Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Eğitim Dünyası > Lise Ansiklopedisi > İngilizce


Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)

İngilizce


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 06 Şubat 2014   #1
Foxout - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 26 Nisan 2012
Mesajlar: 6.439
Konular: 4126
Rep Puanı: 104488
Rep Gücü: 6446
Rep Derecesi : Foxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond repute
Aldığı Teşekkürler: 241
Ettiği Teşekkürler: 712
Standart Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)

Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)

Zarf cümlecikleri zarf görevi yaparlar. Bunların başlıcaları şunlardır:

1. clauses of purpose - amaç cümlecikleri

2. clauses of comparison - karşılaştırma cümlecikleri

3. clauses of reason - sebep cümlecikleri

4. clauses of time - zaman cümlecikleri

5. clauses of result - sonuç cümlecikleri

6. clauses of concession - kabul ediş cümlecikleri

Bu başlıklar ayrı ayrı incelenecektir.
1. clauses of purpose - amaç cümlecikleri
Amaç cümlecikleri so that, in order that sözcükleriyle başlar ve özne olan kişinin eyleminin ana cümledeki fiil ile olan ilişkisini ve amacını gösterir. Bu cümleciklerde kullanılacak yardımcı fiiller will (would), can (could), may (might)tır. Ana cümleciğin fiili şimdiki zaman ise amaç cümleciğinin fiili de şimdiki zaman, geçmiş zaman ise o da geçmiş zaman halinde bulunur.
►so that
- He comes early so that he can finish the work soon. (İşi çabuk bitirebilsin diye erken gelir.)
- Edward worked hard so that he could succeed. (Başarılı olabilsin diye Edward çok çalıştı.)
- I climbed the tree so that I could see their garden. (Onların bahçesini görebileyim diye ağaca tırmandım.)
- They will cook the food so that it will be ready when the guests arrive. (Konuklar geldiğinde hazır olsun diye yiyeceği pişirecekler.)
- She will get up early so that she will see the sunrise. (Gün doğuşunu görsün diye erken kalkacak.)
- He is learning English so that his father will send him to England. (Babası onu İngiltere’ye göndersin diye o İngilizce öğreniyor.)
► in order that

In order that ile başlatılan amaç cümleciklerinde yardımcı fiil olarak may (might), shall (should) kullanılır. Ana cümleciğin fiili şimdiki zamansa amaç cümleciğinde may, shall, geçmiş zamansa might, should yer alır.


- We shouted loudly in order that they might hear us. (Bizi duyabilsinler diye yüksek sesle bağırdık.)

- He learns French in order that they may send him to France. (Onu Fransa’ya gönderebilirler diye Fransızca öğreniyor.)
Amaç cümleciklerinde en çok kullanılan şekil so that ile başlayandır. In order that daha az kullanılır.
2. clauses of comparison - karşılaştırma cümlecikleri

Karşılaştırma cümlecikleri as .. ... as ve than ile yapılır. Cümlenin olumsuz olması halinde ilk as yerine so kullanılabilir.


- She can’t walk so fast as the others. (Diğerleri kadar hızlı yürüyemez.)

- They’ll answer the questions as quickly as a computer. (Sorulara bir bilgisayar kadar çabuk cevap verecekler.)
- The nurse cleaned the wound as carefully as the doctor. (Hemşire yarayı doktor kadar dikkatli temizledi.)
- We didn’t get up so early as the other students. (Diğer öğrenciler kadar erken kalkmadık.)
As ... as yapısında zarf (veya sıfat) yalın halde bulunur. Than ile yapılan karşılaştırmada ise bunların karşılaştırma şekilleri (kısa sözcüklerde -er almış şekilleri, uzunlarda önüne more getirilmiş şekilleri) kullanılır.
- He understands better than his friends. (Arkadaşlarından daha iyi anlar.)
- Some students make mistakes more frequently than the other students. (Bazı öğrenciler diğer öğrencilerden daha sık hatalar yaparlar.)
As . . as ile karşılaştırma cümleciklerinde ana cümlecikteki yardımcı fiil, şayet yardımcı fiil yoksa do kullanılır.
- They can fight as bravely as we can. (Bizim kadar cesurca savaşabilirler.)
- He works as slowly as the others do. (Diğerleri kadar yavaş çalışır.)
Than ile yapılmış karşılaştırma cümlelerinde yardımcı fiil veya do tekrarlanmayabilir.
- She speaks more slowly than her friend does. (Arkadaşından daha yavaş konuşur.)
- She speaks more slowly than her friend. (Arkadaşından daha yavaş konuşur.)
- They helped more generously than the other firms did. (Diğer firmalardan daha cömertçe yardım ettiler.)
- They helped more generously than the other firms. (Diğer firmalardan daha cömertçe yardım ettiler.)
- The girl washed the dishes more carefully than I did. (Kız bulaşıkları benden daha dikkatli yıkadı.)
- The girl washed the dishes more carefully than me. (Kız bulaşıkları benden daha dikkatli yıkadı.)
Son örnekte görüldüğü gibi zamir kullanma halinde fiil tekrarlanıyorsa zamirin özne hali (I, he, we) fiil kullanılmıyorsa zamirin nesne hali (me, him, us) kullanılmaktadır. Bu ikinci şekil konuşma dilinde en çok rastlanılan şekildir.
- Mary works harder than we do. (Mary bizden daha çok çalışır.)
- Mary works harder than us. (Mary bizden daha çok çalışır.)
- He can’t climb the tree so easily as they can. (Ağaca onlar kadar kolay tırmanamaz.)
- He can’t climb the tree so easily as them. (Ağaca onlar kadar kolay tırmanamaz.)
► the more ... the more ...

Bu yapı aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi kullanılır.


The more you read, the more you learn. (Ne kadar çok okursan o kadar çok öğrenirsin.)

The more they get, the more they want. (Ne kadar çok elde ederlerse o kadar çok isterler.)
3. clauses of reason - sebep cümlecikleri

Bu cümlecikler because, since, as sözcükleriyle başlar.


- She took her umbrella because it had begun to rain. (Yağmur yağmaya başladığı için şemsiyesini aldı.)

- We came late because there was an accident on the road. (Yolda bir kaza olduğu için geç geldik.)
- Our neighbour sold his car because it was too smaII for his family. (Komşumuz arabasını ailesine çok küçük geldiği için sattı.)
As, since ile yapılan sebep cümlecikleri ana cümlecikten önce gelir.

- As you don’t want to study your lessons, you must help your mother in the kitchen. (Mademki derslerine çalışmak istemiyorsun, mutfakta annene yardım etmelisin. )

- Since she refused to marry me, I’ll marry her best friend. (Mademki benimle evlenmeyi reddetti, onun en iyi arkadaşınla evleneceğim. )
- As we have a lot of time before the match, we can go to a restaurant. (Mademki maçtan önce çok vaktimiz var bir lokantaya gidebiliriz.)
- Since your father isn’t at home tonight, I’ll bring you the computer games. (Mademki baban bu akşam evde değil sana bilgisayar oyunlarını getireceğim.)
- Since you like playing chess, why don’t you join us? (Mademki satranç oynamayı seviyorsun niçin bize katılmıyorsun?)
4. clauses of time - zaman cümlecikleri

Zaman cümlecikleri when, while, as, until, after, as soon as, since, whenever gibi zaman bağlaçlarıyla başlar. Zaman cümleciklerinin fiil zamanı ile ana cümlecikteki fiil zamanı aynı olmalıdır. Biri şimdiki diğeri geçmiş zaman olamaz. Bunun dışında zaman cümleciğindeki fiil gelecek zaman halinde olamaz.


- I’ll wait here until they come. (Onlar gelinceye kadar burada bekleyeceğim.)

- She goes to the door when she hears a sound. (Bir ses işittiği zaman kapıya gider.)
- She went to the door when she heard a sound. (Bir ses işittiği zaman kapıya gitti.)
- I repaired the chair while I listened to the radio. (Radyoyu dinlerken sandalyeyi tamir ettim.)
- They sing songs when they work in the fields. (Tarlalarda çalışırken şarkılar söylerler.)
- They sang songs when they worked in the fields. (Tarlalarda çalışırken şarkılar söylediler.)
- As Anita left the house she gave the maid some money. (Anita evden ayrılırken hizmetçiye biraz para verdi.)
- I’ll tell you my opinion after I think about the matter. (Meseleyi düşündükten sonra sana fikrimi söyleyeceğim.)
Zaman cümleciği cümlenin başında da sonunda da yer alabilir.
- When she comes, she’ll give you the key. (Geldiği zaman sana anahtarı verecek.)
- She’ll give you the key when she comes. (Geldiği zaman sana anahtarı verecek.)
- When she came, she gave you the key. (Geldiği zaman sana anahtarı verdi.)
- She gave you the key when she came. (Geldiği zaman sana anahtarı verdi.)
- He runs away as soon as he sees the dog. (Köpeği görür görmez kaçar.)
- He ran away as soon as he saw the dog. (Köpeği görür görmez kaçtı.)
- He’ll run away as soon as he sees the dog. (Köpeği görür görmez kaçacak.)
Zaman cümleciğinin hangi fiil zamanlarında olabileceğini aşağıda ayrı olarak görüyoruz.
when he goes - gidince
when he went - gidince (gittiğinde)
when he was going - gidiyorken
when he has gone - gittiğinde
- I’ll telephone you when he goes. (Gidince sana telefon edeceğim.)
- He left the bag when he went. (Gittiğinde çantayı bıraktı.)
- When he was going he closed the windows. (Gidiyorken pencereleri kapattı.)
- The house wilI be quiet when he has gone. (O gittiğinde ev sakin olacak.)
- We see them whenever we pass their house. (Her ne zaman evlerinden geçsek onları görürüz.)
- The doctor lives in our village since he finished his school. (Doktor okulunu bitirdiğinden beri köyümüzde oturuyor.)
- After the game the spectators jumped on the playground. (Oyundan sonra seyirciler oyun alanına atladılar.)
- The moment she saw the snake, she fainted. (Yılanı gördüğü an bayıldı.)
5. clauses of result - sonuç cümlecikleri

Sonuç cümlecikleri so that ile başlar.


- I learnt everything, so that I can tell you everything. (Her şeyi öğrendim. Onun için sana her şeyi anlatabilirim.)

- We came early, so that we can discuss the matter before the meeting. (Meseleyi toplantıdan önce müzakere edebilelim diye erken geldik.)
Bu cümleciklerde, amaç cümleciklerinde yapıldığı gibi may, might, should kullanılamaz. Derece gösteren sonuç cümlecikleri so ... that ve such ... that şeklinde yapılır.
- She came so late that the shops were closed. (O kadar geç geldi ki dükkânlar kapalıydı.)
- He ran so fast that the dog couldn’t catch him. (O kadar hızlı koştu ki köpek onu yakalayamadı.)
- I open the bottle so carefully that it isn’t broken. (Şişeyi o kadar dikkatli açarım ki kırılmaz.)
- Christine bought such a big table that it occupied half of the room. (Christine o kadar büyük bir masa aldı ki odanın yarısını kapladı.)
- She said such bad things about you that nobody believed her. (Senin hakkında o kadar kötü şeyler söyledi ki ona kimse inanmadı.)
6. clauses of concession - kabul ediş cümlecikleri
Bu cümlecikler though, although, even though, even if, no matter, however, whatever gibi sözcüklerle başlar.
- Though it is cold, the children can play in the garden. (Her ne kadar soğuksa da çocuklar bahçede oynayabilirler.)
- Though he did his best, he was not successful. (Her ne kadar elinden geleni yaptıysa da başarılı olamadı.)
- However carefully she washes the dishes, she breaks one or two plates every week. (Bulaşıkları her ne kadar dikkatli yıkasa da her hafta bir veya iki tabak kırar.)
- Although she gets up early, she comes to school late. (Her ne kadar erken kalksa da okula geç gelir.)
- Whatever they think, I’m not guilty. (Onlar ne düşünürlerse düşünsünler ben suçlu değilim.)
- Though your English isn’t enough to understand the conversations, you must watch the film. (İngilizcen konuşulanları anlamaya yeterli değilse de filmi seyretmelisin.)
- They must visit their parents even if they have no time. (Hiç vakitleri olmasa da anne babalarını ziyaret etmeliler.)
- She’ll forgive you, no matter what you do and what you say. (Ne yapsan ne desen seni affeder.)Üye Profil Bilgileri
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Foxout isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Foxout Üyesine Bu Mesaj İçin Teşekkür Edenler.
brazzershesap  (27 Nisan 2014)
Alt 27 Nisan 2014   #2
Avatar Yok
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 27 Nisan 2014
Bulunduğu yer: Zonguldak
Alter: 22
Mesajlar: 39
Konular: 15
Rep Puanı: 10
Rep Gücü: 44
Rep Derecesi : brazzershesap is on a distinguished road
Aldığı Teşekkürler: 0
Ettiği Teşekkürler: 23
Standart Cevap: Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)

Teşekkür ederim .brazzershesap isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Relative Clauses (who / which / that) Foxout İngilizce 4 14 Aralık 2017 18:23
-ing and -ed clauses Foxout İngilizce 3 27 Nisan 2014 13:25
Condıtıonals (ıf clauses) OConner İngilizce 0 08 Kasım 2013 20:30
Zarf Nedir ? Nasıl Oluşur ? (Belirteç) OConner Dil Anlatım 0 03 Kasım 2013 11:57
Kanlı zarf Thor Tarih & İnkilap Tarihi 0 02 Kasım 2013 19:35

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:22.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir. ŞİKAYETÇİ OLDUGUNUZ ICERIK VARSA Sikayet@forumzero.net adresine mail atınız. 48-72 saat içerisinde islem yapılacaktır.

Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin - satin almak iletişime gecenilirsiniz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750