Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Eğitim Dünyası > Genel Okul Ansiklopedisi

Genel Okul Ansiklopedisi Okul ile ilgili bazı elementler ve sorular, sorunlar


Muhammed Masum Kimdir ?

Genel Okul Ansiklopedisi


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 07 Şubat 2014   #1
Foxout - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 26 Nisan 2012
Mesajlar: 6.439
Konular: 4126
Rep Puanı: 104488
Rep Gücü: 6446
Rep Derecesi : Foxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond reputeFoxout has a reputation beyond repute
Aldığı Teşekkürler: 241
Ettiği Teşekkürler: 712
Standart Muhammed Masum Kimdir ?

Muhammed Masum Kimdir ?

Evliyanın meşhurlarından, büyük İslam alimi. Hicri ikinci bin yılının müceddidi İmamı Rabbani hazretlerinin üçüncü oğlu. İnsanları Hakk’a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük alim ve velilerin yirmi dördüncüsüdür. Lakabı Mecdüddin olup, Urvet-ül-vüska ismiyle meşhurdur. Urvet-ül-vüska; sağlam ip, kendisine uyulan büyük alim demektir. 1599 (H.1007) yılında Hindistan’ın Serhend şehrine iki mil uzakta bulunan Mülk-i Haydar mevkiinde doğdu. 1668 (H.1079) yılında Rebiul-evvel ayının dokuzuncu günü öğle vakti Serhend’de vefat etti.

Muhammed Masum hazretleri, bu ümmette gelmiş olan en yüksek evliyadandır. O doğduğu zaman babası; “Muhammed Masum’un dünyaya gelişi, bizim için çok bereketli ve pek mübarek oldu. Onun doğmasından birkaç ay sonra yüksek hocamın (Muhammed Bakibillah’ın) huzuruna kavuştum. Ona talebe oldum. Gördüklerimi orada gördüm.” buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim’i üç ayda ezberledi. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. On bir yaşında iken; zikr ve murakabe yolunu babasından aldı. Tasavvufta yetişmesi ve makamları aşması pek süratli oldu. Hallere, yüksek makamlara, eşsiz varidata ve kemallere kavuşunca, mübarek babası kendisine mutlak icazet verdi. Babasını, zahir ve batın ilimlerinde adım adım takip etti. Keşfleri çok doğru ve çok kuvvetli olup, uzak memleketlerdeki talebesinin vilayetin hangi mertebesinde olduğunu ve meşreblerinin ne halde bulunduğunu haber verirdi. Babası İmamı Rabbani hazretleri onun için; “Bu oğlum sabıkundan (bu ümmetin büyüklerinden) dır” buyurdu.

Daha küçük iken, babası kendisinde tam bir olgunluk ve irşad eserleri gördü. İstidadının yüksekliğini anlayınca teveccüh ve nazarı ile ona yönelip, istidadı altındaki gizli kemalatın açığa çıkmasını bekledi. Buyurdu ki: “Hal, ilimden sonra olduğundan, ilim okumaktan başka çare yoktur.” Bu sebeple oğluna akli ve nakli ilimleri okutmağa başladı. En zor ve en derin kitapları satır satır okumasını emretti. Böylece Muhammed Masum hazretleri, ilim tahsilinde bulundu. İmamı Rabbani hazretleri ona; “Tahsilini çabuk bitir ki, seninle büyük işlerimiz vardır.” buyurdu. Daha on dört yaşında babasına; “Ben kendimde bütün alemi güneş gibi aydınlatan bir nur görüyorum. Eğer o sönerse dünya karanlık ve zulmetli olur.” diye arzedince, babası; “Sen zamanının kutbu olursun.” buyurarak müjde vermiştir. Nitekim daha sonra bunu kendisi; “Allahu Teala’ya hamd ü senalar olsun. Vad edilen ele geçti. Babamın müjdelediklerine kavuştum.” diye haber vermiştir.

Muhammed Masum, ilminin çoğunu babasının huzurunda öğrendi. Bu tahsili sırasında İmamıRabbani hazretleri bir mektubunda şunları yazmıştır: “Bu günlerde oğlum Muhammed Masum, Şerh-i Mevakıf’ı bitirdi. Bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Faydası ve karı çok oldu. Allahu Teala’ya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun.” Ayrıca büyük ağabeyi Muhammed Sadık’tan ve babasının halifelerinden olan büyük alim Muhammed Tahir-i Lahori’den ve başka alimlerden de ilim tahsil etti. Hadis ilminde babasından icazet (diploma) aldı.

Onaltı yaşında, bütün ilimlerin tahsilini bitirdi. Sonra tamamen tasavvufa yönelip, babasının feyzlerine, üstün makamlara, büyük derecelere ve yüksek kemalata kavuştu.

Muhammed Masum, babası İmamıRabbani hazretlerinin vefatından sonra, vaz ve irşad makamına geçip talebe yetiştirmeye başladı; ilim ve feyz saçarak insanları doğru yola davet etti. İslam tarihinde rüşd ve hidayeti onunki kadar yaygın bir alim ve mürşid görülmemiştir. Dokuz yüz bin kişi ona talebe olup huzurunda tövbe etmiş, talebelerinden yüz kırk bini velilik mertebelerine kavuşmuş, yedi bini de mürşidikamil (tam ve olgun bir alim) olarak yetişip, irşad ile emrolunmuştur. Talebeleri onun huzurunda bazan bir ayda, bazan bir haftada evliyalık kemalatına ererlerdi. Bazılarını bir teveccühde, makamların hepsine ulaştırırdı.

Başta kendi altı oğlu olmak üzere; Muhammed Sıbgatullah, Muhammed Nakşibend (Hazreti Huccetullah ismi ile meşhurdur), Muhammed Ubeydullah (İslamiyeti kuvvetlendiren manasında; “Mürevvic-üş-şeriat” lakabı ile meşhurdur), Muhammed Eşref, Muhammed Seyfeddin, Muhammed Sıddik yetiştirdiği büyük alim ve velilerdendir.

Altı oğlu, kemal mertebelerinin en yüksek derecelerine çıkmışlar ve yüksek babalarına mahsus nisbetten pay almışlardır. Altısı da kutb-i zaman idiler. Her biri en yüksek halifelerinden ve sır mahremlerinden idi. En önde gelen talebelerinden biri de torunu Şeyh Ebü’l-Kasım olup, bunu da oğullarından saymıştır. Kardeşi Muhammed Said’in oğlu “Hazreti Vahdet” ismiyle bilinen Abdülehad da meşhur talebelerinden olup, çok sırlara ve yüksek derecelere mazhar olmuştur. Hace Muhammed Hanif Kabili de rahmetullahi aleyh, Muhammed Masum hazretlerinin oğullarından sonra gelen en meşhur talebelerinden olup, icazet verilen halifelerindendir. Bundan sonra, Hace Muhammed Sıddik Peşaveri rahmetullahi aleyh seçilmiş talebelerindendir. Bu on halifesi, talebelerinin en seçkinleridir. Bunlarla beraber yedi bin halifesi vardı. Halifelerinden Ahmed-i Yekdest rahmetullahi aleyh, Hicaz’a gönderilmiş ve orada İstanbul’un Eshab-ı kiramdan sonra üç büyük evliyasından biri olan Muhammed Emin Tokadi’yi irşad etmiştir. Diğer bir halifesi Murad-ı Münzavi rahmetullahi aleyh de, İstanbul’da yıllarca feyz saçmış, sohbetleriyle İstanbul halkını aydınlatmıştır. Eyüp Nişancası’nda medfundur. Hindistan’daki Babürlü Devletine elli sene hükümdarlık yapmış olan Alemgir Şah da, Muhammed Masum hazretlerinin halifelerinden idi. Muhammed Masum hazretlerinin yetiştirdiği mürşidikamillerden her biri, bulundukları yerlerde insanlara feyz vererek, onları irşad ettiler, hak yolu anlattılar. Böylece onun feyz ve marifeti her tarafa yayıldı. Yapılan bu mükemmel hizmetler, izah edilemeyecek kadar umumileşti, yaygınlaştı ve asırlar sonrasına aksetti.

Muhammed Masum hazretleri vefat edince cenazesini Ahmed Sücadil yıkadı. Namazını en küçük kardeşi Şeyh Yahya kıldırdı. Mezarı, hayatta iken; “Burada kemal mertebelerine kavuşan bir fakirin mezarı bulunur” buyurduğu yer oldu. Halifesi ve Babür sultanı olan Alemgir Şah, kabri üzerine yüksek kubbeli bir türbe yaptırdı. Türbesi, Serhend’de, babası İmamı Rabbani hazretlerinin türbesinin birkaç yüz metre kuzeyindedir.

Muhammed Masum hazretlerinin makamlarını, keşiflerini ve kerametlerini anlatan pekçok menkıbe vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Sadullah Han, Şah Cihan’ın yanındayken, Muhammed Masum hazretlerinin büyük bir mürşidikamil olduğunu inkar ederek, dil uzatıp hallerini yalanlamıştı. O anda kulunç hastalığına tutuldu. Birden bire hastalanmasının, Muhammed Masum hazretleri hakkında söylediği kötü sözler sebebiyle olduğunun farkına vardı. Pişman oldu ve Muhammed Masum hazretlerine beş yüz rupiyye (o zamanın parası) ve bazı hediyeler göndererek; “Benim kusur ve anlayışsızlığımı affetsin” diye haber yolladı. Bir bardak içerisinde de su gönderip şifa bulması için suya okumasını istedi. Fakat Muhammed Masum hazretleri bunları kabul etmedi. Oğulları o kimseyi kurtarmak için çok yalvarınca; “Yalan söyleyenlerin nefesinde bereket ve şifa olmaz. Bize yalancı dedi.” buyurdu. Sadullah Han’ın adamlarına da; “Çabuk gidiniz. Onun ruhu, bu cevabı bekliyor.” buyurdu. Sadullah’ın adamları, utanarak geri döndüler. Sadullah Han’a duyduklarını söylediler. Sadullah Han bu sözleri işittiği anda öldü.

Berekat-ı Masumi kitabının müellifi şöyle anlatmıştır: “Bir gün Babürlü hükümdarı Alemgir Şah’ın oğlu, zamanın padişahı, Muhammed Muazzam Şah’ın meclisinde idim. Muhammed Masum hazretlerinin tasarruflarından bahsediliyordu. Muhammed Muazzam Şah dedi ki: “Babam Alemgir Şah, Keşmir’e giderken, irşad diyarı olan Serhend’den geçiyordu. Urvet-ül-vüska Muhammed Masum hazretlerini ziyaret ile şereflendi. O sene, padişahlığının beşinci yılı idi. Ben de babamın yanında idim. Muhammed Masum hazretleri, “Baban vefat ettikten sonra, padişahlık sana geçecektir.” buyurdu. Kırk beş sene sonra bu müjdesi çıktı.” Alemgir Şah’ın padişahlık müddeti elli sene idi.”

Birgün abdest alırken, ibriği kuvvetle duvara fırlattı. Talebesi, verdiği ibriğin böyle atılıp kırılmasına üzüldü fakat gidip başka bir ibrik getirdi. “Acaba ne kusur etim” diye de düşünüp, Muhammed Masum hazretlerinin hanımına gidip, durumu anlattı. O da, talebesinin bu üzüntülü ve korkulu halini Muhammed Masum Faruki hazretlerine bildirdi. Muhammed Masum hazretleri buyurdu ki: “Ona söyleyiniz korkmasın. O ibriği attığım sırada, bizi sevenlerden birisi sahrada, kana susamış bir arslana rastladı. O anda onu orada öldürecek, parça parça edecekti. O talebemiz ise tam bir acizlik içinde bizden yardım istedi. Benim o anda elimde ve yanımda o ibrikten başka bir silahım yok idi. Bunun için ibriği o arslana fırlattım, o zavallıyı kurtardım.

Bu hadiseyi arslandan kurtulan talebesi sonra şöyle anlattı:

“Aniden bir kızgın arslan gördüm. O anda hocam, İmamı Muhammed Masum hazretlerini hatırladım. Hemen baş gözüm ile gördüm ki, İmamı Masum hazretleri geldi, elinde olan ibriği o arslana fırlattı. Arslanda hareket edecek kuvvet kalmadı. Sonra hocam gözümden kayboldu. Beni o arslandan kurtardılar. Bundan sonra, o ibriğin kırılmış parçalarını yerden topladım. Hatta hala yanımda saklıyorum.

Muhammed Masum hazretlerinin menkıbelerini, makamlarını, keşflerini, kerametlerini ve yüksek hallerini anlatan pekçok kitap yazılmış olup, bunlardan altısı her memlekette yayılmıştır. Bu eserler şunlardır:

1) Zübdet-ül-Makamat, 2) Hadarat-ül-Kuds, 3) Hadaik-ul-Verdiyye fi Hakaik-i Ecilla-in-Nakşibendiyye, 4) Hadikat-ül-Evliya, 5) Umdet-ül-Makamat, 6) Yevakit-ül-Haremeyn.

Bunlardan başka Muhammed Masum hazretlerinin üç ciltlik Mektubat-ı Masumiyye adlı eseri vardır. Bu üç ciltte toplam altı yüz elli iki mektup bulunmaktadır. Son olarak 1976 (H.1396) yılında Pakistan’ın Karaçi şehrinde bastırılmıştır. Farisi olan bu mektuplar arasından yüz kırk bir adedi seçilerek; Müntehabat-ı Masumiyye adıyla İhlas A.Ş. tarafından İstanbul’da bastırılmıştır.Üye Profil Bilgileri
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Foxout isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Muhammed Hatemi Kimdir ? Foxout Genel Okul Ansiklopedisi 0 07 Şubat 2014 09:39
Muhammed Diyauddin Kimdir ? Foxout Genel Okul Ansiklopedisi 0 07 Şubat 2014 09:38
Muhammed Bakır Kimdir ? Foxout Genel Okul Ansiklopedisi 0 07 Şubat 2014 09:38
Masum Türker Kimdir ? Foxout Genel Okul Ansiklopedisi 0 06 Şubat 2014 19:58
Gazi Muhammed Kimdir ? Foxout Genel Okul Ansiklopedisi 0 17 Kasım 2013 17:11

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:09.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir. ŞİKAYETÇİ OLDUGUNUZ ICERIK VARSA Sikayet@forumzero.net adresine mail atınız. 48-72 saat içerisinde islem yapılacaktır.

Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin - satin almak iletişime gecenilirsiniz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750