adenozinguanozinsitidin ve uridin olarak adlandırılır

Ancak bir RNA olan tRNA’nın yapısında timin bulunurBu farklılık ribotimidin olarak belirtilir Nükleotitlernükleozidlerin fosfat esterleridir Nükleik asitlerdeki herbir nükleotit birimi biri C5’-OHdiğeri C3’-OH gruplarıyla esterleşmiş fosfat grupları içerirDeoksiribonükleotitler DNA’nın ribonükleotitler RNA’nın yapıtaşlarıdır Nükleozid yapısında yeralan şekerler birden fazla OH grubu içerdiğinden deoksiribonükleotitler 3’ ve 5’ ribonükleotitler ise 2’3’ ve 5’ fosfat esterleri oluşturabilirBu kimyasal özelliğe uygun olarak adenozin 5’ fosfat 5’-ribonükleotit (adenilik asit ya da kısaca AMP) olarak tanımlanırken deoksisitidin 3’-fosfat ise 3’-deoksi(ribo)nükleotit (sitidilik asit veya kısaca dCMP) olarak tanımlanabilirEğer nükleotidin şeker birimi üzerinde iki tane fosfat mono esteri varsa nükleozid bifosfat (örneğinguanozin 3’-5’ bifosfat) pirofosforik asitin nükleozid mono esteri (pirofosfat bağ veya fosfoanhidrit bağ) şeklinde bulunuyorsa nükleozid difosfat (örneğin ADP) denilirTripolifosforik asit nükleozid esterleri şeklinde uzatılırsa nükleozid trifosfatlar (örneğin ATP) olarak isimlendirilirBir tek fosfat grubu hem C3’-OH hem de C5’-OH grubuyla esterleşerek halkasal nükleotit oluşur (3’-5’ halkasal nükleotitkısaca cAMP ya da cGMP gibi)

b NÜKLEOTİT POLİMERİZASYONU VE DNA’NIN BİRİNCİL YAPISI
Bir nükleotit 5’- pozisyonundaki fosfatı ile diğer bir nükleotidin 3’-OH grubu arasında fosfodiester bağ oluşturarak birleşirse dinükleotit oluşurBu ikili yapının serbest 3’-OH ucuna birkaç nükleotit eklenerek oligonükleotitler daha fazla sayıda nükleotit eklenerek polinükleotit zincirler oluşturulurBir polinükleotit zincir 5’ uçta fosfat 3’ uçta OH ile sonlanarak DNA ve RNA’nın primer (birincil) yapısını belirlerDNA ve RNA’nın omurgasını şeker ve fosfatlar genetik bilgi içeriğini ise özgün tip ve sayıdaki bazlar oluşturur

cWATSON-CRICK BAZ EŞLEŞMESİ VE DNA’NIN İKİNCİL YAPISI
Moleküler biyoloji biliminin temeli 1953’de James Watson ve Francis Crick tarafından ilk kez DNA’nın üç boyutlu yapısının bir model olarak açıklanmasıyla atılmıştır: DNA dışta şeker-fosfat omurgasıiçte bazların yeraldığı çift sarmal iki polinükleotit zincirden oluşan bir moleküldürPolinükleotid zincirler biri 3’-5’diğeri 5’-3’ yönde antiparaleldir ve zincirler hidrojen bağlar ile birarada tutulurlarBir polinükleotit zincirin özgün nükleotit dizilimi diğerinin benzeri değiltamamlayıcısıdırBu nedenle herbir zincir kalıp olarak diğerinin özgün nükleotit diziliminin de belirleyicisidirBu özellik nükleik asitlerin kalıtım molekülü olarak kopyasının çıkmasını ve aktarılmasını genetik bilginin RNA’ya ve proteine dönüştürülmesini sağlar

Watson-Crick baz eşleşmesi olarak da tanımlanan bu purin-pirimidin ya da tersi baz eşleşmeleri DNA’nın ikincil yapısını oluştururİki polinükleotit zincir A ile T arasında iki G ile C arasında üç hidrojen bağı oluşturarak birarada tutulur Hidrojen bağ oluşumu az da olsa enerji salınmasına neden olurBöylece baz eşleşmesiyle sağlanan küçük enerjiler ve ek olarak hidrofobik etkileşimler çift sarmalın termodinamik kararlılığını sağlarBu nedenle polinükleotitlerin baz bileşimi veya dizilim özelliği serbest enerji değişimini bu da sarmalın kararlılığını etkiler

Fizyolojik koşullarda genellikle DNA’daki bir baz çifti diğerine yaklaşık 34 angström (A ) ve eksene yaklaşık 36o’lik bir açı yaparak –fosfodiester bağ ile birleşirlerBöylece DNA’da her 10 baz-çiftini içeren kısım yaklaşık 360o dönerek 34 Ao fiziksel uzunlukta bir sarmal oluştururSarmal genellikle sağa dönümlüdürDNA’da herbir baz çiftinin sarmalın dış yüzeyine yönelik kısımlarındaözgün hidrojen bağ verici veya alıcı gruplardan ve hidrofobik ceplerden oluşan büyük ve küçük oluk şeklinde yapılar bulunurBu yapılar ve özgün nükleotit dizilimitüm çift sarmal DNA’nın – baştan sona geometrik yapısını ve buradan işlevini etkileyebilirÖrneğin DNA’nın içinde bulunduğu fizyolojik koşullar değiştiğinde DNA’ya bağlanan düzenleyici proteinlerin bağlanma özelliği de değişerek bu bölgelerde gen etkinliğinin değişmesine neden olurlar

dRİBONÜKLEİK ASİTLER (RNA)
Birincil yapıları DNA’ya benzer5’-3’ şeker fosfat bağlantılı doğrusal dizilmiş nükleotitlerden (AGC ve U) oluşurAncak DNA’dan şeker-fosfat omurgasında deoksiriboz yerine riboznükleotitlerde timin yerine urasilin yeralmasıyla farklılaşır

Tüm RNA’lar RNA polimeraz enzimiyle DNA’nın kalıp sarmalının belirli bir bölgesinden kopya çıkartılarak sentezlenirlerBirincil yapıları –ribozdaki OH nedeniyle daha az dayanıklıdırAncak Watson-Crick baz eşleşimiyle kendi üzerine katlanarak çift sarmal ve saç tokası görünümlü eşleşmemiş kısımlarda ise tek sarmallı ilmik şeklinde ikincil yapılara dönüşebilirlerÖrneğintRNA’nı n ikincil yapısı bu şekilde oluşur İkincil yapılar da kendi üzerinde katlanarak ya da diğer moleküllerle üç boyutlu yapılara dönüşmek üzere katlanırlarRNA moleküllerinin işlevleri DNA’ya göre daha çok yönlü ve daha karmaşıktır Örneğinbazı RNA molekülleri; a-proteinlerin amino asit birimlerinin şifrelerini taşıyarak genetik bilgi akışına aracılık ederler (mRNA) b- Protein sentezi için platform organeli olan ribozomların yapısına katılırlar (rRNA) c-mRNA’daki şifreyi (kodonları) okuyarak taşıdığı amino asitleri buna uygun şekilde dizilmesini sağlayan adaptör moleküllerdir (tRNA) d- Ribonükleoprotein kompleksleri ya da küçük RNA molekülleri şeklinde düzenleyici molekül olarak iş görürler

Bunlara ek olarakkodlayıcı özelliği olmayan ve bir başka RNA’ya komplementer (tamamlayıcı ya da antisens RNA olarak da adlandırılan) kısa RNA molekülleri de vardırBunlar RNA:RNA eşleşmeleri yaparak hedef RNA’nın normal işlevini baskılayan bir repressör olarak da iş görürlerAyrıca sarmallardan biri RNA diğeri DNA olan RNADNA dubleksleri şeklinde çift sarmallar da oluşabilmektedirBunlar; 1RNA polimerazın DNA’dan kopya çıkartması (transkripsiyon) sırasında2DNA sentezi öncesi Okazaki parçacıkları şeklinde kısa RNA primer (başlangıç) dizilerinin oluşumu sırasında 3Revers transkriptaz enziminin viral RNA’dan DNA sentezlemesi sırasında ortaya çıkmaktadır

Bu tip melez sarmallar in vitro koşullarda da oluşturulmuş ve ısıya bağlı denatürasyonlara karşı (DNADNA eşleşleşmelerine göre) daha dayanaklı oldukları gösterilmiştir mRNA mRNA’lar DNA’daki genetik bilgiyi protein sentez organeli olan ribozomlara aktaran aracı moleküllerdir Uzunlukları taşıdığı genetik bilgiye göre ve kodlayıcı olmayan (intron) bölgelerine göre değişken olabilirProkaryotlarda daha kısa ömürlüdürler ve toplam hücre ağırlığının çok az bir kısmını oluştururlarÖkaryotik mRNA’lar daha dayanıklıdırSaatlere varan ömürleri vardır ve toplam hücre ağırlığının %3 kadarını oluştururlar


Prokaryotik hücrelerde DNA sitoplazmada serbest olarak bulunduğundan (çekirdek zarı bulunmadığından) mRNA sentezi devam ederken mRNA 5’ uçtan ribozoma bağlanır ve aynı anda protein sentezi yapılabilirÖkaryotik hücrelerde ise tüm RNA’lar çekirdekte sentezlenir Protein sentez öncesi bazı değişiklikler geçirerek olgunlaşır ve daha sonra sitoplazmaya aktarılırlar Aktif bir genden binlerce RNA kopyası oluşturulabilir

Herbir mRNA molekülü de binlerce polipeptide dönüştürüldüğünden küçük bir DNA bölgesinde bulunan genetik bilgiböylece özgün bir proteinin milyonlarca kopyasının sentezini sağlayabilirÖrneğinipek böceğinin herbir ipek salgı hücresi tarafından ipeğin yapısında bulunan fibroin protein geninden 10 000 kadar mRNA kopyası çıkartılırHerbir fibroin mRNA’sından 100 000 fibroin protein molekülü sentezlendiğinden 4 günlük sürede yaklaşık bir milyar fibroin proteini oluşturulur Genetik kod kurallarına ökaryotik mRNA’sıproteinin amino asit dizilimine uygun bir nükleotit dizilimi ya da ekson (kodlayıcı bölge) içermesine karşın gen daha uzun nükleotit bileşimi içermektedirKodlayıcı olmayan nükleotit dizileri (intronlar) ilk oluşturulan mRNA’da yer alırken daha sonraki işleme sırasında kesilerek çıkartıldıklarından olgun mRNA’da bulunmazlartRNA (transfer RNA) Proteinlerin yapısında bulunan amino asitleri ribozomlara taşıyan ve mRNA’daki üçlü şifreyi (kodonları) tanıyan adaptör moleküllerdirÖkaryotik hücrelerin çoğunda 60-70 farklı tRNA bulunurkenprokaryotik hücrelerde örneğin Ecoli’de 20 farklı amino için ~40 kadar farklı tRNA iş görmektedirTüm tRNA’ların 3’OH (akseptör) ucunda CCA evrensel ortak nükleotit dizisi bulunur


Ancak CCA nükleotidleri tRNA genleri tarafından kodlanmazTranskripsiyon sonrası tRNA nükleotidil transferaz enzimiyle tRNA’ya eklenirAmino asitlerherbir amino asite özgün olan amino açil tRNA sentetaz enzimiyle CCA’nın adenozin biriminin riboz şekerine ester bağıyla kovalent olarak bağlanırtRNA’nın diğer önemli bir bölgesi antikodon ucudurBu bölgemRNA (üçlü) kodonlarıyla baz eşleşmesi yaparak şifrenin tanınmasını sağlar Birincil yapıdaki tRNA nonkovalent etkileşimlerle yonca yaprağını andıran ikincil yapıya dönüştürülürtRNA’nın işlevi için kendi üzerine katlanarak hidrojen bağlarla oluşturduğu “L” harfi şeklindeki karakteristik üçüncül yapıya geçmesi gereklidirtRNA molekülleri arasındaki büyüklük farklılıkları”D”(dihidroksi uridin) kolu ve ”değişken “ kollardaki nükleotid farklılıklarından kaynaklanırtRNA’lar normal bazlara ek olarak değişime uğramış bazlar da içerirÖrneğin ribotimidin (T5-metiluridin) ve pseudouridin (Uuridinin C5’ –C2’glikozid bağla bağlanmış bir izomeridir)tüm tRNA’larda “TUC” kolunda yer lan değişik bazlardandır

TRNA antikodonu ile mRNA kodonlarının eşleşmesi A-UG-C standart baz eşleşmesidirAncak “Wobble”baz eşleşmesi olarak da tanımlanan G ile U’nun ve inozin (I) bazı ile kodonun 3pozisyonundaki CU ya da A ile eşleşmesi de oluşabilmektedirMetionin ve triptofan dışında diğer amino asitlerin herbiri birden fazla tRNA tarafından (isoaccepting tRNA) protein sentezine sokulabilmektedirrRNA (ribozomal RNA)Hücrelerde en fazla bulunan RNA’dırrRNA’lar özgün tip ve sayıda ribozomal proteinlerle (r-protein) birleşerek ribozomları oluştururlarRibozomlarhem prokaryotik hem de ökaryotik hücrelerin protein sentez organelleridir

Ecoli’de 20000 kadar ribozomhücre kuru ağırlığının %25 kadarını oluştururHızla büyüyen bir memeli hücresi ise ~10 milyon ribozom içerebilirTüm hücrelerdeki ribozom sayısıhücrenin protein sentez aktivitesine göre değişebilir Ribozomlar biri diğerinin yaklaşık iki katı olan iki alt birimden oluşurAlt birimler ve içerdiği rRNA tipleriultrasantrifüj çökme sabit sayıları (S) ile tanımlanırBir bütün prokaryotik ribozomu 70Sökaryotik ribozomu ise 80S büyüklüğe sahiptirProkaryotik ribozomun küçük altbirimi 30S büyüklükte ve 16S rRNA ve 21 proteinden oluşurBüyük altbirim ise 50S büyüklüktedir;23S ve 5S rRNA’dan ve 34 ribozomal proteinden oluşurRibozomlar herbir rRNAdan ve proteinden birer kopya içerir (Sadece 50S altbirimde bir proteinin 4 kopyası bulunur)Ökaryotik ribozomların küçük alt birimi 40S büyüklüktedir ve 18S rRNA’dan ve yaklaşık 30 ribozomal proteinden oluşurkenbüyük altbirim 60S büyüklükte ve 5S58S ve 28S rRNA ve yaklaşık 45 ribozomal proteinden oluşmaktadır

Ribozomların önemli bir özelliği birbirlerinden ayrılmış da olsa ribozomal proteinlerin ve rRNA’ların uygun (in vitro) koşullarda yeniden işlevsel yapıya sahip olabilmeleridirRibozomlar protein sentezi için yalnızca esnek bir platform değil protein-protein ya da protein-rRNA etkileşimleriyle kataliz olaylarına da karışan aktif yapılardırÖrneğin büyük ribozomal altbirimpeptidil transferaz reaksiyonuyla peptid bağ oluşumunu katalizlerken RNA az uygulanmasıyla peptid bağın oluşmamış olması bu reaksiyonun RNA katalizli bir reaksiyon olduğu hipotezini desteklemektedirAyrıca bakteri 23S RNA’sının tRNA molekülünün 3’CCA ucuyla etkileşerek peptidil transferaz aktivitesinde doğrudan rol oynadığı da gösterilmiştirRNA’ların kendilerini replike edenparçalayan makromoleküller (ribozimler) olduğu da göz önüne alınırsa bu moleküllerin protein sentez reaksiyonlarını katalizlediğinin gösterilmesi hücrelerin evrimsel gelişmesinin anlaşılmasını kolaylaştırmıştırKüçük RNA molekülleri ve spliceosome: Ökaryotik hücrelerde transkripsiyonla ilk oluşturulan pre-mRNA’larhem ökaryotik hem prokaryotik pre-tRNA ve pre-rRNA molekülleri başlangıçta daha büyük ve işlevsizdirlerÜye Profil BilgileriKARAKARTAL!
OConner isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kimyasal Tepkime Nedir? Kimyasal Tepkimeler Hakkında Özet Bilgi OConner Kimya 0 30 Ekim 2013 19:25
Asit Yağmurları ve Oluşumları OConner Kimya 0 30 Ekim 2013 19:20
Kimyasal Analiz Nedir, Hakkında Bilgi OConner Kimya 0 30 Ekim 2013 19:18
Küp şekerin üzerine sülfirik asit dökülürse ne olur?? Foxout Diğer Videolar 0 14 Haziran 2013 23:20
PET Nedir? - Ne İşe Yarar Ayrıntılı Bilgi Deniz Darkorbit Rehber 19 05 Eylül 2012 09:38

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:37.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir. ŞİKAYETÇİ OLDUGUNUZ ICERIK VARSA Sikayet@forumzero.net adresine mail atınız. 48-72 saat içerisinde islem yapılacaktır.

Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin - satin almak iletişime gecenilirsiniz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751