Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Genel Sohbet ve Haber Bölümü > Güncel Haber Platformu > Güncel Haberler


Sayıştay Kanunu'nda değişkliğe gidiliyor

Güncel Haberler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 18 Nisan 2013   #1
ATAK T-129 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 07 Eylül 2012
Alter: 33
Mesajlar: 5.395
Konular: 2885
Rep Puanı: 30861
Rep Gücü: 5401
Rep Derecesi : ATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond reputeATAK T-129 has a reputation beyond repute
Aldığı Teşekkürler: 106
Ettiği Teşekkürler: 70
Standart Sayıştay Kanunu'nda değişkliğe gidiliyor


AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve arkadaşları, Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.


Teklifle, Sayıştay Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan "Uygunluk denetimi", "Hesap yargılaması", "Yargılamaya esas rapor", "Denetim raporu" ve "Sayıştay raporu" tanımları değiştiriliyor.
Bu değişiklikle, uygunluk denetiminde ve hesap yargılamasında sorumluların gelir, gider ve mallara ilişkin her türlü hesap ve işlemlerine ilişkin sorumluluklarının belirlenmesinde, kanunlar yanında esas alınacak ve "diğer hukuki düzenlemeler" veya "mevzuat" kavramlarının içinde örtülü olarak var olan hukuk kurallarını açık bir biçimde ifade ederek, hem sorumlular hem de Sayıştay bakımından uygulamaya açıklık kazandırıyor.
Sayıştay denetçilerince düzenlenen yargılamaya esas rapor, hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderilmeden önce Sayıştay Başsavcılığı'na gönderilecek. Denetim raporları kamu idarelerine gönderilecek.
TBMM'ye sunulan dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildirimi Sayıştay raporlarını oluşturacak.
Sayıştay Kanunu'nun kapsamını belirleyen maddede yapılan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi'nce Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğinden bu maddeler Anayasa Mahkemesi kararını karşılayacak şekilde yeniden düzenleniyor.
Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda düzenlenecek Sayıştay Raporları, Sayıştay tarafından TBMM'ye sunulacak.
Sayıştay meslek mensupları arasında sayılacak
Rapor Değerlendirme Kurulu ve üyelerine ilişkin bu teklifle esaslı değişikliğe gidiliyor.
Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Başsavcı ve savcılar, Sayıştay meslek mensupları arasında sayılacak.
Mevcut düzenlemeye göre, Kurul, Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşacak. Kurulun Başkanı da Sayıştay Başkanı olacak. Teklifle yapılan değişikliğe göre, Rapor Değerlendirme Kurulu Üyeleri Sayıştay üyeleri dışında, doğrudan TBMM tarafından seçilen 8 kişi ile Sayıştay Başkanı'ndan oluşacak.
Sayıştay'ın organları yeniden düzenleniyor. Buna göre, temel organlar; Başkanlık, Yargı (Daireler, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu), Başsavcılık, Denetim (Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu), karar organları olarak Yüksek Disiplin Kurulu ve Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu olacak.
Yapılan bu düzenlemeye göre, her organ kendi görev ve fonksiyonu içinde görev ve yetki kullanacak. Yargı organına dahil daireler, denetim görevi kapsamında kalan işlere dahil görevler üstlenmeyecek. Aynı şekilde, denetim organına dahil birimler de yargılama fonksiyonuna dahil işler kapsamında görev ve yetki kullanmayacak.
Görev süresi beş yıl olacak
Teklifle, Sayıştay üyeliği, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeliği, Başsavcılık ve savcılık için TBMM tarafından yapılacak seçime ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.
Buna göre, üyeler, Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başsavcı ve savcılar, belirlenen adaylar arasından seçilecek. Üyeliklerde boşalma olması halinde daire başkanlığı kadroları da dahil olmak üzere boşalan üyelik için seçim yapılacak.
Sayıştay Başkanlığı; Başsavcılığın boşaldığı, boş üyelik sayısının beşi, boşalan Rapor Değerlendirme Kurulu üyelik sayısının ikiyi ve boşalan savcılık sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren seçim için duyuru yapacak. Başvurular Sayıştay'a yapılacak. Boş kadrolara ilişkin adaylık başvuru süresi, ilk duyuru tarihinden itibaren otuz gün olacak.
Sayıştay Başkanlığı'nın başvuranların sicilleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda belirlenen niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar otuz gün içinde TBMM'ye sunulacak. Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcılarının görev süresi beş yıl olacak.
Sayıştay dışından atama imkanı
Teklifle, Sayıştay denetçiliği kadrolarına Sayıştay dışından atama imkanı getiriliyor. Sınavla atanabilecek kamu görevlilerinin kimlerden oluştuğu ile bunların sınavlarına ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.
Buna göre; mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatına ait denetim elemanı kadrolarında veya uzman unvanlı kadrolarda en az yedi yıl; iç denetçi olarak en az dört yıl; daire başkanı, eşiti ve üstü kadrolarda en az üç yıl veya doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapanlar, Sayıştay Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Sayıştay denetçiliği kadrolarına atanabilecek.
Atanmak için, başvuru tarihi itibarıyla denetim elemanı veya uzman olarak görev yapanlar ile öğretim elemanları için 35 yaşını, diğerleri için 40 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.
Savcıların intibaklarında Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınacak. İzin, disiplin ve ceza kovuşturması bakımından Sayıştay Başsavcısı Sayıştay Daire Başkanları; savcılar ise Sayıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabi olacak.
Kurul 9 kişiden oluşacak
Rapor Değerlendirme Kurulu, TBMM tarafından seçilen 8 üye ile Sayıştay Başkanı olmak üzere 9 kişiden oluşacak, Sayıştay Başkanı Kurul'a başkanlık edecek.
Kurul; denetim raporlarıyla genel uygunluk bildirimi hakkında görüş bildirecek, kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporlarını esas alarak dış denetim genel değerlendirme raporunu hazırlayacak, Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nun denetime ilişkin hazırlayacağı yönetmelik, standart, rehber ve mesleki etik kurallarına ilişkin görüş bildirecek.
Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanacak ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verecek.
Sayıştay raporlarının görüşülmesi sırasında, açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilecek. Kurul çalışmalarına yardımcı olmak üzere yeterli sayıda denetçi, Sayıştay Başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilecek.
Denetim Grup Başkanlıkları'nın kuruluşunda Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınacak. Ayrıca, denetçiler hazırlayacakları taslak denetim raporunu denetim grup başkanlarına sunacak, denetim grup başkanları ise bu taslak raporları inceleyerek ve rapor değerlendirme komisyonlarının görüşünü alarak hazırlayacakları denetim raporunu Başkanlığa sunacak.
Kamu idarelerinin faaliyet dönemine bağlı olmaksızın denetlenen hesap, işlem ve faaliyetleriyle ilgili yargılamaya esas Sayıştay raporları için mali yıl sonu beklenmeyecek.AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve çok sayıda milletvekili arkadaşının hazırladığı Sayıştay Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Sayıştay Başsavcısı, savcı sıfatının gerektirdiği tüm yetkilere sahip olacak.
Başsavcı, ilamların infazını izleyecek ve gerekli işlemleri yapacak; hakkında suç duyurusunda bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını izleyecek; Sayıştay'ca belirtilen süreler içinde verilmeyen hesapları takip edecek; hesabı ve istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında gerekli işlemleri yapacak; kanunların ve Sayıştay Başkanı'nın verdiği diğer görevleri yerine getirecek.
Sayıştay Savcısı, yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri inceleyerek, karar veya görüşünü gerekçeli olarak bildirecek. Savcı, hesap yargılamasına katılıp görüşünü açıklayabilecek, ancak oy hakkı bulunmayacak.
Savcı, raporun uygun bulunduğuna, düzeltilmesi gerektiğine, yargılamaya gerek bulunmadığına karar verebilecek.
Verilen kararlar Başsavcı aracılığıyla Sayıştay Başkanlığı'na bildirilecek. Başkanlık, uygun bulunan raporu ilgili daireye gönderecek.
Savcı, kamu payı yüzde 50'den az olmayan kuruluşlarla, iç ve dış borçlanma yapan kamu kuruluşlarıyla ilgili yargılamaya esas raporları, ilgili denetim grup başkanlığına gönderecek. Raporlar hakkında ilgili denetim grup başkanı, Başsavcıya itiraz edebilecek. Başsavcı'nın kararları kesin olacak.
Rapor Değerlendirme Kurulu kararı
Kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından, 30 gün içinde verilecek cevaba istinaden düzenlenen denetim raporları, Sayıştay daireleri yerine Rapor Değerlendirme Kurulu'nun görüşüyle başkanlığa sunulacak. Teklifle, dairelerin görüşünün, Rapor Değerlendirme Kurulu'nun kararı olarak değiştirilmesi öngörülüyor.
Dış denetim genel değerlendirme raporu, denetim raporları esas alınarak, Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanacak. Dış denetim sonuçları kurum veya konu bazında müstakil raporlar halinde de hazırlanabilecek. Bu raporda, mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususlara da yer verilecek. Dış denetim genel değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanı'nca genel uygunluk bildirimiyle birlikte TBMM'ye sunulacak.
Teklif, dış denetim sonuçlarının kurum veya konu bazında müstakil raporlar halinde de hazırlanarak TBMM'ye sunulabilmesine ilişkin hükmü ile TBMM'nin Sayıştay Kanunu kapsamının dışında kalan raporları görüşülmesini yürürlükten kaldırıyor.
İlgili kanunun kapsamına giren kamu kurumu, kuruluş ve ortaklıklarının durumu, ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonomi ve piyasa şartları dahilinde verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, faaliyetlerinin mevzuata, işletmenin kısa ve uzun vadeli plan ve programlarına, kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden incelenecek.
Yapılan inceleme ve denetimde, kurum ve kuruluşun yerine geçerek, belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak şekilde görüş ve talep içeren rapor düzenlenemeyecek.
Kamu idarelerinin faaliyet dönemine bağlı olmaksızın denetlenen hesap, işlem ve faaliyetleriyle ilgili yargılamaya esas raporlar için mali yıl sonu beklenmeyecek. Yargılamaya esas raporun düzenlenmesinde, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap vermeyen sorumluların açıklamaları dikkate alınmayacak.
Yargılamaya esas raporlar, Sayıştay Başkanlığı tarafından en geç 15 gün içinde Başsavcılığa gönderilecek.
Yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümle, daire başkanları, dairelerine verilen yargılamaya esas raporlar hakkında başsavcılığın yazılı düşüncesini bundan böyle almayacak. Sorumlular, yargılama aşamasında duruşma talep edebilecek.
Aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile teminatları bakımından Sayıştay Başkanı Yargıtay Birinci Başkanı, daire başkanları ile Sayıştay Başsavcısı Yargıtay daire başkanları, üyeleri ile Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ise Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabi olacak.
Rapor Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Sayıştay Başsavcısı ve savcıların görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemeyecek.
61 kadro ihdas edilecek
Sayıştay Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikler, TBMM Başkanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.
Sayıştay'ın yargılama ve denetleme kapasitesini artırmak amacıyla; 4 Daire Başkanı, 25 üye, 8 Rapor Değerlendirme Kurulu üyesi ve 24 Savcı kadrosu ihdas edilecek.
Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay Başsavcısı ve savcı olanlar görevlerine devam edecek ve bunlar bakımından öngörülen beş yıllık görev süresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.
Yönetmeliklerin TBMM Başkanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek olması nedeniyle, bu yönde yapılacak değişiklikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde çıkarılacak.

Üye Profil Bilgileri

Haber Konularım [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] sitesinden alıntı yapılmıştır.
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Prison Break Sezon 1 Türkçe Dublaj Bluray 720p HD Kalite İndirmek İçin [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
-----------------------------------------------------------------------
ATAK T-129 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
MHP sayıştay raporlarının peşinde onurkayaatas Güncel Haberler 0 21 Ocak 2013 19:17
League Of Legends - Sihirdar Kanunu (Oyun Kuralları) - Uymayanları Bildirin Banlansın werewolf League Of Legends 0 28 Kasım 2012 01:40

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:37.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir. ŞİKAYETÇİ OLDUGUNUZ ICERIK VARSA Sikayet@forumzero.net adresine mail atınız. 48-72 saat içerisinde islem yapılacaktır.

Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin - satin almak iletişime gecenilirsiniz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750